Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Медичні науки - Страница 42, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Обернені задачі для параболічних рівнянь з виродженням - Н.В. Салдіна
Досліджено обернені задачі для параболічних рівнянь з виродженням і встановлено умови коректності визначення залежного від часу старшого коефіцієнта. З використанням властивостей функції Гріна, методу інтегральних рівнянь і теореми Шаудера про нерухому точку цілком неперервного оператора встановлено існування та єдність класичних розв'яків обернених задач для параболічних рівнянь з виродженням, коли невідомий залежний від часу коефіцієнт прямує до нуля за t, що прямує до +0, за степеневим законом. Вивчено вплив молодших членів на умови однозначного визначення залежного від часу коефіцієнта у повному параболічному рівнянні другого порядку у випадку слабкого та сильного степеневого виродження. Знайдено умови коректної розв'язності оберненої параболічної задачі з довільним прямуванням до нуля старшого коефіцієнта.

Результати досліджень сонячної хромосфери в лініях гелію D3 та 1083 нм - С.О. Белецький
Досліджено обернені задачі для параболічних рівнянь з виродженням і встановлено умови коректності визначення залежного від часу старшого коефіцієнта. З використанням властивостей функції Гріна, методу інтегральних рівнянь і теореми Шаудера про нерухому точку цілком неперервного оператора встановлено існування та єдність класичних розв'яків обернених задач для параболічних рівнянь з виродженням, коли невідомий залежний від часу коефіцієнт прямує до нуля за t, що прямує до +0, за степеневим законом. Вивчено вплив молодших членів на умови однозначного визначення залежного від часу коефіцієнта у повному параболічному рівнянні другого порядку у випадку слабкого та сильного степеневого виродження. Знайдено умови коректної розв'язності оберненої параболічної задачі з довільним прямуванням до нуля старшого коефіцієнта.
Дисертації, автореферати » Медичні науки

Медичні науки - Страница 42, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Особливості цефалгічних синдромів у ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській атомній електрос О.П. Завальна 42.2 КБ
Особливості цистектомії за життєвими показаннями С.П. Стьопушкін 34.9 КБ
Особливості цитогенетичних змін клітин кісткового мозку хворих на мієлодиспластичний синдром та гост О.М. Вакульчук 67.0 КБ
Особливості черепно-мозкової травми на фоні епілептичних нападів: клініка, діагностика, лікування, п І.М. Ліпко 41.1 КБ
Особливості черепно-мозкової травми середнього та тяжкого ступеня в осіб старших вікових груп (кліні Ю.В. Гринів 31.8 КБ
Ососбливості рівня прозапальних цитокінів, жирнокислотного, енергетичного обмінів та клітинної прони М.Р. Лебединська 65.5 КБ
Остеоартроз колінних суглобів у жінок в пері- та постменопаузальному періоді, особливості діагностик В.Б. Заєць 171.1 КБ
Остеодефіцит у хворих на хронічні неспецифічні запальні захворювання кишок та його корекція О.В. Сорочан 37.8 КБ
Остеопенічний синдром у дітей, хворих на ідіопатичний сколіоз Т.А. Єрмак 25.5 КБ
Остеопороз і остеопенічний синдром при хронічних захворюваннях печінки: чинники ризику, механізми ро З.М. Митник 65.5 КБ
Остеопороз і остеопенічний синдром у хворих на поєднану патологію гастродуоденопанкреатичної зони і Т.В. Лихацька 32.9 КБ
Остеопороз та переломи кісток дистального відділу передпліччя у людей різного віку В.Г. Костюк 31.8 КБ
Остеопороз хребта та його клінічні прояви у жінок різного віку Н.І. Дзерович 29.0 КБ
Остеосинтез навколо-внутрішньосуглобових переломів кісток зустрічно-компресуючими гвинтами (клініко- Г.Г. Білоножкін 388.1 КБ
Остеохондроз шийного відділу хребта і вегетативні розлади у людей різного віку: діагностика та лікув Г.І. Сиротинська 57.6 КБ
Остеохондропатія хребта. Рання діагностика та прогнозування перебігу захворювання В.А. Колесніченко 43.6 КБ
