Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Мистецтвознавство - Страница 4, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Перерізи реакцій (n,x) та (гама,x) на основні та ізомерні стани - Ігор Миколайович Каденко


Закономірності процесу очищення газоповітряних сумішей в роторному вихровому апараті - І.В. Пітак
Дисертації, автореферати » Мистецтвознавство

Мистецтвознавство - Страница 4, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Принципи організації художньої цілісності у творчості українських і польських композиторів 1970-х - Б.О. Сюта 59.0 КБ
Принципи фактурно- поліфонічної організації в сучасній українській фортепіанній музиці Ірина Володимирівна Цурканенко 19.5 КБ
Проблема втілення екстатичного стану в музиці (на прикладі творів К.Дебюссі, О.Скрябіна та Ч.Айвза) І.М. Арістова 36.9 КБ
Проблема правди у сучасному ігровому кінематографі Георгій Анатолійович Черков 36.2 КБ
Проблеми розвитку і роль ритуального танцю у ранньохристиянській культурі В.М. Волчукова 29.6 КБ
Програмність як жанрова парадигма камерної вокальної музики: до проблеми виконавського розуміння О.Г. Лісова 45.8 КБ
Простопініє Бокшая-Малинича в контексті української ірмолойної традиції (на матеріалі ірмосів та виб І.З. Задорожний 41.1 КБ
Професіоналізм хормейстера. Психологічний та культурно-історичний аспекти Н.О. Селезнева 28.6 КБ
Професія диригента та шляхи її формування в західноєвропейській театрально-концертній практиці ХІХ с В.М. Плужніков 32.9 КБ
Профілювання та різьблення у художній системі оздоблення дерев'яної сакральної архітектури Українськ О.М. Болюк 23.2 КБ
Процесійні ікони Західної України XVII - XIX ст. (походження, іконографічні та художні особливості) І.М. Дундяк 31.3 КБ
Психоаналітична концепція суб'єкта і її застосування в теорії кіно О.В. Брюховецька 29.5 КБ
Психологічні аспекти формування виконавської художньої майстерності В.П. Білоус 33.5 КБ
Ранній період композиторської творчості як феномен еволюційного процесу Н.А. Туровська 47.2 КБ
Режисерське мистецтво В.М.Скляренка в контексті історії української театральної культури 20-х - 70-х М.К. Волков 38.1 КБ
Реклама як явище художньої культури О.Ю. Оленіна 22.1 КБ
Ритуальний сміх: досвід тлумачення смислових витоків (за матеріалами української традиції) С.К. Лащенко 69.3 КБ
Різдвяна тема в українській хоровій та сценічній музиці періоду незалежності Т.А. Кривицька 44.8 КБ
Розвиток виконавсько-педагогічних засад Фелікса Блуменфельда та Генріха Нейгауза в діяльності львівс Т.Е. Мілодан 31.8 КБ
Розвиток книговидавничої справи в незалежній Україні Наталія Іванівна Кучина 37.5 КБ
Розвиток культурно-історичного туризму на Миколаївщині (друга половина ХХ - початок XXI ст.) І.Ю. Бондарчук-Чугіна 33.3 КБ
Розуміння музичного тексту: теоретико-інформаційний аспект Т.І. Тучинська 51.2 КБ
Рок-музика як фактор розвитку культури другої половини ХХ століття Л.Л. Васильєва 39.7 КБ
Роль Віденської фортепіанної школи у формуванні піаністичного мистецтва України (Галичина та українс О.Р. Дітчук 37.0 КБ
Роль музичних комп'ютерних технологій у сучасній композиторській практиці І.А. Гайденко 36.2 КБ
Роль образної побудови експозиції у системі музейної комунікації (аспект розбудови української школи Л.П. Велика 25.2 КБ
Роль труби в симфонічній творчості Бориса Лятошинського та Станіслава Людкевича П.В. Вакалюк 40.2 КБ
Рушники Західного Полісся кінця ХІХ - першої половини ХХ століть (Технологія. Семантика. Художні осо Т.Ф. Лупій 29.6 КБ
С.В. Смоленський та новий напрям у російській духовній музиці кінця XIX - початку XX століть О.О. Цуранова 51.7 КБ
Сакральна творчість львівських композиторів кінця ХХ - початку ХХІ ст. у контексті провідних тенденц О.М. Мануляк 47.1 КБ
Сакральний театр у генезі театральних систем О.Ю. Клековкін 68.9 КБ
Саксофон у музичній культурі XX століття (на матеріалі сонатної творчості зарубіжних та українських А.М. Понькіна 35.3 КБ
Салонність як основа музичного життя Росії та України XIX ст. О.В. Андріянова 32.0 КБ
Самоосвіта особистості як соціокультурне явище О.В. Бурлука 26.5 КБ
Світоспоглядання М.А.Римського-Корсакова і поетика його музичного театру А.М. Жданько 38.5 КБ
