Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Індикаторні системи на основі органо-мінеральних аніонітів для визначення арсену та селену - С.Л. Линник
Розроблено твердофазні реагенти на основі кремнезему, нековалентно модифікованого четвертинною амонійною сіллю, для твердофазно-спектроскопічного, каталіметричного та тест-визначення мікрокількостей арсену та селену. Оптимізовано умови сорбційного вилучення арсену у формі молібдоарсенатного та молібдостибієвоарсенатного гетерополікомплексів функціоналізованим силікагелем. Розроблено методики його твердофазно-спектрофотометричного та тест-визначення, орієнтовані на аналіз миш'якових мінеральних вод. Досліджено взаємодію іммобілізованих на кремнеземі індигокарміну та метилового фіолетового з сульфідом за присутності Se (IV). Розроблено оптимальні умови тест-визначення селену з візуальним детектуванням аналітичного сигналу. Оптимізовано умови концентрування продукту окиснення селенітом йодиду кремнеземом, модифікованим четвертинною амонійною сіллю. Розроблено методику непрямого твердофазно-хемілюмінесцентного визначення селену. Методики апробовано під час визначення вмісту арсену у мінеральній воді та селену у фармпрепаратах.

Вплив субстанції Р на жовчосекреторну функцію печінки і хімічний склад жовчі - Т.П. Лященко
Розроблено твердофазні реагенти на основі кремнезему, нековалентно модифікованого четвертинною амонійною сіллю, для твердофазно-спектроскопічного, каталіметричного та тест-визначення мікрокількостей арсену та селену. Оптимізовано умови сорбційного вилучення арсену у формі молібдоарсенатного та молібдостибієвоарсенатного гетерополікомплексів функціоналізованим силікагелем. Розроблено методики його твердофазно-спектрофотометричного та тест-визначення, орієнтовані на аналіз миш'якових мінеральних вод. Досліджено взаємодію іммобілізованих на кремнеземі індигокарміну та метилового фіолетового з сульфідом за присутності Se (IV). Розроблено оптимальні умови тест-визначення селену з візуальним детектуванням аналітичного сигналу. Оптимізовано умови концентрування продукту окиснення селенітом йодиду кремнеземом, модифікованим четвертинною амонійною сіллю. Розроблено методику непрямого твердофазно-хемілюмінесцентного визначення селену. Методики апробовано під час визначення вмісту арсену у мінеральній воді та селену у фармпрепаратах.
Дисертації, автореферати » Медичні науки

Медичні науки - Страница 6, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Вплив системної та інгаляційної кортикостероїдної терапії на ремоделювання кісткової тканини у хвори Н.В. Попенко 46.9 КБ
Вплив соціально-емоційного стресування вагітних щурів з різним ступенем інсулінової забезпеченості н Н.С. Красова 66.0 КБ
Вплив способу гастректомії на подовженість та якість життя пацієнтів В.І. Ігнат 48.3 КБ
Вплив стану присінку порожнини рота в осіб молодого віку на вибір тактики стоматологічних втручань І.В. Базунова 48.0 КБ
Вплив статинів на ліпідний профіль та функціональний стан ендотелію у хворих, які лікуються програмн У.Д. Хайкал 41.1 КБ
Вплив стафілококового білка А та його різних форм на імунну відповідь Л.С. Холодна 52.5 КБ
Вплив стимуляторів анаболічних процесів у неонатальному періоді на сомато-статевий розвиток самців щ Н.М. Бречка 44.8 КБ
Вплив структурних компонентів бактерій та глутаргіну на функціональну активність природних кілерів i Оксана Миколаївна Салманова 34.7 КБ
Вплив структурно-функціональних та нейрогуморальних факторів на розвиток серцевої недостатності та ч Микола Павлович Копиця 65.7 КБ
Вплив сульпіриду на варіабельність серцевого ритму та епізоди "німої" ішемії міокарда у хворих на ви І.В. Чорна 32.8 КБ
Вплив супутньої жовчнокам'яної хвороби на місцеві фактори ульцерогенезу при виразковій хворобі двана Н.В. Лаврова 64.6 КБ
Вплив суспензії клітин фетального мозку щурів на перебіг експериментального алергічного енцефаломієл Ю.А. Касяненко 25.1 КБ
Вплив терапії хламідійної інфекції на імунний гомеостаз, перебіг та вихід вагітності у жінок з норма К.В. Островський 110.1 КБ
