Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Методологія сталого розвитку лісової галузі України: теорія і практика - В.В. Лавров
Розглянуто сучасні науково-теоретичні основи, проблеми, правовий та інституційний супровід сталого розвитку і збалансованого природокористування на міжнародному і національному рівнях як орієнтири для розвитку лісової галузі України. Охарактеризовано стан процесу узгодження українського законодавства з принципами збалансованого розвитку та нормами міжнародного екологічного права. Проаналізовано міжнародні екологічні вимоги щодо управління лісовими ресурсами та їх використання згідно з ратифікованими Україною угодами і особливостями адаптації їх до умов нашої держави. Викладено проблеми та перспективи розвитку лісового господарства у контексті удосконалення ресурсного і природоохоронного законодавств, Національної стратегії сталого розвитку України та міжнародних вимог до лісів. Визначено напрями узгодження лісової політики, стратегії та основних нормативних документів з цими стандартами, адаптованими до умов нашої держави з урахуванням чинних програм у цій сфері та можливостей співпраці.

Дослідження складу та якості молока і його раціональне використання у виробництві м'яких та розсольн - Г.М. Ножечкіна
Розглянуто сучасні науково-теоретичні основи, проблеми, правовий та інституційний супровід сталого розвитку і збалансованого природокористування на міжнародному і національному рівнях як орієнтири для розвитку лісової галузі України. Охарактеризовано стан процесу узгодження українського законодавства з принципами збалансованого розвитку та нормами міжнародного екологічного права. Проаналізовано міжнародні екологічні вимоги щодо управління лісовими ресурсами та їх використання згідно з ратифікованими Україною угодами і особливостями адаптації їх до умов нашої держави. Викладено проблеми та перспективи розвитку лісового господарства у контексті удосконалення ресурсного і природоохоронного законодавств, Національної стратегії сталого розвитку України та міжнародних вимог до лісів. Визначено напрями узгодження лісової політики, стратегії та основних нормативних документів з цими стандартами, адаптованими до умов нашої держави з урахуванням чинних програм у цій сфері та можливостей співпраці.Цилиндрические домкраты подробнее.
Дисертації, автореферати » Медичні науки

Медичні науки - Страница 8, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Гострий апендицит: вузлові питання діагностики та лікування хворих Б.М. Белявська 57.8 КБ
Гострий брижовий лімфаденіт у дітей, удосконалення діагностики та лікування С.В. Шестобуз 34.5 КБ
Гострий гепатит В упоєднанні з кишковими нематодозами: особливості перебігу та лікування хворих Олена Володимирівна Вінницька 38.5 КБ
Гострий дивертикуліт товстої кишки: клініка, діагностика, лікування Я.М. Книш 36.1 КБ
Гострий інфаркт міокарда у хворих похилого та старечого віку: клінічні особливості, гемокоагуляційні В.В. Батушкін 213.4 КБ
Гострий інфаркт міокарда, ускладнений гострою лівошлуночковою недостатністю: клініко-патогенетичні т Т.О. Ілащук 147.5 КБ
Гострий панкреатит після мініінвазивних опертивних втручань на органах панкреатобіліарної зони: факт Олександр Олексійович Підмурняк 45.4 КБ
Гострий пієлонефрит та дисбактеріоз кишечнику О.М. Ухаль 23.2 КБ
Гострий холецистопанкреатит. Питання оптимізації хірургічної тактики з використанням відеоендоскопіч Ю.І. Журавльова 34.6 КБ
Гострі запальні захворювання придатків матки у невідкладній гінекології: діагностика і лікувальна та О.В. Прикупенко 116.5 КБ
Гострі порушення венозного кровообігу в сітківці: патогенез, клініка, діагностика, медикаментозне і О.Ю. Максимук 49.3 КБ
Гострі порушення мозкового кровообігу у хворих з атеросклеротичними ураженнями екстракраніальних суд М.В. Астахова 77.0 КБ
Гострі ураження нервової системи в гірників (клініка, патогенез, лікування) В.Ю. Ніколенко 46.0 КБ
Гострі ушкодження сумково-зв'язкового апарата колінного суглоба А.Й. Чеміріс 60.5 КБ
