Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Медичні науки - Страница 33, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Дослідження стійкості неавтономних механічних систем методом Ляпунова - В.Є. Пузирьов
Досліджено питання стійкості та поводження розв'язків неавтономних механічних систем - як систем загального вигляду, так і певних систем сполучених твердих тіл з пружними шарнірами. Розглянуто проблему впливу дисипативних сил з неповною дисипацією на стійкість руху консервативних систем. Доведено теореми про оцінку розв'язків неавтономної динамічної системи загального вигляду з застосуванням ідей прямого методу Ляпунова. Знайдено достатні умови еквіасимптотичної стійкості нульового розв'язку даної системи. Одержано умови асимптотичної стійкості та нестійкості для неавтономної системи другого порядку в критичному випадку подвійного нульового кореня з двома групами розв'язків. Для лінійних періодичних за часом систем з малою правою частиною запропоновано ефективний алгоритм асимптотичного зображення розв'язків і побудови показникової матриці. Результати наукового дослідження використано під час вивчення питань стійкості руху механічних систем з обертально-коливними рухами у випадку малої амплітуди та великої частоти відносного коливного руху. Визначено вплив дисипативних сил з неповною дисипацією на стійкість положення відносної рівноваги консервативної механічної системи загального вигляду. Доведено теореми, що є подальшим розвитком класичних результатів Томсона - Тейта - Четаєва - Сальвадорі у випадку часткової дисипації енергії. Досліджено питання стійкості руху вагомого симетричного гіроскопа з пружно закріпленим ротором. Встановлено, що вільні коливання ротора в площині, перпендикулярній до вісі обертання, можуть позитивно впливати на стабілізацію руху носія.

Еволюційні моделі та тонка структура вихорів та струменів космічних радіоджерел - О.Ю. Баннікова
Досліджено питання стійкості та поводження розв'язків неавтономних механічних систем - як систем загального вигляду, так і певних систем сполучених твердих тіл з пружними шарнірами. Розглянуто проблему впливу дисипативних сил з неповною дисипацією на стійкість руху консервативних систем. Доведено теореми про оцінку розв'язків неавтономної динамічної системи загального вигляду з застосуванням ідей прямого методу Ляпунова. Знайдено достатні умови еквіасимптотичної стійкості нульового розв'язку даної системи. Одержано умови асимптотичної стійкості та нестійкості для неавтономної системи другого порядку в критичному випадку подвійного нульового кореня з двома групами розв'язків. Для лінійних періодичних за часом систем з малою правою частиною запропоновано ефективний алгоритм асимптотичного зображення розв'язків і побудови показникової матриці. Результати наукового дослідження використано під час вивчення питань стійкості руху механічних систем з обертально-коливними рухами у випадку малої амплітуди та великої частоти відносного коливного руху. Визначено вплив дисипативних сил з неповною дисипацією на стійкість положення відносної рівноваги консервативної механічної системи загального вигляду. Доведено теореми, що є подальшим розвитком класичних результатів Томсона - Тейта - Четаєва - Сальвадорі у випадку часткової дисипації енергії. Досліджено питання стійкості руху вагомого симетричного гіроскопа з пружно закріпленим ротором. Встановлено, що вільні коливання ротора в площині, перпендикулярній до вісі обертання, можуть позитивно впливати на стабілізацію руху носія.
