Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Термоактиваційний аналіз руйнування матеріалів в умовах нестаціонарного деформування (шийкоутворення - Р.В. Колодницька
Створено програмно-апаратний комплекс з метою дослідження деформування метеріалів, що дозволяє візуально спостерігати на персональному комп'ютері у реальному масштабі часу весь процес деформування, в автоматичному режимі визначати його геометричні параметри, проводити покадрову автоматизовану обробку профілю досліджуваних зразків, а також аналізувати зміну окремих ділянок зразка. Розроблено методику автоматизованих досліджень деформування та руйнування матеріалів, у тому числі й на закритій стадії деформування. На основі програмно-апаратного комплексу одержано експериментальні дані з кінетики деформування у районі шийки для міді, алюмінію та поліетилену. Створено базу даних матеріалів для експрес-прогнозування довготривалої міцності (із залученням бази відеозображень). Уточнено значення енергії активації руйнування та активаційних об'ємів для широкого класу матеріалів з урахуванням поправки на утворення шийки. Виконано прогнозування довготривалої міцності для широкого класу матеріалів шляхом введення кінетики зміни контуру зразка у замкнуту систему рівнянь.

Автоматизована система контролю та обліку зерна на підприємствах зернопереробної промисловості - Дмитро Вікторович Калашнік
Створено програмно-апаратний комплекс з метою дослідження деформування метеріалів, що дозволяє візуально спостерігати на персональному комп'ютері у реальному масштабі часу весь процес деформування, в автоматичному режимі визначати його геометричні параметри, проводити покадрову автоматизовану обробку профілю досліджуваних зразків, а також аналізувати зміну окремих ділянок зразка. Розроблено методику автоматизованих досліджень деформування та руйнування матеріалів, у тому числі й на закритій стадії деформування. На основі програмно-апаратного комплексу одержано експериментальні дані з кінетики деформування у районі шийки для міді, алюмінію та поліетилену. Створено базу даних матеріалів для експрес-прогнозування довготривалої міцності (із залученням бази відеозображень). Уточнено значення енергії активації руйнування та активаційних об'ємів для широкого класу матеріалів з урахуванням поправки на утворення шийки. Виконано прогнозування довготривалої міцності для широкого класу матеріалів шляхом введення кінетики зміни контуру зразка у замкнуту систему рівнянь.Хамон купить киев читать дальше.
Самый дорогой кошелек в мире мужской.
Трал +для перевозки спецтехники еще по теме.
Фуд стилист и фудстайлинг это.
Дисертації, автореферати » Медичні науки

Медичні науки - Страница 47, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Портретно-остеологічна ідентифікація особи з використанням теле-відео-комп'ютерних засобів досліджен А.І. Марченко 21.8 КБ
Порушення Na-транспортуючих систем в еритроцитах у хворих на алкоголізм, алкогольні психози та їх ко А.Р. Панас 26.2 КБ
Порушення NO-залежної регуляції скорочувальних реакцій судин та серця за умов експериментального цук О.Д. Присяжна 27.7 КБ
Порушення адаптаційно-компенсаторних механізмів при кишкових стомах у дітей і їх хірургічна корекція Ю.В. Пащенко 55.4 КБ
Порушення антиоксидантної та імунної систем у дітей з набутою неускладненою міопією і їх корекція за Л.М. Стоцька 53.6 КБ
Порушення антиоксидантної та іон-транспортувальних систем сперматозоїдів при чоловічій неплідності т Д.З. Воробець 160.6 КБ
Порушення антиоксидантної, імунної і детоксикаційної систем організму за умов експериментальної печі Т.Б. Корильчук 33.3 КБ
Порушення в організмі жінок при безплідності імунологічного генезу і способи їх корекції з використа Ю.О. Котлик 29.0 КБ
Порушення в фагоцитарній ланці імунітету у дітей, хворих на пієлонефрит, та принципи їх корекції А.В. Яловчук 72.2 КБ
Порушення венозного кровообігу у хворих з віддаленими наслідками закритої черепно-мозкової травми та В.А. Флорікян 34.4 КБ
Порушення вільнорадикального та енергозабезпечувального процесів у патогенезі токсичного гепатиту пр Р.М. Кубант 29.4 КБ
