Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Фармацевтичні науки - Страница 3, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Види роду Juno Tratt. (Iridaceae) флори Середньої Азії і Казахстану та перспективи введення їх в кул - А.Й. Сікура
Дисертація присвячена комплексному вивченню представників роду Juno Tratt. флори Середньої Азії і Казахстану та перспективам введення юнон в культуру в Україні. Зроблений аналіз історії вивчення роду з часів К.Ліннея і до наших днів. Досліджена в умовах України (Правобережний Лісостеп) феноритміка юнон природної флори Середньої Азії і Казахстану; складені феноспектри. Проведено порівняння даних, отриманих у природі та в умовах Києва, з даними О.А. Тітової (1986) для Ташкенту. Виявлені істотні зміни у строках цвітіння. Але в цілому показано, що юнони в умовах Києва залишаються весняноквітучими рослинами. Проведено порівняння особливостей онтогенезу in vivo та in vitro; виявлена суттєва різниця у строках проходження етапів, а також показано, що на поживному середовищі не утворюється цибулина, запасаючі та всмоктуючі корені. Вперше отриманий каллус у юнони копетдагської. Виявлена кореляція діагностичних ознак, на основі чого виділені два біоморфотипи: види, насіння яких має ариллус та види з насінням без ариллусу. При вивченні особливостей онтогенезу 8 видів експериментально доведено, що жолобчаста форма сім'ядольного листочка є діагностичною ознакою, яка дає можливість безпомилково визначити систематичний статус рослин у межах родини Півникових. Детально досліджені питання розповсюдження 31 виду та складені карти ареалів. Визначені типи ареалів юнон Середньої Азії та Казахстану. Підтверджений ендемізм 11 видів, а також запропоновано надати статус ендемів ще 10 видам. Встановлена належність досліджуваних видів до певних фітогеографічних провінцій. Проведений детальний екологічний аналіз. Визначена група видів, які не пов'язані з певнимсубстратом. Показано, що максимальна кількість видів зустрічається на висотах від 500 до 2000 м н.р.м. Абсолютна кількість відмічена для висот 500-1000 м. На основі детального дослідження ценотичних особливостей можна стверджувати, що найбільш вибагливими до супроводжуючих рослин є J.coerulea, J.orchioides і J.narbuti. Наведений повний список деревних, чагарникових та трав'янистих видів, серед яких ростуть юнони, а також типи рослинності та формації. Визначені можливості збереження рідкісних та зникаючих видів ex situ шляхом використання методів in vivo та in vitro; показана можливість створення ex situ багатофункційного генетичного банку. Наводиться список видів юнон з віддалених флор, які є перспективними для переселення їх в Україну та збагачення асортименту промислового квітникарства. Зроблено висновок про реальність та перспективність широкого залучення в культуру в Україні представників роду Juno у якості весняних декоративних рослин.

Геодинамічна еволюція Чорноморської мегазападини та структур її обрамлення (за геофізичними даними) - В.П. Коболев
Дисертація присвячена комплексному вивченню представників роду Juno Tratt. флори Середньої Азії і Казахстану та перспективам введення юнон в культуру в Україні. Зроблений аналіз історії вивчення роду з часів К.Ліннея і до наших днів. Досліджена в умовах України (Правобережний Лісостеп) феноритміка юнон природної флори Середньої Азії і Казахстану; складені феноспектри. Проведено порівняння даних, отриманих у природі та в умовах Києва, з даними О.