Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Задача Коші для ультрапараболічних рівнянь довільного порядку - В.В. Лаюк


Механізми адаптації ссавців до гіпоксії за участю дихальних гемопротеїнів - В.М. Коробов
Дисертації, автореферати » Медичні науки

Медичні науки - Страница 35, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Обгрунтування профілактики фісурного карієсу у дітей з урахуванням одонтогліфіки перших постійних мо Ю.І. Журавльова 23.3 КБ
Обгрунтування психофізіологічних критеріїв прогнозування професійної придатності військових пілотів А.В. Швець 397.3 КБ
Обгрунтування психофізіологічних критеріїв професійного відбору лікарів до служби в Збройних Силах В.І. Єщенко 115.9 КБ
Обгрунтування раціональної фармакотерапії хронічних невірусних дифузних захворювань печінки з біліар Т.В. Куц 32.7 КБ
Обгрунтування реабілітаційного лікування та оцінка його результатів у хворих з ушиванням перфоративн Фірас Таляль Оді Сархан 101.3 КБ
Обгрунтування ролі та місця лапароскопії в діагностиці і лікуванні гострих хірургічних захворювань т М.В. Міщенко 62.7 КБ
Обгрунтування системи медичного забезпечення Збройних Сил України в умовах впливу соціально-економіч О.Г. Шекера 92.8 КБ
Обгрунтування системи медичної допомоги кардіологічним хворим із стресовими станами В.І. Клименко 109.4 КБ
Обгрунтування системи надання медичної допомоги студентам вищих навчальних закладів різних форм влас О.М. Крекотень 69.5 КБ
Обгрунтування способу підвищення біологічної герметичності кишкового анастомозу (клініко-експеримент А.І. Ошовський 87.5 КБ
Обгрунтування структурно-процесного підходу до управління якістю стаціонарної медичної допомоги онко О.Л. Зюков 72.7 КБ
Обгрунтування судово-медичних діагностичних критеріїв визначення ступеня тяжкості посттравматичних к М.В. Губін 59.3 КБ
Обгрунтування та апробація імунореабілітації при хірургічному лікуванні хворих на хронічний тонзиліт В.М. Верес 38.1 КБ
Обгрунтування та вибір базисної терапії ревматоїдного артриту на основі лефлуноміду та метотрексату С.В. Шевчук 43.0 КБ
Обгрунтування та ефективність застосування нового антиоксидантного препарату "Ербісол" при важких оп О.М. Панько 46.0 КБ
Обгрунтування та ефективність системної ензимної і синглетно-кисневої терапії у хворих на системний Н.М. Степанова 28.7 КБ
Обгрунтування та застосування Ентеросгелю при лікуванні хворих на пухлини верхніх дихальних шляхів Ю.О. Сережко 24.9 КБ
Обгрунтування та нові способи гіпотензивного лікування глаукоми з нормальним внутрішньоочним тиском О.П. Мужичук 81.6 КБ
Обгрунтування та оцінка ефективності застосування полімерних фібринових композицій при хірургічному Д.О. Зінченко 35.0 КБ
Обгрунтування та оцінка ефективності комбінованої фармакотерапії хворих на остеоартроз Л.Б. Шолохова 26.9 КБ
Обгрунтування та оцінка ефективності малоінвазивних методів в лікування внутрішнього геморою Є.В. Цема 35.1 КБ
Обгрунтування та результати застосування ендоуретральних стентів у хворих на доброякісну гіперплазію Д.О. Бабинін 29.4 КБ
Обгрунтування та розробка моделі акушерської стаціонарної допомоги, зорієнтованої на сім'ю Т.Г. Петренко 65.1 КБ
Обгрунтування та розробка системи досягнення рівності в охороні здоров'я населення в сучасних умовах Т.С. Грузєва 51.4 КБ
Обгрунтування та розробка системи медико-соціальної профілактики інфікування вірусом імунодефіциту л Д.В. Варивончик 29.8 КБ
