Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Медичні науки - Страница 4, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Редиспергування порошків карбонатів металів та структурні особливості їх седиментаційних осадів - І.А. Мороз
Проведено дослідження процесу редиспергування порошків основних карбонатів купруму та ніколу і карбонатів мангану та кобальту у рідинах різної хімічної природи (воді, 1,4-діоксані, ізопропіловому й ізобутиловому спиртах), у водних розчинах поверхнево-активних речовин (ПАР) (TRITON X-100, ATLAS G-3300 та HYAMINE 1622), у воді з pH у межах від 5,7 до 11. Вперше встановлено, що редиспергування порошків характеризується двома послідовними процесами - розтіканням рідини по поверхні частинок шляхом переміщення у відкритих полідисперсних порах та проникнення рідини в області замкненого повітря. Визначено роль кожного з даних процесів у руйнуванні агрегатів первинних частинок під час приготування суспензій, досліджено їх суперечливі наслідки, які обумовлюють кінцевий ступінь редиспергування. Встановлено, що вплив досліджуваних ПАР на редиспергувальну здатність середовища залежить від дисперсності порошків (розмірів пор, які існують в них). Доведено, що просторові структури, сформовані з частинок порошків досліджуваних карбонатів, є неоднорідними; середня щільність укладки частинок обумовлена первинною та вторинною щільністю їх укладки. Досліджено вплив умов приготування суміші порошків карбонатів металів на їх термічний розклад і твердофазний синтез.

Експресія гена молекулярного шаперону HSP60 в тканині серця при дилятаційній кардіоміопатії - Любмила Миколаївна Капустян
Проведено дослідження процесу редиспергування порошків основних карбонатів купруму та ніколу і карбонатів мангану та кобальту у рідинах різної хімічної природи (воді, 1,4-діоксані, ізопропіловому й ізобутиловому спиртах), у водних розчинах поверхнево-активних речовин (ПАР) (TRITON X-100, ATLAS G-3300 та HYAMINE 1622), у воді з pH у межах від 5,7 до 11. Вперше встановлено, що редиспергування порошків характеризується двома послідовними процесами - розтіканням рідини по поверхні частинок шляхом переміщення у відкритих полідисперсних порах та проникнення рідини в області замкненого повітря. Визначено роль кожного з даних процесів у руйнуванні агрегатів первинних частинок під час приготування суспензій, досліджено їх суперечливі наслідки, які обумовлюють кінцевий ступінь редиспергування. Встановлено, що вплив досліджуваних ПАР на редиспергувальну здатність середовища залежить від дисперсності порошків (розмірів пор, які існують в них). Доведено, що просторові структури, сформовані з частинок порошків досліджуваних карбонатів, є неоднорідними; середня щільність укладки частинок обумовлена первинною та вторинною щільністю їх укладки. Досліджено вплив умов приготування суміші порошків карбонатів металів на їх термічний розклад і твердофазний синтез.
