Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Медичні науки - Страница 46, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Діатомові водорості озер Шацького національного природного парку - А.А. Кривенда
Вивчено видовий склад діатомових водоростей озер Шацького національного природного парку (ШНПП) й оцінено їх стан з використанням методики діатомових індексів. Установлено, що систематичний список діатомових водоростей озер ШНПП нараховує 282 види, представлені 298-ма внутрішньовидовими таксонами (враховуючи ті, що містять номенклатурний тип виду). З них 29 уперше наведено для флори України, 217 видів виявилися новими для території парку. Визначено, що за значенням діатомових індексів органічне забруднення (сапробність) більшості озер (18-ти) ШНПП у період 2004 - 2006 рр. можна охарактеризувати як відсутнє або слабке та середнє або сильне в озерах Довге, Линовець, Кругле. Евтрофування Шацьких озер можна охарактеризувати як слабке до середного (16) та лише в озері Озерце відсутнє до слабкого та середнє або сильне в озерах Довге, Линовець, Кругле. З'ясовано, що у порівнянні з сапробіологічною оцінкою стану Шацьких озер, одержаною у 1992 р., рівень органічного забруднення у великих озерах не підвищився. За результатами порівняльного оцінювання якості вод в озерах Озерце та Чорне Мале у період 1989 - 2006 рр. виявилося, що ці озера відповідають вимогам, що висуваються до референтних водних об'єктів Водною рамковою директивою WFD-2000. Наголошено на доцільності проведення комплексних поглиблених досліджень цих озер.

Молекулярно-генетичний аналіз дистрофін-дистрогліканового комплексу у модельного об'єкта Drosophila - Андрій Сергійович Яценко
Вивчено видовий склад діатомових водоростей озер Шацького національного природного парку (ШНПП) й оцінено їх стан з використанням методики діатомових індексів. Установлено, що систематичний список діатомових водоростей озер ШНПП нараховує 282 види, представлені 298-ма внутрішньовидовими таксонами (враховуючи ті, що містять номенклатурний тип виду). З них 29 уперше наведено для флори України, 217 видів виявилися новими для території парку. Визначено, що за значенням діатомових індексів органічне забруднення (сапробність) більшості озер (18-ти) ШНПП у період 2004 - 2006 рр. можна охарактеризувати як відсутнє або слабке та середнє або сильне в озерах Довге, Линовець, Кругле. Евтрофування Шацьких озер можна охарактеризувати як слабке до середного (16) та лише в озері Озерце відсутнє до слабкого та середнє або сильне в озерах Довге, Линовець, Кругле. З'ясовано, що у порівнянні з сапробіологічною оцінкою стану Шацьких озер, одержаною у 1992 р., рівень органічного забруднення у великих озерах не підвищився. За результатами порівняльного оцінювання якості вод в озерах Озерце та Чорне Мале у період 1989 - 2006 рр. виявилося, що ці озера відповідають вимогам, що висуваються до референтних водних об'єктів Водною рамковою директивою WFD-2000. Наголошено на доцільності проведення комплексних поглиблених досліджень цих озер.Кадастровые работы еще здесь.
