Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Медичні науки - Страница 43, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Моделі зв'язанного деформування і пошкоджуваності анізотропних композитних матеріалів стохастичної с - Л.В. Назаренко
Досліджено проблему лінійного деформування композитів з пористими анізотропними (трансверсально-ізотропними й ортотропними) компонентами та зв'язаного деформування та пошкоджуваності (короткочасної та довготривалої) пористих анізотропних (трансверсально-ізотропних і ортотропних) матеріалів і даних композитів з використаням методів механіки стохастично неоднорідних середовищ, а також досліджено закономірності деформування та пошкоджуваність (короткочасної та довготривалої) з урахуванням їх взаємодії пористих анізотропних (трансверсально-ізотропних і ортотропних) матеріалів і композитів з пористими анізотропними (трансверсально-ізотропними й ортотропними) компонентами різної структури (односпрямованих і просторово-орієнтованих волокнистих, зернисто-волокнистих, зі сферо- й еліпсоїдальними включеннями) залежно від геометричних параметрів структури, фізико-механічних властивостей, об'ємного вмісту та пористості компонентів і характеру розподілу мікроміцності в їх мікрооб'ємах. Наведено строгі математичні постановки задач про лінійне деформування композитних матеріалів з трансверсально-ізотропними й ортотропними пористими компонентами різної структури (односпрямованих і просторово-орієнтованих волокнистих, зернисто-волокнистих, зі сферо- й еліпсоїдальними включеннями) та задач про зв'язане деформування та пошкоджуваність (короткочасну та довготривалу) трансверсальноізотропних і ортотропних матеріалів і композитів з трансверсально-ізотропними й ортотропними компонентами різної структури у процесі навантаження. Одержано розв'язки поставлених задач з використанням методу умовних моментів, рівняння балансу пористості та методу послідовних наближень для пористих трансверсально-ізотропних і ортотропних матеріалів і композитів з пористими трансверсально-ізотропними й ортотропними компонентами різної структури. Встановлено загальні закономірності впливу пошкоджуваності матеріалу на закон зв'язку макронапружень, макродеформацій і температури та виявлено пов'язані з цим впливом нові механічні ефекти. Проаналізовано вплив фізико-механічних характеристик матеріалів, об'ємного вмісту та пористості компонентів, геометричних параметрів структури та характеру розподілу мікроміцності матеріалу на пошкодженість матеріалу і, як наслідок, на криві макродеформування.

Вдосконалення п'єзокерамічних сканерів для зондових наномікроскопів - С.О. Філімонов
Досліджено проблему лінійного деформування композитів з пористими анізотропними (трансверсально-ізотропними й ортотропними) компонентами та зв'язаного деформування та пошкоджуваності (короткочасної та довготривалої) пористих анізотропних (трансверсально-ізотропних і ортотропних) матеріалів і даних композитів з використаням методів механіки стохастично неоднорідних середовищ, а також досліджено закономірності деформування та пошкоджуваність (короткочасної та довготривалої) з урахуванням їх взаємодії пористих анізотропних (трансверсально-ізотропних і ортотропних) матеріалів і композитів з пористими анізотропними (трансверсально-ізотропними й ортотропними) компонентами різної структури (односпрямованих і просторово-орієнтованих волокнистих, зернисто-волокнистих, зі сферо- й еліпсоїдальними включеннями) залежно від геометричних параметрів структури, фізико-механічних властивостей, об'ємного вмісту та пористості компонентів і характеру розподілу мікроміцності в їх мікрооб'ємах. Наведено строгі математичні постановки задач про лінійне деформування композитних матеріалів з трансверсально-ізотропними й ортотропними пористими компонентами різної структури (односпрямованих і просторово-орієнтованих волокнистих, зернисто-волокнистих, зі сферо- й еліпсоїдальними включеннями) та задач про зв'язане деформування та пошкоджуваність (короткочасну та довготривалу) трансверсальноізотропних і ортотропних матеріалів і композитів з трансверсально-ізотропними й ортотропними компонентами різної структури у процесі навантаження. Одержано розв'язки поставлених задач з використанням методу умовних моментів, рівняння балансу пористості та методу послідовних наближень для пористих трансверсально-ізотропних і ортотропних матеріалів і композитів з пористими трансверсально-ізотропними й ортотропними компонентами різної структури. Встановлено загальні закономірності впливу пошкоджуваності матеріалу на закон зв'язку макронапружень, макродеформацій і температури та виявлено пов'язані з цим впливом нові механічні ефекти. Проаналізовано вплив фізико-механічних характеристик матеріалів, об'ємного вмісту та пористості компонентів, геометричних параметрів структури та характеру розподілу мікроміцності матеріалу на пошкодженість матеріалу і, як наслідок, на криві макродеформування.
