Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Мистецтвознавство - Страница 3, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Вплив екологічних чинників на стан популяцій комах-фітофагів озимої пшениці в Лісостепу України - Г.П. Козак
Установлено, що до групи екологічно константних видів (X клас константності) комах-шкідників озимої пшениці лісостепової зони України відносяться злакові попелиці - звичайна злакова, велика злакова; шкідливі клопи - шкідлива черепашка, маврський клоп, австрійський клоп, гостроголовий клоп; хлібні жуки - жук-кузька, жук-красунь, жук-хрестоносець; трипс пшеничний, совка озима, хлібна жужелиця, дротяники та несправжні дротяники, злакові мухи - шведські, гессенська, озима, опоміза, пшенична, чисельність останніх протягом 10-ти років стабільно перевищує порогові рівні, що робить доцільним застосування хімічного захисту рослин. Установлено, що чисельність популяцій основних шкідників озимої пшениці має сильний кореляційний зв'язок з показниками потепління й обсягами застосування засобів захисту рослин. За останні 10 років серед видів шкідливого ентомокомплексу культури в зоні Лісостепу суттєво збільшилась середня шкодочинність опомізи, клопів черепашок, пшеничного трипсу, але майже у два рази зменшилась шкодочинність злакових попелиць, хлібної жужелиці, помітно - шведських, гессенської та озимої мух. Шкідливий ентомокомплекс посівів поповнився видом - пшенична муха, чисельність якої більше, ніж у два рази перевищує пороговий рівень. Незважаючи на постійне вдосконалення асортименту пестицидів і технології їх застосування за останні 25 років потенційні втрати врожаю озимої пшениці достеменно не змінилися. Обгрунтовано, що потепління протягом останніх 10-ти років могло вплинути на видову структуру, зумовити зміну рівнів домінування та шкідливості різних видів ентомокомплексу озимої пшениці.

Вплив технологічної спадковості підготовки поверхонь деталей авіаційних двигунів при газодетонаційно - А.П. Петренко
Установлено, що до групи екологічно константних видів (X клас константності) комах-шкідників озимої пшениці лісостепової зони України відносяться злакові попелиці - звичайна злакова, велика злакова; шкідливі клопи - шкідлива черепашка, маврський клоп, австрійський клоп, гостроголовий клоп; хлібні жуки - жук-кузька, жук-красунь, жук-хрестоносець; трипс пшеничний, совка озима, хлібна жужелиця, дротяники та несправжні дротяники, злакові мухи - шведські, гессенська, озима, опоміза, пшенична, чисельність останніх протягом 10-ти років стабільно перевищує порогові рівні, що робить доцільним застосування хімічного захисту рослин. Установлено, що чисельність популяцій основних шкідників озимої пшениці має сильний кореляційний зв'язок з показниками потепління й обсягами застосування засобів захисту рослин. За останні 10 років серед видів шкідливого ентомокомплексу культури в зоні Лісостепу суттєво збільшилась середня шкодочинність опомізи, клопів черепашок, пшеничного трипсу, але майже у два рази зменшилась шкодочинність злакових попелиць, хлібної жужелиці, помітно - шведських, гессенської та озимої мух. Шкідливий ентомокомплекс посівів поповнився видом - пшенична муха, чисельність якої більше, ніж у два рази перевищує пороговий рівень. Незважаючи на постійне вдосконалення асортименту пестицидів і технології їх застосування за останні 25 років потенційні втрати врожаю озимої пшениці достеменно не змінилися. Обгрунтовано, що потепління протягом останніх 10-ти років могло вплинути на видову структуру, зумовити зміну рівнів домінування та шкідливості різних видів ентомокомплексу озимої пшениці.предсказания Эдгара кейси, в которых он предрекает землетрясения.
