Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Медичні науки - Страница 52, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Лазерна поляриметрія світлорозсіюючих об'єктів і середовищ - О.Г. Ушенко
Методами лазерної поляриметрії досліджено взаємозв'язки між набором статистичних параметрів, які описують оптико-геометричну структуру фазово-неоднорідних шарів (ФНШ), архітектоніку біотканин (БТ) і сукупністю поляризаційних, поляризаційно-кореляційних і вейвлет-характеристик їх зображень і спекл-полів. Встановлено однозначний взаємозв'язок між локальним станом поляризації граничного поля з одного боку та кутами нахилу мікронерівностей шорстких поверхонь і розподілом показника двопроменезаломлення речовини ФНШ з іншого. Розроблено методи поляризаційної рельєфометрії та дефектоскопії ФНШ, ефективні для задач визначення функцій розподілу кутів нахилу шорстких поверхонь і показника двопроменезаломлення їх речовини. Запропоновано стоксполяриметричний метод поляризаційної селекції інформації, ефективний у діагностиці ФНШ, та який забезпечує рівень підвищення відношення сигнал - шум (ВСШ) у їх зображеннях до 2 порядків. Визначено механізми формування ймовірнісних розподілів азимутів і еліптичностей поляризації об'єктного поля БТ як сукупності оптично одновісних структур з кристалітним та архітектонічним рівнями організації. Розроблено методи поляризаційно-фазової реконструкуції кристалітної архітектонічної структури БТ. Досліджено залежність елементів наведеної матриці Мюллера від орієнтаційної та фазової структури архітектоніки БТ. Розроблено метод поляризаційної двовимірної томографії БТ, ефективний у візуалізації та підвищенні ВСШ зображення архітектоніки БТ та сукупності її орієнтаційних томограм. Проаналізовано можливості поляризаційно-кореляційного та вейвлет-аналізу зображень архітектоніки БТ та її орієнтаційних томограм. Встановлено взаємозв'язки між статистичними параметрами, кореляційними функціями та коефіцієнтами вейвлет-розкладу поляризаційно відфільтрованих зображень архітектоніки та її орієнтаційно-фазовою структурою у фізіологічно нормальному та патологічно зміненому станах.

Вільні амінокислоти злаків на перших фазах пророщування під впливом деяких факторів - О.О. Сорочан
Методами лазерної поляриметрії досліджено взаємозв'язки між набором статистичних параметрів, які описують оптико-геометричну структуру фазово-неоднорідних шарів (ФНШ), архітектоніку біотканин (БТ) і сукупністю поляризаційних, поляризаційно-кореляційних і вейвлет-характеристик їх зображень і спекл-полів. Встановлено однозначний взаємозв'язок між локальним станом поляризації граничного поля з одного боку та кутами нахилу мікронерівностей шорстких поверхонь і розподілом показника двопроменезаломлення речовини ФНШ з іншого. Розроблено методи поляризаційної рельєфометрії та дефектоскопії ФНШ, ефективні для задач визначення функцій розподілу кутів нахилу шорстких поверхонь і показника двопроменезаломлення їх речовини. Запропоновано стоксполяриметричний метод поляризаційної селекції інформації, ефективний у діагностиці ФНШ, та який забезпечує рівень підвищення відношення сигнал - шум (ВСШ) у їх зображеннях до 2 порядків. Визначено механізми формування ймовірнісних розподілів азимутів і еліптичностей поляризації об'єктного поля БТ як сукупності оптично одновісних структур з кристалітним та архітектонічним рівнями організації. Розроблено методи поляризаційно-фазової реконструкуції кристалітної архітектонічної структури БТ. Досліджено залежність елементів наведеної матриці Мюллера від орієнтаційної та фазової структури архітектоніки БТ. Розроблено метод поляризаційної двовимірної томографії БТ, ефективний у візуалізації та підвищенні ВСШ зображення архітектоніки БТ та сукупності її орієнтаційних томограм. Проаналізовано можливості поляризаційно-кореляційного та вейвлет-аналізу зображень архітектоніки БТ та її орієнтаційних томограм. Встановлено взаємозв'язки між статистичними параметрами, кореляційними функціями та коефіцієнтами вейвлет-розкладу поляризаційно відфільтрованих зображень архітектоніки та її орієнтаційно-фазовою структурою у фізіологічно нормальному та патологічно зміненому станах.
