Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Епізоотологія, патогенез, етіотропна та імунокорегуюча терапія при фасціольозі і дикроцеліозі жуйних - І.С. Дахно
Наведено матеріали розповсюдження та сезонної динаміки фасціольозу, дикроцеліозу, а також змішаної фасціольозно-дикроцеліозної інвазії у великої рогатої худоби та овець. Висвітлено строки зараження тварин трематодами на пасовищах. Досліджено зміни у разі паразитування гельмінтів в обміні мікроелементів, імунологічних показниках, центральних і периферичних органах імунної системи. Розроблено та впроваджено у виробництво комплексні схеми застосування антгельмінтиків та імуномодуляторів, які сприяють підвищенню лікувальних заходів, нормалізації імунологічних показників крові, відновленню імунодефіцитного статусу в органах імунної системи та підвищенню продуктивності тварин.

Мікроміцети подрібненої деревини гілок листяних порід та їх еколого-біологічні властивості в умовах - Н.М. Волощук
Наведено матеріали розповсюдження та сезонної динаміки фасціольозу, дикроцеліозу, а також змішаної фасціольозно-дикроцеліозної інвазії у великої рогатої худоби та овець. Висвітлено строки зараження тварин трематодами на пасовищах. Досліджено зміни у разі паразитування гельмінтів в обміні мікроелементів, імунологічних показниках, центральних і периферичних органах імунної системи. Розроблено та впроваджено у виробництво комплексні схеми застосування антгельмінтиків та імуномодуляторів, які сприяють підвищенню лікувальних заходів, нормалізації імунологічних показників крові, відновленню імунодефіцитного статусу в органах імунної системи та підвищенню продуктивності тварин.
Дисертації, автореферати » Медичні науки

Медичні науки - Страница 41, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Особливості регіональної і глобальної систолічної та діастолічної функції лівого шлуночка у хворих н А.М. Левітан 27.1 КБ
Особливості реконструктивної хірургії травматичних дефектів носа у гострому періоді Олександр Анатолійович Руткас 58.3 КБ
Особливості ремоделювання лівого шлуночка у хворих на ішемічну хворобу серця з післяінфарктним карді С.Ю. Наконечний 33.7 КБ
Особливості реології та еритроцитарної ланки гемостазу в симетричних регіонах кровообігу у тварин та О.В. Ткаченко 41.0 КБ
Особливості респіраторно-гемодинамічних добових ритмів і хронотерапія хворих на хронічний бронхіт О.К. Шипович 30.2 КБ
Особливості рефлекторних відповідей спинного мозку в умовах надмірної спінальної гіперрефлексії (еле І.А. Краюшкіна 21.9 КБ
Особливості розвитку абсолютної інсулінової недостатності у хворих на цукровий діабет II типу та обг Н.Є. Великих 94.6 КБ
Особливості розвитку запального процесу при різних формах хронічного бронхіту і методи диференційова М.Г. Бойко 108.4 КБ
Особливості розвитку і будова папілярно-трабекулярного апарату серця людини в онтогенезі Г.В. Довгаль 98.0 КБ
Особливості розвитку ішемічної хвороби серця у хворих на цукровий діабет 2 типу Л.К. Соколова 24.4 КБ
Особливості розвитку та захворюваності дітей раннього віку, що народились від матерів, які палять тю Г.О. Хоценко 60.4 КБ
Особливості розвитку та лікування діабетичної стопи у хворих на ожиріння А.В. Багрій 74.3 КБ
Особливості розвитку хронічної серцевої недостатності при метаболічному синдромі Н.В. Деміхова 36.9 КБ
Особливості розвитку, клініки та лікування генералізованого пародонтиту в жінок після оваріоектомії І.В. Горб-Гаврильченко 162.7 КБ
Особливості розвитку, перебігу і лікування виразкової хвороби дванадцятипалої кишки у військовослужб О.С. Зубрицький 32.6 КБ
Особливості розвитку, фактори ризику та можливі шляхи корекції порушень у дітей дошкільного віку, що Д.Ю. Нечитайло 41.9 КБ
Особливості розладів ерекції судинного генезу: методи їх діагностики та лікування Я.О. Мірошников 25.3 КБ
Особливості розселення і диференціювання гемопоетичних стовбурових клітин різного ступеня зрілості т В.М. Кирик 58.8 КБ
