Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Комп'ютерне моделювання динамічних об'єктів на основі ланцюгово-дробової апроксимації складих переда - В.А. Іванюк
Змодельовано динамічні об'єкти, що описуються складними передатними функціями, шляхом ланцюгово-дробової апроксимації. Розвинуто ідею застосування ланцюгових дробів під час побудови апроксимаційних моделей динамічних об'єктів. Розроблено алгоритми апроксимації дробово-раціональних передатних функцій високого порядку, побудови апроксимаційних моделей об'єктів з розподіленими параметрами, що описуються ірраціональними передатними функціями. Розроблено пакет прикладних програм, що містить модулі, які реалізують алгоритми побудови ланцюгово-дробових апроксимаційних моделей.

Методи захисту програмного забезпечення від несанкціонованого доступу та шкідливих програм - Р.А. Айрапетян
Змодельовано динамічні об'єкти, що описуються складними передатними функціями, шляхом ланцюгово-дробової апроксимації. Розвинуто ідею застосування ланцюгових дробів під час побудови апроксимаційних моделей динамічних об'єктів. Розроблено алгоритми апроксимації дробово-раціональних передатних функцій високого порядку, побудови апроксимаційних моделей об'єктів з розподіленими параметрами, що описуються ірраціональними передатними функціями. Розроблено пакет прикладних програм, що містить модулі, які реалізують алгоритми побудови ланцюгово-дробових апроксимаційних моделей.
Дисертації, автореферати » Медичні науки

Медичні науки - Страница 53, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Розвиток санітарно-профілактичного напряму земської медицини Катеринославської губернії (II половина З.Г. Гужва 44.3 КБ
Розвиток та становлення клубо-сліпокишкового відділу кишки в онтогенезі людини В.А. Мущинін 189.9 КБ
Розвиток та становлення топографії бічних стінок носа в ранньому періоді онтогенезу людини К.І. Яковець 58.0 КБ
Розвиток та становлення топографії грудного відділу симпатичного стовбура в пренатальному періоді он І.І. Кривецька 27.4 КБ
Розвиток та становлення топографії кульшового суглоба в ранньому онтогенезі людини О.В. Коган 30.9 КБ
Розвиток та становлення топографії легеневих вен у пренатальному періоді онтогенезу людини Олександр Іванович Гецко 24.1 КБ
Розвиток та становлення топографії м'язів очного яблука людини в ранньому періоді онтогенезу Т.Б. Сикирицька 23.9 КБ
Розвиток та становлення топографії нижньої порожнистої вени в пренатальному періоді онтогенезу людин М.Ю. Кочмарь 21.3 КБ
Розвиток та становлення топографії третього шлуночка головного мозку в ранньому періоді онтогенезу л Н.Б. Решетілова 25.2 КБ
Розвиток та становлення топографії хребтового стовпа в ранньому періоді онтогенезу людини В.В. Кривецький 61.6 КБ
Розвиток, становлення та відмінності в будові стінок пазух твердої оболонки головного мозку людини в Ю.К. Хилько 51.2 КБ
Розлади локального імунітету та їх корекція ентеросорбентом силлардом-П при дифтерії у дітей Є.І. Бичківська 33.1 КБ
Розлади мікроциркуляції в початковому періоді вибухової шахтної травми та можливі шляхи іх корекції В.І. Захаров 42.2 КБ
Розлади особистості у правопорушників молодого віку (клініко-психопатологічна характеристика та підх М.М. Хаустов 124.2 КБ
Розлади статевої ідентифікації: клініка, діагностика та корекція Б.М. Ворник 38.9 КБ
Розповсюджений рак прямої кишки. Шляхи підвищення ефективності лікування С.Е. Золотухін 66.0 КБ
Розповсюдженість, клінічні прояви, сучасні підходи до діагностики і лікування гастроезофагеальної ре Ю.Г. Кузенко 59.9 КБ
Розповсюдженість, спектр патології, оптимізація діагностики, лікування та профілактики хламідійної і Д.І. Маврова 35.1 КБ
Розповсюдженість, тяжкість, медико-соціальні фактори ризику і профілактика внутрішньошлуночкових кро Абдул Карім А. А. Таріф 53.0 КБ
