Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Аксіоматичні моделі і методи проектування лінгвістичних трансляторів - В.О. Кондратенко
Досліджено актуальні питання розробки аксіоматичних моделей і методів проектування лінгвістичних трансляторів у системах логічного програмування. Зокрема, запропоновано методи перетворення правил довільних граматик на адекватні формули логічних обчислень, що дозволяє реалізувати фази компіляції відповідних умов за допомогою методу резолюцій. Сформульовано та доведено достатні умови завершеності фаз синтаксичного аналізу та переведення. Досліджено узагальнені моделі методу резолюцій і алгоритму уніфікації в рамках математик, відмінних від категорії множин.

До теорії збіжності просторових відображень зі скінченним скривленням довжини - Є.О. Севостьянов
Досліджено актуальні питання розробки аксіоматичних моделей і методів проектування лінгвістичних трансляторів у системах логічного програмування. Зокрема, запропоновано методи перетворення правил довільних граматик на адекватні формули логічних обчислень, що дозволяє реалізувати фази компіляції відповідних умов за допомогою методу резолюцій. Сформульовано та доведено достатні умови завершеності фаз синтаксичного аналізу та переведення. Досліджено узагальнені моделі методу резолюцій і алгоритму уніфікації в рамках математик, відмінних від категорії множин.
Дисертації, автореферати » Медичні науки

Медичні науки - Страница 55, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Синдром поліорганної недостатності та його корекція у хворих з гострим поширеним перитонітом Б.О. Мігенько 104.8 КБ
Синдром стопи діабетика. Клініка, діагностика, лікування П.О. Герасимчук 55.0 КБ
Синдром тендоперіостопатії інсерційного апарату ахілового сухожилка диспластичного генезу зумовленог І.В. Шишка 29.4 КБ
Синдром хронічної втоми у хворих на хронічні гепатити (діагностика, лікування, реабілітація) О.В. Попова 31.0 КБ
Синдром Шегрена: офтальмологічні, імуногістохімічні та патоморфологічні критерії діагностики О.Б. Павлів 32.1 КБ
Система діагностичних, профілактичних, психокорекційних та реабілітаційних заходів при невротичних р В.В. Седнєв 55.4 КБ
Система забезпечення працездатності осіб льотного складу Збройних Сил О.А. Компанієць 68.5 КБ
Система забезпечення якості медичної допомоги населенню України та наукове обгрунтування її реалізац А.В. Степаненко 110.8 КБ
Система імунорегуляції та прогностичне значення її порушення у хворих на НСV-інфекцію О.В. Гололобова 49.0 КБ
Система невідкладної допомоги дітям першого року життя зі складними вродженими вадами серця Н.М. Руденко 57.3 КБ
Система оптимізації медичної допомоги у Збройних Силах України (наукове обгрунтування та реалізація) Л.А. Голик 98.0 КБ
Система протеолізу і глікозилювання імуноглобулінів G в патогенезі злоякісних новоутворень (клініко- Армен Михаелович Петросян 35.7 КБ
Система протеолізу у формуванні пошкоджень легень при екстреній хірургічній патології та обгрунтуван Мзугі Ікрам Бен Абделькадер 127.5 КБ
Система професійного психофізіологічного відбору працівників, які виконують роботи підвищеної небезп А.І. Єна 65.8 КБ
Система психотерапії в комплексному лікуванні хворих на алкогольну залежність в амбулаторних умовах О.М. Зінченко 25.5 КБ
Система раннього прогнозування психічних розладів А.І. Долганов 63.2 КБ
Система реабілітації пацієнтів з деменцією при хворобі Альцгеймера в стаціонарних та позалікарняних І.Я. Пінчук 30.1 КБ
Система хірургічного лікування глибоких термічних уражень верхніх кінцівок та їх наслідків О.А. Жернов 53.9 КБ
Системна гемодинаміка, імунологічна реактивність та метаболізм при травматичному шоку в осіб похилог І.А. Лисенко 27.0 КБ