Особливості росту, будови та формоутворення кісток скелета під впливом нітратів С.Л. Рощупкіна 16.9 КБ
Особливості росту, будови та формоутворення кісток скелета при впливі на організм барбітуратів в різ С.А. Кутя 25.6 КБ
Особливості росту, будови та формоутворення кісток скелета при інтоксикації організму солями свинцю В.П. Білоцерковський 45.5 КБ
Особливості росту, будови та формоутворення хребців при дії гіпергравітації і захисті від неї (анато І.А. Верченко 32.2 КБ
Особливості росту, будови, формоутворення і регенерації кісток скелета під впливом неіонізуючих елек В.І. Лузін 68.9 КБ
Особливості серцево-судинної системи та вегетативного гомеостазу дітей з гострим гломерулонефритом С.М. Танянська 32.5 КБ
Особливості серцево-судинної системи у дітей, народжених від юних матерів Г.І. Баєшко 24.4 КБ
Особливості системної гемодинаміки та перекисного окислення ліпідів у хворих серцевою недостатністю О.В. Кошля 21.1 КБ
Особливості соматичного й функціонального розвитку підлітків у періоді статевого дозрівання В.Ф. Мазченко 37.8 КБ
Особливості сомато-статевого розвитку і функції системи гіпофіз-гонади та щитоподібної залози при по В.А. Гурська 62.6 КБ
Особливості становлення лактації у жінок з пієлонефритом К.Ю. Нерянов 35.3 КБ
Особливості становлення менструальної функції у підлітків після штучного аборту та комплексний підхі О.В. Головіна 65.7 КБ
Особливості становлення показників імунітету у новонароджених із затримкою внутрішньоутробного розви О.К. Романюк 23.2 КБ
Особливості становлення репродуктивної функції у дівчат-підлітків, які навчаються в умовах активного Н.В. Влодзієвська 43.5 КБ
Особливості становлення функції статевої системи у дівчат, які мешкають біля великих промислових під О.І. Мальцева 34.1 КБ
Особливості стану гемодинаміки у хворих на гострий інфаркт міокарда і нестабільну стенокардію при пр Н.А. Турубарова-Леунова 40.0 КБ
Особливості стану здоров'я дітей із соціально дезадаптованих сімей та можливості його поліпшення Н.А. Бєлих 39.3 КБ
Особливості стану здоров'я дітей та підлітків, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, та наукове обг В.В. Єлагін 24.8 КБ
Особливості стану здоров'я і адаптації учнів початкових класів гімназії в залежності від соціально-г Н.В. Янко 50.8 КБ
Особливості стану здоров'я підлітків, притягнутих до кримінальної відповідальності Олександр Васильович Катілов 42.1 КБ
Особливості стану здоров'я підлітків, які зазнали дії іонізуючого опромінення в антенатальному періо Г.І. Мантак 33.7 КБ
Особливості стану здоров'я та удосконалення організації надання медичної допомоги сільському населен В.М. Шимон 38.9 КБ
Особливості стану здоров'я та шляхи корекції вегетативних дисфункцій у підлітків, мешканців Вінницьк Л.І. Островська 38.6 КБ
Особливості стану системи гемостазу, морфофункціональні зміни еритроцитів, порушення толерантності д О.В. Каушанська 32.5 КБ
Особливості стану та корекції стоматологічного здоров'я у дітей з хронічними формами захворювань вер О.В. Клітинська 42.8 КБ
Особливості стану фетоплацентарного комплексу та корекція його порушень у жінок з загибеллю плода в Г.О. Гребініченко 125.0 КБ
Особливості статевого розвитку та структурно-функціонального стану кісткової тканини у дівчат-підліт Г.М. Абабкова 29.2 КБ
Особливості статевого та фізичного розвитку дівчат-підлітків в екологічно несприятливих районах Півд О.М. Надворна 99.2 КБ
Особливості стоматологічного здоров'я дітей з вадами слуху Наталя Ярославівна Поляник 45.1 КБ
Особливості структури та функції лівого шлуночка у хворих на гіпертрофічну кардіоміопатію М.В. Кузеванова 113.9 КБ
Особливості структурно-метаболічних змін деяких органів травної системи при поєднаному впливі гіпоти О.І. Мельник 39.5 КБ
Особливості структурно-просторової організації кровоносного русла серця в умовах пострезекційної лег С.А. Заячківський 35.1 КБ
