Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Мистецтвознавство - Страница 2, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Автоматизована метапошукова система на основі адаптивної онтології - Р.Р. Даревич
Розроблено методи автоматичної адаптатції онтології інтелектуальної метапошукової системи до інформаційних потреб користувачів й обгрунтовано основні підходи щодо підвищення ефективності її функціонування. Встановлено критерії оптимальності структури та змісту онтології, які відображають вимоги до експлуатаційних характеристик і технічних можливостей реалізації інтелектуальних метапошукових систем, зокрема, обмеження фізичного об'єму пам'яті, швидкодії, повноти онтології, її цілісності та збалансованості. На базі критеріїв швидкодії та повноти розроблено метод оптимізації змісту онтології адаптивної метапошукової системи, що базується на її періодичному доповненні новими поняттями та зв'язками з вилученням тих елементів, семантичне значення яких для системи найменше. У даному методі враховано необхідність виявлення й усунення суперечності та надлишковості у процесі наповнення онтології, що забезпечує її цілісність. Для покращання змісту онтології застосовано методи дискретної оптимізації, для розв'язання задачі нормалізації її структури - теорію доведення теорем і теорію графів. Удосконалено метод визначення вагових коефіцієнтів понять та зв'язків між ними в онтології, який завдяки розробленим правилам їх розрахунку дозволяє автоматично змінювати семантичну вагу елементів онтології у процесі експлуатації метапошукової системи. Показано ефективність застосування запропонованого методу для оптимізації онтології та порівняння текстових документів. точність визначення подібності двох текстових документів у порівнянні з відомими методами. На базі побудованої імітаційної моделі генерування й оптимізації онтології досліджено процес адаптації інтелектуальної метапошукової системи до заданої предметної області. Розроблено архітектуру інтелектуальної метапошукової системи як однієї з основних служб віртуального автоматизованого робочого місця наукового працівника.

Деформування та випучування гладких і підкріплених циліндричних оболонок при статичному навантаженні - В.Л. Красовський
Розроблено методи автоматичної адаптатції онтології інтелектуальної метапошукової системи до інформаційних потреб користувачів й обгрунтовано основні підходи щодо підвищення ефективності її функціонування. Встановлено критерії оптимальності структури та змісту онтології, які відображають вимоги до експлуатаційних характеристик і технічних можливостей реалізації інтелектуальних метапошукових систем, зокрема, обмеження фізичного об'єму пам'яті, швидкодії, повноти онтології, її цілісності та збалансованості. На базі критеріїв швидкодії та повноти розроблено метод оптимізації змісту онтології адаптивної метапошукової системи, що базується на її періодичному доповненні новими поняттями та зв'язками з вилученням тих елементів, семантичне значення яких для системи найменше. У даному методі враховано необхідність виявлення й усунення суперечності та надлишковості у процесі наповнення онтології, що забезпечує її цілісність. Для покращання змісту онтології застосовано методи дискретної оптимізації, для розв'язання задачі нормалізації її структури - теорію доведення теорем і теорію графів. Удосконалено метод визначення вагових коефіцієнтів понять та зв'язків між ними в онтології, який завдяки розробленим правилам їх розрахунку дозволяє автоматично змінювати семантичну вагу елементів онтології у процесі експлуатації метапошукової системи. Показано ефективність застосування запропонованого методу для оптимізації онтології та порівняння текстових документів. точність визначення подібності двох текстових документів у порівнянні з відомими методами. На базі побудованої імітаційної моделі генерування й оптимізації онтології досліджено процес адаптації інтелектуальної метапошукової системи до заданої предметної області. Розроблено архітектуру інтелектуальної метапошукової системи як однієї з основних служб віртуального автоматизованого робочого місця наукового працівника.
