Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Радіаційна індукція множинних хромосомних пошкоджень у рослин - Н.К. Куцоконь
Уперше проаналізовано залежність виходу множинних хромосомних аьберацій, зокрема складні невизначені, від дози <$Egamma>-опромінення у рослин і показано, що процес утворення мультиаберантних клітин (МАК) не відбувається за законом випадкових подій, додаткові аберації з'являються у вже пошкоджених клітинах. Зауважено, що поява однієї аберації в клітині може сприяти появі інших пошкоджень. Запропоновано припущення щодо залежності частоти аберантних клітин та кількості аберацій щодо аберантної клітини від мутагенного навантаження, згідно якого значно більша кількість клітин з множинними абераціями хромосом індукується у разі високої частоти аберантних клітин у порівнянні з контролем. Зважаючи на спільність процесів утворення хромосомних аберацій в еукаріот це припущення пояснює відсутність чітких залежностей між дозою опромінення та появою МАК, що виявляється в популяційних дослідженнях різними авторами. Уперше за умов порівняння динаміки цитогенетичних показників двох видів Allium показано, що старіння насіння цибулі батун (A. fistulosum) супроводжується швидким наростанням частоти клітин з абераціями та появою мультиаберантних клітин, а у A. cepa виявлено більш повільне наростання мутаційного процесу, для якого виникнення МАК не є характерним.

Алгебраїчні моделі та методи аналізу і синтезу систем керування слабо формалізованими процесами - О.Ю. Соколов
Уперше проаналізовано залежність виходу множинних хромосомних аьберацій, зокрема складні невизначені, від дози <$Egamma>-опромінення у рослин і показано, що процес утворення мультиаберантних клітин (МАК) не відбувається за законом випадкових подій, додаткові аберації з'являються у вже пошкоджених клітинах. Зауважено, що поява однієї аберації в клітині може сприяти появі інших пошкоджень. Запропоновано припущення щодо залежності частоти аберантних клітин та кількості аберацій щодо аберантної клітини від мутагенного навантаження, згідно якого значно більша кількість клітин з множинними абераціями хромосом індукується у разі високої частоти аберантних клітин у порівнянні з контролем. Зважаючи на спільність процесів утворення хромосомних аберацій в еукаріот це припущення пояснює відсутність чітких залежностей між дозою опромінення та появою МАК, що виявляється в популяційних дослідженнях різними авторами. Уперше за умов порівняння динаміки цитогенетичних показників двох видів Allium показано, що старіння насіння цибулі батун (A. fistulosum) супроводжується швидким наростанням частоти клітин з абераціями та появою мультиаберантних клітин, а у A. cepa виявлено більш повільне наростання мутаційного процесу, для якого виникнення МАК не є характерним.
Дисертації, автореферати » Мистецтвознавство

Мистецтвознавство - Страница 2, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Емоційна сфера у вокальній творчості: музично-естетичні та виконавські аспекти Олена Віталіївна Єрошенко 29.5 КБ
Епістемологічні засади формування поняття розвитку в науках про культуру (В.Дільтей, Баденська школа Т.М. Філіппова 26.8 КБ
Епістологічні документи історії української музики: методологія, теорія, практика М.Д. Копиця 120.0 КБ
Естрадно-джазова музика в акордеонно-баянному мистецтві України другої половини ХХ - початку XXI сто М.В. Булда 35.5 КБ
Європейська соната для труби: історія, теорія, виконавство Олег Іванович Вар'янко 32.4 КБ
Єфросинія Зарницька в українському театральному мистецтві кінця ХІХ - першої третини ХХ століть Т.П. Кінзерська 37.2 КБ
Жанр контрабасового концерту в музично-історичному процесі О.М. Лучанко 36.5 КБ
