Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Багатокомпонентні цементи з механо-хімічною активацією для жаростійких матеріалів - О.Р. Позняк
Розроблено принципи композиційної побудови модифікованих багатокомпонентних в'яжучих для жаростійких матеріалів, одержаних за допомогою механіко-хімічної активації портландцементів з мінеральними компонентами та комплексними хімічними додатками поліфункціональної дії. Визначено оптимальні склади модифікованих багатокомпонентних цементів для зазначених матеріалів, а також показано їх ефективність у процесі виготовлення блоків, футерування вагонеток, випалу керамічних виробів. Досліджено особливості процесів гідратації та дегідратації модифікованих багатокомпонентних цементів, що вирішує проблему одержання жаростійких матеріалів з підвищеними термомеханічними характеристиками завдяки направленому формуванню мікроструктури цементного каменю.

Вирощування полікристалічних кальцій-фосфатних покриттів на поверхнях титану і сапфіру - О.С. Крижановська
Розроблено принципи композиційної побудови модифікованих багатокомпонентних в'яжучих для жаростійких матеріалів, одержаних за допомогою механіко-хімічної активації портландцементів з мінеральними компонентами та комплексними хімічними додатками поліфункціональної дії. Визначено оптимальні склади модифікованих багатокомпонентних цементів для зазначених матеріалів, а також показано їх ефективність у процесі виготовлення блоків, футерування вагонеток, випалу керамічних виробів. Досліджено особливості процесів гідратації та дегідратації модифікованих багатокомпонентних цементів, що вирішує проблему одержання жаростійких матеріалів з підвищеними термомеханічними характеристиками завдяки направленому формуванню мікроструктури цементного каменю.
Дисертації, автореферати » Медичні науки

Медичні науки - Страница 57, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Статева функція та сексуальні розлади у хворих на рак передміхурової залози М.Г. Романюк 45.4 КБ
Статевий диморфізм інфекційного ендокардиту у хворих із ревматичними пороками серця (перебіг, зміни Т.В. Анікєєва 27.3 КБ
Статеві особливості структурно-функціональної дизрегуляції репродуктивної функції та стрес-реактивно Л.Д. Олійник 40.1 КБ
Статево-вікові особливості смертності від хвороб системи кровообігу населення України працездатного Н.О. Рингач 62.5 КБ
Створення композиції координаційних сполук біометалів і вітамінів групи В та експериментальне обгрун С.О. Мисливець 79.2 КБ
Створення набору для визначення активності антитромбіну III і його препаративне виділення на біоспец З.В. Довганик 41.3 КБ
Стеатоз печінки та неалкогольний стеатогепатит на тлі рецидивуючих респіраторних інфекцій: клініка, Вадим Олександрович Тєрьошин 75.6 КБ
Стенокардія напруження: клініко-гемодинамічна характеристика, функція ендотелію та обмін ліпідів під Ю.В. Єгорова 219.4 КБ
Стереологічне дослідження впливу епізодичної гіпоксії на розвиток деяких відділів головного мозку в С.Г. Тадтаєв 28.9 КБ
Стоматологічна захворюваність військовослужбовців України та розробка профілактичних заходів А.Г. Крячко 40.4 КБ
Стратифікація хворих у постінфарктному періоді на основі динамічної оцінки функціонального стану сер Ростислав Володимирович Прог 46.7 КБ
Стрес-індукована ішемія міокарда та порушення ритму серця у пацієнтів з гострим одонтогенним болем О.В. Авдоніна 24.8 КБ
Стрес-індуковані морфофункціональні зміни надниркових залоз за різної довжини фотоперіоду (експериме В.М. Гуралюк 32.9 КБ
Стреспротективна активність глюкозиламонієвої солі заміщеної фенілантранілової кислоти І.І. Канурний 198.0 КБ
Структура деяких органів нервової та імунної систем за умов демієлінізації та ремієлінізації Н.О. Мельник 174.6 КБ
Структура і типологія агресивної поведінки у жінок, хворих на шизофренію М.Є. Хоміцький 35.2 КБ
