Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Медичні науки - Страница 58, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Моделювання та методи обробки циклічних сигналів серця на базі лінійних випадкових функцій - С.А. Лупенко
Створено математичні, імітаційні моделі та методи обробки кардіосигналів електричної, магнітної та акустичної природи, базуючись на теоретико-імовірнісному підході до діагностики стану серцево-судинної системи засобами ЕОМ. На базі аналізу біофізичних процесів формування та циклічності кардіосигналів побудовано їх математичну модель лінійних періодичних у часі випадкових функцій. З урахуванням зонної часової структури реалізацій типових кардіосигналів уточнено їх математичні моделі, які подано у вигляді адитивної суміші випадкових функцій та вектора лінійних періодичних з різними періодами випадкових функцій. Запропоновано нові класи діагностичних ознак: у вигляді коефіцієнтів розкладу статистичних оцінок моментних функцій кардіосигналів за поліномами Чебишева, у вигляді вектора математичних сподівань, матриць коваріацій та кореляційних функцій тривалостей зон кардіосигналів. Створено новий метод імітаційного моделювання на ЕОМ кардіосигналів різної фізичної природи, а також систему комп'ютерних програм для обробки зареєстрованих кардіосигналів та проведення комп'ютерних імітаційних експериментів на базі кардіометричної діагностичної системи.

Вдосконалення методики і технічних засобів діагностування гальмівних систем автомобілів - В.О. Білецький
Створено математичні, імітаційні моделі та методи обробки кардіосигналів електричної, магнітної та акустичної природи, базуючись на теоретико-імовірнісному підході до діагностики стану серцево-судинної системи засобами ЕОМ. На базі аналізу біофізичних процесів формування та циклічності кардіосигналів побудовано їх математичну модель лінійних періодичних у часі випадкових функцій. З урахуванням зонної часової структури реалізацій типових кардіосигналів уточнено їх математичні моделі, які подано у вигляді адитивної суміші випадкових функцій та вектора лінійних періодичних з різними періодами випадкових функцій. Запропоновано нові класи діагностичних ознак: у вигляді коефіцієнтів розкладу статистичних оцінок моментних функцій кардіосигналів за поліномами Чебишева, у вигляді вектора математичних сподівань, матриць коваріацій та кореляційних функцій тривалостей зон кардіосигналів. Створено новий метод імітаційного моделювання на ЕОМ кардіосигналів різної фізичної природи, а також систему комп'ютерних програм для обробки зареєстрованих кардіосигналів та проведення комп'ютерних імітаційних експериментів на базі кардіометричної діагностичної системи.
Дисертації, автореферати » Медичні науки

Медичні науки - Страница 58, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Сучасні методи медичної візуалізації доброякісних пухлин, пухлиноподібних утворень яєчника та захвор О.Ю. Железняков 35.5 КБ
Сучасні методи медичної візуалізації доброякісних пухлин, пухлиноподібних утворень яєчника та захвор Олександр Юрійович Железняков 32.2 КБ
Сучасні методи профілактики розвитку прееклампсії у вагітних з артеріальною гіпертензією І.В. Латишева 49.9 КБ
Сучасні методи фізіотерапії і постізометрична релаксація при міофасціальних больових синдромах І.Б. Пашковський 33.5 КБ
Сучасні патогенетичні підходи в лікуванні хворих алкогольною хворобою печінки Вячеслав Вікторович Харченко 33.4 КБ
Сучасні підходи до ведення пологів з використанням простагландинів групи Е1 Розалія Газізянівна Бічевська 53.0 КБ
Сучасні підходи до діагностики і лікування гострого панкреатиту та його ускладнень Аєш Рабіа Ахмад 23.0 КБ
Сучасні підходи до діагностики та лікування туберкульозного спондиліту Г.Г. Голка 439.4 КБ
Сучасні підходи до діагностики та профілактика пневмоконіозу у працюючих вугільних шахт як пріоритет А.В. Басанець 147.6 КБ