Системна ензимотерапія на санаторному етапі реабілітації хворих, які перенесли нестабільну стенокард І.К. Бабова 74.8 КБ
Системна ензимотерапія хронічного гломерулонефриту І.С. Євтушенко 17.4 КБ
Системна імунна відповідь на Helicobacter pylori у хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки Наталія Миколаївна Кириченко 34.0 КБ
Системна склеродермія: розробка підходів до систематизації, вдосконалення діагностики і лікування на О.Н. Надашкевич 70.3 КБ
Системний аналіз становлення і формування медико-профілактичного факультету та гігієнічної науки Нац А.М. Гринзовський 31.4 КБ
Системний і регіонарний кисневий баланс та периопераційна інтенсивна терапія при ускладнених формах В.В. Гнатів 62.3 КБ
Системні зміни гуморального імунітету, цитокінів і функції ендотелію при ішемічній хворобі серця С.А. Серік 27.0 КБ
Системні і локальні ураження кісткової тканини та суглобового апарата у хворих на ревматичні захворю О.П. Борткевич 76.9 КБ
Системні порушення імунітету та цитокінів при бронхіальній астмі у дітей Ангеліна Георгіївна Соловйова 37.0 КБ
Системні порушення клітинного метаболізму у хворих на бронхіальну астму: клінічне значення і сучасні Г.П. Победьонна 105.5 КБ
Системно-структурний аналіз психічних розладів і особливості військово-медичної експертизи у співроб О.В. Абрамов 54.4 КБ
Систолічна та діастолічна функція лівого шлуночка у дітей у віддаленому періоді після хірургічної ко А.Д. Бойченко 40.5 КБ
Сімейна реабілітація хворих на шизофренію чоловіків з сексуальною дисгармонією подружньої пари Є.Г. Сонник 53.7 КБ
Сімейні пологи: профілактика та зниження акушерських і перинатальних ускладнень Т.Ю. Бабич 91.5 КБ
Склеротерапія при комбінованому хірургічному лікуванні хронічної венозної недостатності В.В. Русин 42.3 КБ
Скоротлива активність гладеньких м'язів артерій та вміст внутрішньоклітинного Ca2+ за дії В.В. Легенький 21.4 КБ
Слухові та вестибулярні розлади у хворих на системні аутоімунні захворювання Ж.А. Терещенко 23.2 КБ
Слухополіпшуючі операції у ближньому періоді після санації екстра- та інтракраніальних ускладнень у В.О. Шкорботун 167.8 КБ
Солітарна еозинофільна гранульома кісток (клініка, діагностика, лікування) С.М. Марциняк 34.1 КБ
Соматотипологічні та серологічні маркери хронічного пієлонефриту у дітей старшого шкільного віку Н.В. Пілюйко 743.2 КБ
Соматоформні больові розлади (клініко-типологічне дослідження) Р.В. Кечур 25.9 КБ
Соматоформні розлади (клініка, діагностика, патогенетичні механізми, принципи відновлювальної терапі Наталія Василівна Мірошниченко 44.6 КБ
Сорбційна терапія в комплексному лікуванні хворих на гострі гнійно-запальні процеси порожнини рота М.В. Сторожева 37.9 КБ
Сорбційна терапія тяжких та хронічних розповсюджених дерматозів С.А. Бондар 56.0 КБ
Соціальне функціонування хворих на параноїдну шизофренію, яка поєднується з психічними і поведінкови Г.А. Пріб 41.3 КБ
Соціально-гігієнічне обгрунтування і розробка нових технологій профілактики гострих респіраторних ві І.А. Пловецька 88.9 КБ
Соціально-гігієнічні проблеми ревматизму серед міського населення та наукове обгрунтування шляхів їх В.В. Шульгіна 96.8 КБ
Спадковий рак молочної залози: клінічні, морфологічні та імуногістохімічні особливості І.О. Дацюк 426.3 КБ
Спадковий фактор і біологічні особливості пухлинного росту у хворих на рак яєчника О.Є. Новак 115.4 КБ
Спадкові дистрофії строми рогівки (патогенез, клініка, діагностика, лікування) Г.І. Дрожжина 130.8 КБ
Спалахова захворюваність на ботулізм в Україні та методи її профілактики М.М. Максимчук 63.1 КБ
Специфічна і неспецифічна профілактика формування бронхіальної астми у дітей з алергічним ринітом Аль Дамен Нізар 29.2 КБ
Співвідношення гліальних пухлин та магістральних судин лобово-скроневої ділянки мозку Т.А. Малишева 18.8 КБ