Порушення внутрішньосімейної адаптації при гіпертензивній енцефалопатії I - II стадії з неврозоподіб М.В. Маркова 19.8 КБ
Порушення гемодинаміки, обміну ліпідів, оксиду азоту у хворих на гіпертонічну хворобу із супутнім ож Ж.А. Хоменко 37.4 КБ
Порушення добового ритму артеріального тиску у хворих на есенціальну гіпертензію та їх співвідношенн Л.А. Міщенко 29.9 КБ
Порушення емоційної сфери в структурі деменцій судинного генезу (клініка, діагностика, принципи відн І.С. Любчик 33.1 КБ
Порушення жирнокислотного спектру ліпопротеїнів, тригліцеридів та їх медикаментозна корекція у хвори О.О. Артемчук 53.7 КБ
Порушення згортаючої та протизгортаючої систем крові при черепно-мозковій травмі О.О. Потапов 88.3 КБ
Порушення здоров'я сім'ї ліквідаторів аварії на Чорнобильскій АЕС і його психотерапевтична корекція М.П. Беро 30.9 КБ
Порушення і корекція реологічних властивостей крові в гострий період опікової хвороби Ю.К. Козловський 204.3 КБ
Порушення імунітету, оксидантної і антиоксидантної систем при хронічному гепатиті С (клініко-експери О.Ю. Ніколенко 59.2 КБ
Порушення імунного статусу з урахуванням факторів міжклітинної кооперації у хворих на бронхіальну ас Л.В. Кузнєцова 59.8 КБ
Порушення імунного статусу у хворих на урогенітальні інфекції та їх комплексна корекція С.Є. Мокрецов 31.5 КБ
Порушення імунної реактивності, обміну жирних кислот і їх корекція при хірургічному лікуванні хворих І.І. Теслюк 33.9 КБ
Порушення імунологічного і адаптаційного стану хворих на хронічний кандидоз слизової оболонки порожн Л.О. Димніч 37.4 КБ
Порушення легеневого сурфактанту у хворих на хронічний гломерулонефрит та їх корекція К.С. Щербаков 34.7 КБ
Порушення ліпідного спектру та їх медикаментозна корекція у хворих на хронічний гломерулонефрит В.В. Черній 29.0 КБ
Порушення метаболізму кісткової тканини при генералізованому пародонтиті у жінок з посткастраційним Г.В. Погребняк 29.4 КБ
Порушення метаболізму оксиду азоту при системних захворюваннях сполучної тканини (діагностика, патог Т.В. Звягіна 52.4 КБ
Порушення мікробіологічного та імунного гомеостазу ротової порожнини, показників мінерального обміну Н.М. Загайнова 27.7 КБ
Порушення мікробіоценозів у дітей першого року життя (прогнозування, профілактика та лікування) О.М. Муквіч 73.2 КБ
Порушення мікробіоценозу піхви і його корекція при використанні внутрішньоматкових контрацептивів В.М. Підвальнюк 27.7 КБ
Порушення мікроциркуляції та способи її корекції у хворих на вперше діагностований туберкульоз леген О.П. Гулевич 33.3 КБ
Порушення мінерального обміну в альвеолярній кістці при генералізованому пародонтиті та їх корекція І.Є. Вороніна 41.6 КБ
Порушення мінерального обміну і метаболізму кісткової тканини при захворюваннях пародонта в осіб мол Ю.Є. Косоверов 41.8 КБ
Порушення мінерального та вітамінного гомеостазу в диференційній діагностиці розсіяного склерозу Ергюн Ніл 26.8 КБ
Порушення мукоциліарного кліренсу у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень: діагностика О.В. Гуржій 56.8 КБ
Порушення неврологічного та цитокіно-імунного статусів у хворих з наслідками ішемічних інсультів в п М.С. Бровченко 37.6 КБ
Порушення обміну ліпідів та прооксидантно-антиоксидантних процесів за експериментального моделювання А.Л. Загайко 804.9 КБ
Порушення обміну оксиду азоту при вазотоксичній дії свинцю та пошук нових засобів біологічної профіл Олена Леонідівна Апихтіна 52.1 КБ
Порушення перфузії міокарда після первинних коронарних втручань у хворих на гострий інфаркт міокарда Ю.В. Руденко 56.3 КБ
Порушення подружньої комунікації за невідповідності статевої конституції подружжя та його психотерап О.В. Саприкін 30.3 КБ
Порушення показників системи імунітету та інтерферону при гіперплазії тимусу у дітей з обструктивним О.А. Стинич 61.0 КБ
Порушення реологічних властивостей крові і їх корекція у хворих хронічним обструктивним захворювання В.М. Костіна 39.8 КБ
Порушення реологічних властивостей крові у хворих на геморагічний васкуліт та їх корекція Наталія Степанівна Кабанець 27.2 КБ
Порушення репродуктивного здоров'я у дівчат-підлітків з екстрагенітальною патологією і можливі шляхи М.І. Грицько 64.5 КБ