А. Тітової (1986) для Ташкенту. Виявлені істотні зміни у строках цвітіння. Але в цілому показано, що юнони в умовах Києва залишаються весняноквітучими рослинами. Проведено порівняння особливостей онтогенезу in vivo та in vitro; виявлена суттєва різниця у строках проходження етапів, а також показано, що на поживному середовищі не утворюється цибулина, запасаючі та всмоктуючі корені. Вперше отриманий каллус у юнони копетдагської. Виявлена кореляція діагностичних ознак, на основі чого виділені два біоморфотипи: види, насіння яких має ариллус та види з насінням без ариллусу. При вивченні особливостей онтогенезу 8 видів експериментально доведено, що жолобчаста форма сім'ядольного листочка є діагностичною ознакою, яка дає можливість безпомилково визначити систематичний статус рослин у межах родини Півникових. Детально досліджені питання розповсюдження 31 виду та складені карти ареалів. Визначені типи ареалів юнон Середньої Азії та Казахстану. Підтверджений ендемізм 11 видів, а також запропоновано надати статус ендемів ще 10 видам. Встановлена належність досліджуваних видів до певних фітогеографічних провінцій. Проведений детальний екологічний аналіз. Визначена група видів, які не пов'язані з певнимсубстратом. Показано, що максимальна кількість видів зустрічається на висотах від 500 до 2000 м н.р.м. Абсолютна кількість відмічена для висот 500-1000 м. На основі детального дослідження ценотичних особливостей можна стверджувати, що найбільш вибагливими до супроводжуючих рослин є J.coerulea, J.orchioides і J.narbuti. Наведений повний список деревних, чагарникових та трав'янистих видів, серед яких ростуть юнони, а також типи рослинності та формації. Визначені можливості збереження рідкісних та зникаючих видів ex situ шляхом використання методів in vivo та in vitro; показана можливість створення ex situ багатофункційного генетичного банку. Наводиться список видів юнон з віддалених флор, які є перспективними для переселення їх в Україну та збагачення асортименту промислового квітникарства. Зроблено висновок про реальність та перспективність широкого залучення в культуру в Україні представників роду Juno у якості весняних декоративних рослин.
Дисертації, автореферати » Фармацевтичні науки

Фармацевтичні науки - Страница 3, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Стабілізація і стандартизація складу та технології одержання препаратів у формі крапель на прикладі Л.М. Сіденко 69.7 КБ
Стандартизація випробувань на розчинення дозованих лікарських форм М.В. Дмітрієва 69.4 КБ
Стандартизація методик якості та розробка технології ліпосомальних форм антрациклінованих антибіотик О.В. Стадніченко 39.7 КБ
Створення аерозольного плівкоутворюючого лікарського препарату з фенольним гідрофобним препаратом пр І.В. Андрєєва 37.7 КБ
Створення гомеопатичного лікарського засобу на основі отрути бджолиної М.Ф. Пасічник 53.2 КБ
Створення нового лікарського засобу на основі комплексної переробки листя евкаліпту прутовидного О.М. Кошовий 62.9 КБ
Створення та дослідження гомеопатичного комплексного засобу протиалергійної дії у формі гранул О.Ю. Сергеєва 54.5 КБ
Створення та розробка промислової технології виготовлення препарату "ліпохромін-800", його капсульов В.Г. Нікітюк 47.1 КБ
Сучасний стан та перспективи удосконалення технології, стандартизації та забезпечення населення гоме О.І. Лопатинська 43.7 КБ
Теоретико-методологічні та прикладні засади логістичного управління фармацевтичними підприємствами Б.П. Громовик 91.1 КБ
Теоретичне і експериментальне обгрунтування виробництва синтетичного цеоліту та розробка лікарських О.І. Зайцев 136.4 КБ
Теоретичне обгрунтування та оптимізація аптечного виготовлення ліків у сучасних умовах С.В. Гриценко 38.4 КБ
Теоретичне та експериментальне обгрунтування складу і технології таблеток і мазі з поліфенольними сп Є.В. Гладух 66.3 КБ
Теоретичне та експериментальне обгрунтування технології ліпофільного екстракту обніжжя бджолиного та О.М. Котенко 1.61 МБ
