Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Фармацевтичні науки - Страница 1, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Теоретичне дослідження енергетичних і силових характеристик обмежених металевих систем: робота виход - В.П. Курбацький
Запропоновано новий метод врахування впливу механічних напружень на поверхневі властивості обмежених кристалів з використанням моделі стабілізованого желе. Здійснено розрахунок поверхневого стресу та деформаційної залежності роботи виходу для Al, Ni, Cu, Au і Ti. Уперше надано пояснення результатів незалежних експериментів вимірювання за методом Кельвіна контактної різниці потенціалів для напруженої металевої поверхні. Показано, що трактування результатів вимірювань повинно будуватися не на підставі величини роботи виходу, а базуючись на аналізі зміни ефективного потенціалу поблизу поверхні під впливом деформації. Розроблено аналітичну теорію енергетичних і силових характеристик 2D металевої системи - субатомної металевої плівки - у межах елементарних одночастинкових уявлень. Уперше показано, що потенціал іонізації скінченного металевого зразка може бути менше роботи виходу з напівнескінченного металу. Модифіковано теорію Максвелла - Гарнета та надано інтерпретацію експериментальних результатів стосовно інфрачервоного поглинання малих металевих частинок.

Полімеризація альфа, омега-біс(вініл-о-фталатетиленокси)етилену у присутності бета-дикетонатів перех - Ю.Б. Нікозять
Запропоновано новий метод врахування впливу механічних напружень на поверхневі властивості обмежених кристалів з використанням моделі стабілізованого желе. Здійснено розрахунок поверхневого стресу та деформаційної залежності роботи виходу для Al, Ni, Cu, Au і Ti. Уперше надано пояснення результатів незалежних експериментів вимірювання за методом Кельвіна контактної різниці потенціалів для напруженої металевої поверхні. Показано, що трактування результатів вимірювань повинно будуватися не на підставі величини роботи виходу, а базуючись на аналізі зміни ефективного потенціалу поблизу поверхні під впливом деформації. Розроблено аналітичну теорію енергетичних і силових характеристик 2D металевої системи - субатомної металевої плівки - у межах елементарних одночастинкових уявлень. Уперше показано, що потенціал іонізації скінченного металевого зразка може бути менше роботи виходу з напівнескінченного металу. Модифіковано теорію Максвелла - Гарнета та надано інтерпретацію експериментальних результатів стосовно інфрачервоного поглинання малих металевих частинок.
Дисертації, автореферати » Фармацевтичні науки

Фармацевтичні науки - Страница 1, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Аналіз лікарських речовин з первинною аліфатичною аміногрупою та солей слабких органічних кислот по А.С. Коржова 85.6 КБ
Аналітичні дослідження в ряді протигрибкових лікарських засобів похідних азолів та нафтилметиленамін Вікторія Олександрівна Демченко 402.8 КБ
Аналітичні системи на основі спряжених реакцій окиснення органічних відновників гідроген(ацил)перокс Н.Ю. Бондаренко 50.8 КБ
Вивчення біологічно активних речовин Vitis Vinifera та створення на їх основі лікарських засобів Вікторія Юріївна Кузнєцова 33.0 КБ
Вивчення зв'язку "структура - дія" нестероїдних протизапальних засобів методами квантової хімії О.В. Кленіна 32.6 КБ
Вивчення критеріїв та розробка методології оцінки якості гомеопатичних лікарських засобів рослинного О.О. Москаленко 33.7 КБ
Виділення та хімічне вивчення біологічно активних речовин ліпазотропної дії рослин родин Бобові та С П.С. Янченко 632.0 КБ
Використання 2-іміно-2Н-1-бензопіран-3-карбоксамідів у синтезі нових біологічно активних речовин І.Є. Билов 33.1 КБ
Впровадження системи контролінгу на фармацевтичних підприємствах Н.М. Мусієнко 474.4 КБ
Гідродинамічні і теплофізичні процеси під час формування зливків в умовах пульсаційного впливу Г.О. Редько 46.4 КБ
Дослідження деяких антимікробних консервантів з метою стандартизації складів м'яких лікарських засоб О.В. Дунай 46.3 КБ
