Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Мистецтвознавство - Страница 5, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Метод граничних значень в теорії розширень симетричних операторів в просторах з індефінітною метрико - В.О. Деркач
Для нещільно визначених симетричних операторів у просторах Крейна одержано опис різних класів узагальнених резольвент. Досліджено множину самоспряжених розширень симетричного оператора, енергетична форма якого має скінченне число від'ємних квадратів, зокрема, його екстремальні розширення (Фрідріхса та Крейна-фон-Неймана) охарактеризовано у термінах функції Вейля. Одержано параметризацію узагальнених резольвент операторів із скінченним числом від'ємних квадратів, істотну роль у даному випадку відіграють нові узагальнені класи функцій Стілт'єса. Розроблено аналог теорії зображень симетричних операторів у просторах Крейна з власним і невласним масштабним підпростором. Зазначено, що дані результати застосовані до повної та зрізаної проблем моментів в узагальнених класах Неванліни та Стілт'єна, абстрактної та інтерполяційної проблеми Шура - Неванліни - Піка в узагальнених класах Шура.

Структура та механізм утворення кристалічної фази кластерів інертних газів і азоту - Дмитро Дмитрович Солнишкін
Для нещільно визначених симетричних операторів у просторах Крейна одержано опис різних класів узагальнених резольвент. Досліджено множину самоспряжених розширень симетричного оператора, енергетична форма якого має скінченне число від'ємних квадратів, зокрема, його екстремальні розширення (Фрідріхса та Крейна-фон-Неймана) охарактеризовано у термінах функції Вейля. Одержано параметризацію узагальнених резольвент операторів із скінченним числом від'ємних квадратів, істотну роль у даному випадку відіграють нові узагальнені класи функцій Стілт'єса. Розроблено аналог теорії зображень симетричних операторів у просторах Крейна з власним і невласним масштабним підпростором. Зазначено, що дані результати застосовані до повної та зрізаної проблем моментів в узагальнених класах Неванліни та Стілт'єна, абстрактної та інтерполяційної проблеми Шура - Неванліни - Піка в узагальнених класах Шура.
Дисертації, автореферати » Мистецтвознавство

Мистецтвознавство - Страница 5, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Теоретико-методологічний аналіз цінностей в неокантіанській культурфілософії кінця XIX - початку XX О.В. Суший 28.3 КБ
Теоретична спадщина Володимира Січинського у контексті розвитку українського мистецтвознавства 1920 Р.С. Шафран 30.0 КБ
Теоретичні основи системно-функціональної організації процесу звукоутворення на скрипці Н.М. Семеняк 22.1 КБ
Типологія та художньо-стильові особливості українського екслібриса XVII - першої третини ХХ ст. П.В. Нестеренко 42.8 КБ
Традиції в моральній культурі українського народу (друга половина XIX - XX ст.) О.І. Парфьонова 32.9 КБ
Традиції та новації в різдвяно-новорічній обрядовості українців Карпатського регіону (друга половина А.А. Гоцалюк 356.3 КБ
Традиційна культура греків Приазов'я Т.М. Князєва 110.3 КБ
Трансформація бароко в художній культурі України XVII - XVIII ст. В.М. Бескорса 35.2 КБ
Трансформація європейських художніх течій в образотворчому мистецтві Буковини кінця XIX - першої пол І.І. Міщенко 39.6 КБ
Трансформація музею як соціокультурного інституту (XX - початок XXI століття) І.В. Пантелейчук 35.4 КБ
Трансформація народної сакральної архітектури і живопису Марамороша у XVII- XVIII століттях як відоб Поліна Евальдівна Герчанівська 36.4 КБ