Порушення репродуктивної функції чоловіків з хронічним простатитом хламідійної, мікоплазменної та ур М.С. Стрижак 46.7 КБ
Порушення ритму серця у вагітних: характеристика, прогнозування, лікування І.І. Вишнивецький 38.2 КБ
Порушення рухової активності товстої кишки у дітей із синдромом подразненого кишечнику та їх корекці Т.В. Зімницька 41.4 КБ
Порушення самосвідомості у хворих на шизофренію (судово-психіатричний аспект) О.А. Козерацька 35.2 КБ
Порушення систем гемостазу, клітинного і гуморального імунітету при запальних і дистрофічно-запальни В.Г. Жирова 26.5 КБ
Порушення систем специфічного протеолізу при хронічному катаральному гінгівіті у дітей та їх корекці С.В. Волкова 29.3 КБ
Порушення скорочувальної здатності міокарда та ендотеліальна дисфункція у хворих на симптоматичну ар О.Ю. Литовченко 60.4 КБ
Порушення слизової секреції в шлунку та дванадцятипалій кишці у ліквідаторів наслідків Чорнобильсько Т.Г. Козлова 36.0 КБ
Порушення спінального кровообігу. Клініка, діагностика, лікування Г.О. Слинько 84.4 КБ
Порушення та корекція структурно-функціонального стану кісткової тканини (експериментальне та клініч О.В. Калашніков 35.9 КБ
Порушення у фетоплацентарному комплексі та їх корекція у вагітних, зайнятих у сфері переробки фосфор М.Л. Кузьоменська 37.5 КБ
Порушення урівноваженості хребта в патогенезі диспластичного сколіозу та її оперативна корекція О.В. Демченко 27.1 КБ
Порушення формування опорно-рухового апарату у дітей дошкільного віку в промислових районах Донбасу С.І. Верещагін 26.2 КБ
Порушення функцій каудальної групи черепних нервів та їх профілактика при хірургічному лікуванні поз В.В. Гудков 42.4 КБ
Порушення функціонального стану нирок та можливості його корекції у дітей, хворих на пієлонефрит Юрій Юрійович Кампі 35.0 КБ
Порушення функціонального стану органів гастродуоденальної зони та психоемоційного статусу у дітей ш І.С. Лембрик 29.6 КБ
Порушення функціональної активності епіфіза та імунітету у хворих на звичайний псоріаз з урахуванням О.В. Решетняк 31.7 КБ
Порушення функціонування тиреоїдної системи при тяжкій черепно-мозковій травмі, способи їхньої корек І.І. Ребковець 30.5 КБ
Порушення центральної і церебральної гемодинаміки та їх корекція у хворих на гіпертонічну хворобу Іяд Салах Юсеф Абу Шаіра 39.9 КБ
Порушення церебральної гемодинаміки внаслідок дії на організм компонентів шахтного вибуху в початков Ганна Олексіївна Редько 28.4 КБ
Порушення циркуляції внутрішньолабіринтної рідини при нейросенсорній приглухуватості різного генезу Ю.В. Дєєва 23.5 КБ
Послідовне застосування фізіотерапевтичних методів у комплексній терапії хворих з ерозивно-виразкови Кірді Мохсін 42.5 КБ
Посмертна судово-психіатрична експертиза в цивільному процесі (питання теорії і практики) В.Р. Ілейко 41.1 КБ
Постваготомні ефекти в різних функціональних зонах очеревини (експериментально-морфологічне дослідже В.А. Шаповалов 25.7 КБ
Постійна електростимуляція серця при брадиаритміях у хворих на ішемічну хворобу серця С.І. Естрін 36.4 КБ
Постійна форма миготливої аритмії при серцевій недостатності: поширеність, клініко-гемодинамічні дет А.В. Ягенський 47.9 КБ
Постінсультні стани у хворих на ішемічні порушення мозкового кровообігу В.М. Міщенко 90.0 КБ
Постінфарктна ішемія міокарда: механізми формування, діагностика, особливості клінічного перебігу, е М.М. Долженко 71.6 КБ
Постінфарктне ремоделювання міокарда та гіпертензія: роль біомаркерів Міссаоуі Хашмі 39.4 КБ
Посттравматична задня нестабільність колінного суглоба (клініко-експериментальне дослідження) Я.В. Лінько 30.8 КБ
Посттравматичні стресові розлади у оперативних співробітників органів внутрішніх справ (рання діагно В.Ю. Омелянович 29.8 КБ
Посттравматичні ураження кісток: патоморфологія та патогенез В.В. Григоровський 57.5 КБ
Посттромбоемболічна легенева гіпертензія у хворих з супутньою ішемічною хворобою серця: особливості М.О. Клунник 31.2 КБ
Похідні 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти - потенційні антигіпоксанти з антиоксидантними властиво Е.Л. Торянік 92.2 КБ
Похідні 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти - потенційні регулятори сечовидільної функції нирок І.І. Шевцов 31.7 КБ