Дисертації, автореферати » Медичні науки

Медичні науки - Страница 46, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Поетапна профілактика карієсу зубів у дітей В.С. Іванов 40.0 КБ
Поетапна реабілітація репродуктивного здоров'я дівчаток, народжених матерями з прееклампсією Н.С. Толкач 35.2 КБ
Поєднане застосування гальванічного струму з антибіотиками в комплексному лікуванні одонтогенних зап Н.В. Одушкіна 42.8 КБ
Поєднані форми внутрішньоутробних інфекцій: патогенез акушерських і перинатальних ускладнень та їх п О.О. Корчинська 67.7 КБ
Поєднання ішемічної хвороби серця з патологією мітрального клапана: клініка, діагностика, хірургічне О.А. Крикунов 44.6 КБ
Позаканальна проникність клітинних мембран для катіонів та її вплив на електричну активність міокард Н.М. Бандурка 101.5 КБ
Позалікарняні бактеріальні пневмонії у дітей грудного віку (діагностичні та прогностичні критерії, о Л.А. Іванова 33.4 КБ
Позамозкові пухлини краніовертебральної локалізації. Діагностика та хірургічне лікування В.М. Бурик 40.8 КБ
Позаосередковий остеосинтез нестабільних ушкоджень таза (анатомічне, біомеханічне та клінічне обгрун Г.В. Лобанов 43.9 КБ
Показання до застосування та особливості інсулінотерапії у комплексному хірургічному лікуванні некро А.В. Федоренко 35.2 КБ
Показання та протипоказання до виконання прицільної резекції ішемізованого сегмента шлунка в хірургі Ю.М. Футуйма 50.0 КБ
Показання та протипоказання до призначення антибактеріальних препаратів дітям, хворим на бронхіальну К.М. Ковбаско 25.5 КБ
Показання, клінічні особливості заміщення дефектів коронок бокових зубів вкладками та технологія їх І.А. Шинчуковський 37.8 КБ
Покази та вибір методу лікування тромбозів глибоких вен нижніх кінцівок С.С. Юрець 33.2 КБ
Показники варіабельності серцевого ритму і якість життя у робітників вугільних копалень з артеріальн І.Д. Федько 65.0 КБ
Показники добового моніторування артеріального тиску і їх зв'язок з ремоделюванням серця при гіперто Ж.М. Златогорська 111.0 КБ
Показники імунологічної реактивності і гемостазу при хронічних захворюваннях печінки та їх динаміка Г.В. Світлик 34.7 КБ
Показники оксидативного стресу та ліпопротеїнового спектру крові у жінок, хворих на цукровий діабет М.Ю. Горшунська 31.7 КБ
Показники рівня ендотеліну-1 і регіональної гемодинаміки при вторинній легеневій гіпертензії у хвори Б.Б. Самура 26.2 КБ
Показники стану імунної системи в різні фази запалення та диференційоване застосування лаферону при О.Л. Ковальчук 32.2 КБ
Показники фізичного розвитку новонароджених різного гестаційного віку міста Львова та Львівської обл В.С. Забор 28.2 КБ
Показники функціонального стану ендотелію при цукровому діабеті II-го типу Л.А. Могильницька 45.2 КБ
Покращання фізико-механічних властивостей пластмасових базисів знімних протезів (клініко-лабораторне А.В. Крайній 31.7 КБ
Покращення регіонарного кровотоку при повторних операціях з приводу рецидиву ішемії після аортостегн В.М. Богдан 316.8 КБ
Покращення репродуктивного здоров'я жінок з урогенітальною вірусною інфекцією І.Б. Нітефор 32.5 КБ
Поліаміни-маркери злоякісного росту і мішень для протипухлинної терапії С.П. Залєток 66.2 КБ
Поліморфізм гена ангіотензин-перетворюючого ферменту та активність АПФ у хворих на гострий інфаркт м О.Г. Почепцова 39.7 КБ
Поліморфізм гена ангіотензинперетворюючого ферменту, добовий профіль артеріального тиску та ефективн А.В. Ляшенко 31.2 КБ
Поліморфізм гену ангіотензинперетворюючого ферменту та ефективність антигіпертензивної терапії О.В. Пелецька 48.3 КБ