Трансцендентальні та культурологічні виміри феномену української ікони І.А. Федь 59.5 КБ
Угорська вишивка Закарпаття XIX - першої чверті XX століття (художньо-функціональні та стилістичні о А.Т. Коприва 34.8 КБ
Уд у сучасній арабській музичній культурі: виконавська та композиторська творчість Аюб Башар Нор-Альдін 19.0 КБ
Узагальнюючо-контрапунктичне формотворення як категорія сучасного музичного мислення (на матеріалі м А.С. Гуренко 35.3 КБ
Українська графіка першої третини ХХ ст.: загальноєвропейські тенденції та національні особливості р О.А. Лагутенко 64.7 КБ
Українська духовна пісня західноєвропейського походження в історичному розвитку (XVII - XX ст.) О.Л. Зосім 34.0 КБ
Українська духовнопісенна творчість XVII - XVIII ст.: джерела, текстологія та жанрова стилістика Ю.Є. Медведик 127.8 КБ
Українська естрадна музика і фольклор: взаємопроникнення і синтез В.М. Тормахова 37.9 КБ
Українська музика 60-х років ХХ століття у контексті цілісності епохи Оксана Валентинівна Городецька 36.9 КБ
Українська народна хореографічна культура XX століття С.А. Легка 36.0 КБ
Українська національна музична мова: генеза та сучасні тенденції розвитку О.В. Козаренко 50.1 КБ
Українська нотовидавнича справа у Галичині, Буковині, на Закарпатті та на еміграції ХІХ - першої пол О.П. Осадця 40.3 КБ
Українська пісня в контексті художнього життя Галичини другої половини ХIX - початку ХХ століття М.Г. Новосад 27.1 КБ
Українська прикладна графіка кінця XIX - першої половини XX ст.: становлення та утвердження мистецьк І.А. Мельник 33.0 КБ
Українська сатирична графіка у Галичині другої половини ХІХ ст. - початку ХХ ст.: евоюція художньо-о А.В. Іжевський 33.2 КБ
Українське балетмейстерське мистецтво другої половини ХХ ст. Т.С. Павлюк 32.4 КБ
Українське весілля як етнокультурний феномен (на матеріалі слобожанської обрядово-пісенної традиції) І.В. Щербіна 36.1 КБ
Українське музичне життя Перемишля (1919 - 1999) О.П. Попович 27.5 КБ
Українське народне мистецтво 1920 - 1980-х рр.: інтерпретація, оцінка, спростування О.Р. Новицька 35.0 КБ
Український "модерн-баян" як феномен світового мистецтва І.Д. Єргієв 32.3 КБ
Український ансамбль тромбонів у контексті світового музичного мистецтва О.В. Федорков 36.0 КБ
Український іконопис XVI - XVIII ст. на землях Холмщини та Підляшшя О.С. Ременяка 33.8 КБ
Український концерт для мідних духових інструментів (1950 - 2000): формування, усталення, модифікаці І.С. Палійчук 35.7 КБ
Український концерт для тромбона в аспекті становлення та розвитку жанру Ф.П. Крижанівський 36.0 КБ
Український рушник - поліфункціональний сакральний твір народного мистецтва (функція, типологія, сем Л.М. Андрушко 31.2 КБ
Український скрипковий концерт. Тенденції жанрово-стильової динаміки В.І. Заранський 36.0 КБ
Український театр у період сучасних суспільних трансформацій (до проблеми визначення соціокультурних В.І. Ковтуненко 27.8 КБ
Українські "панські" килими XVII - XVIII ст. (Історія та стилістика) Г.В. Когут 31.8 КБ
Українські сонати для скрипки та фортепіано 70 - 90-х рр. XX ст. (виконавські проблеми осмислення фа Т.А. Омельченко 41.6 КБ
Українські хоругви XVII - XVIII ст. (Основні типи. Історико-художні та іконографічні особливості) Р.Р. Косів 36.0 КБ
Українські художні світильники XVI-ХХ ст. в контексті європейського мистецтва освітлювальних приладі М.Й. Маркович 27.2 КБ
Універсалії культури у творчості Кшиштофа Пендерецького Т.А. Калімуліна 32.6 КБ
Універсальне і специфічне в просторово-часовій символіці українського та ірландського традиційного м О.С. Частник 33.4 КБ