Секуляризація релігійного живопису в Україні другої половини XVII - XIX ст. Н.І. Кравченко 33.6 КБ
Семантика музично-пісенного фольклору (на історіографічній базі досліджень XIX - XX ст.) А.В. Гуріна 33.2 КБ
Семантика пластичних символів народної танцювальної культури українців К.Р. Кіндер 38.2 КБ
Семантична модель трагедії як основа жанрової поетики опери У Цзінінь 36.6 КБ
Семантична програма симфоній А.Брукнера в її жанрових і культурно-історичних зв'язках .Г.С. Савченко 32.3 КБ
Символ Дзеркала в музиці: від метафори до метафізики образу Ю.В. Ніколаєвська 37.1 КБ
Символіка двоїчності в партіях оперних співачок-травесті Хань Сяоянь 66.7 КБ
Символіка клавірного тексту у виконанні камерно-вокальних творів В. Моцарта Ю.Л. Кантарович 35.4 КБ
Синагоги України другої половини XVI - початку XX століть як історико-культурний феномен Є.О. Котляр 40.0 КБ
Система мистецької освіти в культурі України 90-х років XX століття: традиції, реформи, перспективи С.М. Волков 34.0 КБ
Скрипкові концерти Людвига Шпора: на шляху до романтизму С.А. Сандюк 40.6 КБ
Скульптура у синтезі мистецтв комплексу Баальбек Сімон Антуан Тадрос 42.6 КБ
Слов'янська міфологія як фактор стилеутворення в українській і російській опері другої половини ХІХ О.С. Степанська 22.4 КБ
Смисложиттєвий зміст сучасної міфотворчості в контексті українських культурних традицій О.С. Морщакова 30.3 КБ
Сміховий світ російської музичної класики О.Б. Соломонова 74.0 КБ
Соната в творчості М.К.Метнера як віддзеркалення ідейно-художньої концепції композитора К.В. Підпорінова 43.0 КБ
Соціально-політичний театр А.Б.Вальєхо в контексті театрального мистецтва Іспанії ХХ ст. Л.Ю. Корзова 37.0 КБ
Специфіка проявів принципів діалогу та гри у скрипковому концерті (на прикладі творів ХХ століття) Л.М. Скрипнік 38.9 КБ
Співвідношення танцювального і пластичного в жанрі балету С.Г. Анфілова 42.0 КБ
Становлення і розвиток відображення пейзажності у творчості українських композиторів ХХ століття О.М. Ущапівська 38.3 КБ
Становлення і розвиток кримськотатарського театру кінця XIX - початку ХХ століття С. Керімова 34.1 КБ
Становлення і розвиток соціокультурного інституту гостинності в українському туризмі: остання третин Г.А. Гарбар 81.1 КБ
Становлення і розвиток соціології мистецтва в Україні в 20 - 90-ті роки ХХ ст. Л.О. Алієва 35.8 КБ
Становлення і тенденції розвитку української естрадної пісні М.П. Мозговий 35.6 КБ
Становлення кіноосвіти в Україні (друга половина 10-х - початок 30-х років ХХ ст.) Р.В. Росляк 31.0 КБ
Становлення мистецтва класичного танцю в Україні (20 - 30-ті роки ХХ століття) Н.О. Горбатова 29.6 КБ
Становлення національної школи монументально-декоративного мистецтва в Україні (перша третина ХХ ст. О.Л. Майданець-Баргилевич 31.8 КБ
Становлення пейзажного жанру в німецькому живописі та графіці першої третини ХVІ століття в контекст Т.Б. Смирнова 18.0 КБ
Становлення світового інституту кінопродюсерів у системі кіновиробництва кінця ХIХ - початку ХХ стол М.К. Ткаченко 27.8 КБ
Становлення та особливості розвитку народного хорового виконавства в Україні (кінець ХІХ - ХХ століт О.М. Скопцова 38.3 КБ
Становлення та розвиток кобзарських шкіл в Україні (XVII - перша половина XX століття) О.І. Дубас 34.3 КБ
Становлення та розвиток українського телебачення як засобу масової комунікації Ю.В. Усенко 38.3 КБ
Становлення термінологічного апарату аналізу музичних форм О.Л. Рубан 37.9 КБ
Статус буттєвого часу в музиці Б.Ю. Стронько 30.9 КБ
Стилістика символізму в модифікації фортепіанних жанрів прелюдії та етюду в XIX - початку XX століть В.І. Бордонюк 33.3 КБ
Стилістичні проблеми творчості Томаса Гейнсборо Т.В. Смірнова 39.1 КБ
Стиль твору і виконавської інтерпретації в аспекті взаємодії класичного та акласичного у фортепіанно П.М. Муляр 48.5 КБ
Стильова еволюція в іконописі Слобожанщини XVII - початку XIX ст. Т.В. Паньок 38.7 КБ
Стильова еволюція галицької музичної культуры XIX - XX ст. Л.О. Кияновська 65.9 КБ
Стильова еволюція творчості В.І.Зарецького в контексті мистецького нонконформізму 60 - 80-х років XX Л.В. Медведєва 41.2 КБ
Стильові виміри творчості Василя Барвінського Л.Й. Назар 34.7 КБ
