Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Формування шарів поруватого кремнію з високим квантовим виходом фотолюмінесценції - О.І. Даценко
Викладено експериментальні результати дослідження проблеми збільшення ефективності фотолюмінесценції (ФЛ) зразків поруватого кремнію (ПК), вивчення еволюції люмінесцентних властивостей поруватого шару на повітрі. Показано, що введення напружень у кремнієву підкладку перед анодуванням є ефективним методом підвищення квантового виходу ФЛ ПК. Описано методику післяанодної хімічної обробки ПК в HF з наступним окисненням зразків на повітрі, яка дозволяє отримувати зразки з квантовим виходом ФЛ до 20%. Виявлено, що реакції окиснення поруватої структури протікають, переважно, в поверхневому шарі ПК, що пояснює специфіку зміни люмінесцентних властивостей зразків, експонованих на повітрі. Запропоновано на розгляд дві моделі ФЛ поруватої структури: механізм сенсибілізованої ФЛ квантово-розмірного кристаліту, вкрапленого в окисел - сенсибілізатор, та модель збудження і рекомбінації в гетеропереході "кремній - кремнієва сполука". Зроблено висновок, що люмінесцентні властивості ПК є нестабільними і в значній степені залежать від умов зберігання зразків.

Похідні бензофуро[2,3-C]- та бензотієно[2,3-C]пірилію та піридину. Синтез та реакції - С.В. Толкунов
Викладено експериментальні результати дослідження проблеми збільшення ефективності фотолюмінесценції (ФЛ) зразків поруватого кремнію (ПК), вивчення еволюції люмінесцентних властивостей поруватого шару на повітрі. Показано, що введення напружень у кремнієву підкладку перед анодуванням є ефективним методом підвищення квантового виходу ФЛ ПК. Описано методику післяанодної хімічної обробки ПК в HF з наступним окисненням зразків на повітрі, яка дозволяє отримувати зразки з квантовим виходом ФЛ до 20%. Виявлено, що реакції окиснення поруватої структури протікають, переважно, в поверхневому шарі ПК, що пояснює специфіку зміни люмінесцентних властивостей зразків, експонованих на повітрі. Запропоновано на розгляд дві моделі ФЛ поруватої структури: механізм сенсибілізованої ФЛ квантово-розмірного кристаліту, вкрапленого в окисел - сенсибілізатор, та модель збудження і рекомбінації в гетеропереході "кремній - кремнієва сполука". Зроблено висновок, що люмінесцентні властивості ПК є нестабільними і в значній степені залежать від умов зберігання зразків.
Дисертації, автореферати » Медичні науки

Медичні науки - Страница 34, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Обгрунтований підхід до доцільності профілактичного лікування вагітних жінок, що хворіли на сифіліс М.В. Пацеля 61.0 КБ
Обгрунтування активної хірургічної тактики у хворих на гострий холецистит у віковому аспекті Л.В. Синоверський 36.8 КБ
Обгрунтування безпечності грудного вигодовування дітей з групи ризику щодо природженого сифілісу Т.С. Шкробот 29.6 КБ
Обгрунтування вибору ендодонтичного пломбувального матеріалу для підвищення ефективності лікування х Д.М. Полозок 27.2 КБ
Обгрунтування вибору комплексу гігієнічних та остеотропних засобів при внутрішньокістковій дентальні В.Б. Новицький 31.9 КБ
Обгрунтування вибору методу завершення оперативного втручання при перитоніті в залежності від його с Раду Радувич Процюк 49.4 КБ
Обгрунтування вибору методу терапії атопічного хейліту у дітей та підлітків М.М. Соломонюк 35.1 КБ
Обгрунтування вибору методу хірургічного лікування при портальній гіпертензії у хворих на цироз печі Ю.Ю. Переста 60.6 КБ
Обгрунтування вибору раціонального лікування хворих з ятрогенними ушкодженнями сечоводу після гінеко Є.В. Лампіга 65.6 КБ
Обгрунтування вибору способу і об'єму оперативного втручання у хворих на гострий холецистит в залежн О.О. Васильєв 35.8 КБ
Обгрунтування вибору тактики лікування хворих з ранніми формами раку прямої кишки (Т1-2N0M0) Євген Володимирович Калінін 126.9 КБ
Обгрунтування виконання оперативних втручань при ускладненій виразковій хворобі дванадцятипалої кишк Р.Ю. Спицин 30.5 КБ
Обгрунтування використання адаптогену рослинного походження для підвищення захисних та мінералізуючи Ю.Г. Романова 27.0 КБ