Фактура у визначенні виражальних властивостей баянної музики А.Д. Черноіваненко 31.2 КБ
Фантазія для лютні XVI століття: становлення жанру К.В. Штрифанова 41.7 КБ
Феномен "чужого" тексту в сучасній музиці. Аспект неоміфологічних інтенцій художнього мислення О.В. Гармель 42.7 КБ
Феномен вправ Ізидора Філіппа в світовій культурі фортепіанного виконавства Фелє-Діам Елена-Антарес Макарчук 35.7 КБ
Феномен діалогу в камерно-вокальних творах на перекладені тексти (на матеріалі творчості українських Н.А. Старюченко 42.6 КБ
Феномен моди в соціокультурних процесах ХХ століття Л.П. Дихнич 38.8 КБ
Феномен органа та органна концертна концепція у контексті європейської музичної культури Н.Ф. Антонова 36.2 КБ
Феномен П.Н.Толстякова в контексті української музичної культури ХХ сторіччя Вікторія Михайлівна Міхно 44.7 КБ
Феномен перформансу у творчості сучасних українських композиторів М.О. Максименко 34.8 КБ
Феномен синтезу мистецтв в сучасній українській сценічній хореографії Д.П. Бернадська 39.1 КБ
Феномен тембру-амплуа баса в оперному співі XIX - XX століть Хон Чен 39.5 КБ
Феноменологія музичної обробки (на матеріалі хорових творів українських композиторів XIX - XX ст.) І.Ю. Коновалова 31.8 КБ
Філософія української національної ідеї та її трансформація у творчій спадщині М. Хвильового (середи В.Г. Лєвіна 42.9 КБ
Флейтове мистецтво в музичній культурі Львова (19 - 20 ст.) А.Я. Карпяк 36.0 КБ
Формування виконавської концепції музичного твору О.В. Фекете 35.4 КБ
Формування національного стилю словацької композиторської школи у першій половині ХХ століття Ю.М. Пальцевич 53.5 КБ
Фортепіанна мініатюра в українській музичній культурі (кінець XIX - перша третина ХХ ст.) Л.М. Свірідовська 28.6 КБ
Фортепіанна творчість Миколи Колесси в контексті стильових напрямків XX сторіччя О.М. Рудницький 38.9 КБ
Фортепіанна творчість С.Борткевича в світлі класико-романтичної традиції О.В. Чередниченко 57.6 КБ
Фортепіанна творчість українських композиторів у контексті розвитку музичної культури України (80 - Н.В. Ревенко 37.9 КБ
Фортепіанна творчість Франсіса Пуленка в контексті французьких клавірних традицій О.А. Жукова 50.1 КБ
Фортепіанний Дитячий альбом: шляхи становлення, поетика жанру А.І. Булкін 35.4 КБ
Фортепіанний стиль М.Равеля: композиторський текст і виконавська інтерпретація І.М. Власенко 26.0 КБ
Фортепіанні партити Марка Кармінського: проблема реалізації художнього задуму Е.В. Кущова 29.1 КБ
Фортепіанні фантазії віденських класиків у контексті філософсько-художніх концепцій уяви на межі XVI О.В. Погода 59.7 КБ
Фотомистецтво в художній культурі Харкова останньої третини XX століття (на матеріалі пейзажного жан Т.В. Павлова 37.4 КБ
Функціонування інструментальних жанрових моделей західноєвропейського бароко в українській музиці др І.Г. Тукова 35.7 КБ
Функціонування національної традиції у релігійному мистецтві української діаспори другої половини ХХ Т.Ю. Прокопович 28.7 КБ
Функція хору в драматургії сучасного оперного спектаклю Л.М. Бутенко 30.4 КБ
Харківська домрова школа в контексті музично-виконавської культури України Н.Є. Костенко 72.3 КБ
Харківська школа графіки (друга половина ХХ ст.) О.Д. Гладун 33.3 КБ
Хордофони ранніх кочівників Євразії (VI ст. до н.е. - IV ст. н.е.) О.Г. Олійник 44.6 КБ
Хореографічна культура як чинник творчого розвитку особистості дитини П.І. Фриз 32.7 КБ
Хорова культура Прикарпаття кінця ХІХ - першої третини ХХ століття Р.В. Дудик 31.5 КБ
Хорове виконавство як феномен творчої взаємодії (з досвіду Київської хорової школи) П.А. Ковалик 32.0 КБ