Дисертації, автореферати » Мистецтвознавство

Мистецтвознавство - Страница 2, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Емоційна сфера у вокальній творчості: музично-естетичні та виконавські аспекти Олена Віталіївна Єрошенко 29.5 КБ
Епістемологічні засади формування поняття розвитку в науках про культуру (В.Дільтей, Баденська школа Т.М. Філіппова 26.8 КБ
Епістологічні документи історії української музики: методологія, теорія, практика М.Д. Копиця 120.0 КБ
Естрадно-джазова музика в акордеонно-баянному мистецтві України другої половини ХХ - початку XXI сто М.В. Булда 35.5 КБ
Європейська соната для труби: історія, теорія, виконавство Олег Іванович Вар'янко 32.4 КБ
Єфросинія Зарницька в українському театральному мистецтві кінця ХІХ - першої третини ХХ століть Т.П. Кінзерська 37.2 КБ
Жанр контрабасового концерту в музично-історичному процесі О.М. Лучанко 36.5 КБ
Жанр перекладу та його різновиди в сучасному бандурному мистецтві І.І. Дмитрук 50.0 КБ
Жанр реквієму в хоровій творчості українських композиторів порубіжжя тисячоліть І.В. Вербицька-Шокот 47.6 КБ
Жанр транскрипції в системі індивідуального композиторського стилю М.Ю. Борисенко 33.9 КБ
Жанрова модель камерного безсюжетного балету в контексті теорії гри (на матеріалі музики Д.Поліщука) С.П. Поляковська 31.2 КБ
Жанрова поетика М. Сидельникова в аспекті взаємозв'язку слова та музики М.А. Іванова 50.5 КБ
Жанрова система народно-пісенної культури Китаю Вей Дзюнь 46.1 КБ
Жанровий генезис виконавського діалогу в музиці (на матеріалі камерно-вокальної творчості) О.О. Філатова 29.7 КБ
Жанровий канон Православної Літургії (на матеріалі Літургій українських та російських композиторів к Н.В. Середа 36.9 КБ
Жанровий пошук у балетній музиці В.Губаренка Г.М. Полянська 38.7 КБ
Жанрово-стильовий пошук в оперній творчості Жюля Массне (на прикладі опер "Манон" та "Вертер") Л.Г. Мудрецька 37.6 КБ
Жанрово-стильові моделі у фортепіанній творчості львівських композиторів XX століття C. О. Салдан 33.6 КБ
Жанрово-стильові особливості фортепіанної творчості В. Борисова М.В. Бевз 37.5 КБ
Життєвий та творчий шлях Луіша де Фрейташа Бранку в контексті розвитку португальської музичної культ О.В. Кононенко 37.7 КБ
Замкові комплекси XII-XVII ст. Хмельницької області на сучасному етапі: стан, проблеми збереження і О.В. Жукова 29.8 КБ
Засоби художньої виразності в дизайні текстилю (Черкаський регіон) І.О. Яковець 34.3 КБ
Звук як компонент образної структури фільму О.В. Бут 37.0 КБ
Звукотворчий компонент трубного виконавства: традиції та базинг І.С. Гишка 27.4 КБ
Знакова функція та мовна організація музичного мовлення С.В. Шип 74.3 КБ
Золототкацтво Галичини XVIII - першої третини XX ст. (Історія, типологія, художньо-стильові особливо Л.І. Цимбала 33.2 КБ
Ігрові структури в музиці: естетика, типологія, художня практика В.Б. Клименко 31.9 КБ
Ідеальне та еталонне в системі категорій музично-виконавського мистецтва Марія Віталіївна Кононова 52.0 КБ
Ідея трансцендентного в музиці Й.-С.Баха та А.Г. Шнітке: образи, символи, парадокси Ірина Миколаївна Михайлова 69.2 КБ
Ікони св. Миколи в українському малярстві кінця ХIV - XVI століть: генеза, особливості іконографії т Л.В. Бурковська 37.8 КБ
Іконографія космосу в європейському християнському мистецтві (від античності до бароко) К.Р. Ціхонь 41.1 КБ
Іконостасний ансамбль церкви Успіння Богородиці з Наконечного у контексті українського іконопису дру М.Й. Гелитович 47.6 КБ
Індивідуальний стиль музиканта-виконавця (теоретичні та естетичні аспекти) О.Т. Катрич 26.6 КБ
Інструментальні концерти львівських композиторів у ментальному просторі Галичини (1970 - 2000 рр.) Н.О. Вакула 43.1 КБ
Інтеграція західноєвропейських художніх течій в образотворчому мистецтві Львова першої третини ХХ ст Т.Г. Лупій 34.1 КБ
Інтерпретація музики бароко на баяні (теоретико-виконавський аспект) С.О. Карась 35.2 КБ
Ірмолой Гаврила Головні - унікальна пам'ятка української церковно-співацької культури XVII - XVIII с Л.В. Терещенко-Кайдан 35.3 КБ