Обгрунтування використання гіпербаричної оксигенації та протизапальних препаратів при лікуванні гене Н.М. Копельян 35.1 КБ
Обгрунтування використання детоксикації у комплексному лікуванні онкологічних хворих Т.Г. Фецич 102.1 КБ
Обгрунтування використання комплексів мембраностабілізуючих препаратів та альфа-адреноблокаторів у л Г.Д. Морозова 48.1 КБ
Обгрунтування використання препарату "Бластен" в якості засобу підтримувальної терапії та імунореабі Т.А. Меньок 100.9 КБ
Обгрунтування використання фотомодифікованих ксенодермотрансплантатів у комплексному лікуванні опіко Н.В. Гуда 37.7 КБ
Обгрунтування внутрішнього прийому маломінералізованої слабосульфідної сульфатно-натрієвої кальцієво О.А. Дуло 33.1 КБ
Обгрунтування дезінфекційних заходів у терапевтичній стоматології С.В. Куцевляк 94.7 КБ
Обгрунтування декомпресивних операцій у обпечених Н.М. Фісталь 22.5 КБ
Обгрунтування диференційованих методів лікування генералізованого пародонтиту при цукровому діабеті О.О. Гудар'ян 70.9 КБ
Обгрунтування диференційованих методів лікування дисфункціональних маткових кровотеч у жінок пізньог О.І. Бодрягова 32.0 КБ
Обгрунтування диференційованих методів ранньої санаторно-курортної реабілітації хворих після холецис І.Б. Заболотна 89.3 КБ
Обгрунтування диференційованих підходів до лікування дітей з гострим кандидозом слизової оболонки по С.О. Грицай 54.1 КБ
Обгрунтування диференційованого лікування бронхіальної астми у дітей залежно від типу запалення диха Євгенія Павлівна Ортеменка 60.5 КБ
Обгрунтування диференційованої антибактеріальної терапії та оцінка її ефективності у комплексному лі Л.І. Тивоненко 31.5 КБ
Обгрунтування диференційованої лікувальної тактики при загрозі передчасних пологів О.Л. Кіндій 36.2 КБ
Обгрунтування диференційованої метроінстиляції у комплексному лікуванні післяпологових гнійно-септич В.М. Цибульський 31.4 КБ
Обгрунтування диференційованої патогенетичної терапії пептичної виразки у поєднанні з іншими захворю І.М. Скрипник 55.0 КБ
Обгрунтування диференційованої терапії передменструального синдрому у жінок пізнього репродуктивного Т.В. Шевчук 36.3 КБ
Обгрунтування диференційованої терапії резистентної епілепсії в психіатричній практиці Г.Л. Марєк 29.5 КБ
Обгрунтування дифереційованої імунореабілітації дітей, які часто хворіють на гострі респіраторні інф І.Л. Височина 26.0 КБ
Обгрунтування діагностики та вибору хірургічної тактики при мультифокальному раку нирки Артур Всеволодович Шусь 87.4 КБ
Обгрунтування доцільності застосування периопераційної схеми антибіотикопрофілактики з метою поперед Ю.Й. Михайлович 31.5 КБ
Обгрунтування доцільності проведення, методика виконання та ефективність раннього хірургічного лікув В.М. Таран 30.6 КБ
Обгрунтування ендоскопічних втручань при гострому панкреатиті у комплексі лікувальних заходів з урах Р.М. Смачило 36.2 КБ
Обгрунтування ефективності безнатяжних методик у лікуванні пахвинних гриж у хворих похилого і стареч І.О. Плахотніков 33.4 КБ
Обгрунтування ефективності застосування кверцетину і тіотриазоліну для попередження побічної дії про А.О. Різниченко 88.6 КБ
Обгрунтування ефективності комбінованої терапії гастропатій, викликаних диклофенаком натрію, у хвори М.І. Загородний 133.0 КБ
Обгрунтування ефективності трансуретральних методів лікування звужень сечівника у чоловіків О.В. Байло 26.6 КБ
Обгрунтування застосування високоенергетичної ударно-хвильової терапії для корекції девіації статево А.М. Ситенко 30.3 КБ
Обгрунтування застосування гіпосенсибілізуючої терапії у хворих з переломами нижньої щелепи С.В. Максимча 26.1 КБ
Обгрунтування застосування двошарового неперевного внутрішньошкірного шва в хірургічній стоматології В.В. Мартиросян 1.26 МБ
Обгрунтування застосування еубіотиків у лікуванні гнійних ран Р.І. Цицюра 73.7 КБ
Обгрунтування застосування інфузійних препаратів на основі сорбітолу та натрію лактату в комплексном М.І. Гуменюк 135.6 КБ
Обгрунтування застосування кальційтермічного цирконію в стоматологічній імплантології (експериментал В.В. Ярковий 34.8 КБ