Дисертації, автореферати » Медичні науки

Медичні науки - Страница 4, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Виявлення та медикаментозна корекція діастолічної дисфункції лівого шлуночка у хворих на гіпертонічн Н.Ю. Сидорова 25.2 КБ
Виявлення, клінічний перебіг та лікування туберкульозу в інфікованих вірусом імунодефіциту людини ос О.М. Леоненко-Бродецька 39.5 КБ
Виявлення, облік, лікування та диспансерне спостереження хворих на туберкульоз у поєднанні з ВІЛ-інф Т.А. Александріна 45.6 КБ
Вібраційна хвороба у підземних гірничих робітників після припинення контакту з вібрацією (клініка, д О.В. Гнидюк 24.9 КБ
Віддалені наслідки перенесених дифтерійних міокардитів (ранніх і пізніх) О.К. Дуда 124.4 КБ
Віддалені радіаційні ефекти в тканинах пародонта у хворих, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС Л.В. Завербна 31.2 КБ
Віддалені результати лапароскопічної холецистектомії Тарік Абдульазіз Альбужи 39.3 КБ
Віддалені результати лікування хворих на вперше діагностований деструктивний туберкульоз легень О.Є. Бєгоулєв 96.2 КБ
Віддалені результати органозберігаючих операцій при вузлових утвореннях щитовидної залози Д.Є. Штода 37.2 КБ
Віддалені результати пневмонектомії у хворих на туберкульоз та неспецифічні захворювання легень у те В.Т. Гейнц 43.1 КБ
Відеоендоскопічні втручання в хірургічному лікуванні вузлової доброякісної патології щитоподібної за В.М. Косован 32.7 КБ
Відеоендоскопічні втручання в хірургічному лікуванні хронічної венозної недостатності Абдельмаджід Набіль Абдельмаджід Аль-Шаріф 44.5 КБ
Відеоендоскопічні операції в лікуванні кил стравохідного отвору діафрагми О.М. Загороднюк 35.3 КБ
Відеоендоскопічні хірургічні втручання у хворих зі зміненою архітектонікою порожнини носа та приносо О.О. Островська 29.1 КБ
Відеоскопічна дисекція перфорантних вен при лікуванні хронічної венозної недостатності Федір Вікторович Горленко 64.0 КБ
Відкрита торакальна травма з пошкодженням серця О.В. Воробей 32.4 КБ
Відкрита торакоабдомінальна травма (обгрунтування стандартизованої лікувально-діагностичної тактики) Євген Миколайович Маєтний 262.4 КБ
Відламкові переломи клубової кістки у структурі травми тазу (діагностика та лікування) Фатхі Хідер Мохамед Еладар 28.9 КБ
Відновлення безперервності кишечника при його спонтанних і артифіціальних дефектах. (Клініко-експери В.К. Логачов 96.9 КБ
Відновлення біологічної стійкості організму при опіковій хворобі О.І. Мангуренко 38.5 КБ
Відновлення опорності передніх відділів хребта грудної та поперекової локалізації шляхом індивідуаль О.П. Шманько 35.9 КБ
Відновлення роботоздатності та якості життя хворих на ішемічну хворобу серця на санаторно-курортному О.Г. Юшковська 66.6 КБ
Відновлення стабільності таза при пошкодженнях та захворюваннях крижово-клубових суглобів А.Г. Істомін 58.3 КБ
Відновлення структурно-функціонального стану кісткової тканини при комплексному лікуванні пухлинопод А.М. Скоробогатов 44.9 КБ
Відновлення товстої кишки у колостомованих хворих при злоякісних пухлинах О.Є. Єфимочкин 27.9 КБ
Відновлення функції колінного суглоба у хворих з дитячим церебральним паралічем М.В. Мельник 33.9 КБ
Відновлення хрестоподібних зв'язок у системі хірургічного лікування нестабільності колінного суглоба П.В. Болховітін 25.3 КБ
Відновлювальне лікування вагітних із серцево-судинною патологією в санаторно-курортних умовах О.А. Владимиров 63.3 КБ
