Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Ефект тензочутливості у плівкових системах на основі Cu, Cr і Sc - О.Б. Ласюченко
Вивчено ефект тензочутливості та фізичних процесів в одно- та багатошарових плівкових системах. Запропоновано теоретичну модель тензочутливості для полікристалічних одно- та багатошарових плівкових систем із урахуванням залежності від деформації коефіцієнтів дзеркальності поверхні плівки, проходження межі зерен і міжфазної поверхні електроном. Розроблено методику визначення деформаційних коефіцієнтів та похідних, на базі розмірних залежностей термічного коефіцієнта опору для деформованих і недеформованих плівок. Здійснено апробацію теоретичних співвідношень для коефіцієнта повздовжньої тензочутливості одно- та багатошарових плівок. Запропоновано методику розділення внеску об'ємного, поверхневого та зерномежового розсіювання електронів у величину коефіцієнта повздовжньої тензочутливості.

Модифікація дефектної структури напівпровідникових сполук A2B6 та A3B5 високочастотним електромагніт - Роман Анатолійович Редько
Вивчено ефект тензочутливості та фізичних процесів в одно- та багатошарових плівкових системах. Запропоновано теоретичну модель тензочутливості для полікристалічних одно- та багатошарових плівкових систем із урахуванням залежності від деформації коефіцієнтів дзеркальності поверхні плівки, проходження межі зерен і міжфазної поверхні електроном. Розроблено методику визначення деформаційних коефіцієнтів та похідних, на базі розмірних залежностей термічного коефіцієнта опору для деформованих і недеформованих плівок. Здійснено апробацію теоретичних співвідношень для коефіцієнта повздовжньої тензочутливості одно- та багатошарових плівок. Запропоновано методику розділення внеску об'ємного, поверхневого та зерномежового розсіювання електронів у величину коефіцієнта повздовжньої тензочутливості.
Дисертації, автореферати » Медичні науки

Медичні науки - Страница 30, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Методи поетапного хірургічного лікування хворих з вродженою розщілиною верхньої губи і піднебіння А.Г. Гулюк 42.7 КБ
Методи психодинамічної діагностики у комплексному медичному огляді моряків М.І. Вигдорчик 62.8 КБ
Методи хірургічного і медикаментозного лікування та засоби профілактики тромбоемболії легеневої арте Борис Михайлович Тодуров 70.1 КБ
Методи хірургічної корекції критичної ішемії при дистальних формах атеросклерозу нижніх кінцівок Я.М. Попович 37.4 КБ
Методи холедохолітотомії та способи її завершення у хворих на холедохолітіаз Тауфік Зіяд Момані 17.8 КБ
Методико-соціальна експертиза обмежень життєдіяльності у психічно хворих (діагностика, клініка, реаб Г.А. Пріб 115.6 КБ
Механізм анальгетичної дії електромагнітних полів міліметрового діапазону у хворих на хронічний гона Ю.М. Куликович 31.0 КБ
Механізм формування гіпертензії, її діагностика та лікування хворих на стеноз ниркової артерії О.Ю. Щербак 56.2 КБ
Механізми адаптації гомеокінезісу до впливу травми верхньої кінцівки в умовах блокади плечового спле Д.П. Яковенко 41.6 КБ
Механізми адаптації, рання діагностика та корекція їх порушень у спорті вищих досягнень О.Є. Дорофєєва 55.2 КБ
Механізми венозного кровообігу головного мозку щурів в нормі та за умов утруднення відтоку за даними О.О. Якобсон 68.1 КБ
Механізми виникнення та прояви втоми у хворих на розсіяний склероз, методи діагностики та лікування Оксана Олегівна Копчак 39.8 КБ
Механізми гормон-медіаторного імпринтингу нейроендокринної регуляції репродукції та стрес-реактивнос Н.Д. Носенко 62.2 КБ
Механізми дизадаптації та комплексна патогенетична корекція порушень функціональних систем людини в Є.В. Моісеєнко 83.9 КБ
Механізми дії блокаторів Н2-гістамінових і М1-холінергічних рецепторів у лімфоцитах периферичної кро Оксана Вікторівна Коноварт 133.6 КБ
