Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Динаміка системи плазма-поверхня у розрядах магнетронного типу - С.С. Алімов
Вперше експериментально встановлено факт формування конусоподібних "новоутворень росту" на катоді магнетронного розряду . Визначено умови на поверхні, залежно від яких еволюція початкового мікровиступу призводить до розвитку конусів розпилення або до зростання конусоподібних новоутворень, висота яких перевищує початковий рівень поверхні. Виявлено кореляцію між змінами морфологічних властивостей і фізико-хімічного складу поверхні катоду та характеристиками розряду магнетронного типу. З'ясовано зворотній зв'язок між процесом установлення динамічної рівноваги мікротопографії катоду та змінами у складі газового середовища під час перехідного періоду дії розряду. Розроблено феноменологічну модель, яка описує фізичний механізм зародження та зростання конусоподібних новоутворень за умов значного градієнту електричного поля на поверхні катоду розпилювальної системи на основі магнетронного розряду (МРС). Досліджено кінетику плазмохімічних реакцій і формування перехідних шарів на поверхні дисперсних матеріалів у плазмових системах на основі магнетронного та дугового розрядів.

Молекулярні механізми взаємодії нових антибіотиків актиноцинового ряду з матрицями нуклеїнових кисло - Є.В. Духопельников
Вперше експериментально встановлено факт формування конусоподібних "новоутворень росту" на катоді магнетронного розряду . Визначено умови на поверхні, залежно від яких еволюція початкового мікровиступу призводить до розвитку конусів розпилення або до зростання конусоподібних новоутворень, висота яких перевищує початковий рівень поверхні. Виявлено кореляцію між змінами морфологічних властивостей і фізико-хімічного складу поверхні катоду та характеристиками розряду магнетронного типу. З'ясовано зворотній зв'язок між процесом установлення динамічної рівноваги мікротопографії катоду та змінами у складі газового середовища під час перехідного періоду дії розряду. Розроблено феноменологічну модель, яка описує фізичний механізм зародження та зростання конусоподібних новоутворень за умов значного градієнту електричного поля на поверхні катоду розпилювальної системи на основі магнетронного розряду (МРС). Досліджено кінетику плазмохімічних реакцій і формування перехідних шарів на поверхні дисперсних матеріалів у плазмових системах на основі магнетронного та дугового розрядів.
Дисертації, автореферати » Медичні науки

Медичні науки - Страница 54, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Роль комплексу мікроелементів у підвищенні ефективності променевої терапії місцевопоширених форм рак Л.М. Барановська 36.2 КБ
Роль компонентів локальної стрес-лімітуючої системи печінки при токсичному дисгомеостазі М.М. Кондро 57.7 КБ
Роль корекції порушень гемодинаміки в системі мати - плацента - плід в комплексному лікуванні плацен Л.В. Ухналь 94.7 КБ
Роль лімфоцитарних кейлонів у реалізації імунного гомеостазу К.Г. Гаркава 49.1 КБ
Роль ліпідних медіаторів у перебігу генералізованого пародонтиту та ефективність їх корекції в компл В.І. Герелюк 52.6 КБ
Роль локальної стрес-лімітуючої системи у механізмах цитопротекції слизової оболонки стравоходу і шл О.С. Заячківська 77.6 КБ