Дисертації, автореферати » Медичні науки

Медичні науки - Страница 43, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Патогенетичне значення порушень у системі гемостазу у розвитку плацентарної недостатності у вагітних О.П. Борщова 175.6 КБ
Патогенетичне значення прозапальних і профіброгенних цитокінів у формуванні фіброзувальних реакцій п В.А. Ігнатов 28.2 КБ
Патогенетичне значення та корекція мікробіоценозу товстого кишечнику при атопічному дерматиті у діте Г.С. Романова 84.2 КБ
Патогенетичне значення та терапевтична тактика при активації Епштейна- Барра вірусної інфекції у діт Лариса Вячеславівна Березіна 39.9 КБ
Патогенетичне лікування хворих на генералізований пародонтит: обгрунтування, ефективність, прогноз С.С. Курбатова 29.5 КБ
Патогенетичне лікування хворих на хронічні синуїти з використанням фізичних факторів А.С. Журавльов 56.2 КБ
Патогенетичне обгрунтування антиоксидантної та метаболічної терапії кардіоміопатії у комплексному лі М.С. Зіміна 32.4 КБ
Патогенетичне обгрунтування антиоксидантної терапії при функціональній кишковій непрохідності в ранн М.А. Селезньов 88.5 КБ
Патогенетичне обгрунтування блокади АТ1 рецепторів для корекції ренальних дисфункцій після обструкці Володимир Вікторович Волошин 30.7 КБ
Патогенетичне обгрунтування використання лікувальної гімнастики і рефлекторного масажу при спастично С.І. Лазарєва 26.9 КБ
Патогенетичне обгрунтування використання фізичних чинників у комплексному відновлювальному лікуванні В.В. Стеблюк 63.6 КБ
Патогенетичне обгрунтування диференційованих підходів до лікування гіперестезії дентину при захворюв О.В. Копчак 39.6 КБ
Патогенетичне обгрунтування диференційованого застосування антисекреторних препаратів в терапії хрон Н.М. Мягка 29.9 КБ
Патогенетичне обгрунтування диференційованого лікування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у хво Інна Володимирівна Дудка 30.8 КБ
Патогенетичне обгрунтування диференційованого лікування осіб молодого віку, хворих на бронхіальну ас Галина Іванівна Шумко 80.5 КБ
Патогенетичне обгрунтування диференційованого лікування уражень слизової оболонки шлунка у хворих на Н.М. Паліброда 28.6 КБ
Патогенетичне обгрунтування диференційованого лікування хворих на гастродуоденальні та екстрагастроі Є.І. Рубцова 29.2 КБ
Патогенетичне обгрунтування диференційованого лікування хронічного обструктивного бронхіту у хворих С.В. Коваленко 30.4 КБ
Патогенетичне обгрунтування диференційованого підходу до хірургічного лікування розлитого перитоніту О.Б. Кутовий 81.4 КБ
Патогенетичне обгрунтування діагностики і лікування вагітних з хронічним пієлонефритом, ускладненим Д.Г. Сумцов 32.8 КБ
Патогенетичне обгрунтування діагностики та лікування вагітних з дифузною еутиреоїдною гіперплазією щ В.Л. Ольховик 36.3 КБ
Патогенетичне обгрунтування діагностики та лікування гестаційного пієлонефриту В.Ю. Щербаков 19.4 КБ
Патогенетичне обгрунтування діагностики та хірургічного лікування багатовузлового зоба О.С. Ларін 43.2 КБ
Патогенетичне обгрунтування діагностики, профілактики та лікування тиреопривної анемії вагітних І.А. Тиха 22.4 КБ
Патогенетичне обгрунтування ентеросорбції та цитопротекції для профілактики та лікування гастропатій У.С. Слаба 28.3 КБ
Патогенетичне обгрунтування етапної метаболічної корекції залізодефіцитних анемій у дітей К.О. Гурієнко 277.6 КБ
Патогенетичне обгрунтування ефективності блокади Н2-рецепторів гістаміну та процесів перекисного оки Алла Олександрівна Арешкович 28.3 КБ
Патогенетичне обгрунтування застосування адаптогенних препаратів в експериментальній терапії виразко Віктор Степанович Гойдик 55.5 КБ
