Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Електронні процеси на границі розділу органічних напівпровідників - П.М. Луцик
Досліджено властивості межі розподілу фоточутливих органічних напівпровідників. Визначено оптимальні умови одержання анізотропних гетероструктур на основі метил-заміщеного периленового барвника й ізотипних гетероструктур на основі пентацену, які є перспективними для розробки органічних сонячних елементів. Встановлено, що одержані результати для анізотипних гетероструктур узгоджуються з енергетичною діаграмою на базі моделі Андерсона, а для ізотипних гетероструктур описуються за допомогою моделі Ван Опдорп.

Суперсиметричний опис невпорядкованих гетерополімерів - Валерій Андрійович Бражний
Досліджено властивості межі розподілу фоточутливих органічних напівпровідників. Визначено оптимальні умови одержання анізотропних гетероструктур на основі метил-заміщеного периленового барвника й ізотипних гетероструктур на основі пентацену, які є перспективними для розробки органічних сонячних елементів. Встановлено, що одержані результати для анізотипних гетероструктур узгоджуються з енергетичною діаграмою на базі моделі Андерсона, а для ізотипних гетероструктур описуються за допомогою моделі Ван Опдорп.
Дисертації, автореферати » Медичні науки

Медичні науки - Страница 31, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Молекулярні механізми гіперскоротливості судин, індукованої іонізуючим опроміненням, та її фармаколо С.В. Кириченко 55.6 КБ
Молекулярні механізми перенесення сигналів регуляторів функції кори надниркових залоз О.І. Ковзун 1.05 МБ
Молекулярно-біологічні особливості злоякісних пухлин яєчника з фенотипом лікарської резистентності Н.Ю. Лук'янова 36.7 КБ
Молекулярно-біологічні особливості субстратних клітин та механізми медикаментозної резистентності у С.В. Клименко 145.1 КБ
Молекулярно-генетичні особливості розвитку резистентності мікобактерій туберкульозу до лікарських за Н.А. Левицька 27.5 КБ
Моніторинг артеріального тиску в оптимізації діагностики та ефективності вибору лікарських засобів п О.О. Федорова 38.1 КБ
Моніторинг безпеки специфічної профілактики керованих інфекцій В.А. Васильєва 28.5 КБ
Моніторинг матково-плацентарно-плодового кровообігу при хронічній гіпоксії плода І.Є. Палига 30.4 КБ
Моніторинг стану здоров'я дітей дошкільного віку, що часто хворіють на гострі респіраторні захворюва Т.І. Степаненко 35.6 КБ
Моніторинг центральної гемодинаміки та нервово-м'язової провідності під час анестезіологічного забез Я.О. Руснак 35.7 КБ
Моно- та поліхіміотерапія в комбінованому лікуванні гліальних пухлин великих півкуль головного мозку Г.В. Хмельницький 19.1 КБ
Морфо-екологічна характеристика центральних відділов нюхового та зорового аналізаторів деяких ссавці Я.В. Степанюк 47.5 КБ
Морфо-експериментальне обгрунтування органозберігаючих оперативних втручань при травматичних пошкодж А.А. Нудьга 28.6 КБ
Морфо-імунологічні співвідношення при кріодеструкції структур головного мозку (експериментальне досл М.О. Марущенко 66.7 КБ
Морфо-функціональна оцінка яєчників в умовах алкогольних інтоксикацій (експериментальне та секційно- О.В. Біловицький 24.1 КБ
Морфо-функціональна характеристика сперматогенезу при дії деяких хімічних і фізичних чинників Л.П. Запривода 32.4 КБ
Морфо-функціональна характеристика тромбоцитів при різних видах лікування гострих запальних процесів О.Т. Білоус 42.3 КБ
Морфо-функціональний стан печінки, жовчного міхура та магістральних жовчновивідних проток в умовах е С.І. Дубінін 30.5 КБ
Морфо-функціональний стан яєчка при оперативному лікуванні експериментального крипторхізму О.А. Кушнарьов 24.7 КБ
Морфо-функціональні особливості міокарда лівого шлуночка серця в хворих на гіпертонічну хворобу з ож Д.І. Сорокін 53.1 КБ