Групи крові як маркери активності антитілопродукції в організмі донорів, імунізованих стафілококовим В.В. Патока 29.8 КБ
Гуморальні і клітинні аспекти "німої" ішемії міокарда при ішемічній хворобі серця (клінічне дослідже І.І. Єрмакович 52.8 КБ
Гуморальні та клітинні механізми адаптації до фізичного навантаження при гіпертонічній хворобі В.І. Смирнова 30.3 КБ
Двоетапне формування заднього проходу при захворюванні на рак прямої кишки О.В. Совпель 28.4 КБ
Двоплощинний накістковий остеосинтез при переломах кісток подвійною деротаційною пластиною з обмежен С.В. Білик 39.6 КБ
Двостороннє ендопротезування кульшових суглобів Д.А. Синєгубов 57.1 КБ
Дебютантна сексуальна дисфункція у чоловіків: психосоматичні співвідношення і психотерапія П.О. Павлюк 29.9 КБ
Декомпресія кишечнику поліфункціональним зондом у сполученні з внутрішньопросвітною оксигенацією і е О.В. Панченко 31.0 КБ
Депресивні розлади у мешканців сільської місцевості (клініко- психопатологічна характеристика, діагн Жанна Ігорівна Білостоцька 45.8 КБ
Депресивні та тривожні розлади непсихотичного рівня у жінок під час вагітності, після пологів та охо Т.М. Пушкарьова 57.4 КБ
Депресії при хворобі Паркінсона (клініко-психопатологічні закономірності формування, принципи діагно Тетяна Вікторівна Баркова 34.0 КБ
Депресія у терапевтичних хворих в первинній ланці загальномедичної допомоги (діагностика, лікування, Н. Латчман 62.6 КБ
Дермотензія у відновній хірургії опіків у дітей Т.Є. Зубанова 34.6 КБ
Деструктивно-відновні процеси у шкірі при кріопошкодженні та озонотерапії К.В. Сомова 139.2 КБ
Дефенсини та регуляція активності рецептора епідермального фактора росту в пухлинних клітинах людини П.В. Погрібний 779.9 КБ
Деякі аспекти ехокардіографічної діагностики механізмів розвитку та прогресування серцевої недостатн Р.Я. Абдуллаєв 58.6 КБ
Деякі аспекти патогенезу, діагностики, лікування ендометріозу шийки матки Л.М. Вигівська 37.7 КБ
Деякі клініко-морфологічні особливості інфаркту міокарда у хворих на цукровий діабет 2 типу Л.Г. Полозова 29.4 КБ
Деякі особливості діагностики, лікування та профілактики сучасної малярії в умовах Азербайджанської Е.М. Гусейнов 59.1 КБ
Деякі особливості патогенезу прееклампсії та неспецифічна імунотерапія кріоконсервованою суспензією Н.В. Лісіцина 117.1 КБ
Дизмікроелементози у дітей з хронічними гастродуоденальними захворюваннями та їх корекція І.С. Недоступ 45.6 КБ
Дилатаційна кардіоміопатія: роль аутоімунних реакцій проти основних міофібрилярних білків міокарда в Д.В. Рябенко 68.0 КБ
Динаміка апоптоз-опосередкованих та імунозапальних факторів при лікуванні хронічної серцевої недоста Юлія Миколаївна Мозгова 32.5 КБ
Динаміка вегетативних показників у хворих на вібраційну хворобу під впливом гіпербаричної оксигенаці І.І. Налча 34.6 КБ
Динаміка геморагічних осередків у хворих на мозковий інсульт О.Б. Михайлов 36.9 КБ
Динаміка епісиндрому при супратенторіальних пухлинах головного мозку до і після операції Я.І. Сидор 50.2 КБ
Динаміка захворюваності на рак тіла матки та клініко-генеалогічне обгрунтування формування груп ризи Я.Ф. Колеснік 40.1 КБ
Динаміка змін антропометричних та рентгенокардіометричних показників у юнаків-солдатів строкової слу С.В. Гордійчук 142.7 КБ
Динаміка імунної реактивності при післяпологовому ендометриті в процесі лімфотропної терапії Г.В. Дубковський 72.6 КБ
Динаміка імунологічних та морфологічних показників при експериментальному ушкодженні периферичних не Ю.В. Баюн 28.5 КБ
Динаміка клініко-імунологічних показників у дітей та підлітків з вперше виявленим цукровим діабетом Т.М. Малиновська 49.1 КБ
Динаміка міокардіального резерву у хворих хронічним обструктивним бронхітом під впливом бронхолітичн І.В. Непрядкіна 32.8 КБ
Динаміка мовних порушень в процесі реабілітації післяінсультних хворих Руслан Володимирович Данько 34.2 КБ
Динаміка невербальної поведінки у хворих на невротичні розлади в процесі групової психотерапії О.Л. Чуманська 25.4 КБ
