Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Медичні науки - Страница 63, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Забезпечення якості деталей поршневої групи методом оперативного прогнозування - С.С. Федін
Розглянуто актуальні питання щодо забезпечення якості деталей поршневої групи за умов механічної обробки на підставі принципів оперативного прогнозування точності та стабільності технологічних процесів. Встановлено, що прогнозування якості механічної обробки поршнів треба здійснювати з урахуванням нестаціонарності динаміки процесу. Для оперативного прогнозування якості виготовлення поршнів двигунів внутрішнього згоряння за умов нестаціонарності обгрунтовано можливість використання сучасних систем штучного інтелекту - нейронних мереж, які здатні обробляти неповну, зашумлену та суперечливу інформацію. Апробовано за виробничих умов та запропоновано метод оперативного прогнозування точності та стабільності технологічного процесу токарської обробки високоточних виробів, який робить можливим без урахування ймовірних характеристик передбачення стану процесу у межах або за межами регулювання, визначення на контрольній карті, а також провадження соціального та вибіркового контролю якості поршнів. Для короткотермінового прогнозування комплексних показників якості продукції наведено методику використання нейронних мереж, що включає: вибір техніко-економічних факторів керування виробничим процесом виготовлення продукції; проведення кореляційного аналізу тимчасових рядів вибраних факторів і прогнозованих показників; навчання, налагодження та експлуатація нейронної мережі. З урахуванням проведених досліджень і чинного законодавства розроблено нормативну документацію з метою застосування нейронних мереж для інформаційної підтримки системи управління якістю продукції та прогнозування стабільності технологічних процесів виготовлення високоточних відповідальних деталей.

Кубічне моделювання несправностей для аналізу якості тестів при проектуванні цифрових систем - Хак Х. М. Джахірул
Розглянуто актуальні питання щодо забезпечення якості деталей поршневої групи за умов механічної обробки на підставі принципів оперативного прогнозування точності та стабільності технологічних процесів. Встановлено, що прогнозування якості механічної обробки поршнів треба здійснювати з урахуванням нестаціонарності динаміки процесу. Для оперативного прогнозування якості виготовлення поршнів двигунів внутрішнього згоряння за умов нестаціонарності обгрунтовано можливість використання сучасних систем штучного інтелекту - нейронних мереж, які здатні обробляти неповну, зашумлену та суперечливу інформацію. Апробовано за виробничих умов та запропоновано метод оперативного прогнозування точності та стабільності технологічного процесу токарської обробки високоточних виробів, який робить можливим без урахування ймовірних характеристик передбачення стану процесу у межах або за межами регулювання, визначення на контрольній карті, а також провадження соціального та вибіркового контролю якості поршнів. Для короткотермінового прогнозування комплексних показників якості продукції наведено методику використання нейронних мереж, що включає: вибір техніко-економічних факторів керування виробничим процесом виготовлення продукції; проведення кореляційного аналізу тимчасових рядів вибраних факторів і прогнозованих показників; навчання, налагодження та експлуатація нейронної мережі. З урахуванням проведених досліджень і чинного законодавства розроблено нормативну документацію з метою застосування нейронних мереж для інформаційної підтримки системи управління якістю продукції та прогнозування стабільності технологічних процесів виготовлення високоточних відповідальних деталей.