Сучасні підходи до діагностики, лікування та прогнозування захворювань шийки матки, асоційованих з п В.П. Лакатош 97.2 КБ
Сучасні підходи до діагностики, лікування та реабілітації хворих з трубною вагітністю О.С. Чернецька 37.1 КБ
Сучасні підходи до лікування механічної жовтяниці доброякісної етіології Ю.В. Бондаренко 44.4 КБ
Сучасні підходи до лікування обтураційної товстокишкової непрохідності І.М. Ангеловський 31.1 КБ
Сучасні підходи до лікування рецидивів раку шкіри голови та їх місцевих ускладнень Мар'ян Михайлович Мриглоцький 131.7 КБ
Сучасні підходи до оперативного лікування варикоцеле В.О. Боровікова 32.1 КБ
Сучасні підходи до проблеми штучного переривання вагітності в ранніх термінах І.Е. Додон 55.0 КБ
Сучасні погляди на механізми формування деструктивних та запальних уражень шлунка та дванадцятипалої Лариса Анатоліївна Страшок 88.3 КБ
Сучасні принципи хірургічного лікування пізніх тромбозів аорто-стегнових протезів Р.А. Жук 147.9 КБ
Сучасні форми депресивних розладів: клініка, діагностика, принципи медичної та соціальної реабілітац В.Д. Мішиєв 47.5 КБ
Сучасні форми шизофренії у віковому аспекті (діагностика, клініка, патогенез у підлітків та дорослих С. М. Долуда 87.9 КБ
Схоронність екстракту плаценти на етапах низькотемпературного зберігання та його ефективність при ур О.А. Перчик 60.8 КБ
Тактика ведення гінекологічних захворювань на тлі аутоімунного тироїдиту В.Л. Лесків 45.2 КБ
Тактика ведення пацієнток із зовнішнім генітальним ендометріозом і хронічним тазовим больовим синдро П.Р. Волосовський 27.4 КБ
Тактика ведення та лікування безпліддя у жінок із хронічною ановуляцією на фоні інсулінорезистентнос М.Г. Плешко 34.4 КБ
Тактика ведення хворих з хронічним сальпінгоофоритом при системному червоному вовчаку І.В. Барабадзе 29.6 КБ
Тактика диференційованого лікування генералізованого катарального гінгівіту, що базується на ранній Т.О. Пиндус 30.2 КБ
Тактика комплексного лікування хворих з рецидивним гастродуоденальними кровотечами виразкової етіоло І.В. Павлик 37.0 КБ
Тактика лікування дітей з гіпертрофією піднебінних мигдаликів К.А. Хоцяновський 30.0 КБ
Тактика лікування дітей, хворих на секреторний середній отит І.В. Кузик 61.4 КБ
Тактика лікування жінок з аденоміозом у поєднанні з запальними процесами геніталій Г.В. Чубей 31.6 КБ
Тактика лікування постраждалих з ушкодженнями таза та стегна в гострому періоді травми В.М. Оксимець 325.4 КБ
Тактика лікування хворих на хронічну екзему з використанням квантово-енергетичної та гетеротренінгов В.Є. Гладчук 35.1 КБ
Тактика ортодонтичного лікування скупченості зубів Джарбує Махмуд 21.0 КБ
Тактика раннього хірургічного лікування при поверхневих та глибоких опіках з використанням ліофілізо В.І. Нагайчук 62.5 КБ
Тактика хірургічного лікування дітей з викривленням перегородки носа І.А. Косаківська 40.4 КБ
Тактика хірургічного лікування обструктивних захворювань органів панкреатодуоденальної зони та їх ус О.М. Велігоцький 59.9 КБ
Тактика хірургічного лікування хворих на перфоративну виразку шлунка і дванадцятипалої кишки А.І. Гуцуляк 29.5 КБ
Тактичні та технічні особливості хірургічного лікування повторної перфорації пілородуоденальної вира І.С. Шадрін 44.4 КБ
Теоретичне та експериментальне обгрунтування трансдермального введення похідних 1,4-бенздіазепіну І.А. Кравченко 46.3 КБ
Теоретичні та клінічні дослідження ефективності лазерних технологій лікування патології очного дна Н.В. Пасєчнікова 72.4 КБ
Терапевтична ефективність антагоністів рецепторів ангіотензину ІІ у хворих на хронічну серцеву недос Т.І. Бондаренко 32.6 КБ
Терапевтична ефективність біоспорину і тріовіту при виразковій хворобі дванадцятипалої кишки у хвори А.Д. Захараш 22.2 КБ
Терапевтична ефективність лаферону в комплексному лікуванні хворих на гострий вірусний гепатит В О.В. Ляшок 16.3 КБ
Терапевтична ефективність поліпептидних препаратів у комплексній терапії травматичних пошкоджень рог О.В. Максакова 43.0 КБ