Історизм етномузикології Климента Квітки А.І. Сторожук 31.6 КБ
Історико-культурна еволюція артикуляційного комплексу (на прикладі вокальних циклів ХІХ - ХХ ст.) .О.О. Тарасова 34.4 КБ
Історико-теоретичні аспекти взаємовідношень географічного і соціокультурного чинників у явищі регіон Т.В. Мартинюк 75.2 КБ
Історична динаміка антропного виміру естетичного ідеалу в західно-європейській культурі Н.М. Вернигора 33.5 КБ
Історична еволюція поетики української пісні (кінець XIX - початок XX ст.) А.М. Матвійчук 35.8 КБ
Історіософське світобачення П.Куліша (культурологічний аспект) Л.Ф. Грінберг 28.2 КБ
Історія живописного факультету НАОМА і його роль у вихованні мистецьких кадрів та формуванні націона О.В. Ковальчук 35.5 КБ
Історія, сучасний стан та перспективи розвитку музейної мережі Йорданії Хассан М.Х. Бані Мустафа 29.5 КБ
Італійська опера ХХ століття: основні тенденції і напрямки розвитку О.З. Перейма 32.5 КБ
Й.В.Гете в художній свідомості та творчості Ріхарда Вагнера О.П. Бабій 65.8 КБ
Каденція соліста у фокусі взаємодії композиторської та виконавської творчості (на матеріалі західноє М.В. Бондаренко 55.5 КБ
Кам'яна пластика Півдня України скіфо-сарматського періоду: характеристика видів і художні особливос Ю.В. Одробінський 31.7 КБ
Камерний ансамль: теоретико-культурологічні аспекти І.І. Польська 52.8 КБ
Камерно-інструментальна творчість К.Шимановського (до проблеми індивідуального стилю композитора) А.М. Середенко 29.1 КБ
Камерно-інструментальний ансамбль в Україні. Творчість і виконавство (1960 - 1980 рр.) Н.О. Дика 31.0 КБ
Канон українського музичного модернізму в творчості Бориса Лятошинського М.О. Новакович 35.7 КБ
Картина світу музичного театру М.В.Лисенка О.І. Тарасова 22.1 КБ
Категорія інструменталізму в музичній творчості (на прикладі домрового мистецтва) В.В. Петрик 53.5 КБ
Категорія часу у фортепіанній поетиці С.В.Рахманінова В.А. Забірченко 34.2 КБ
КВН як соціокультурне явище: генеза, історія розвитку, сучасний стан С.О. Янішевський 34.1 КБ
Києво-Печерський розспів як церковно-співочий феномен української культури Д.А. Болгарський 42.4 КБ
Київська книжкова графіка кінця 50-х - початку 70-х років ХХ століття. Тенденції розвитку, стилістик О.В. Ламонова 43.3 КБ
Київська школа виконавства на трубі: історичні та методичні аспекти В.Т. Посвалюк 36.9 КБ
Київська школа музики XVII ст.: київське пініє, київська нота, київська граматика О.С. Цалай-Якименко 76.6 КБ
Київська школа художнього текстилю XX століття (Джерела. Розвиток. Перспективи) В.Д. Андріяшко 31.5 КБ
Київський наспів у контексті церковно-монодичного співу України та Білорусії XVII-XVIII ст. (джерела О.Ю. Шевчук 31.1 КБ
Килим Північної Буковини ХХ ст.: традиції та новаторство В.В. Дутка 27.8 КБ
Китайска монументальна скульптура: традиції та сучасність Тен Жи 118.6 КБ
Китайська виконавська інтонація в європейській вокальній музиці XIX-XX століть Ву Гуолінг 31.9 КБ
Кінематографічний дискурс психоаналізу М.М. Дремлюга 32.6 КБ
Кларнет у музичній культурі Європи XVIII ст. В.В. Громченко 35.6 КБ
Книжкова графіка Роберта Лісовського в контексті розвитку українського образотворчого мистецтва ХХ с О.Я. Мельник 31.5 КБ
Кобзарський рух в Україні (XVI - XIX ст.) М.А. Підгорбунський 36.6 КБ
Комплексний підхід до формування виконавської майстерності піаніста Ю.І. Некрасов 32.8 КБ
Композиторська інтерпретація поетичного тексту як художній переклад (на прикладі камерно-вокальної м А.Й. Хуторська 39.9 КБ
Композиторська освіта у Великій Британії як феномен європейської музичної культури Ю.О. Гомельська 42.2 КБ
Композиційно-драматургічні параметри алеаторики в симфонічній творчості українських композиторів дру Олексій Вікторович Скрипник 40.0 КБ
Комунікативний аспект музично-виконавського висловлювання Л.М. Опарик 29.9 КБ
Комунікаційні аспекти сучасного розвитку музичної культури України О.М. Берегова 71.3 КБ
Конвергенція східної та західної художньої традиції в композиторській практиці Чжу Чанлей 34.0 КБ
