Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Деякі задачі теорії усереднення сингулярно збурених диференціальних рівнянь - Обайд Фоайд Собхі Алі
В дисертації побудовано асимптотичне розвинення розв'язків крайових задач для сингулярно збурених еліптичних рівнянь з швидкоосцилюючими коефіцієнтами високого порядку. Знайдені коефіцієнти граничних поліномів в теоремах типу Фрагмена-Ліндельофа для еліптичних рівнянь високого порядку. Досліджено поведінку на нескінченності періодичних по всіх змінних, крім однієї, розв'язків задачі Діріхле в напівпросторі для еліптичного рівняння з періодичними коефіцієнтами високого порядку. Знайдено коефіцієнти поліному по неперіодичній змінній, до якого на нескінченності прямує цей розв'язок. Аналогічна задача розглянута для суми двох еліптичних операторів. Показано, що порядок поліному визначає оператор меншого порядку. Розглянута третя крайова задача для еліптичного рівняння другого порядку. Знайдено сталу, до якої прямує розв'язок задачі.

Динаміка нелінійних процесів скорочення волокна поперечносмугастого м'яза - І.А. Залоїло
В дисертації побудовано асимптотичне розвинення розв'язків крайових задач для сингулярно збурених еліптичних рівнянь з швидкоосцилюючими коефіцієнтами високого порядку. Знайдені коефіцієнти граничних поліномів в теоремах типу Фрагмена-Ліндельофа для еліптичних рівнянь високого порядку. Досліджено поведінку на нескінченності періодичних по всіх змінних, крім однієї, розв'язків задачі Діріхле в напівпросторі для еліптичного рівняння з періодичними коефіцієнтами високого порядку. Знайдено коефіцієнти поліному по неперіодичній змінній, до якого на нескінченності прямує цей розв'язок. Аналогічна задача розглянута для суми двох еліптичних операторів. Показано, що порядок поліному визначає оператор меншого порядку. Розглянута третя крайова задача для еліптичного рівняння другого порядку. Знайдено сталу, до якої прямує розв'язок задачі.
Дисертації, автореферати » Медичні науки

Медичні науки - Страница 7, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Гігієнічна оцінка морських водоростей і харчових продуктів з ними як засобів мінімізації дії радіаці А.М. Парац 66.2 КБ
Гігієнічна оцінка навколишнього середовища при роботах із насипними вантажами в портах М.І. Голубятников 142.7 КБ
Гігієнічна оцінка навколишнього середовища сільських районів Львівської області та його вплив на ста М.А. Климчук 34.0 КБ
Гігієнічна оцінка паливних шлаків як фільтрувального матеріалу станцій водоочищення У.Б. Лотоцька-Дудик 40.8 КБ
Гігієнічна оцінка пестицидів на основі мінерально-масляних емульсій та наукове обгрунтування критері Н.І. Свояк 151.3 КБ
Гігієнічна оцінка пилового фактора на виробництві вогнетривів, профілактика його несприятливої дії Тетяна Валеріанівна Михайлова 60.0 КБ
Гігієнічна оцінка поєднаної дії радіаційного та хімічного факторів на сечостатеву систему В.П. Стусь 91.9 КБ
Гігієнічна оцінка психофізичного розвитку та успішності навчання учнів спеціалізованих шкіл І.М. Поташнюк 52.6 КБ
Гігієнічна оцінка регіональних особливостей екологічного середовища та їх ролі у формуванні територі О.В. Шамрай 27.7 КБ
Гігієнічна оцінка ризику впливу виробничого шуму на здоров'я працівників авіаційного машинобудування М.В. Вертеленко 104.4 КБ
Гігієнічна оцінка ризику для здоров'я населення від забруднення атмосферного повітря міста з розвину К.П. Малоног 53.0 КБ
Гігієнічна оцінка системи хімічного захисту посівів цукрового буряка О.П. Вавріневич 47.0 КБ
Гігієнічна оцінка стану фактичного харчування дорослого населення України та наукове обгрунтування ш Н.В. Банковська 462.2 КБ
Гігієнічна оцінка стану харчування працездатного населення в сучасних екологічних умовах І.Т. Матасар 82.2 КБ
Гігієнічна оцінка сумісної дії іонізуючої радіації (цезій-137) і магнітного поля промислової частоти В.Ю. Думанський 171.5 КБ
Гігієнічна оцінка сучасних методів знешкодження відходів фармацевтичної промисловості та непридатних Наталія Михайлівна Коваль 138.9 КБ