Терапевтична корекція фібриляції передсердь у хворих на ІХС на підставі аналізу аритмічних предиктор О.Ю. Юхновський 39.1 КБ
Терапевтична та ліпідонормалізуюча дія курортних факторів Солотвино при псоріазі Ю.В. Андрашко 28.4 КБ
Терапія неоперабельного раку молочної залози Р.В. Іщенко 31.6 КБ
Терапія поєднання форм гіперандрогенії та гіперпролактинемії у жінок під час вагітності С.В. Овчаренко 140.5 КБ
Терапія супроводу альгінатами при хіміотерапії хворих на рак грудної залози та жіночих геніталіїв О.М. Тарасова 39.0 КБ
Територіально-часові особливості захворюваності на рак щитоподібної залози у популяції, яка зазнала М.М. Фузік 55.3 КБ
Термодинамічні ефекти у високотемпературних надпровідниках С.П. Кручинін 59.2 КБ
Термокоагуляція в лікуванні ектопії шийки матки І.М. Щербіна 49.4 КБ
Термометричний метод оцінки стану окорухових прямих м'язів та його значення для планування хірургічн М.В. Турчин 29.2 КБ
Технічні особливості та результати первинно-відновних операцій при черевно-анальних резекціях прямої С.Л. Маліновський 30.9 КБ
Технологічні удосконалення малоінвазивних оперативних втручань у лікуванні ускладнених форм жовчокам С.О. Бичков 61.5 КБ
Технологія допомоги при ідіопатичному недоношуванні вагітності І.С. Пилипчук 29.7 КБ
Технологія керованого кріохірургічного лікування хворих на хронічний декомпенсований тонзиліт з прот О.Г. Гарюк 85.0 КБ
Тимчасова балонна оклюзія аорти в комплексному лікуванні важких абдомінальних кровотеч Д.Є. Волков 35.6 КБ
Типи дисліпідемій та їх корекція вобензимом і кверцетином у хворих на цукровий діабет, поєднаний зі Л.П. Мазур 34.3 КБ
Тиреоїдно-імунна регуляція гомеостазу у дітей, хворих на гострі кишкові інфекції та патогенетичне об Альона Василівна Бобришева 151.5 КБ
Тканинні базофіли та органогенез передміхурової залози людини у пренатальному онтогенезі В.С. Шпак 27.7 КБ
Товстокишкові кровотечі: діагностика, лікувальна тактика В.Ф. Інденко 34.0 КБ
Токолітичні властивості вінборону (експериментальне дослідження) А.Б. Гордійчук 35.7 КБ
Токсикодинаміка та терапія гострих інгаляційних отруєнь епоксидними смолами (експериментальне дослід І.Ю. Висоцький 110.1 КБ
Токсикокінетика динітроортокрезолу в умовах профілактичного застосування силібору з ацетатом альфа-т Д.С. Кравець 43.8 КБ
Токсикологічна характеристика кротонового альдегіду - одоранту природного газу - при його інгаляційн Т.В. Хількевич 75.7 КБ
Токсикологічна характеристика регуляторів росту рослин - похідних N-оксид піридину (експериментальні О.П. Жмінько 81.9 КБ
Токсиколого-гігієнічна оцінка впливу свинцю на фоні йододефіциту і ефективність йодопрофілактики С.Т. Зуб 60.4 КБ
Токсиколого-гігієнічна оцінка гумату амонію як забруднювача атмосферного повітря населених місць Д.Р. Садеков 48.5 КБ
Токсиколого-гігієнічна оцінка сучасної технології хімічного захисту посівів рису О.С. Кучеренко 59.7 КБ
Токсиколого-гігієнічна оцінка фуразолідону, продуктів його синтезу та їх суміші технологічного склад Н.А. Хоп'як 40.5 КБ
Токсиколого-гігієнічна характеристика пестициду "Полікарбацин" і гігієна праці в умовах його виробни В.Р. Кокот 42.0 КБ
Токсиколого-гігієнічне обгрунтування нормативів і регламентів безпечного застосування гербіцидів на Наталія Миколаївна Ковальчук 90.5 КБ
Токсиколого-гігієнічне обгрунтування нормативів іонів калію і натрію у питній воді О.В. Лотоцька 77.6 КБ
Токсиколого-гігієнічні аспекти застосування методу культур клітин при комплексному вивченні сполук м С.Є. Дейнека 68.6 КБ
Токсоплазмозна інфекція у дітей: особливості перебігу, діагностики, лікування Л.В. Пипа 124.5 КБ
Топографія, зв'язки та структурна організація вушного вегетативного вузла у людей зрілого та похилог О.Б. Горбаченко 29.3 КБ
Топографо-анатомічне та морфологічне обгрунтування лікування стегнових гриж Д.В. Цигалко 31.7 КБ
Топографо-анатомічні аспекти шляхів вдосконалення тактики хірургічного лікування хворих з переломами Р.О. Жиляєв 37.2 КБ