Особливості структурно-просторової організації кровоносного русла серця в умовах пострезекційної лег С.А. Заячківський 43.7 КБ
Особливості структурно-функціональних змін головного мозку у хворих з фібриляцією передсердь В.Г. Деревецька 63.0 КБ
Особливості структурно-функціональних змін жовчного міхура і підшлункової залози у хворих з хронічно А.В. Заіка 39.0 КБ
Особливості структурно-функціональних змін лівого шлуночка і показників гемодинаміки у хворих з хрон О.В. Онищенко 84.0 КБ
Особливості структурно-функціональних змін лівого шлуночка та ендотеліальної функції судин у хворих Т.Ю. Нюшко 38.4 КБ
Особливості структурно-функціональних порушень на ранніх стадіях остеоартрозу колінного суглоба (пит Ю.Л. Соболевський 61.5 КБ
Особливості структурно-функціонального стану і перекисного окислення ліпідів лімфоцитів крові при рі С.В. Кузнєцов 27.6 КБ
Особливості структурно-функціонального стану плазматичних мембран пухлинних клітин, резистентних до В.П. Триндяк 174.7 КБ
Особливості судинної деменції у пацієнтів з коморбідною соматичною патологією (клініко-психопатологі С.В. Корж 32.4 КБ
Особливості сучасного перебігу гострих кишкових інфекцій у дітей першого року життя в умовах дисбіоз Н.П. Кучеренко 67.7 КБ
Особливості сучасної системи психогігієни і психопрофілактики серед військовослужбовців строкової сл В.С. Гичун 17.3 КБ
Особливості та ефективність хірургічного лікування хворих на туберкульоз внутрішньогрудних лімфатичн О.В. Хмель 23.5 КБ
Особливості тактики і вибір методу хірургічного лікування злоякісних пухлин щитоподібної залози в пе О.В. Люткевич 257.1 КБ
Особливості тактики хірургічного лікування хворих на ішемічну хворобу серця з нестабільною стенокард А.В. Габрієлян 44.1 КБ
Особливості терапевтичної ефективності бета-адреноблокаторів в попередженні розвитку та прогресуванн Н.В. Титаренко 149.9 КБ
Особливості токсичної дії компонентів ракетного палива на організм працюючих при демонтажі ракетних О.А. Бєлов 32.2 КБ
Особливості травм голови і надання нейрохірургічної допомоги в умовах шахтного регіону К.М. Дмитрієв 64.7 КБ
Особливості травми хребта та спинного мозку в осіб старших вікових груп К.П. Телеснюк 23.7 КБ
Особливості умов праці і стану здоров'я робітниць віскозного виробництва та профілактика їх захворюв В.А. Дроботенко 34.9 КБ
Особливості умов праці, фактори ризику, шляхи збереження здоров'я водіїв вантажних автомобілів Т.І. Діордічук 56.6 КБ
Особливості ураження гепатобіліарної системи у вагітних з прееклампсією та шляхи їх корекції В.М. Ольховська 72.2 КБ
Особливості ураження міокарда лівого шлуночка у хворих на гіпертонічну хворобу у поєднанні з цукрови О.М. Главацький 73.4 КБ
Особливості уражень нервової системи при гострих отруєннях монооксидом вуглецю у гірників та їх комп О.Л. Яременко 42.1 КБ
Особливості фенотипічних ознак і генетичних маркерів у чоловіків, хворих на ІХС І.С. Стефаненко 32.1 КБ
Особливості фетоплацентарного комплексу на тлі змішаного вірусно-хламідійного інфікування вагітних І.І. Охабська 44.8 КБ
Особливості фетоплацентарного комплексу при цукровому діабеті у вагітних Є.Б. Базилів 33.0 КБ
Особливості фізичного та психічного розвитку дітей дошкільного віку м. Києва С.М. Джурінська 34.3 КБ
Особливості формування алергічних захворювань у підлітків А.Г. Давидова 53.2 КБ
Особливості формування деструктивного туберкульозу легень та методики корекції виникаючих порушень К.В. Громова 168.7 КБ
Особливості формування і перебігу карієсу зубів III ступеня активності у дітей різного віку та корек Г.В. Кіндрат 61.0 КБ
Особливості формування плацентарної системи та профілактика гестаційних ускладнень у вагітних мешкан С.Є. Узінський 28.5 КБ
Особливості формування порушень системи терморегуляції при короткочасних теплових навантаженнях та с С.П. Палійчук 38.8 КБ
Особливості формування серцево-судинних ускладнень цукрового діабету II типу у хворих із різними про Н.О. Кравчун 127.9 КБ