Дисертації, автореферати » Медичні науки

Медичні науки - Страница 63, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Церебральна гемодинаміка та функціональний стан головного мозку у хворих на гіпотиреоз (удосконаленн Т.М. Мельник 41.1 КБ
Церебральний параліч у дітей, які народжені від матерів з серопозитивним та серонегативним варіантом М.А. Москаленко 37.6 КБ
Церебропротективна активність похідних (4-оксо-4-Н-хіназолін-3-іл)-алкіл (арил) карбонових кислот в С.В. Павлов 66.0 КБ
Церебропротекторні властивості адамантилвмісних діамінів А.В. Журавський 51.1 КБ
Церебропротекторні властивості нових амінокислотних похідних 1,4-нафтохінону (експериментальне дослі Р.О. Шеремета 38.6 КБ
Церебропротекторні ефекти препаратів кверцетину В.Ю. Слєсарчук 145.5 КБ
Цефалгії у дітей в пре- і пубертатному періоду: механізми, діагностика та обгрунтування вибору терап Ю.Л. Славкін 28.6 КБ
Цефалометрична характеристика особливостей будови зубощелепної системи Ю.А. Калініченко 31.5 КБ
Циркулюючі імунні комплекси і дослідження антигенного впливу при алергодерматозах, псоріазі і хламід О.П. Білозоров 269.6 КБ
Циркуляція вакциноспоріднених поліовірусів в умовах ерадикації поліомієліту І.В. Демчишина 153.8 КБ
Цитогенетична оцінка мутабільності Allium fistulosum L.(Liliacea, Magnoliophyta) при старінні Л.М. Лазаренко 33.5 КБ
Цитогенетичні ефекти в учасників ліквідації аварії на ЧАЕС з мієлодиспластичним синдромом, рефрактер О.В. Червякова 29.7 КБ
Цитогенетичні та інвазійні особливості різних клініко-морфологічних форм росту плоскоклітинного раку С.А. Проскурня 24.8 КБ
Цитокіни, інсулінорезистентність при ремоделюванні гіпертензивного серця Т.В. Ащеулова 29.6 КБ
Цитокіновий профіль пароксизмів фібриляції передсердь у хворих на ішемічну хворобу серця і серцеву н Т.А. Лозова 33.5 КБ
Цитологічна діагностика і прогнозування малігнізації епітелію шийки матки у вагітних В.В. Суменко 40.1 КБ
Цитологічні показники лімфатичних вузлів в нормі, при хронічних лімфаденітах та дрібноклітинних лімф І.С. Танасійчук 51.5 КБ
Цитологічні та імуноцитохімічні особливості епітелію шийки матки і цервікального каналу жінок фертил О.І. Пустовалова 27.2 КБ
Цитомегаловірусна інфекція у дітей (клініка, діагностика, лікування) Л.А. Ходак 27.6 КБ
Цитоморфологічні особливості ендокринних клітин в карциномах молочної залози О.М. Ахова 23.4 КБ
Цитоморфологічні, морфометричні і цитогенетичні ознаки медіастинальних дрібноклітинних пухлин О.І. Алексєєнко 73.6 КБ
Цитоморфологія, цитогенетика та імуноцитохімія в доопераційній діагностиці новоутворень щитовидної з Ю.М. Божок 93.6 КБ
Цитопротекторна терапія координаційними сполуками аденозинтрифосфату в комплексному лікуванні хворих Н.В. Береза 90.7 КБ
Цитотоксична дія лімфоцитів на пухлинні клітини хворих на колоректальний рак Т.Д. Пахолюк 38.7 КБ
Цитохімічні та імунологічні диференційно-діагностичні критерії симптоматичних еритроцитозів та еритр О.В. Скрипець 33.2 КБ
Часті гострі респіраторні захворювання у дітей дошкільного віку (клінічна та еколого-епідеміологічна Наталія Казимирівна Богуцька 24.6 КБ
Частота серцевих скорочень, клініко-гемодинамічні характеристики та результати медикаментозної корек О.Г. Даценко 106.7 КБ
Частота, клініко-імунологічні особливості та прогнозування медикаментозної алергії у осіб, що піддал А.І. Барвінок 18.3 КБ
Черезкістковий компресійний остеосинтез при лікуванні переломів шийки стегнової кістки (клініко-експ О.В. Барков 36.0 КБ
Черезкістковий остеосинтез стержневими зовнішніми фіксаторами переломів виростків великогомілкової к В.О. Бабалян 2.60 МБ
