Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Моделі і методи оптимального послідовно-паралельного упорядкування робіт у системах з неідентичними - О.В. Скакаліна
Наведено результати дослідження послідовно-паралельних процесів, базовою моделлю яких є модель оптимального упорядкування і призначення робіт у дворівневій системі, що представлена однією машиною на першому рівні і кількома паралельними неідентичними машинами на другому. Оптимізаційні задачі, що формулюються з залученням даної моделі, складають новий клас узагальнень про призначення та основоположних задач теорії розкладів. Зазначено, що необхідність їх розв'язання викликана широким колом питань ефективної організації транспортного процесу. Запропоновано підхід до розв'язання узагальнень задачі про призначення, що базується на ідеї послідовної побудови локальних оптимальних рішень в підматрицях вхідної матриці призначень. Надано обгрунтування алгоритмам розв'язання задач послідовно-паралельного упорядкування, наведено докази їх коректності з гарантованою оцінкою часу розв'язання кожної задачі.

Заспокоєння руху в центральних частинах міст стримуванням транспортних потоків - В.Ф. Душник
Наведено результати дослідження послідовно-паралельних процесів, базовою моделлю яких є модель оптимального упорядкування і призначення робіт у дворівневій системі, що представлена однією машиною на першому рівні і кількома паралельними неідентичними машинами на другому. Оптимізаційні задачі, що формулюються з залученням даної моделі, складають новий клас узагальнень про призначення та основоположних задач теорії розкладів. Зазначено, що необхідність їх розв'язання викликана широким колом питань ефективної організації транспортного процесу. Запропоновано підхід до розв'язання узагальнень задачі про призначення, що базується на ідеї послідовної побудови локальних оптимальних рішень в підматрицях вхідної матриці призначень. Надано обгрунтування алгоритмам розв'язання задач послідовно-паралельного упорядкування, наведено докази їх коректності з гарантованою оцінкою часу розв'язання кожної задачі.
Дисертації, автореферати » Медичні науки

Медичні науки - Страница 49, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Прогнозування, профілактика та шляхи зниження перинатального інфікування при ВІЛ-інфекції С.П. Посохова 120.2 КБ
Прогнозування, профілактика, діагностика та лікування первинної аменореї у дівчат-підлітків Л.О. Матиціна 56.4 КБ
Прогнозування, рання діагностика та лікування невиношування вагітності Н.В. Машинець 31.1 КБ
Прогнозування, рання діагностика та профілактика тяжких форм прееклампсії О.Г. Білоусов 33.4 КБ
Прогнозування, удосконалення лікування та профілактики невиношування вагітності в першому триместрі А.В. Полторак 27.2 КБ
Прогностична оцінка і профілактика карієсу зубів у дітей Прикарпаття М.В. Білищук 68.8 КБ
Прогностичне диференційне значення гомоцистеїну при артеріальних гіпертензіях різного генезу Л.Г. Максим'юк 33.6 КБ
Прогностичне значення клініко-гематологічних та імунологічних показників при неходжкінських злоякісн Любов Андріївна Сивак 84.6 КБ
Прогностичне значення клінічних, клініко-лабораторних та нейровізуальних характеристик ішемічного ін І.О. Цьоха 33.5 КБ
Прогностичне значення показників варіабельності ритму серця та добових коливань артеріального тиску У.П. Черняга-Ройко 41.7 КБ
Прогностичне значення тимідинкінази сироватки крові при гострих мієлобластних лейкеміях Н.В. Горяінова 31.7 КБ
Прогностичне значення факторів, що сприяють розвитку післяопераційних геморагічних та проліферативни Г.В. Левицька 26.7 КБ
Прогностичне значення цитокінів у розвитку анемії при множинній мієломі В.М. Орлов 204.3 КБ
Прогностичні аспекти мієлодиспластичного синдрому, гострої та хронічної мієлоїдної лейкемії З.В. Масляк 65.1 КБ
