Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Дослідження систем обслуговування з обмеженою чергою - А.М. Братійчук
Проаналізовано систему масового обслуговування з пуассонівським вхідним потоком замовлень, загальним розподілом часу обслуговування й обмеженою чергою. Допускається групове надходження замовлень. Розглянуто узагальнення таких систем шляхом введення відновлювального рівня вхідного потоку замовлень. Запропоновано модифікацію методу потенціалу Королюка для дослідження характеристик таких систем. З використанням розробленого методу одержано зображення для перетворень Лапласа функціоналів, вивчених за допомогою стандартного підходу, а також описано обчислювальні алгоритми та програми для стаціонарних характеристик, що мають суттєві переваги у порівнянні з відомими. Ці алгоритми використовуються для розв'язування оптимізаційних задач, а також для синтезу систем з заданими характеристиками. Одержано нові зображення для характеристик головних функціоналів. Проведено асимптотичний аналіз їх розподілів за умов зростання довжини черги. Для систем з відновлювальним рівнем вхідного потоку замовлень одержано межові теореми для періоду зайнятості та числа замовлень, виконаних за цей період.

Дослідження ролі гастрину в процесах секреції та всмоктування води та електролітів в товстій кишці - Т.М. Червінська
Проаналізовано систему масового обслуговування з пуассонівським вхідним потоком замовлень, загальним розподілом часу обслуговування й обмеженою чергою. Допускається групове надходження замовлень. Розглянуто узагальнення таких систем шляхом введення відновлювального рівня вхідного потоку замовлень. Запропоновано модифікацію методу потенціалу Королюка для дослідження характеристик таких систем. З використанням розробленого методу одержано зображення для перетворень Лапласа функціоналів, вивчених за допомогою стандартного підходу, а також описано обчислювальні алгоритми та програми для стаціонарних характеристик, що мають суттєві переваги у порівнянні з відомими. Ці алгоритми використовуються для розв'язування оптимізаційних задач, а також для синтезу систем з заданими характеристиками. Одержано нові зображення для характеристик головних функціоналів. Проведено асимптотичний аналіз їх розподілів за умов зростання довжини черги. Для систем з відновлювальним рівнем вхідного потоку замовлень одержано межові теореми для періоду зайнятості та числа замовлень, виконаних за цей період.
Дисертації, автореферати » Ветеринарні науки

Ветеринарні науки - Страница 3, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Мікроелементи в системі захисту чорної смородини від шкідників в умовах правобережного Лісостепу Укр С.М. Мостов'як 31.6 КБ
Мікроміцети зерна овса, їх токсигенні властивості та вплив фумонізину В1 на курчат Андрій Валерійович Білан 102.9 КБ
Мікрофлора молока та показники резистентності здорових і хворих на субклінічний мастит корів при зас О.Б. Киричко 559.7 КБ
Мікрофлора секрету молочної залози та імунологічна реактивність організму корів, хворих на мастит Н.Д. Левківська 55.5 КБ
Мінливість мікобактерій, епізоотологічний моніторинг, заходи і засоби боротьби з туберкульозом твари В.Ю. Кассіч 93.3 КБ
Мінливість, родова і видова антигенність Brucella ovis та серологічна діагностика бруцелаовісної і х С.В. Меліхов 42.3 КБ
Молекулярно-біологічні властивості штамів вірусу ньюкаслської хвороби, виділених в Україні, та удоск С.Ю. Зандарян 149.2 КБ
Молекулярно-генетична диференціація мікобактерій, виділених в Україні, та їх філогенетичні взаємозв' А.В. Скрипник 171.2 КБ
Моніторинг важких металів у довкіллі та способи зниження їх надлишку в організмі тварин Д.А. Засєкін 66.3 КБ
Моніторинг, прогноз та контроль чисельності лучного метелика і комплексу саранових в Україні В.П. Кравченко 36.8 КБ