Розповсюдження вроджених вад розвитку плоду в Кримському регіоні, їх профілактика, рання діагностика О.В. Григорьєва 100.1 КБ
Розриви артеріо-венозних мальформацій півкуль великого мозку. Клініка, діагностика, лікування Віктор Анатолійович Яцик 40.3 КБ
Розробка адгезивних засобів для поліпшення якості фіксації повних знімних зубних протезів та профіла Т.В. Дієва 38.5 КБ
Розробка біологічних замінників синовіальної рідини для профілактики і лікування остеоартрозу (експе О.Є. Пашков 93.6 КБ
Розробка вдосконаленої конструкції та технології виготовлення повних знімних протезів при несприятли І.В. Шахновський 85.9 КБ
Розробка і клінічне обгрунтування застосування індивідуальних зубоясневих запобіжників з матеріалу " В.Г. Томілін 38.1 КБ
Розробка і обгрунтування застосування матеріалу "КорСа-А" для виготовлення ротових запобіжників спор В.В. Савченко 37.2 КБ
Розробка і обгрунтування одноетапної субперіостальної дентальної імплантації на верхній щелепі С.О. Чертов 32.2 КБ
Розробка і обгрунтування принципів та методів профілактики карієсу зубів у дітей, що часто хворіють С.В. Скульська 25.9 КБ
Розробка і обгрунтування способів формування та захисту анастомозів в абдомінальній хірургії (Експер А.В. Соломко 44.5 КБ
Розробка і оптимізація методів лікування та профілактики жовчнокам'яної хвороби (клініко- експеримен С.О. Мунтян 36.0 КБ
Розробка інтегрального методу діагностики, прогнозування наслідків критичних станів, післяреанімацій Р.І. Чернявський 45.1 КБ
Розробка комплексного способу лікування гнійних ран місцевими антисептиками в поєднанні з ципрофлокс Н.П. Коржик 30.3 КБ
Розробка комплексу профілактичних заходів карієсу зубів у дітей при інтоксикації солями важких метал А.В. Вербицька 149.5 КБ
Розробка критеріїв діагностики та лікування подагри в поєднанні з остеоартрозом Н.С. Бойчук 80.7 КБ
Розробка метода місцевого лікування хворих на бактеріальний та трихомонадний уретрит І.М. Нікітюк 28.0 КБ
Розробка методів збереження сексуальної функції після простатектомії з приводу доброякісної гіперпла Ю.М. Кудрявцев 50.5 КБ
Розробка методів моделювання експериментальної фармакокінетики проліків (пептидамідобензофенону і ци С.І. Щукін 41.6 КБ
Розробка наукових основ планування стоматологічної ортопедичної допомоги на сучасному етапі її розви В.А. Лабунець 55.4 КБ
Розробка наукових підходів до вдосконалення гігієнічної оцінки небезпеки від джерел забруднення атмо О.І. Турос 187.9 КБ
Розробка нового алогенного препарату з донорської крові - антидифтерійного імуноглобуліну О.А. Мельник 41.1 КБ
Розробка показань та вибір малоінвазивних трансуретральних методів відновлення сечовиділення у хвори Мохаммед М.А. Аді 34.9 КБ
Розробка протипухлинних аутовакцин на основі білоквмісних метаболів В. subtilis В-7025 та їх вплив н Геннадій Васильович Діденко 59.6 КБ
Розробка системи медико-соціальної реабілітації інвалідів працездатного віку, які перенесли мозковий Д.Д. Богуславський 31.6 КБ
Розробка сучасних методів ведення вагітності та пологів у жінок з остеопенічним синдромом І.Г. Амро 41.4 КБ
Розробка та впровадження в практику способу вибілювання емалі при флюорозі зубів О.П. Костиренко 48.6 КБ
Розробка та дослідження нових тромборезистентних та антипроліферативних покриттів стентів для імплан О.М. Лазаренко 173.9 КБ
Розробка та клініко-експериментальна оцінка вдосконаленого кобальто-хромового сплаву для бюгельного Є.І. Семенов 28.9 КБ
Розробка та клініко-експериментальне обгрунтування застосування компресійних анастомозів в біліарній І.В. Хомяк 31.1 КБ
Розробка та клінічна апробація стандартних штифтово-куксових вкладок для заміщення повних дефектів к Е.В. Ходун 21.7 КБ
Розробка та клінічне впровадження штучних зубів підвищеної твердості в знімних зубних протезах З.Ф. Кисіль 36.8 КБ