Дисертації, автореферати » Медичні науки

Медичні науки - Страница 33, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Наукове обгрунтування управління медико-соціального профілактикою перинатальної смертності в умовах О.М. Орда 39.6 КБ
Наукове обгрунтування функціонально-організаційної моделі збереження репродуктивного здоров'я сільсь В.М. Єнікеєва 43.9 КБ
Наукове обгрунтування ціноутворення медичної допомоги на прикладі хвороб системи кровообігу О.М. Шевченко 104.7 КБ
Наукове обгрунтування шляхів оптимізації розподілу обсягів медичних послуг між рівнями медичної допо Л.В. Крячкова 31.3 КБ
Наукові основи вдосконалення медико-генетичної допомоги населенню України В.В. Єлагін 117.5 КБ
Наукові основи гігієнічного моніторингу гетероциклічних інгібіторів нітрифікації Ю.А. Бунятян 62.4 КБ
Наукові основи гігієнічної оцінки дії хімічних та біологічних факторів середовища при їх спільному н О.І. Винарська 46.1 КБ
Наукові основи охорони повітряного середовища від забруднення канцерогенними N-нітрозамінами та попе О.М. Литвиченко 29.8 КБ
Наукові основи формування трудових ресурсів охорони здоров'я в процесі розвитку сімейної медицини в Є.Є. Латишев 84.0 КБ
Невербальна діагностика шизотипових розладів О.А. Рощин 40.5 КБ
Невирішені питання гострих захворювань органів черевної порожнини, профілактики та лікування гнійно- О.П. Жученко 93.4 КБ
Неврозоподібні розлади у хворих хронічною нирковою недостатністю, що знаходяться на лікуванні екстра О.М. Виговська 29.0 КБ
Неврологічна патологія при різних брадиаритміях серця та шляхи її корекції Софія Веніамінівна Селезньова 23.0 КБ
Неврологічні аспекти остеохондрозу хребта (патогенез, клініка та лікування) О.Є. Юрик 46.4 КБ
Неврологічні аспекти оцінки ефективності трансплантації ембріональної нервової тканини у хворих із с Н.О. Пічкур 19.7 КБ
Неврологічні особливості астенічного синдрому у хворих з віддаленими наслідками легкої закритої чере О.В. Померанцева 33.9 КБ
Неврологічні особливості міофасціальної дисфункції шийно-грудної локалізації (клініко-параклінічне д О.А. Ярошевський 50.5 КБ
Неврологічні прояви ентеробіозу у дорослих (клініко-діагностична характеристика) К.А. Степанченко 24.5 КБ
Неврологічні прояви пролапсу мітрального клапана (клініко-інструментальні дослідження) О.В. Сергієнко 28.0 КБ
Неврологічні прояви системної дисплазії сполучної тканини у підлітків Д.А. Мітельов 141.9 КБ
Невротичні депресії (клініка, патогенез, діагностика та лікування) В.В. Мороз 27.3 КБ
Невротичні розлади у військовослужбовців строкової служби збройних сил України і сучасні психотерапе Ю.М. Астапов 33.6 КБ
Невротичні розлади у жінок (етіологія, патогенез, клініка, терапія) Т.Д. Бахтеєва 68.0 КБ
Невротичні розлади у курсантів вищих учбових закладів органів внутрішніх справ (клінічні прояви, діа Ю.О. Прокопенко 32.0 КБ
Невротичні розлади у підлітків, які знаходяться в умовах пенітенціарної системи (клініка, механізми Г.М. Кожина 79.2 КБ
Невротичні розлади у членів локомотивних бригад (клініка, діагностика, профілактика та терапія) В.Є. Казаков 36.2 КБ
Недиференційована дисплазія сполучної тканини та гіпермобільний синдром у дітей та підлітків: пошире О.І. Подліанова 39.6 КБ
Недостатність лютеїнової фази: клініка, діагностика та лікування О.В. Булавенко 264.2 КБ