Відновлювальне лікування дітей, хворих на бронхіальну астму грибкового генезу, на санаторно-курортно Т.В. Стоєва 56.7 КБ
Відновлювальне лікування осіб молодого віку з соматоформною вегетативною дисфункцією О.А. Гоженко 68.9 КБ
Відновлювальне лікування хворих на гіпертонічну хворобу з застосуванням магніто- та озонотерапії в у В.К. Кротенко 49.5 КБ
Відновлюване лікування дітей та підлітків з вегетативними дисфункціями з екологічно несприятливих ре Г.А. Шаповалова 31.0 КБ
Відновна хірургія ускладненого раку товстої кишки Г.Г. Псарас 38.0 КБ
Відновне лікування жінок після лапароскопічних операцій при безплідності трубного походження С.Г. Приймак 24.6 КБ
Відновне лікування окорухових порушень судинного та травматичного генезу у нейрохірургічних хворих В.М. Жданова 13.6 КБ
Відновно-реконструктивні операції на товстій кишці після обструктивних резекцій типу Гартмана С.В. Бухтєєв 32.1 КБ
Відстрочена меатотимпанопластика у хворих на хронічний гнійний середній отит О.О. Пелешенко 24.9 КБ
Вікова чутливість репродуктивної системи до дії антихолінестеразних інсектицидів диметоату та карбоф Л.П. Іванова 44.5 КБ
Вікові аспекти імунологічної дизрегуляції при неповній глобальній ішемії мозку в самців-щурів М.М. Сащук 45.2 КБ
Вікові аспекти патогенезу, перебігу та лікування гломерулонефриту у дорослих І.О. Дудар 58.4 КБ
Вікові зміни в кістках скелета при адаптації організму до загального зневоднення та в період реадапт О.М. Киричок 30.6 КБ
Вікові зміни передньої частки гіпофізу за звичайних умов середовища, при хронічній свинцевій інтокси О.В. Рогозіна 61.4 КБ
Вікові зміни стінки жовчного міхура людини Н.А. Улановська-Циба 38.9 КБ
Вікові і реактивні особливості лімфоїдних утворень легень О.Г. Криворучко 28.8 КБ
Вікові і статеві особливості хірургічної анатомії легеневої зв'язки людини та потенційні резерви їхн В.І. Ляховський 48.3 КБ
Вікові клінічні та імуно-ендокринні особливості дітей з частими респіраторними захворюваннями, ефект О.О. Агафонова 29.4 КБ
Вікові морфофункціональні особливості прищитоподібних залоз та їх роль у формуванні кісткової тканин О.Р. Джура 39.9 КБ
Вікові морфофункціональні особливості яєчників, матки і маткових труб в нормі та під впливом естроге Т.М. Сіліна 45.1 КБ
Вікові особливості антиоксидантної та імунної систем у тварин з кадмієвою інтоксикацією і корекція ї О.М. Матолінець 26.5 КБ
Вікові особливості будови легень під впливом гравітаційних перевантажень та при застосуванні різних Т.С. Шимкус 46.6 КБ
Вікові особливості будови серпа великого мозку людини В.А. Коржан 26.4 КБ
Вікові особливості будови тіла дітей 4 - 12 років та дорослих людей 17 - 21 років В.М. Шевченко 49.7 КБ
Вікові особливості будови тіла дітей перинатального періоду розвитку, віком до 1 року та дорослих лю О.В. Шипіцина 124.9 КБ
Вікові особливості взаємозв'язків гемодинаміки, біоелектричної активності, метаболізму головного моз Л.Л. Корсунська 54.2 КБ
Вікові особливості віддалених наслідків резекції шлунка з приводу виразкової хвороби: стан кукси шлу М.О. Абрагамович 29.8 КБ
Вікові особливості ішемічно-реперфузійної реорганізації катехоламінергічних систем лімбіко-гіпоталам І.Р. Тимофійчук 38.3 КБ
Вікові особливості клініки церебрального атеросклерозу та їх комплексна корекція із застосуванням бі М.Ю. Сергєєва 52.3 КБ
Вікові особливості лікування поворотів зубів Н.І. Жачко ???