Структура м'язів та внутрішньом'язових вен гомілки у людей в нормі та при хронічній венозній недоста В.Ю. Гладких 38.4 КБ
Структура міжтканинних взаємовідношень інтактного зуба людини та її стан при карієсі І.В. Бойко 29.9 КБ
Структура міокарда щурів при хронічній інтоксикації симазином і корекції тимогеміном Л.П. Пивоварова 33.7 КБ
Структура сідничного нерва та її особливості при післятравматичній регенерації за умов екзогенної гі І.І. Старченко 21.8 КБ
Структура та характеристика тривожно-депресивних розладів у хворих на алкогольну залежність та принц О.В. Галущак 42.1 КБ
Структурна гетерогенність раку шлунка: фактори прогнозу Ю.К. Гульков 32.3 КБ
Структурна організація змін клапанного апарату при набутих вадах серця Л.Я. Федонюк 69.7 КБ
Структурна організація комплексу органів імунної системи в ранньому постнатальному періоді онтогенез А.П. Мотуляк 59.6 КБ
Структурна організація кровоносного русла пілоричного відділу шлунка людини в нормі Н.Л. Свінцицька 40.0 КБ
Структурне забезпечення трофіки емалевого органа зубних зачатків людини в ембріогенезі О.К. Прилуцький 29.6 КБ
Структурні зміни брижових лімфатичних вузлів щурів при парентеральному введенні ксеногенної спинномо М.А. Крівенцов 33.4 КБ
Структурні зміни після хірургічного лікування хворих на виразкову хворобу О.Г. Нецюк 48.5 КБ
Структурні, ультраструктурні, імуногістохімічні особливості ендометрія секреторної фази менструально О.І. Ільїна 39.5 КБ
Структурно-метаболічні зміни в тканинах порожнини рота при цукровому діабеті та їх профілактика (екс О.В. Скиба 31.2 КБ
Структурно-функціональна гетерогенність епітелію глоткового мигдалика в нормі і патології П.А. Рауцкіс 111.7 КБ
Структурно-функціональна характеристика кардіогенних інсультів, їх діагностика, лікування, прогноз О.Є. Дубенко 48.0 КБ
Структурно-функціональна характеристика лакунарних інфарктів головного мозку, особливості їх перебіг Г.Є. Костюковська 49.1 КБ
Структурно-функціональне ремоделювання міокарда лівого шлуночка серця і дисперсія інтервалу QT у хво О.М. Годлевська 63.6 КБ
Структурно-функціональний стан головного мозку у хворих з різноманітними формами мігрені В.В. Баришевська 41.3 КБ
Структурно-функціональний стан кісткової тканини у дітей з травматичними пошкодженнями опорно-рухово О.П. Шармазанова 58.2 КБ
Структурно-функціональний стан кісткової тканини у дітей, хворих на дитячий церебральний параліч та Г.В. Чумак 51.5 КБ
Структурно-функціональний стан кісткової тканини у жінок різного віку з естрогенним дефіцитом Е.Д. Клочко 79.7 КБ
Структурно-функціональний стан кісткової тканини у хворих на прогресуючі форми сколіозу ІІІ та ІV ст Д.В. Улещенко 31.1 КБ
Структурно-функціональний стан міокарда та добові коливання артеріального тиску у хворих з ізольован О.Б. Децик 97.2 КБ
Структурно-функціональний стан пародонта і опорного скелета у жінок в пре- та постменопаузі та шляхи А.С. Богдан 84.1 КБ
Структурно-функціональний стан печінки та особливості портальної гемодинаміки при сальмонельозі, шиг К.Є. Столяров 32.4 КБ
Структурно-функціональний стан правого шлуночка серця у хворих на гіпертонічну хворобу за даними маг О.О. Черепок 27.6 КБ
Структурно-функціональний стан щитоподібної залози у хворих на цукровий діабет 2 типу за умов йодної К.Б.Х. Лажімі 36.6 КБ
Структурно-функціональні зміни в довгих трубчастих кістках скелета білих щурів при дії на організм с Т.Я. Довгалюк 18.0 КБ
Структурно-функціональні зміни дванадцятипалої кишки при експериментальному кріогенному панкреатиті О.Я. Шутурма 42.7 КБ
Структурно-функціональні зміни міокарда у хворих на залізодефіцитну анемію та засоби їх медикаментоз О.В. Склянна 28.9 КБ
Структурно-функціональні зміни печінки і мінеральної щільності кісткової тканини та їх корекція у хв Г.В. Лихацька 32.7 КБ