Розробка та обгрунтування застосування вітчизняного фторвміщуючого герметика "Денталекс-11Ф" (лабора Р.С. Назарян 18.6 КБ
Розробка та обгрунтування комплексу профілактичних заходів, спрямованих на збереження тканин альвеол О.В. Кірічек 386.6 КБ
Розробка та обгрунтування методу профілактики і лікування хронічного кандидозу порожнини рота в осіб І.А. Паненко 31.1 КБ
Розробка та обгрунтування моделі первинної та вторинної профілактики артеріальної гіпертензії у сіль І.В. Навчук 98.1 КБ
Розробка та оптимізація хірургічних способів лікування вікових змін шкіри лиця Д.Є. Спариш 36.0 КБ
Розробка та оцінка протикаріозної ефективності засобів та методів цілеспрямованої дії на мінеральний І.К. Новицька 84.3 КБ
Розробка та удосконалення заходів профілактики правця у Збройних Силах України А.А. Кожокару 92.5 КБ
Розробка хірургічних способів та обгрунтування лікарських засобів покращання загоєння товстокишкових О.В. Ротар 31.5 КБ
Розробка шляхів оптимізації медико-соціальної технології профілактики тютюнокуріння та оцінка її ефе О.О. Стойка 155.7 КБ
Розшаровуюча аневризма грудного відділу аорти: діагностика, показання до хірургічного лікування та о О.А. Мазур 33.5 КБ
Роль C-реактивного білка у формуванні відповідної реакції організму при внутрішньоутробному інфікува В.В. Моцар 46.7 КБ
Роль M1-холіно-, D2-дофамінових рецепторів і L- Ca2+ каналів у регу Ю.В. Мандрик 1.10 МБ
Роль активних методів в інтенсивному лікуванні тяжкообпечених Ю.В. Заяц 31.7 КБ
Роль алергічного компоненту в патогенезі дифтерії К.І. Чепілко 40.3 КБ
Роль альдегідного поліморфізму генів ендотеліальної NO-синтази та протеасоми в патогенезі серцево-су В.Є. Досенко 66.8 КБ
Роль амізону та поляризованого світла в підвищенні ефективності комплексного лікування хворих на опе І.В. Чишкевич 60.4 КБ
Роль антифосфоліпідних антитіл у розвитку цереброваскулярної патології у осіб молодого віку М.Ф. Іванова 37.5 КБ
Роль аритмій в патогенезі прогресування серцевої недостатності при ішемічній хворобі серця в поєднан В.П. Іванов 59.7 КБ
Роль багатомірних маркерів на етапі раннього формування артеріальної гіпертензії при гломерулонефрит Л.П. Сакалош 48.1 КБ
Роль бактеріальної і вірусної інфекції в маніфестації та прогресуванні атеросклерозу Ю.С. Рудик 81.0 КБ
Роль вегетативної регуляції в розвитку кардіальної дезадаптації при аритміях у дітей та їх корекція Л.Я. Бєлалова 38.4 КБ
Роль генетичних факторів у виникненні та розвитку гострої лейкемії у дітей О.В. Кучер 356.8 КБ
Роль гіпергомоцистеїнемії у динаміці росту злоякісних пухлин (експериментальне дослідження) Т.В. Призимирська 44.3 КБ
Роль гіперурикемії в прогресуванні хронічної серцевої недостатності у хворих з артеріальною гіпертен Д.В. Ольховський 94.4 КБ
Роль гормональних, нервових та гуморальних факторів в порушеннях проліферації епітеліальних тканин н С.М. Смірнов 70.2 КБ
Роль детоксикації та лазеротерапії в комплексній профілактиці гнійно-запальних ускладнень кесарськог А.З. Ничик 23.4 КБ
Роль дисбактеріозу товстої кишки при ускладненій виразковій хворобі та обгрунтування диференційовано І.О. Новицька 42.3 КБ
Роль дисбалансу антиендотоксинового імунітету у патогенезі діабетичної ретинопатії Г.І. Копаєнко 36.2 КБ
Роль дисфункції гуморальних і гемодинамічних механізмів в реалізації факторів ризику, прогнозі та лі Л.А. Лапшина 62.4 КБ
Роль дисфункції ендотелію при вроджених вадах серця у дітей раннього віку І.Ю. Авраменко 51.5 КБ
Роль екотоксикантів та недостатності аліментарних фітоадаптогенів у виникненні основних стоматологіч І.В. Ковач 67.6 КБ
Роль ендогенних лектинів і вуглеводнів в агрегації, адгезії і міграції злоякісних клітин Ю.Р. Якшібаєва 47.4 КБ