Гігієнічна оцінка та регламентація комбінованої дії додецилбензолсульфокислоти, натрієвої солі бензо Н.Л. Надкевич 84.8 КБ
Гігієнічна оцінка техногенно підсилених радіоактивних джерел природного походження, що утворюються н О.Д. Саргош 31.3 КБ
Гігієнічна оцінка третинного очищення стічних вод у біологічних ставах з вищою водяною рослинністю В.М. Попенко 498.2 КБ
Гігієнічна оцінка умов і організації навчання дітей в міських та сільських загальноосвітніх навчальн В.М. Махнюк 31.9 КБ
Гігієнічна оцінка факторів ризику та прогностичні критерії поширення захворювань, що передаються ста Т.В. Шевчук 37.7 КБ
Гігієнічна регламентація лакофарбових матеріалів, призначених для застосування в будівництві (умови В.А. Туркіна 298.5 КБ
Гігієнічна та токсикологічна оцінка харчування дітей дошкільного віку в організованих колективах Л.М. Кіцула 36.1 КБ
Гігієнічна характеристика важких металів у навколишньому середовищі та їх вплив на репродуктивну фун Е.М. Білецька 45.6 КБ
Гігієнічна характеристика виробництва димексиду та охорона навколишнього середовища Н.О. Крупка 47.4 КБ
Гігієнічна характеристика вмісту селену в об'єктах навколишнього середовища і організмі людини та йо Н.М. Онул 53.8 КБ
Гігієнічна характеристика природного ультрафіолетового випромінювання в приміщеннях житлових будинкі А.В. Яригін 74.4 КБ
Гігієнічна характеристика та оптимізація професійного навчання підлітків, які освоюють у коледжі спе С.А. Усенко 25.8 КБ
Гігієнічна характеристика умов праці гірників вугільних шахт Донецької області в умовах реструктуриз Сергій Федорович Вєтров 59.3 КБ
Гігієнічна характеристика умов праці лікарів-гігієністів санітарно-епідеміологічних станцій (на прик В.А. Лахно 40.3 КБ
Гігієнічна характеристика умов праці та ризиків розвитку професійних захворювань гірників вугільних Є.Є. Латишев 41.7 КБ
Гігієнічне значення комбінованої дії нітрату натрію та хлориду кадмію з урахуванням вікових особливо Т.І. Кметь 123.0 КБ
Гігієнічне значення комплексу ведучих компонентів полімерних матеріалів (фенолу, стиролу, формальдег О.М. Голіченков 101.2 КБ
Гігієнічне значення особливостей токсикокінетики, токсикодинаміки і біотрансформації малих доз ртуті Д.В. Большой 132.9 КБ
Гігієнічне обгрунтування вимог до влаштування, обладнання і організації роботи комп'ютерних ігрових О.В. Добрянська 122.8 КБ
Гігієнічне обгрунтування застосування діоксиду хлору у технологіях водопідготовки Н.Ф. Петренко 98.5 КБ
Гігієнічне обгрунтування заходів з оптимізації здоров'я міських школярів молодшого віку в умовах Дон В.В. Ніколаєнко 31.7 КБ
Гігієнічне обгрунтування заходів охорони репродуктивного здоров'я дівчат-підлітків у регіоні з неспр О. М. Парахіна 28.3 КБ
Гігієнічне обгрунтування заходів профілактики поєднаної дії іонізуючого випромінювання та хімічних з М.М. Коршун 64.8 КБ
Гігієнічне обгрунтування комплексної оптимізації навчальної діяльності учнів молодшого шкільного вік М.А. Редчіц 87.7 КБ
Гігієнічне обгрунтування критеріїв безпеки для здоров'я дітей підгузників, виготовлених на основі по Т.С. Зазуляк 166.0 КБ
Гігієнічне обгрунтування методів раціональної організації навчальної та позашкільної діяльності учні Кристина Анатоліївна Зайцева 445.7 КБ
Гігієнічне обгрунтування принципів і критеріїв безпечного застосування комп'ютерної техніки у навчан Н.С. Полька 49.2 КБ
Гігієнічне обгрунтування профілактики отруєнь монооксидом вуглецю у гірників вугільних шахт В.В. Новосельська 43.1 КБ
Гігієнічне обгрунтування профілактичних та оздоровчих заходів при литті металів у постійні металеві Д.П. Перцев 35.0 КБ
Гігієнічне обгрунтування реабілітації гірників вугільних шахт з хронічними радикулопатіями Г.В. Жданова 54.5 КБ
Гігієнічне обгрунтування регламентації сучасних факторів візуального оточення школярів Л.В. Подрігало 118.1 КБ
Гігієнічне обгрунтування регламентів використання у сільському господарстві гербіцидів на основі іма О.В. Дема 36.3 КБ
