Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Медичні науки - Страница 5, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Лінійні ігрові задачі керування рухомими об'єктами - О.П. Ігнатенко
Досліджено важливі класи задач теорії конфліктно-керованих процесів. Для задачі зближення за участі двох гравців сформульовано й обгрунтовано метод пропорційної навігації. Установлено його зв'язок з методом розв'язувальних функцій та правилом екстремального прицілювання. Доведено, що за використання цього методу переслідувач може закінчити гру за будь-яких протидій супротивника. Розроблено відповідну стратегію переслідування. Для задачі взаємодії двох груп гравців для n = 3 підтверджено гіпотезу про те, що якщо гра відбувається у n-вимірному евклідовому просторі з простими рухами гравців та за рівних динамічних можливостей, то у випадку 2n переслідувачів і двох втікачів хоча б один з втікачів уникне зустрічі.

Статистична та кінетичні моделі скорочення м'язового волокна - А.М. Шут
Досліджено важливі класи задач теорії конфліктно-керованих процесів. Для задачі зближення за участі двох гравців сформульовано й обгрунтовано метод пропорційної навігації. Установлено його зв'язок з методом розв'язувальних функцій та правилом екстремального прицілювання. Доведено, що за використання цього методу переслідувач може закінчити гру за будь-яких протидій супротивника. Розроблено відповідну стратегію переслідування. Для задачі взаємодії двох груп гравців для n = 3 підтверджено гіпотезу про те, що якщо гра відбувається у n-вимірному евклідовому просторі з простими рухами гравців та за рівних динамічних можливостей, то у випадку 2n переслідувачів і двох втікачів хоча б один з втікачів уникне зустрічі.
Дисертації, автореферати » Медичні науки

Медичні науки - Страница 5, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Вплив біфі-форму на стан мікробіоценозу товстої кишки та активність металозалежних ферментів у хвори К.В. Юрко 51.9 КБ
Вплив біфтопу на функціональний стан печінки і кишковий мікробіоценоз у хворих на хронічний панкреат О.М. Сухолитка 31.1 КБ
Вплив блокаторів кальцієвих каналів на клінічний перебіг різних варіантів судинної легеневої гіперте Є.М. Задорін 67.3 КБ
Вплив бронхіальної астми на функціональний стан серцево-судинної системи О.М. Колошко 28.8 КБ
Вплив вакцинопрофілактики на рівень імунітету та епідемічний процес при епідемічному паротиті Н.О. Пеньковська 133.7 КБ
Вплив варіантів гемостазу на вибір хірургічної тактики у хворих на виразкову хворобу, ускладнену кро Л.О. Сюта 21.6 КБ
Вплив вегетативної регуляції на перебіг системної запальної відповіді А.В. Савустьяненко 33.3 КБ
Вплив гамма-випромінювання з малою потужністю дози на клітинні реакції лімфоїдних органів при хроніч Ольга Сергіївна Варваричева 39.8 КБ
Вплив геліотерапії на показники серцевого ритму та вегетативної регуляції у дітей з аритміями в проц Наталія Анатоліївна Ревенко 37.4 КБ
Вплив генотипічних та екзогенних факторів на клінічні прояви і перебіг цукрового діабету I типу у ді В.О. Дівінська 32.5 КБ
Вплив гіпербарооксії та даларгіну на оксидантно-антиоксидантну систему та функції нирок у хворих з г А.І. Ковтун 37.2 КБ
Вплив гіпокінезії на біоелектичні властивості кістки О.М. Левашов 40.3 КБ
Вплив гіпоксичного тренування на морфофункціональну адаптацію кори великих півкуль головного мозку д М.О. Панкратьєв 29.3 КБ
Вплив грязелікування та синусоїдальних модульованих струмів на структурно-функціональний стан кістко Н.В. Савелко 84.3 КБ
Вплив деяких інфекцій дихальних шляхів на серцево-судинну систему та можливості медикаментозної коре В.Д. Москалюк 34.8 КБ
Вплив диференційованого навчання хворих на цукровий діабет 1 типу на досягнення компенсації захворюв Ю.В. Сахарова 45.1 КБ
Вплив дозованої транскраніальної магнітної стимуляції потиличної області на судомну готовність голов Г.В. Жилінська 38.6 КБ
Вплив екстракорпоральної стимуляції венозного відтоку на загоєння трофічних виразок у геріатричних х О.І. Мітюк 20.3 КБ