Черезпіхвова екстирпація матки: обгрунтування показань та профілактика післяопераційних ускладнень С.В. Іваненко 38.9 КБ
Черезчеревна резекція при раку проксимального відділу прямої кишки: показання, результати лікування, Г.А. Адамчук 37.9 КБ
Черезшкірна пункційна нефростомія як перший етап лікування обструкції верхніх сечових шляхів О.В. Гогуленко 23.2 КБ
Черезшкірний та транспедикулярний міжтіловий спондилодез при травмі поперекового відділу хребта (екс О.А. Самойленко 32.4 КБ
Черезшкірні черезпечінкові втручання в діагностиці та комплексному лікуванні механічної жовтяниці та В.В. Дяченко 58.4 КБ
Черепно-мозкова травма у дітей з атрофічними змінами головного мозку, обумовленими його перинатальни І.О. Ющак 74.3 КБ
Чинники ендотелійзалежної вазодилатації, фактор некрозу пухлин-альфа при різних структурно-функціона Ольга Олександрівна Нижегородцева 43.2 КБ
Чинники захворюваності та смертності в осіб з артеріальною гіпертензією сільської популяції (проспек С.О. Дмитренко 46.2 КБ
Чинники ризику і прогнозування загострень бронхіальної астми на амбулаторному етапі лікування С.Г. Доніч 98.3 КБ
Чинники ризику розвитку та шляхи профілактики системної гіпоплазії емалі зубів у дітей Ірина Василівна Білоус 37.4 КБ
Чинники, що сприяють розвитку периферичної нейропатії у хворих на цукровий діабет І.С. Рівіліс 54.4 КБ
Чоловіча репродуктивна система виводку, отриманого від щурів, що зазнали впливу несприятливих фактор В.А. Кузьменко 30.5 КБ
Чутливість нормальних та малігнізованих лімфоцитів до світлового випромінювання видимої ділянки спек І.В. Прокопенко 279.6 КБ
Шаттл-тест в оцінці фізичної активності хворих на хронічні запальні захворювання легень Олена Анатоліївна Беренда 61.5 КБ
Шизофренія з епілептичною схильністю (клінічні, соціальні та генетичні аспекти) О.О. Михайлова 26.9 КБ
Шкала синдрому гострого ушкодження легенів у визначенні диференційованої респіраторної і імунокоригу Марія Юріївна Ткачова 22.3 КБ
Шляхи вдосконалення лікування гострого холециститу у пацієнтів з високим операційним ризиком (експер Мохамед Хассон Салем Хассон 55.5 КБ
Шляхи корекції метаболічних змін та порушень системи гемостазу у хворих похилого віку на хронічний п Т.Б. Кендзерська 33.0 КБ
Шляхи оптимизації репаративного остеогенезу у хворих з травматичними переломами нижньої щелепи Ярослав Петрович Нагірний 1.41 МБ
Шляхи оптимізації відновлювальної терапії у жінок з синдромом полікістозних яєчників після хірургічн О.О. Литвак 70.0 КБ
Шляхи оптимізації діагностики та лікування постхолецистектомічного синдрому В.Б. Борисенко 44.7 КБ
Шляхи оптимізації діагностики та місцевого лікування складних форм гострого парапроктиту В.В. Сідак 83.8 КБ
Шляхи оптимізації діагностики, лікування та медичної реабілітації хворих на злоякісні пухлини порожн М.Б. Піонтковська 52.2 КБ
Шляхи оптимізації дренування жовчовивідної системи методом холецистоєюностомії (Експериментально-клі П.М. Волянюк 26.3 КБ
Шляхи оптимізації ендоскопічних методів лікування ускладнених форм жовчнокам'яної хвороби і ефективн К.О. Крамаренко 42.0 КБ
Шляхи оптимізації зубного протезування незнімними металевими конструкціями П.О. Гурин 32.9 КБ
Шляхи оптимізації комплексного лікування хронічної ішемії нижніх кінцівок атеросклеротичного генезу Л.Ч. Оразкулієва 33.7 КБ
Шляхи оптимізації лікувально-діагностичної тактики у хворих хронічною венозною недостатністю нижніх Маркіян Богданович Соловій 30.9 КБ
Шляхи оптимізації лікування хворих з гострою хірургічною патологією органів черевної порожнини, ускл Л.В. Лозенко 20.1 КБ