Обгрунтування та розробка системи медико-соціальної реабілітації дітей із порушеннями психічного здо Н.В. Коляденко 308.1 КБ
Обгрунтування та розробка системи моніторингу впливу навколишнього середовища на здоров'я населення М.Г. Мельниченко 201.7 КБ
Обгрунтування та розробка системи надання медико-соціальної допомоги дітям-інвалідам О.М. Міщенко 57.4 КБ
Обгрунтування та розробка системи організації профілактичної діяльності закладів загальної практики/ Н.В. Марчук 115.9 КБ
Обгрунтування та розробка тактики лікування хворих на камені сечовода, ускладнені гострим пієлонефри Ю.І. Синишин 36.0 КБ
Обгрунтування тактики ведення недоношеної вагітності та пологів у жінок з передчасним розривом амніо Т.М. Дрінь 62.8 КБ
Обгрунтування тактики хірургічного лікування хворих на хронічний панкреатит, яка спрямована на збере Р.А. Сидоренко 40.9 КБ
Обгрунтування хірургічно-мікрохірургічного способу лікування різних типів алопеції Р.Л. Валіхновський 33.7 КБ
Обгрунтування цитологічних критеріїв для гігієнічної оцінки ультрависокочастотних електромагнітних в К.І. Обухан 80.7 КБ
Обгрунтування цілеспрямованої гормонотерапії в комплексному лікуванні ендометріоїдного рака яєчника Олена Володимирівна Симончук 115.8 КБ
Обгрунтування шляхів зменшення доз опромінення населення України, зумовлених променевою діагностикою В.В. Корнєєва 100.2 КБ
Обгрунтування шляхів корекції аутофлори шкіри дітей хворих на атопічний дерматит Е.О. Мурзіна 37.1 КБ
Обмежена здатність до інтеграції у суспільство в осіб з психічними розладами (клініка, діагностика, Л.М. Гуменюк 66.1 КБ
Обмін та зв'язок поліамінів з функціонуванням ядерного фактору транскрипції NF-<$Ebold kappa>В при п Н.О. Александрова 38.3 КБ
Обмін циклічних нуклеотидів і його регуляція при гострому вірусному гепатиті В О.С. Совірда 64.3 КБ
Обструктивний рак ободової кишки як хірургічна та онкологічна проблема Б.О. Матвійчук 62.6 КБ
Обтураційно-біотехнологічний метод у лікуванні зовнішніх неповних трубчастих кишкових нориць Д.А. Попандопуло 80.2 КБ
Одержання екстракту з кріоконсервованих фрагментів ксеноселезінки та його застосування при абсцесах В.В. Бизов 32.4 КБ
Однополюсне ендопротезування проксимального відділу стегнової кістки при медіальних переломах її ший А.С. Богуславський 50.8 КБ
Однофотонна емісійна комп'ютерна томографія у діагностиці пухлин головного мозку С.С. Макеєв 44.6 КБ
Одонтогліфіка малих кутніх зубів верхньої, нижньої щелеп людини в нормі та при карієсі О.А. Сіренко 27.3 КБ
Одонтологічна характеристика великих кутніх зубів в нормі та при фісурно- ямковому карієсі Валентина Володимирівна Черняк 41.8 КБ
Окислювальні та кон'югаційні реакції біотрансформації ксенобіотиків за умов гострого та хронічного з Г.П. Петровська 53.2 КБ
Окисно-індуковані порушення при артеріальній гіпертензії у дітей та підлітків і їх корекція Є.А. Бурлака 125.9 КБ
Окиснювальні та кон'югаційні реакції біотрансформації ксенобіотків за умов метаболічних порушень, ін О.Х. Герич 48.8 КБ
Окиснювально-антиоксидантний гомеостаз та можливості його корекції у дітей з вегетативними дисфункці Б.С. Литвин 312.3 КБ
Оксидантно-антиоксидантний та біоенергетичний гомеостаз у хворих з ішемічним інсультом у ході лікува М.Б. Наврузов 79.7 КБ
Оксифільноклітинний рак щитоподібної залози: клініка, діагностика, лікування, прогноз Є.С. Кущаєва 60.3 КБ
Омега-3 поліненасичені жирні кислоти у комплексному лікуванні хворих із хронічним легеневим серцем С.І. Лещенко 51.9 КБ
