Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Релятивістська теорія зсуву і уширення спектральних ліній надтонких переходів для важких атомів в ат - О.В. Міщенко
Розроблено новий, релятивістський підхід до опису зсуву та уширення спектральних ліній надтонкої структури важких (лужних, рідкісноземельних) атомів у атмосфері буферних (інертних) газів, який базується на узагальненій кінетичній теорії спектральних ліній, обмінній релятивістській теорії збурень з використанням оптимізованих релятивістських кон-шемівських і штурмівських базисів орбіталей і коректному обліку кореляцій. Проведено розрахунки поляризуємостей, ван дер вальсових сталих, параметрів зсуву, уширення спектральних ліній надтонкої структури для пар "лужний, рідкісноземельний атом, Tl-атом інертного газу" в широкому інтервалі температур. Значну частину певною мірою точних спектральних даних одержано вперше та може бути використана в широкому аспекті застосувань, зокрема, в атомній оптиці, лазерній фізиці, квантовій електроніці, плазмохімії.

Антиоксидантний захист у щурів за інтоксикації тетрахлорметаном та дії біомаси каротиновмісних дріжж - Мар'яна Іванівна Колісник
Розроблено новий, релятивістський підхід до опису зсуву та уширення спектральних ліній надтонкої структури важких (лужних, рідкісноземельних) атомів у атмосфері буферних (інертних) газів, який базується на узагальненій кінетичній теорії спектральних ліній, обмінній релятивістській теорії збурень з використанням оптимізованих релятивістських кон-шемівських і штурмівських базисів орбіталей і коректному обліку кореляцій. Проведено розрахунки поляризуємостей, ван дер вальсових сталих, параметрів зсуву, уширення спектральних ліній надтонкої структури для пар "лужний, рідкісноземельний атом, Tl-атом інертного газу" в широкому інтервалі температур. Значну частину певною мірою точних спектральних даних одержано вперше та може бути використана в широкому аспекті застосувань, зокрема, в атомній оптиці, лазерній фізиці, квантовій електроніці, плазмохімії.
Дисертації, автореферати » Медичні науки

Медичні науки - Страница 61, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Функціональний стан системи кровообігу при пролабуванні мітрального клапана у постраждалих внаслідок С.В. Чебанюк 37.0 КБ
Функціональний стан системи нейропептидів у дітей, хворих на екзему та нейродерміт, комплексне їх лі C.М. Тарнопольська 29.8 КБ
Функціональний стан системи цитокінів у хворих з хронічною серцевою недостатністю О.С. Гончарова 80.2 КБ
Функціональний стан судинного ендотелію, нейтрофільних гранулоцитів, моноцитів у хворих на хронічний О.В. Кулинич 35.1 КБ
Функціональний стан цитокінової системи у хворих на атопічний дерматит, комплексне їх лікування з ви Л.В. Куц 29.9 КБ
Функціональний стан шлуночків серця та мікроциркуляції у хворих на нестабільну стенокардію та його з Н.М. Сидорова 32.3 КБ
Функціональні зміни вегетативного забезпечення систем організму при артеріальній гіпертензії в умова Л.П. Сидорчук 39.8 КБ
Функціональні зміни серцево-судинної системи у хворих на гломерулонефрит і пієлонефрит, які перебува Васілас Константінос 16.2 КБ
Функціональні зміни слизової оболонки бронхів у хворих на хронічні неспецифічні захворювання легень Олена Євгенівна Шпота 32.9 КБ
Функціональні і морфологічні зміни в наднирниках та гіпофізарно-тиреоїдній системі при травматичному І.В. Качур 33.8 КБ
Функціональні можливості єдиного зрячого ока та питання реабілітації осіб з невиліковною монокулярно Костянтин Едуардович Голубов 18.2 КБ
Функціональні моторні взаємозв'язки органів травлення при гастродуоденальних захворюваннях у дітей і С.М. Дмитрієва 20.6 КБ
Функціональні особливості здорового сприйняття еметропічним і міопічним оком дітей шкільного віку Т.А. Ваврищук 37.6 КБ