Дослідження процесів одержання аспарагінової кислоти та її біологічно активних похідних з метою ство І.І. Новік 28.7 КБ
Застосування іонометрії для аналізу декаметоксину, мірамістину й етонію та їх лікарських форм Г.Л. Кобзар 42.6 КБ
Застосування солей тетразолію в спектрофотометричному аналізі лікарських засобів О.О. Тарханова 277.9 КБ
Застосування фізико-хімічних методів для аналізу якості фенолвміщуючих лікарських засобів С.О. Васюк 98.0 КБ
Інноваційно-інвестиційний розвиток фармацевтичного виробництва і проблеми його фінансового забезпече О.В. Посилкіна 93.2 КБ
Комплексне програмно-цільове управління виробництвом лікарських засобів в умовах впровадження правил В.А. Загорій 41.3 КБ
Комплексне програмно-цільове управління виробництвом лікарських засобів в умовах впровадження правил В.А. Загорій 52.0 КБ
Конденсовані поліметиленазоли А.М. Демченко 47.3 КБ
Лектини у медико-біологічних та фітохімічних дослідженнях: сировинна база, отримання, властивості та В.О. Антонюк 1.29 МБ
Лікарське забезпечення терапії алкогольної залежності Т. В. Кузнецова 90.9 КБ
Логістичний підхід до управління матеріальними ресурсами на фармацевтичному підприємстві Р.В. Сагайдак 27.7 КБ
Маркетингові та фармакоекономічні дослідження лікарських засобів для лікування діабету А.І. Бойко 58.4 КБ
Маркетингові та фармакоекономічні підходи до визначення потенціалу ринку антигельмінтних лікарських Ю.В. Попова 55.9 КБ
Метод зовнішнього стандарту при дослідженні і контролю якості лікарських препаратів О.Є. Антіпова 26.3 КБ
Методика відновлення керованості літака в умовах виникнення особливої ситуації у польоті з використа Д.О. Шевчук 60.6 КБ
Методичні підходи до медикаментозного забезпечення хворих на цукровий діабет в умовах медичного стра І.В. Жирова 109.3 КБ
Методологія соціально-ефективної організації фармацевтичного забезпечення населення Алла Анатоліївна Котвіцька 98.5 КБ
Наукове й експериментальне обгрунтування складу і технології настойок складних та їх стандартизація Л.І. Вишневська 278.6 КБ
Наукове обгрунтування адаптивного управління належним асортиментом лікарських засобів різних номенкл Г.М. Вишар 27.6 КБ
Наукове обгрунтування аспектів управління соціально-трудовими відносинами у фармацевтичній галузі В.М. Назаркіна 45.4 КБ
Наукове обгрунтування медикаментозного забезпечення військовослужбовців на основі концепції логістич С.Г. Убогов 88.7 КБ
Наукове обгрунтування організаційно-методичного забезпечення ефективної діяльності персоналу підприє Т.М. Краснянська 47.0 КБ
Наукове обгрунтування складу та технології лікарських препаратів протиалергічної дії на основі поліс О.А. Рубан 907.2 КБ
Наукове обгрунтування та розробка методичних підходів до регулювання цін на лікарські засоби Л.В. Галій 33.7 КБ
Наукове обгрунтування форм та методів інформаційно-рекламної діяльності при просуванні ліків на фарм В.А. Сятиня 47.0 КБ
Наукове обгрунтування хімічних методів отримання кальцій-натрію альгінату для потреб військової меди О.П. Шматенко 80.6 КБ
Наукові основи удосконалення лікарського забезпечення пільгових категорій населення промислових регі О.П. Гудзенко 127.8 КБ
Наукові підходи до лікарського забезпечення хворих на розсіяний склероз в умовах медичного страхуван Ю.Л. Стрельникова 131.6 КБ
Наукові підходи до організації лікарської допомоги населенню при виникненні надзвичайних ситуацій Г.М. Юрченко 40.9 КБ
Науково-методичне обгрунтування маркетингової доступності протигрибкових лікарських препаратів І.В. Тіманюк 48.5 КБ
Науково-методичне обгрунтування управління персоналом на фармацевтичних промислових підприємствах в Л.Ю. Бабінцева 71.8 КБ
Науково-методичні основи інформаційного забезпечення прийняття рішень у фармації О.В. Шуванова 24.4 КБ
Науково-методичні підходи до мінімізації ризиків на ринку дієтичних добавок Н.В. Сотнікова 38.2 КБ
Науково-методичні підходи до удосконалення інформаційних систем у раціональному використанні лікарсь О.О. Суріков 108.6 КБ
