Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Медичні науки - Страница 32, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Просторовий розподіл фотопружності та акустооптичних параметрів в пристроях оптоелектроніки на прикл - Микола Володимирович Кайдан


Метаболізм сахарози і його регуляція в рослинах з різним складом запасних вуглеводів - В.Д. Сакало
Дисертації, автореферати » Медичні науки

Медичні науки - Страница 32, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Морфофункціональний стан гемомікроциркуляторного русла та структурних елементів колінного і надп'ятк У.М. Дутчак 27.1 КБ
Морфофункціональний стан кровоносних судин і паренхіми яєчка в нормі, після перенесеного епідидимоор А.М. Спаська 36.0 КБ
Морфофункціональний стан кровоносних судин та паренхіми яєчка і сім'яників у нормі та після їх травм І.Й. Івасюк 30.4 КБ
Морфофункціональний стан місцевої імунної системи легень у дітей першого року життя при гострих пнев Л.С. Малофій 28.1 КБ
Морфофункціональний стан надниркових залоз при накопиченні сполук свинцю в організмі та за умов дії Н.Ю. Андибура 68.5 КБ
Морфофункціональний стан нирки в умовах ранньої некректомії і застосування ліофілізованих ксенодермо З.М. Небесна 92.2 КБ
Морфофункціональний стан секреторних компонентів серця в нормі та в умовах дії різних факторів М.Ю. Жаріков 30.7 КБ
Морфофункціональний стан сечових шляхів в умовах стриктури сечівника та відновлення його прохідності В.В. Балицький 32.7 КБ
Морфофункціональний стан тимуса, кісткового мозку та селезінки щурів після впливу імунотропних лікар Тетяна Володимирівна Деєва 19.4 КБ
Морфофункціональний стан тимусу, гіпофізарно-тиреоїдної системи та оптимізація лікування дітей раннь Н.І. Токарчук 51.9 КБ
Морфофункціональний стан тканин органів сечовивідної системи при використанні хірургічних біологічни О.М. Проніна 45.3 КБ
Морфофункціональний стан тканин сечоводу при зшиванні його різними хірургічними нитками в експеримен О.С. Ставничий 32.2 КБ
Морфофункціональний стан тонкої і товстої кишки при відновленні прохідності звуженого клубового отво О.С. Жученко 28.3 КБ
Морфофункціональний стан тонкої кишки після субтотальної резекції (анатомо- експериментальне дослідж Павло Сергійович Жученко 24.0 КБ
Морфофункціональний стан трубчастих кісток у процесі репаративної регенерації під впливом поліетилен Л.Г. Діголь 29.7 КБ
Морфофункціональні закономірності адаптаційних і дизадаптаційних змін серцевого м'яза при його токси А.М. Пришляк 85.0 КБ
Морфофункціональні закономірності змін в міокарді щурів при експериментальному гіпотиреозі та його к В.А. Петренко 85.4 КБ
Морфофункціональні зміни в легенях при дії екзо- та ендогенних факторів Л.М. Заяць 53.2 КБ
Морфофункціональні зміни в нирках при загальній дегідратації у віковому аспекті О.Ю. Лобода 32.6 КБ
Морфофункціональні зміни в печінці щурів в ранні строки після кріодеструкції шкіри О.М. Шаповал 32.9 КБ
Морфофункціональні зміни ендометрія у робітниць промислових підприємств при дисфункціональних матков Л.І. Карпенко 24.9 КБ
Морфофункціональні зміни еритроцитів при виразковій хворобі у хворих різного віку в динаміці лікуван Л.В. Фартушняк 21.5 КБ
Морфофункціональні зміни замикаючого апарату після черевно-анальної резекції прямої кишки С.П. Одарченко 46.7 КБ
Морфофункціональні зміни міокарда в умовах техногенних мікроелементозів у віковому аспекті (анатомо- Оксана Сергіївна Погорєлова 38.0 КБ
Морфофункціональні зміни міокарда при тяжкій термічній травмі та після сорбційної детоксикації С.А. Антонюк 29.3 КБ
Морфофункціональні зміни нейтрофільних гранулоцитів і лімфоцитів крові за дії тяжкої термічної травм Л.Ф. Климчук 37.3 КБ