Гігієнічне обгрунтування режиму навчання в початкових класах ліцею Л.А. Стасюк 204.0 КБ
Гігієнічне обгрунтування системи контролю за навчанням школярів при семестрово-заліковій формі навча Т.М. Колпакова 62.5 КБ
Гігієнічне обгрунтування хімічної безпеки харчування населення в умовах індустріального регіону В.М. Черенков 58.2 КБ
Гігієнічне обгрунтування шляхів мінімізації утворення хлорорганічних сполук при застосуванні хлору у О.В. Зоріна 66.5 КБ
Гігієнічне обгрунтування шляхів оптимізації харчування курсантів вищих військових навчальних закладі М.П. Любчак 40.1 КБ
Гігієнічне прогнозування токсичності епоксидних сполук на основі методів статистики і квантової хімі В.І. Зенкіна 38.4 КБ
Гігієнічні аспекти діагностики, прогнозування та корекції професійної придатності дівчат і юнаків, я О.П. Молчанова 51.7 КБ
Гігієнічні аспекти застосування синтетичних барвників у харчовій промисловості Тетяна Іванівна Мельниченко 113.1 КБ
Гігієнічні аспекти корекції функціонального стану організму підлітків, що страждають на хронічні сом Абунада Абдельхай Юсеф 32.8 КБ
Гігієнічні аспекти попередження синтезу канцерогенних N-нітрозамінів в повітряному середовищі і орга Л.С. Соверткова 19.8 КБ
Гігієнічні аспекти професійної адаптації студентів до умов навчання у вищих медичних навчальних закл Л.І. Григорчук 32.2 КБ
Гігієнічні аспекти формування соціальної дієздатності випускників загальноосвітніх навчальних заклад І.О. Калиниченко 50.6 КБ
Гігієнічні аспекти шкільної зрілості дітей Прикарпаття З.Б. Суслик 81.4 КБ
Гігієнічні вимоги до харчування та питного режиму спортсменів-єдиноборців (боксерів, борців) О.П. Штепа 36.1 КБ
Гігієнічні основи оптимізації праці і профілактики професійних захворювань на етапі розробки та впро В.М. Шевцова 60.0 КБ
Гігієнічні основи профілактики онкологічної захворюваності населення в регіонах з несприятливими еко С.В. Грищенко 49.5 КБ
Гігієнічні основи профілактики отруєнь дикорослими грибами С.Б. Литко 27.2 КБ
Гігієнічні основи профілактики шкідливої дії фізичних виробничих чинників на гірників вугільних шахт Д.О. Ластков 48.9 КБ
Гігієнічні основи психодіагностики та реабілітації соціально дезадаптованих дітей С.В. Вітріщак 62.6 КБ
Гігієнічні основи системної оптимізації формування здоров'я дітей в умовах загальноосвітнього навчал Г.М. Даниленко 129.8 КБ
Гігієнічні особливості впливу внутрішньошкільних факторів на якість життя та здоров'я молодших школя Святослава Адамівна Пашкевич 71.6 КБ
Гігієнічні особливості та основні закономірності формування мікробного забруднення виробничого серед А.Я. Чудновець 42.5 КБ
Гігієнічні принципи корекції зрушень у функціональному стані органу зору у підлітків 14 - 16 років в Н.В. Малачкова 37.5 КБ
Гігієнічні принципи профілактики донозологічних порушень психічного здоров'я підлітків 15-17 років Ольга Юріївна Браткова 88.1 КБ
Гігієнічні та соціальні фактори формування здоров'я працездатного населення у віддалений період авар В.А. Приліпко 31.5 КБ
Гігієно-фізіологічна оптимізація праці операторів ЕОМ з відеотерміналами О.А. Потапов 18.6 КБ
Гіменолепідоз: стан ендогенної інтоксикації та дисбіотичні порушення; методи корекції О.Є. Кондрин 66.9 КБ
Гінекологічні розладнання у дівчат-підлітків, що опановують фах монтажник радіоелектронної апаратури О.Є. Вирва 20.7 КБ
Гіпербарична оксигенація у комплексному лікуванні дистрофічно-запальних захворювань пародонта О.С. Сажина 48.0 КБ
Гіпергомоцистеїнемія та інші метаболічні предиктори розвитку і перебігу ішемічного інсульту Г.В. Безсмертна 36.5 КБ
Гіпергомоцистеїнемія у хворих з хронічною нирковою недостатністю: зв'язок з ураженням серцево-судинн Катерина Павлівна Постовітенко 83.1 КБ
Гіпергомоцистеїнемія у хворих на гіпертонічну хворобу: зв'язок із станом серцево-судинної системи, г Інна Іванівна Андрушко 59.0 КБ
Гіперкінетичні розлади та розлади поведінки у підлітків (патогенез, клініка, корекція, профілактика) Т.П. Мозгова 93.9 КБ