Роль матриксних металопротеїназ у розвитку процесів ремоделювання міокарду та порушення енергетичног Є.О. Болокадзе 42.1 КБ
Роль матриксних металопротеїназ у формуванні гіпертензивного серця Є.В. Колосов 35.4 КБ
Роль метаболічного статусу тіаміну в патогенезі катаракти Ель-Бішара Рамзі Адель 26.1 КБ
Роль металопротеїнази ADAM8 у патогенезі раку підшлункової залози Н.В. Вальковська 38.9 КБ
Роль нейрогуморальної активації, ендотеліальної дисфункції та порушень сигнальної трансдукції в прог В.Д. Бабаджан 62.3 КБ
Роль окисної модифікації білків у діагностиці ендогенних та екзогенних психічних розладів О.Л. Малєв 33.3 КБ
Роль оксидативного стресу і ендотеліальної дисфункції в ремоделюванні лівого шлуночка серця та їх ко О.В. Ткаченко 29.7 КБ
Роль оксиду азоту в регуляції агрегатного стану крові (експериментальне дослідження) С.Г. Котюжинська 90.4 КБ
Роль опіоїдів у регуляції механізмів апоптозу при гострій серцевій недостатності в експерименті М.Є. Андросова 121.6 КБ
Роль опіоїдних пептидів в реакціях системи крові при запаленні О.Ю. Литвиненко 43.3 КБ
Роль патогенетичних і саногенетичних факторів у розвитку хронічного гастриту, гастродуоденіту, вираз І.В. Шалько 50.0 КБ
Роль патологічних змін внутрішньосерцевої гемодинаміки, кон'юнктивальної мікроциркуляції, кисневого О.М. Колесник 29.3 КБ
Роль перекисного окислення ліпідів і білків в патогенезі менінгітів та енцефалітів у дітей і корекці О.О. Крюгер 129.5 КБ
Роль переривистої нормобаричної гіпоксії в профілактиці пізнього гестозу у вагітних з хронічним пієл М.І. Павлюченко 67.2 КБ
Роль перинатального шляху передачі у розповсюдженні гепатитів B і C в Україні та удосконалення систе В.Р. Шагінян 55.1 КБ
Роль пероксидного окиснення ліпідів у розвитку уражень артерій і вен, зумовлених первинними порушенн Ю.О. Атаман 29.5 КБ
Роль печінки в модуляції трофічних процесів при формуванні гіпертензивного серця Л.В. Журавльова 57.2 КБ
Роль показників неспецифічної імунної резистентності у ранній діагностиці бактеріальної інфекції у н В.В. Татарченко 50.3 КБ
Роль порушення обміну ліпідів у прогресуванні діабетичної нефропатії О.В. Граніна 25.9 КБ
Роль порушення функції клапана носа у виникненні та перебігу захворювань носа і приносових пазух Л.Р. Джурко 24.1 КБ
Роль порушень вільнорадикальних процесів та ендогенної інтоксикації в патогенезі ураження нирок отру О.М. Сопель 46.1 КБ
Роль порушень гемо- та гідродинаміки ока в розвитку прогресуючої міопії та розробка методу їх корекц Т.М. Барковська 29.1 КБ
Роль порушень детоксикуючої системи та ендогенної інтоксикації в патогенезі експериментального гепат С.С. Гранківська 34.3 КБ
Роль порушень імунітету в патогенезі гонартрозу і прогнозування його перебігу І.В. Пузирьов 37.1 КБ
Роль порушень імунітету та неспецифічної резистентності у патогенезі асептичного некрозу голівки сте Федір Володимирович Климовицький 32.1 КБ
Роль порушень імунітету та неспецифічної резистентності у патогенезі асептичного некрозу голівки сте Ф.В. Климовицький 29.9 КБ
Роль порушень імунітету та неспецифічної резистентності у патогенезі асептичного некрозу голівки сте Ф.В. Климовицький 32.8 КБ