Політравма у літніх людей (клініко-епідеміологічна характеристика, особливості діагностики та лікува В.Ю. Кузьмін 52.1 КБ
Попередження депресії дихання у хворих, оперованих на нижніх кінцівках під субарахноїдальною анестез К.Г. Михневич 120.8 КБ
Попередження нефро- та гепатотоксичної дії парацетамолу модуляторами метаболізму ксенобіотиків та ан Г.Й. Блажієвська 44.6 КБ
Попередження ранніх післяопераційних ускладнень гнійно-запального характеру при травматичних пошкодж В.К. Гродецький 29.6 КБ
Попередження раннього рецидиву кровотечі у хворих старше 60 років з гострокровоточивою дуоденальною В.Ю. Бодяка 32.4 КБ
Попередження та лікування уповільненої консолідації переломів кісток гомілки (клініко-експерименталь Халед М.А. Абу Захра 79.4 КБ
Попередження тромбозу після реконструкції атеросклеротичної оклюзії стегно-підколінно-гомілкового се О.В. Шідловський 34.7 КБ
Попередження ушкоджень печінки при гострому стресі за допомогою нейротропних засобів (експерименталь Р.В. Луценко 31.8 КБ
Попереджувальна аналгезія, як компонент анестезіологічного забезпечення операцій на щитоподібній зал У.Ж. Егамбердієв 27.1 КБ
Поперекова симпатектомія при реконструкції атеросклеротичної оклюзії аорто-стегнового сегмента В.Я. Кадубець 54.3 КБ
Поперекова симпатектомія у хворих на облітеруючий атеросклероз при хронічній критичній ішемії нижніх В.І. Жаданов 14.7 КБ
Поперековий остеохондроз з неврологічними проявами: патогенез і диференційована терапія на етапах ме С.І. Шкробот 53.0 КБ
Поперековий спондилолістез (патогенез, діагностика, прогнозування та лікування) В.О. Куценко 80.3 КБ
Популяційна оцінка внеску факторів ризику серцево-судинних захворювань в смертність за даними 20-річ О.О. Кваша 288.1 КБ
Порівняльна анатомія пазушно-венозних утворень твердої оболонки головного мозку людини й собаки В.А. Чалий 42.4 КБ
Порівняльна гігієнічна оцінка використання на сільськогосподарських культурах різних форм препаратів А.В. Киріченко 276.0 КБ
Порівняльна ефективність блокатора кальцієвих каналів дилтіазему та бета- адреноблокаторів з різними Олена Вікторівна Ходаківська 89.8 КБ
Порівняльна ефективність діагностичних підходів і лікувальних стратегій гастроезофагеальної рефлюксн О.В. Тарасенко 131.2 КБ
Порівняльна ефективність діагностичних підходів і лікувальних стратегій гастроезофагеальної рефлюксн О.В. Тарасенко 67.1 КБ
Порівняльна ефективність лікування хворих на гострий інфаркт міокарда різними методами тромболітично Б.І. Голобородько 35.6 КБ
Порівняльна ефективність преформованих фізичних чинників у комплексному відновлювальному лікуванні х М.М. Перепелюк 79.7 КБ
Порівняльна ефективність сучасних методів амбулаторного лікування виразкової хвороби С.М. Ткач 46.5 КБ
Порівняльна ефективність тривалого лікування хворих на гіпертонічну хворобу фіксованими комбінаціями Н.І. Іманова 41.6 КБ
Порівняльна клініко-лабораторна оцінка знімних пластинкових протезів, виготовлених методом пресуванн О.В. Шишова 26.8 КБ
Порівняльна клініко-параклінічна характеристика хронічних вірусних гепатитів у дітей та удосконаленн Н.М. Музика 36.4 КБ
Порівняльна морфологічна характеристика плацентарного бар'єра при різних формах пізнього гестозу, по Н.М. Лагода 28.3 КБ
Порівняльна оцінка впливу триметазидіну, мілдронату та кардонату на дисфункцію міокарду, ліпідний сп С.В. Коновалов 34.5 КБ
Порівняльна оцінка діагностичних методів визначення зовнішньосекреторної недостатності підшлункової Ю.В. Чичула 35.6 КБ