Прогностичні критерії перебігу та виходів тяжкої черепно-мозкової травми (клініко-біохімічне дослідж О.О. Зозуля 39.8 КБ
Прогностичні критерії ризику рецидивів бронхообструктивного синдрому у дітей раннього віку Т.Л. Безрукова 37.1 КБ
Прогностичні критерії та профілактичне лікування загрози переривання вагітності запального генезу О.В. Булавенко 28.3 КБ
Прогностичні критерії хірургічного лікування травматичних внутрішьочерепних гематом в гострому періо А.Л. Литвиненко 128.7 КБ
Прогностичні фактори рецидивів і метастазування після хірургічного лікування нирково-клітинного раку Мар'ян Васильович Тарчинець 33.0 КБ
Прогностичні фактори, що впливають на перебіг та результати програмної терапії ГЛЛ-ДГЛУ 93/95 у діте О.І. Дорош 46.2 КБ
Програмовані пологи у жінок-педагогів Ю.Б. Мельничук 22.2 КБ
Продуктивність лукопасовищних угідь залежно від способів їх поліпшення, складу травосумішок та удобр Т.І. Гордієнко 35.7 КБ
Прозапальні цитокіни периферичної крові на початкових етапах формування цукрового діабету I та II ти Л.В. Анастасій 61.4 КБ
Прозапальні цитокіни та оксидативний стрес у хворих на хронічну серцеву недостатність в динаміці лік М.В. Заїка 71.0 КБ
Пролапс мітрального клапану та додаткові хорди серця: функціональний стан серцево-судинної системи т В.Г. Дзяк 25.3 КБ
Проліферативні вітреоретинальні процеси при регматогенному відшаруванні сітківки, діабетичний ретино А.М. Сергієнко 134.8 КБ
Пролонгована регіональна внутрішньоартеріальна інфузія в інтенсивній терапії гострого панкреатиту ва Н.В. Титаренко 44.3 КБ
Променева диференційна діагностика осередкових уражень печінки Ф.Н. Горлеку 78.7 КБ
Променева діагностика гострого бронхіту і бронхіоліту у дітей перших років життя М.О. Бортний 23.7 КБ
Променева діагностика захворювань підшлункової залози О.О. Савченко 46.6 КБ
Променева діагностика змін легень та серця у дітей та підлітків, хворих на системний червоний вовчак Р.Ю. Чурилін 29.1 КБ
Променева діагностика змін серця і малого кола кровообігу у хворих на ішемічну хворобу серця О.Л. Оборнєв 31.3 КБ
Променева діагностика йодонегативних метастазів та рецидивів диференційованого раку щитоподібної зал Н.І. Луховицька 44.9 КБ
Променева діагностика кістково-суглобних змін у хворих на ревматоїдний артрит О.В. Котлубєй 38.2 КБ
Променева діагностика об'ємних утворень нирок Н.М. Макомела 43.4 КБ
Променева діагностика перинатальних мозковосудинних уражень у новонароджених і дітей грудного віку О.А. Гончар 78.8 КБ
Променева діагностика раку передміхурової залози, регіонарних, віддалених метастазів та оцінка ефект О.В. Щербіна 72.0 КБ
Променева діагностика та рентгеноендоваскулярне лікування артеріовенозних мальформацій і артеріальни Б.Л. Трускавецький 84.0 КБ
Променева діагностика уражень органів грудної порожнини у дітей при гострому лейкозі і лімфогранулем А.О. Гріцай 59.6 КБ
Променева діагностика функціональних порушень лівого шлуночка у хворих з коронарогенною і некоронаро М.Б. Первак 111.0 КБ
Променеве і комбіноване лікування хворих на рак тіла матки Валентина Степанівна Іванкова 52.7 КБ
Променеві методи дослідження в діагностиці та оцінці ефективності лікування гестаційної трофобластич Т.М. Козаренко 299.4 КБ
Променеві методи моніторингу радіаційних змін у легенях при лікуванні раку легень і грудної залози В.В. Бойко 61.5 КБ
Променеві методи у дослідженні формування дистракційного регенерату кісток кінцівок при їх подовженн Н.С. Лисенко 34.2 КБ
Протезування легеневого стовбура в хірургії вроджених вад серця А.Г. Горячев 87.6 КБ
Протекторна дія пектину при надходженні в організм ртуті в малих дозах (до проблеми мікромеркуріаліз К.П. Козлов 125.8 КБ
Протеолітичні ферменти в комплексній інтенсивній терапії респіраторного дистрес-синдрому дорослих М.І. Ворхлик 90.3 КБ