Динаміка первинної інвалідності, фактори ризику її виникнення, показники якості життя хворих бронхіа Ю.В. Бабійчук 27.5 КБ
Динаміка показників церебрального метаболізму в ході інтенсивної терапії алкогольного делірію А.П. Черемський 32.4 КБ
Динаміка порушень добових ритмів функціонування щитовидної та статевих залоз при гіпопінеалізмі та ш Н.М. Сотник 76.1 КБ
Динаміка порушень структури та функції серця у хворих на великовогнищевий інфаркт міокарда під вплив Н.С. Михайловська 16.7 КБ
Динаміка профілю ризику серцево-судинних захворювань в жіночій популяції О.В. Малацківська 225.9 КБ
Динаміка психопатологічних, патопсихологічних та нейрохімічних змін при параноїдній шизофренії в про О.О. Аннєнков 67.2 КБ
Динаміка реактивності організму при дії несприятливих факторів виробничого середовища у робітників ф Олег Степанович Горецький 183.3 КБ
Динаміка регіонарної скоротливості міокарда як маркер формування його пошкоджень, оцінка ефективност П.Р. Іванчук 34.2 КБ
Динаміка резистентності штамів Helicobacter Pylori до антибіотиків та ефективність лікування пептичн Анна Леонідівна Демидова 85.0 КБ
Динаміка рівня жирних кислот в ранній діагностиці та прогнозуванні ризику виникнення вікової катарак О.В. Яценко 24.1 КБ
Динаміка функціональних показників зорової системи дітей і підлітків в процесі навчання у школі Н.М. Маслова 134.7 КБ
Динаміка функціонального стану м'язів обличчя у постраждалих з переломами верхньої щелепи Абед Етер Ахмед Раджаб 28.5 КБ
Динамічна міжфазна тензіометрія в ранній діагностиці ускладнень сполученої променевої терапії раку ш Дмитро Валентинович Трухін 32.5 КБ
Динамічна оментопанкреотостомія у комплексному лікуванні хворих з некротичними формами гострого панк Володимир Миколайович Терлецький 33.0 КБ
Дисбаланс антиендотоксинового імунітету у хворих на пневмонію і його корекція П.М. Радзівіл 1.32 МБ
Дисбаланс в імунній системі та порушення функції кори наднирників у хворих на тонзилоодонтогенні ура Г.В. Дунець 28.9 КБ
Дисбаланс системного і мукозального антиендотоксинового імунітету у хворих на хронічний панкреатит В.Є. Нахашова 33.7 КБ
Дисгормональні розлади у жінок раннього репродуктивного віку в поєднанні з дисбіозом та їх корекція О.А. Ночвіна 196.4 КБ
Дискретний субаортальний стеноз: діагностика, покази до хірургічного лікування та оцінка його резуль В.М. Бешляга 90.8 КБ
Дисліпопротеїнемії та рівень лептину крові у хворих на цукровий діабет II типу з різною масою тіла О.В. Тузова 46.6 КБ
Дислокації мозку у хворих з гліомами супратенторіальної локалізації та їх значення при хірургічному С.М. Лисенко 186.1 КБ
Дисметаболічні процеси та їх корекція у хворих з первинними ураженнями нирок та гіпертонічною хвороб Е.К. Красюк 34.0 КБ
Дисмікроелементоз при синдромі загрози переривання вагітності та його корекція В.В. Шерер 39.2 КБ
Дисоціація при невротичній істерії (клініко-експериментальне дослідження) М.М. Пустовойт 66.8 КБ
Дисплазія сполучної тканини в прогнозуванні розвитку та клінічного перебігу остеохондрозу хребта І.В. Рой 60.3 КБ
Дисплазія сполучної тканини серця як причина раптової смерті О.І. Шандига-Глушко 37.6 КБ
Диспластична вальгусна деформація колінного суглоба Тарек Зіяд Абдельазіз Рашед 38.1 КБ
Дистальний спленоренальний анастомоз в поєднанні з прошиванням шлунково-стравохідного переходу при л Ан.Є. Волосюк 17.0 КБ
Дистанційна теплометрія та лазерна поляриметрія в оцінці функціонального стану маткових труб при сер В.М. Знак 33.2 КБ
Дистрофічні ураження сітківки у ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і оптимізація ме Язід Абу Ебейд Мухамед 32.4 КБ
Дисфункції імунної системи у дітей (виявлення, верифікація, імунореабілітація) В.Є. Казмірчук 77.6 КБ
Дисфункція ендотелію і можливості її терапевтичної корекції у хворих на ішемічну хворобу серця за на О.І. Залюбовська 50.5 КБ
Дисфункція ендотелію у хворих на ішемічну хворобу серця та гіпертонічну хворобу, ускладнених хронічн Ю.В. Домбровська 81.8 КБ
Дисфункція ендотелію, зміни добового профілю артеріального тиску, кардіогемодинаміки у хворих на гос С.М. Кисельов 130.1 КБ