Дисертації, автореферати » Мистецтвознавство

Мистецтвознавство - Страница 3, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Мистецтво України в контексті художнього життя межі століть. 1890 - 1910-ті роки Л.Л. Савицька 59.1 КБ
Мистецька діяльність Андрія Гнатишина І.Й. Дем'янець 48.6 КБ
Мистецька діяльність Олександра Кошиця в контексті музики ХХ сторіччя Н.Б. Калуцка 31.0 КБ
Мистецька освіта в Україні середини ХІХ - середини ХХ століття: структурування, методологія, художні Р.Т. Шмагало 72.6 КБ
Мистецькі об'єднання в Україні 1920-х - початку 1930-х років (теоретичні засади та творча практика) У.П. Мельникова 37.2 КБ
Мистецькі традиції і новаторство у творчості Василя Турчиняка 1900 - 1939 років В.М. Типчук 30.2 КБ
Михайло Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва (перша третина ХХ ст.) Л.Д. Соколюк 58.4 КБ
Мініатюра як феномен музичної культури (на матеріалі фортепіанних творів українських композиторів кі Н.О. Рябуха 40.5 КБ
Мінімалізм в музиці: напрямок і принцип мислення Д.В. Андросова 38.4 КБ
Містеріальний театр Ріхарда Вагнера: "Парсифаль" та його сакральна драматургія О.А. Наумова 39.5 КБ
Міське меблярство Галичини XIX - XX ст.: історія, типологія, стилістичні особливості М.В. Дяків 37.8 КБ
Міф і мистецька гра в естетиці неоромантизму О.А. Чумаченко 33.8 КБ
Міфологічні мотиви і образи в образотворчому мистецтві Одеси останьої третини ХХ - початку XXI ст. А.А. Тарасенко 35.6 КБ
Міфопоетика скульптури О.Архипенка та І.Кавалерідзе Н.Р. Кубриш 27.7 КБ
Модерністичні тенденції у творчості українських композиторів Львова 20-х - 30-х рр. XX ст.: естетичн Р.С. Стельмащук 27.2 КБ
Монастирі Слобідської України другої половини XVII - початку XX століть як історико-культурне явище О.О. Смоліна 33.6 КБ
Монументальне малярство ХVIII ст. Галичини в контексті українсько-західноєвропейських мистецьких зв' Д.В. Фесенко 42.9 КБ
Монументальний живопис Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської Лаври. Семантика. Стилістика А.Ю. Кондратюк 32.4 КБ
Монументально-декоративне мистецтво українських церков зарубіжжя ХХ століття Р.Я. Галишич 30.4 КБ
Мотет у європейській музичній практиці: шляхи розвитку О.В. Халєєва 31.9 КБ
Музика Наддніпрянської України першої третини ХХ ст. у взаємодії та перетвореннях соціокультурних ди М.Ю. Ржевська 68.5 КБ
Музика як аналог особистості: до проблеми рефлексивної свідомості Л.В. Шаповалова 109.0 КБ
Музика, як фактор психокоригування: історичний, теоретичний і практичний аспекти В.М. Драганчук 41.0 КБ
Музична діяльність Гната Хоткевича в контексті української культури першої третини ХХ століття (за м М.В. Семенюк 44.9 КБ
Музична культура Полтавщини XIX - початку ХХ століття в аспектах регіонального джерелознавства А.І. Литвиненко 37.9 КБ
Музична мова хорових творів Лесі Дичко О.Б. Письменна 35.6 КБ
Музична моторність як категорія музикознавства О.В. Суббота 34.5 КБ
Музична освіта у сучасній Греції: історія, проблеми, перспективи Л.М. Харалампіду 27.2 КБ
Музична полістилістика у світлі теорії інтертекстуальності Ю.О. Грібінєнко 48.8 КБ
Музичне виконавство як феномен музичної культури Н.Б. Жайворонок 35.8 КБ
Музичне життя в політкультурному середовищі м.Стрия та регіону Стрийщини (друга половина XIX столітт О.М. Миронова 31.1 КБ
Музичне життя Волині 20 - 30-х років ХХ століття П.Й. Шиманський 24.3 КБ
Музичне життя Закарпаття 20 - 30-х років XX століття Т.І. Росул 32.2 КБ
Музичне життя Катеринославщини середини XIX- початку XX століть Вікторія Анатоліївна Мітлицька 31.3 КБ
Музичне життя Станіславова другої половини XIX ст. Л.Б. Романюк 33.3 КБ
Музичний твір як вид дискурсивної практики Є.О. Морєва 35.4 КБ
Музичний театр Джакомо Пуччіні в мистецькому контексті першої чверті XX століття (на матеріалі пізнь О.О. Корчова 33.5 КБ
Музичний фольклор Хмельницького Поділля (етномузикологічний та етносоціологічний аспекти дослідження О.О. Дудар 37.4 КБ