Гіпертензивні внутрішньошлуночкові крововиливи в осіб молодого та середнього віку (клініка, діагност В.В. Данацко 30.0 КБ
Гіпертрофія лівого шлуночка у хворих на гіпертонічну хворобу, патогенетичні механізми та шляхи медик О.Г. Купчинська 148.2 КБ
Гіпертрофія міокарда як маркер пошкодження при ішемічній хворобі серця та артеріальній гіпертензії: І.Т. Найда 42.5 КБ
Гіпогомоцистеїнемічна дія нового вітамінно-мікроелементного комплексу (експериментальне дослідження) М.А. Артемчук 103.8 КБ
Гіпоксичний синдром при залізодефіцитних анеміях у вагітних та його корекція з використанням фосфати О.Б. Бєлоус 27.2 КБ
Гіполіпідемічна терапія та її сполучення з плазмаферезом в лікуванні хворих на ішемічну хворобу серц Г.І. Кочуєв 48.8 КБ
Гіполіпідемічна терапія у хворих на гіпертонічну хворобу у поєднанні з ішемічною хворобою серця: так О.С. Чабанна 48.4 КБ
Гірудотерапія хворих з дисциркуляторною енцефалопатією (клініко- фізіологічне дослідження) І.А. Левшина 31.4 КБ
Гістеректомія в жінок, які багато народжують І.Є. Брауде 41.7 КБ
Гістероскопічна хірургія в лікуванні хворих з поєднаними гіперпластичними процесами ендо- та міометр М.М. Каштальян 25.9 КБ
Гістогенетичні механізми септації серця Н.І. Горєлова 33.6 КБ
Гістологічні зміни легень людини при розвитку мікотичної інвазії на тлі туберкульозного запального п С.Д. Кузовкова 27.2 КБ
Гломерулонефрит зі супутньою HBV-інфекцією: особливості клінічного перебігу, стану імунної реактивно О.Л. Сидоренко 33.0 КБ
Гнійно-запальні захворювання в акушерстві (патогенез, клініка, система лікувальних та профілактичних Ольга Миколаївна Долгошапко 80.0 КБ
Гнійно-запальні захворювання придатків матки, фактори ризику, прогноз і профілактика ускладнень в пі Абу-Гтейш Хелал Мухамед Алі 18.4 КБ
Гнійно-запальні захворювання у породіль з патологічною крововтратою у пологах (патогенез, прогнозува Я.М. Кремінський 70.8 КБ
Гомеостаз магнію при есенціальній гіпертензії (клініко-фізіологічна характеристика, патофізіологія, О.В. Боброва 36.0 КБ
Гомеостаз порожнини рота та його корекція у дітей з диспластичним сколіозом Н.М. Коротич 30.7 КБ
Гомеостаз та особливості його порушення при сечокам'яній хворобі єдиної нирки В.В. Спиридоненко 36.9 КБ
Гомоцистеїн та дисліпідемія у хворих на хронічний гломерулонефрит О.В. Сиваш 27.1 КБ
Гомоцистеїн та ендотеліальна дисфункція, їх корекція при ішемічній хворобі серця М.Е. Лисенко 56.3 КБ
Гормональне забезпечення системи мати - плацента - плід та корекція його порушень у вагітних, радіац О.М. Мокрик 31.4 КБ
Гормональний статус та концентрація циклічних і аденілових нуклеотидів в умовах імунізації і емоційн С.М. Діденко 76.3 КБ
Гормональні механізми патогенезу вугрової хвороби Вадим Вікторович Шухтін 75.0 КБ
Гормональні механізми розвитку експериментальної виразкової хвороби у щурів та їх корекція ліподалом А.А. Торбинський 26.0 КБ
Гормональні порушення та їх корекція в жінок з патологічним перебігом клімаксу шляхом застосування г О.В. Прибилова 45.2 КБ
Гормональні та імунологічні зрушення при невиношуванні вагітності та їх корекція за допомогою гетеро О.М. Аралов 31.3 КБ
Гормональні та імунологічні порушення у жінок, стан внутрішньоутробного плода при його гіпоксії (дис К.В. Лупояд 49.9 КБ
Гормонально-імунологічні порушення у жінок з ендокринною безплідністю та їх немедикаментозна корекці О.В. Блажко 30.6 КБ
Гормонально-метаболічні порушення при первинній відкритокутовій глаукомі та патогенетичне обгрунтува Н.С. Луценко 60.8 КБ
Гормонально-метаболічні порушення у дівчат-підлітків з ювенільними матковими кровотечами та їх корец Н.Ю. Марчук 35.8 КБ
Гормонально-психологічні аспекти формування стресу у лікарів анестезіологів Сергій Михайлович Москалець 148.1 КБ
Гормонально-цитокіновий профіль при порушенні процесу допологової перебудови та його корекція шляхом І.Ю. Муризіна 86.3 КБ
Гостре запалення матки і придатків: молекулярні маркери, діагностичне значення та підходи до обгрунт Є.А. Соловйова 31.5 КБ