Морфо-функціональні показники адаптаційно-компенсаторних можливостей серцево-судинної системи при хр О.В. Власова 29.0 КБ
Морфо-функціональні принципи організації артеріального русла великого кола кровообігу О.К. Зенін 62.9 КБ
Морфо-функціональні, метаболічні процеси та кровотік у слизовій оболонці шлунка при різних його функ Т.І. Бондарчук 32.0 КБ
Морфо-функціональні, терапевтичні та реабілітаційні аспекти гастродуоденальної патології у льотного О.І. Головченко 391.1 КБ
Морфогенез експериментальних токсичних нейропатій, викликаних препаратами, які застосовуються для лі С.Б. Геращенко 124.2 КБ
Морфогенез експериментальної пневмонії в умовах застосування антибіотиків та вінборону Т.М. Король 30.6 КБ
Морфогенез ендотелію судин мікроциркуляторного русла передміхурової залози в онтогенезі (експеримент Ігор Анатолійович Лугін 125.9 КБ
Морфогенез змін в ядрах кардіореспіраторного центру стовбура головного мозку при інсультах півкульов С.І. Тертишний 56.3 КБ
Морфогенез кісткового скелета в умовах хронічної гіпертермії С.М. Смоленчук 36.0 КБ
Морфогенез кісток скелета при фізичних навантаженнях після гіпокінезії та в період реадаптації (анат Віктор Володимирович Борковський 24.0 КБ
Морфогенез підшлункової залози при кумуляції сполук свинцю в організмі та при застосуванні деяких фа О.В. Остапенко 43.8 КБ
Морфогенез просторової організації міокарду в філогенетичному аспекті Ю.В. Сілкіна 35.9 КБ
Морфогенез селективної загибелі та відновлення нейронів головного мозку при постреанімаційній енцефа А.В. Євсєєв 58.1 КБ
Морфогенез серця при ураженні нервового гребеня етанолом та ретиноєвою кислотою М.А. Машталір 60.2 КБ
Морфогенез спільної жовчної протоки у ранньому періоді онтогенезу людини С.І. Рябий 32.1 КБ
Морфогенез та медикаментозна корекція пластичної недостатності міокарда при хронічній гіперхолестери М.В. Данилішина 34.8 КБ
Морфогенез фіброзуючого альвеоліту при тривалому застосуванні бета-адреноблокаторів С.В. Вернигородський 32.2 КБ
Морфогенез щитоподібної залози при впливі на організм підвищеного рівня глюкокортикоїдів та їх інгіб К.О. Фоміна 34.3 КБ
Морфогенетичні закономірності ембріонального розвитку серця Віра Федорівна Шаторна 62.2 КБ
Морфогенетичні та топографічні особливості атеросклерозу середньої мозкової артерії і зв'язок геліом І.І. Дельва 29.2 КБ
Морфологічна діагностика та хірургічне лікування доброякісних новоутворень щитоподібної залози у діт М.Ю. Болгов 32.2 КБ
Морфологічна оцінка ефективності заміщувальної сурфактантної терапії пневмонії на фоні хронічної алк В.В. Шаланін 31.1 КБ
Морфологічна оцінка ефективності передопераційних методів протипухлинного лікування хворих на недріб В.В. Баздирєв 39.3 КБ
Морфологічна порівняльна характеристика хірургічних способів корекції портальної гіпертензії (експер А.В. Дусик 167.4 КБ
Морфологічна характеристика впливу магнітного поля та лазерного опромінення на регенерацію периферій Д.В. Раскалєй 395.1 КБ
Морфологічна характеристика лімфатичних судин слизової оболонки решітчастого лабіринту людини Н.М. Луценко 35.6 КБ
Морфологічна характеристика нирок плоду в строку гестації 20 - 27 тижнів при затримці внутрішньоутро О.П. Сисоєнко 29.1 КБ
Морфологічна характеристика фетоплацентарної системи в строку гестації 20 - 27 тижнів при затримці в О.В. Найдьонова 25.2 КБ
Морфологічне та антропологічне обгрунтування венозної пластики пазух твердої оболонки головного мозк О.В. Круцяк 23.1 КБ
Морфологічний стан і життєздатність аутодермотрансплантатів при різних методах консервування А.В. Довбуш 44.0 КБ
Морфологічний стан нирки при експериментальних ураженнях печінки та підшлункової залози С.І. Яворська 61.4 КБ