Музичний хронотоп: предмет і явище. Типологія форм часопросторової організації в авангардній музиці С.Г. Гоменюк 41.2 КБ
Музичні інтерпретації драми Г.Ібсена "Пер Гюнт": проблема втілення художньої концепції людини О.А. Сидорова 31.7 КБ
Музичні цінності та потреби в сучасному культурному континуумі України З.М. Ластовецька-Соланська 32.1 КБ
Музично-драматичний театр Правобережної України першої половини XIX ст. в контексті міжнаціональних О.Ю. Волосатих 46.4 КБ
Музично-етнографічні записи та наукові дослідження фольклору Північного Причорномор'я (кінець XIX - С.І. Кириєнко 36.4 КБ
Музично-інструментальна культура українців (фольклорна традиція) М.Й. Хай 104.5 КБ
Музично-просвітницька діяльність А.Кушніренка в контексті розвитку професійно-хорового виконавства н І.В. Ярошенко 35.9 КБ
Музично-просвітницька діяльність о. Порфирія Бажанського в контексті соціокультурної практики греко- Н.І. Кушлик 38.5 КБ
Музично-словесний твір як процес смислоутворення В.О. Супрун 39.3 КБ
Надекспресивне інтонування в контексті сучасної хорової творчості Є.М. Бондар 32.1 КБ
Народна ікона на склі другої половини XVIII-XIX століття: європейський контекст О.О. Тріска 34.5 КБ
Народна обрядовість в Незалежній Україні Т.І. Гаєвська 42.1 КБ
Народна хореографічна культура кримських татар XIX - першої половини XX століття (до 1941 р.) у Крим А.М. Підлипська 32.0 КБ
Народне декоративне мистецтво покуття XIX - XX століття (Історія. Типологія. Художні особливості) Б.В. Бойчук 34.3 КБ
Народне мистецтво півдня України. Кінець XIX- Поч. XX ст.: На матеріалах Миколаївської, Одеської, Хе В.В. Малина 52.8 КБ
Народний агітаційний театр в Україні 70-80-х років ХХ століття В.Ф. Калашников 24.2 КБ
Народний театр товариства "Українська бесіда" у Львові: завершальний період діяльності (1918 - 1924 О.О. Боньковська 37.7 КБ
Народні кам'яні надмогильні хрести Українських Карпат середини XVIII - першої половини ХХ ст. (істор П.Я. Кузенко 36.1 КБ
Народні прикраси з бісеру Західної України XIX - першої пол. ХХ століття (історія, технологія, типол О.С. Федорчук 36.3 КБ
Наукові і художні аспекти мистецької діяльності піаніста-концертмейстера Л.І. Повзун 30.8 КБ
Національна ідея німецької музики у творчості композиторів XVIII - XX століть О.А. Овсяннікова-Трель 33.4 КБ
Національна характерність як семантична властивість виконавської інтерпретації О.В. Чайка 38.0 КБ
Національний образ світу та питання стилеутворення в російському симфонізмі 60 - 70-х років XIX стол В.М. Артеменко 34.8 КБ
Неактуальний стиль як феномен композиторської поетики XX століття О.О. Кужелева 35.0 КБ
Необарокові тенденції в музиці XX ст. Л.О. Мельник 45.8 КБ
Неоміфологічні тенденції в хоровому мистецтві України 80-90-х років ХХ ст. Н.Г. Гречуха 45.8 КБ
Неофольклоризм у музичному мистецтві: статика та динаміка розвитку в першій половині ХХ століття О.О. Дерев'янченко 43.2 КБ
Неофольклористичні тенденції у баянній творчості В.Зубицького А.О. Гончаров 34.6 КБ
Німецька траурна погребальна музика лютеранської традиції як феномен європейської культури XVII - XX О.В. Муравська 31.0 КБ
Німецьке флейтове мистецтво XVIII - XIX ст. В.П. Качмарчик 103.5 КБ
Новаторські мистецькі напрямки і течії в театральному процесі України першої третини XX ст. Г.І. Веселовська 55.3 КБ
Нові композиторські технології (на прикладі творчості Алли Загайкевич) І.М. Ракунова 47.5 КБ
О.П.Довженко - педагог. Творчий пошук і метод О.В. Безручко 30.7 КБ
Об'єкти медіа-дизайну в контексті формування громадського середовища міста Н.В. Сергеєва 91.2 КБ
Облаштування інтер'єру дерев'яних церков Західного Поділля та Покуття ХVІІІ - поч. ХХ ст. (Проблема А.В. Клімашевський 27.9 КБ
Образ тіла в культурі Давньої Греції (на матеріалі гомерівського епосу) В.В. Гавриленко 45.4 КБ
Образний склад та музична інтонація у вокальних циклах Ф.Шуберта, Р.Шумана, Р.Вагнера, Г.Малера І.В. Ботвінова 30.1 КБ
Образотворче мистецтво Львова кінця 1950-х - початку 1970-х років: проблема національної самоідентиф М.І. Ваврух 32.5 КБ