Функціональні порушення уродинаміки нижніх сечових шляхів у хворих на діабетичну нейропатію Р.Р. Антонів 39.4 КБ
Функціональні порушення щитовидної залози та їх вплив на організм у жінок пременопаузального віку в Н.В. Сімонова 342.4 КБ
Функціональні розлади сечовипускання у хворих з доброякісною гіперплазією передміхурової залози до т Ю.О. Мицик 55.0 КБ
Функціональні стани кровообігу в ранньому післяопераційному періоді при протезуванні клапанів серця Олег Анатолійович Лоскутов 81.0 КБ
Функціональні та метаболічні зміни кисневого гомеостазу в умовах адаптації до гіпоксії Л.І. Кобилінська 33.7 КБ
Функціональні ускладнення нижніх сечових шляхів та їх корекція при хірургічному та консервативному л Юрій Миколайович Бондаренко 103.8 КБ
Функціонально- морфологічне обгрунтування комплексного лікування запальних захворювань товстої кишки Саїді Рауф Бен Хусін 21.7 КБ
Функціонально-метаболічний статус міокарда: адаптивні можливості та корекція за умов експериментальн О.І. Чупашко 677.8 КБ
Функціонально-метаболічні особливості кардіоваскулярної системи за дії різних рівнів іонізуючого вип О.В. Клес 58.9 КБ
Функціонально-морфологічні зміни слизової оболонки шлунка та дванадцятипалої кишки при ерозіях гастр І.Я. Будзак 29.0 КБ
Функціонально-фенотипічна модифікація фібробластів хронічних венозних виразок із використанням метод О.М. Корчак 147.7 КБ
Функціонувальний стан ендокринної частини підшлункової залози у щурів з перенесеним хронічним пренат М.А. Тихоновська 31.9 КБ
Функція зовнішнього дихання при хіміотерапії хворих на інфільтративний турберкульоз легень С.І. Корнага 35.3 КБ
Функція фетоплацентарного комплексу у вагітних з варикозним розширенням вен нижніх кінцівок Х.Н. Дауд Надер 40.6 КБ
Характер метаболічних порушень і обгрунтування принципів патогенетичної терапії при епілепсії Т.А. Літовченко 60.4 КБ
Характеристика вегетативного гомеостазу у дітей з патологією щитовидної залози та його корекція на с Н.О. Сисоєва 280.4 КБ
Характеристика взаємозв'язків ритмічної активності серцево-судинної, дихальної та центральної нервов Т.П. Тананакіна 257.4 КБ
Характеристика епідемічного процесу ВІЛ-інфекції в Україні в залежності від шляху інфікування М.Г. Люльчук 191.5 КБ
Характеристика епідемічного процесу гепатитів В і С в сучасних умовах і система епідеміологічного на Т.А. Сергеєва 66.2 КБ
Характеристика здоров'я дітей, які народились недоношеними в сільській місцевості, та шляхи їх реабі В.С. Руденко 28.2 КБ
Характеристика і шляхи корекції порушень серцевого ритму та провідності у хворих на цукровий діабет М.Д. Потолочна 45.0 КБ
Характеристика імунопрофілактики поліомієліту в Україні та оцінка ефективності використання інактиво Г.В. Мойсеєва 27.1 КБ
Характеристика клініко-морфофункціональних порушень шлунка і дванадцятипалої кишки та методи їх коре М.П. Лимаренко 32.4 КБ
Характеристика локального імунітету як критерій прогнозу та імунореабілітації хворих після операції К.М. Бережний 140.0 КБ
Характеристика можливостей лазерної кореляційної спектроскопії плазми крові в діагностиці вузлового О.І. Кравченко 30.6 КБ
Характеристика нейрогуморального статусу і вітамінного забезпечення дітей, які перенесли гостру нейр Т.О. Гончарова 104.2 КБ
Характеристика осередку ураження у хворих у гострому періоді мозкового інсульту на підставі комп'юте Д.А. Кузнєцов 42.1 КБ
Характеристика особистісних та клініко- психопатологічних особливостей при різних формах дезадаптова Ганна Вікторівна Чухраєва 19.8 КБ
Характеристика порушень вуглеводного обміну у гематологічних хворих під впливом глюкокортикоїдів та Н.Я. Ференсович 114.2 КБ
Характеристика порушень ритму серця та прогноз їх ускладнень у дітей О.В. Пшенична 46.8 КБ
Характеристика стану твердих тканин зубів та пародонта у дітей з хронічним тиреоїдитом та його фарма С.Ф. Любарець 3.4 КБ