Морфофункціональні зміни нервових структур малого кола кровообігу в умовах експериментальної порталь В.І. Примаченко 28.7 КБ
Морфофункціональні зміни печінки під впливом пестициду 2,4-Д амінної солі (дихлорфеноксиоцтової кисл Г.Б. Кулинич 35.7 КБ
Морфофункціональні зміни печінки під впливом цисплатину та їх корекція ентеросгелем О.Р. Кушнір 35.2 КБ
Морфофункціональні зміни печінки тварин за дії іонізуючого випромінювання і солей важких металів (ан В.В. Захлєбаєва 30.3 КБ
Морфофункціональні зміни сім'яників при асептичному запаленні та корекції його трансплантацією кріок Є.В. Стецук 110.9 КБ
Морфофункціональні зміни слизової оболонки шлунка, кісткового мозку та периферичної крові при розвит Е.Б. Кфурі 38.4 КБ
Морфофункціональні зміни та реадаптаційні перетворення кісток скелета при термічному ураженні в умов Ольга Семенівна Моїсеєнко 30.0 КБ
Морфофункціональні зміни та регенераторні процеси в печінці при важких опіках в умовах ранньої некре Л.Д. Тупол 32.4 КБ
Морфофункціональні зміни яєчників ссавців при парентеральному введенні ксеногенної спинномозкової рі Є.Ю. Бессалова 35.3 КБ
Морфофункціональні основи адаптації серця при отруєнні токсинами блідої поганки М.Ф. Ковальчук 247.0 КБ
Морфофункціональні основи адаптації серця при фізичних навантаженнях в залежності від типів його вег Н.О. Бєлікова 31.9 КБ
Морфофункціональні особливості будови та розвитку клапанів аорти та легеневого стовбура в онтогенезі Г.О. Козловська 74.0 КБ
Морфофункціональні особливості головного мозку при експериментальній дисліпопротеїдемії С.М. Горбатюк 138.4 КБ
Морфофункціональні особливості легень при високій гострій кишковій непрохідності та її корекції в ек В.М. Монастирський 106.9 КБ
Морфофункціональні особливості лімфоїдних структур різних відділів товстої кишки людини в онтогенезі Ольга Віталіївна Федосєєва 114.7 КБ
Морфофункціональні особливості міокарда при адаптації організму до загального зневоднення В.М. Творко 28.1 КБ
Морфофункціональні особливості передміхурової залози людини та ссавців у віковому аспекті В.М. Євтушенко 145.1 КБ
Морфофункціональні особливості печінки, підшлункової залози та тонкої кишки при есенціальній гіперте А.П. Поліщук 39.9 КБ
Морфофункціональні особливості підшлункової залози та нирок при набряковій формі гострого панкреатит О.Г. Костюк 100.0 КБ
Морфофункціональні особливості репаративної регенерації сечового міхура, зшитого синтетичними і біол С.М. Супруненко 29.5 КБ
Морфофункціональні особливості судин та нервів загруднинної залози у плодів та новонароджених Д.М. Шиян 46.2 КБ
Морфофункціональні особливості щитоподібної залози під впливом тимектомії та введення тимогена в різ О.С. Болгова 29.6 КБ
Морфофункціональні перетворення нирок при комбінованому впливі іонізуючого випромінювання і солей ва В.В. Сікора 33.2 КБ
Морфофункціональні показники адаптаційно-компенсаторних можливостей серцево-судинної системи при хро О.В. Власова 30.8 КБ
Морфоцитохімічна та імунофенотипова характеристика гемобластозів у дітей 1984 - 1987 років народженн С.В. Яременко 28.3 КБ
Моторно-евакуаторна дисфункція гастродуоденальної зони у пацієнтів з виразковою хворобою дванадцятип К.О. Просоленко 97.2 КБ
Навчання учнів соціальної історії в середніх школах країн - членів Ради Європи І.П. Акіншева 34.5 КБ
Надпорогова аудіометрія в діагностиці порушень слухової системи людини А.І. Розкладка 56.6 КБ
Надшлункові аритмії у хворих на гострий інфаркт міокарда: частота виникнення, предиктори, клінічний М.С. Сороківський 34.6 КБ
Найближчі та віддалені результати коронарного стентування у хворих на стабільну стенокардію М.Ю. Соколов 54.3 КБ