Науково-методичні підходи до удосконалення системи цін і тарифів на лікарські засоби, що виготовляют О.М. Глущенко 180.9 КБ
Науково-методичні підходи до формування соціально-економічної системи цін на лікарські засоби І.В. Кубарєва 272.2 КБ
Науково-методичні підходи до формування фармацевтичної складової медичного страхування А.М. Кричковська 113.3 КБ
Науково-практичне обгрунтування асортиментної політики виробничих фармацевтичних підприємств С.В. Жадько 68.6 КБ
Науково-практичне обгрунтування технології м'яких лікарських форм для стоматології Л.Л. Давтян 155.1 КБ
Науково-теоретичні підходи та обгрунтування процесу гармонізації взаємопов'язаних факторів впливу на А.А. Бабський 31.5 КБ
Обгрунтування складу, технологія та дослідження лікувально-профілактичних засобів на основі кондитер О.В. Якимів 21.5 КБ
Опрацювання складу, технології та дослідження вагінальних супозиторіїв противірусної дії з протефлаз Зейдо Фірас 105.3 КБ
Опрацювання складу, технології та дослідження лікарських засобів з солями магнію для застосування пр О.В. Гетало 81.0 КБ
Опрацювання складу, технології та дослідження лікарських форм з альбендазолом для застосування у вет О.О. Макогонська 41.5 КБ
Опрацювання складу, технології та дослідження фітопрепаратів з берези бородавчастої для лікування де О.В. Рехлецька 28.5 КБ
Оптимізація використання кадрового потенціалу підприємств фармацевтичного виробництва О.А. Носенко 63.0 КБ
Оптимізація забезпечення населення інфузійними розчинами в умовах надзвичайних ситуацій Є.Є. Євстратьєв 42.5 КБ
Оптимізація забезпечення населення України імунобіологічними препаратами для активної імунізації І.В. Софронова 24.7 КБ
Оптимізація зовнішньоторговельної діяльності на вітчизняному фармацевтичному ринку М.В. Зарічкова 106.3 КБ
Оптимізація лікарського забезпечення хворих з розладами психіки О.В. Парамош 52.3 КБ
Оптимізація лікарського забезпечення хворих із захворюваннями нирок Т.І. Єрмоленко 57.5 КБ
Оптимізація ринкової діяльності фармацевтичних підприємств з використанням концепції зв'язків з гром Г.М. Лисак 34.1 КБ
Оптимізація системи просування лікарських засобів на вітчизняний ринок О.О. Кухар 47.6 КБ
Оптимізація товарної політики вітчизняних фармацевтичних підприємств О.Ю. Рогуля 65.1 КБ
Оптимізація управління асортиментом лікарських засобів у фармацевтичних організаціях І.В. Пестун 23.1 КБ
Оптимізація фармацевтичної допомоги хворим на цукровий діабет II типу (модель діяльності клінічного О.Ю. Грем 95.0 КБ
Організаційне забезпечення якості лікарських засобів на етапах реалізації та медичного застосування Л.О. Федорова 38.6 КБ
Організаційно-економічне обгрунтування оптимізації медикаментозного забезпечення населення нестероїд Наталія Любомирівна Ханик 83.4 КБ
Організаційно-економічні основи розробки формулярної системи фармацевтичного забезпечення хворих на Марія Василівна Подколзіна 28.0 КБ
Організаційно-економічні принципи застосування гіполіпідемічних препаратів у лікуванні ішемічної хво Ю.В. Корж 729.0 КБ
Організаційно-методичне забезпечення якості лікарських засобів на територіальному рівні (на прикладі Н.І. Паршина 38.2 КБ
Поляризаційно-адаптивні антенні системи Ф.Ф. Дубровка 64.2 КБ
Порівняльне фармакогностичне дослідження валеріани пагононосної та валеріани високої В.Г. Корнієвська 36.9 КБ
Пошук вітчизняної сировини, що містить гідроксиантрахінони, синтез їх аналогів, хімічне і біологічне Т.М. Крючкова 78.9 КБ
Проблеми становлення політичного лідерства на регіональному рівні (на прикладі Південного регіону) Л.Л. Приходченко 31.7 КБ
Прогнозування і профілактика акушерської та перинатальної патології у здорових вагітних І.А. Жабченко 52.4 КБ
Розробка і стандартизація виробництва препаратів на основі комплексної переробки розторопші плямисто Т.М. Зубченко 44.5 КБ
Розробка і стандартизація промислових технологій виробництва твердих лікарських форм на основі валер О.В. Бондаренко 65.0 КБ
Розробка і стандартизація промислових технологій мазей "Нітацид" і "Стрептонітол" А.Г. Фадєйкіна 25.1 КБ