Отримання і опрацювання візуальної інформації з об'єктів судово-медичної експертизи на базі цифрових О.М. Гуров 80.6 КБ
Отримання фактора перенесення проти збудника хвороби Ауескі та визначення його біологічних властивос О.В. Степанюк 24.2 КБ
Офтальмологічні ускладнення у дітей та підлітків хворих на цукровий діабет І типу та оптимізація їх Н.А. Старинець 39.7 КБ
Оцінка важкості та прогнозування перебігу при виборі лікувальної тактики у хворих на гострий панкреа С.М. Тесленко 40.5 КБ
Оцінка віддалених результатів анатомічної корекції транспозиції магістральних судин (операції артері О.М. Трембовецька 63.6 КБ
Оцінка віддаленого прогнозу у пацієнтів з ішемічною хворобою серця за допомогою стресової ехокардіог В.Г. Яковенко 33.1 КБ
Оцінка вікових структурних змін клітин різних типів за допомогою математичного апарату, створеного н О.Г. Бутенко 29.5 КБ
Оцінка впливу базисної терапії на морфо-функційний стан суглобів у хворих на ревматоїдний артрит О.О. Гарміш 112.4 КБ
Оцінка впливу тривалої антигіпертезивної терапії різними бета- адреноблокаторами на стан вуглеводног Є.А. Павлюк 32.2 КБ
Оцінка дисфункції міокарда за показниками наповнення шлуночків у хворих на ішемічну хворобу серця Саллам Сааїд 33.9 КБ
Оцінка діагностичної ефективності різних методів визначення Helicobacter pylori у хворих на хронічни О.В. Швець 65.2 КБ
Оцінка ефективності віддалених результатів хірургічного лікування хвороби Гіршпрунга у дітей методом В.П. Сорока 32.7 КБ
Оцінка ефективності діагностики і лікування гіпоксії плода при маловодді у вагітних О.О. Чорна 36.6 КБ
Оцінка ефективності еналаприла малеату в комплексному лікуванні серцевої недостатності у хворих на р М.Ю. Бабаніна 33.6 КБ
Оцінка ефективності ендодонтичного лікування при удосконаленому препаруванні кореневих каналів зубів Г.В. Левченко 31.9 КБ
Оцінка ефективності ендоскопічного гемостазу у хворих на гостру кровотечу з верхніх відділів травног Є.Є. Раденко 36.7 КБ
Оцінка ефективності застосування даларгіну при ураженні серцево-судинної системи у хворих на ревмато А.І. Фаражалла 37.6 КБ
Оцінка ефективності застосування малотравматичних втручань у хірургічному лікуванні хворих з деструк Є.О. Герасименко 37.7 КБ
Оцінка ефективності застосування стимуляторів синтезу оксиду азоту для лікування хронічного гломерул І.М. Дьяков 27.4 КБ
Оцінка ефективності комбінованих форм серцевих глікозидів в комплексному лікуванні серцевої недостат О.Я. Ковалишин 190.4 КБ
Оцінка ефективності комплексного лікування гострого гематогенного остеомієліту у дітей Мохаммед Амер Абдуллах Бамахраз 42.7 КБ
Оцінка ефективності консервативного, мінімально інвазивного та хірургічного лікування хворих на гост Сафуат Х М Хіджазі 54.2 КБ
Оцінка ефективності лікування післяопераційних ран м'яких тканин щелепно-лицьової ділянки із застосу Р.Ю. Заітова 45.5 КБ
Оцінка ефективності лікування та вторинної профілактики гострого інфаркту міокарда шляхом ранньої ко П.О. Каплан 44.6 КБ
Оцінка ефективності методів оперативного лікування первинних і рецидивних пахвинних гриж Абдул Валі 36.3 КБ
Оцінка ефективності оперативного лікування уроджених та набутих захворювань репродуктивної системи у А.Ю. Гунькін 32.8 КБ
Оцінка ефективності раннього ентерального харчування в комплексному лікуванні важкої форми гострого М.О. Кутовий 356.1 КБ
Оцінка ефективності сучасного епідеміологічного нагляду за поліомієлітом в умовах його ерадикації В.В. Торбенко 20.0 КБ
Оцінка ефективності фізіо-бальнеотерапії підлітків з вегетативними дисфункціями К.Д. Мошкова 108.4 КБ
Оцінка і прогнозування індивідуальної стійкості організму до навантаження beta-симпатоміметиком ізад Н.В. Ковальчук 39.0 КБ
Оцінка і профілактика впливу важкої праці у шкідливих умовах на гірників, зайнятих молотковим вийман В.В. Іванов 37.9 КБ
Оцінка імунотоксичних ефектів за комбінованої пероральної дії пріоритетних забруднень водного середо Л.Є. Григоренко 166.3 КБ
Оцінка канцерогенного ризику у працюючих окремих виробництв за допомогою маркерів О.В. Демецька 33.9 КБ
