Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Медичні науки - Страница 56, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Вплив температури та складу середовища на фетальний гемоглобін і гемоглобін донорської крові - Н.М. Тимченко
Досліджено вплив температури, розчинів солей, кріопротекторів на гемоглобін А та фетальний гемоглобін, а також взаємодію даних білків з модельними ліпосомальними мембранами. Методом спектрофотометрії виявлено, що заморожування - відтавання призводить до збільшення вмісту метформ гемоглобінів, а розчини солей - до розпаду гемоглобіну F на димери за менших концентрацій солей, ніж для гемоглобіну A. З'ясовано, що за низькотемпературного впливу на гемоглобіни A та F 1,2-пропандіол змінює конформацію фетального гемоглобіну та не впливає на гемоглобін A. Виявлено, що заморожування - відтавання оксигемоглобінів A та F не впливає на кінетику взаємодії з ліпосомальними мембранами, сформованими з кардіоліпіну та фосфатидилхоліну.

Алгоритми і апаратно-програмні засоби підвищення ефективності пошуку зображень в графічних базах дан - Н.С. Костюкова
Досліджено вплив температури, розчинів солей, кріопротекторів на гемоглобін А та фетальний гемоглобін, а також взаємодію даних білків з модельними ліпосомальними мембранами. Методом спектрофотометрії виявлено, що заморожування - відтавання призводить до збільшення вмісту метформ гемоглобінів, а розчини солей - до розпаду гемоглобіну F на димери за менших концентрацій солей, ніж для гемоглобіну A. З'ясовано, що за низькотемпературного впливу на гемоглобіни A та F 1,2-пропандіол змінює конформацію фетального гемоглобіну та не впливає на гемоглобін A. Виявлено, що заморожування - відтавання оксигемоглобінів A та F не впливає на кінетику взаємодії з ліпосомальними мембранами, сформованими з кардіоліпіну та фосфатидилхоліну.
Дисертації, автореферати » Медичні науки

Медичні науки - Страница 56, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Стан і перспективи розвитку геріатричної спрямованості у діяльності лікаря загальної практики - сіме Н.А. Хаджинова 64.3 КБ
Стан імунитету у хворих на мікробну екзему з мікогенною алергією І.Б. Попова 31.2 КБ
Стан імунітету та особливості клініки інфекційного мононуклеозу у дітей Т.А. Ачкасова 33.4 КБ
Стан імунітету у дітей з гіперплазією щитовидної залози, які мешкають в несприятливому довкіллі М.П. Загородній 19.6 КБ
Стан імунної реактивності та фетоплацентарного бар'єру при герпесвірусних інфекціях В.О. Бойко 69.9 КБ
Стан імунної системи дітей з лімфатичним діатезом у віковій динаміці і шляхи корекції порушень Олена Олександрівна Леус 70.4 КБ
Стан імунної системи та протеолізу у хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки тяжкого перебі О.В. Орловський 34.8 КБ
Стан імунної системи та протеолізу у хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки тяжкого перебі О.В. Орловський 30.1 КБ
Стан імунної системи у дітей з вперше виявленим цукровим діабетом I типу на тлі персистуючої вірусно В.В. Гирін 39.5 КБ
Стан імунної системи щурів при моделюванні судинних уражень головного мозку різного ступеня тяжкості Л.М. Яременко 84.2 КБ
Стан імунної та гепатобіліарної систем у дітей з атопічним дерматитом і корекція виявлених порушень Ю.С. П'ятницький 34.3 КБ
Стан імунореактивності організму хворих на гіперпластичні захворювання щитовидної залози до та після А.В. Сивожелізов 18.6 КБ
Стан імунореактивності організму хворих на хронічний холецистит до та після різних методів хірургічн Роман Миколайович Гриньов 35.8 КБ
Стан інтерферогенезу, перекисного окислення ліпідів і антиоксидантної системи у хворих на хронічний В.С. Лапай 57.3 КБ
Стан інтерфероногенезу та клітинного імунітету у хворих на хронічний гепатит С та його корекція К. М. Усиченко 108.2 КБ
Стан йонного транспорту у хворих на судинну деменцію та хворобу Альцгеймера І.Ю. Лерчук 37.0 КБ