Стильові основи Одеської хорової школи І.О. Шатова 32.7 КБ
Стратегії переозначування суб'єкта (роман Дж.Фаулза "Жінка французького лейтенанта" у перспективі ла О.О. Кирилова 31.4 КБ
Структура і функції тексту в ранніх балетах І.Стравинського О.В. Сергієва 36.2 КБ
Структурна феноменологія і типологія форм художнього образу О.П. Опанасюк 36.1 КБ
Структурно-семантичний інваріант хорового концерту (на матеріалі хорової творчості Ю.Алжнєва) В.В. Осипенко 37.4 КБ
Структурування та формалізація даних наукового опису об'єкту художньої культури С.Г. Мамаєв 23.5 КБ
Сучасна режисерська діяльність як складова частина культуротворчого процесу Л.Ф. Голубцова 28.5 КБ
Сучасний культурний простір та семіотика музичного фестивалю (на матеріалах Харкова) С.П. Зуєв 32.5 КБ
Сучасні комп'ютерні технології у дослідженні музичної культури Катерина Володимирівна Фадєєва 92.3 КБ
Східні впливи в орнаментальному оформленні українських ікон кінця XVI - XVII ст. Д.О. Янковська 32.3 КБ
Східно-західні художні взаємини та в'єтнамська музична культура Фан Дінь Тан 38.8 КБ
Східнослов'янські міфологічні мотиви в образотворчому мистецтві модерну Н.Є. Порожнякова 36.8 КБ
Сценічна хореографічна культура Східної Галичини 20-30-х років ХХ століття В.В. Пастух 23.1 КБ
Сценічне мистецтво в Україні періоду німецько-фашистської окупації (1941-1944 рр.) В.М. Гайдабура 44.7 КБ
Сценічні прочитання трагедії "Гамлет" В.Шекспіра у Львівських театрах (1796-1997 рр.) М.В. Гарбузюк 33.9 КБ
Творча діяльність "Українського театру міста Львова - Львівського оперного театру" (1941-1944 рр.) в Світлана Михайлівна Максименко 32.8 КБ
Творча діяльність С.В.Баштана в контексті становлення київської школи академічного бандурного викона І.В. Панасюк 34.5 КБ
Творча спадщина І.Г.Мясоєдова (дослідження методу стилетворення в українському образотворчому мистец А.І. Коваленко 35.1 КБ
Творчість Віталія Кирейка в аспекті біографічних досліджень І.В. Шестеренко 42.2 КБ
Творчість Володимира Зубицького в контексті розвитку сучасного баянного репертуару Геннадій Петрович Голяка 61.4 КБ
Творчість Георгія Малакова в контексті розвитку української графіки 50 - 70 років ХХ століття Н.Ю. Белічко 32.9 КБ
Творчість диригента в контексті інтегративного підходу Г.Г. Макаренко 59.8 КБ
Творчість і мистецько-педагогічна діяльність Михайла Жука в контексті становлення української школи О.В. Школьна 35.3 КБ
Творчість М.Рославця в контексті становлення музичного модернізму О.І. Коменда 39.5 КБ
Творчість Миколи Дремлюги і процес становлення бандурного репертуару О.В. Олексієнко 30.1 КБ
Творчість польських композиторів (1792 - 1939) Львова в контексті українсько-польських музичних зв'я Е.Ю. Нідецка 31.8 КБ
Творчість Теофіла Копистинського у контексті розвитку образотворчого мистецтва Галичини другої полов Л.О. Купчинська 33.0 КБ
Театр імені Івана Франка: становлення та тенденції розвитку (20-ті рр. ХХ ст.) Л.Л. Процик 36.0 КБ
Театралізація хорових творів як метод художньої інтерпретації Ю.В. Мостова 36.3 КБ
Театрально-декораційне мистецтво Харкова: авангардні пошуки 1910 - 1920-х років В.В. Чечик 37.0 КБ
Телевізійний дискурс у культурному просторі постмодернізму І.Є. Побєдоносцева 39.1 КБ
Темброва еволюція в українській народно-оркестровій музиці О.І. Трофимчук 30.9 КБ
Темброва модальність у композиції (на прикладах української інструментальної музики останньої чверті М.Г. Денисенко 30.7 КБ
Тенденції культурного будівництва в Україні: становлення недержавних некомерційних організацій (90-т Л.В. Мартиненко 33.7 КБ
Тенденції розвитку камерних вокально-інструментальних жанрів у творчості композиторів України та Пол Л.В. Сидоренко 43.0 КБ
Тенденції розвитку київської школи художнього скла 1950-х - 1990-х років О.М. Сом-Сердюкова 31.5 КБ
Тенденції розвитку міжнародних фестивалів сучасної музики в Україні на новому етапі (1990 - 2005 рр. М.Б. Швед 34.6 КБ
Тенденції розвитку музичної культури Волині наприкінці ХХ - початку XXI століття Лариса Петрівна Ігнатова 35.6 КБ
Тенденція перетворення станкової картини у панно в російському живописі кінця ХІХ - початку ХХ ст. Н.П. Писаренко 33.8 КБ