Накістковий остеосинтез пластинами з біоінертним покриттям при переломах довгих кісток І.І. Спесивий 41.0 КБ
Нанолазерна дезінфекція системи каналу кореня зуба (експериментальне дослідження) А.Я. Бариляк 45.3 КБ
Напружений остеосинтез при переломах проксимального відділу стегна Є.А. Побєл 31.0 КБ
Наслідки поліструктурної травми верхньої кінцівки та їх хірургічне лікування Ігор Миколайович Курінний 58.0 КБ
Наслідки спінальної травми з ураженням спинного мозку на рівні поперекового відділу хребта та методи М.А. Бистрицька 39.2 КБ
Наслідки шигельозів залежно від методів лікування та соматотипів хворих Ю.О. Сухов 39.2 КБ
Настоянка арніки гірської та альфа-токоферолу ацетат в комплексному лікуванні хворих на вірусні гепа О.В. Мироник 50.3 КБ
Натрійзалежна артеріальна гіпертензія (клінічні, генетичні, та терапевтичні аспекти А.Б. Львова 36.7 КБ
Натрійуретичний гормон і калій-натрієвий обмін при порушеннях ритму серця у хворих на хронічну ішемі Н.В. Шумова 22.1 КБ
Наукова спадщина лауреата Нобелівської премії Теодора Кохера (1841-1917) і її вплив на розвиток хіру Ігор Олексійович Телічкін 41.8 КБ
Наукове обгрунтування біохімічних основ формування бронхолегеневих захворювань у населення за умов з О.А. Лихолат 66.6 КБ
Наукове обгрунтування ведення жінок зі звичною втратою плоду, профілактика перинатальних ушкоджень з В.Г. Гінзбург 41.0 КБ
Наукове обгрунтування діяльності денних стаціонарів загального профілю в умовах переходу до сімейної Л.І. Галієнко 186.0 КБ
Наукове обгрунтування еколого-гігієнічних вимог до технології вирощування баштанних культур в умовах П.С. Войтович 34.0 КБ
Наукове обгрунтування епідеміологічного нагляду за Hib-інфекцією в умовах впровадження вакцинопрофіл І.Г. Маркович 364.4 КБ
Наукове обгрунтування засновків оптимізації санаторного відновлювального лікування хворих на інфаркт О.М. Торохтін 52.4 КБ
Наукове обгрунтування застосування методів альтернативної терапії в комплексному лікуванні хворих на П.М. Клименко 61.2 КБ
Наукове обгрунтування заходів з оздоровлення верхів'я ріки С.Донець - основного джерела питного водо М.Г. Щербань 101.9 КБ
Наукове обгрунтування й розробка моделі зниження смертності немовлят на етапах надання медико-профіл І.О. Сухарєва 110.8 КБ
Наукове обгрунтування комплексу організаційних заходів щодо медичної реабілітації дітей та підлітків З.М. Парамонов 26.0 КБ
Наукове обгрунтування концептуальної моделі управління якістю в охороні здоров'я України шляхом сист А.Б. Зіменковський 49.9 КБ
Наукове обгрунтування методичних підходів до оптимізації медико-соціальної допомоги хворим на психіч А.В. Дерезюк 31.4 КБ
Наукове обгрунтування методів передгравідарної підготовки перед допоміжними репродуктивними технолог Н.Ю. Касянчук 75.3 КБ
Наукове обгрунтування моделі впровадження в Україні Державних цільових програм покращання здоров'я н Ю.О. Гайдаєв 110.0 КБ
Наукове обгрунтування моделі оптимізації стаціонарної допомоги у великому промисловому місті В.Л. Подоляка 85.6 КБ
Наукове обгрунтування надання первинної акушерсько-гінекологічної допомоги в системі загальної практ С.Г. Лесовська 38.9 КБ
Наукове обгрунтування оптимальних обсягів нормативної бази в галузі радіаційної гігієни О.Є. Тарасюк 55.7 КБ
Наукове обгрунтування оптимізації системи інтенсивної медичної допомоги населенню України В.М. Князевич 373.1 КБ
Наукове обгрунтування оптимізації системи медичної реабілітації в умовах реформування охорони здоров А.О. Голяченко 120.0 КБ
Наукове обгрунтування оптимізації системи профілактики інвалідизуючих захворювань у військовослужбов Г.І. Тітов 167.2 КБ