Оцінка клініко-патогенетичних факторів розвитку змін кісткової тканини при системному червоному вовч Л.Б. Лозіна 63.6 КБ
Оцінка лапароскопічної апендектомії при гострому апендициті, ускладненому перитонітом В.П. Сопельняк 49.2 КБ
Оцінка перебудови кісткової тканини щелеп у дорослих пацієнтів у ретенційному періоді ортодонтичного О.М. Нестеренко 115.9 КБ
Оцінка порушень замикальної функції кардії і їх хірургічна корекція О.В. Горбуліч 50.5 КБ
Оцінка порушень серцево-судинної системи у дітей з бронхіальною астмою та їх патогенетична терапія О.О. Пінчук 286.4 КБ
Оцінка порушень серцевого ритму та провідності у дітей з пролапсом мітрального клапана та шляхи їх к Ю.О. Марценюк 31.3 КБ
Оцінка результатів і якості життя хворих із перфоративними гастродуоденальними виразками з урахуванн В.В. Доценко 44.6 КБ
Оцінка результатів поперекової мікродискектомії в залежності від стану вегетативної нервової системи О.О. Гончарук 46.0 КБ
Оцінка рекомбінантного alpha2-інтерферону та його застосування в комплексному лікуванні х І.К. Палій 81.7 КБ
Оцінка ризику гнійно-септичних ускладнень у невідкладній хірургії тонкої та товстої кишок із урахува О.Б. Матвійчук 64.9 КБ
Оцінка ризику несприятливого перебігу IXC у хворих в перші 6 місяців після дестабілізації стану Т.В. Гетьман 56.1 КБ
Оцінка ризику несприятливого перебігу ІХС за даними неінвазивних маркерів у хворих, які перенесли го О.С. Гур'єва 218.5 КБ
Оцінка різних видів жовчовідвідних операцій при високих рубцевих стриктурах жовчних проток Амро Ахмад Абдель 14.9 КБ
Оцінка ролі інтенсивної терапії в лікуванні церебрального інсульту в гострому періоді М.А. Тріщинська 29.6 КБ
Оцінка стану здоров'я дітей у віці від 1 до 5 років з урахуванням показників адаптивності організму А.Д. Барзилович 30.9 КБ
Оцінка стану здоров'я та адаптаційних можливостей у дітей молодшого шкільного віку з урахуванням інд Ю. А. Маковкіна 33.5 КБ
Оцінка структурно-функціонального стану кісткової тканини у людей різного віку та статі О.П. Дмитренко 41.3 КБ
Оцінка структурно-функціонального стану кісткової тканини хребта за рентгенморфометричними показника Т.В. Орлик 45.6 КБ
Оцінка ступеня тяжкості шоку і адекватності інтенсивної терапії при опіковій травмі Л.О. Сиворіг 44.8 КБ
Оцінка та корекція адаптаційних можливостей організму за умов одночасного впливу стрес-чинників хімі Ю.В. Федоренко 451.9 КБ
Оцінка та прогнозування результатів хірургічного лікування хворих на цироз печінки в стадії компенса О.Г. Петюнін 30.2 КБ
Оцінка темпу старіння, стану здоров'я і життєздатності людини на основі визначення біологічного віку М.Г. Ахаладзе 75.1 КБ
Оцінка терапевтичної ефективності лікування хворих на гломерулонефрит з нефротичним синдромом еферен Л.В. Станкевич 20.0 КБ
Оцінка факторів ризику раку шлунка в системі скринінгу Л.М. Герасимова 54.1 КБ
Оцінка функції правих відділів серця у новонароджених в нормі і при патології І.Г. Лебідь 27.8 КБ
Оцінка функціонального стану головного мозку, нейрогуморальних факторів та оптимізація якості життя Т.Ю. Гріненко 32.9 КБ
Оцінка функціонального стану канальцевого апарату нирок по зміненню осмотичного гомеостазу при нирко Т.І. Колеснікова 58.7 КБ
Оцінка церебрального кровоплину у прогнозуванні результатів хірургічного лікування хворих з множинни Марина Василівна Глоба 94.4 КБ
Оцінка якості життя та реабілітація жінок, оперованих з приводу генітального ендометріозу А.А. Вільгельм 44.1 КБ
Оцінка якості лікування хворих на гломерулонефрит та система заходів для поліпшення його ефективност Р.О. Валецька 36.7 КБ
Паліативне лікування первинних неорганних злоякісних новоутворень заочеревинного простору й очеревин Айман Ахед Абдел Джабер Аль Баргуті 35.3 КБ
Паліативні операції в лікуванні виразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки, ускладненої крово Я.А. Король 28.8 КБ
Папілярна карцинома щитовидної залози: морфологічна характеристика в різні періоди після Чорнобильсь Л.Ю. Зурнаджи 213.8 КБ