Морфогенез лімфоїдних утворень, асоційованих із слизовими оболонками кишечнику телят неонатального і Т.Р. Корабльова 57.1 КБ
Морфогенез тканинних компонентів та імунних структур різних частин шлунка поросят О.Г. Прокушенкова 38.6 КБ
Морфологічна характеристика органів імунної системи молодняка великої рогатої худоби, вирощеного на М.І. Жила 38.9 КБ
Морфологічна характеристика органів сечової системи великої рогатої худоби, вирощеної на забрудненій Р.С. Данкович 42.7 КБ
Морфофункціональна характеристика лімфатичних вузлів і селезінки гусей та качок В.В. Мельник 38.6 КБ
Морфофункціональна характеристика органів і тканин свиней при згодовуванні алуніту та каоліну С.В. Гуральська 35.9 КБ
Морфофункціональна характеристика червоного кісткового мозку молодняку великої рогатої худоби, вирощ Ю.С. Стронський 37.9 КБ
Морфофункціональний стан ендокринних залоз в системі гіпофіз - наднирники - яєчники у великої рогато С.С. Заїка 70.0 КБ
Морфофункціональний стан органів імунної системи щурів і курей при застосуванні розчину натрію гіпох О.М. Щебентовська 74.8 КБ
Морфофункціональний стан та корекція проникності плацентарного бар'єру у корів Л.П. Афанасієва 39.9 КБ
Морфофункціональний статус імунокомпетентних структур новонароджених телят при різному ступені внутр В.В. Смоляк 28.0 КБ
Морфофункціональний статус кровоносних судин та тканинних компонентів печінки у свійських тварин нео В.В. Лемещенко 50.3 КБ
Морфофункціональні зміни та адаптаційно-компенсаторні реакції в організмі собак за дирофіляріозу Н.С. Василик 43.5 КБ
Морфофункціональні зміни у головному мозку щурів, поросят і курей за експериментального Т-2 токсикоз Г.І. Коцюмбас 71.9 КБ
Морфофункціональні особливості інтраорганних кровоносних судин і тканинних компонентів лімфатичних в П.А. Шахов 31.8 КБ
Морфофункціональні особливості клоакальної сумки птахів Н.Б. Колич 38.2 КБ
Морфофункціональні особливості міокарда теличок за різної рухової активності А.С. Войналович 183.4 КБ
Морфофункціональні особливості фетальної частини плаценти при різному ступені пренатального розвитку Н.В. Саєнко 32.6 КБ
Наукове обгрунтування вакцинопрофілактики інфекційного бронхіту курей М.М. Ігнатов 229.8 КБ
Нейсеріоз сільськогосподарської птиці (епізоотологічний моніторинг, діагностика та заходи профілакти Л.І. Наливайко 78.0 КБ
Некогерентне поляризоване світло та неспецифічна стимулювальна терапія при ранах у великої рогатої х Ю.В. Ковальчук 32.5 КБ
Неспецифічна резистентність і морфологія деяких органів імунної системи курей та методи їх корекції Ж.Б. Коренєва 38.2 КБ
Нефротичний синдром у високопродуктивних корів і новонароджених телят (патогенез, діагностика і ліку Н.В. Вовкотруб 43.6 КБ
Нітратно-нітритний токсикоз молодняку великої рогатої худоби і вплив піридоксину гідрохлориду та аск Р.О. Васів 35.9 КБ
Обгрунтування і зоогігієнічна оцінка корекції інтенсивної технології виробництва з врахуванням стрес А.О. Решетник 67.7 КБ
Обгрунтування і розробка превентивних заходів для корекції природної резистентності організму свиней В.П. Лясота 162.5 КБ
Обгрунтування профілактики субінволюції і післяродового ендометриту у корів корекцією функції яєчник О.М. Недвига 277.8 КБ
Обгрунтування системи захисту тютюну від тютюнового трипсу в західній передгірно-приморській зоні Кр О.І. Здоровець 40.8 КБ
Облігатні порожнинні і тканинні міази овець Лівобережжя України (епізоотологія, лікування та заходи О.В. Скиба 33.6 КБ
Олуланоз свиней у Лісостепу і Поліссі України, удосконалення діагностики та заходів боротьби В.П. Гончаренко 37.1 КБ
Оптимізація діагностики уражень органів травлення при хронічному опісторхозі Володимир Борисович Мироненко 33.7 КБ
Оптимізація структури культур лускокрилих комах для програм біологічного методу захисту рослин Я.О. Бачинська 29.9 КБ
Основні шкідники капусти білоголової у Східному Лісостепу України. Екологія і прогноз розвитку Л.І. Колеснік 116.3 КБ