Патогенетичне обгрунтування застосування адгезивної техніки шинування при неускладнених односторонні В.О. Гаврілов 31.1 КБ
Патогенетичне обгрунтування застосування антигіпоксантів-коректорів енергетичного обміну в комплексн М.Є. Березнякова 67.2 КБ
Патогенетичне обгрунтування застосування вакуумного гідролазерного масажу та мінеральної води "Украї К.Е. Колесник 58.4 КБ
Патогенетичне обгрунтування застосування електромагнітних хвиль міліметрового діапазону в комплексно Т.В. Трегуб 43.6 КБ
Патогенетичне обгрунтування застосування електрофорезу пропранололу та електросну у хворих на ідіопа С.Б. Пекліна 30.0 КБ
Патогенетичне обгрунтування застосування комплексу променевих методів дослідження в диспансерному на Н.І. Афанасьєва 31.6 КБ
Патогенетичне обгрунтування застосування пребіотиків для корекції ендогенної інтоксикації при гестоз О.М. Павловська 60.7 КБ
Патогенетичне обгрунтування застосування системної ензимотерапії для корекції порушень гемостазу та О.А. Ошлянська 32.8 КБ
Патогенетичне обгрунтування застосування спрямованої індукції апоптозу та супровідної терапії для пі Сергій Миколайович Пушкар 97.1 КБ
Патогенетичне обгрунтування застосування тренталу та тіотриазоліну при лікуванні гострого панкреатит І.І. Фомочкін 24.7 КБ
Патогенетичне обгрунтування застосування фізичних чинників у терапії урогенітальних мікозів В.А. Бацевич 102.9 КБ
Патогенетичне обгрунтування і клінічна ефективність застосування нестероїдних протизапальних препара М.Е. Барінова 34.4 КБ
Патогенетичне обгрунтування і розробка системи санаторно-курортного лікування і реабілітації вагітни Н.І. Тофан 68.7 КБ
Патогенетичне обгрунтування інтерферонкоригуючої терапії в комплексному лікуванні хронічних запальни О.С. Шелигін 87.0 КБ
Патогенетичне обгрунтування клінічної ефективності постійної двокамерної електрокардіостимуляції у л О.В. Распутняк 377.1 КБ
Патогенетичне обгрунтування комплексного застосування лікувального масажу, мануальної терапії та пси В.І. Котелевський 44.9 КБ
Патогенетичне обгрунтування комплексного лікування та профілактики запальних і деструктивних захворю В.М. Кулигіна 1.09 МБ
Патогенетичне обгрунтування комплексного фізіотерапевтичного лікування порушень еякуляції при синдро Абдулла Мохамед Саламех Абу Селех 26.6 КБ
Патогенетичне обгрунтування комплексного хірургічного лікування хворих на синдром діабетичної стопи С.М. Василюк 61.0 КБ
Патогенетичне обгрунтування комплексної терапії жінок, хворих на вугрову хворобу Г.Л. Висоцька 155.7 КБ
Патогенетичне обгрунтування комплексної терапії пневмонії у дітей з використанням сорбенту "Силард П Т.М. Недошитко 17.6 КБ
Патогенетичне обгрунтування комплексу профілактичних заходів при захворюваннях тканин пародонта у мо В.П. Салівон 55.4 КБ
Патогенетичне обгрунтування корекції аліментарного фактора у комплексному лікуванні хвороб пародонта Р.С. Назарян 119.8 КБ
Патогенетичне обгрунтування корекції метаболічних порушень при гіпоксично-ішемічній енцефалопатії у Л.І. Торбинська 26.8 КБ
Патогенетичне обгрунтування корекції метаболічних порушень при ерозивно-виразкових ураженнях слизово О.В. Дзяд 35.2 КБ
Патогенетичне обгрунтування корекції метаболічних, імунологічних і нейрогормональних порушень в ліку М.В. Панченко 61.7 КБ
Патогенетичне обгрунтування лікування хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу залежно від клі Людмила Богданівна Винниченко 29.9 КБ
Патогенетичне обгрунтування лікування хворих на хронічні запальні захворювання слинних залоз О.Л. Іващенко 128.3 КБ