Параметри об'єктивної оцінки перебігу ранового процесу як підгрунтя покращення ефективності лікуванн Н.О. Дворчин 46.0 КБ
Параноїдна шизофренія: клініко-патогенетична характеристика та лікування на сучасному етапі Г.С. Рачкаускас 269.6 КБ
Пароксизмальні надшлуночкові тахіаритмії: клінічні особливості та лікування С.Л. Локшин 43.2 КБ
Патагенез пострадіаційних розладів скоротливої діяльності матки Вадим Олексійович Ульянов 61.9 КБ
Патогенез ерозивно-виразкових уражень гастродуоденальної зони у хворих на хронічний гелікобактеріоз А.О. Авраменко 165.6 КБ
Патогенез і лікування псоріазу у хворих з метаболічним синдромом Кауд Дія 34.4 КБ
Патогенез порушень ниркових функцій при експериментальному токсичному гепатиті, індукованому чотирих Л.В. Гончарова 25.2 КБ
Патогенез порушень функцій нирок gamma-опромінених щурів різного віку І.А. Кузьменко 91.5 КБ
Патогенез порушень функціонування нейрогуморальних регуляторних систем у гострому періоді травматичн С.В. Зябліцев 66.4 КБ
Патогенез токсичної нефропатії у щурів різного віку Л.В. Романів 30.7 КБ
Патогенез токсичної нефропатії, індукованої гентаміцином, і принципи її корекції в експерименті М.П. Владимирова 32.0 КБ
Патогенез, клініка і лікування гландулярного та ангулярного хейлітів у хворих на цукровий діабет І.Г. Романенко 117.7 КБ
Патогенез, прогнозування, профілактика та лікування спайкової хвороби (експериментально-клінічне дос В.Є. Вансович 58.6 КБ
Патогенез, профілактика та лікування невиношування вагітності з урахуванням особливостей центральних І.І. Воробйова 78.2 КБ
Патогенез, профілактика та лікування оклюзійних порушень у осіб з втратою перших постійних молярів Г.Є. Захарова 113.5 КБ
Патогенез, структура, діагностика, прогнозування та корекція біліарних порушень у дітей, які перехво З.В. Єлоєва 76.4 КБ
Патогенетична профілактика та реабілітація при опущеннях та випадіннях внутрішніх статевих органів у Є.Д. Мірович 97.2 КБ
Патогенетична роль і клінічне значення тахікінінів, ейкозаноїдів, локального протеолізу і фібриноліз В.І. Сливка 33.6 КБ
Патогенетична роль і корекція гіперпролактинемії у хворих з плевральними випотами різної етіології О.М. Криворучко 34.1 КБ
Патогенетична роль і корекція імунноендокринного дисбалансу у хворих на хронічне обструктивне захвор В.П. Устюжанін 50.9 КБ
Патогенетична роль і корекція порушень ендокринної регуляції імунітету при поєднаному перебігу хроні В.М. Федосєєва 19.0 КБ
Патогенетична роль і корекція порушень імуноендокринної регуляції репаративної регенерації бронхіаль І.Б. Куцевол 28.8 КБ
Патогенетична роль і прогностичне значення системи інсуліноподібного фактора росту при різних формах Д.І. Митрушкін 397.8 КБ
Патогенетична роль катехоламінергічної системи надниркових залоз у розвитку експериментального цукро Н.Л. Количева 37.9 КБ
Патогенетична роль порушень фібронектину крові та їх корекція у дітей з гострими кишковими захворюва Н.В. Римаренко 35.6 КБ
Патогенетична роль цитокінів (інтерлейкіну 1 бета, фактора некрозу пухлин альфа) та фібронектину при Надія Валентинівна Григоренко 33.6 КБ
Патогенетична роль цитокінів в розвитку серцевої недостатності у хворих на гострий інфаркт міокарда Танчу Чумі Жак Кабраль 23.3 КБ
Патогенетична спорідненість хронічних запальних процесів слизових оболонок носа та бронхів у ліквіда А.Г. Задорожна 127.8 КБ
Патогенетична терапія хворих на прихований ранній сифіліс з урахуванням стану мікробіоценозу кишечни І.В. Ашаніна 129.7 КБ
Патогенетична характеристика імунотропних ефектів бальнеотерапевтичного трускавецького комплексу в у Л.Н. Прокопович 850.5 КБ
Патогенетична характеристика порушень гемостазу у дітей, хворих на гострі лейкемії, в умовах інтенси О.В. Поночевна 45.3 КБ
Патогенетичне значення внутрішньосерцевої ренін-ангіотензинової системи в механізмах ішемічних пошко Р.Г. Сухотник 15.3 КБ
Патогенетичне значення порушень лімфатичної системи при обструкції верхніх сечових шляхів і запальни М.А. Довбиш 913.5 КБ