Дисертації, автореферати » Медичні науки

Медичні науки - Страница 52, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Реабілітація репродуктивної функції жінок, що страждають на хронічний сальпінгоофорит В.Л. Колесник 31.5 КБ
Реабілітація репродуктивної функції при ендометріозі у хворих з безплідністю із застосуванням лапаро І.А. Приймак 35.0 КБ
Реабілітація репродуктивної функції у жінок з гострим сальпінгоофоритом О.Р. Пономаренко 35.6 КБ
Реабілітація репродуктивної функції у жінок з хронічною урогенітальною інфекцією О.В. Бачигіна 36.3 КБ
Реабілітація та шляхи покращення репродуктивного здоров'я жінок з внутрішньоматковою загибеллю плода Ю.Ю. Ломага 33.0 КБ
Реабілітація хворих неврологічного профілю з участю чорноморських дельфінів-афалін Л.М. Лукіна 54.4 КБ
Реабілітація хворих, що оперовані з приводу хронічних неспецифічних захворювань легень Михайло Миколайович Гришин 38.9 КБ
Реактанти гострої фази за нейропатичної виразки у хворих на цукровий діабет 2 типу С.В. Сацька 35.7 КБ
Реактивність організму у хворих на інфаркт міокарда Н.О. Люлька 17.2 КБ
Реактивність сполучних тканин суглобів Н.М. Бондаренко 53.1 КБ
Реакції тканин поперечно-посмугованих м'язів та печінки на імплантацію хірургічних біодеструктивних І.М. Савицька 27.0 КБ
Реакція гліальних клітин у гіпокампі при ішемічному ушкодженні мозку О.М. Цупиков 90.2 КБ
Ревматоїд-асоційована остеопенія і глюкокортикоїд-індукований остеопороз: механізми виникнення, діаг І.Ю. Головач 59.1 КБ
Ревматоїдна міопатія: методи оцінки, фармакологічна та функціональна корекція (клініко-експериментал Н.Б. Урсол 48.7 КБ
Регенерація кістково-хрящової рани при використанні кальцій-фосфатних керамік Наталія Олексіївна Ашукіна 27.9 КБ
Регенерація периферійного нерва в умовах нейропластики, проведеної в різні терміни після пошкодження Л.М. Сокуренко 105.6 КБ
Регенерація периферійного нерва за умов застосування омега-3-поліненасичених жирних кислот А.В. Корсак 92.6 КБ
Регенерація тканин слизової порожнини рота при кріо- і термодеструкціях Н.Л. Родіонова 31.3 КБ
Регіональне лімфогенне метастазування папілярних карцином щитоподібної залози дітей та підлітків: кл С.В. Чернишов 121.1 КБ
Регіональні закономірності змін гемомікроциркулярного русла шкіри під впливом пірогеналу Дмитро Олександрович Шаповалов 55.4 КБ
Регіональні особливості розвитку і будови стінки серця в онтогенезі Л.В. Абдул-Огли 36.9 КБ
Регіональні особливості фізичного розвитку та формування піку кісткової маси у дітей: зв'язок з сома Тетяна Володимирівна Фролова 61.0 КБ
Регіонарна внутрішньоартеріальна комбінована пролонгована терапія при комплексному лікуванні хворих В.І. Пантьо 87.6 КБ
Регіонарна внутрішньоартеріальна хіміотерапія нерезектабельного місцево-розповсюдженого раку прямої О.Ю. Кияшко 33.6 КБ
Регіонарна гемoдинаміка, мікроциркуляція при облітеруючому атеросклерозі судин нижніх кінцівок у хво О.А. Тютюннік 28.4 КБ
Регіонарна гемодинаміка та мікроциркуляція в діагностиці і виборі тактики хірургічного лікування хво А.О. Гуч 63.7 КБ
Регіонарна ендолімфатична комбінована терапія у комплексному лікуванні перитонітів (експериментально Юрій Петрович Скрипинець 31.8 КБ
Регіонарна лімфотропна антибіотикотерапія при лікуванні хворих на запальні захворювання щелепно-лиць Г.П. Лобода 19.4 КБ
Регматогенне відшарування сітківки, не ускладнене та ускладнене розвинутими стадіями проліферативної О.О. Путієнко 48.4 КБ
Регуляторний вплив деяких вітамінів та антиагрегантів на антиоксидантні та гемостатичні властивості Ю.М. Гришко 32.7 КБ