Наукове обгрунтування оптимізації системи формування здорового способу життя серед міських школярів В.С. Василик 157.7 КБ
Наукове обгрунтування оптимізації спеціалізованої медичної допомоги жінкам з ускладненим перебігом в Г.Д. Сидоренко 113.5 КБ
Наукове обгрунтування оптимізації функціонально-організаційної моделі профілактики стоматологічних з І.В. Бєлікова 58.2 КБ
Наукове обгрунтування оптимізованої системи профілактики цереброваскулярних захворювань у населення Т.В. Плужнікова 635.8 КБ
Наукове обгрунтування організації амбулаторно-поліклінічної допомоги міському дитячому населенню на Т.М. Мазур 37.9 КБ
Наукове обгрунтування організації паліативної медичної допомоги онкологічним хворим у термінальній с Дмитро Дмитрович Дячук 39.8 КБ
Наукове обгрунтування організаційних основ функціонування моделі приватної практики в стоматології в В.В. Кравченко 43.7 КБ
Наукове обгрунтування потреби в лікарських засобах в управлінні медикаментозним забезпеченням хворих Ю.О. Гріненко 69.6 КБ
Наукове обгрунтування програми медико-профілактичних технологій в сучасних умовах первинної медико-с С.Є. Головчанська 53.3 КБ
Наукове обгрунтування профілактичних заходів збереження та зміцнення здоров'я дітей у сучасній систе О.П. Івахно 74.6 КБ
Наукове обгрунтування раціонального методу відбору пацієнтів для графтингу аутошкірою при хворобі Пе С.А. Золочевський 32.1 КБ
Наукове обгрунтування реорганізації санітарно-епідеміологічної служби на залізничному транспорті Укр В.В. Анашкін 42.7 КБ
Наукове обгрунтування ролі та місця обласної лікарні в системі охорони здоров'я на сучасному етапі р Н.П. Ярош 32.9 КБ
Наукове обгрунтування санітарно-гігієнічних заходів при забрудненні місцевості продуктами горіння жо С.О. Петрук 58.1 КБ
Наукове обгрунтування системи епідеміологічного нагляду за інфекціями області хірургічного втручання А.Г. Салманов 101.8 КБ
Наукове обгрунтування системи медико-організаційних заходів, спрямованих на зниження рівня захворюва Андрій Степанович Котуза 46.5 КБ
Наукове обгрунтування системи медико-соціальної та трудової реабілітації контингентів дорослого насе Л.А. Терещенко 61.0 КБ
Наукове обгрунтування системи міжсекторальної протидії розвитку епідемії ВІЛ / СНІД в мегаполісі О.В. Юрченко 378.5 КБ
Наукове обгрунтування системи надання офтальмологічної допомоги населенню України С.О. Риков 77.4 КБ
Наукове обгрунтування системи оцінки впливу факторів навколишнього середовища та умов життєдіяльност Н.О. Прокопенко 168.6 КБ
Наукове обгрунтування системи професійної реабілітації лікарів-педіатрів поліклінічних закладів Вікторія Валентинівна Горачук 265.1 КБ
Наукове обгрунтування системи профілактики порушень репродуктивної функції жінок і здоров'я дітей в І.Д. Садов'як 90.9 КБ
Наукове обгрунтування стратегічних напрямів реформ охорони здоров'я на регіональному рівні Ю.А. Хунов 145.1 КБ
Наукове обгрунтування сучасної системи підготовки кадрових ресурсів військової медицини в Україні В.В. Пасько 54.6 КБ
Наукове обгрунтування та реалізація моделі приватної стоматологічної клініки з завершеним циклом доп О.В. Ляшенко 1.00 МБ
Наукове обгрунтування та розробка моделі завантаження лікувальних закладів охорони здоров'я пацієнта Є.Б. Лопін 1.47 МБ
Наукове обгрунтування та розробка програми моніторингу, профілактики та лікування йодо- та залізодеф Марина Євгеніївна Маменко 74.5 КБ
Наукове обгрунтування та розробка системи медико-санітарної допомоги жінкам з екстрагенітальною пато Н.Г. Гойда 46.4 КБ
Наукове обгрунтування удосконалення фінансування первинної медико-санітарної допомоги на засадах заг М.В. Шевченко 45.1 КБ