Жанр перекладу та його різновиди в сучасному бандурному мистецтві І.І. Дмитрук 50.0 КБ
Жанр реквієму в хоровій творчості українських композиторів порубіжжя тисячоліть І.В. Вербицька-Шокот 47.6 КБ
Жанр транскрипції в системі індивідуального композиторського стилю М.Ю. Борисенко 33.9 КБ
Жанрова модель камерного безсюжетного балету в контексті теорії гри (на матеріалі музики Д.Поліщука) С.П. Поляковська 31.2 КБ
Жанрова поетика М. Сидельникова в аспекті взаємозв'язку слова та музики М.А. Іванова 50.5 КБ
Жанрова система народно-пісенної культури Китаю Вей Дзюнь 46.1 КБ
Жанровий генезис виконавського діалогу в музиці (на матеріалі камерно-вокальної творчості) О.О. Філатова 29.7 КБ
Жанровий канон Православної Літургії (на матеріалі Літургій українських та російських композиторів к Н.В. Середа 36.9 КБ
Жанровий пошук у балетній музиці В.Губаренка Г.М. Полянська 38.7 КБ
Жанрово-стильовий пошук в оперній творчості Жюля Массне (на прикладі опер "Манон" та "Вертер") Л.Г. Мудрецька 37.6 КБ
Жанрово-стильові моделі у фортепіанній творчості львівських композиторів XX століття C. О. Салдан 33.6 КБ
Жанрово-стильові особливості фортепіанної творчості В. Борисова М.В. Бевз 37.5 КБ
Життєвий та творчий шлях Луіша де Фрейташа Бранку в контексті розвитку португальської музичної культ О.В. Кононенко 37.7 КБ
Замкові комплекси XII-XVII ст. Хмельницької області на сучасному етапі: стан, проблеми збереження і О.В. Жукова 29.8 КБ
Засоби художньої виразності в дизайні текстилю (Черкаський регіон) І.О. Яковець 34.3 КБ
Звук як компонент образної структури фільму О.В. Бут 37.0 КБ
Звукотворчий компонент трубного виконавства: традиції та базинг І.С. Гишка 27.4 КБ
Знакова функція та мовна організація музичного мовлення С.В. Шип 74.3 КБ
Золототкацтво Галичини XVIII - першої третини XX ст. (Історія, типологія, художньо-стильові особливо Л.І. Цимбала 33.2 КБ
Ігрові структури в музиці: естетика, типологія, художня практика В.Б. Клименко 31.9 КБ
Ідеальне та еталонне в системі категорій музично-виконавського мистецтва Марія Віталіївна Кононова 52.0 КБ
Ідея трансцендентного в музиці Й.-С.Баха та А.Г. Шнітке: образи, символи, парадокси Ірина Миколаївна Михайлова 69.2 КБ
Ікони св. Миколи в українському малярстві кінця ХIV - XVI століть: генеза, особливості іконографії т Л.В. Бурковська 37.8 КБ
Іконографія космосу в європейському християнському мистецтві (від античності до бароко) К.Р. Ціхонь 41.1 КБ
Іконостасний ансамбль церкви Успіння Богородиці з Наконечного у контексті українського іконопису дру М.Й. Гелитович 47.6 КБ
Індивідуальний стиль музиканта-виконавця (теоретичні та естетичні аспекти) О.Т. Катрич 26.6 КБ
Інструментальні концерти львівських композиторів у ментальному просторі Галичини (1970 - 2000 рр.) Н.О. Вакула 43.1 КБ
Інтеграція західноєвропейських художніх течій в образотворчому мистецтві Львова першої третини ХХ ст Т.Г. Лупій 34.1 КБ
Інтерпретація музики бароко на баяні (теоретико-виконавський аспект) С.О. Карась 35.2 КБ
Ірмолой Гаврила Головні - унікальна пам'ятка української церковно-співацької культури XVII - XVIII с Л.В. Терещенко-Кайдан 35.3 КБ
Історизм етномузикології Климента Квітки А.І. Сторожук 31.6 КБ
Історико-культурна еволюція артикуляційного комплексу (на прикладі вокальних циклів ХІХ - ХХ ст.) .О.О. Тарасова 34.4 КБ
Історико-теоретичні аспекти взаємовідношень географічного і соціокультурного чинників у явищі регіон Т.В. Мартинюк 75.2 КБ
Історична динаміка антропного виміру естетичного ідеалу в західно-європейській культурі Н.М. Вернигора 33.5 КБ
Історична еволюція поетики української пісні (кінець XIX - початок XX ст.) А.М. Матвійчук 35.8 КБ
Історіософське світобачення П.Куліша (культурологічний аспект) Л.Ф. Грінберг 28.2 КБ