Регуляція гістаміном апоптозу лімфоїдних клітин І.А. Ястремська 40.0 КБ
Регуляція процесів неоваскуляризації при лікуванні захворювань рогівки (експериментально-клінічне до І.Я. Новицький 57.3 КБ
Резистентні епілепсії та епілептичні синдроми у дітей Р.А. Стецюк 26.7 КБ
Результати 5-річного амбулаторного спостереження за функціональним станом серцево-судинної системи у Н.Ю. Ткачишина 32.3 КБ
Результати застосування ксеноавтоостеопластики післяекстракційних зубних лунок при дентальній імплан І.О. Кобильник 30.4 КБ
Результати лікування дискогенних поперекових радикулопатій із застосуванням малоінвазивних втручань Ю.І. Кирпа 70.7 КБ
Результати хірургічного лікування хронічної атонії шлунка А.Й.Б. Ламіна 41.5 КБ
Реінфузія крові у хворих з травмою грудної клітки і живота та попередження її ускладнень Є.В. Наконечний 98.0 КБ
Реконструктивна хірургія післяопераційних гриж черевної стінки Ф.М. Ільченко 62.4 КБ
Реконструктивна хірургія раку легень Р.І. Верещако 20.7 КБ
Реконструктивні операції при дефектах і вивихах проксимального відділу стегнової кістки у дітей та п Малланайк Ніранджан 23.6 КБ
Реконструктивні операції у хворих на деформацію перегородки носа з порушенням його функцій А.П. Ковалик 49.8 КБ
Реконструктивно-відновлювальні операції на передній черевній стінці при синдромі недиференційованої К.М. Милиця 56.9 КБ
Реконструктивно-відновлювальні операції при пошкодженнях хребта з використанням гідроксилапатитної к В.М. Шимон 48.2 КБ
Реконструктивно-відновні операції з трансплантацією кріоконсервованої ембріональної мозкової тканини В.О. Чмут 20.2 КБ
Реконструктивно-відновні операції при видаленні функціонально-активних відділів товстої кишки В.М. Мельник 73.7 КБ
Реконструктивно-пластичні операції у хворих з місцево-розповсюдженими формами раку щитоподібної зало М.В. Красносельський 67.4 КБ
Реконструкція вихідного тракту правого шлуночка при операції Росса О.М. Романюк 31.7 КБ
Релапаротомії при акушерських кровотечах (причини, прогнозування, профілактика та реабілітація) П.М. Баскаков 40.9 КБ
Релапаротомія в комплексному лікуванні ускладнень після операцій на органах черевної порожнини О.Є. Бобров 68.9 КБ
Ремоделювання і динаміка систолічної функції лівих камер серця та клініко- функціонального стану хво Олена Володимирівна Онищенко 99.6 КБ
Ремоделювання і дисфункція шлуночків серця, функціональний стан серцево-судинної системи і клінічний Д.О. Решотько 113.0 КБ
Ремоделювання лівого шлуночка і зміни внутрішньосерцевої гемодинаміки на етапах серцевої недостатнос О.М. Червонописька 63.9 КБ
Ремоделювання лівого шлуночка у хворих на гіпертонічну хворобу - багаторічна динаміка, вплив на прог Л.І. Зелененька 124.6 КБ
Ремоделювання міокарда при ішемічній хворобі серця, гіпертонічній хворобі та цукровому діабеті (клін Ю.Г. Кияк 38.2 КБ
Ремоделювання серця та стан функції зовнішнього дихання у хворих на артеріальну гіпертензію при поєд Н.М. Наприковська 36.2 КБ
Ренальні ефекти даларгіну (експериментальне дослідження) І.Л. Куковська 38.3 КБ
Рентгенендоваскулярна хірургія портальної гіпертензії при цирозі печінки Ю.В. Авдосьев 32.9 КБ
Рентгеноанатомічні особливості утворень грудної клітки у здорових міських юнаків і дівчат з різним с В.В. Ясько 31.1 КБ
Рентгенохірургічне лікування гіперспленізму В.А. Кондратюк 23.4 КБ
Рентгенохірургічне лікування оклюзійних уражень артерій нижніх кінцівок в стадії критичної ішемії А.М. Почечуєв 24.2 КБ