Порівняльна оцінка діагностичної та прогностичної значущості маркерів атеросклерозу у хворих ішемічн Володимир Володимирович Шишкін 1.10 МБ
Порівняльна оцінка ефективності відновлення бічних зубів методом inlay-onlay та прямої реставрації ( Я.Д. Прилуцька 21.5 КБ
Порівняльна оцінка ефективності гамма- та гальмівного випромінення лінійного прискорювача в лікуванн Віктор Петрович Старенький 18.7 КБ
Порівняльна оцінка ефективності лікування гострого холециститу методами традиційної та лапароскопічн Р.В. Салютін 31.7 КБ
Порівняльна оцінка ефективності різних методів лікування хворих на рак передміхурової залози, усклад С.М. Пасічник 91.3 КБ
Порівняльна оцінка ефективності різних методів токолітичної терапії при передчасних пологах О.О. Дрозд 86.5 КБ
Порівняльна оцінка застосування зшиваючих апаратів УБ-25, КЦ-28 і ручного кетгутового шва в хірургіч С.П. Гавриленко 19.7 КБ
Порівняльна оцінка інвазивних та неінвазивних методів діагностики стану матки та додатків у жінок з В.К. Кондратюк 18.0 КБ
Порівняльна оцінка клініко-гемодинамічних і електрофізіологічних ефектів раннього застосування капто С.П. Кушнір 276.1 КБ
Порівняльна оцінка клініко-психопатологічних особливостей, якості життя та соціального функціонуванн Є.М. Денисов 41.5 КБ
Порівняльна оцінка лапароскопічних методик лікування у відновленні репродуктивної функції хворих із М.М. Козуб 33.9 КБ
Порівняльна оцінка методів антикоагулянтної терапії у хворих на гострий інфаркт міокарда при проведе О.А. Скаржевський 41.5 КБ
Порівняльна оцінка методів захисту міокарда на основі кристалоїдних кардіоплегічних розчинів при хір М.І. Барановський 30.7 КБ
Порівняльна оцінка методів інтенсивної терапії гепатоспланхнічної ішемії та її наслідків у хворих на М.Ф. Мосенцев 35.9 КБ
Порівняльна оцінка методів лікування гнійних ран в акушерській практиці А.Б. Прилуцька 279.3 КБ
Порівняльна оцінка методів лікування при повній втраті коронкових частин зубів С.Л. Прохоров 48.0 КБ
Порівняльна оцінка методів превентивної терапії гнійно-запальних ускладнень у породіль після операці Т.В. Кравець 33.9 КБ
Порівняльна оцінка методів фіксації різноманітних облицювальних матеріалів на каркасі суцільнолитих І.Л. Скрипник 32.0 КБ
Порівняльна оцінка методів хірургічного лікування геморою та покази до них В.С. Андрієць 28.2 КБ
Порівняльна оцінка операції депорталізації та пересадки культур клітин підшлункової залози при цукро В.Ю. Михайліченко 29.8 КБ
Порівняльна оцінка пломбування бокових зубів композиційними матеріалами в осіб різного віку Оксана Миколаївна Чепурняк 36.5 КБ
Порівняльна оцінка результатів оперативного лікування хворих з об'ємними утвореннями печінки І.П. Шмигаль 42.1 КБ
Порівняльна оцінка ренопротекторного ефекту інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту, лацидипі А.Є. Громова 32.0 КБ
Порівняльна оцінка різних методів ортопедичного лікування хворих на хронічний генералізований пародо І.М. Ткаченко 31.2 КБ
Порівняльна оцінка різних програм лікування гострого коронарного синдрому із застосуванням антикоагу О.В. Дорошенко 22.5 КБ
Порівняльна оцінка різних режимів терапії артеріальної гіпертензії з діабетичною нефропатією А.В. Жадан 56.5 КБ
Порівняльна оцінка різних форм антагоніста кальцію-ріодипіну та їх вплив на добовий профіль артеріал Каріне Шагенівна Арутюнова 162.1 КБ
Порівняльна оцінка хронотерапії хворих на артеріальну гіпертензію інгібітором АПФ спіраприлом та ант Г.О. Мовчан 36.9 КБ