Патогенетичне обгрунтування лікування хворих на хронічні сіалоаденіти з урахуванням психонейрорегуля Т.В. Ткач 27.2 КБ
Патогенетичне обгрунтування метаболічної терапії при гострих бронхолегеневих захворювань [тобто захв Людмила Анатоліївна Жук 47.4 КБ
Патогенетичне обгрунтування методів клітинної та еферентної терапії в комплексному лікуванні хворих В.І. Паламарчук 204.6 КБ
Патогенетичне обгрунтування методів комплексного лікування генералізованого пародонтиту (клініко-екс Ю.Г. Чумакова 109.5 КБ
Патогенетичне обгрунтування методів корекції та профілактики порушень стану кісткової тканини у діте І.О. Рогальський 33.9 КБ
Патогенетичне обгрунтування методів хірургічного лікування лівостороннього варикоцеле А.І. Сагалевич 41.7 КБ
Патогенетичне обгрунтування нових напрямків в лікуванні мікроекологічних порушень у дітей з хронічни О.В. Пьянкова 39.3 КБ
Патогенетичне обгрунтування нового підходу до лікування та профілактики загострень хронічного період Т.А. Чала 35.0 КБ
Патогенетичне обгрунтування оптимізації профілактики і лікування ранньої анемії у недоношених немовл Ю.Ю. Шевченко 51.2 КБ
Патогенетичне обгрунтування попередження та комплексного лікування гнійного кокситу у дітей раннього О.М. Кулик 61.1 КБ
Патогенетичне обгрунтування принципів етапного відновлювального лікування хворих на артроз (клініко- В.О. Вишневський 52.1 КБ
Патогенетичне обгрунтування принципів інтенсивної терапії у хворих, що перебувають у критичних стана І.В. Кузнецова 97.0 КБ
Патогенетичне обгрунтування принципів профілактики дермато-респіраторного синдрому у дітей з атопічн В.О. Приходько 29.1 КБ
Патогенетичне обгрунтування протитромботичної терапії синдрома втрати плода у вагітних з первинним а Н.І. Бондаренко 37.4 КБ
Патогенетичне обгрунтування профілактики бронхообструктивного синдрому при гострих респіраторних зах І.С. Шумейко 31.2 КБ
Патогенетичне обгрунтування та клінічна оцінка диференційованого лікування хворих на артеріальну гіп Г.Я. Ступницька 30.2 КБ
Патогенетичне обгрунтування терапії гепатопротекторними препаратами хронічних гепатитів та цирозів п Г.В. Данилова 30.9 КБ
Патогенетичне обгрунтування удосконалення шляхів попередження, діагностики та лікування синдрому гос Олександр Степанович Федорук 56.3 КБ
Патогенетичне обгрунтування фармакокорекції гіпоксичного синдрому похідними ксантину І.П. Бєлоусова 74.1 КБ
Патогенетичне обгрунтування фармакокорекції синдрому тривалого роздавлювання пентоксифіліном О.А. Коробков 85.3 КБ
Патогенетичне обгрунтування хірургічного лікування дегенеративно-дистрофічних уражень крижово-куприк А.В. Шевчук 34.9 КБ
Патогенетичне обгрунтування хірургічного лікування хворих на виразкову хворобу шлунка І.В. Колосович 82.2 КБ
Патогенетичне обгрунтування хірургічної корекції гемодинамічних порушень в печінці при механічній жо А.Р. Вайда 22.1 КБ
Патогенетичне обгрунтування шляхів підвищення адаптаційних можливостей організму до токсичного ураже А.А. Гудима 141.8 КБ
Патогенетичне та діагностичне значення макромолекулярного складу ротоглоткових змивів при дії на орг С.П. Пашолок 39.9 КБ
Патогенетичне та клінічне значення нейрогуморальних змін та їх корекція в гострому періоді інфаркту Н.Б. Волненко 63.3 КБ
Патогенетичні аспекти вікових та естетичних змін обличчя і шиї, обгрунтування комплексного лікування Андрій Леонідович Харьков 52.0 КБ
Патогенетичні аспекти гнійних ускладнень гострого деструктивного панкреатиту та обгрунтування раціон Богдан Григорович Бондарчук 211.9 КБ
Патогенетичні аспекти застосування ентеросорбенту "Сорбогель" при сальмонельозі (клініко-експеримент Т.Ю. Юнусов 28.8 КБ