Вплив типу запальної реакції на загоєння кукси бронха у тварин після пульмонектомії О.В. Вайда 60.6 КБ
Вплив тиреоїдної дисфункції на виношування вагітності в умовах ендемічної місцевості І.С. Тимків 41.0 КБ
Вплив тіотриазоліну на показники функції нирок та водно-сольового обміну О.В. Геруш 33.1 КБ
Вплив транскраніальної електроанальгезії на деякі нейрофізіологічні показники у хворих на церебральн Василь Володимирович Оржешковський 22.8 КБ
Вплив трансплантації клітин алогенного кісткового мозку та клітин ембріональної печінки на протипухл Н.М. Храновська 41.0 КБ
Вплив трансплантації культур клітин підшлункової залози і стовбурових клітин на патогенез експеримен О.В. Селезньова 36.6 КБ
Вплив трансплантації фетальної нервової тканини на динаміку перекисного окислення ліпідів, антиоксид О.І. Троян 35.5 КБ
Вплив трансректального відведення сечі на функцію шлунково-кишкового тракту М.С. Старцева 49.7 КБ
Вплив тренталу і ксантинолу нікотинату на функцію нирок та стан водно-сольового обміну (експеримента І.Г. Кишкан 24.6 КБ
Вплив тривалої бронхолітичної терапії на стан серцево-судинної системи у хворих на хронічний обструк Т.С. Онищенко 30.3 КБ
Вплив тривалої дії малих доз іонізуючої радіації на протипухлинну резистентність організму Н.І. Федосова 61.9 КБ
Вплив тютюнопаління на стан протеїназ-інгібіторної системи у хворих на хронічний обстуктивний бронхі О.Б. Павленко 38.0 КБ
Вплив урбанізації на морфологічний статус потомства другого покоління сільських мігрантів В.І. Марчик 29.1 КБ
Вплив факторів кріоконсервування на морфофункціональні властивості тромбоцитів людини О.В. Книш 99.7 КБ
Вплив факторів ліній електропередачі змінного струму надвисокої напруги на морфофункціональний стан Сергій Васильович Прокопенко 28.6 КБ
Вплив факторів навколишнього середовища на епідемічний процес при холері та на біологічні властивост І.Ю. Дронова 34.6 КБ
Вплив фібринолізису на функцію ендотелію, гемостаз, гемодинамічні і структурно-функціональні показни О.О. Єфремова 66.8 КБ
Вплив фізичних навантажень на будову та формування довгих кісток в умовах іонізуючого випромінювання А.Є. Шепєлєв 49.0 КБ
Вплив фізичних навантажень на віковий склад та метаболічний статус червонокрівців периферійної крові В.О. Гаврилін 31.3 КБ
Вплив фізичних навантажень на популяційний склад та метаболічний статус лімфоцитів крові спортсменів А.В. Ушаков 27.8 КБ
Вплив фізичних навантажень на стійкість до електромагнітного випромінювання та емоційного стресу Д.І. Маракушин 22.4 КБ
Вплив фізичних навантажень на структуру, метаболізм і кислотну резистентність еритроцитів спортсмені К.В. Яковлєва 26.5 КБ
Вплив фізичних навантажень різної інтенсивності на атерогенез у щурів І.Б. Кремінська 33.3 КБ
Вплив фізичних навантажень тренувального процесу на стан імунних та метаболічних показників в спортс Сергій Миколайович Галій 37.8 КБ
Вплив фізичного навантаження на показники крові за умов попереднього насичення організму дексаметазо С.Ю. Знагован 64.7 КБ
Вплив фіксуючих елементів часткових знімних пластинкових протезів на опорні зуби С.Г. Зубченко 33.1 КБ
Вплив хірургічної менопаузи на стан організму та систему опори та руху жінки О.Д. Бітчук 32.4 КБ
Вплив хлористих сполук важких металів (талію, свинцю, кадмію, ртуті) на систему регуляції агрегатног С.К. Подолян 22.5 КБ
Вплив цитостатиків на стан ниркового функціонального резерву (експериментальне дослідження) М.В. Трусова 45.7 КБ
Вплив штучної вентиляції легенів при абдомінальних операціях на сурфактантну систему і корекція її п М.О. Глотов 67.6 КБ
Врахування показників жирнокислотного спектра ліпідів крові та водно-ліпідної мантії шкіри в лікуван Г.Г. Суліма 134.7 КБ
Вроджені вади розвитку головного мозку як фактор виникнення епілепсії у дітей раннього віку Т.І. Стеценко 32.3 КБ
Вроджені вади серця у плода: удосконалення діагностичних технологій і тактики ведення вагітності Я.О. Сопко 25.0 КБ
Встановлення зажиттєвості та давності нанесення тілесних ушкоджень за даними лазерної поляриметрії б І.Л. Беженар 51.4 КБ