Рентгенохірургічні методи лікування портальної гіпертензії, що ускладнена профузною кровотечею із фл В.О. Лазирський 120.2 КБ
Рентгенохірургічні методи лікування симптоматичної та есенціальної артеріальної гіпертензії І.В. Альтман 26.8 КБ
Реографічні показники церебрального кровообігу у підлітків: залежність від статі, віку та соматотипу О.П. Богачук 41.5 КБ
Репаративна регенерація при множинних та поєднаних переломах кісток кінцівок Віктор Олексійович Литовченко 45.3 КБ
Репаративний остеогенез при переломах довгих кісток у осіб, що постраждали від аварії на ЧАЕС (експе В.В. Верховський 303.3 КБ
Репаративні властивості глюкозаміну та його похідних Л.В. Брунь 89.0 КБ
Репаративні та нефропротекторні властивості тіотриазоліну та його нових лікарських форм О.Р. Піняжко 22.6 КБ
Репаративні та протизапальні властивості нової мазі на основі ксероформу (експериментальне досліджен Т.І. Тюпка 29.5 КБ
Репродуктивна токсичність пестицидів та експериментальне обгрунтування профілактичних заходів Н.Р. Шепельська 55.4 КБ
Репродуктивна функція, перебіг вагітності, пологів і післяпологового періоду в жінок з дефіцитом мас С.П. Громанчук 28.8 КБ
Репродуктивне здоров'я жінок при різних методах контрацепції Т.В. Лещева 87.7 КБ
Репродуктивне здоров'я жінок при тривалій внутрішньоматковій контрацепції Ю.М. Миронюк 33.7 КБ
Репродуктивне здоров'я жінок та профілактика його порушень в межах планування сім'ї В.П. Квашенко 59.5 КБ
Репродуктивне здоров'я жінок фертильного віку, мешканок сільськогосподарського регіону з природним й В.Я. Козарь 39.4 КБ
Репродуктивне здоров'я населення та розробка системи медико-соціальної профілактики порушень його фо В.І. Чебан 70.9 КБ
Репродуктивне здоров'я юних первородящих, розроджених абдомінальним шляхом Н.А. Іконописцева 29.4 КБ
Репродуктивний прогноз при хірургічному лікуванні міоми матки О.М. Пашкова 46.0 КБ
Респіраторна допомога на етапі санаторно-курортного лікування хронічного обструктивного захворювання М.М. Юсупалієва 63.3 КБ
Респіраторні порушення та їх профілактика у хворих з портальною гіпертензією на фоні цирозу печінки В.В. Авдєєв 35.0 КБ
Респіраторно-орієнтована психотерапія в лікуванні невротичних фобій Ю.М. Полієнко 29.8 КБ
Реставрації депульпованих зубів мікрогібрідними композиційними матеріалами Ірина Олександрівна Трубка 29.2 КБ
Ретроспективна оцінка доз зовнішнього гамма-опромінення як радіаційно-гігієнічного фактора у гострий В.В. Чумак 62.5 КБ
Ретроспективна оцінка комбінованих методів лікування місцевопоширеного та генералізованого раку нирк М.В. Терзійський 661.5 КБ
Ретроспективний аналіз дії іонізуючої радіації в малих дозах на зубоальвеолярний комплекс О.В. Любченко 28.9 КБ
Ретроспективний аналіз ефективності радикального хірургічного лікування хворих на колоректальний рак М.М. Фульмес 19.5 КБ
Рефлекторні механізми адаптації при ортопедичному лікуванні прикусу, що знижується В.М. Дворник 48.2 КБ
Рефлюксна хвороба стравоходу (діагностика та хірургічне лікування) С.Д. Мясоєдов 50.0 КБ
Реформування системи управління стоматологічним забезпеченням Збройних Сил України Р.Х. Камалов 37.4 КБ
Рецидиви раку прямої кишки. Багатофакторний підхід до прогнозування, поліпшення результатів хірургіч О.М. Черіпко 43.1 КБ
Рецидивний нефролітіаз в умовах супутнього хронічного пієлонефриту (етіологія, патогенез, лікування О.В. Борисов 52.0 КБ
Рецидивуючий генітальний герпес у військовослужбовців Збройних Сил України (епідеміологія, клініка, П.С. Аврамов 27.6 КБ
Ризик професійних пилових захворювань як гігієнічна проблема А. Рабенда ???