Теоретичні основи та практичне використання фармакоекономіки в Україні О.М. Заліська 100.4 КБ
Теоретичні та організаційно-технологічні основи лікарського забезпечення населення за умов реформува М.Л. Сятиня 170.9 КБ
Технологічні аспекти стабілізуючого впливу гамма-опромінювання на похідні аміноглікозидів О.А. Манський 44.6 КБ
Технологія виробництва біологічно активних синтетичних субстанцій з використанням поліфункціональног І.В. Григор'єв 18.7 КБ
Технологія ліків в Україні в історичному аспекті (ХVIII - ХІХ ст.) і створення науково обгрунтованих Л.П. Чумак 19.1 КБ
Технологія та фізико-хімічна стабільність лікарських гелів на основі поліметилсилоксану В.Є. Буцька 34.5 КБ
Удосконалення діяльності оптових фармацевтичних підприємств на основі логістичного моделювання С.А. Куценко 41.2 КБ
Удосконалення методики та автоматизація проектування місцевих мереж зв'язку А.Я. Лейбзон 95.2 КБ
Удосконалення методів аналізу білків в субстанціях та лікарських формах Лаферону та Ронколейкіну Н.С. Ясна 1.56 МБ
Удосконалення нормативно-правового регулювання обігу психоактивних речовин у приватному секторі регі О.І. Гуторов 63.6 КБ
Удосконалення організації контролю якості лікарських засобів на регіональному рівні О.А. Хмельницька 73.6 КБ
Удосконалення організаційно-правової системи регулювання обігу рецептурних і безрецептурних лікарськ В.В. Коляда 48.6 КБ
Удосконалення системи просування лікарських засобів оптового фармацевтичного підприємства Ірина Петрівна Левченко 40.8 КБ
Удосконалення складу та технології виробництва таблеток антидіабетичної дії І.М. Грубник 50.4 КБ
Удосконалення сучасних організаційних засад управління фармацією в Україні І.К. Ярмола 154.0 КБ
Удосконалення тари й упаковки для продукції вітчизняної фармацевтичної промисловості О.А. Друговіна 33.3 КБ
Удосконалення технології виробництва дражированих таблеток аміналону Абдала Халед Муса 51.8 КБ
Управління персоналом аптечних закладів відповідно до вимог належних практик Л.Ю. Дьякова 65.3 КБ
Управління процесами комерціалізації інтелектуальної власності у фармацевтичній галузі В.М. Тіманюк 59.2 КБ
Управління трудовим потенціалом промислових фармацевтичних підприємств в умовах впровадження міжнаро Ю.С. Братішко 226.5 КБ
Фармакогностичне вивчення Echinacea pallida nutt Я.В. Дьяконова 43.3 КБ
Фармакогностичне вивчення деяких представників роду Acer L. та перспективи використання їх у медицин Юлія Анатоліївна Федченкова 48.1 КБ
Фармакогностичне вивчення деяких представників роду амарант Н.Б. Бурд 33.0 КБ
Фармакогностичне вивчення капусти брокколі та створення на її основі лікарських засобів І.М. Владимирова 52.1 КБ
Фармакогностичне вивчення листя берези бородавчастої О.І. Нещерет 42.6 КБ
Фармакогностичне вивчення листя деяких йорданських (палестинських) сортів винограду культурного Адель Ахмад Халіль Абуюсеф 38.1 КБ
Фармакогностичне вивчення омели білої і розробка на її основі фармакологічних засобів Т.О. Краснікова 21.0 КБ
Фармакогностичне вивчення пагонів ожини сизої та створення на її основі лікарських засобів О.А. Гісцева 65.9 КБ
Фармакогностичне вивчення представників родини агрусові, бруслинні, ранникові і розробка на їх основ В.С. Кисличенко 33.1 КБ
Фармакогностичне вивчення представників родів Malus та Pyrus О.М. Новосел 31.8 КБ
Фармакогностичне вивчення розторопші плямистої Г.С. Болоховець 42.8 КБ
Фармакогностичне вивчення рослин порядку березоцвіті та отримання нових біологічно активних субстанц О.П. Хворост 66.4 КБ
Фармакогностичне вивчення рослин роду Duschekia Opiz Марія Андріївна Кулагіна 35.5 КБ
Фармакогностичне вивчення рослин роду Urtica L. В.О. Петріщева 634.0 КБ
Фармакогностичне вивчення рослин роду Лопух та створення субстанцій на їх основі 48.9 КБ