Механізми діяльності мозку при фізіологічному та патологічному (хвороба Альцгеймера) психічному стар Б.Б. Івнєв 48.8 КБ
Механізми зниження максимальної фізичної працездатності при старінні людини та шляхи її підвищення Ю.Т. Ярошенко 94.0 КБ
Механізми зниження стійкості людей літнього віку до дії стресових чинників та можливі шляхи корекції В.Б. Шатило 54.8 КБ
Механізми і фармакологічна корекція порушень скорочувальної активності судин, індукованих іонізуючим Сергій Михайлович Тишкін 56.7 КБ
Механізми імунотропної дії транквілізаторів бенздіазепінового ряду в умовах хронічного стресу О.В. Кучеренко 147.4 КБ
Механізми інтегрального формування імуно-гемокоагуляційного дисбалансу у хворих на бронхіальну астму В.О. Білоглазов 123.6 КБ
Механізми маркетингово-орієнтованого управління конкурентними перевагами підприємства М.М. Лепа 74.3 КБ
Механізми ниркового функціонального резерву в нормі та при сулемовій нефропатії Н.І. Бурлака 33.5 КБ
Механізми опікової хвороби очей і патогенетичне обгрунтування доцільності застосування ферментативно Р.І. Чаланова 64.3 КБ
Механізми опікової хвороби та обгрунтування застосування препарату "Кріохор" для її лікування Лілія Григорівна Нетюхайло 55.1 КБ
Механізми порушення метаболізму креатину у щурят, народжених від опромінених тварин Г.Ф. Степанов 26.6 КБ
Механізми порушення функції і структури ендотеліоцитів ендокарда та мікроциркуляторного русла міокар І.М. Лучко 94.4 КБ
Механізми порушень гуморальних систем за умов дії іонізуючого випромінювання Ю.В. Пальона 26.3 КБ
Механізми порушень і можливості відновлення біологічної цілісності організму при анестезіологічному М.Л. Горенштейн 74.4 КБ
Механізми порушень сурфактантної системи і гемоциркуляції в малому колі кровообігу при набряку леген Т.І. Тюпка 273.8 КБ
Механізми пошкодження тканин пародонта при гострому стресі та їх корекція за допомогою інтервальних О.Є. Подгаєцька 33.3 КБ
Механізми проатерогенної дії аліментарних ліпідів в умовах експерименту та у хворих на ішемічну хвор В.В. Амброскіна 556.4 КБ
Механізми реакцій метаболізму та елімінації гідазепаму в організмі щурів К.В. Преподобна 64.6 КБ
Механізми реалізації психосоматичних розладів у студентів при дуоденальній виразці з супутньою функц О.А. Опарін 56.6 КБ
Механізми регуляції сексуальної поведінки чоловіків із психічними розладами, які вчинили згвалтуванн О.Ю. Дишлевой 25.7 КБ
Механізми ремоделювання міокарда за умов алоксанового діабету у щурів з різною сенситивністю АТ1 рец Наталя Миколаївна Канана 39.9 КБ
Механізми розвинення та діагностика латерального артрогенного стенозу хребтового каналу у пацієнтів А.Г. Скіданов 34.9 КБ
Механізми розвитку венозного повнокров'я в аденогіпофізі при порушенні пульсового тиску у печеристих О.О. Виноградов 30.5 КБ
Механізми розвитку вторинної сульфаніламідної резистентності у хворих на цукровий діабет 2 типу та м Г.Ф. Генделека 38.2 КБ
Механізми розвитку захворювань печінки і нирок у гірників глибоких вугільних шахт Донбасу та можливі Б.О. Ребров 33.5 КБ
Механізми розвитку і тактика ведення передчасних пологів у вагітних з наркотичною залежністю Г.В. Кожухар 28.2 КБ
Механізми розвитку пошкоджень серця при багаторазовому стресі та їх корекція К.М. Ігрунова 1.21 МБ
Механізми розвитку реперфузійного синдрому в умовах впливу іонізуючого випромінювання та їх корекція Л.Л. Алієв 64.0 КБ
Механізми розвитку серцевої недостатності у хворих на хронічний ексудативно-адгезивний перикардит та О.С. Вербовська 35.6 КБ
Механізми розвитку стравохідно-шлункових кровотеч І.В. Андреєва 60.8 КБ
Механізми розвитку тубуло-інтерстиційного синдрому при хронічному нефріті мазугі (експериментальне д М.В. Дікал 212.3 КБ
Механізми розвитку, клініка і корекція порушення сексуального здоров'я при цукровому діабеті у жінок Т.Д. Бахтєєва 8.6 КБ