Вікові особливості менінгітів у дітей (епідеміологія, етіологія, клініка, диференційна діагностика) А.В. Бондаренко 66.7 КБ
Вікові особливості морфогенезу органів імунної системи за нормальних умов навколишнього середовища т О.Ю. Бибик 138.9 КБ
Вікові особливості морфофункціонального стану надниркових залоз при зміні імунного статусу (анатомо- В.В. Овчаренко 31.8 КБ
Вікові особливості перебігу віддалених наслідків легкої закритої черепно-мозкової травми (структурно В.А. Ярош 34.9 КБ
Вікові особливості переносності та ефективності бета-адреноблокаторів у хворих із застійною серцевою О.Є. Кітура 39.8 КБ
Вікові особливості порушень структурно-функціонального стану кісткової тканини в населення, що мешка О.І. Верба 82.4 КБ
Вікові особливості реакції нирки при дії денервації, ішемії та делімфатизації Б.П. Терещук 31.1 КБ
Вікові особливості реакції організму на гіпоксичний стрес: механізми та шляхи підвищення стійкості д Е.О. Асанов 78.1 КБ
Вікові особливості росту та формоутворення кісток скелета в умовах техногенних мікроелементозів (ана К.А. Романюк 35.1 КБ
Вікові особливості росту, будови та формоутворення довгих трубчастих кісток скелета під впливом грав А.Т. Чернов 174.0 КБ
Вікові особливості структури судинних захворювань головного мозку та стану церебральної гемодинаміки О.П. Красиленко 80.2 КБ
Вікові особливості холінергічної регуляції серця при адреналіновому пошкодженні А.А. Лепявко 43.0 КБ
Вікові особливості церебральної гемодинаміки та ліпідного обміну у хворих на ішемічний інсульт Ейяд М.С.Алар 32.9 КБ
Вікові особливості церебральної, системної та інтракардіальної гемодинаміки у хворих на артеріальну Т.Ю. Романюк 42.4 КБ
Вікові та індивідуальні особливості будови менісків колінного суглоба та їх зв`язок І.С. Волошина 37.9 КБ
Вікові та індивідуальні особливості будови передньої стінки черевної порожнини в пізньому пре- та по Ю.Ю. Шептун 27.2 КБ
Вікові та нозологічні особливості неврологічних розладів ходи Геннадій Сергійович Московко 54.4 КБ
Вікові та статеві закономірності змін гемодинаміки в залежності від конституціональних характеристик Л.А. Сарафинюк 81.6 КБ
Вільнорадикальне окиснення, стан захисних протирадикальних систем, мікроциркуляції при токсичних ура Є.І. Шоріков 21.8 КБ
Вільнорадикальні процеси у патогенезі порушень, зумовлених хірургічною травмою, при різних видах зне К.Б. Герман 55.8 КБ
Вісцеральні функції організму на різних стадіях естрального циклу, при гонадній недостатності та її В.О. Коноплянко 43.6 КБ
Вітамінне забезпечення хворих епілепсією дитячого та юнацького віку при лікуванні їх антиконвульсант Л.М. Желіба 30.1 КБ
Властивості психофізіологічних функцій людини в умовах переробки інформації різного ступеню складнос В.В. Опанасенко 54.8 КБ
Вміст біологічно-активних речовин у фолікулярній рідині та їх вплив на процеси запліднення ооцитів і Микола Григорович Грищенко 29.3 КБ
Вміст мелатоніну, ІЛ-8 та ІЛ-10 в плазмі крові хворих на фіброміалгію: зв'язок з клінічними проявами С.В. Коляденко 37.0 КБ
Вміст нітритів та чутливість тромбоцитів до оксиду азоту у хворих на прогресуючі нефропатії в динамі Н.Л. Шабалтас 36.7 КБ
Вміст стабільних метаболітів оксиду азоту та ремоделювання лівого шлуночка серця при нефрогенній гіп О.Г. Захаров 29.2 КБ
Внутрішньоартеріальна суперселективна поліхіміотерапія у хворих на уротеліальний рак сечового міхура В.Г. Бедніна 33.5 КБ