Морфологічний стан слизової оболонки пілоричного відділу шлунка і ясенних сосочків в нормі та при ви О.О. Шерстюк 49.9 КБ
Морфологічний стан структурних компонентів фільтраційно-реабсорбційного бар'єру нирок у нормі і при В.М. Іваночко 26.2 КБ
Морфологічні аспекти застосування лазерного випромінювання у комплексній корекції загоєння виразки д А.В. Подзорова 32.3 КБ
Морфологічні взаємовідносини пазух твердої оболони головного мозку основи черепа з венозними сплетен М.О. Корнєєва 29.4 КБ
Морфологічні закономірності ремоделювання структур тонкої кишки в залежності від вегетативного гомео Л.Т. Котляренко 83.0 КБ
Морфологічні зміни в гепатоцитах при консервації печінки та при кризах відторгнення після трансплант Л.С. Донцова 45.7 КБ
Морфологічні зміни в легенях щурів після кріодеструкції шкіри Г.В. Даценко 28.2 КБ
Морфологічні зміни в легенях щурів після локальної гіпертермії шкіри Ю.Й. Рудий 31.0 КБ
Морфологічні зміни в лімфоїдних структурах шлунка в динаміці постнатального онтогенезу в нормі та пр І.Г. Калинюк 29.2 КБ
Морфологічні зміни жовчного міхура людини у віковому аспекті Н.А. Улановська-Циба 28.4 КБ
Морфологічні зміни передміхурової залози людини в динаміці постнатального онтогенезу Є.Ф. Пірус 74.8 КБ
Морфологічні зміни печінки під впливом низьких рівнів іонізуючого опромінення В.М. Цеглинська 130.4 КБ
Морфологічні критерії корекції мексидолом змін в печінці щурів після кріодеструкції шкіри О.Є. Маєвський 32.3 КБ
Морфологічні особливості будови слизової оболонки верхньощелепної пазухи в нормі та при хронічному з Ю.А. Гасюк 17.8 КБ
Морфологічні особливості дрібноклітинного раку легень І.І. Сидоренко 30.1 КБ
Морфологічні особливості кровопостачання яєчників на етапах онтогенезу та після деяких хірургічних в К.А. Кушнарьова 35.0 КБ
Морфологічні особливості медулобластом мозочка О.Г. Черненко 38.7 КБ
Морфологічні особливості мигдалеподібного тіла головного мозку після хронічної інтоксикації барбітур С.М. Радіонов 31.9 КБ
Морфологічні особливості мигдалеподібного тіла головного мозку після хронічної інтоксикації тютюнови Н.О. Цвєтлинська 35.1 КБ
Морфологічні особливості перебігу раневого процесу в оперованих матці та її придатках при застосуван В.В. Талаш 30.2 КБ
Морфологічні особливості периферійних органів імунної системи при високій гострій тонкокишковій непр М.П. Булько 59.9 КБ
Морфологічні особливості селезінки після тимектомії та дії імунорегулюючих препаратів (анатомо-експе О. К. Нужна 49.5 КБ
Морфологічні особливості строми основних гістологічних форм раку шлунка на різних етапах їх прогресі Р.Б. Кондратюк 27.4 КБ
Морфологічні особливості строми серозних пухлин яєчників різного ступеня зрілості А.Є. Олійник 31.8 КБ
Морфологічні особливості структурної будови плаценти у жінок при затримці росту плода А.М. Лизин 34.9 КБ
Морфологічні особливості субпопуляцій лімфоцитів периферичної крові при хірургічних захворюваннях щи В.П. Колесник 28.6 КБ
Морфологічні особливості судинної оболонки очного яблука щура в нормі та при експериментальному цукр Х.А. Кирик 25.9 КБ
Морфологічні особливості та кровопостачання м'яких тканин пародонту в нормі та при цукровому діабеті Є.В. Пальтов 28.3 КБ
Морфологічні особливості тимусу та селезінки за умов травми сідничого нерва та дії імунодепресанту І.В. Чекмарьова 83.8 КБ
Морфологічні особливості ядер передніх рогів спинного мозку після хронічної інтоксикації барбітурата О.О. Чурілін 30.4 КБ
Морфологічні прояви компесаційних процесів у нормальному та полікістозно зміненому яєчнику після одн Ольга Ігорівна Лященко 36.0 КБ
Морфологічні та біохімічні зміни чоловічих гамет (сперматозоїдів) при поєднаній дії іонізуючого опро І.М. Андрусишина 30.0 КБ
Морфологічні та реадаптаційні зміни в підшлунковій залозі під впливом солей важких металів (анатомо- О.В. Кравець 206.9 КБ