Роль порушень кальцієвого гомеостазу в патогенезі розладів системної гемодинаміки в гострому періоді С.В. Піщуліна 81.8 КБ
Роль порушень ліпідного обміну в прогресуванні хронічної ниркової недостатності різної етіології та О.А. Желеховський 29.5 КБ
Роль порушень ліпідного обміну та ендотеліальної дисфункції у прогресуванні хронічної ниркової недос О.В. Кудря 51.8 КБ
Роль порушень ліпідного обміну та ендотеліальної дисфункції у розвитку фіброміоми матки на фоні ожир І.А. Гузь 34.0 КБ
Роль порушень метаболізму оксиду азоту в розвитку глаукоматозної оптичної нейропатії та можливості ї О.В. Петренко 1.32 МБ
Роль порушень нейро-гуморальної адаптації в патогенезі передменструального синдрому та шляхи їх коре О.А. Іоффе 64.9 КБ
Роль порушень обміну кальцію та вторинних посередників у патогенезі обмеженої склеродермії та методи І.М. Сербіна 31.6 КБ
Роль порушень прооксидантно-антиоксидантних процесів у патогенезі експериментального алергічного аль Ф.Й. Щепанський 34.4 КБ
Роль порушень регіонарної гемодинаміки та процесів вільнорадикального окислення в розвитку ендотеліа О.А. Ісакова 47.7 КБ
Роль природженої та спадкової патології у репродуктивних втратах сім'ї Р.В. Богатирьова 52.1 КБ
Роль прозапальних цитокінів (TNF-альфа, IL-6) та CRP у розвитку і прогресуванні серцевої недостатнос Олена В'ячеславівна Майко 826.6 КБ
Роль прозапальних цитокінів у маніфестації та прогресуванні гломерулонефриту у дітей Л.Є. Латишев 37.2 КБ
Роль прозапальних цитокінів у прогресуванні діабетичної нефропатії Р.В. Алексеєнко 26.2 КБ
Роль простагландинів у регуляції хроноритмів функцій нирок Р.Є. Булик 106.7 КБ
Роль протеасомного протеолізу в патогенезі аліментарного атеросклерозу та іммобілізаційного стресу Д.О. Пашевін 48.0 КБ
Роль процесів імуно-запальної активації в ремоделюванні судин у хворих на гіпертонічну хворобу Олександ Вікторович Гончаров 51.4 КБ
Роль процесів ПОЛ в механізмі токсичної дії метил-біс-(beta-хлоретил)-аміну на репродуктивну систему В.О. Охріменко 31.3 КБ
Роль редокс-системи та цитокінів у патогенезі алкогольного ураження печінки О.А. Герасименко 50.2 КБ
Роль ремоделювання серця і вегетативного статусу у розвитку хронічної серцевої недостатності у хвори О.І. Афанасюк 33.9 КБ
Роль рецепторів, які активують проліферацію пероксісом-гамма, в регуляції функцій та апоптозу моноци О.М. Расін 104.2 КБ
Роль селезінки в регуляції еритропоезу через вплив серотоніну на процеси вільнорадикального окисленн І.Є. Сухомлінова 34.5 КБ
Роль сечової кислоти в реалізації лікувальних ефектів бальнеочинників курорту Трускавець (клініко-ек Б.І. Аксентійчук 72.5 КБ
Роль сидеропенічного синдрому в патогенезі та клініці хронічного, рецидивуючого бронхіту і методи йо С.О. Погурська 122.9 КБ
Роль спадкової схильності і середовищних факторів у виникненні захворювань щитовидної залози в дитяч З.В. Осадчук 31.7 КБ
Роль співвідношення метаболітів головного мозку в перебігу епілепсії та епілептичних синдромів у діт В.О. Свистільник 32.8 КБ
Роль сполучнотканинних елементів плідних оболонок у виникненні їх передчасного розриву при недоношен Ахмад Халед Німер Абу Халіл 89.1 КБ
Роль структурних компонентів бактерій у порушенні продукції медіаторів пухлинними клітинами HeLa, еп Т.В. Левченко 30.8 КБ