Неінвазійні методи дослідження в діагностиці та лікуванні тромбоемболії легеневих артерій і хронічно М.В. Костилєв 339.5 КБ
Нейроаутоімунні реакції при дії малих доз опромінення на організм Л.Д. Любич 24.5 КБ
Нейровегетативні зміни й оптимізація терапії у дітей з різними формами ринітів М.В. Руселевич 50.3 КБ
Нейровегетативні та психоемоційні порушення у дітей, хворих на виразкову хворобу шлунка і дванадцяти Л.Г. Паламар 49.1 КБ
Нейровізуалізуючі методи дослідження в діагностиці та прогнозуванні перебігу інсультів Наталія Михайлівна Макомела 45.3 КБ
Нейрогормональна активація та її участь у формуванні змін міокарда у хворих на хронічну серцеву недо Н.Г. Риндіна 35.2 КБ
Нейрогуморальна регуляція внутрішньониркових гормональних систем і кістозна трансформація нирок Адріан Олексійович Рощупкін 12.8 КБ
Нейрогуморальний та антикоагулянтний дисбаланс при гіпертонічній хворобі у прооперованих онкологічно М.Ф. Щуров 36.9 КБ
Нейрогуморальні і клініко-гемодинамічні ефекти інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту у хвор О.Ю. Борзова 25.7 КБ
Нейрогуморальні механізми вазорегуляції в реалізації ефективності лікування хронічної серцевої недос О.М. Корж 56.6 КБ
Нейрогуморальні та ендотеліальні фактори у хворих на гіпертонічну хворобу із супутнім цукровим діабе Ю.А. Байбакова 35.9 КБ
Нейродинамічні і гемодинамічні показники, їх динаміка у хворих на гіпертонічну хворобу в процесі фор Аяш Імад Умар Халіль 37.2 КБ
Нейродинамічні кореляти сенсорної чутливості у молодих жінок в залежності від властивостей темпераме Д.А. Кочура 159.9 КБ
Нейроендокринні порушення та можливості їх корекції у хворих з вегетативною дисфункцією О.В. Маяцька 129.9 КБ
Нейроендокринні та біохімічні механізми порушень стрес- лімітуючої та стрес- реалізуючої систем мозк С.С. Ткачук 48.3 КБ
Нейрокогнітивні розлади при шизофренії: патогенез, клініка, діагностика, терапія В.А. Вербенко 57.1 КБ
Нейромоторний і нейром'язовий синдроми в структурі перинатальної патології у дітей першого року житт Ольга Миколаївна Козлова 58.1 КБ
Нейроно-гліально-капілярні взаємовідносини вентролатеральної групи ядер проміжного мозку людини С.В. Рихлік 124.3 КБ
Нейропатофізіологічні механізми зорових і слухових порушень у дітей зі спастичними формами дитячого І.А. Колкер 101.1 КБ
Нейропротективна дія конденсованих похідних [1,2,4]-триазинонів при моделюванні гострого порушення м Вадим Вячеславович Галиця 99.9 КБ
Нейропротекторна дія похідних 4-оксо(аміно-)хіназоліну при експериментальній ішемії головного мозку О.А. Ходаківський 82.6 КБ
Нейропсихологічні розлади в динаміці струсу головного мозку та їх корекція Т.С. Бондар 30.6 КБ
Нейротканинні взаємовідносини в скелетному м'язі при різних способах його реіннервації (експеримента Г.Б. Костинський 74.1 КБ
Нейротропні ефекти антимікробних препаратів при сумісному введенні з анальгетиками і нестероїдними п О.П. Кухар 33.4 КБ
Нейротропні ефекти координаційних сполук на основі оксіетилідендифосфонату германію з нікотиновою ки Дмитро Борисович Волошенков 61.9 КБ
Нейрофармакологічний аналіз ноотропної і снодійної дії ГАМК-ергічних сполук - похідних 1,4-бенздіазе Л.В. Попова 105.3 КБ
Нейрофармакологічні властивості нових похідних арилпіперазину А.В. Замкова 49.0 КБ
Нейрофізіологічний аналіз функціонування спинного мозку в умовах особливо високої збудливості та мож О.Г. Родинський 68.6 КБ