Вплив ерадикації гелікобактерної інфекції на гіпергомоцистеїнемію у хворих на хронічний атрофічний г В.Б. Жукова 99.1 КБ
Вплив еубіотиків на перебіг та наслідок ранового процесу Алій Саітович Тугушев 24.7 КБ
Вплив жирової дистрофії печінки на особливості перебігу цукрового діабету А.В. Власенко 36.8 КБ
Вплив забруднення атмосферного повітря промислового міста на захворюваність гострою ЛОР-патологією Л.О. Краєва 29.8 КБ
Вплив загальної вертикальної вібрації на морфологію серця інтактних і вагітних щурів та їх потомство Ю.Г. Шевчук 27.4 КБ
Вплив запального процесу (простатиту) на розвиток передракових станів і раку передміхурової залози ( Касим Едемович Меналієв 45.0 КБ
Вплив засобів гігієни на мікробіоценоз ротової порожнини у хворих з карієсом зубів та хронічним ката О.В. Гончаренко 51.2 КБ
Вплив звукопоглинання стоматологічних протезних матеріалів на вимовляння у хворих, що користуються з Т.О. Чикор 31.5 КБ
Вплив змін лужно-кислотної рівноваги позаклітинного середовища на функціонування кальцієвих депо ней Є.С. Потапенко 42.9 КБ
Вплив зміни фотоперіодичності та рівня кортикостероїдів на циркадіанний ритм екскреторної діяльності І.Г. Кушнір 25.0 КБ
Вплив знімної та незнімної ортодонтичної апаратури на гігієну порожнини рота та стан тканин пародонт Йосип Михайлович Репужинський 33.1 КБ
Вплив імплантації синтетичного макропористого гідрогелю та трансплантації клітин нюхової цибулини на В.В. Медведєв 44.8 КБ
Вплив інгаляцій фуросеміду на функціональний стан бронхів у хворих на бронхіальну астму дітей (кліні А.В. Чергінець 31.2 КБ
Вплив інгібітора ангіотензин-перетворюючого ферменту каптоприлу на центральну та церебральну гемодин М.В. Шишлова ???
Вплив інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту на активність цитокінів та ендотеліну-1 у хвори В.В. Школьник 39.1 КБ
Вплив інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту на функціональний стан і гемодинаміку нирок у х Н.О. Перцева 26.0 КБ
Вплив іонолу на процеси пероксидації ліпідів у тканинах ока при синдромі тривалого розчавлювання М.С. Сідун 54.8 КБ
Вплив іонолу та альфа- токоферолу при спільному застосуванні на процеси пероксидації ліпідів та вміс Тетяна Леонтіївна Заведея 20.4 КБ
Вплив ішемічного предстану на морфофункціональну адаптацію серця до некрозу міокарда при введенні ал Наталія Володимирівна Станішевська 45.8 КБ
Вплив йодного дефіциту на тиреоїдний статус вагітних та народжених ними дітей Л.В. Попович 40.2 КБ
Вплив кардіоваскулярного ремоделювання, порушень функції ендотелію на формування артеріальної гіперт Є.І. Попльонкін 56.1 КБ
Вплив кардіотоксичної дози адреналіну на метаболізм і морфологію печінки у тварин з різною стійкістю Т.В. Дацко 38.0 КБ
Вплив кверцетину (корвітину) на функціональну активність нейтрофілів та ендотеліоцитів за умов хроні І.В. Вальчук 35.6 КБ
Вплив комбінованої антигіпертензивної терапії і фізичних навантажень на кардіореспіраторну систему, І.В. Біляченко 36.4 КБ
Вплив комбінованої антигіпертензивної терапії на добовий ритм артеріального тиску, центральну і цере І.В. Лизогуб 70.1 КБ
Вплив комбінованої дії солей важких металів і стресу на хроноритми функціональної, фібринолітичної т В.Г. Висоцька 59.0 КБ
Вплив кріодеструкції, екстрактів печінки і селезінки на відновні процеси в печінці при експериментал Олексій Олександрович Олефіренко 50.3 КБ
Вплив кріоконсервованих фетальних клітин на прояви хронічного отруєння алкоголем (експериментальне д Г.О. Ковальов 70.6 КБ
Вплив кріоконсервованих фетальних нервових клітин на репаративні процеси в патологічно зміненій сітк Л.В. Літвінова 37.9 КБ
Вплив кріоконсервованої фетоплацентарної тканини на перебіг стабільної стенокардії напруги Костянтин Володимирович Шепітько 44.3 КБ
Вплив кромоглікату натрію на показники неспецифічного запалення при бронхіальній астмі у дітей С.В. Герасімов 24.8 КБ