Структурно-функціональні зміни серця та їх корекція у працівників морського транспорту, які страждаю І.В. Бурдейний 30.0 КБ
Структурно-функціональні зміни синусно-передсердного вузла та скоротливих кардіоцитів правого передс А.О. Гаврилюк 32.6 КБ
Структурно-функціональні зміни судин в процесі формування антрациклінової кардіоміопатії О.К. Кашанська 35.7 КБ
Структурно-функціональні зміни товстої кишки при токсичному ураженні та за умов корекції олігопептид Л.Н. Рибіцька 31.0 КБ
Структурно-функціональні зміни щитовидної залози під впливом хронічної гіпертермії Ю.О. Рикова 69.7 КБ
Структурно-функціональні основи організації поперекового відділу хребта людини в онтогенезі В.В. Маврич 57.2 КБ
Структурно-функціональні особливості адаптаційно-компенсаторних процесів в судинному руслі очного яб К.В. Гнатко 36.7 КБ
Структурно-функціональні особливості жовчного міхура в нормі та їхні зміни при хронічному холецистит Наталія Валеріївна Шамрай 29.9 КБ
Структурно-функціональні особливості камер та кровоносного русла серця новонароджених при внутрішньо Ю.О. Данилевич 66.8 КБ
Структурно-функціональні особливості серця та його провідної системи при розладах ритму і провідност М.Я. Фурдела 39.7 КБ
Структурно-функціональні особливості серця у дітей із системною дисплазією сполучної тканини О.М. Апанасенко 50.8 КБ
Структурно-функціональні особливості слизової оболонки шлунка щурів при введенні бісфосфонатів у ком Г.Ю. Кондаурова 93.7 КБ
Структурно-функціональні особливості слизової оболонки шлунка щурів різних вікових періодів при змін В.В. Андрушенко 34.3 КБ
Структурно-функціональні особливості та діагностика дегенеративних захворювань поперекового відділу О.А. Левшин 90.9 КБ
Структурно-функціональні порушення в системах забезпечення вагітності та пологів у жінок із субкліні С.М. Геряк 96.5 КБ
Структурно-функціональні порушення та їх корекція у хворих на розсіяний склероз Н.М. Поливода 82.2 КБ
Структурно-функціональні порушення тканин пародонту та скелету у дівчаток пубертатного віку за функц Т.О. Майборода 31.8 КБ
Структурно-функціональні предиктори аритмій у юнаків із первинним пролапсом мітрального клапану і оп В.Б. Бачинська 123.9 КБ
Субкардіальна резекція шлунка при захворюванні на рак Іяд Дж. Ш. Бакер 40.8 КБ
Субклінічний гіпотиреоз та зміни рівня гамма-аміномасляної кислоти в плазмі крові у дітей з новоутво О.Я. Самсон 35.6 КБ
Субклінічний гіпотиреоз: особливості ліпідного обміну, функціонального стану серцево-судинної та ней В.М. Гаврилюк 35.9 КБ
Судинні невуси: патогенез, діагностика, лікування О.В. Богомолець 54.3 КБ
Судинно-нервові взаємовідношення у м'язово-кишковому нервовому сплетенні стравоходу в нормі, при пор З.М. Ящишин 33.0 КБ
Судинно-шунтуючі операції в лікуванні портальної гіпертензії у хворих на цироз печінки М.І. Чаварга 73.1 КБ
Судово-медична діагностика дистанції пострілу з обрізу мисливської рушниці В.В. Черевашко 46.4 КБ
Судово-медична діагностика загальних фенотипічних ознак людини за факторними критеріями кісток стопи В.М. Волошинович 35.9 КБ
Судово-медична діагностика морфофункціональних змін в системі епіфіз мозку- гіпофіз-надниркові залоз Юлія Валеріївна Довженко 35.5 КБ
Судово-медична діагностика отруєнь алкоголем з урахуванням концентрації його в гематомах Ф.О. Лосєв 35.9 КБ
Судово-медична діагностика пошкоджень, що заподіяні пострілами з пневматичної гвинтівки ІЖ-38 В.В. Хижняк 35.2 КБ
Судово-медична діагностика раптової кардіальної смерті за допомогою комплексу лабораторних досліджен М.Ю. Мішин 1.56 МБ
Судово-медична діагностика раптової смерті у випадку ураження провідної системи серця О.Г. Кузнєцов 32.1 КБ
Судово-медична ідентифікація особи за спаленими кістками передпліччя А.Л. Голубович 31.5 КБ
Судово-медична оцінка гострої крововтрати за особливостями кровонаповнення вутрішніх органів Л.О. Яланська 83.3 КБ