Топографо-анатомічні особливості артерій матки та їх анастомозів у пізньому пре- та постнатальному о С.В. Козлов 34.5 КБ
Топографо-анатомічні особливості внутрішніх клубових артерій і їх практичне значення В.Д. Сорохан 25.8 КБ
Топографо-анатомічні особливості непарних вісцеральних гілок черевної частини аорти в ранньому періо І.Г. Бірюк 21.5 КБ
Топографоанатомічна характеристика дихальних шляхів людини 22-40 тижнів внутрішньоутробного розвитку Олександр Андрійович Малоголовка 50.5 КБ
Тотальне ендопротезування кульшового суглоба з використанням кісткового цементу В.П. Торчинський 26.4 КБ
Тотальне ендопротезування кульшового суглоба у хворих на анкілозивний спондиліт А.С. Герасименко 36.6 КБ
Травматичний розрив барабанної перетинки (патогенез, клініка, лікування) О.В. Мотайло 49.5 КБ
Травматичні внутрішньомозкові крововиливи. Прогнозування результатів лікування та оптимізація наданн В.С. Константинов 27.0 КБ
Травматичні пошкодження щелепно-лицевої ділянки: інфраструктура, закономірності локальних м'язових п І.М. Матрос-Таранець 39.0 КБ
Травматичні ураження стовбура головного мозку О.М. Шамаєв 114.0 КБ
Традиційний та малоінвазивний остеосинтез в травматології М.Л. Анкін 67.2 КБ
Традиційний та малоінвазивний остеосинтез у травматології. Клініко-експериментальне дослідження М.Л. Анкін 49.8 КБ
Транслокація мікрофлори і її популяційний рівень при передчасному розриві плодових оболонок у вагітн Н.М. Лакуста 35.1 КБ
Трансназальна транссфеноїдальна кріодеструкція аденом гіпофізу О.В. Циганков 53.4 КБ
Транспедикулярна фіксація хребта при поперековому остеохондрозі В.К. Піонтковський 47.5 КБ
Трансплантація ембріональної нервової тканини в лікуванні гострої ішемії мозку в експерименті Л.В. Бондар 21.0 КБ
Транспупілярна термотерапія та хірургічна ексцизія в поетапному лікуванні пацієнтів з субфовеолярним М.М. Уманець 44.2 КБ
Трансторакальна пункційна біопсія під контролем рентгенівської комп'ютерної томографії в діагностиці О.А. Федусенко 82.6 КБ
Трансуретральна резекція в комплексному лікуванні пізніх стадій раку передміхурової залози Р.В. Стецишин 22.8 КБ
Трансформуючий фактор росту, матриксні металопротеїнази та функціональний стан нирок при артеріальні Н.В. Біла 38.4 КБ
Трансфузійно-детоксикаційна терапія синдрому ендотоксикозу при захворюваннях печінки з застосуванням В.В. Стеблюк 53.1 КБ
Трасплантація фетальних тканин в комплексному лікуванні остеоартрозу А.А. Пенделя 143.1 КБ
Тромболітична терапія тромбоемболії легеневої артерії І.В. Полівенок 199.6 КБ
Туберкульоз у дітей шкільного віку, які проживають на забруднених радіонуклідами територіях О.П. Костик 22.1 КБ
Туберкульозна інфекція у студентів в умовах епідемії туберкульозу І.В. Мотрич 41.3 КБ
Тунельовані коронарні артерії: клініко-діагностичні аспекти та лікування О.К. Гогаєва 494.2 КБ
Тютюнопаління та його вплив на перебіг вагітності, пологів, стан плода і новонародженого Г.Й. Геревич 35.1 КБ
Тютюнопаління у осіб молодого віку (клінічне та експериментально-фізіологічне дослідження) В.І. Пономарьов 35.1 КБ
Тяжка поєднана травма (принципи організаційної та лікувальної тактики надання уніфікованої невідклад Г.Г. Рощін 400.5 КБ
Тяжка черепно-мозкова травма з вторинними легеневими ушкодженнями та шляхи їх корекції П.В. Мельниченко 73.9 КБ
Тяжкі загострення бронхіальної астми: клінічний та фармакоекономічний аналіз М.В. Овчарук 31.9 КБ
Удосконалені методики лікування зубо-щелепових аномалій у дітей С.І. Соловей 27.3 КБ
Удосконалення антропометричних методів діагностики трансверзальних аномалій зубних рядів і прикусу т Х.Б. Дхауі 37.1 КБ
Удосконалення дезінтоксикаційної терапії хронічних гепатитів у дітей Л.В. Руссу 31.9 КБ
Удосконалення диференційованих підходів до комплексного лікування ортодонтичних хворих Д.В. Лепорський 27.9 КБ
Удосконалення діагностики активності процесу при запальних захворюваннях додатків матки та розробка Н.М. Білик 28.8 КБ