Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Визначення перхлоратів у природній воді рентгенофлуоресцентним або візуально-тестовим методом після - С.В. Химченко
Досліджено умови сорбційного на пінополіуретані або на активному вугіллі концентрування перхлоратів з природної води. Розроблено методи їх визначення в одержаних сорбатах. Визначено умови сорбційного концентрування перхлорат-іонів на пінополіуретані у вигляді їх іонних асоціатів з катіонним барвником тіоніном, а також на активованому вугіллі у вигляді асоціатів з батофенантролінатом кобальту. Розроблено сорбційно-рентгенофлоуресцентну методику визначення перхлоратів у природній водніх на рівні 0,01 ГДК. Для визначення перхлоратів і важких металів у воді розроблено два види зручних і простих у виготовленні випромінювачів для РФлА, які місять активне вугілля. Розроблено візуально-тестову та сорбційно-спектроскопічну методики виявлення та визначення перхлоратів у природній воді на рівні ГДК, які можуть бути використані для експресного контролю якості води щодо вмісту та наявності в ній перхлоратів. Уперше показано, що у тест-методі розташування елементів шкали порівняння відповідно до послідовності Фібоначчі, а також забарвлення елементів шкали на фоні, який є порівняльний до кольору проб, підвищує точність візуального визначення перхлоратів. Розроблено методики ефективного попереднього сорбційного видалення заважальних гуматів і аніонних поверхнево-активних речовин від перхлоратів у порівнянні з визначенням перхлоратів у водних розчинах.

Мухи-стрічкокрилки (Diptera, Ulididae) Палеарктики (фауна, морфологія, систематика) - О.П. Каменєва
Досліджено умови сорбційного на пінополіуретані або на активному вугіллі концентрування перхлоратів з природної води. Розроблено методи їх визначення в одержаних сорбатах. Визначено умови сорбційного концентрування перхлорат-іонів на пінополіуретані у вигляді їх іонних асоціатів з катіонним барвником тіоніном, а також на активованому вугіллі у вигляді асоціатів з батофенантролінатом кобальту. Розроблено сорбційно-рентгенофлоуресцентну методику визначення перхлоратів у природній водніх на рівні 0,01 ГДК. Для визначення перхлоратів і важких металів у воді розроблено два види зручних і простих у виготовленні випромінювачів для РФлА, які місять активне вугілля. Розроблено візуально-тестову та сорбційно-спектроскопічну методики виявлення та визначення перхлоратів у природній воді на рівні ГДК, які можуть бути використані для експресного контролю якості води щодо вмісту та наявності в ній перхлоратів. Уперше показано, що у тест-методі розташування елементів шкали порівняння відповідно до послідовності Фібоначчі, а також забарвлення елементів шкали на фоні, який є порівняльний до кольору проб, підвищує точність візуального визначення перхлоратів. Розроблено методики ефективного попереднього сорбційного видалення заважальних гуматів і аніонних поверхнево-активних речовин від перхлоратів у порівнянні з визначенням перхлоратів у водних розчинах.
Дисертації, автореферати » Медичні науки

Медичні науки - Страница 44, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Патогенетичні особливості запального процесу при проникних пораненнях заднього сегмента ока і профіл О.П. Кучук 36.8 КБ
Патогенетичні особливості різних форм шигельозу та оптимізація лікування В.С. Копча 66.9 КБ
Патогенетичні особливості розвитку імунних, метаболічних та мікроциркуляторних порушень в дітей, хво І.А. Гайдаш 28.2 КБ
Патогенетичні особливості стану загальної та локальної гемодинаміки при вертеброгенних больових синд О.І. Асауленко 29.4 КБ
Патогенетичні особливості та лікування мікозів ступнів і оніхомікозів у хворих на цукровий діабет та А.В. Кравченко 42.3 КБ
Патогенетичні особливості ураження печінки в умовах стресу і локальної гіпотермії шкіри та його коре О.Б. Сван 62.7 КБ
Патогенетичні особливості функціонально-структурних порушень в серці та змін імунологічної реактивно О.Б. Сусла 39.0 КБ