Особливості формування та перебігу гіпоманіакальних станів у хворих на алкоголізм Оксана Анатоліївна Серебреннікова 31.5 КБ
Особливості формування токсикозу та обгрунтування методу детоксикаційної та органопротекторної терап Мар'яна Мирославівна Чемерис 126.8 КБ
Особливості формування фетоплацентарної недостатності у вагітних з пієлонефритом М.Є. Ящукевич 18.5 КБ
Особливості формування функціональних резервів організму гірників вугільних шахт і шляхи їх підвищен Людмила Миколаївна Ткаченко 55.1 КБ
Особливості фотоперіодичних змін прооксидантних процесів, антиоксидантної системи та надниркових зал О.В. Ясінська 64.6 КБ
Особливості функціональних і метаболічних порушень у хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишк Т.М. Толстикова 38.3 КБ
Особливості функціональних і морфологічних порушень в езофагогастродуоденальній зоні та їх корекція Т.М. Потапова 39.7 КБ
Особливості функціонального стану лейкоцитів крові при термічних ураженнях шкіри Г.М. Боярська 31.0 КБ
Особливості функціонального стану нирок у підлітків із первинною артеріальною гіпертензією Т.В. Євдокимова 71.8 КБ
Особливості функціонального стану серцево-судинної системи у хворих на рак щитоподібної залози в про А.М. Насонова 30.9 КБ
Особливості функціонального стану серцево-судинної системи у шахтарів з больовим синдромом в області М.Я. Лучинін 22.8 КБ
Особливості функціонального стану щитоподібної залози, метаболічних та імунних порушень у хворих на Л.Д. Борейко 35.5 КБ
Особливості хірургічного лікування виразкової хвороби дванадцятипалої кишки, ускладненої кровотечею, Табірі Стефен 51.1 КБ
Особливості хірургічного лікування виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки, ускладненої п С.Б. Пєєв 176.0 КБ
Особливості хірургічного лікування генералізованого пародонтиту в осіб зі зниженням мінеральної щіль Т.Д. Георгієв 33.2 КБ
Особливості хірургічного лікування неатеросклеротичних уражень внутрішніх сонних артерій Тарас Ігорович Кобза 44.9 КБ
Особливості хірургічного лікування пошкоджень тазових органів при політравмі в гострому періоді трав О.С. Герасименко 126.3 КБ
Особливості хірургічного лікування травми селезінки в умовах множинних та поєднаних абдомінальних по М.М. Голобородько 34.2 КБ
Особливості хірургічного лікування ускладнених виразок дванадцятипалої кишки з врахуванням стану міс М.М. Кобилецький 70.4 КБ
Особливості хірургічного лікування хворих з дуоденальними кровотечами виразкової етиології з урахува С.О. Савві 31.2 КБ
Особливості хірургічного лікування хворих на гострі виразки та ерозії шлунка, ускладнені кровотечею, В.В. Макаров 32.6 КБ
Особливості хірургічного методу лікування хворих з переломами нижньої щелепи О.В. Горобець 17.0 КБ
Особливості хірургічної тактики у хворих з кровоточивою виразкою шлунка та дванадцятипалої кишки і п М.І. Яворський 30.3 КБ
Особливості хірургічної тактики у хворих на виразкові дуоденальні кровотечі в умовах поліморбідності О.Б. Луговий 100.0 КБ
Особливості хірургічної тактики у хворих на гастрит, ускладнений кровотечею О.З. П'ятничка 60.5 КБ
Особливості холінергічної регуляції серця тварин різної статі при адреналіновому пошкодженні міокард Г.С. Сатурська 55.0 КБ
Особливості хронічного генералізованого пародонтиту та його лікування у жінок з гіпоестрогенемією О.М. Кузнецова 87.3 КБ
Особливості церебральної гемодинаміки та біоелектричної активності головного мозку у хворих з транзи Ю.М. Нерянова 30.6 КБ
Особливості церебральної гемодинаміки, біоелектричної активності головного мозку та ліпідного обміну І.І. Глазовська 27.3 КБ
Особливості церебральної гемодинаміки, структурно-функціональних змін головного мозку та когнітивних А.В. Демченко 40.2 КБ
Особливості церебральної та периферичної гемодинаміки у хворих з церебральними проявами атеротромбоз І.О. Лапшина 39.9 КБ
Особливості церебральної та центральної гемодинаміки у хворих з порушеннями мозкового кровообігу ате І.В. Візір 44.0 КБ