Встановлення судово-медичних критеріїв переломів коротких трубчастих кісток кисті при травмах тупими І.Г. Савка 31.0 КБ
Вторинні пошкоджуючі фактори при тяжкій черепно-мозковій травмі та шляхи їх корекції (клінічне та ек О.Б. Малишев 31.1 КБ
Вульвовагініти у дівчат в різні вікові періоди статевого дозрівання (етіологія, патогенез, діагности О.А. Андрієць 56.3 КБ
Гастрит кукси та анастомозит після резекції шлунка: комплексна консервативна терапія і показання до І.В. Мельник 34.0 КБ
Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба та її поєднання з пептичною виразкою дванадцятипалої кишки: мор О.А. Пономаренко 36.3 КБ
Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба: діагностика, поширеність, фактори ризику А.В. Острогляд 66.2 КБ
Гематологічні механізми хронізації запалення О.М. Шевченко 59.8 КБ
Гемодилюція в анестезіологічному забезпеченні мікрохірургічної аутотрансплантації складно-складених М.І. Гребінь 36.9 КБ
Гемодинаміка головного мозку за дії фосфен-електростимуляції при порушеннях функцій зорового аналіза Ганна Миколаївна Лавренко 73.6 КБ
Гемодинаміка та метаболічні показники у жінок клімактеричного періоду, хворих на цукровий діабет І т О.А. Гончарова 33.6 КБ
Гемодинамічне обгрунтування застосування антагоністів кальцію в комплексній терапії ішемічного й гем Ю.А. Дорогий 30.1 КБ
Гемодинамічні і імунологічні аспекти діастолічної серцевої недостатності різного генезу і методи її М.М. Кочуєва 52.4 КБ
Гемодинамічні механізми формування гіпертензивного серця в похилому і старечому віці В.Ю. Приходько 85.8 КБ
Гемодинамічні порушення та їх корекція при анестезіологічному забезпеченні реконструктивних операцій П.О. Зайченко 116.8 КБ
Гемодинамічні та імунозапальні механізми хронічної серцевої недостатності з метаболічним синдромом у Харпріт Сінгх Хіра 40.9 КБ
Гемодинамічні, судинні і нейрогуморальні механізми ремоделювання міокарда у хворих на гіпертонічну х Н.В. Кузьмінова 88.6 КБ
Гемодіафільтрація як метод підвищення адекватності діалізної терапії у хворих на хронічну хворобу ни М.В. Кулизький 29.2 КБ
Гемокоагуляція і фібриноліз у хворих на туберкульоз легень, що страждають хронічним алкоголізмом В.І. Потайчук 38.8 КБ
Гемомікроциркуляторне русло перикарда людини в пренальному періоді онтогенезу І.В. Дзевульська 25.6 КБ
Гемомікроциркуляторне русло сечовода людини в пренатальному періоді морфогенезу О.П. Андрієнко 28.7 КБ
Гемомікроциркуляторне русло шлунка в нормі і під дією метилтретбутилового ефіру в експерименті у щур О.І. Ковальчук 39.8 КБ
Геморагічна трансформація інфаркту мозку: клінічні прояви, діагностика та лікування Т.А. Довбонос 36.5 КБ
Геморагічний синдром у новонароджених, матері яких хворі на цукровий діабет: патогенетичне обгрунтув О.І. Жданович 52.4 КБ
Гемореологічні порушення та функціональний стан судинної стінки у хворих з ішемічними ураженнями гол Н.В. Томах 30.4 КБ
Гемореологічні порушення у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, сполучене з ішемічно С.В. Ярцева 39.8 КБ
Гемостаз при легеневих кровотечах з використанням малоінвазивних технологій А.В. Токарєв 41.2 КБ
Гемостаз у здорових жінок, його порушення та пептидна регуляція при епітеліальних ектопіях слизової О.А. Гречко 29.9 КБ
Гемостаз, реологічні властивості еритроцитів та стан ендотеліоцитів при різних варіантах інтенсивної Ю.О. Площенко 41.0 КБ
Гемостатична активність сухого екстракту з пагонів ожини сизої Л.В. Лук'янова 128.4 КБ
Гемостатичні властивості сукцифенату (експериментальне дослідження) Н.М. Кононенко 38.9 КБ
Генеалогічне дослідження сімей хворих на шизофренію, що скоїли суїцид Н.О. Ришковська 37.8 КБ
Генез і клінічні аспекти ендокринопатій, що супроводжуються полікістозом яєчників С.С. Попова 72.2 КБ
Генералізований пародонтит і пародонтоз: маркери спадкової схильності, патогенетичні механізми метаб Галина Михайлівна Мельничук 88.6 КБ
Генералізовані форми єрсиніозу і псевдотуберкульозу: клініко-патогенетичні та епідеміологічні особли О.М. Домашенко 64.8 КБ