Стан кардіогемодинаміки та метаболічні порушення при хронічних захворюваннях печінки алкогольного ге О.І. Цівенко 79.4 КБ
Стан кислотно-лужної рівноваги і газового складу коронарної крові за умови модуляції інсуліном діяль Н.В. Охріменко 261.4 КБ
Стан кишкового бар'єру та хірургічна тактика за гострої непрохідності кишечнику (клініко-експеримент Леонід Семенович Білянський 96.1 КБ
Стан кістково-суглобової системи у хворих на цукровий діабет В.Л. Орленко 27.3 КБ
Стан кісткової тканини у дітей та підлітків з вродженими захворюваннями опорно-рухового апарата О.Г. Гайко 32.2 КБ
Стан кісткової тканини у дітей, хворих на хронічний гастродуоденіт О.Р. Ясній 45.9 КБ
Стан ліпідів клітинних мембран і плазми крові при артеріальних гіпертензіях О.В. Заїкін 14.6 КБ
Стан ліпідного обміну і тромбоцитарної ланки гемостазу у хворих на хронічні неспецифічні запальні за І.А. Соколовська 40.2 КБ
Стан ліпідного обміну у хворих на псоріаз і корекція встановлених порушень В.В. Вайс 27.6 КБ
Стан материнсько-плодового кровообігу та корекція його порушень при затримці росту плода В.П. Присяжнюк 47.0 КБ
Стан мікробіоценозу верхніх дихальних шляхів та його корекція у дітей, які проживають в умовах техно О. О. Немченко 42.5 КБ
Стан мікробіоценозу кишок, місцевого імунітету і вітамінного забезпечення у дітей з хронічною гастро Н.Ф. Гудзан 29.9 КБ
Стан мікробіоценозу слизових оболонок ротоглотки у дітей дошкільного віку з повторними респіраторним І.Е. Шарун 71.3 КБ
Стан мікробіоценозу товстої кишки при гострих захворюваннях бронхолегеневої системи у дітей грудного І.І. Андрікевич 74.1 КБ
Стан мікроелементного гомеостазу та захисного слизового бар'єру шлунка при хронічному гастродуоденіт І.Р. Сіняєва 118.1 КБ
Стан мікроелементного і металоферментного обміну та корекція виявлених порушень у комплексному лікув В.Ю. Катеринюк 35.9 КБ
Стан мікроциркуляторного русла пухлин під впливом фітопрепарату ГА-40 (експериментальне дослідження) С.А. Лисенко 60.0 КБ
Стан мікроциркуляції та вегетативної нервової системи при остеоартрозі у підлітків на тлі гіпермобіл Ганна Володимирівна Летяго 142.9 КБ
Стан мінерального гомеостазу у дітей з хронічними захворюваннями органів травлення в ендемічній зоні О.Ю. Александров 32.3 КБ
Стан мінерального та імунного дисбалансу при різних клінічних формах негоспітальних пневмоній у діте В.А. Горбась 27.7 КБ
Стан мінеральної щільності кісткової тканини при ураженнях гемопоетичної та гемостатичної систем: пр І.В. Жулкевич 99.3 КБ
Стан мінеральної щільності кісткової тканини у дітей з поєднаною патологією гастродуоденальної та ге Н.І. Балацька 36.0 КБ
Стан мозкової гемодинаміки та цереброваскулярної реактивності у хворих на хронічні порушення мозково В.Й. Калашніков 32.2 КБ
Стан нейро-імунно-ендокринної регуляції у хворих на ювенільний ревматоїдний артрит на санаторно-куро Н.В. Богатова 56.2 КБ
Стан неоангіогенезу сарком матки - прогноз і тактика лікування М.В. Микита 32.3 КБ
Стан нервової системи при гострих отруєннях гербіцидом 2,4-Д В.В. Вознюк 44.6 КБ
Стан неспецифічної резистентності, клінічна характеристика та особливості епідеміології трихінельозу Олена Борисівна Клиса 20.2 КБ
Стан ниркової гемодинаміки та уродинаміки верніх сечових шляхів при обструктивних уропатіях за даним Т.Л. Куцяк 51.4 КБ
Стан НПY-синтезуючої системи гіпоталамусу і острівців Лангергансу і вплив синтетичного НПY на ендокр А.В. Траілін 26.1 КБ
Стан окиснювального метаболізму при дії на організм іонізуючої радіації, надлишкового надходження фт А.Г. Костенко 45.1 КБ
Стан оксидантно-антиоксидантної системи організму при пухлинному рості та його корекція настоянкою б О.О. Хавич 23.3 КБ
Стан органів ротової порожнини та його корекція у дітей з хронічними гастродуоденітами І.Л. Маковка 25.2 КБ
Стан передміхурової залози, мікції та кісткової системи у пацієнтів з частковим андрогенним дефіцито О.Г. Базаринський 2.6 КБ