Шляхи оптимізації медикаментозної терапії у хворих із хронічною серцевою недостатністю К.О. Лаврусевич 35.9 КБ
Шляхи оптимізації методів полімеризації фотокомпозиційних матеріалів О.В. Колосова 30.9 КБ
Шляхи оптимізації хірургічного лікування хворих з перфоративною виразкою дванадцятипалої кишки Н.І. Іскра 116.1 КБ
Шляхи оптимізації хірургічного лікування хворих на калькульозний холецистит (клініко-експериментальн Д.Б. Домбровський 33.9 КБ
Шляхи оптимізації хірургічного лікування хелікобактерпозитивних хворих з виразковим пілородуоденальн Олег Володимирович Шуляренко 40.7 КБ
Шляхи підвищення ефективності діагностики та профілактики раку яєчників і ендометрія О.П. Пересунько 39.3 КБ
Шляхи підвищення ефективності комплексного лікування хворих на рак молочної залози С.Ю. Скляр 103.8 КБ
Шляхи підвищення ефективності лікування при пошкодженнях товстої кишки А.О. Бондаревський 37.8 КБ
Шляхи підвищення ефективності протирецидивної терапії виразкової хвороби дванадцятипалої кишки І.В. Циганенко 22.8 КБ
Шляхи підвищення ефективності ранньої метафілактики з метою зниження частоти рецидивного каменеутвор Л.М. Штільвасер 98.2 КБ
Шляхи підвищення ефективності хірургічного лікування хворих при хронічних неспецифічних захворювання Д.В. Савушкін 33.6 КБ
Шляхи підвищення репрезентативності скринінгового дослідження коагуляційного гемостазу В.І. Семеняка 32.8 КБ
Шляхи покращання безпосередніх результатів радикальних операцій при раку та передракових захворюванн О.В. Проценко 41.6 КБ
Шляхи покращання функціональних результатів низьких резекцій прямої кишки В.А. Дубовий 38.5 КБ
Шляхи покращення кровопостачання яєчка при крипторхізмі у дітей (клініко-експериментальне дослідженн В.А. Рауцкіс 33.4 КБ
Шляхи покращення результатів лікування хворих на колоректальний рак, ускладнений гострою непрохідніс А.А. Шудрак 28.8 КБ
Шляхи покращення результатів органозберігаючих операцій при виразковій хворобі дванадцятипалої кишки А.І. Суходоля 21.6 КБ
Шляхи покращення результатів реваскуляризуючих оперативних втручань при хронічній критичній ішемії н П.В. Гощинський 30.9 КБ
Шляхи покращення та прогнозування ефективності медикаментозного лікування хворих на неускладнену доб М.М. Божко 37.0 КБ
Шляхи удосконалення діагностики та хірургічного лікування післяопераційних вентральних гриж А.Б. Чуков 144.8 КБ
Шляхи удосконалення ультразвукової діагностики захворювань нирок у моряків С.І. Конкін 341.0 КБ
Ювенільний ревматоїдний артрит: особливості діагностики та лікування Т.В. Марушко 64.0 КБ
Юнацький епіфізеоліз головки стегнової кістки. Питання етіології, патогенезу, діагностики та лікуван Ю.В. Шкатула 51.0 КБ
Якісна та кількісна інтеракція препаратів для тотальної інтравенозної анестезії С.М. Бишовець 76.1 КБ
Якість діагностики, ретроспективний і перспективний аналіз захворюваності злоякісними новоутворенням Н.П. Соколова 30.5 КБ
Якість життя і психологічні особливості хворих на вперше діагностований туберкульоз легенів, медико- Ю.М. Валецький 54.4 КБ
Якість життя та токсемія у хворих, які лікуються програмним гемодіалізом Ю.І. Гончар 130.5 КБ
Якість життя та шляхи його поліпшення у дітей з порушеннями ритму серця Г.В. Дубова 52.3 КБ
Якість життя хворих на епілепсію (клініко-психологічні особливості) К.М. Мар'єнко 41.0 КБ
Якість життя, фізична працездатність, міокардіальний резерв та шляхи їх підвищення у вагітних з врод К.С. Малиновська 32.3 КБ
Ятрогенні пошкодження периферичних нервів О.М. Атанасов 19.2 КБ