Вплив ксенобіотиків на розвиток гострих форм ішемічної хвороби серця у осіб молодого і зрілого віку Я.З. Жуковський 48.4 КБ
Вплив легенево-протективної штучної вентиляції легень на частоту розвитку і тяжкість синдрому гостро М.М. Пилипенко 34.5 КБ
Вплив лерканідипіну і бісопрололу на функції ендотелію у хворих на гіпертонічну хворобу, поєднану з Д.В. Шорікова 122.3 КБ
Вплив магнітолазерної та медикаментозної терапії на функціональний стан ЦНС у хворих похилого віку, І.В. Даценко 61.1 КБ
Вплив малих доз іонізуючого випромінювання на шлункову секрецію та стан слизової оболонки шлунка у щ І.Є. Стасюк 55.8 КБ
Вплив медикаментозних і фізичних факторів на стан організму вагітних при штучних абортах пізніх стро О.В. Салтовський 31.9 КБ
Вплив меланіну на секреторну функцію шлунка, процеси цитопротекції та моторику проксимального відділ Я.М. Савицький 30.5 КБ
Вплив мелатоніну на іонорегулювальну функцію нирок в умовах стресу та дії солей алюмінію і свинцю (е М.І. Грицюк 54.0 КБ
Вплив мікоплазменої інфекції на систему мати - плацента - плід та шляхи корекції патологічнх змін В.Ю. Прокопюк 48.4 КБ
Вплив мінеральної води "Великобагачанська" на перебіг хронічного пієлонефриту М.Т. Гребельник 25.1 КБ
Вплив мінеральної води Нафтуся на неспецифічну резистентність організму при неопластичних процесах ( Олександра Леонтіївна Ходак 38.7 КБ
Вплив мінеральної води різних типів при використанні як питної на стан здоров'я населення Л.В. Дичка 70.0 КБ
Вплив модифікованої методики фосфенелектростимуляції на функціональний стан зорового аналізатора у х В.С. Дроженко 28.2 КБ
Вплив модуляторів активності адрено- та холінореактивних систем на пухлинний ріст та протипухлинну а О.М. Пуськов 28.0 КБ
Вплив модуляторів синтезу оксиду азоту на прояви хронічної гіпоксії, викликаної монооксидом вуглецю, О.В. Гриців 31.2 КБ
Вплив мозкового інсульту на стан серцевої діяльності в залежності від його характеру та перебігу І.О. Ракова 33.3 КБ
Вплив моноамінів і тестостерону на електричну активність аркуатного ядра гіпоталамуса та гістофізіол І.М. Варенюк 25.7 КБ
Вплив монтелукасту та дезлоратадину на імунну відповідь на ало- та гетероантигени Н.Л. Куценко 90.7 КБ
Вплив на гемостаз паталогічних інгібіторів зсідання крові у гематологічних хворих В.В. Красівська 61.9 КБ
Вплив наслідків Чорнобильської катастрофи на народжуваність населення радіоактивно забруднених терит Н.Ф. Дубова 79.9 КБ
Вплив настоянки перстачу прямостоячого на функціональний стан печінки за умов норми та експериментал Н.Б. Тефтюєва 94.7 КБ
Вплив нейроендокринних факторів на клініко-етологічні особливості бронхіальної астми у дітей Л.І. Мурадосілова 39.5 КБ
Вплив нейроімуноендокринних факторів і HLA-системи на клінічний перебіг вагітності та пологів Д.Є. Барковський 74.1 КБ
Вплив несприятливих факторів середовища на респіраторну захворюваність дітей з різними фенотиповими С.М. Воронін 39.7 КБ
Вплив низьких температур на деякі біофізичні та біохімічні характеристики фолікулярної рідини яєчник О.О. Яковлева 152.3 КБ
Вплив низькодозової довготривалої терапії аторвастином на маркери каротидного атеросклерозу у хворих Фатіма Магомедівна Абдуєва 62.8 КБ
Вплив низькоінтенсивного гамма-випромінювання на систему крові при хронічному запаленні Віталій Вікторович Золотухін 32.0 КБ
Вплив нового лікарського препарату "Теком" на перебіг запального процесу і показники імунологічної р К.Є. Гончар 38.0 КБ
Вплив оклюзійних порушень на внутрішні розлади скронево-нижньощелепних суглобів та їх диференційна д В.Я. Шибінський 41.0 КБ
Вплив оксигенації кровозамісного розчину на оксидантний гомеостаз і стан серця щурів Мохаммед М. М. Алустаз 35.3 КБ
Вплив освітньої програми на ефективність лікування бронхіальної астми в дітей В.Р. Уська 57.3 КБ
Вплив паління на функцію зовнішнього дихання, показники якості життя у підлітків Н.С. Слепченко 32.5 КБ
Вплив патологічної звивитості, гіпо- і аплазій прецебральних судин на перебіг розсіяного склерозу А.Б. Грищенко 39.3 КБ