Механізми стійкості міокарду до екзогенних бета-симпатоміметиків Ігор Іванович Зінкович 49.2 КБ
Механізми стрес-індукованих уражень печінки В.В. Кресюн 24.4 КБ
Механізми ураження захисного слизового бар'єру при дуоденальній виразці в сполученні з пролапсом міт Т.В. Борисенко 38.6 КБ
Механізми ушкодження еритроцитів у дітей з опіками О.І. Осадча 24.6 КБ
Механізми формування токсикозу у дітей з поліорганною недостатністю та вибір методів еферентної дето Б.С. Шейман 99.8 КБ
Механізми функціонування стрес-реалізуючих систем виводку, отриманого від радіаційно уражених щурів С.К. Сервецький 37.8 КБ
Механізми цитотоксичної дії ландоміцину Е на пухлинні клітини in vitro А.В. Кориневська 82.5 КБ
Механогенез клиноподібності та торсії при структуральному сколіозі Хатум Халед Карім 18.1 КБ
Мигдалеподібний комплекс лімбічної системи в організації моторного компонента рухової поведінкової р О.Д. Омельченко 104.6 КБ
Міжгормональні відношення андрогенів та глюкокортикоїдів у хворих на розсіянний склероз Ю.О. Матвієнко 31.0 КБ
Міжпівкульова нейрофармакологія ноотропів (експериментальне дослідження) Н.В. Журавель 136.3 КБ
Міжтравне жовчовиділення, базальне та стимульоване дуоденальне зондування у здорових та хворих на хр О.Ю. Клавдієва 18.1 КБ
Мікроаномалії розвитку серця у дітей: прогнозування перебігу та диференційована лікувально-профілакт О.Б. Синоверська 92.5 КБ
Мікробіоценоз піхви при загрозі переривання вагітності і його корекція Хепатрауд Апполінер 29.3 КБ
Мікробіоценоз піхви та його корекція у жінок, що перенесли оваріектомію у пери- та постменопаузально Н.В. Тюєва 26.5 КБ
Мікрохвильова резонансна терапія у комплексному лікуванні хворих на травматичний остеомієліт І.В. Федотова 71.2 КБ
Мікрохірургічна аутотрансплантація складних комплексів тканин у функціонально активні ділянки кінців С.П. Галич 32.3 КБ
Мікрохірургічна пересадка складного васкуляризованого трансплантата малогомілкової кістки в лікуванн О.С. Страфун 204.4 КБ
Мікрохірургія ушкоджень периферичних нервів нижніх кінцівок в умовах, несприятливих для регенерації О.О. Гончарук 58.8 КБ
Мікроциркуляторне русло шкіри людини в зв'язку зі становленням її структури в нормі і при грибовидно О.В. Буянова 31.5 КБ
Мінеральна вода "Нафтуся" у ранній комплексній метафілактиці сечокам'яної хвороби в умовах стаціонар Сергій Геннадійович Чемоданов 26.8 КБ
Мінеральна щільність кісткової тканини при первинному остеоартрозі: клініко-патогенетичні аспекти, п Л.С. Бабінець 31.0 КБ
Мінеральна щільність кісткової тканини та корекція її порушень у дітей з ендемічним дифузним зобом Л.Б. Романюк 31.6 КБ
Мінеральний та імунний дисбаланс при дигестивній патології в умовах екологічного пресингу і спосіб к Л.В. Шкала 28.1 КБ
Мініінвазивна хірургія гидатидного ехінококозу печінки О.М. Гулько 36.1 КБ
Мініінвазивне хірургічне лікування хворих на гострий холецистит А.М. Циганок 32.9 КБ
Мініінвазивні нейрохірургічні втручання при множинних грижах міжхребцевих дисків попереково-крижовог В.Д. Куліков 23.0 КБ
Мініінвазивні торакоскопічні методики при спонтанному пневмотораксі на тлі неспецифічних захворювань Ю.А. Бачерікова 45.9 КБ
Мініінвазивні хірургічні втручання у хворих холедохолітіазом В.А. Зосим 820.4 КБ
Мінімально інвазивне лікування аутосомно-домінантного полікістозу нирок Ю.В. Курячий 49.7 КБ
Мінливість епідемічного процесу дифтерії як результат взаємодії соціальної та біологічної підсистем О.В. Деміховська 36.8 КБ
Міома матки. Доклінічна діагностика. Генетичні та імуно-гормональні аспекти О.Г. Шиманська 43.5 КБ
Місце віртуальної СКТ-цистоскопії в діагностичному алгоритмі раку сечового міхура А.О. Ткачов 36.6 КБ
Місце й значення полімеразно-ланцюгової реакції у визначенні резистентності збудника туберкульозу до К.О. Антоненко 50.1 КБ
Місцева профілактика гнійно-запальних ускладнень алопластики інфікованих дефектів апоневроза у хвори К.В. Кутєпова 51.3 КБ