Обгрунтування застосування кріоконсервованого екстракту плаценти людини в комплексній терапії генера В.В. Грищенко 33.8 КБ
Обгрунтування застосування лецитину в комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту в осіб пох А.О. Седлецька 29.2 КБ
Обгрунтування застосування лікарських композицій на основі нанорозмірного кремнезему в комплексному О.І. Кутельмах 63.0 КБ
Обгрунтування застосування мангітолазерного опромінення та ентеросорбції у хворих на механічну жовтя Ю.В. Угляр 24.3 КБ
Обгрунтування застосування методу біорезонансної стимуляції в сполученні з препаратом остеогенон у к К.М. Каладзе 28.4 КБ
Обгрунтування застосування методу фотодинамічної терапії в комплексному лікуванні запальних захворюв Л.Ю. Свириденко 68.5 КБ
Обгрунтування застосування нитки біофіл для ушивання ран м'яких тканин порожнини рота (експериментал Владислав Леонідович Мельник 70.4 КБ
Обгрунтування застосування нових антисептичних засобів для профілактики та лікування альвеоліту Н.О. Нонєва 49.1 КБ
Обгрунтування застосування нового лікарського препарату теком при запальних захворюваннях бронхо-лег Н.А. Морозова 54.5 КБ
Обгрунтування застосування плацентарних препаратів у комплексному лікуванні генералізованого пародон С.І. Герман 31.6 КБ
Обгрунтування застосування препарату поліфенолів винограду "Еноант" у комплексному лікуванні захворю О.М. Дєєва 35.9 КБ
Обгрунтування застосування пробіотиків для профілактики загострення генералізованого пародонтиту К.В. Скидан 107.5 КБ
Обгрунтування застосування сплавів металів для виготовлення металокерамічних конструкцій зубних прот М.О. Рамусь 41.0 КБ
Обгрунтування заходів щодо зміцнення здоров'я дітей Харківської області у практичній діяльності ліка Т.П. Єфіменко 31.6 КБ
Обгрунтування і оцінка ефективності протизапальної та імуномодулюючої дії системної ензимотерапії у О.В. Пішак 82.4 КБ
Обгрунтування і оцінка хірургічних методів лікування післяопераційних гнійно-деструктивних уражень к О.С. Антонюк 75.4 КБ
Обгрунтування і розробка кваліфікаційних критеріїв у системі професійної підготовки і використання м В.Б. Подрушняк 43.2 КБ
Обгрунтування і розробка системи спеціалізованої медичної допомоги дорослому населенню великого пром Г.О. Слабкий 65.5 КБ
Обгрунтування індивідуального підходу до комплексного лікування сечокам'яної хвороби методом екстрак О.О. Підмурняк 34.2 КБ
Обгрунтування індивідуальної патогенетичної базисної терапії та її ефективність у хворих на ревматої А.М. Гнилорибов 62.2 КБ
Обгрунтування клінічного використання сучасних хірургічних методів при внутрішньокістковій дентальні Мазен Штай Тамімі 33.6 КБ
Обгрунтування комбінованої галоаерозольтерапії при порушеннях мінерального обміну у хворих на бронхі М.Я. Александрова 56.4 КБ
Обгрунтування комплексного консервативного методу лікування хворих на уретеролітіаз на основі дослід Я.Т. Гулей 55.8 КБ
Обгрунтування комплексного лікування гіперестезії зубів В.І. Шварцнау 38.5 КБ
Обгрунтування комплексного лікування хворих на місцево розповсюджений конвенційний нирковоклітинний Р.О. Данилець 116.2 КБ
Обгрунтування комплексного органозберігаючого лікування цервікальних інтраепітеліальних неоплазій та Н.Ф. Лигирда 39.0 КБ
Обгрунтування комплексного підходу до визначення факторів прогресії цервікальної інтраепітеліальної Ольга Володимирівна Палійчук 99.6 КБ
Обгрунтування комплексного санаторно-курортного лікування дітей з дифузним нетоксичним зобом О.О. Крадінова 55.5 КБ
Обгрунтування комплексної терапії вугрової хвороби у жінок репродуктивного віку з урахуванням рівня Л.О. Гулей 37.2 КБ
Обгрунтування комплексної терапії гніздової алопеції з урахуванням вираженості клініко-морфологічних О.Б. Борисова 57.5 КБ
Обгрунтування комплексної терапії хворих на псоріаз з використанням морських цілющих факторів Г.С. Рожков 39.9 КБ
Обгрунтування комплексу терапевтично-реабілітаційних заходів для лікування хворих на псоріаз, які ме С.В. Скляров 29.9 КБ
Обгрунтування концептуальної моделі вибору методу лікування раку сечового міхура Є.П. Українець 47.0 КБ