Патогенетичні особливості, прогнозування, профілактика та лікування акушерських ускладнень у жінок, Р.М. Міцода 72.6 КБ
Патогенетичні підходи до вибору раціональної фармакотерапії хронічної серцевої недостатності із збер Л.Б. Ушкварок 52.1 КБ
Патогенетичні та клінічні аспекти відновлювального лікування хворих на постінфарктний кардіосклероз О.О. Власенко 37.6 КБ
Патогенетичні та клінічні аспекти поєднаних захворювань бронхолегеневої і травної систем у молодому С.П. Шкляр 104.8 КБ
Патогенетичні та терапевтичні аспекти мікроелементів при ішемічній хворобі серця Н.О. Харченко 21.8 КБ
Патогенетичні фактори периферичної дистрофії сітківки О.М. Черемухіна 43.5 КБ
Патогенетичні, нейрогуморальні та клінічні аспекти ураження серцево-судинної системи у хворих з синд О.Б. Тверетінов 30.8 КБ
Патогенетично обгрунтовані підходи при лікуванні запальних захворювань придатків матки О.М. Зятіна 33.8 КБ
Патогістологічні і імуногістохімічні особливості прогресії хронічних вірусних гепатитів B та C за да М.А. Шишкін 32.9 КБ
Патогномонічне обгрунтування лікувальної тактики при гострому тромбофлебіті нижніх кінцівок Микола Дмитрович Ризюк 62.0 КБ
Патологічна анатомія вегетативної нервової системи серця при ішемічній хворобі серця В.В. Гаргін 66.9 КБ
Патологічна анатомія вилочкової залози жінок, хворих на генералізовану міастенію Н.О. Ремньова 31.4 КБ
Патологічна анатомія органів імунної системи плодів та дітей раннього віку від ВІЛ-інфікованих матер С.О. Шерстюк 61.9 КБ
Патологічна анатомія підшлункової залози плодів та новонароджених від матерів із анемією Олена Валеріївна Полякова 42.1 КБ
Патологічна анатомія плеври при її запальних та пухлинних ураженнях І.В. Ліскіна 61.0 КБ
Патологічна анатомія посліду при первинній та вторинній слабкості пологової діяльності Т.В. Бочарова 31.4 КБ
Патологічна анатомія провідної системи серця плодів та новонароджених від матерів з артеріальною гіп Н.В. Гольєва 166.6 КБ
Патологічна анатомія пухлин щитовидної залози в сучасних екологічних умовах (по Харківському регіону Е.О. Кучеренко 31.2 КБ
Патологічна анатомія репаративних процесів при застосуванні "Тутопласту" в первинно інфікованій рані І.М. Горянікова 34.1 КБ
Патологічна анатомія формоутворення раку шлунка (макро- та мікроскопічні кореляції) І.А. Колеснікова 32.1 КБ
Патологічна звивистість, гіпо- і аплазія прецеребральних судин мозку і їх вплив на перебіг резистерн О.Л. Яворська 45.7 КБ
Патологічна морфологія легень у гострому періоді інфаркту міокарда С.Г. Гичка 51.5 КБ
Патологічна фіксація спинного мозку у дітей (діагностика та лікування) О.Г. Звонарьов 45.3 КБ
Патологічний прелімінарний період (патогенез, прогнозування, профілактика і лікування) С.Є. Савченко 53.7 КБ
Патологічні зміни в нирці при нирковій коліці. Тактика лікування і профілактика ускладнень А.І. Бойко 36.8 КБ
Патологічні переломи довгих кісток кінцівок (діагностика, клініка, лікування) Ферас Анабтаві 30.3 КБ
Патологія вуха та стан слухового аналізатора у дітей із природженим незрощенням піднебіння О.О. Кіцера 132.4 КБ
Патологія опорно-рухового апарату при хворобі Реклінгаузена Ю.М. Гук 204.5 КБ
Патологія репродуктивної системи у жінок з оперованою маткою О.В. Горбунова 53.3 КБ
Патологія серця при запальних захворюваннях суглобів (поширеність, діагностика, патогенез, лікування В.К. Гринь 70.8 КБ
Патологія хребта як ланка патогенезу захворювань внутрішніх органів та фактор їх резистентності до л П.Ф. Колісник 56.0 КБ
Патологоанатомічні зміни церебральних мікросудин в динаміці постреанімаційних енцефалопатій С.Г. Тимошенко 33.2 КБ
Патоморфогенез, клініка, діагностика та лікування спайкової хвороби на основі визначення індивідуаль М.І. Покидько 72.4 КБ
Патоморфоз психічних розладів при епілепсії на прикладі популяції Криму В.В. Сойко 28.6 КБ
Патоморфоз фолікулярних пухлин щитовидної залози у мешканців Києва після аварії на Чорнобильській АЕ О.О. Самойлов 38.9 КБ
Патоморфоз хронічного гастриту у осіб молодого віку в залежності від тривалості персистенції Helicob Т.А. Соломенцева 78.0 КБ