Морфологічні та топографічні особливості артерій нирки людини (рентгеноанатомічне та ультразвукове д І.В. Вільхова 28.2 КБ
Морфологія ворсинчастого хоріона жінок віком 35 років і більше та при природжених вадах розвитку цен Т.М. Арчакова 24.7 КБ
Морфологія пазушно-венозних взаємовідношень голови людини Т.А. Фоміних 57.8 КБ
Морфологія порушень обміну кальцію в скоротливому міокарді при моделюванні хронічної ішемічної хворо Н.В. Шульц 39.7 КБ
Морфологія серця людини при повній транспозиції магістральних судин Т.В. Кулемзіна 52.4 КБ
Морфологія спинномозкових вузлів при тяжкій термічній травмі та застосуванні антиоксидантів і ентеро О.П. Андріїшин 30.4 КБ
Морфологія судинно-нервових взаємовідношень щитоподібної залози людини С.М. Калашнікова 60.9 КБ
Морфологія та реактивні зміни мотонейронів спинного мозку в умовах ауто- та алопластики сідничого не Л.Б. Шобат 93.8 КБ
Морфологія тонкої кишки при дії пестициду 2,4-Д амінної солі (дихлорфеноксиоцтової кислоти) та кадмі М.І. Грищук 35.0 КБ
Морфометрична характеристика кісток склепіння черепа людини для комп'ютерного моделювання О.В. Бондаренко 19.6 КБ
Морфометричні властивості еритроцитів, показники гемодинаміки і варіабельності серцевого ритму у хво І.В. Колбіна 26.7 КБ
Морфометричні показники каротидного клубочка у людей різного віку і будови тіла та структурно-функці Р.М. Кривошей 29.3 КБ
Морфофункціональна адаптація серця до стомлення і розвитку некрозу міокарда до та після гіпоксичного С.Ю. Некрасов 29.1 КБ
Морфофункціональна оцінка перебігу ранового процеса при застосуванні ксенопротекторів, антимікробних Павло Степанович Кризина 46.2 КБ
Морфофункціональна оцінка тонкокишкових трансплантантів для пластики стравоходу (експериментально-мо Г.О. Мороз 106.7 КБ
Морфофункціональна характеристика гемопоетичних клітин, особливості їх апоптозу та проліферативної а О.Е. Ружинська 173.0 КБ
Морфофункціональна характеристика ендотеліоцитів аорти при хронічній гіперхолестеринемії, стресі та М.А. Клишня 33.9 КБ
Морфофункціональна характеристика кишки при атрезіях у новонароджених Віктор Юрійович Єршов 34.9 КБ
Морфофункціональна характеристика кісткового регенерату в умовах дегідратаційних порушень водно-соль В.І. Бумейстер 153.3 КБ
Морфофункціональна характеристика кісткового регенерату в умовах комбінованого впливу іонізуючого оп Г.Ф. Ткач 35.0 КБ
Морфофункціональна характеристика клітинного складу піднижньощелепних лімфатичних вузлів щурів в нор М.В. Калініченко 50.4 КБ
Морфофункціональна характеристика кріоконсервованих ембріональних клітин та їхнє використання для лі Ю.А. Дьомін 124.0 КБ
Морфофункціональна характеристика кровоносного русла легень в умовах пострезекційної легеневої артер Ілля Євгенович Герасимюк 45.4 КБ
Морфофункціональна характеристика лімфоїдних утворень гортані людини в онтогенезі та їх реактивні зм О.І. Потоцька 167.4 КБ
Морфофункціональна характеристика піднебінних залоз щурів в нормі та при трансплантації кріоконсерво О.В. Вільхова 142.3 КБ
Морфофункціональна характеристика сперматозоїдів при порушенні фертильності Б.Р. Стойка 68.1 КБ
Морфофункціональне обгрунтування механізмів циркадіанних ритмів у щурів Р.Є. Булик 99.6 КБ
Морфофункціональне обгрунтування способу резекції шлунка з моделюванням гастроентерального клапану ( П.В. Жорняк 46.4 КБ
Морфофункціональний стан аденогіпофізу та надниркових залоз після локального впливу на шкіру тварин І.Д. Кухар 58.5 КБ
Морфофункціональний стан гемомікроциркуляторного русла і паренхіми передміхурової залози в нормі та О.Г. Попадинець 30.1 КБ
Морфофункціональний стан гемомікроциркуляторного русла та паренхіми надниркових залоз при дії загаль Тетяна Володимирівна Князевич-Чорна 35.9 КБ