Характеристика структурно-функціональних властивостей кісткової тканини в дітей, хворих на бронхіаль Катерина Миколаївна Морозова 83.5 КБ
Характеристика структурно-функціонального стану апарату мітрального клапану у хворих з постінфарктни Н.С. Поленова 183.7 КБ
Характеристика структурно-функціонального стану кісткової тканини у дітей, які страждають на ревмато К.В. Текученко 134.6 КБ
Характеристика темпу старіння у хворих на паркінсонізм по показникам біологічного віку Г.В. Мусієнко 14.7 КБ
Характеристика функціонального стану монооксигеназної системи печінки при гепатоканцерогенезі, викли В.Я. Момот 87.4 КБ
Характеристика, прогнозування та лікувальна тактика при шлуночкових порушеннях ритму серця у хворих, О.О. Приколота 31.0 КБ
Хвороба Рейтера: імунологічні механізми розвитку та особливості діагностики М.Б. Джус 26.2 КБ
Хвороби штучного товстокишкового стравоходу: причини, лікування, профілактика П.Ф. Гюльмамедов 23.9 КБ
Хімічна небезпека у сучасному поліграфічному виробництві як гігієнічна проблема Б.П. Кузьмінов 86.1 КБ
Хірургічна анатомія задньої вушної артерії стосовно до завушних ангіосомних трансплантатів Д.С. Аветіков 26.7 КБ
Хірургічна корекція коарктації аорти у дітей першого року життя В.Г. Карпенко 39.8 КБ
Хірургічна корекція косих пахвинних гриж у хлопчиків О.Й. Бурда 67.8 КБ
Хірургічна корекція підвищеного внутрішньочеревного тиску у хворих на серединні післяопераційні вент Я.М. Пашинський 42.9 КБ
Хірургічна корекція поєднаних мітрально-аортальних вад серця в умовах штучного кровообігу В.В. Попов 1.06 МБ
Хірургічна корекція порушень серцевого ритму і провідності та профілактика тромбоемболічних ускладне Олег Іренархович Бассов 34.3 КБ
Хірургічна корекція структурно-функціональних порушень печінки у хворих на хронічний калькульозний х Н.В. Пролом 33.9 КБ
Хірургічна корекція уражень мітрального клапану при інфекційному ендокардиті В.В. Ісаєнко 317.7 КБ
Хірургічна корекція хронічних порушень кровообігу верхніх кінцівок В.І. Перцов 49.3 КБ
Хірургічна корекція хронічної венозної недостатності післятромбофлебітичного генезу при повній рекан Ю.В. Самойлик 58.8 КБ
Хірургічна профілактика постгастректомічних ускладнень у хворих на рак шлунка О.М. Заіка 31.1 КБ
Хірургічна профілактика прогресування поперекового і грудопоперекового сколіозу С.О. Сердюк 17.6 КБ
Хірургічна профілактика та лікування ускладнень сфінктерозберігаючих операцій у хворих на рак прямої О.В. Борота 49.3 КБ
Хірургічна реабілітація хворих з вентральними грижами, які поєднуються зі спайковими процесами в чер В.В. Пузако 32.8 КБ
Хірургічна реабілітація хворих на злоякісні пухлини щелепно-лицевої ділянки (клініко-анатомічне досл В.Г. Центіло 55.6 КБ
Хірургічна реабілітація хворих на хронічний слизовий середній отит Н.В. Ламза 24.5 КБ
Хірургічна санація порожнини рота в осіб, що зазнали дії іонізуючого випромінювання (експериментальн Є.В. Желнін 35.4 КБ
Хірургічна тактика лікування посттравматичного перитоніту у дітей (клініко-експериментальне дослідже В.В. Христенко 43.2 КБ
Хірургічна тактика при гастродуоденальних виразках, ускладнених шлунково- кишковою кровотечею Володимир Валентинович Ганжий 2.18 МБ
Хірургічна тактика при гострокровоточивих рецидивних після органозберігаючих операцій та резекції шл П.В. Іванчов 31.4 КБ
Хірургічна тактика при лікуванні багатоповерхових атеросклеротичних оклюзій аорти і магістральних ар А.К. Гончарук 30.8 КБ
Хірургічна тактика при оклюзійно-стенотичному ураженні екстракраніальних артерій, термінального відд Л.В. Шкробот 37.0 КБ
Хірургічна тактика при післяопераційних вентральних грижах О.В. Стороженко 34.6 КБ
Хірургічна тактика при товстокишкових кровотечах пухлинного генезу С.Л. Красівський 31.5 КБ
Хірургічна тактика при травматичних ушкодженнях кісток черепа О.В. Марков 32.7 КБ