Внутрішньоартеріальна хіміотерапія в консервативному лікуванні хворих на рак стравоходу та рак шлунк А.В. Лукашенко 57.6 КБ
Внутрішньоартеріальне застосування антибіотиків в автологічних еритроцитарних тінях при комплексному М.І. Бурковський 31.8 КБ
Внутрішньодуоденальне стентування в комплексі хірургічних методів лікування стенозуючих пілородуоден Д.О. Нетіков 32.7 КБ
Внутрішньоорганні взаємовідношення венозних структур печінки в пренатальному періоді онтогенезу люди О.М. Слободян 14.9 КБ
Внутрішньоплевральна перфузійна хіміогіпертермія в лікуванні хворих на злоякісну мезотеліому плеври А.І. Шевченко 37.1 КБ
Внутрішньосерцева гемодинаміка та діастолічна функція лівого шлуночка у пацієнтів з початковими стад Л.В. Мелещик 33.5 КБ
Внутрішньосуглобові переломи п'яткової кістки та їх лікування О.І. Бодня 33.4 КБ
Внутрішньосудинне лазерне опромінення крові та ентеросорбція у комплексному лікуванні уросепсису Д.І. Ковальчук 30.0 КБ
Внутрішньоутробна загибель плода (етіопатогенез, прогнозування, профілактика) Ольга Іванівна Буткова 59.4 КБ
Вовчаковий гломерулонефрит: патоморфологія, лікувальний патоморфоз, прогнозування перебігу О.О. Дядик 77.3 КБ
Вогнищеві ураження печінки, їх діагностика та лікування В.М. Лазько 19.9 КБ
Волинська гарячка в Україні: епідеміологія та лабораторна діагностика Сергій Юрійович Любінський 50.4 КБ
Вплив in vitro пептидогліканів та ліпополісахаридів бактерій на функціональну, метаболічну активніст Степан Михайлович Хома 24.6 КБ
Вплив in vitro пептидогліканів та ліпополісахаридів на секреторну, метаболічну активність та апоптоз Ігор Валерійович Стеріоні 40.1 КБ
Вплив активаторів АТФ-залежних калієвих каналів на електрофізіологічні властивості гладеньких м'язів Б.В. Джуран 110.6 КБ
Вплив алкоголю на імунні показники трупної крові загиблих від травм при встановленні давності настан О.В. Дунаєв 34.7 КБ
Вплив алогенної трансплантації ембріональної нервової тканини на регенерацію ушкоджених периферичних Б.М. Лузан 32.6 КБ
Вплив анемії вагітних на еритропоез новонароджених дітей І.В. Пилипець 28.6 КБ
Вплив аномалій зубощелепної системи на розвиток патології шлунково- кишкового тракту у дитячому віці Оксана Олексіївна Мардашко 26.3 КБ
Вплив антагоністів і агоніста опіатних рецепторів на перебіг шоку від поєднаної дії механічної травм О.К. Форманчук 32.2 КБ
Вплив антагоністів кальцію і селективних альфа1-адреноблокаторів на клініко-гемодинамічні та імуноло О.В. Савченко 37.1 КБ
Вплив антигіпертензивних препаратів різних груп на структурно- функціональний стан серцево-судинної Ярослав Іванович Медвідь 38.2 КБ
Вплив антигіпертензивної терапії інгібіторами ангіотензин-перетворюючого ферменту, бета-адреноблокат О.Л. Рековець 36.4 КБ
Вплив антиретровірусної терапії на клінічний перебіг та результати лікування хворих на ко-інфекцію т Л.В. Гутинська 28.3 КБ
Вплив антитромботичної терапії на експресію цитокінів у хворих на гострий коронарний синдром О.І. Литвин 36.0 КБ
Вплив аутологічних мезенхімальних стовбурових клітин на регенерацію суглобового хряща (експериментал І.А. Засаднюк 42.8 КБ
Вплив бактеріальної та вірусної інфекції на перебіг вагітності та стан фетоплацентарного комплексу С.В. Покришко 29.8 КБ
Вплив бета-адреноблокаторів на добовий профіль артеріального тиску, варіабельність серцевого ритму т О.О. Солов'юк 32.0 КБ
Вплив біологічних флогогенних факторів на епітеліоцити піхви в експерименті Т.О. Журба 24.3 КБ