Роль ендогенного оксиду азоту в патогенезі периферичної полінейропатії при експериментальному цукров К.В. Лупанов 33.8 КБ
Роль ендогенної інтоксикації в патогенезі псоріазу та комплексна дезинтоксикаційна терапія хворих Т.І. Труніна 25.6 КБ
Роль ендокринних дизрупторів у патології статевого дозрівання дівчат-підлітків та шляхи профілактики О.О. Воскресенська 39.1 КБ
Роль ендоскопічних методів у діагностиці та лікуванні гострого біліарного панкреатиту Б.М. Вервега 31.3 КБ
Роль ендотеліальної дисфункції в патогенезі гломерулонефриту (експериментально-клінічне дослідження) Петро Арташесович Чернобривцев 34.2 КБ
Роль ендотеліальної дисфункції в розвитку симптоматичної ренопаренхіматозної артеріальної гіпертензі О.В. Писанко 31.2 КБ
Роль ендотеліальної дисфункції у розвитку прееклампсії у вагітних з артеріальною гіпертензією Н.К. Сіліна 51.5 КБ
Роль ендотелійзалежних факторів в патогенезі геморагічного васкуліту у дітей Т.Б. Іщенко 41.3 КБ
Роль ендотеліоцитів у походженні та морфогенезі міксом серця О.В. Руденко 35.6 КБ
Роль ендотоксину грамнегативної мікрофлори в цитокіновій регуляції активності клітинних факторів нес О.В. Кузнєцова 29.8 КБ
Роль ендотоксину грамнегативної флори в патогенезі хронічного гнійного одонтогенного гаймориту О.М. Балабанцева 29.3 КБ
Роль ендотоксину кишкової палички і системи антиендотоксинових антитіл при бронхіальній астмі у діте А.В. Юр'єва 37.8 КБ
Роль еозинофілів та їх взаємодія із тучними клітинами у патогенезі запалення Н.А. Шутова 38.3 КБ
Роль епіфізу та аденогіпофізу в перебігу вагітності з наступним виникненням пізнього гестозу Т.В. Рубинська 30.7 КБ
Роль ехосканування і термографії у визначенні стадій гострого пієлонефриту В.Я. Мельник 17.6 КБ
Роль захисно-пристосувальних систем в патогенезі захворювань нирок у ліквідаторів аварії на ЧАЕС І.С. Флюнт 71.3 КБ
Роль збуджуючих амінокислот і опіатних механізмів у розвитку резистентних форм епілептичного синдром В.В. Гнатковський 28.9 КБ
Роль зовнішнього дихання та показників системи транспорту кисню в патогенезі хронічної цереброваскул Г.В. Гребенюк 26.8 КБ
Роль і місце променевої терапії в комплексному лікуванні раку яєчників О.М. Сухіна 66.7 КБ
Роль імунних, аутоімунних та метаболічних розладів у патогенезі дифтерії та їх корекція О.К. Полукчи 167.2 КБ
Роль імунної системи і неспецифічної реактивності організму в патогенезі отруєнь фосфороорганічними П.Г. Жмінько 109.5 КБ
Роль імунологічних і психоемоційних порушень при екземі та їх корекція в ході наступної комплексної Кіраван Захер 35.0 КБ
Роль індукції цитохрому Р-450 2Е1 в патогенезі гепатотоксичності ізоніазиду Л.Г. Бережна 31.5 КБ
Роль інтенсивних та регулярних фізичних навантажень у виникненні порушень імунного та метаболічного В.П. Ляпін 52.5 КБ
Роль інтенсивних фізичних навантажень у виникненні метаболічних та імунних порушень організму та їх Е.О. Глазков 26.6 КБ
Роль інтерлейкіну-1[бета] та фібронектину в прогресуванні хронічного гломерулонефриту Алла Борисівна Борзенко 133.6 КБ
Роль інтерферону-2 альфа в патогенезі експериментального епілептичного синдрому (експериментальне до О.М. Нєнова 30.4 КБ
Роль кверцетину в профілактиці хронічної кардіотоксичної дії антрациклінових антибіотиків Захама С. 41.9 КБ
Роль клінічних і соціальних чинників у виникненні суспільно небезпечних дій психічно хворих С.Г. Пирков 28.0 КБ
Роль клінічних та біохімічних маркерів у прогнозі, діагностиці та лікуванні невиношування вагітності І.В. Пролигіна 24.0 КБ
Роль клітинних та гуморальних механізмів виразкоутворення у прогнозуванні перебігу виразкової хвороб Галина Дмитрівна Фадєєнко 131.2 КБ
Роль клітинних факторів імунітету тканин ясен в патогенезі хронічного генералізованого пародонтиту В.І. Шинкевич 80.1 КБ
Роль коензима А в патогенезі вікової катаракти Б.Б. Жупан 29.7 КБ