Патогенетичні аспекти зниження толерантності до фізичних навантажень у хворих на цукровий діабет С.Я. Варгатий 34.5 КБ
Патогенетичні аспекти лікування та профілактики залізодефіцитної анемії у дітей раннього віку в умов М.М. Фастовець 33.1 КБ
Патогенетичні аспекти ожиріння у вагітних жінок, оптимізація методів лікування та профілактики його С.Л. Стефанко 32.4 КБ
Патогенетичні аспекти порушення гормонального статусу у хворих на хронічні дифузні захворювання печі О.В. Колеснікова 27.8 КБ
Патогенетичні аспекти терапії нейропатичної форми діабетичної стопи В.М. Скибун 36.1 КБ
Патогенетичні аспекти хронічної плацентарної недостатності при затримці розвитку плода та методи їх Л.В. Пахаренко 33.2 КБ
Патогенетичні аспекти, хірургічна тактика і клінічні наслідки операцій на селезінці у гематологічних І.Й. Євстахевич 1.15 МБ
Патогенетичні варіанти порушень фертильності та методи лікування безплідності у хворих на аденоміоз І.О. Судома 56.1 КБ
Патогенетичні зв'язки параметрів загальної адаптаційної реакції та імунітету у учасників ліквідації Р.Г. Церковнюк 181.2 КБ
Патогенетичні механизми взаємодії і комплексна коригуюча терапія системи імунітету та мікробіоценозу Михайло Борисович Іспір'ян 35.5 КБ
Патогенетичні механізми амбліопії (клініка, діагностика та лікування) І.М. Бойчук 70.8 КБ
Патогенетичні механізми взаємодії ліпополісахаридів бактерій з моноцитами і лімфоцитами крові людини Юрій Валерійович Косенко 31.5 КБ
Патогенетичні механізми дерматореспіраторного синдрому у дітей і способи корекції на різних етапах р Н.С. Снєткова 60.4 КБ
Патогенетичні механізми дисадаптаційних порушень у системі мати - плацента - плід, їх прогнозування Т.Г. Романенко 64.7 КБ
Патогенетичні механізми епілептогенезу в онтогенетичному аспекті (експериментальне дослідження) Н.А. Черненко 72.7 КБ
Патогенетичні механізми і клінічні особливості дестабілізації ішемічної хвороби серця та їх терапевт О.М. Шелест 67.7 КБ
Патогенетичні механізми і терапевтичні аспекти дисфункції ендотелію при аритміях у хворих хронічною С.І. Латогуз 30.9 КБ
Патогенетичні механізми поєднаного перебігу хронічного холециститу і гіпертонічної хвороби та терапе Л.Р. Боброннікова 118.9 КБ
Патогенетичні механізми порушення імунологічної резистентності організму за умов формування стрес-си Я.В. Рожковський 60.6 КБ
Патогенетичні механізми порушень згортальної системи крові, перекисного окиснення ліпідів і антиокси В.А. Гудзь 36.6 КБ
Патогенетичні механізми порушень серцевого ритму при метаболічному синдромі та їх корекція О.В Шайтуро 30.9 КБ
Патогенетичні механізми порушень функції нирок при комбінованій дії на організм хлористих сполук важ Л.І. Довганюк 27.5 КБ
Патогенетичні механізми розвитку хронічної токсичної нефропатії В'ячеслав Станіславович Шпак 52.3 КБ
Патогенетичні механізми та тактика вибору диференційованого лікування склеродермії О.В. Луковська 346.8 КБ
Патогенетичні механізми ураження кишечника в умовах "кальцієвого стресу" у хворих на дегенеративні з А.Б. Андруша 59.5 КБ
Патогенетичні механізми формування порушень імунітету у дітей, що страждають на повторні гострі респ Т.В. Починок 57.5 КБ
Патогенетичні основи диференційованого лікування головного болю перенапруження у дітей шкільного вік А.В. Возняк 48.2 КБ
Патогенетичні основи надмірно сильної та дискоординованої пологової діяльності та корекція їх застос О.О. Кузьміна 41.4 КБ
Патогенетичні основи та принципи ведення хворих на хронічний червоний вовчак з використанням метабол І.Ю. Бєлік 57.9 КБ
Патогенетичні особливості експериментальної черепно-мозкової травми за умов модуляції системи цитокі О.В. Петелкакі 38.1 КБ