Дисфункція ендотелію, стан агрегації тромбоцитів та гемодинамічні зміни у хворих на Q-інфаркт міокар П.П. Бідзіля 113.6 КБ
Дисфункція лівого шлуночка при токсичних ураженнях міокарда в поєднанні з ішемічною хворобою серця Л.О. Медведик 37.2 КБ
Дисфункція нервової системи в жінок з естрогендефіцитними станами та методи її корекції Г.В. Грицай 34.4 КБ
Дисфункція тимуса при експериментальному цукровому діабеті і в умовах порушеної толерантності до глю О.М. Камишний 985.9 КБ
Дисциркуляторна гіпертензивна енцефалопатія: особливості добового ритму артеріального тиску, церебра О.В. Гулкевич 33.0 КБ
Дисциркуляторна енцефалопатія у робітників сільськогосподарського виробництва (особливості формуванн Ю.В. Бовт 32.0 КБ
Диференціальна діагностика гострого апендициту за допомогою лазерної кореляційної спектроскопії (ЛКС М.О. Мильніков 17.1 КБ
Диференціальна діагностика гострого апендициту та апоплексії яєчника О.Ю. Атаманюк 37.0 КБ
Диференціальна діагностика первинно та вторинно генералізованих судомних нападів у хворих на епілепс С.В. Табакман 23.8 КБ
Диференціальна діагностика та фармакотерапія залежності від метадону та від героїну Д.М. Корошніченко 38.4 КБ
Диференціальний підхід до реабілітації репродуктивної функції жінок після ендоскопічного лікування т Сергій Олександрович Пащенко 32.5 КБ
Диференціально-діагностичні критерії та оптимізація терапії хронічних діарей у дітей раннього віку Ваель М.С. Абунамус 37.8 КБ
Диференціально-топічна діагностика інтракохлеарної хронічної сенсоневральної приглухуватості у дітей Б.М. Миронюк 27.3 КБ
Диференціація тактики лікування міхурово-сечовідного рефлюксу при нейрогенних дисфункціях сечового м С.В. Нікітаєв 30.8 КБ
Диференційна вегетокорекція в комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту О.В. Черніна 24.9 КБ
Диференційна діагностика вродженої обструкції сечоводу у дітей та обгрунтування раціональної тактики В.Ф. Петербургський 64.1 КБ
Диференційна діагностика гіперпролактинемічних станів у жінок з порушеннями репродуктивного здоров'я Н.С. Вереснюк 77.6 КБ
Диференційна діагностика ексудативного плевриту туберкульозної та ракової етіології за допомогою лаз Нгуен Ван Хань 25.3 КБ
Диференційна діагностика епітеліальних дисплазій шийки матки та інтраепітеліальної карциноми О.М. Плітень 33.2 КБ
Диференційна діагностика і верифікація раку грудної залози з використанням малоінвазивних променевих Є.М. Божок 60.9 КБ
Диференційна діагностика і лапароскопічне лікування ендометріоїдних кіст яєчника Ван Пін 47.4 КБ
Диференційна діагностика лімфоаденопатій щелепно-лицьової ділянки та шиї В.В. Процик 30.0 КБ
Диференційна діагностика локалізованих форм гострого гнійного пієлонефриту та новоутворень нирок з о Я.В. Саричев 67.2 КБ
Диференційна діагностика маткових кровотеч в постменопаузі Бен Мессаоуд Ершид 34.2 КБ
Диференційна діагностика механічних, паренхіматозних та змішаних жовтяниць у хірургічних хворих за д С.Г. Живиця 30.2 КБ
Диференційна діагностика патологічних процесів епітелію шийки матки в процесі малігнізації Абу Селех Ісмаіл Мохамед 44.4 КБ
Диференційна діагностика та комплексне лікування вугрової хвороби (акне) і акнеподібних дерматозів ( А.В. Клименко 35.6 КБ
Диференційна діагностика та методи лікування лицевого болю при нейростоматологічних захворюваннях Н.О. Кобзиста 22.4 КБ
Диференційна діагностика та терапевтичне лікування еректильної дисфункції судинного генезу О.С. Сагань 51.1 КБ
Диференційна діагностика, прогноз і лікування постраждалих із струсом та ударом головного мозку легк Дмитро Юрійович Сайко 26.1 КБ
Диференційна корекція перекисного окиснення ліпідів і антиоксидантної системи в комплексному лікуван Т.С. Осипенкова 27.7 КБ
Диференційний вибір і обгрунтування довготривалого лікування ревматичних запальних хвороб суглобів н Л.М. Іваницька 31.1 КБ
Диференційний підхід в реабілітації у відновному періоді лікування хворих молодого віку після перене А.Л. Паламарчук 32.2 КБ