Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Синантропні акаридієві кліщі (Acariformes, Acaridia) Закарпаття - А.Т. Дудинська
Здійснено комплексне вивчення фауни та екології синантропних і близьких до них видів акаридієвих кліщів Закарпаття. Досліджено видові комплекси цих шкідників за різних типів їх існування (сільськогоподарські, промислові) та визначено відмінність цих видових комплексів і можливі фактори, які їх обумовлюють. На підставі одержаних та літературних даних наведено видові нариси синантропних видів акарид у Закарпатті, за цього визначено щільність досліджуваних видів у субстраті, частоту зустрічальності у пробах та індекс домінування, а також проведено порівняльну характеристику за показником щільності комірних видів акарид у трьох досліджуваних висотних поясах в аграрних і промислових місцях. Вивчено розподіл комірних акарид за висотними поясами за умов Закарпаття, а також шляхи формування акарокомплексів акарид у млинах Закарпаття. Здійснено порівняння видового складу від однорічного млина до столітніх млинів. На підставі одержаних результатів запропоновано, зважаючи на видовий склад і біологічну особливість, цих шкідників за умов Закарпаття, практичні рекомендації щодо запобігання поширенню та розмноженню синантропних видів акаридієвих кліщів.

Циклофілідні цестоди родини Dilepididae наземних птахів України - Р.В. Саламатін
Здійснено комплексне вивчення фауни та екології синантропних і близьких до них видів акаридієвих кліщів Закарпаття. Досліджено видові комплекси цих шкідників за різних типів їх існування (сільськогоподарські, промислові) та визначено відмінність цих видових комплексів і можливі фактори, які їх обумовлюють. На підставі одержаних та літературних даних наведено видові нариси синантропних видів акарид у Закарпатті, за цього визначено щільність досліджуваних видів у субстраті, частоту зустрічальності у пробах та індекс домінування, а також проведено порівняльну характеристику за показником щільності комірних видів акарид у трьох досліджуваних висотних поясах в аграрних і промислових місцях. Вивчено розподіл комірних акарид за висотними поясами за умов Закарпаття, а також шляхи формування акарокомплексів акарид у млинах Закарпаття. Здійснено порівняння видового складу від однорічного млина до столітніх млинів. На підставі одержаних результатів запропоновано, зважаючи на видовий склад і біологічну особливість, цих шкідників за умов Закарпаття, практичні рекомендації щодо запобігання поширенню та розмноженню синантропних видів акаридієвих кліщів.
Дисертації, автореферати » Ветеринарні науки

Ветеринарні науки - Страница 5, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Фасціольоз великої рогатої худоби (цитогенетичні дослідження за впливу фасціолоцидних препаратів) А.Г. Соболта 49.4 КБ
Фасціольоз великої рогатої худоби в умовах тривалого впливу іонізуючого випромінювання (епізоотологі Ю.Ю. Довгій 56.2 КБ
Фасціольоз великої рогатої худоби у зонах Лісостепу і Cтепу України (діагностика та заходи боротьби) О.В. Кручиненко 39.0 КБ
Фасціольозно-парамфістомозна інвазія великої рогатої худоби (особливості епізоотології, діагностика О.В. Мазанний 36.3 КБ
Фізіологічний стан бугайців і ветеринарно-санітарна оцінка яловичини, виробленої в умовах підвищеног Н.Я. Васерук 115.5 КБ
Фізіолого-біохімічна характеристика організму корів та їх телят і ветеринарно-санітарна оцінка молок Р.В. Біленчук 26.8 КБ
Філометроїдоз коропа: цитогенетичні та імунологічні дослідження в системі "паразит-хазяїн" та вплив Р.І. Тафійчук 31.7 КБ
Фімбріальні адгезини сальмонел та їх використання при конструюванні засобів специфічної профілактики Ю.В. Дідок 57.7 КБ
Фітотерапія та електропунктура в комплексному лікуванні високопродуктивних корів, хворих післяродови М.М. Михайлюк 48.8 КБ
Функціональний стан печінки і її патологія у коней (етіологія, патогенез і діагностика) В.І. Головаха 70.8 КБ
Хвороба Марека: індикація і вивчення біологічних властивостей збудника та розробка засобів діагности А.П. Герілович 387.3 КБ
Хламідіоз великої рогатої худоби (серологічний моніторинг, виділення, ідентифікація і вивчення біоло Т.А. Акулова 28.7 КБ
Хронічна ниркова недостатність домашніх котів (патогенез, діагностика і лікування) Д.В. Морозенко 69.0 КБ
Хронічний нітратно-нітритний токсикоз курей та його профілактика В.М. Гунчак 1.94 МБ
Шкідники агромеліоративних лісових насаджень передгірного Криму й заходи, що обмежують шкідливість н М.В. Шестопалов 37.0 КБ
Шкідники груші та фактори, що обмежують чисельність найбільш шкодочинних видів в передгірному Криму Н.М. Стрюкова 215.3 КБ
Шкідники плодів сливи в Північному Лісостепу України та заходи обмеження їх чисельності Л.П. Ющенко 34.2 КБ