Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Ветеринарні науки - Страница 5, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Дискретне геометричне моделювання скалярних і векторних полів стосовно будівельної світлотехніки - Є.В. Пугачов
Розроблено методи аналізу на осциляції, дискретних апроксимації та інтерполяції дискретно представленого геометричного об'єкту - плоских і просторових дискретно представлених кривих (ДПК), ДПК у n-вимірному просторі, дискретно представлених поверхонь і гіперповерхонь, скалярних і векторних полів, представлених на різних носіях у тривимірному просторі. Запропоновано способи раціональної індексації елементів (вузлів, комірок) плоских геометричних об'єктів з трикутними сітковими комірками. Розроблено геометричні моделі розрахунків інтегральних характеристик світлового поля від світлопрорізу (СП) складної форми, світлової шахти, на зовнішніх поверхнях будівель (плоскі фасади та дахи, окремо стоячі оболонки, шедові складки та шедові циліндричні оболонки), геометричні моделі розрахунків коефіцієнтів світловтрат від швів СП, заповнених склопрофілітом, та від сонцезахисних стрічкових і прямокутних козирків.

Інгібування корозії дюралюмінієвих сплавів безхроматними пігментами та їх синергічними композиціями - М.Б. Тимусь
Розроблено методи аналізу на осциляції, дискретних апроксимації та інтерполяції дискретно представленого геометричного об'єкту - плоских і просторових дискретно представлених кривих (ДПК), ДПК у n-вимірному просторі, дискретно представлених поверхонь і гіперповерхонь, скалярних і векторних полів, представлених на різних носіях у тривимірному просторі. Запропоновано способи раціональної індексації елементів (вузлів, комірок) плоских геометричних об'єктів з трикутними сітковими комірками. Розроблено геометричні моделі розрахунків інтегральних характеристик світлового поля від світлопрорізу (СП) складної форми, світлової шахти, на зовнішніх поверхнях будівель (плоскі фасади та дахи, окремо стоячі оболонки, шедові складки та шедові циліндричні оболонки), геометричні моделі розрахунків коефіцієнтів світловтрат від швів СП, заповнених склопрофілітом, та від сонцезахисних стрічкових і прямокутних козирків.
Дисертації, автореферати » Ветеринарні науки

Ветеринарні науки - Страница 5, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Фасціольоз великої рогатої худоби (цитогенетичні дослідження за впливу фасціолоцидних препаратів) А.Г. Соболта 49.4 КБ
Фасціольоз великої рогатої худоби в умовах тривалого впливу іонізуючого випромінювання (епізоотологі Ю.Ю. Довгій 56.2 КБ
Фасціольоз великої рогатої худоби у зонах Лісостепу і Cтепу України (діагностика та заходи боротьби) О.В. Кручиненко 39.0 КБ
Фасціольозно-парамфістомозна інвазія великої рогатої худоби (особливості епізоотології, діагностика О.В. Мазанний 36.3 КБ
Фізіологічний стан бугайців і ветеринарно-санітарна оцінка яловичини, виробленої в умовах підвищеног Н.Я. Васерук 115.5 КБ
Фізіолого-біохімічна характеристика організму корів та їх телят і ветеринарно-санітарна оцінка молок Р.В. Біленчук 26.8 КБ
Філометроїдоз коропа: цитогенетичні та імунологічні дослідження в системі "паразит-хазяїн" та вплив Р.І. Тафійчук 31.7 КБ
Фімбріальні адгезини сальмонел та їх використання при конструюванні засобів специфічної профілактики Ю.В. Дідок 57.7 КБ
Фітотерапія та електропунктура в комплексному лікуванні високопродуктивних корів, хворих післяродови М.М. Михайлюк 48.8 КБ
Функціональний стан печінки і її патологія у коней (етіологія, патогенез і діагностика) В.І. Головаха 70.8 КБ
Хвороба Марека: індикація і вивчення біологічних властивостей збудника та розробка засобів діагности А.П. Герілович 387.3 КБ
Хламідіоз великої рогатої худоби (серологічний моніторинг, виділення, ідентифікація і вивчення біоло Т.А. Акулова 28.7 КБ
Хронічна ниркова недостатність домашніх котів (патогенез, діагностика і лікування) Д.В. Морозенко 69.0 КБ
Хронічний нітратно-нітритний токсикоз курей та його профілактика В.М. Гунчак 1.94 МБ
Шкідники агромеліоративних лісових насаджень передгірного Криму й заходи, що обмежують шкідливість н М.В. Шестопалов 37.0 КБ
Шкідники груші та фактори, що обмежують чисельність найбільш шкодочинних видів в передгірному Криму Н.М. Стрюкова 215.3 КБ
Шкідники плодів сливи в Північному Лісостепу України та заходи обмеження їх чисельності Л.П. Ющенко 34.2 КБ