Роль структурно-функціональних змін стінки внутрішньої сонної артерії у патогенезі атеротромботичног Олена Володимирівна Пісоцька 573.2 КБ
Роль субклінічного гіпотиреозу у виникненні ендокринної безплідності у жінок І.А. Феськова 22.0 КБ
Роль субклінічного гіпотиреозу у виникненні ендокринної безплідності у жінок Ірина Анатоліївна Феськова 22.0 КБ
Роль Т-хелперної ланки імунітету в реакції відторгнення алогенного трансплантата нирки людини Г.Г. Луньова 65.1 КБ
Роль та місце 13 C-метацетинового дихального тесту в діагностиці хронічних дифузних захворювань печі Наталія Миколаївна Міхньова 42.0 КБ
Роль та місце малоінвазивних хирургічних втручань при хронічному панкреатиті Анатолій Анатолійович Горбунов 50.0 КБ
Роль тканинних базофілів у клітинних реакціях при хронічному запаленні М.В. Лупир 48.4 КБ
Роль тромбоцитарно-лейкоцитарних факторів в патогенезі судинних ускладнень при справжній поліцитемії О.В. Курмишов 50.6 КБ
Роль факторів гуморальної регуляції в формуванні порушень системної гемодинаміки в ранньому періоді М.С. Кишеня 32.3 КБ
Роль факторів міжклітинної взаємодії в механізмах регуляції центрального і регіонарного кровообігу А.В. Дмитрієва 59.8 КБ
Роль факторів Чорнобильської катастрофи - інкорпорованих радіонуклідів 137Cs та хронічного психо-емо Микола Миколайович Чапля 45.7 КБ
Роль фенотипів біотрансформації в механізмах взаємодії лікарських засобів у хворих на бронхіальну ас А.І. Косован 34.2 КБ
Роль фотоперіоду в регуляції процесів пероксидації в базальних ядрах мозку щурів за гострої гіпоксії І.Ю. Сопова 68.3 КБ
Роль фторпіримідинів в променевому лікуванні хворих на інвазивні форми раку шийки матки Т.В. Хруленко 168.1 КБ
Роль холінергічних механізмів у патогенезі епілептичного синдрому (експериментальне дослідження) О.А. Кащенко 34.9 КБ
Роль холінергічної системи в патогенезі адреналінової міокардіодистрофії у тварин різної статі М.Р. Хара 133.2 КБ
Роль хронічної серцевої недостатності у розвитку остеопатій та їх лікування М.І. Марущак 48.6 КБ
Роль цитокінів (інтерлейкіну-6 та інтерлейкіну-12) у прогресуванні хронічного гломерулонефриту О.Г. Шевченко 23.1 КБ
Роль цитокінів, що продукуються Т-хелперами I та II типу, в патогенезі та діагностиці атопічного дер Д.В. Плахотна 48.7 КБ
Роль цитокінової агресії та оксиду азоту у патогенезі гострого коронарного синдрому С.В. Дем'янець 31.3 КБ
Роль шишкоподібного тіла у регуляції гемостазу при гіпо- та гіпертиреоїдних станах С.І. Анохіна 25.8 КБ
Роль шишкоподібної залози в регуляції хроноритмів діяльності нирок за умов іммобілізаційного стресу Н.М. Шумко 99.8 КБ
Ротавірусна інфекція у новонароджених: клініка, лікування та профілактика І.П. Тунда 33.6 КБ
Руховий режим та рівень фізичного здоров'я людини в зв'язку з ризиком розвитку ішемічної хвороби сер Ю.П. Дехтярьов 118.9 КБ
Сальмонельозна інфекція у дітей - клініко-генетична та морфологічна характеристика, сучасні підходи І.І. Незгода 80.2 КБ
Санаторно-курортна реабілітація дітей, часто хворіючих на гострі респіраторні захворювання, з урахув Ю.Ю. Василенко 113.9 КБ
Санаторно-курортне лікування дітей, хворих на хронічний гастродуоденіт, з урахуванням вегетативних д Н.В. Шишкіна 29.1 КБ