Порівняльна оцінка якості життя хворих на рак ободової та прямої кишки, оперованих традиційних (відк Абу Шамсієх Рамі 92.3 КБ
Порівняльна судово-медична характеристика ушкоджень, заподіяних при пострілах з використанням різних Г.А. Зарицький 53.7 КБ
Порівняльна фармакологічна характеристика циназепаму та гідазепаму - проліків 1,4-бенздіазепінової с Г.В. Сіваченко 30.7 КБ
Порівняльна характеристика віддалених результатів різних видів органозберігаючих операцій при прорив І.В. Численко 105.4 КБ
Порівняльна характеристика впливу метопрололу, бісопрололу та карведілолу на клінічний статус та фун В.В. Вавринчук 45.7 КБ
Порівняльна характеристика ефективності використання ультрафіолетового опромінення та поляризованого А.П. Перехрестенко 31.7 КБ
Порівняльна характеристика ефективності гіполіпідемічної терапії аторвастатином у пацієнтів з ішеміч О.О. Гунаєва-Кручина 50.2 КБ
Порівняльна характеристика ефективності деяких методів діагностики та лікування урогенітальної хламі О.М. Чокіна 28.6 КБ
Порівняльна характеристика ефективності різних методів терапії невиношування вагітності нез'ясованої Н.В. Рудакова 32.1 КБ
Порівняльна характеристика клініко-патогенетичних ознак розсіяного склерозу у віковому аспекті М.С. Шоробура 44.0 КБ
Порівняльна характеристика методів радіомодифікації пухлини при променевому лікуванні хворих на рак М.В. Соколовська 185.8 КБ
Порівняльна характеристика показників ліпідного обміну та вільнорадикальних процесів у кролів при мо Н.А. Ларіонова 41.7 КБ
Порівняльна характеристика профілактичної та лікувальної ефективності антимікробних препаратів бісче О.Г. Голік 70.0 КБ
Порівняльна характеристика психоакустичних та електрофізіологічних показників стану слухової системи Л.Д. Малкович 57.7 КБ
Порівняльна характеристика та вдосконалення методів сануючих операцій, тимпанопластики у хворих на х Ю.М. Цуп 33.9 КБ
Порівняльна характеристика хірургічних методів розродження (кесаревого розтину, вакуум-екстракції пл Р.М. Міцода 27.1 КБ
Порівняльний аналіз ефективності антралю, тіотриазоліну, силібору, фламіну та холосасу при ураженнях Т.В. Бородіна 23.3 КБ
Порівняльний аналіз нормальних черепів та черепів з набутими деформаціями з археологічних розкопок В В.О. Федорищева 211.8 КБ
Порівняльний вплив карведілолу та атенололу на добовий профіль артеріального тиску та показники гемо Г.К. Берко 34.0 КБ
Порівняльний клініко-етологічний аналіз маніпулятивної поведінки при ендо- і екзогенних психозах А.В. Єжов 24.4 КБ
Порівняльний клінічний аналіз ендогенних психозів в умовах курорту Т.Г. Вєтрила 14.6 КБ
Порівняльний фармакологічний аналіз імунотропних властивостей ряду антибактеріальних препаратів, які Абу-Кешк Талат Хафіз Сулейман 38.8 КБ
Порівняльні аспекти контрацепції у жінок з нейроциркуляторною астенією Я.А. Рубан 36.9 КБ
Порівняльні аспекти контрацепції у жінок з різним індексом маси тіла І.В. Литвинчук 28.0 КБ
Порівняльні аспекти контрацепції у жінок з хронічним пієлонефритом О.Л. Поліщук 33.8 КБ
Порівняльні аспекти контрацепції у молодих жінок, які не народжували І.Б. Глазкова 22.7 КБ
Порівняльні аспекти розвитку, перебігу різних форм ішемічної хвороби серця та оптимізація їх лікуван О.С. Полянська 44.0 КБ
Порівняльно-анатомічні аспекти кровопостачання плаценти і легень при різних ступенях плацентарної не Ю.М. Орел 30.7 КБ
Порівняльно-вікові аспекти патоморфозу невротичних розладів у підлітків С.М. Козідубова 62.3 КБ
Порівняння антиангінальної та антигіпертензивної ефективності фелодипіну та амлодипіну у хворих на х В.М. Ванджура 49.9 КБ