Хорове життя Дрогобиччини першої половини ХХ ст. в контексті духовного розвитку Галичини І.Л. Бермес 32.0 КБ
Храмовий вітраж Галичини кінця ХІХ - початку ХХ ст.: західноєвропейський контекст (становлення, худо І.С. Гах 31.4 КБ
Хриcтиянська традиція в ситуації постмодерну Е.В. Германова де Діас 31.4 КБ
Християнсько-містеріальний континуум оперного мистецтва: генезис, еволюція, перспективи В.О. Осіпова 30.4 КБ
Художнє життя в Галичині кінця ХІХ - початку ХХ ст. (Особливості мистецького процесу) О.І. Семчишин-Гузнер 31.6 КБ
Художнє життя Катеринослава - Дніпропетровська кінця XIX - XX ст. О.М. Світлична 46.0 КБ
Художнє життя України кінця XIX - першої третини XX століття Н.В. Сапак 35.4 КБ
Художнє плетіння з рослинних матеріалів в Україні XIX - XX століття (історія, типологія, художні осо Т.П. Зузяк 31.0 КБ
Художнє ткацтво Львова другої половини ХХ століття (художні особливості, традиції та новації) О.І. Луковська 29.8 КБ
Художні вироби з дерева в інтер'єрі народного житла Українських Карпат і Прикарпаття ХІХ - першої по М.В. Гнатюк 21.9 КБ
Художні особливості декоративного мистецтва Західного Поділля ХІХ - ХХ ст. (Історія, типологія, стил О.В. Дяків 32.1 КБ
Художні структури в духовних кантатах Й.С.Баха Н.Г. Заболотна 28.5 КБ
Художні тентенції розвитку академічного баянного виконавства у другій половині ХХ ст. Д.О. Кужелев 32.6 КБ
Художній принцип метафоричності у сучаснім вокальнім виконавстві Т.Г. Захарчук 38.4 КБ
Художньо-виставкова діяльність у Харкові (1917 - 1934 рр.) О.П. Циганко 39.1 КБ
Художньо-естетичні здобутки "Празької школи" в контексті творчих пошуків українських композиторів Га С.В. Бєдакова 36.2 КБ
Художньо-образні особливості костюма в дизайні одягу кінця XX - початку XXI століття О.М. Лагода 36.5 КБ
Художньо-світоглядні традиції у творчості українських композиторів 80-90-х років ХХ ст. М.Ю. Северинова 33.0 КБ
Художньо-стильові принципи тенорового співу в оперному мистецтві Чжан Сяохао 32.3 КБ
Художньо-філософські ідеї О.М.Скрябіна та їх розвиток у музиці ХХ сторіччя В.В. Драгулян 70.7 КБ
Церковний живопис Слобожанщини середини ХІХ - початку ХХ ст.: іконографія, стилістика, техніко-техно В.В. Шуліка 45.2 КБ
Циклічні форми інструментальної музики композиторів Донеччини у жанровому контексті сучасної українс О.В. Шаповалова 36.7 КБ
Чернігівські кахлі кінця XVI - початку ХХ століть (генеза, типологія, художньо-стилістичні особливос І.В. Штанкіна 34.9 КБ
Чеські музиканти в музичній культурі України кінця XVIII - початку XX ст. В.М. Щепакін 32.1 КБ
Чинники та носії змісту симфонії як жанрово-видового феномена (досвід аналізу на прикладах українськ В.Г. Іванченко 61.8 КБ
Школа Фонтенбло і маньєризм у французькому мистецтві ХVІ сторіччя Ю.В. Романенкова 24.0 КБ
Шляхи розвитку дитячої фортепіанної музики в Китаї Хуан Чжулін 62.9 КБ
Шляхи розвитку духового музичного мистецтва в Україні (від витоків до початку ХХ століття) В.О. Богданов 55.9 КБ
Шляхи становлення і проблеми розвитку української школи виконавства на трубі: історичний, професійно В.Т. Посвалюк 71.8 КБ
Шляхи формування самообразу автора в українській та російській художній культурі першої половини 19 М.В. Панова 28.1 КБ
Явища концепту і концептосфери в музичному мистецтві: до проблеми вічного образу В.Б. Марік 44.9 КБ
Явище національного стилю в контексті музичної поетики опери Ван Те 33.1 КБ
Японський період в творчості Давида Бурлюка (1920 - 1922) Чіеко Овакі 42.5 КБ
Ярмаркове дійство у творчості російський композиторів: Образність. Драматургія Г.Є. Луніна 50.3 КБ