Протизапальна активність водного екстракту з кори осики Н.В. Деркач 134.2 КБ
Протизапальні та репаративні властивості супозиторіїв "Пантезін" на основі декспантенола В.В. Гнатюк 75.4 КБ
Протипухлинні властивості поліплатиллену та ефективність його застосування при лікуванні хворих на р Л.Д. Яценко 350.1 КБ
Протисудомна активність нових похідних карбамату О.І. Ємельянова 34.1 КБ
Протисудомні властивості ксеногенної цереброспинальної рідини на різних моделях епілептогенезу В.В. Ткач 25.1 КБ
Протифібриляторна ефективність вазотропних і знеболюючих засобів (експериментальне дослідження) В.В. Добровольський 72.6 КБ
Професійне здоров'я електрозварників в Україні і шляхи його покращення М.О. Кашуба 160.9 КБ
Професійно-обумовлена катаракта у ліквідаторів аварії на ЧАЕС А.М. Рубан 46.3 КБ
Профілактика акушерських і перинатальних ускладнень при невиношуванні вагітності у жінок з істміко-ц О.М. Мацинін 39.5 КБ
Профілактика акушерських і перинатальних ускладнень у вагітних з міомою матки О.Л. Карякіна 36.3 КБ
Профілактика акушерських і перинатальних ускладнень у жінок з гестаційною патологією нирок Н.В. Гребельна 54.8 КБ
Профілактика акушерських і перинатальних ускладнень у жінок з гіперандрогенією Ахмад Алтурк 34.7 КБ
Профілактика акушерських і перинатальних ускладнень у жінок із гіпоталамічним синдромом Я.А. Марфіна 21.9 КБ
Профілактика акушерських і перинатальних ускладнень у жінок, прооперованих з приводу доброякісних кі Марія Романівна Островерха 32.2 КБ
Профілактика акушерських та перинатальних ускладнень при сифілітичній і хламідійній інфекції Д.А. Бегліце 22.4 КБ
Профілактика акушерських та перинатальних ускладнень у жінок з плацентарною недостатністю при попере О.В. Форостяна 31.8 КБ
Профілактика акушерських та перинатальних ускладнень у жінок після медикаментозної корекції гормонал Ю.С. Ласкіна 18.7 КБ
Профілактика акушерських та перинатальних ускладнень у юних вагітних з субклінічним гіпотиреозом Л.П. Шелестова 41.2 КБ
Профілактика акушерських та перинатальних ускладнень у юних першороділь з обтяженим акушерсько-гінек Н.Г. Філіпова 50.2 КБ
Профілактика акушерських ускладнень у жінок робітниць автомобільної промисловості О.О. Ревенько 28.9 КБ
Профілактика акушерських ускладнень у жінок, які страждають на захворювання серцево-судинної системи Н.Є. Гейнц 50.9 КБ
Профілактика анемії вагітних і пізніх гестозів у юних первородящих А.К. Пругло 19.5 КБ
Профілактика аномалій пологової діяльності у жінок з інтраамніальним інфікуванням Г.В. Чернова 28.0 КБ
Профілактика вертикальної трансмісії ВІЛ шляхом раціонального ведення вагітності та пологів у ВІЛ-ін О.Г. Єщенко 37.9 КБ
Профілактика вторинних ускладнень у хворих з гнійним менінгоенцефалітом А.М. Панін 32.7 КБ
Профілактика геморагічних ускладнень після кесарева розтину у жінок, які багато народжують Нурі Салем Белазі 24.2 КБ
Профілактика гіпогалактії у жінок з анемією вагітних Р.А. Васюк 18.6 КБ
Профілактика гнійних ускладнень при лікуванні хворих на рак гортані О.В. Говда 28.2 КБ
Профілактика гнійно-запальних ускладнень після кесарева розтину у багатородящих жінок Махмуд Ісса Дісі 22.7 КБ
Профілактика гнійно-запальних ускладнень після кесарева розтину у жінок з бактеріальним вагінозом О.М. Пилипенко 25.7 КБ
Профілактика гнійно-септичних ускладнень при ампутаціях з приводу атеросклеротичної гангрени нижніх О.А. Орєхов 31.5 КБ
Профілактика гнійно-септичних ускладнень у породіль з гестаційним пієлонефритом Н.І. Багній 19.9 КБ
Профілактика гострого післяопераційного панкреатиту в лікуванні ускладнених велетенських виразок два Хальдон Абдулбари Касем Салех 22.6 КБ
Профілактика дегенеративно-дистрофічних змін у комплексному лікуванні внутрішньосуглобових переломів І.Б. Орібко 73.0 КБ