Стан передсердь і шлуночків серця у хворих з пароксизмальною формою фібриляції передсердь Л.Л. Кочарян 33.4 КБ
Стан перетравлення та всмоктування жирів на різних етапах хірургічного лікування хворих з рубцевою с О.В. Сємашко 111.9 КБ
Стан периферичної крові у дітей та підлітків, які постійно мешкають в зоні тривалої дії малих доз ра Л.Я. Дубей 27.8 КБ
Стан периферичної ланки еритрону у хірургічних хворих в процесі підготовки та проведення операції із В.Я. Березницький 77.9 КБ
Стан підшлункової залози у хворих на муковісцидоз залежно від асоціації фенотип - генотип Л.Й. Бобер 37.0 КБ
Стан плода при бактеріальному вагінозі у вагітних жінок О.С. Рачкевич 894.9 КБ
Стан показників ліпідного обміну і їх прогностичне значення у хворих на гострий вірусний гепатит В т О.М. Винокурова 69.8 КБ
Стан пресорних (реніну, альдостерону, кортизолу) та депресорних (метаболітів оксиду азоту) гуморальн О.Г. Обертинська 34.4 КБ
Стан привушних залоз і гомеостазу порожнини рота при хронічних неспецифічних захворюваннях легень М.Г. Скікевич 16.9 КБ
Стан про- і антиоксидантних систем, вміст селену та нуклеопротеїдів у хворих з різними формами кліні А.А. Трохимович 32.6 КБ
Стан провідникової системи серця у дітей з надшлуночковими пароксизмальними тахікардіями і критерії Т.В. Гищак 36.8 КБ
Стан прооксидантно-антиоксидантних процесів головного мозку і еритроцитів та їх значення у патогенез Тетяна Михайлівна Ославська 29.0 КБ
Стан прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу, мікробіоценозу кишечнику у хворих на сальмонельоз пр Т.М. Попова 33.4 КБ
Стан реакцій посттрансляційної модифікації білків хроматину печінки і їх корекція у виводку опроміне О.І. Тірон 25.6 КБ
Стан репродуктивного здоров'я у жінок фертильного віку з алкогольною інтоксикацією Л.А. Охріменко 43.8 КБ
Стан репродуктивної функції нащадків стресових самців щурів Е.Є. Чистякова 57.0 КБ
Стан репродуктивної функції у жінок з урогенітальною цитомегаловірусною інфекцією Н.В. Авраменко 31.4 КБ
Стан респіраторної та нереспіраторної функції легень у хворих на цукровий діабет 2-го типу і метабол О.А. Півоварова 63.3 КБ
Стан серцево-судинної системи та вегетативного гомеостазу у дітей з патологією постави І.О. Афанасьєва 58.3 КБ
Стан серцево-судинної системи у хворих на бронхіальну астму та при її поєднанні з артеріальною гіпер О.М. Доля 240.4 КБ
Стан систем гомеостазу під час вагітності, пологів та післяпологового періоду у жінок, які вживають М.В. Шаповал 62.6 КБ
Стан системи гемостазу та імунної реактивності організму у хворих на нестабільну стенокардію та інфа Л.М. Копчак 30.7 КБ
Стан системи гемостазу, центральної та периферичної гемодинаміки у дітей з тяжкими формами найбільш О.О. Воронов 37.3 КБ
Стан системи мати - плацента - плід при хронічній гіпоксії плоду та його корекція (клініко-експериме І.Ю. Кузьміна 49.1 КБ
Стан системи мати-плацента-плід при функціональних порушеннях дихання у жінок з нейроциркуляторною а Р.С. Теслюк 38.6 КБ
Стан системної гемодинаміки при сполученій дії на організм компонентів шахтного вибуху і електричног Є.В. Антонов 27.0 КБ
Стан слизової оболонки порожнини рота у жінок з гіпоестрогенією та корекція його препаратами фітоест О.Б. Македон 31.9 КБ
Стан слухової та вестибуларної функції у хворих на розсіяний склероз О.В. Діхтярук 100.7 КБ
Стан соматичного здоров'я та фактори ризику щодо його порушень у дітей шкільного віку В.К. Козакевич 29.2 КБ
Стан стоматологічного здоров'я у дітей з хронічними вірусними гепатитами та шляхи корекції Л.В. Корнієнко 41.9 КБ
Стан стрес-реалізуючої і стрес-лімітуючої систем у дітей з бронхіальною астмою і способи корекції по О.М. Соболєва 38.5 КБ
Стан строми і мікроциркулярного русла серця при хронічній алкогольній інтоксикації Т.К. Головата 122.2 КБ
Стан структурно-функціональних властивостей кісткової тканини у хворих із травматичною хворобою спин Ростислав Віталійович Кадала 29.8 КБ