Початкова серцева недостатність при гострих та хронічних захворюваннях міокарда: механізми формуванн М.П. Бойчак 45.8 КБ
Початкові порушення кровопостачання головного мозку у робітників великого промислового підприємства П.Д. Бахтояров 34.0 КБ
Початкові форми цереброваскулярної патології у хворих на артеріальну гіпотензію: патогенетичні, діаг О.О. Микляєв 32.8 КБ
Поширеність і особливості перебігу хвороб органів дихання у різних категорій військовослужбовців Збр Віктор Вікторович Дяченко 30.9 КБ
Поширеність синдрому гіперреактивності бронхів серед різних статево-вікових та професійних континген Л.В. Распутіна 27.1 КБ
Поширеність та інтенсивність гострого початкового карієсу, сучасні методи його профілактики та лікув М.Б. Мєдвєдєва 423.7 КБ
Пошкодження зорового нерва при цукровому діабеті (патогенез, клініка, діагностика, лікування) Р.Л. Скрипник 72.1 КБ
Пошук антигіпоксичних речовин серед похідних бурштинової кислоти С.І. Крижна 32.7 КБ
Пошук антидотно-лікувальних засобів серед германійорганічних сполук з біолігіндами на моделі гострог М.М. Бабенко 43.6 КБ
Пошук ефективних протиаритмічних засобів серед нових похідних діамінодифенілу та дибензодіазепіну І.В. Данильчук 22.0 КБ
Пошук засобів профілактики гіпоксії замкнутого простору О.Д. Немятих 92.8 КБ
Пошук потенційних міотропних детрузороселективних сполук в ряду похідних гуанідину І.В. Лимаренко 28.8 КБ
Пошук речовин з антирадикальною і антиперекисною активністю серед похідних хіназолону-4 та 4-амінохі Н.В. Бухтіярова 31.5 КБ
Пошук сполук з анорексигенними і анксіолітичними властивостями серед 3-заміщених похідних 1,4-бензді К.А. Костенко 246.4 КБ
Пошук та вивчення антигіпоксантів з термопротекторними властивостями серед 4-тіазолідинів С.Я. Рензяк 92.5 КБ
Пошук та вивчення потенційних протипухлинних засобів - похідних кислот фосфору (експериментальне дос І.Г. Кудрявцева 66.3 КБ
Пошук церебропротекторів у ряду 4-гідразинохіназоліна та його конденсованих аналогів І.В. Сидорова 33.1 КБ
Пошук церебропротекторних засобів серед нових координаційних сполук германію з біолігандами Л.В. Висоцька 88.9 КБ
Пошук шляхів підвищення анальгетичної активності та безпечності місцевих анестетиків при їх інтратек О.Ю. Коваленко 61.4 КБ
Превентивна терапія гнійно-септичних ускладнень у породіль з факторами ризику після операції кесарсь І.В. Корда 33.0 КБ
Прегравідарна підготовка і профілактика невиношування у жінок з гіпотирозом І.Ю. Мамоненко-Морозова 29.6 КБ
Прегравідарна підготовка та ведення вагітності у пацієнток з невиношуванням вагітності на фоні герпе С.В. Ніколаєва 38.3 КБ
Предиктори порушень ритму серця у юнаків допризивного віку з пролапсом мітрального клапана Т.М. Бортна 43.8 КБ
Предиктори розвитку аритмій у хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з цукровим діабетом типу О.В. Денесюк 34.0 КБ
Предиктори розвитку частих рецидивів фібриляції передсердень при ІХС та ефективність різних методів О.В. Ковальчук 40.7 КБ
Предиктори серцево-судинних ускладнень та їх профілактика на етапах анестезіологічного забезпечення Н.В. Малютіна 46.6 КБ
Предиктори суправентрикулярних порушень ритму у хворих на ішемічну хворобу серця в похилому віці Л.А. Бодрецька 33.7 КБ
Предиктори та стратифікація вірогідності виживання хворих з хронічною серцевою недостатністю та сист Н.А. Ткач 467.8 КБ
Прееклампсія у вагітних з первинною артеріальною гіпертензією (прогнозування, клініко-патогенетичне Ю.Я. Круть 55.5 КБ
Прееклампсія у вагітних з хронічним пієлонефритом (патогенез, лікування та профілактика ускладнень) Олена Василівна Ольшевська 57.7 КБ
Прееклампсія як синдром психоемоційної та вегето-судинної дизадаптації С.Р. Галич 158.6 КБ
Пренатальна діагностика і корекція патологічного стану плода (клінічні аспекти, можливості і перспек Юрій Анатолійович Каченюк 58.1 КБ
Пренатальний моніторинг при затримці розвитку плода О.С. Медвєдєва 36.9 КБ
Препарати рослинного походження у комплексному лікуванні хворих на хронічний нейродерміт Н.В. Савко 28.0 КБ
Примусові заходи медичного характеру щодо осіб із короткочасними психотичними розладами психічної ді А.В. Мельник 41.7 КБ