Основні шкідники суниці та заходи з обмеження їх чисельності в умовах Центрального Лісостепу України Людмила Павлівна Кава 75.5 КБ
Особливості біології основних шкідників рису та удосконалення системи захисту посівів в Україні Т.В. Дудченко 61.4 КБ
Особливості будови яєчників великої рогатої худоби чорно-рябої породи в екологічних умовах Житомирщи Т.Ф. Дяченко 46.6 КБ
Особливості екології капустянки звичайної (Gryllotalpa Gryllotalpa L.) та методи обмеження її І.В. Веріжнікова 38.8 КБ
Особливості епізоотичного процесу сибірки у південному регіоні України Іовенко 28.3 КБ
Особливості забур'янення та удосконалення системи захисту промислових виноградників у південно-захід Наталія Тимофіївна Могилюк 69.3 КБ
Особливості мікоплазменно-вірусної інфекції курей в птахогосподарствах південно-східного регіону Укр Д.О. Пономаренко 188.9 КБ
Особливості морфогенезу лімфоїдних органів у плодів великої рогатої худоби Марина Олексіївна Лєщова 39.5 КБ
Особливості морфогенезу органів кровотворення у поросят А.В. Оліяр 32.3 КБ
Особливості морфологічної структури і трофічної функції плаценти корів та розвитку плода Є.Є. Костишин 27.7 КБ
Особливості перебігу епізоотичного процесу сказу тварин у південному регіоні України Л.В. Пероцька 718.9 КБ
Особливості перебігу ешерихіозу птиці на фоні зеараленонтоксикозу Р.В. Петров 68.3 КБ
Особливості поширення та заходи боротьби з основними паразитарними захворюваннями м'ясоїдних на тери Анатолій Васильович Пригодін 27.7 КБ
Особливості розвитку епізоотичного процесу та оздоровлення неблагополучних щодо лейкозу великої рога О.В. Довгаль 70.9 КБ
Особливості розповсюдження і клінічних проявів стронгілоїдозу у жителів Одеської області Т.Я. Погорельчук 40.5 КБ
Особливості фізіологічного стану, метаболічного статусу та продуктивність курчат-бройлерів при згодо Л.В. Малюга 35.0 КБ
Отодектоз собак і котів (епізоотологія, діагностика, лікування) І.В. Лавріненко 56.4 КБ
Отримання трансфер-фактору антирабічного та його імунобіологічні властивості В.В. Столюк 34.7 КБ
Оцінка ефективності бактерицидної дії дезінфікуючих препаратів на мікобактерії Г.В. Пономаренко 27.6 КБ
Параанальний аденіт у собак (патогенез і патогенетичні методи лікування) Т.Г. Панасова 31.8 КБ
Парамфістоматидози жуйних тварин (епізоотологія, діагностика, лікування і профілактика) А.М. Шевченко 35.5 КБ
Пастерельоз свиней. Розробка нових засобів діагностики і специфічної профілактики Т.В. Мазур 68.2 КБ
Патогенез, діагностика та профілактика отруєння тварин чорнокоренем лікарським О.К. Ситнік 99.9 КБ
Патогенетичне обгрунтування засобів детоксикаційної терапії і профілактики ранової інфекції у свиней М.Г. Ільніцький 64.3 КБ
Патогенетичне обгрунтування застосування нестероїдних протизапальних препаратів при бронхопневмонії Н.В. Козій 36.3 КБ
Патогенетичне обгрунтування лікування корів, хворих на хронічний гнійно-катаральний ендометрит С.П. Керничний 62.4 КБ
Патогенетичне обгрунтування лікування тварин із запальною хірургічною патологією препаратами з антио Б.П. Киричко 86.8 КБ
Патогенетичне обгрунтування ролі глікозаміногліканів у діагностиці та лікуванні остеоартрозу в собак О.Б. Сєгодін 40.6 КБ
Патогенетичне обгрунтування сорбційної терапії при гнійних ранах у коней А.Б. Лазоренко 46.1 КБ
Патоморфоз пастерельозу свиней В.В. Лісова 33.7 КБ
Патоморфологічна характеристика афла (В1)- та Т-2 мікотоксикозної енцефалопатології великої рогатої А.Ю. Ульяницька 54.2 КБ
Патоморфологічна характеристика лімфогландулярного апарату кишкової трубки у свиней при набряковій х Л.М. Дребот 25.4 КБ
Патоморфологічні зміни при парвовірусній інфекції свиней Л.І. Свєтлічна 36.9 КБ
Патоморфологічні зміни при хламідіозі свиней М.В. Скрипка 100.2 КБ
Патоморфологічні зміни у курей за еймеріозу Л.В. Пчелінська 43.9 КБ
Патоморфологічні зміни у свиней при кишковому клостридіозі С.Є. Гаркуша 31.7 КБ