Хірургічна тактика та вимір мініінвазивних методів оперативного лікування хворих на обтураційну жовт Микола Михайлович Галей 50.1 КБ
Хірургічна тактика та лікування хворих з місцево-розповсюдженими тимомами О.М. Кудревич 693.0 КБ
Хірургічна тактика у постраждалих із закритою травмою заочеревинного простору при політравмі Олександр Федорович Савицький 80.5 КБ
Хірургічна тактика у хворих з гнійно- некротичними ускладненнями діабетичних ангіопатій нижніх кінці Ігор Іванович Зєльоний 22.3 КБ
Хірургічна тактика у хворих з поєднаними ураженнями сонних артерій, черевної аорти та артерій нижніх А.О. Ярка 30.7 КБ
Хірургічна тактика у хворих на гострокровоточиві пухлини травного каналу М.Л. Смирнов 39.8 КБ
Хірургічне відновлення голосу після ларингектомії Н.Г. Мироненко 46.6 КБ
Хірургічне лікування аномалій серця з функціонально єдиним шлуночком О.М. Довгань 56.6 КБ
Хірургічне лікування атеросклеротичних оклюзій стегново-підколінно-гомілкового сегменту у хворих на Є.В. Єрмолаєв 60.6 КБ
Хірургічне лікування атеросклеротичних оклюзійно-стенотичних уражень брахіоцефальних артерій у хвори Н.Ю. Літвінова 29.6 КБ
Хірургічне лікування ахалазії кардії О.М. Шевченко 61.7 КБ
Хірургічне лікування біліодигестивних кровотеч Є.Г. Доценко 34.6 КБ
Хірургічне лікування бульозної емфіземи легень та її ускладнень А.Г. Висоцький 70.6 КБ
Хірургічне лікування в гострому періоді ускладнених субарахноїдальних крововиливів внаслідок розриву А.С. Сон 56.8 КБ
Хірургічне лікування вад розвитку жовчовивідних шляхів у дітей В.В. Яременко 37.6 КБ
Хірургічне лікування великих субфасціальних опіків з оголенням кісток гомілки Д.П. Подурець 45.4 КБ
Хірургічне лікування верхньої мікрогнатії, що супроводжується звуженням зубних рядів О.О. Астапенко 29.4 КБ
Хірургічне лікування внутрішньогрудних компресій дихальних шляхів у дітей О.К. Слєпов 57.0 КБ
Хірургічне лікування внутрішньосуглобових переломів дистального кінця плечової кістки В.Й. Шуба 40.9 КБ
Хірургічне лікування вроджених вад розвитку першого пальця кисті у дітей С.М. Харсіка 161.5 КБ
Хірургічне лікування генералізованого пародонтиту з використанням системної ензимотерапії та пентокс Л.З. Деркач 33.3 КБ
Хірургічне лікування гігантоклітинної пухлини довгих кісток у дітей та підлітків О.В. Васильєв 28.6 КБ
Хірургічне лікування гігантських виразок дванадцятипалої кишки І.Є. Курочка 32.7 КБ
Хірургічне лікування гідроцефалії у дітей в віці до одного року І.П. Проценко 27.9 КБ
Хірургічне лікування гліом лобово-скроневої локалізації С.В. Тяглий 34.5 КБ
Хірургічне лікування гліом півкуль великого мозку із застосуванням високоенергетичних лазерів Отман Абдел Карим Мохаммад Отман 35.3 КБ
Хірургічне лікування гострих абсцесів легень з використанням малоінвазивних технологій Д.В. Мінухін 45.3 КБ
Хірургічне лікування гострих артеріальних тромбозів на тлі облітеруючих захворювань нижніх кінцівок С.А. Кучеров 36.9 КБ
Хірургічне лікування гострих ішемічних порушень мозкового кровообігу, спричинених патологією екстрак В.І. Смоланка 70.6 КБ
Хірургічне лікування гострого деструктивного панкреатиту, ускладненого парапанкреатитом О.В. Котов 27.5 КБ
Хірургічне лікування дегенеративних уражень шийного відділу хребта, які викликають компресію спинног Ельман Халиг огли Бабаєв 74.1 КБ
Хірургічне лікування деструктивно-некротичних уражень нижніх кінцівок у хворих на цукровий діабет С.Л. Кіндзер 30.2 КБ
Хірургічне лікування дефектів хряща колінного суглоба В.Г. Євсєєнко 38.1 КБ
Хірургічне лікування дітей з вродженими діафрагмальними грижами Хуссейні Саед Файзула 41.1 КБ
Хірургічне лікування електричних опіків верхніх кінцівок з ураженням нервово-м'язового комплексу В.В. Солошенко 217.5 КБ
Хірургічне лікування жовчнокам'яної хвороби, ускладненої непухлинною патологією дистального відділу О.О. Підмурняк 29.7 КБ
Хірургічне лікування захворювань великого сальника у дітей Ж. Тейшейра 40.7 КБ