Патоморфологічна діагностика хронічної плацентарної недостатності при екстрахоріальних плацентах О.А. Тюлєнєва 54.3 КБ
Патоморфологічні аспекти захворювань щитовидної залози людини у Придніпровському промисловому регіон О.В. Нікітіна 21.9 КБ
Патоморфологічні аспекти формування синдрому плацентарної недостатності при залізодефіцитній анемії І.С. Давиденко 56.7 КБ
Патоморфологічні зміни респіраторного відділу легень та стан сурфактанта при печінковій недостатност О.А. Алєксєєнко 116.8 КБ
Патоморфологічні особливості тимуса плодів від матерів, хворих на цукровий діабет I типу Лариса Сергіївна Купріянова 52.0 КБ
Патоморфологічні особливості фетоплацентарного комплексу при гіпоксії і синдромі затримки розвитку п В.О. Ситнікова 109.9 КБ
Патоморфологія артерій серця при раптовій смерті в осіб молодого віку О.Р. Малик 64.2 КБ
Патоморфологія гострого пошкодження легень при каловому перитоніті та її зміни під впливом корвітину В.М. Василик 50.6 КБ
Патоморфологія єдиної після нефректомії нирки під час вагітності та в післяпологовому періоді А.Б. Шутка 29.6 КБ
Патоморфологія легеневих судин у дітей при первинній та вторинній пульмональній гіпертензії К.В. Поляков 37.6 КБ
Патоморфологія міоепітеліальних карцином молочної залози І.Г. Постолюк 30.2 КБ
Патоморфологія місцевих регуляторних систем (APUD та імунної) жовчного міхура при різних формах холе О.В. Каленська 36.9 КБ
Патоморфологія периферійного цитотрофобласта плаценти при залізодефіцитній анемії вагітних В.М. Костюк 46.6 КБ
Патоморфологія печінки при ВІЛ-інфекції/СНІД М.В. Литвиненко 37.2 КБ
Патоморфологія провідної системи серця при гострій ішемії міокарда Л.В. Боднар 41.0 КБ
Патоморфологія провідної системи серця при коронарній хворобі серця і дилятаційній кардіоміопатії І.В. Грицина 45.9 КБ
Патоморфологія проліферативної дисплазії, початкового та інвазивного раку шийки матки Н.М. Горбоконь 33.5 КБ
Патоморфологія пухлини Вільмса (нефробластоми) Р.Ф. Абдуллін 33.6 КБ
Патоморфологія сполучної тканини печінки та її роль в патогенезі і морфогенезі хронічного вірусного З.Я. Гурик 30.4 КБ
Патоморфологія фонових захворювань шийки матки. Імунологічний та мікробіологічний аспекти П.Р. Сельський 32.4 КБ
Патофізіологічна інтерпретація вмісту простагландину Е-2 і цитокінів у крові хворих на запалення біл К.В. Єльський 31.2 КБ
Патофізіологічна інтерпретація імунного статусу хворих на стриктури уретри О.Г. Кривобок 28.6 КБ
Патофізіологічні аспекти макромолекулярних змін сироватки крові при формуванні імунної відповіді Ю.В. Петрашевич 31.3 КБ
Патофізіологічні механізми атрофії альвеолярних відростків різного походження у різновікових щурів С.А. Шнайдер 24.6 КБ
Патофізіологічні механізми зрушення стрес-реалізуючих процесів за умов термічних уражень Д.О. Попов 99.3 КБ
Патофізіологічні механізми зрушень у тканинах печінки та їх регуляція до та після операції декомпрес Т.С. Дзизенко 114.9 КБ
Патофізіологічні механізми контролю підвищеної збудливості головного мозку за умов впливу лазерним в Н.В. Нескоромна 32.3 КБ
Патофізіологічні механізми патологічно посиленої збудливості головного мозку за умов застосування ба І.В. Смірнов 98.6 КБ
Патофізіологічні механізми пневмонії на різних етапах її розвитку І.В. Поліянц 81.3 КБ
Патофізіологічні механізми ранніх зрушень прооксидантно-антиоксидантної системи в легеневій, ниркові О.А. Ковалишин 71.0 КБ
Патофізіологічні механізми рецидивування та хронізації бронхіту у дітей молодшого шкільного віку К.В. Несвітайлова 33.9 КБ
Патофізіологічні механізми розвитку епілептичного синдрому в умовах модуляції функціональної активно Костянтин Іванович Степаненко 32.8 КБ
Патофізіологія клімактерію і менопаузи у жінок з порушеннями системи репродукції в анамнезі, стратег Ю.О. Дубоссарська 60.7 КБ
Патофізіологія нирок і осмотичного гомеостазу за умов кадмієвої нефропатії В.Ю. Карчаускас 39.0 КБ
Патохімічні зміни в артеріях і венах як чинники розвитку їх адреналінових уражень Р.Ф. Наумко 35.0 КБ
Пелоїдотерапія у ранньому відновлювальному лікуванні хворих після стабільно-функціонального остеосин О.Л. Чатківський 38.6 КБ