Санаторно-курортне лікування порушень репродуктивної сфери дівчаток пубертатного віку з остеопенічни О.В. Попова 40.5 КБ
Санаторно-курортне лікування хворих на артеріальну гіпертензію із застосуванням різних видів лазерно І.М. Шувалова 54.7 КБ
Санаторно-курортне лікування хлопчиків-підлітків при затриманні статевого розвитку Т.С. Янченко 101.2 КБ
Санація очевидної порожнини в комплексному лікуванні різних форм перитоніту (експериментально-клініч В.В. Максим'юк 28.9 КБ
Санотипування: об'єктивна експертиза функціональної достатності організму в умовах спортивного удоск О.П. Романчук 63.1 КБ
Саркома матки: особливості клініко-морфологічної діагностики і тактики лікування І.О. Шуміло 29.9 КБ
Саркоми молочної залози: прогностичні та предиктивні фактори О.В. Шуліга-Недайхлєбова 33.6 КБ
Секретно-моторні взаємозв'язки у дітей із хронічною Helicobacter pylori - асоційованою гастродуодена Тетяна Олексіївна Денисюк 49.2 КБ
Селективна внутрішньоартеріальна поліхіміотерапія в комплексному лікуванні первинно-неоперабельного І.Є. Сєдаков 63.2 КБ
Селективна внутрішньоартеріальна поліхіміотерапія і штучна регіонарна гіперглікемія, як перший етап В.І. Лунгу 29.9 КБ
Селективна магнітолазерна терапія пізніх променевих ушкоджень м'яких тканин у онкологічних хворих І.М. Кіхтенко 145.5 КБ
Селективна невротомія та гетеротопічна міоневротизація в лікуванні контрактур кульшового та колінног В.В. Горелік 261.2 КБ
Селективна проксимальна ваготомія з гастропексією при субкомпенсованих та декомпенсованих виразкових С.Р. Закут 41.6 КБ
Сепсис новонароджених: патологічна анатомія та патогенетичне значення коагулопатій С.А. Томашова 40.0 КБ
Серцева недостатність у вагітних: клініко-патофізіологічні особливості, прогнозування ускладнень, пр І.С. Лук'янова 78.1 КБ
Серцева недостатність: клініко-гемодинамічні, структурно-функціональні, нейрогуморальні і лікувально О.Є. Березін 52.9 КБ
Сигма-ШОЕ та імунологічні показники крові при нейрофіброматозі I типу В.В. Короленко 33.7 КБ
Симптоматична епілепсія травматичного генезу (судово-психіатричний аспект) В.Г. Семенов 63.4 КБ
Симультанні лапароскопічні операції при жовчнокам'яній хворобі в поєднанні з хірургічною патологією М.А. Каштальян 32.4 КБ
Симультанні операції в онкохірургії В.В. Олексенко 44.8 КБ
Синдром гострого пошкодження легень у новонароджених (патогенез, діагностика, прогнозування перебігу Ю.Б. Ященко 50.1 КБ
Синдром діабетичної стопи: оптимізація анестезіологічної тактики при хірургічному лікуванні О.А. Галушко 42.7 КБ
Синдром Ейзенменгера: клінічний перебіг, морфофункціональний стан серця та результати лікування при С.П. Ташова 80.4 КБ
Синдром ендогенної інтоксикації у хворих на вовчакову нефропатію та його корекція на етапі стаціонар Н.Я. Панчишин 31.7 КБ
Синдром ендогенної інтоксикації у хворих на хронічний пієлонефрит без порушення азотовидільної функц С.В. Дзига 30.5 КБ
Синдром ентеральної недостатності та його корекція у немовлят після операцій на органах травного тра О.М. Никифорук 44.1 КБ
Синдром м'язової дрожі після операцій, виконаних в умовах загальної анестезії: профілактика, лікуван Ю.Ю. Веньовцева 29.3 КБ
Синдром підвищеної стомленості у хворих з поєднаною патологією гепатобіліарної та гастродуоденальної Світлана Павлівна Краснова 36.9 КБ