Історія живописного факультету НАОМА і його роль у вихованні мистецьких кадрів та формуванні націона О.В. Ковальчук 35.5 КБ
Історія, сучасний стан та перспективи розвитку музейної мережі Йорданії Хассан М.Х. Бані Мустафа 29.5 КБ
Італійська опера ХХ століття: основні тенденції і напрямки розвитку О.З. Перейма 32.5 КБ
Й.В.Гете в художній свідомості та творчості Ріхарда Вагнера О.П. Бабій 65.8 КБ
Каденція соліста у фокусі взаємодії композиторської та виконавської творчості (на матеріалі західноє М.В. Бондаренко 55.5 КБ
Кам'яна пластика Півдня України скіфо-сарматського періоду: характеристика видів і художні особливос Ю.В. Одробінський 31.7 КБ
Камерний ансамль: теоретико-культурологічні аспекти І.І. Польська 52.8 КБ
Камерно-інструментальна творчість К.Шимановського (до проблеми індивідуального стилю композитора) А.М. Середенко 29.1 КБ
Камерно-інструментальний ансамбль в Україні. Творчість і виконавство (1960 - 1980 рр.) Н.О. Дика 31.0 КБ
Канон українського музичного модернізму в творчості Бориса Лятошинського М.О. Новакович 35.7 КБ
Картина світу музичного театру М.В.Лисенка О.І. Тарасова 22.1 КБ
Категорія інструменталізму в музичній творчості (на прикладі домрового мистецтва) В.В. Петрик 53.5 КБ
Категорія часу у фортепіанній поетиці С.В.Рахманінова В.А. Забірченко 34.2 КБ
КВН як соціокультурне явище: генеза, історія розвитку, сучасний стан С.О. Янішевський 34.1 КБ
Києво-Печерський розспів як церковно-співочий феномен української культури Д.А. Болгарський 42.4 КБ
Київська книжкова графіка кінця 50-х - початку 70-х років ХХ століття. Тенденції розвитку, стилістик О.В. Ламонова 43.3 КБ
Київська школа виконавства на трубі: історичні та методичні аспекти В.Т. Посвалюк 36.9 КБ
Київська школа музики XVII ст.: київське пініє, київська нота, київська граматика О.С. Цалай-Якименко 76.6 КБ
Київська школа художнього текстилю XX століття (Джерела. Розвиток. Перспективи) В.Д. Андріяшко 31.5 КБ
Київський наспів у контексті церковно-монодичного співу України та Білорусії XVII-XVIII ст. (джерела О.Ю. Шевчук 31.1 КБ
Килим Північної Буковини ХХ ст.: традиції та новаторство В.В. Дутка 27.8 КБ
Китайска монументальна скульптура: традиції та сучасність Тен Жи 118.6 КБ
Китайська виконавська інтонація в європейській вокальній музиці XIX-XX століть Ву Гуолінг 31.9 КБ
Кінематографічний дискурс психоаналізу М.М. Дремлюга 32.6 КБ
Кларнет у музичній культурі Європи XVIII ст. В.В. Громченко 35.6 КБ
Книжкова графіка Роберта Лісовського в контексті розвитку українського образотворчого мистецтва ХХ с О.Я. Мельник 31.5 КБ
Кобзарський рух в Україні (XVI - XIX ст.) М.А. Підгорбунський 36.6 КБ
Комплексний підхід до формування виконавської майстерності піаніста Ю.І. Некрасов 32.8 КБ
Композиторська інтерпретація поетичного тексту як художній переклад (на прикладі камерно-вокальної м А.Й. Хуторська 39.9 КБ
Композиторська освіта у Великій Британії як феномен європейської музичної культури Ю.О. Гомельська 42.2 КБ
Композиційно-драматургічні параметри алеаторики в симфонічній творчості українських композиторів дру Олексій Вікторович Скрипник 40.0 КБ
Комунікативний аспект музично-виконавського висловлювання Л.М. Опарик 29.9 КБ
Комунікаційні аспекти сучасного розвитку музичної культури України О.М. Берегова 71.3 КБ
Конвергенція східної та західної художньої традиції в композиторській практиці Чжу Чанлей 34.0 КБ
Концепція ненаративності в контексті розвитку вітчизняного нефігуративного живопису ХХ ст. Н.В. Мархайчук 46.7 КБ
Концепція форми в музиці Китаю і Європи: аспекти композиції та виконавства Ма Вей 34.6 КБ
Концерт для труби з оркестром в аспекті жанрово-стильової еволюції Б.І. Мочурад 40.0 КБ
Концертні цимбали: історико-теоретичний та методологічно-виконавський підходи Т.М. Баран 24.5 КБ