Розробка і стандартизація протизапальних препаратів у формі гелів Н.В. Воловик 35.3 КБ
Розробка і стандартизація складу та промислової технології одержання очних крапель антиалергічної ді О.Г. Фетісова 35.4 КБ
Розробка інтегрованої системи управління якістю ISO 9001:2000/GMP на фармацевтичному підприємстві А.В. Кайдалова 46.0 КБ
Розробка лікарського препарату у вигляді капсул на основі квіткового пилку та янтарної кислоти М.В. Лелека 52.5 КБ
Розробка методів аналізу нових біологічно активних сполук у ряду похідних амінокислот для стандартиз А.В. Шовковий 63.3 КБ
Розробка методів аналітичної діагностики отруєнь вальпроєвою кислотою Ісам Насер 377.2 КБ
Розробка методів деконтамінації та технології препаратів із листя подорожника і коренів валеріани Д.В. Дем'яненко 89.7 КБ
Розробка методів контролю та стандартизація деяких фітохімічних препаратів по біологічно активним кл Л.М. Лисоченко 27.8 КБ
Розробка науково обгрунтованої технології очних крапель з вітамінами для потреб військової медицини А.Г. Голуб 117.6 КБ
Розробка науково обгрунтованої технології полііонних ентеральних лікарських засобів В.В. Руденко 31.4 КБ
Розробка науково-обгрунтованого складу та технології м'яких лікарських засобів протизапальної та ант І.О. Власенко 49.0 КБ
Розробка оптимальних режимів формування лікарських порошкових систем в умовах вібраційного поля І.А. Вишневський 128.8 КБ
Розробка основних принципів та підходів до безрецептурного відпуску лікарських засобів населенню в У Л.О. Гала 28.3 КБ
Розробка промислової технології та організація виробництва гелів "Троксерутин 2 %" і "Еконазол 1 %" Г.М. Ткаченко 34.8 КБ
Розробка складу і науково обгрунтованої технології енергополііонних та колоїдних розчинів для парент Н.І. Гудзь 30.7 КБ
Розробка складу і стандартизація технології комбінованих ін'єкційних лікарських засобів, що містять М.С. Алмакаєв 49.6 КБ
Розробка складу і стандартизація технології парентеральних та рідких оральних лікарських засобів на Л.Г. Алмакаєва 69.9 КБ
Розробка складу і технології вагінальних супозиторіїв сперміцидної дії з рослинним комплексом "Глюко Є.О. Передерій 35.2 КБ
Розробка складу і технології гелю для лікування вугрової хвороби І.І. Баранова 25.1 КБ
Розробка складу і технології депігментуючого тоніку О.В. Чуб 84.7 КБ
Розробка складу і технології м'якої лікарської форми з триклозаном і алантоїном Набо Махмуд 36.2 КБ
Розробка складу і технології парентерального лікарського засобу, що містить іони калію, магнію, глут А.О. Дроздова 45.7 КБ
Розробка складу і технології присипки з настойкою прополісу та її дослідження О.Є. Макарова 34.6 КБ
Розробка складу та технології антисептичного перев'язувального засобу О.П. Стрілець 86.5 КБ
Розробка складу та технології вагінальних супозиторіїв з прополісом та олією обліпиховою Ю.В. Черних 769.9 КБ
Розробка складу та технології венотропних препаратів на основі натуральних порошків рослин С.В. Спиридонов 57.4 КБ
Розробка складу та технології геріатричного препарату у формі гранул на основі порошку листя гінкго Ю.В. Юдіна 34.4 КБ
Розробка складу та технології гіполіпідемічного засобу з плевроту черепичастого Н.В. Кучеренко 127.5 КБ
Розробка складу та технології гомеопатичної мазі для застосування в дерматології Н.А. Чорна 79.9 КБ
Розробка складу та технології гранул цеоліту з плантаглюцидом для лікування виразкової хвороби шлунк Н.В. Донченко 42.8 КБ
Розробка складу та технології емульсії анальбену для лікування запальних захворювань суглобів А.А. Котвіцька 23.0 КБ
Розробка складу та технології капсул з натрію диклофенаком пролонгованої дії Л.О. Бобрицька 22.8 КБ
Розробка складу та технології капсул з фенольним гідрофобним препаратом прополісу та обніжжям бджоли О.В. Сидоренко 41.1 КБ
Розробка складу та технології комбінованої мазі антисептичної дії для лікування ранового процесу Ю.М. Кобець 71.6 КБ
Розробка складу та технології комбінованої мазі для лікування алергічних захворювань шкіри В.Д. Рибачук 37.7 КБ