Вплив пептидного комплексу тимуса-тималіну та природного пептидного комплексу нирок на процеси апопт О.А. Ножинова 72.2 КБ
Вплив пептидогліканів на функціональну активність моноцитів в експерименті С.В. Вітріщак 31.0 КБ
Вплив перфторану на вираженість постреанімаційної енцефалопатії в ранньому та віддаленому періодах А.А. Кріштафор 30.8 КБ
Вплив перфторану на стан системи перекисного окислення ліпідів мембран еритроцитів у хворих на гостр В.О. Піонтковський 18.5 КБ
Вплив перфторану на функції легень, гемодинаміку та кисневий статус у післяопераційному періоді у хв С.П. Новіков 35.9 КБ
Вплив підсадки підшлункових залоз ембріонів курей на цукровий діабет А.В. Симчич 28.2 КБ
Вплив плазмафотоферезу на імунологічні та клініко-біохімічні показники у хворих на Т-клітинні лімфом Г.І. Звір 32.7 КБ
Вплив показників кровотоку підшлункової залози на вибір операцій при кровоточащих дуоденальних вираз Хбус Алі Хасан 27.3 КБ
Вплив поліморфізму гену ангіотензинперетворюючого ферменту на клінічний перебіг та ефективність ліку І.О. Літвінова 153.9 КБ
Вплив поляризованого світла на маркери гемостазу та перебіг дисциркуляторної енцефалопатії ІІ ступен К.А. Таряник 27.7 КБ
Вплив попередників та блокаторів синтезу оксиду азоту на метаболічні процеси в ушкодженому адреналін Т.А. Лєбєдєва 152.6 КБ
Вплив постійної форми фібриляції передсердь на перебіг хронічної серцевої недостатності ішемічного г Л.В. Сапожниченко 33.9 КБ
Вплив прогресуючої та ранньої постінфарктної стенокардії на перебіг постінфарктного кардіосклерозу у О.Ф. Білонько 53.9 КБ
Вплив пролактину на тестостеронзалежні процеси в передміхуровій залозі Т.В. Бондаренко 42.7 КБ
Вплив противиразкових препаратів на фактори агресії та захисту у хворих із дуоденальною виразкою М.Г. Пляцко 28.5 КБ
Вплив противірусних препаратів на структуру та функції імунокомпетентних клітин у хворих на ревматої О.Ю. Золотницька 56.8 КБ
Вплив радіойодотерапії на функцію слинних залоз хворих на диференційований рак щитовидної залози за П.О. Король 28.9 КБ
Вплив раннього хірургічного лікування на перебіг і наслідки опікової хвороби у дорослих О.М. Коваленко 32.5 КБ
Вплив раннього хірургічного лікування на розвиток уролітіазу у обпечених С.О. Криводубська 62.6 КБ
Вплив ремоделювання міокарду, ендотеліальної дисфункції, оксидативного стресу та запальних процесів О.С. Шевченко 68.6 КБ
Вплив ремоделювання судин та мікроциркуляторного русла на швидкість прогресування хронічної хвороби Р.М. Кішко 41.5 КБ
Вплив ритмічної діяльності щитоподібної залози на стан оксидантної та антиоксидантної систем крові у О.І. Денисенко 59.5 КБ
Вплив ритмічної краніоцеребральної гіпотермії на нейрогуморальні механізми регуляції циклічних проце О.В. Єршова 420.1 КБ
Вплив різних бета-адреноблокаторів на скоротливість міокарду лівого шлуночку та вегетативне забезпеч Є.В. Андрєєв 25.8 КБ
Вплив різних методів інактивації токсинів сальмонел на продукцію цитокінів і циклічних нуклеотидів м Олег Іванович Шабельник 32.2 КБ
Вплив різноманітних варіантів антигелікобактерної терапії на склад мікрофлори кишечнику у хворих на О.Є. Гріднєв 38.4 КБ
Вплив санаторно-курортного лікування на курорті Трускавець на метаболічні і гормональні чинники імун О.Р. Зав'ялова 49.1 КБ
Вплив санаторного бальнеолікування сульфідними та іодобромними ваннами на канальцеві функції нирок х Н.А. Костіна 27.7 КБ
Вплив світлового потоку фотополімеризаторів на пульпу зуба і слизову оболонку порожнини рота (експер Ю.В. Фоменко 44.8 КБ
Вплив світлоімпульсної стимуляції органа зору на розвиток адреналінової міокардіодистрофії та адапта П.Р. Левицький 60.4 КБ
Вплив секрекції аглютиногенів системи АВО (секреторства) на перебіг та лікування інфекцій сечостатев О.В. Кнігавко 34.7 КБ
Вплив секреторної фосфоліпази А2, праоксонази та оксидантного стресу на еддотеліальну і міокардіальн Валентин Юрійович Масловський 30.0 КБ
Вплив системної ензімотерапії на показники ліпідного обміну, імунозапальні реакції та гемодинамічні О.М. Рябоконь 48.4 КБ