Оментогастропластика як патогенетична корекція експериментальної виразки шлунка (функціонально-морфо А.В. Комар 99.9 КБ
Онтогенетичні аспекти окремих ланок патогенезу ішемічних ушкоджень гіпокампа щурів О.Д. Шимків 69.2 КБ
Оперативна корекція деформацій стопи у хворих на спадкову моторно-сенсорну нейропатію О.А. Турчин 243.4 КБ
Оперативна лапароскопія в комплексному лікуванні хворих з тубооваріальними абсцесами Л.А. Товштейн 25.5 КБ
Оперативна лапароскопія із застосуванням Nd-YAG-лазера, електро- та кріохірургії в лікуванні кломіфе В.Ф. Швець 18.9 КБ
Оперативне лікування внутрішньосуглобових переломів проксимального кінця великогомілкової кістки (ек В.І. Бондарчук 30.0 КБ
Оперативне лікування пахвинних гриж із передочеревинного доступу С.М. Воровський 30.3 КБ
Оперативне лікування переломів надколінка Сандживсінгх Рамлочан 96.4 КБ
Операційне лікування та поетапна реабілітація жінок дітородного віку з опущенням та випадінням внутр Жан Бертан Іллойе 46.4 КБ
Оперована щитовидна залоза та вагітність (патогенез, діагностика, профілактика ускладнень) Ю.В. Давидова 54.6 КБ
Оптимізація анестезіологічного забезпечення малоінвазивних оперативних втручань О.В. Лященко 38.3 КБ
Оптимізація антигіпертензивної терапії у хворих на бронхіальну астму з урахуванням впливу гіпотензив Наталія Валеріївна Алтуніна 130.9 КБ
Оптимізація антиноцицептивного захисту при операціях з приводу дифузного токсичного зоба в умовах вн І.Д. Федоренко 53.7 КБ
Оптимізація ведення вагітності та пологів у жінок, хворих на активний туберкульоз легень О.М. Базелюк 44.0 КБ
Оптимізація ведення пологів у жінок із клінічно вузьким тазом Г.М. Суліма 37.3 КБ
Оптимізація вибору меж резекції шкіри при хірургічних втручаннях у хворих на рак грудної залози С.В. Шутов 404.2 КБ
Оптимізація вибору та підвищення ефективності методів променевої діагностики захворювань нирок В.М. Лісовий 61.7 КБ
Оптимізація відновлювального лікування генералізованого пародонтиту з використанням низькоінтенсивно С.П. Ярова 76.3 КБ
Оптимізація відновного лікування хворих на інфаркт міокарда, що виник на фоні ренопаренхіматозної ар П.П. Звонар 32.9 КБ
Оптимізація дермотензії при усуненні рубцевих алопецій С.В. Коркунда 31.3 КБ
Оптимізація діагностики гнійно-септичних ускладнень та використання антибіотиків в інтенсивній терап Д.Л. Міщенко 35.8 КБ
Оптимізація діагностики і лікування гелікобактерзалежних хронічного гастродуоденіту та виразкової хв С.Є. Шостак 29.6 КБ
Оптимізація діагностики і лікування простих кіст нирок І.В. Шумлянський 38.9 КБ
Оптимізація діагностики і лікування рефрактерної гастроезофагеальної рефлюксної хвороби, поєднаної з Інеса Василівна Кушніренко 60.8 КБ
Оптимізація діагностики і профілактики спалахів негоспітальної пневмонії, що виникає на тлі гострих О.П. Слєсаренко 73.1 КБ
Оптимізація діагностики лімфопроліферативних новоутворень орбіти та придатків ока Т.О. Яковенко 26.2 КБ
Оптимізація діагностики пошкоджень елементів зорового шляху при струсі і забої головного мозку Н.М. Мойсеєнко 110.8 КБ
Оптимізація діагностики ранніх порушень функції біліарної системи та обгрунтування їх профілактики у С.Б. Клименко 31.7 КБ
Оптимізація діагностики та ендоскопічне лікування міхурово-сечовідного рефлюкса у дітей А.Г. Запорожченко 33.5 КБ
Оптимізація діагностики та лікування гнійно-запальних захворювань лиця та шиї О.С. Барило 51.3 КБ
Оптимізація діагностики та лікування ерозивно-виразкових захворювань шлунка та дванадцятипалої кишки Таміла Михайлівна Білоконь 37.3 КБ