Рівень гіпоксії у злоякісних пухлинах та оцінка його прогностичного значення (експериментально-кліні А.В. Ковельська 47.1 КБ
Рівень фізичного здоров'я студентів як клініко-фізіологічна основа фізичного виховання у вузі Ю.В. Бушуєв 43.0 КБ
Рівні інтерлейкіну-1 бета, інтерлейкіну-4 та фактора некрозу пухлин-альфа у хворих на гіпертонічну х Генадій Миколайович Маловічко 47.3 КБ
Рівні мелатоніну при функціональних розладах шлунка та кишечника у хворих з надлишковою масою тіла Ольга Григорівна Гапонова 43.9 КБ
Ріентрі тахікардія АВ вузла. Електрофізіологічні аспекти та лікування методом катетерної деструкції О.В. Доронін 31.2 КБ
Ріст і формоутворення кісток скелета при адаптації організму до позаклітинного зневоднення та їх реа І.М. Бензар 21.1 КБ
Ріст та формоутворення довгих кісток скелету при загальному зневодненні залежно від типу вегетативно М.В. Ющак 31.1 КБ
Ріст та формоутворення кісток скелета за умов корекції вторинного остеопорозу В.М. Мерецький 32.2 КБ
Ріст та формування кісток скелету при фізичних навантаженнях залежно від вихідного стану вегетативно І.І. Боймиструк 50.9 КБ
Ріст, будова та формоутворення кісток скелета під впливом загального опромінення та солей важких мет М.В. Погорєлов 159.0 КБ
Ріст, будова та формування кісток скелету під впливом підвищеного рівня глюкокортикоїдів та їх інгіб Л.В. Сткляніна 36.2 КБ
Розвантаження ділянок підвищеного тиску в лікуванні невропатичної форми синдрому стопи діабетика Сергій Борисович Майструк 68.7 КБ
Розвиток дітей раннього віку, народжених матерями із залізодефіцитною анемією під час вагітності, та В.В. Безрук 191.3 КБ
Розвиток і становлення топографії бічних шлуночків головного мозку в пренатальному періоді онтогенез О.В. Павлюк 25.2 КБ
Розвиток і становлення топографії гортані в ранньому періоді онтогенезу людини О.-М.В. Попелюк 38.6 КБ
Розвиток і становлення топографії дванадцятипалої кишки людини в ранньому періоді онтогенезу В.Г. Мігляс 24.6 КБ
Розвиток і становлення топографії кровоносних судин селезінки в ранньому періоді онтогенезу людини Б.І. Шумко 31.5 КБ
Розвиток і становлення топографії матки в пренатальному періоді онтогенезу людини Д.Г. Манчуленко 23.1 КБ
Розвиток і становлення топографії непарної та напівнепарної вен в пренатальному періоді онтогенезу л Т.Ф. Росола 17.3 КБ
Розвиток і становлення топографії структур ротової ділянки в ранньому періоді онтогенезу людини Н.М. Гузік 36.8 КБ
Розвиток і становлення топографії структур яремних венозних кутів у ранньому періоді онтогенезу люди О.В. Михайловський 27.9 КБ
Розвиток органів і структур очної ямки та становлення їх топографічних взаємовідношень в пренатально А.А. Шкробанець 50.3 КБ