Нейрофізіологічні механізми та системні прояви модуляції опіоїдної рецепції (експериментальне дослід Т.І. Панова 75.8 КБ
Нейрохірургічна корекція рухових порушень при паркінсонізмі (експериментальне та клінічне дослідженн В.О. П'ятикоп 77.2 КБ
Нейрохірургічне лікування вогнепальних ушкоджень периферичних нервів верхніх та нижніх кінцівок мирн Ю.В. Пушкар 24.2 КБ
Нейрохірургічне лікування та вторинна профілактика компресійного рубцево-спайкового епідуриту після О.М. Тарасенко 28.8 КБ
Нейрохірургічне лікування хворих з апалічним синдромом Д.Ю. Латишев 87.4 КБ
Нейрохірургічне лікування хворих з синдромом деформуючої м'язової дистонії Ю.М. Медведєв 26.4 КБ
Нейрохірургічне лікування хворих на дитячий церебральний параліч Л.Д. Пічкур 101.1 КБ
Некардіальні ускладнення дифтерії у дорослих О.А. Голубовська 26.0 КБ
Некротизуючий ентероколіт недоношених новонароджених (рання діагностика та прогноз) О.В. Воробйова 66.9 КБ
Немедикаментозна терапія в комплексному лікуванні хворих на хронічні неспецифічні сальпінгоофорити з О.О. Паламарчук 32.9 КБ
Немедикаментозна терапія і профілактика вегето-судинної дисфункції у дітей та підлітків Н.В. Нагорна 74.8 КБ
Немедикаментозні методи в комплексній терапії хворих на епілепсію А.В. Шатілло 54.3 КБ
Немедикаментозні методи диференційованого лікування хворих зі спастичними формами дитячого церебраль С.В. Власенко 28.3 КБ
Неоад'ювантна терапія в комбінованому лікуванні раку шийки матки Т1b стадії А.Є. Крижанівська 133.4 КБ
Неонатальна адаптація новонароджених від матерів зі звичним невиношуванням вагітності ендокринного г Т.В. Куріліна 55.6 КБ
Неонатальний гіпотиреоз і порушення гемостазу: патогенетична роль важких металів Н.К. Зальцман 26.6 КБ
Непланова вагітність (особливості перебігу вагітності та пологів, удосконалення надання допомоги в п І.О. Могілевкіна 78.3 КБ
Непрохідність кишечника у дітей: діагностика та лікування Василь Федорович Рибальченко 124.2 КБ
Непсихотичні психічні розлади в учнів шкіл нового типу (клініко-психопатологічні, соціально-психолог О.Ю. Табачніков 43.8 КБ
Непсихотичні психічні розлади при ішемічній хворобі серця (клініко-динамічний і клініко-патопсихолог С.Г. Ушенін 34.3 КБ
Непсихотичні психічні розлади у хворих, що перенесли мозковий інсульт на фоні гіпертонічної хвороби Т.І. Лазук-Бендас 27.6 КБ
Непсихотичні форми порушень психічної сфери у хворих на хронічні соматичні захворювання (клініка, си О.І. Сердюк 42.0 КБ
Нервова анорексія (клініка, діагностика, терапія) Н.В. Ковальова 38.1 КБ
Неревматичні кардити у дітей зі зниженою резистентністю до гострих респіраторних захворювань (клінік Л.І. Таловерова 33.8 КБ
Неспецифічна реактивність бронхів на фоні медикаментозного лікування дітей з бронхіальною астмою Ажімі Мухамед Соф'єн Бен Алі 30.7 КБ
Неспецифічна реактивність бронхів на фоні медикаментозного лікування дітей з бронхіальною астмою Ажімі Мухамед Соф'єн Бен Алі 30.7 КБ
Неспецифічна резистентність і корекція специфічної терапії при дифтерії у дорослих М.М. Клиса 50.0 КБ
Неспецифічний виразковий коліт: оптимізація діагностичної та лікувальної тактики Ірина Анатоліївна Носова 37.5 КБ
Нестабільні переломи та переломовивихи проксимального відділу кісток передпліччя І.В. Бойко 22.5 КБ
Нестабільність плечового суглоба (етіологія, патогенез, клініка, діагностика та лікування) О.А. Тяжелов 60.9 КБ