Пептична виразка дванадцятипалої кишки в осіб, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС: структурні п Л.В. Дегтярьова 63.3 КБ
Пептична виразка шлунка і дванадцятипалої кишки, не асоційована з Helicobacter pylori: клініка, діаг Халед А.М.Абугазле 316.9 КБ
Пептична виразка шлунка та дванадцятипалої кишки у хворих на атеросклероз: особливості клініки, діаг Г.В. Лизогуб 55.2 КБ
Первиний остеосинтез і ендопротезування при пошкодженнях проксимального відділу плечової кістки В.М. Томілін 35.7 КБ
Первинна і відстрочена пластика артеріалізованим шкірно-м'язовим клаптем після операцій з приводу мі М.В. Пилипюк 28.9 КБ
Первинна профілактика запальних захворювань пародонта у жінок з фізіологічним та ускладненим перебіг Л.Г. Сандига 24.0 КБ
Первинний колоректальний анастомоз при лікуванні хвороби Гіршпрунга у дітей раннього віку В.П. Притула 33.2 КБ
Первинний шов сухожиль згиначів пальців кисті в "критичній" зоні у дітей (клініко-експериментальне д О.Ю. Фурманов 38.5 КБ
Первинні пухлини серця (проблеми діагностики та хірургічного лікування) Р.М. Вітовський 64.2 КБ
Первинно-відновлювальні операції при хірургічному лікуванні обтураційної непрохідності дистальних ві В.В. Отчиченко 34.8 КБ
Первинно-локалізована меланома шкіри: оптимізація оцінки факторів прогнозу хвороби І.І. Медведєва 34.7 КБ
Перебіг адреналінової міокардіопатії при різних типах запальної реакції А.Б. Бойків 51.6 КБ
Перебіг бронхіальної астми в осіб, інфікованих Chlamydia pneumoniae Вікторія Олександрівна Галінська 30.9 КБ
Перебіг вагітності і пологів та тактика розродження жінок з гіпертензивними синдромами (клініко-експ С.Б. Чечуга 29.3 КБ
Перебіг вагітності та вихід пологів при автоімунній патології щитоподібної залози Вадим Юрійович Щербаков 63.2 КБ
Перебіг вагітності у жінок із пієлонефритом на фоні мікроелементозу С.В. Тимофеєва 35.9 КБ
Перебіг вагітності у жінок при порушенні піхвового мікробіоценозу на фоні дисмікроелементозу Т. Чітанава 36.3 КБ
Перебіг вагітності, пологів та стан новонароджених у жінок з хронічними запальними захворюваннями ни Т.В. Волошина 46.3 КБ
Перебіг вагітності, пологів та стан плода у жінок, які перенесли загрозу переривання вагітності в I А.М. Бербець 33.7 КБ
Перебіг вагітності, пологів, післяпологового періоду та профілактика ускладнень у жінок з інсуліноре В.І. Ошовський 43.9 КБ
Перебіг вагітності, пологів, стан плода і новонародженого при антифосфоліпідному синдромі у хворих н І.В. Коханов 36.0 КБ
Перебіг вагітності, стан плода і кардіо-респіраторна система у хворих на цукровий діабет О.О. Данилків 36.0 КБ
Перебіг вагітності, стан плода і тиреоїдний гомеостаз у вагітних з цукровим діабетом I типу В.О. Данилко 36.4 КБ
Перебіг вагітності, стан плода і циркуляторно-метаболічні порушення печінки у хворих на цукровий діа І.М. Грицай 35.8 КБ
Перебіг вірусних гепатитів у осіб, які вживають наркотичні речовини П.С. Чуба 43.1 КБ
Перебіг гломерулонефриту в умовах цитомегаловірусної інфекції С.М. Артемова 22.6 КБ
Перебіг дифтерії у щеплених І.А. Анастасій 23.6 КБ
Перебіг захворювань жовчовивідної системи у осіб, що постраждали від наслідків аварії на ЧАЕС О.М. Кадюк 32.4 КБ
Перебіг ішемічної хвороби серця на тлі герпесвірусної інфекції С.Д. Перемот 22.5 КБ
Перебіг лептоспірозу у хворих із супутньою патологією та принципи лікування О.Я. Пришляк 78.6 КБ
Перебіг портальної гіпертензії та її ускладнень при хірургічному лікуванні хворих, з застосуванням м Ю.Б. Григоров 48.4 КБ
Перебіг постменопаузальних ускладнень у жінок, що проживають на радіаційно забруднених територіях (д С.І. Регеда 28.4 КБ
Перебіг та виходи гострого інфаркту міокарда з зубцем Q у хворих похилого віку та їхні зміни в сучас О.В. Рябцев 78.9 КБ
Перебіг та завершення вагітності у жінок після хірургічного та консервативного лікування неплідності О.Д. Дубенко 30.5 КБ
Перебіг та лікувальна тактика клімактеричних порушень у жінок з гіпотиреозом З.В. Чумак 35.4 КБ
Перебіг та лікування ішемічної хвороби серця при супутньому хронічному панкреатиті О.М. Бондарчук 38.0 КБ