Профілактика деформацій альвеолярних відростків при хірургічному лікуванні кіст щелеп Я.Е. Варес 122.4 КБ
Профілактика ексудативної реакції після екстракапсулярної екстракції вікової катаракти з імплантаціє О.О. Тарануха 32.5 КБ
Профілактика запалення пульпи, що виникає після глибокого препарування зубів під незнімні конструкці В.С. Скібіцький 30.6 КБ
Профілактика запальних процесів внутрішніх статевих органів у жінок, які використовують внутрішньома Т.В. Матьоха 32.7 КБ
Профілактика запальних ускладнень в плановій амбулаторній хірургії порожнини рота В.Д. Ахмеров 26.4 КБ
Профілактика і діагностика тромботичних ускладнень після гінекологічних операцій у хворих з антифосф В.В. Євдокимова 138.9 КБ
Профілактика і комплексне лікування гнійно-запальних ранових ускладнень в невідкладній абдомінальній В.В. Нешта 51.1 КБ
Профілактика і корекція порушень структури і функції лівого шлуночка у хворих, які перенесли інфаркт Л.В. Лукашенко 217.8 КБ
Профілактика і лікування анастомозитів після резекції шлунка з приводу ускладненої виразкової хвороб А.С. Ковтун 25.9 КБ
Профілактика і лікування гестаційних і перинатальних ускладнень у пацієнток на фоні асоційованої вір Б.А. Іотенко 99.9 КБ
Профілактика і лікування гестозів вагітних з використанням санаторно-курортних факторів В.М. Картель 137.1 КБ
Профілактика і лікування запальних захворювань генітального тракту у жінок фертильного віку, які меш Т.В. Баннікова 42.8 КБ
Профілактика і лікування звичного невиношування вагітності у жінок з хронічними інфекційними процеса Саламін Омар 31.7 КБ
Профілактика і лікування карієсу та запальних захворювань пародонту у юних вагітних з прееклампсією Є.І. Александров 82.6 КБ
Профілактика і лікування остеопеній у вагітних та породіль із хронічними захворюваннями гепатобіліар Н.О. Кузьма 31.1 КБ
Профілактика і лікування печінкової недостатності у хворих з механічною жовтяницею (експериментально С.С. Хілько 38.2 КБ
Профілактика і лікування післяопераційного холедохолітіазу С.М. Гойда 68.9 КБ
Профілактика і лікування помилок та ускладнень коригуючих операцій при сколіозі Сайєд Мухсен Ахмед 25.8 КБ
Профілактика і лікування порушень фето-плацентарного комплексу при анемії вагітних Н.А. Гайструк 22.5 КБ
Профілактика і лікування постваготомічних моторно-евакуаторних розладів у хірургії виразкової хвороб А.І. Ягнюк 86.4 КБ
Профілактика і рання діагностика бронхіальної астми у дітей О.М. Охотнікова 53.8 КБ
Профілактика і хірургічна корекція пошкоджень жовчних проток при відкритій та лапароскопічній холеци А.В. Скумс 46.9 КБ
Профілактика і хірургічне лікування несправжніх аневризм анастомозів у хворих після аорто-клубових т А.М. Мороз 30.9 КБ
Профілактика інтраамніального інфікування у вагітних після допоміжних репродуктивних технологій Л.С. Шкоба 34.3 КБ
Профілактика інтраамніальної та пуерперальної інфекції при передчасному розриві плодових оболонок на О.В. Мельник 17.9 КБ
Профілактика інфекційних ускладнень при відкритих ушкодженнях надп'ятково- гомілкового суглоба Володимир Григорійович Бець 31.8 КБ
Профілактика карієсу зубів і гінгівіту у дітей з порушеннями гепатобіліарної системи Н.В. Амеліна 61.6 КБ
Профілактика карієсу зубів у дівчат із порушенням статевого розвитку Г.В. Ніколаєва 37.0 КБ
Профілактика карієсу зубів у дітей з використанням різних екзогенних засобів Ф.З. Ель Муттакі 112.4 КБ
Профілактика карієсу зубів у дітей з різними психоемоційними типами К.А. Семенов 107.6 КБ
Профілактика карієсу зубів у школярів зі сколіозом М.Ф. Коновалов 23.5 КБ
Профілактика лінгво-фонетичних змін до і після стоматологічних втручань І.М. Шупяцький 53.0 КБ
Профілактика маткових кровотеч у жінок з анемією вагітних Ель-Ілеш Ель-Шейх Мохамед 20.4 КБ
Профілактика меконіальної аспірації у плода І.М. Копійчук 33.2 КБ