Співвідношення денотативної і конотативної інформації при перекладі (на матеріалі публіцистичного ст М.М. Дудник 31.0 КБ
Співвідношення клінічних, патопсихологічних та соціально-епідеміологічних характеристик при венеричн О.Є. Федоренко 70.6 КБ
Співвідношення метаболітів андрогенів і глюкокортикоїдів у хворих з важкою черепно-мозковою травмою А.М. Нетлюх 33.3 КБ
Співвідношення метаболітів андрогенів і глюкокортикоїдів у хворих з гострим порушенням мозкового кро М.С. Білобрин 27.6 КБ
Спільні механізми розвитку патологічних змін в окремих відділах системи травлення К.С. Непорада 56.7 КБ
Стан агрегації тромбоцитів у хворих на хронічні запальні захворювання легень Є.О. Меренкова 77.2 КБ
Стан адаптаційних ішемічних і реперфузійних синдромів у хворих ішемічною хворобою серця із оборотною С.К. Кулішов 68.6 КБ
Стан адаптаційних механізмів та вибір методу анестезіологічного забезпечення операцій на сонних арте С.О. Дудукіна 172.9 КБ
Стан адаптаційних процесів у дітей з порушеннями серцевого ритму і їх корекція на різних етапах ліку Л.А. Семеренко 80.8 КБ
Стан адаптаційних реакцій організму та їх роль в патогенезі поєднаної патології органів гастродуоден Т.В. Майкова 73.1 КБ
Стан адренорецепторного комплексу та фактор некрозу пухлин-альфа при гіпертонічній хворобі О.А. Лєпєєва 28.9 КБ
Стан активності гонадотропінів та гормону щитовидної залози у носіїв фіброміом матки в періоді перим Г.Ч. Таджієва 22.8 КБ
Стан ангіотензину II, необмеженого протеолізу, гемостазу і ліпопероксидації в гострому періоді ішемі С.С. Паляниця 52.0 КБ
Стан антиендотоксинового імунітету у хворих при різних формах поліпозного риносинуситу Д.А. Поберський 303.5 КБ
Стан антиоксидантного захисту у хворих на розсіяний склероз та його медикаментозна корекція В.Г. Штибель 35.6 КБ
Стан апоптозу при ВІЛ/СНІДі у дітей Ю.В. Вяльцева 1.19 МБ
Стан білково-ліпідного обміну фетоплацентарного комплексу у вагітних з прееклампсією А.А. Стефанович 34.9 КБ
Стан білкового обміну у щурів за умови гострого алкогольного отруєння на тлі інтоксикації солями кад І.Я. Криницька 163.3 КБ
Стан вакциноіндукованого імунітету проти кору у дітей та підлітків з різними проявами туберкульозної Г.В. Сіріца 80.6 КБ
Стан вегетативного балансу у хворих на ішемічну хворобу серця та гіпертонічну хворобу О.В. Дзекан 39.5 КБ
Стан вегетативного гомеостазу та система лікувально-реабілітаційних заходів у дітей із затяжними бро О.О. Курець 31.9 КБ
Стан вегетативного гомеостазу у дітей із сполученою патологією травної системи О.В. Ніколаєва 75.1 КБ
Стан вегетативної нервової системи та принципи його корекції при хронічній гастродуоденальній патоло Н.М. Рязанцева 62.5 КБ
Стан виявлення і принципи диспансеризації хворих на ідіопатичний фіброзуючий альвеоліт В.В. Поліщук 37.4 КБ
Стан вільнорадикальних процесів та жирнокислотного складу ліпідів при лікуванні псоріазу О.Л. Харитончук 36.1 КБ
Стан вітамінної забезпеченності школярів та шляхи її оптимізації В.Я. Підкова 28.5 КБ
Стан внутрішньосерцевої гемодинаміки, ремоделювання міокарду лівого шлуночка та функція мітрального Ю.П. Люлька 35.9 КБ
Стан вразливості передсердь та її елекрофізіологічні детермінанти при пароксизмальній фібриляції пер Є.М. Бесага 16.4 КБ
Стан вуглеводного обміну у хворих на бронхіальну астму в залежності від варіанту терапії О.О. Бондарева 20.8 КБ
Стан гемодинаміки (центральної й мозкової) та системи простаноїдів при есенціальній гіпертензії у мо О.Б. Брежнєва 15.2 КБ
Стан гемодинаміки в системі "мати - плацента - плід" у вагітних із захворюваннями серцево-судинної с О.М. Дзюба 31.4 КБ
Стан гемодинаміки, обміну біогенних амінів та функції нирок при різних варіантах інтенсивної терапії В.В. Слінченков 25.4 КБ
Стан гемодинаміки, оксидантної та антиоксидантної систем при гострих лейкозах у дітей О.О. Афанасьєва 179.7 КБ