Оптимізація діагностики та лікування інвагінації кишок у дітей О.А. Нікіфоров 32.7 КБ
Оптимізація діагностики та лікування інфекційного загострення у хворих на хронічне обструктивне захв О.В. Плєханова 143.1 КБ
Оптимізація діагностики та лікування інфекційного загострення хронічного обструктивного захворювання О.Й. Бялик 32.1 КБ
Оптимізація діагностики та лікування негоспітальної пневмонії з нетяжким перебігом у хворих, які не Р.Є. Сухін 45.8 КБ
Оптимізація діагностики та лікування пухлин середостіння, що зустрічаються найчастіше О.М. Білий 31.1 КБ
Оптимізація діагностики та лікування рецидивів виразкової хвороби дванадцятипалої кишки в амбулаторн Дмитро Миколайович Єрмолаєв 29.0 КБ
Оптимізація діагностики та лікування хворих з післяхолецистектомічним синдромом в поєднанні з гіперт О.М. Софронова 41.0 КБ
Оптимізація діагностики та лікування хронічного гастродуоденіту, асоційованого з Helicobacter pylory І.Б. Коссак 125.1 КБ
Оптимізація діагностики та медикаментозної корекції дисфункцій біліарного тракту Е.І. Литвяк 115.1 КБ
Оптимізація діагностики та хірургічного лікування медулярного раку щитоподібної залози Олександр Павлович Нечай 38.4 КБ
Оптимізація діагностичних і лікувальних програм неконтрольованої бронхіальної астми у дітей В.О. Боднарчук 61.4 КБ
Оптимізація діагностично-лікувальної тактики при екстрасфінктерних норицях прямої кишки І.А. Лурін 58.3 КБ
Оптимізація діагностичного алгоритму диспепсії як синдрому і як захворювання О.А. Пушкаренко 49.6 КБ
Оптимізація діяльності лікарняних кас С.М. Грищук 97.6 КБ
Оптимізація долікарської допомоги сільським мешканцям В.П. Клименюк 743.3 КБ
Оптимізація еколого-гігієнічних умов рекреацій Криму М.Т. Кровякова 73.0 КБ
Оптимізація електричної дефібриляції серця та методи фармакологічного захисту міокарда у комплексі с О.В. Царьов 39.3 КБ
Оптимізація ендоскопічних методів лікування і реабілітації хворих з каменями нирок та сечоводів (клі А.Ц. Боржієвський 56.7 КБ
Оптимізація ендохірургічного лікування безплідності при синдромі Штейна - Левенталя С.М. Корнієнко 33.6 КБ
Оптимізація ентерального харчування у новонароджених і дітей першого року життя при інтенсивній тера Д.А. Шкурупій 29.3 КБ
Оптимізація епідеміологічного нагляду та удосконалення тактики вакцинопрофілактики епідемічного паро І.П. Колеснікова 46.8 КБ
Оптимізація ефективності та контролю обробки і пломбування кореневих каналів Л.М. Яловий 25.2 КБ
Оптимізація імунодепресивної цитотоксичної терапії хворих на системний червоний вовчак М.Ф. Гюльмамедова 31.4 КБ
Оптимізація інтенсивної та високодозової хіміотерапії з трансплантацією автологічних стовбурових клі С.В. Павлик 55.2 КБ
Оптимізація інтенсивної терапії у дітей з ускладненим перебігом гострої хірургічної патології органі А.Г. Анастасов 55.1 КБ
Оптимізація інтенсивної терапії фульмінантної печінкової недостатності Олег Валерійович Кутаєв 50.9 КБ
Оптимізація інтенсивної терапії хворих з гострими інгаляційними отруєннями мастиками-гідроізолянтами С.П. Борщов 43.8 КБ
Оптимізація інтра- та післяопераційного знеболення за допомогою пролонгованої каудальної анестезії у О.О. Власов 105.8 КБ
Оптимізація інфузійно-трансфузійної терапії з використанням плазмозамінних препаратів поліфункціонал В.В. Орлик 79.3 КБ
Оптимізація комбінованого та комплексного лікування хворих на первинні злоякісні новоутворення опорн В.Ф. Коноваленко 51.0 КБ