Генетична гетерогенність НВV та її вплив на імунопатогенез і перебіг НВV-інфекції М.А. Тимкович 170.5 КБ
Генетичні маркери крові у хворих на хронічний гепатит С О.О. Попович 31.0 КБ
Генетичні маркери, гормональні та імунологічні критерії ризику розвитку хронічного пилового бронхіту В.М. Куляс 56.2 КБ
Гепатогенні ерозивно-виразкові ураження шлунка: клініко-біохімічне, імунологічне та мікробіологічне Оксана Миколаївна Москаль 47.9 КБ
Гепатопротектори в фармакологічній корекції функціонального стану імунної системи при експерименталь І.М. Шевченко 449.6 КБ
Герпетична і цитомегаловірусна інфекція у вагітних: особливості перебігу, діагностики, лікування Г.Б. Матейко 74.2 КБ
Герпетична інфекція в структурі критичних станів при інфекційній патології у дітей В.В. Казмірчук 34.2 КБ
Гігієна застосування пестицидів і агрохімікатів на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення С.Т. Омельчук 76.0 КБ
Гігієна праці в азбестоцементному виробництві Н.К. П'ятниця-Горпинченко 131.4 КБ
Гігієна та фізіологія праці при вирощуванні та переробці соняшника за індустріальними технологіями В.Г. Терещенко 144.9 КБ
Гігієнічна діагностика впливу хімічних факторів на робітників та населення металургійного регіону В.О. Гапон 92.6 КБ
Гігієнічна діагностика психофізіологічної адаптації підлітків, що навчаються операторським спеціальн О.І. Герасименко 35.3 КБ
Гігієнічна і токсикологічна характеристика гриба Penicillium vitale як промислового штаму у виробниц Н.Р. Закаляк 31.6 КБ
Гігієнічна оптимізація навчання і заходи щодо охорони здоров'я студентів медичних училищ в умовах ре О.В. Швидкий 42.4 КБ
Гігієнічна оцінка аерококів у мікробіоценозах організму людини в умовах антропогенного забруднення н С.А. Риженко 54.8 КБ
Гігієнічна оцінка впливу атмосферного забруднення на морфофункціональний стан новонароджених м. Дніп С.Ф. Плачков 93.7 КБ
Гігієнічна оцінка впливу довкілля на формування онкогінекологічної патології та обгрунтування заході В.А. Шамрай 35.6 КБ
Гігієнічна оцінка впливу епоксидних композицій на репродуктивну функцію жінок в умовах виробництва т Ю.О. Паустовський 25.4 КБ
Гігієнічна оцінка впливу забруднення атмосферного повітря на стан здоров'я дітей в умовах промислово О.В. Кірсанова 32.0 КБ
Гігієнічна оцінка впливу клімато- погодних умов на перебіг бронхіальної астми Євген Миколайович Анісімов 23.9 КБ
Гігієнічна оцінка впливу мінерального складу питних вод на здоров'я населення Ю.М. Ворохта 45.7 КБ
Гігієнічна оцінка впливу природних та техногенних факторів навколишнього середовища на здоров'я насе Н.В. Мережкіна 135.4 КБ
Гігієнічна оцінка впливу фтору на стан здоров'я ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС Т.М. Матвієнко 86.0 КБ
Гігієнічна оцінка впливу шкідливих викидів теплоелектростанцій на здоров'я населення й обгрунтування В.В. Жданов 48.8 КБ
Гігієнічна оцінка впровадження вальдорфської педагогічної технології в загальноосвітніх навчальних з С.В. Гозак 73.8 КБ
Гігієнічна оцінка гербіцидів - похідних сульфонілсечовини та наукове обгрунтування регламентів їх бе В.В. Карпенко 63.0 КБ
Гігієнічна оцінка екологічного середовища сільських районів Донецької області та його впливу на онко В.В. Когутницький 32.8 КБ
Гігієнічна оцінка електромагнітного випромінювання, що створюється радіотехнічними засобами стільник В.І. Даценко 114.0 КБ
Гігієнічна оцінка електромагнітної ситуації та наукове обгрунтування вимог до її безпеки в сучасних В.Ю. Думанський 464.0 КБ
Гігієнічна оцінка ефективності оздоровлення дітей і підлітків на морському узбережжі С.О. Ганикіна 50.4 КБ
Гігієнічна оцінка здоров'я працівників виробництва аніонних азобарвників та наукове обгрунтування за В.В. Дерпак 114.8 КБ
Гігієнічна оцінка і розробка регламентів безпечного застосування нових пестицидів у комплексній сист А.П. Виповська 112.1 КБ
Гігієнічна оцінка імунотоксичних ефектів за комбінованої дії пріоритетних забруднень водного середов С.В. Лук'янчук 72.0 КБ
Гігієнічна оцінка іонізуючої радіації та заходи протирадіаційного захисту гірників вугільних шахт О.В. Партас 42.4 КБ