Судово-медична оцінка давності ушкоджень органів грудної клітки гістологічними і гістохімічними мето О.М. Соляний 41.6 КБ
Судово-медична оцінка змін регіональних лімфатичних вузлів серця при гострій ішемічній хворобі серця К.М. Сулоєв 33.2 КБ
Судово-медична оцінка патоморфологічних та біофізичних показників шлуночків серця при раптовій корон В.В. Войченко 50.5 КБ
Судово-медична оцінка ступеня тяжкості нелетальних травм обличчя і головного мозку у дітей та підліт О.О. Гуріна 30.1 КБ
Судово-медичне визначення часу настання смерті від странгуляційної асфіксії за імунними показниками М.С. Адау 66.3 КБ
Судово-медичне значення катехоламінів для діагностики зажиттєвості повішення А.М. Біляков 29.8 КБ
Судово-медичне значення накладень клітин слизової оболонки порожнини рота на поверхнях жувальних гум Олена Вікторівна Ракитянська 33.3 КБ
Судово-медичні критерії загальних ознак загиблої особи за структурною організацією під'язикової кіст Н.М. Михальчук 29.2 КБ
Суїцидальна поведінка при гострій реакції на стрес у осіб молодого віку (клініка, особливості формув О.О. Дьоміна 132.2 КБ
Сумісне застосування волоконного адгезивного шинування зубів з диференційованою остеотропною терапіє А.А. Безсмертний 35.7 КБ
Сурфактантна система легень і корекція її порушень препаратом природного сурфактанту "Сукрим" у хвор О.Л. Потапов 43.0 КБ
Сучасна дифтерія у дітей: патогенез, клініка, лікування (клініко-експериментальне дослідження) О.В. Прокопів 81.0 КБ
Сучасна комплексна оцінка системи мати - плацента - плід Н.І. Раковська 32.9 КБ
Сучасна технологія формування опорно-рухливої культі після видалення очного яблука з застосуванням к Н.М. Шадріна 38.9 КБ
Сучасне лікування дітей з хірургічними захворюваннями яічка і сім'яного канатика, які супроводжуютьс О.М. Горбатюк 47.2 КБ
Сучасний патоморфоз невротичних та неврозоподібних розладів у підлітків Т.М. Матковська 30.5 КБ
Сучасний патоморфоз шизофренії (клініко-епідеміологічна та клініко-генетичне дослідження) Т.С. Яновський 35.0 КБ
Сучасний підхід до діагностики і лікування інвертованої папіломи шийки матки Н.Ю. Камуз 75.9 КБ
Сучасний підхід до діагностики та лікування атипової кондиломи шийки матки Л.О. Ляненко 58.1 КБ
Сучасний стан і концепція розвитку геріатричної допомоги населенню України В.В. Чайковська 112.1 КБ
Сучасні аспекти діагностики та лікування ускладнених форм хронічної венозної недостатності Г.Ю. Єлісєєв 37.7 КБ
Сучасні аспекти діагностики та профілактики післяопераційного спайкового процесу у жінок репродуктив О.А. Таран 52.2 КБ
Сучасні аспекти етіології, патогенезу та лікування різних клінічних варіантів генералізованого парод А.В. Самойленко 62.2 КБ
Сучасні аспекти клініко-патогенетичного перебігу атопічного дерматиту, психоемоційного стану хворих Г.Є. Гірник 37.6 КБ
Сучасні аспекти патогенезу та лікування захворювань легень у новонароджених дітей Д.О. Добрянський 58.3 КБ
Сучасні аспекти патогенезу, діагностики та лікування цирозів печінки О.Є. Самогальська 51.6 КБ
Сучасні аспекти профілактики і терапії неспецифічних вагінітів у гестаційному періоді А.А. Довгань 69.3 КБ
Сучасні малоінвазивні та ендоскопічні методики у комплексному лікуванні холедохолітіазу І.А. Лурін 31.0 КБ
Сучасні методи детоксикації та імунокорекції в хірургічному лікуванні хворих з обтураційною жовтяниц А.Б. Кебкало 23.4 КБ
Сучасні методи діагностики та хірургічного лікування захворювань переднього середостіння С.В. Пелюховський 61.4 КБ
Сучасні методи лікування вагітних з рецидивуючим генітальним герпесом Н.М. Шемякіна 43.1 КБ
Сучасні методи лікування генітального герпесу у жінок репродуктивного віку Т.М. Грінкевич 35.0 КБ
Сучасні методи лікування ехінококозу печінки А.М. Сабрі Аль-Нідарі 40.4 КБ
Сучасні методи магнітотерапії у комплексному лікуванні початкових проявів недостатності мозкового кр А.М. Сопільник 35.8 КБ