Обгрунтування критеріальної значимості діагностичних показників у випадках отруєння алкоголем В.В. Бондаренко 33.6 КБ
Обгрунтування критеріїв професійного психофізіологічного відбору машиністів локомотивів В.В. Маслюк 33.2 КБ
Обгрунтування лікування глюкокортикоїдного остеопорозу в альвеолярній кістці у хворих на генералізов Д.О. Коновалова 71.6 КБ
Обгрунтування лікування синдрому ендогенної інтоксикації у хворих на неспецифічний виразковий коліт О.О. Крилова 35.6 КБ
Обгрунтування лікування хворих з різними клініко-патогенетичними варіантами кислотозалежних захворюв І.В. Баранов 59.9 КБ
Обгрунтування методики малоінвазивної десимпатизації при облітеруючих захворюваннях судин кінцівок В.Л. Нестеренко 24.3 КБ
Обгрунтування методів діагностики та лікування доброякісних гіперпластичних процесів ендометрію в по Т.О. Попова 27.1 КБ
Обгрунтування методів комплексного лікування скупченого положення зубів О.М. Ославський 34.3 КБ
Обгрунтування методів хірургічного лікування генералізованого пародонтиту у хворих на туберкульоз ле А.О. Асмолова 32.2 КБ
Обгрунтування методів хірургічної корекції естетичних дефектів та деформацій передньої черевної стін І.В. Яцишин 44.1 КБ
Обгрунтування методу профілактики захворювань пародонта у працівників аміачного виробництва І.О. Михайленко 47.5 КБ
Обгрунтування методу усунення деформацій носа і верхньої губи у хворих після хейлопластики з приводу В.Г. Крикляс 23.2 КБ
Обгрунтування методу хейлопластики у хворих із вродженою двосторонньою поєднаною розщілиною верхньої Н. Б. Дмитрієва 28.1 КБ
Обгрунтування місця та ефективності блокаторів H2-рецепторів в сучасній амбулаторній фарм І.Г. Резніченко 30.2 КБ
Обгрунтування моделей реорганізації та управління системою охорони здоров'я населення міста М.П. Дейкун 83.8 КБ
Обгрунтування нових жорстколігатурних швів при лапароскопічних операціях (експериментальне досліджен У. Ціманн 45.1 КБ
Обгрунтування нового методу формування антирефлюксного ілеотрансверзоанастомозу після правобічної ге В.Г. Дроненко 34.9 КБ
Обгрунтування нового хірургічного методу гемостазу (експериментально-клінічне дослідження) О.Є. Швед 44.6 КБ
Обгрунтування оптимізації системи етичної експертизи в наукових дослідженнях лікарських засобів на е О.В. Сілантьєва 55.8 КБ
Обгрунтування оптимізації служби анестезіології лікувально-профілактичних закладів України Р.М. Федосюк 59.5 КБ
Обгрунтування оригінального оперативного доступу при хірургічному та комбінованому лікуванні місцево А.А. Ткач 47.0 КБ
Обгрунтування особливостей хірургічного лікування хвороби Крону О.П. Кухто 41.3 КБ
Обгрунтування патогенетичної терапії розацеа у жінок клімактеричного віку С.І. Шармазан 34.0 КБ
Обгрунтування патогенетичної терапії хвороб сальних залоз у жінок в перименопаузальному періоді О.М. Копаниця 31.9 КБ
Обгрунтування підходів до обстеження та лікування хворих на інфекційно-алергічну бронхіальну астму з М.В. Кшемінська 34.2 КБ
Обгрунтування показань і вибору методу хірургічного лікування неспецифічного виразкового коліту та х О.Ю. Іоффе 69.3 КБ
Обгрунтування показань і результати хірургічного лікування вогнищевих уражень щитоподібної залози С.П. Міхно 1.93 МБ
Обгрунтування показань і результати хірургічного лікування вогнищевих уражень щитоподібної залози Сергій Петрович Міхно 82.6 КБ
Обгрунтування призначення рекомбінантного еритропоетину при виразкових гастродуоденальних кровотечах В.В. Васильченко 47.5 КБ
Обгрунтування принципів гігієни порожнини рота в комплексі остеотропної терапії у хворих на генералі О.І. Аншукова 34.8 КБ
Обгрунтування принципів лікування клімактеричного синдрому у жінок з дисгормональними захворюваннями О.О. Єфіменко 27.3 КБ
Обгрунтування принципів профілактики та лікування генералізованого пародонтиту у хворих на хронічний В.І. Фесенко 64.3 КБ
Обгрунтування принципів раціональної гігієни порожнини рота у хворих із загостреним перебігом генера Г.О. Близнюк 33.4 КБ
Обгрунтування профілактики вогнищевої демінералізації емалі зубів при лікуванні зубощелепних аномалі М.С. Дрогомирецька 32.2 КБ
Обгрунтування профілактики карієсу зубів у дітей з гемобластозами Н.Л. Чухрай 25.4 КБ