Краєвид у малярстві Галичини першої третини XX ст. (традиції та інновації образної мови) Б.В. Мисюга 36.2 КБ
Краківська академія мистецтв у контексті українсько-польських мистецьких взаємин у 20 - 30-х роках Х О.Ю. Денисюк 30.1 КБ
Критська музична традиція у розвитку новогрецької композиторської школи другої половини ХХ ст.(на пр І.В. Рябчун 47.6 КБ
Культура монастирів Галичини в контексті суспільно-історичних процесів XVI - XIX століть О.Д. Чуйко 30.4 КБ
Культура символізму та її виявлення в музиці П.Чайковського, С.Рахманінова, Дж. Пуччіні Лю Сімей 34.0 КБ
Культура та цивілізація: становлення проблематики в українській філософській думці (кінець ХІХ - поч М.В. Александрова 27.1 КБ
Культурні процеси в Україні 90-х років ХХ століття (на прикладі державних закладів культури) Н.А. Кулик 19.2 КБ
Культурно-естетичні універсалії класичної Японії та їх відбиття в образотворчому мистецтві доби Току С.Б. Рибалко 34.9 КБ
Культурно-інформаційна діяльність України за кордоном: тенденції та шляхи оптимізації (1991 - 1999 р Л.М. Кононенко 24.4 КБ
Культурно-історична еволюція українського оркестру народних інструментів Т.І. Сідлецька 107.8 КБ
Культурно-історичний контекст становлення європейської раціональності Л.Ю. Лещенко 36.0 КБ
Культурно-мистецька спадщина Житомирщини у вимірах українського духовного життя XIX - першої третини П.Х. Даценко 39.9 КБ
Культурогенез як філософсько-історичний феномен Ю.П. Богуцький 2.4 КБ
Культурологічні аспекти художньо-стильової еволюції візуального мистецтва України (ХХ - початок ХХІ В.Д. Сидоренко 31.4 КБ
Культурологічно-естетичні параметри українського нефігуративного живопису (90-ті роки ХХ століття) Г.Б. Рудик 31.7 КБ
Культуротворчі інтенції деконструкції Ж.Дерріда Ю.О. Азарова 42.3 КБ
Ладоінтонаційна ситуаційність в музиці сучасних українських композиторів К.Г. Рікман 39.4 КБ
Ліризм як жанрова основа українського оперного співу І.К. Присталов 37.2 КБ
Ліричне в концерті-сімфонії 80 - 90-х років ХХ століття І.О. Татарінцева 31.2 КБ
Лірницька традиція в контексті української духовної культури О.В. Богданова 41.6 КБ
Літературно-мистецьке життя Галичини кінця XIX - першої третини ХХ століття у контексті трансформаці О.В. Граб 42.4 КБ
Літургічна музика як жанрово-стильовий феномен в творчості вітчизняних композиторів кінця XX - почат Н.К. Александрова 35.2 КБ
Літургічна символіка у російській музиці кінця XIX - початку XX століття: феномен С.В. Рахманінова Г.М. Дубровська 45.0 КБ
Львівське портретне малярство кінця XVIII - першої половини XIX ст.: художньо-стильові особливості М.К. Левицька 33.7 КБ
Малярство і графіка Галичини періоду романтизму: жанрова структура і художньо-стильові особливості С.І. Король 31.7 КБ
Мелогеографія жнивних наспівів басейну Прип'яті І.В. Клименко 38.8 КБ
Меморіальна різьба осередків народного каменярства в Галичині кінця ХІХ - ХХ століття Л.В. Хом'як 31.0 КБ
Метафора як фактор художньої активності музичного твору О.А. Д'ячкова 27.9 КБ
Мистецтво в'єтнамської гравюри 1925- 1985 років (Традиції і новаторство) Нгуен Нгіа Фіонг 31.6 КБ
Мистецтво в'язання в Західній Україні кінця ХІХ - першої третини ХХ ст. (історія, типологія, художні О.Р. Козакевич 37.4 КБ
Мистецтво емалі в Україні: історичний досвід та сучасний стан Юлія Олександрівна Довгань 33.4 КБ
Мистецтво костюму в Україні кінця ХХ - початку ХХI століття: тенденції, школи, національна специфіка О.Д. Тканко 33.4 КБ
Мистецтво народної кераміки Волині другої половини XIX - XX століть (типологія, стилістика, художні Г.В. Істоміна 36.1 КБ
Мистецтво Острозького осередку др. пол. XVI - п. пол. XVII століття (синтезування середньовічних віз Я.В. Бондарчук 33.0 КБ