Патоморфологічні зміни у сім'яниках бугаїв-плідників і кнурів-плідників, народжених та вирощених на О.С. Гавриленко 33.6 КБ
Патоморфологічні зміни шкіри при демодекозі собак Н.А. Ігнатенко 50.7 КБ
Патоморфологічні особливості та фрагментація ДНК у новоутвореннях молочних залоз собак Н.І. Шестяєва 39.7 КБ
Перебіг отелення та післяотельного періоду у корів Поліської м'ясної породи під впливом мікроелемент Л.В. Корейба 32.8 КБ
Перебіг родів і післяродового періоду у високопродуктивних корів голштинської породи та їх корекція Юрій Васильович Жук 40.2 КБ
Перебіг родів та післяродового періоду у корів-первісток В'ячеслав Васильович Захарін 41.3 КБ
Підгризаючі совки (Noctuidae) на посівах цукрових буряків та контроль їх чисельності в умовах Центра О.Л. Андрійчук 64.3 КБ
Післяродовий гіпогонадизм у корів (клініко-експериментальні дані та розробка комплексної терапії) С.Я. Федоренко 33.5 КБ
Показники гемопоезу у коней та діагностика його змін за паталогії О.В. Піддубняк 66.9 КБ
Показники специфічної та неспецифічної резистентності організму бугайців після надмірного одноразово А.В. Розстальний 36.5 КБ
Полікістоз нирок у домашніх кішок (патогенез, діагностика і лікування) С.О. Кравченко 40.9 КБ
Поліморбідність внутрішньої патології у високопродуктивних корів (експериментальне та теоретичне обг В.В. Сахнюк 81.2 КБ
Поліморбідність: кетоз та гепатодистрофія вівцематок (етіологія, діагностика, профілактична терапія) І.В. Сенчук 37.8 КБ
Порівняльна ефективність акарицидів при саркоптозі свиней В.О. Євстаф'єва 29.0 КБ
Порівняльна оцінка ефективності засобів деконтамінації інкубаційних яєць П.С. Калин 64.8 КБ
Порівняльна оцінка методів діагностики і терапії гепатодистрофії у собак Л.М. Соловйова 31.4 КБ
Порівняльна характеристика методів діагностики та їх удосконалення при хламідозі сільськогосподарськ О.М. Неволько 48.9 КБ
Порушення рівноваги надколінка у собак (етіологія, патогенез та лікування) Д.Ю. Литвиненко 51.6 КБ
Постнатальний період онтогенезу клоакальної сумки курей кросу "Ломан Браун" Т.А. Мазуркевич 29.7 КБ
Постнатальний період онтогенезу тимуса курей кросу "Ломан Браун" Н.В. Гречкосій 19.3 КБ
Поширення маститів у корів, розробка засобів їх профілактики та терапії з застосуванням йодофорів Ю.П. Балим 53.8 КБ
Поширення основних гельмінтозів жуйних тварин та розробка засобів боротьби із застосуванням альбенда В.А. Веселий 53.7 КБ
Поширення, біологічні властивості збудника та удосконалення профілактики пастерельозу кроликів А.А. Руденко 45.8 КБ
Поширення, біологічні властивості збудника та удосконалення профілактики сальмонельозу свиней О.В. Тітаренко 132.3 КБ
Пренатальна гіпотрофія у собак, її діагностика та профілактика О.О. Цимерман 33.4 КБ
Природна резистентність і продуктивність телиць симентальської та червоно-рябої порід при різних абі Л.О. Логачова 34.3 КБ
Природна резистентність свиней - детермінація, особливості реалізації в різних умовах мікроклімату О.Б. Шевченко 40.6 КБ
Природна резистентність у корів, хворих на кетоз, і новонароджених телят А.О. Макарін 28.5 КБ
Причини і механізми зниження заплідненості корів та її корекція С.С. Волков 20.8 КБ
Причини і форми неплідності свиней та методи їх профілактики М.І. Харенко 59.3 КБ
Пролонгована епідуральна анестезія у собак і кіз Д.В. Слюсаренко 103.8 КБ
Протеоліз, ендотоксикоз та метаболізм фібриногену в патогенезі акушерських хвороб у корів А.Й. Краєвський 70.4 КБ
Профілактика аліментарної анемії поросят за корекції умов годівлі та утримання свиноматок Л.Я. Божик 42.6 КБ
Профілактика порушень мінерального обміну в організмі корів із застосуванням сполук біогенних мікрое О.О. Скиба 38.9 КБ
Профілактика та лікування неспецифічної бронхопневмонії у телят із застосуванням цитомединів з леген В.В. Мельник 19.4 КБ
Профілактика шлунково-кишкових хвороб у телят і поросят з використанням аскорбінатів мікроелементів М.Л. Маслій 33.1 КБ