Стан гемокоагуляційного гомеостазу та можливості корекції його змін у хворих з первинною легеневою г І.А. Сусак 376.9 КБ
Стан гідродинаміки у хворих на первинну відкритокутову глаукому після діод-лазерної транссклеральної Ю.В. Коваленко 59.2 КБ
Стан гіпоталамуса при хронічній недостатності мозкового кровообігу (клініко-експериментальне дослідж Т.Й. Пурденко 33.2 КБ
Стан гіпофізарно-яєчникової системи у жінок фертильного віку після тиреоїдектомії та радіойодтерапії Т.М. Кучменко 38.7 КБ
Стан гранулоцитарно-макрофагальної ланки гемопоезу в осіб, що перенесли гостру променеву хворобу у з С.В. Клименко 22.7 КБ
Стан гуморальних регуляторних субстанцій у хворих на артеріальну гіпертензію в поєднанні з ревматичн Н.В. Бортняк 314.8 КБ
Стан діастолічної функції лівого шлуночка у хворих після гострого інфаркту міокарда С.В. Поташев 131.6 КБ
Стан діастолічної функції міокарда та структурно-функціональна характеристика судин малого кола кров А.В. Хмельова 27.2 КБ
Стан дофамінового обміну та його корекція у хворих з артеріальною гіпертензією та супутнім ожирінням О.В. Долинна 45.8 КБ
Стан ендогенної інтоксикації і захисних систем при пухлинному рості (експериментально-клінічне дослі О.Л. Іванків 35.8 КБ
Стан ендогенної інтоксикації при псоріазі в залежності від віку хворих та комплексна дезинтоксикацій М.Р. Анфілова 54.2 КБ
Стан ендотеліальної та гуморальної регуляції при серцевій недостатності у хворих на гіпертонічну хво О.В. Мужчиль 63.8 КБ
Стан ендотеліальної функції, пероксидного окиснення ліпідів, вегетативного забезпечення серцевої дія С.С. Білецький 143.4 КБ
Стан ендотелійзалежних чинників та їх корекція під вливом метаболічної терапії у новонароджених з гі В.А. Філімоненкова 225.9 КБ
Стан енергетичного обміну у хворих епілепсією, його роль у патогенезі захворювання та спрямована мед А.Є. Дубенко 43.0 КБ
Стан ЕС клітин ентерохромафінної системи щурів при гіпоксичній гіпоксії в залежності від фотоперіоду О.В. Бойко 35.3 КБ
Стан жовчоутворюючої та жовчовидільної функції печінки при хронічних гепатитах та цирозах печінки у В.Р. Закут 25.6 КБ
Стан захисних систем організму за умови комбінованої дії солей свинцю, кадмію та нітритів і корекція Л.Л. Головко 136.9 КБ
Стан здоров'я дівчат, народжених від батьків-ліквідаторів аварії на ЧАЕС, на етапах статевого дозрів А.І. Терещенко 29.0 КБ
Стан здоров'я дітей дошкільного віку в промисловому регіоні та шляхи його поліпшення В.А. Рещіков 27.3 КБ
Стан здоров'я дітей першого року життя, які народилися доношеними із затримкою внутрішньоутробного р Н.В. Василенко 36.5 КБ
Стан здоров'я дітей, народжених від батьків-ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС (клініко-генет О.В. Арямнова 36.4 КБ
Стан здоров'я дітей, народжених ВІЛ-інфікованими жінками, та протокол їх медичного спостереження Наталя Володимирівна Котова 590.9 КБ
Стан здоров'я дітей, що мешкають на нітратно-забрудненій території та обгрунтування методів їх реабі К.В. Пікуль 39.6 КБ
Стан здоров'я немовлят: медико-соціальна характеристика та наукове обгрунтування шляхів його покраще Р.Ю. Погоріляк 101.5 КБ
Стан здоров'я та серцево-судинної системи і розвиток факторів ризику серцево-судинних захворювань у О.В. Макарова 31.8 КБ
Стан здоров'я юнаків з обмеженою придатністю до служби у армії та підходи до удосконалення їх лікува О.А. Немірова 116.1 КБ
Стан здоров'я, фізичний та нервово-психічний розвиток дітей, що мешкають у регіоні з підвищеним вміс В.М. Комар 171.6 КБ
Стан здоров`я і нейро-реабілітаційні заходи у дітей з порушеннями пуринового обміну , які перенесли Т.В. Ширіна 233.8 КБ
Стан зовнішньосекреторної функції підшлункової залози у хворих на цукровий діабет Т.Ю. Юзвенко 32.4 КБ