Стан судинно-тромбоцитарної ланки гемостазу та особливості імунологічних порушень у хворих з різними Т.С. Плешко 28.6 КБ
Стан та корекція порушень мікроциркуляторного русла, периферичної і центральної гемодинаміки у дітей Т.І. Коротич 55.7 КБ
Стан та корекція центральної і мозкової гемодинаміки у дітей з порушеннями ритму серця О.В. Кулешов 87.2 КБ
Стан та механізми порушення функції товстої кишки у підлітків з гастродуоденальною патологією Е.М. Завеля 40.6 КБ
Стан твердих тканин і пульпи зуба при фіксації незнімних ортопедичних конструкцій Д.В. Калашніков 38.2 КБ
Стан тіол-дисульфідної системи та її значення у структурних зрушеннях печінки виводку, отриманого ві В.О. Ульянов 26.2 КБ
Стан тканин пародонта у хворих на олігофренію та особливості ортопедичного лікування (клініко-лабора С.М. Бруніч 64.6 КБ
Стан трансмембранного транспорту Na+, K+, Ca2+ в еритроцитах крові Т.В. Федоренко 62.1 КБ
Стан фетоплацентарного комплексу при багатоводді бактеріального генезу Т.А. Яковлєва 51.1 КБ
Стан фетоплацентарного комплексу при цитомегаловірусній та герпетичній інфекціях в динаміці терапії С.В. Коровай 44.3 КБ
Стан фетоплацентарного комплексу та корекція його порушень при невиношуванні вагітності Т.В. Супрунова 43.6 КБ
Стан фетоплацентарного комплексу у вагітних з ендокринною патологією І.В. Матвієнко 94.9 КБ
Стан фетоплацентарної системи у вагітних при наявності урогенітальних інфекцій Т.В. Фартушок 32.1 КБ
Стан фібринолітичної активності легень у дітей раннього віку, хворих на гострі захворювання органів О.В. Шарікадзе 31.4 КБ
Стан функції легень по регуляції біогенних амінів в системному кровотоці у дітей, хворих на гостру п Гані М.М.Аль Факаві 86.6 КБ
Стан функціональної системи дихання у дітей, які зазнали радіаційного впливу внаслідок аварії на Чор І.Є. Колпаков 67.6 КБ
Стан хворих в ранні терміни після резекції шлунка з приводу виразкової хвороби та їх реабілітація (к І.Н. Пахтер 143.6 КБ
Стан холецистокінін-синтезуючої системи гіпоталамусу і роль холецистокініну-8 в регуляції ендокринно М.О. Орловський 29.8 КБ
Стан центральної і регіональної гемодинаміки у новонароджених, народжених від матерів з захворювання Олеся Володимирівна Головченко 29.5 КБ
Стан центральної та ниркової гемодинаміки у дітей, хворих на гострий та хронічний пієлонефрит Ю.І. Шарковська 53.8 КБ
Стан центральної та церебральної гемодинаміки у дітей з вегетативною дисфункцією і корекція виявлени В.Г. Козачук 34.7 КБ
Стан церебральної гемодинаміки при гострих нейроінфекціях у дітей В.В. Євтушенко 170.0 КБ
Стан чутливості тканин до інсуліну у хворих з порушенням толерантності до глюкози та цукровим діабет І.М. Кондрацька 42.1 КБ
Стан шийки матки у вагітних жінок з ризиком формування істміко-цервікальної недостатності та невинош В.А. Васеленко 49.3 КБ
Стан штучного антитоксичного імунітету до дифтерії у дітей, хворих на гострі гломерулонефрит та пієл І.Ю. Багмут 28.7 КБ
Стан щитоподібної залози в умовах стресу при зміненому фотоперіоді А.А. Ходоровська 27.9 КБ
Стан, профілактика та лікування порушень периферичного кровообігу у хворих на ішемічну хворобу серця Б.Ю. Кисельов 26.2 КБ
Стани психічної дезадаптації у студентів (клініка, динаміка, принципи корекції та профілактики) В.М. Сінайко 686.3 КБ
Становлення і топографо-анатомічні взаємовідношення стінок носа із суміжними структурами в постнатал Б.Г. Макар 169.9 КБ
Становлення і топографоанатомічні взаємовідношення страховоду в пренатальному періоді онтогенезу люд Олег Федорович Марчук 84.6 КБ
Становлення лактації та якісний склад молока у жінок із захворюваннями щитовидної залози О.О. Новикова 24.8 КБ
Становлення лактації та якісний склад молока у породіль після кесарського розтину Зару Мох'д Алі Мунір Алі 34.4 КБ
Статева та індивідуальна мінливість премолярів людини з позицій тривимірної реконструкції В.Б. Возний 43.1 КБ