Фармакогностичне вивчення щавлів зубчастого, красивого і пірамідального Таха М. Абу Захер Кхалед 29.9 КБ
Фармакогностичне дослідження азуленвміщуючих рослин роду Artemisia L. флори України з метою одержанн О.В. Гречана 42.1 КБ
Фармакогностичне дослідження братків садових, фіалки фармакопейної якості та створення субстанцій на К.Д. Мішнєва 53.8 КБ
Фармакогностичне дослідження видів роду Crataegus L. флори України Наталя Вячеславівна Сидора 139.7 КБ
Фармакогностичне дослідження видів роду кремена флори України Любов Миколаївна Грицик 39.9 КБ
Фармакогностичне дослідження надземної частини кульбаби лікарської (Taraxacum officinale Wigg.) та р А.В. Гудзенко 1.15 МБ
Фармакогностичне дослідження рослин родин Fabaceae, Apiaceae, Convallariaceae, Asteraceae та перспек Алла Михайлівна Ковальова 58.3 КБ
Фармакогностичне дослідження рослин родин Тирличеві і Гречкові як перспективних джерел лікувальних і Андрій Романович Грицик 802.9 КБ
Фармакогностичне дослідження рослин роду бадан І.О. Кожух 32.5 КБ
Фармакогностичне дослідження тирличу ваточниковидного Н.П. Цвеюк 37.8 КБ
Фармакогностичне дослідження трави арніки гірської та трави арніки листяної О.Л. Демидяк 43.3 КБ
Фармакогностичне та хіміко-токсикологічне вивчення болиголову плямистого Ю.Ю. Малиновський 74.6 КБ
Фармакоекологічне обгрунтування медикаментозного забезпечення військовослужбовців в умовах медичного Р.Л. Притула 35.7 КБ
Фармакоекологічні дослідження лікарських засобів для запобігання вагітності та лікування клімактерич К.І. Пушак 56.9 КБ
Фармакоекономічні дослідження лікарських засобів рослинного походження, які використовуються в гастр І.Г. Мудрак 50.6 КБ
Фармакологічне дослідження рапонтикуму сафлоровидного та отримання речовин-стандартів І.Л. Оккерт 65.1 КБ
Фармацевтичне забезпечення лікування сифілісу, гонореї, ВІЛ/ СНІДу Юляна Ярославівна Янишин 61.5 КБ
Фізико-хімічне обгрунтування складу та стандартизація очних крапель на основі високодисперсного крем Л.Г. Мішина 271.8 КБ
Фітохімічне вивчення Setaria italica та створення на її основі лікарських засобів З.І. Омельченко 40.9 КБ
Фітохімічне вивчення представників роду Sambucus і розробка на їх основі лікарських засобів Вікторія Володимирівна Вельма 40.2 КБ
Фітохімічне вивчення промислових сортів Glycine hispida та створення на їх основі лікарських субстан У.В. Карпюк 46.9 КБ
Формування системи підготовки кадрів державних службовців: регіональний аспект А.Б. Почтовюк 37.1 КБ
Хіміко- токсикологічне дослідження метоклопраміду Валерій Петрович Мороз 59.9 КБ
Хіміко-токсикологічне дослідження атенололу О.В. Дульцева 29.1 КБ
Хіміко-токсикологічне дослідження бромгексину та амброксолу С.М. Полуян 94.1 КБ
Хіміко-токсикологічне дослідження дилтіазему Ю.П. Медведєва 146.4 КБ
Хіміко-токсикологічне дослідження донормілу Ірина Михайлівна Іванчук 379.3 КБ
Хіміко-токсикологічне дослідження зопіклону Л.Ю. Клименко 53.5 КБ
Хіміко-токсикологічне дослідження кеторолаку О.В. Болотова 40.5 КБ
Хіміко-токсикологічне дослідження лепонексу І.І. Тернинко 35.8 КБ
Хіміко-токсикологічне дослідження лопераміду В.Г. Ткаченко 78.3 КБ
Хіміко-токсикологічне дослідження лоратадину О.Б. Поляк 37.3 КБ
Хіміко-токсикологічне дослідження мелоксикаму та піроксикаму С.Ю. Крамаренко 915.5 КБ
Хіміко-токсикологічне дослідження трамалу Елшан Юніс-огли Ахмедов 67.0 КБ
Хіміко-токсикологічне дослідження флуоксетину Г.О. Бур'ян 54.4 КБ
Хімічні перетворення та біологічна активність сполук синтезованих на основі эNэ'-антраноїл-а-гідрази Євген Олександрович Цапко 62.0 КБ
Хімічні перетворення та контроль якості лікарських препаратів спеціального призначення під час трива Т.В. Приходько 31.5 КБ
Цілеспрямований синтез протисудомних засобів в ряду арил(алкіл)амідів малонової кислоти В.А. Георгіянц 66.8 КБ