Концепція ненаративності в контексті розвитку вітчизняного нефігуративного живопису ХХ ст. Н.В. Мархайчук 46.7 КБ
Концепція форми в музиці Китаю і Європи: аспекти композиції та виконавства Ма Вей 34.6 КБ
Концерт для труби з оркестром в аспекті жанрово-стильової еволюції Б.І. Мочурад 40.0 КБ
Концертні цимбали: історико-теоретичний та методологічно-виконавський підходи Т.М. Баран 24.5 КБ
Краєвид у малярстві Галичини першої третини XX ст. (традиції та інновації образної мови) Б.В. Мисюга 36.2 КБ
Краківська академія мистецтв у контексті українсько-польських мистецьких взаємин у 20 - 30-х роках Х О.Ю. Денисюк 30.1 КБ
Критська музична традиція у розвитку новогрецької композиторської школи другої половини ХХ ст.(на пр І.В. Рябчун 47.6 КБ
Культура монастирів Галичини в контексті суспільно-історичних процесів XVI - XIX століть О.Д. Чуйко 30.4 КБ
Культура символізму та її виявлення в музиці П.Чайковського, С.Рахманінова, Дж. Пуччіні Лю Сімей 34.0 КБ
Культура та цивілізація: становлення проблематики в українській філософській думці (кінець ХІХ - поч М.В. Александрова 27.1 КБ
Культурні процеси в Україні 90-х років ХХ століття (на прикладі державних закладів культури) Н.А. Кулик 19.2 КБ
Культурно-естетичні універсалії класичної Японії та їх відбиття в образотворчому мистецтві доби Току С.Б. Рибалко 34.9 КБ
Культурно-інформаційна діяльність України за кордоном: тенденції та шляхи оптимізації (1991 - 1999 р Л.М. Кононенко 24.4 КБ
Культурно-історична еволюція українського оркестру народних інструментів Т.І. Сідлецька 107.8 КБ
Культурно-історичний контекст становлення європейської раціональності Л.Ю. Лещенко 36.0 КБ
Культурно-мистецька спадщина Житомирщини у вимірах українського духовного життя XIX - першої третини П.Х. Даценко 39.9 КБ
Культурогенез як філософсько-історичний феномен Ю.П. Богуцький 2.4 КБ
Культурологічні аспекти художньо-стильової еволюції візуального мистецтва України (ХХ - початок ХХІ В.Д. Сидоренко 31.4 КБ
Культурологічно-естетичні параметри українського нефігуративного живопису (90-ті роки ХХ століття) Г.Б. Рудик 31.7 КБ
Культуротворчі інтенції деконструкції Ж.Дерріда Ю.О. Азарова 42.3 КБ
Ладоінтонаційна ситуаційність в музиці сучасних українських композиторів К.Г. Рікман 39.4 КБ
Ліризм як жанрова основа українського оперного співу І.К. Присталов 37.2 КБ
Ліричне в концерті-сімфонії 80 - 90-х років ХХ століття І.О. Татарінцева 31.2 КБ
Лірницька традиція в контексті української духовної культури О.В. Богданова 41.6 КБ
Літературно-мистецьке життя Галичини кінця XIX - першої третини ХХ століття у контексті трансформаці О.В. Граб 42.4 КБ
Літургічна музика як жанрово-стильовий феномен в творчості вітчизняних композиторів кінця XX - почат Н.К. Александрова 35.2 КБ
Літургічна символіка у російській музиці кінця XIX - початку XX століття: феномен С.В. Рахманінова Г.М. Дубровська 45.0 КБ
Львівське портретне малярство кінця XVIII - першої половини XIX ст.: художньо-стильові особливості М.К. Левицька 33.7 КБ
Малярство і графіка Галичини періоду романтизму: жанрова структура і художньо-стильові особливості С.І. Король 31.7 КБ
Мелогеографія жнивних наспівів басейну Прип'яті І.В. Клименко 38.8 КБ
Меморіальна різьба осередків народного каменярства в Галичині кінця ХІХ - ХХ століття Л.В. Хом'як 31.0 КБ
Метафора як фактор художньої активності музичного твору О.А. Д'ячкова 27.9 КБ
Мистецтво в'єтнамської гравюри 1925- 1985 років (Традиції і новаторство) Нгуен Нгіа Фіонг 31.6 КБ
Мистецтво в'язання в Західній Україні кінця ХІХ - першої третини ХХ ст. (історія, типологія, художні О.Р. Козакевич 37.4 КБ
Мистецтво емалі в Україні: історичний досвід та сучасний стан Юлія Олександрівна Довгань 33.4 КБ
Мистецтво костюму в Україні кінця ХХ - початку ХХI століття: тенденції, школи, національна специфіка О.Д. Тканко 33.4 КБ
Мистецтво народної кераміки Волині другої половини XIX - XX століть (типологія, стилістика, художні Г.В. Істоміна 36.1 КБ
Мистецтво Острозького осередку др. пол. XVI - п. пол. XVII століття (синтезування середньовічних віз Я.В. Бондарчук 33.0 КБ