Нетрадиційна терапія загрози передчасних пологів О.В. Шахова 17.9 КБ
Нефротоксичність нестероїдних протизапальних препаратів та її корекція триметазидином (клініко-експе Н.О. Пентюк 45.1 КБ
Нітрогліцерин і анаприлін у комплексному лікуванні та профілактиці кровотеч із варикозно розширених Раммаль Алі Хасан 24.1 КБ
Нове покоління антибактеріальних препаратів у лікуванні гнійно-запальних захворювань м'яких тканин щ С.М. Григоров 27.0 КБ
Новий метод плеопто-ортоптичного лікування дітей із співдружньою косоокістю, ускладненою стійкою ско Т.Б. Панкратова 88.7 КБ
Нові аспекти патогенезу невиношування вагітності, лікування та профілактика Л.А. Жабіцька 45.4 КБ
Нові аспекти патогенезу та прогнозування передчасного відшарування нормально розташованої плаценти Олександра Сергіївна Загородня 39.4 КБ
Нові варіанти слухопокращуючих операцій у хворих на хронічний гнійний середній отит (клініко-морфоло О.І. Яшан 61.2 КБ
Нові малоінвазійні способи апендектомії І.В. Алтин 46.5 КБ
Нові методи лікування гнійно-запальних процесів м'яких тканин (клінічно-експериментальне дослідження С.О. Косульников 41.5 КБ
Нові можливості електроелімінації у вивченні патогенезу опіків очей, їх діагностики та лікування (ек Т.І. Гладуш 168.7 КБ
Нові підходи в лікуванні жінок з підгострими запальними захворюваннями придатків матки (клініко-експ В.А. Пітько 49.6 КБ
Нові підходи діагностики та антимікробного лікування пептичних виразок і хронічних гастритів І.О. Вільцанюк 32.3 КБ
Нові підходи до діагностики і оперативного лікування хворих з внутрішньоочними сторонніми тілами, що С.К. Дмитрієв 50.7 КБ
Нові підходи до діагностики та лікування хламідіозу в жінок із безпліддям І.І. Шевчук 34.3 КБ
Нові підходи до діагностики, прогнозування та корекції клімактеричного синдрому Т.Д. Мойсеєва 51.0 КБ
Нові підходи до лікування патології пубертатного періоду у дівчат з дифузною еутиреоїдною гіперплазі Н.В. Косолапова 33.2 КБ
Нові сторони механізму дії препаратів чистотілу великого при терапевтичній корекції клінічних прояві І.В. Лукашевич 23.4 КБ
Нові технології в лікуванні переломів довгих кісток та їх наслідків В.Л. Васюк 2.81 МБ
Нові технології діагностики та вітреоретинальної хірургії ускладнених форм відшарування сітківки С.С. Родін 55.0 КБ
Новоутворення кукси шийки матки: клініка, морфогенез, фактори, що визначають перебіг і прогноз Геннадій Леонідович Білецький 27.7 КБ
Ноотропні препарати як модулятори пластичних функцій і засоби захисту глутаматергічних синапсів голо Ю.В. Кузнєцов 31.8 КБ
Ноотропні речовини як модулятори центральної глутаматергічної синаптичної передачі П.В. Андрєєв 21.8 КБ
Нормативні показники гемодинаміки у підлітків різної статі в залежності від особливостей будови тіла І.М. Кириченко 31.8 КБ
Нормативні показники ультразвукових параметрів серця у міських підлітків у залежності від антропоген П.В. Сарафинюк 37.2 КБ
Нормобарична гіпоксична терапія в етапному відновлювальному лікуванні вагітних з хронічною плацентар А.А. Калюжка 114.2 КБ
Нуклеїнові кислоти крові та жовчі в діагностиці захворювань гепатобіліарної системи В.Ю. Коваль 47.4 КБ
Об'єктивізація етіотропного лікування активних форм сифілісу антибіотиками пеніцилінового ряду і виз Л.І. Бей 35.2 КБ
Об'єктивна оцінка важкості стану хворих на розповсюджений перитоніт при визначенні програми лапароса В.К. Хабусєв 35.5 КБ