Місцева терапія ран слизової оболонки рота з застосуванням восків кримської троянди, лаванди і шавлі Л.О. Філіппова 30.0 КБ
Місцева терапія хронічного одонтогенного гаймориту О.О. Шеремета 35.3 КБ
Місцеве лікування гнійних ран м'яких тканин щелепно-лицевої ділянки (клініко-експериментальне дослід Максим Володимирович Ковальов 39.0 КБ
Мітохондріальна недостатність у дітей з вегетативними дисфункціями: діагностика та лікування М.В. Хайтович 54.6 КБ
Міфопоетична парадигма художньої образності у "Повісті врем'яних літ" М.Ю. Вишина 43.7 КБ
Множинні артеріальні аневризми головного мозку: діагностика та хірургічне лікування І.І. Скорохода 90.6 КБ
Множинні внутрішньочерепні менінгіоми: діагностика, хірургічне лікування Василь Вікторович Кондратюк 31.0 КБ
Мовленнєва адаптація до повних знімних зубних протезів В.П. Чикор 28.4 КБ
Моделювання діяльності міської амбулаторної стоматологічної служби на основі системи управління якіс В.В. Журавель 219.0 КБ
Моделювання ішемічного ушкодження мозку на органотиповій культурі гіпокампу та вивчення нейропротект П.Ю. Маляревський 26.9 КБ
Моделювання та шляхи експериментальної корекції дефіциту заліза в організмі щурів Л.В. Тихохід 53.8 КБ
Модифікація in vitro біологічних властивостей клітин раку легені людини інтерфероном-альфа Наталя Олександрівна Бездєнєжних 51.0 КБ
Модифікація залобкової простатектомії С.М. Шамраєв 62.6 КБ
Модифікація кістковопластичної ампутації гомілки за Пироговим з остеосинтезом та експрес-протезуванн О.В. Єфремова 31.1 КБ
Модифікація сенсо-моторних реакцій та зв'язаних з ними викликаних потенціалів мозку при нормальному А.Г. Снегір 47.8 КБ
Модифіковані ліпопротеїни: механізми утворення та роль в атерогенезі Тетяна Володимирівна Талаєва 38.6 КБ
Модіфікація променевої терапії недрібноклітинного раку легені В.П. Старенький 109.4 КБ
Модуляція апоптозу і внутрішньониркові регуляторні системи при експериментальній нирковій недостатно О.А. Орлова 483.8 КБ
Можливі фактори ризику та профілактика раку гортані у хворих віком до 50-ти років, які контактували О.Є. Москалик 37.7 КБ
Можливість судово-медичної діагностики раптової серцевої смерті за результатами лабораторних дослідж А.М.О. Панзо 112.8 КБ
Можливості відновлення втраченого шкірного покриву в обпечених хворих О.Л. Ковальчук 27.9 КБ
Можливості відновлення функціонально-морфологічного стану зорового аналізатору під дією "Трофіну" пр В.А. Васюта 36.0 КБ
Можливості добового моніторингу артеріального тиску, його значення у діагностиці гіпертонічної хворо М.М. Коваль 54.6 КБ
Можливості застосування низькоінтенсивного лазерного випромінювання в лікуванні гіпертрофічної форми Ю.В. Булдигіна 51.1 КБ
Можливості контролю за перебігом та ефективністю лікування хронічного гепатиту С за допомогою неінва Ольга Анатоліївна Голубовська 51.3 КБ
Можливості мамосцинтиграфії в первинній діагностиці і оцінці ефективності протипухлинного лікування Н.Ю. Войт 40.5 КБ
Можливості прогнозування і особливості розвитку вікової катаракти при порушенні дезінтоксикаційної ф Л.І. Кравченко 143.5 КБ
Можливості ранньої діагностики і вибір тактики лікування хворих на гостру кишкову непрохідність О.Я. Бардюк 24.5 КБ
Можливості стрес-ехокардіографії з добутаміном для об'єктивізації важкості перебігу ішемічної хвороб О.О. Немчина 206.9 КБ
Можливості ультразвукового дослідження в діагностиці та моніторингу поєднано- променевої терапії рак Тетяна Маратівна Козаренко 55.3 КБ
Можливості уніфікації за допомогою комп'ютерних програм діагностики та лікування різних варіантів ві Андрій Вікторович Шкурба 83.1 КБ
Можливості холтерівського моніторування електрокардіограми та аналіз варіабельності ритму серця у ді О.В. Суліковська 50.8 КБ
Молекулярний профіль раку шлунка як підгрунтя для індивідуалізації терапії та прогнозу перебігу захв В.М. Базась 59.9 КБ