Обрядові пісні Верхньоприп'ятської низовини (мелотипологія - мелогеографія культурогенеза) Ю.П. Рибак 43.9 КБ
Онтологічна концепція музики: на прикладі світських та духовних жанрів Л.А. Зайцева 36.2 КБ
Оперна вистава як семіотичний об'єкт Я.А. Іваницька 39.2 КБ
Оперний театр Сергія Слонимського у взаємодії з художньою традицією Ю.Б. Коваленко 52.5 КБ
Оперно-режисерська діяльність Ірини Молостової А.А. Солов'яненко 35.7 КБ
Ораторії на різдвяний і страсний сюжети останньої чверті ХХ століття в аспекті діалогу традицій Ольга Євгенівна Криворукова 60.1 КБ
Орнамент Софії Київської (генеза, типологія, художньо-функціональні особливості) О.О. Герій 37.3 КБ
Орнамент як джерело дослідження етнічної культури України (на матеріалах XIX - початку ХХ ст.) Ю.І. Нікішенко 30.6 КБ
Освітня та культурницька діяльність органів місцевого самоврядування й громадськості Таврійської губ С.О. Шукліна 31.8 КБ
Основні тенденції розвитку українського фортепіанного концерту 80 - 90-х років ХХ століття О.Ю. Пономаренко 40.1 КБ
Особистість композитора в українській музичній культурі XX ст. Т.А. Кумеда 34.8 КБ
Особливості втілення принципу програмності в українській фортепіанній музиці О.В. Фрайт 33.5 КБ
Особливості інтерпретації німецької поезії в українській вокальній музиці М.Л. Липецька 31.3 КБ
Особливості психологічного сприйняття звукового простору музичних творів О.М. Таганов 40.3 КБ
Особливості творчого мислення К.Штокгаузена: серіальність, музичний час, метод медіації І.О. Крицька 42.4 КБ
П.І.Чайковський: діалектика особистості і стилю Г.І. Побережна 35.4 КБ
Паралелі художнього розвитку оперного театру Європи та Китаю Ту Дуня 48.1 КБ
Пекінська опера як музично-естетичний феномен Лянь Юнь 58.8 КБ
Перекладення як процес переосмислення засобів оркестрової виразності В.М. Дейнега 37.8 КБ
Перехідні процеси в українській партесній музиці середини XVIII століття (за матеріалами київської к О.А. Шуміліна 34.8 КБ
Перший державний український театр: Український Національний Театр, Київ, 1917 - 1918 Р.П. Леоненко 28.3 КБ
Піаністична спадщина Мусоргського в контексті європейської фортепіанної культури В.О. Сирятський 37.4 КБ
Південь України кінця XIX - початку ХХ століття в контексті українського культурно-національного від О.М. Караульна 40.0 КБ
Підтекст музичного твору: формування і функціонування Н.В. Зеленіна 30.2 КБ
Пісенна культура лемків ХХ століття: збереження традицій та новотворчість О.Р. Фабрика-Процька 33.4 КБ
Пісенна творчість Анатолія Кос-Анатольського в контексті становлення розважальної музики Галичини В.О. Конончук 26.9 КБ
Пістинський центр гончарства ХІХ - першої половини ХХ століття (історія, типологія, художні особливо О.О. Слободян 32.2 КБ
Пластичне у фортепіанно-виконавському інтонуванні В.О. Колоней 31.0 КБ
Подієві аспекти музичної форми XX ст. А.В. Івко 52.5 КБ
Поемність в українській фортепіанній музиці першої половини ХХ ст. як принцип художнього мислення Н.В. Пастеляк 33.0 КБ
Поетика камерно-вокальної лірики Франсіса Пуленка О.В. Михайлова 49.2 КБ
Польські піаністи у Львові та їх внесок у розвиток фортепіанного виконавства та педагогіки (80-ті рр Т.І. Куржева 28.0 КБ
Порівняльний аналіз як метод інтерпретології (на прикладі фортепіанного виконавства) К.В. Тимофеєва 34.7 КБ
Португальська музична культура від середньовіччя до епохи романтизму І.В. Козіна 37.9 КБ
Постаті народних ватажків доби Хмельниччини у семіотичному просторі української пісенної епіки А.Ю. Корнєв 35.3 КБ
Постмодерністська трансформація комунікативної культури в Україні в контексті розвитку туризму (1922 Д.В. Мусієнко 37.6 КБ
Православна заупокійно-поминальна традиція як феномен музичної культури С.В. Осадча 36.1 КБ
Принцип віртуозності в російській художній культурі другої половини XIX - початку XX століття та ево О.Л. Мурга 36.3 КБ
Принципи композиційної цілісності у вокальній творчості Ю.Іщенка Н.Ю. Щербакова 39.8 КБ