Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Нелінійні динамічні моделі в задачах фінансової математики та теорії ризику - Т.В. Пепеляєва
Розроблено два нові методи розв'язування нелінійних стохастичних диференціальних рівнянь, що надають розв'язок у явному вигляді. Розроблені методи детально продемонстровано на конкретних прикладах (задачах моделювання відсоткової ставки на ринку цінних паперів). Запропоновано алгоритм знаходження оптимальних моментів переключення між N портфелями цінних паперів на фінансовому та страховому ринках, що в більшості випадків є вигіднішим для інвестора щодо максимізації прибутку, ніж стратегія з одним переключенням. Знайдено умови існування оптимальної стратегії на фінансовому ринку в класі однорідних ланцюгів Маркова. Розглянуто випадки скіченних, злічених та компактних множин станів керованої системи та множин вибору можливих торгових стратегій. Розв'язано задачу оптимального керування стохастичними процесами та полями, які є розв'язками стохастичного диференціального рівняння з добовим вінерівським процесом та полем відповідно. Знайдено умови існування оптимального керування.

Локально-адаптивна стійка фільтрація сигналів і зображень у багатоканальних системах дистанційного з - В.В. Лукін
Розроблено два нові методи розв'язування нелінійних стохастичних диференціальних рівнянь, що надають розв'язок у явному вигляді. Розроблені методи детально продемонстровано на конкретних прикладах (задачах моделювання відсоткової ставки на ринку цінних паперів). Запропоновано алгоритм знаходження оптимальних моментів переключення між N портфелями цінних паперів на фінансовому та страховому ринках, що в більшості випадків є вигіднішим для інвестора щодо максимізації прибутку, ніж стратегія з одним переключенням. Знайдено умови існування оптимальної стратегії на фінансовому ринку в класі однорідних ланцюгів Маркова. Розглянуто випадки скіченних, злічених та компактних множин станів керованої системи та множин вибору можливих торгових стратегій. Розв'язано задачу оптимального керування стохастичними процесами та полями, які є розв'язками стохастичного диференціального рівняння з добовим вінерівським процесом та полем відповідно. Знайдено умови існування оптимального керування.
Дисертації, автореферати » Медичні науки

Медичні науки - Страница 3, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Взаємозв'язок між станом периферійного та центральних відділів слухового аналізатора і даними електр М.С. Козак 167.0 КБ
Взаємозв'язок між станом різних відділів слухового аналізатора та мозкового кровообігу з урахуванням В.В. Римар 82.7 КБ
Взаємозв'язок морфогенезу кісткового скелета з органами імунної системи при імуностимуляції та імуно С.А. Кащенко 69.3 КБ
Взаємозв'язок порушення кишкового мікробіоценозу та захворювань гепатопанкреатобіліарної зони у хвор Г.В. Осьодло 36.9 КБ
Взаємозв'язок порушень імунітету і пуринового обміну при системному червоному вовчаку (клініко-експе М.М. Ананьєва 29.3 КБ
Взаємозв'язок порушень функціонального стану нирок, коагуляційного гемостазу, системи протеолізу та О.М. Боштан 30.8 КБ
Взаємозв'язок процесів ПОЛ/АОС, системи цитокінів, клітинного імунітету у хворих на хронічний гепати Т.В. Чабан 132.9 КБ
Вибір антибактеріальних препаратів у комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту у хворих на О.В. Линовицька 27.1 КБ
Вибір варіанта запобіжної аналгезії в абдомінальній хірургії у осіб похилого та старечого віку І.О. Воліков 33.8 КБ
Вибір індивідуального методу хірургічного лікування хворих на перфоративну гастродуоденальну виразку О.Л. Ситнік 395.0 КБ
Вибір лікувальної тактики при обструктивних нефропатіях у урологічних хворих С.О. Борисов 30.9 КБ
Вибір лікувальної тактики при раку статевого члена Ю.Ю. Куранов 40.7 КБ
Вибір лікувальної тактики та об'єму оперативного втручання у хворих на гострий панкреатит із супрові Л.Р. Коробко 38.1 КБ
Вибір малоінвазивного методу хірургічного лікування ускладненого холелітіазу у хворих з високим опер О.В. Гайдаш 37.1 КБ
Вибір методів місцевої ін'єкційної анестезії при протезуванні незнімними суцільнолитими протезами на С.В. Лисюк 47.6 КБ
Вибір методу відкритої пластики двобічних пахових гриж Микола Володимирович Манойло 34.1 КБ
Вибір методу відновлення втраченої крові при операціях на аорті та магістральних судинах О.В. Демчук 62.8 КБ
Вибір методу лапароскопічної фундоплікації в світлі вивчення найближчих та віддалених результатів лі О.О. Соломко 415.7 КБ
Вибір методу лікування жінок із стресовим нетриманням сечі без опущення тазових органів А.О. Сапсай 50.6 КБ
Вибір методу лікування перфоративної виразки шлунка та дванадцятипалої кишки Е.В. Світличний 24.5 КБ
Вибір методу лікування подвоєної нирки залежно від морфологічного стану тканин нирки та сечових шлях Г.І. Таран 28.8 КБ
Вибір методу післяопераційного знеболювання у хворих, оперованих на щитовидній залозі А.М. Кравченко 28.8 КБ
Вибір методу повторної операції у хворих з пізніми ускладненнями аорто-стегнових реконструкцій при о А.Б. Шестакова 30.4 КБ
Вибір методу та об'єму радикального оперативного втручання при проривній пілородуоденальній виразці Е.В. Ремезюк 37.2 КБ
Вибір методу хірургічного лікування гастродуоденальних виразок у хворих з високим ризиком остеопороз Р.Ю. Рузібаєв 61.9 КБ
Вибір методу хірургічного лікування гемангіом печінки О.В. Васильєв 51.6 КБ
Вибір об'єму і методу операції при виразковій хворобі шлунка в залежності від наявності і вираженост Ю.М. Ковальчук 29.1 КБ
Вибір об'єму реконструкції атеросклеротичної оклюзії артерій стегно-підколінно-гомілкового сегмента А.В. Левицький 49.2 КБ
Вибір пілорозберігаючого та пілоровідновлюючого методу хірургічної корекції виразкової хвороби двана В.П. Бабій 32.7 КБ
Вибір показань та методів ортодонтичної корекції оклюзійних порушень при захворюваннях пародонту М.О. Коваленко 18.6 КБ
Вибір раціональних пілорусзберігаючих і пілорускоригуючих способів органозберігаючих операцій в неві Є.М. Шепетько 32.4 КБ
Вибір раціональної аналгезії пологів Р.О. Ткаченко 104.6 КБ
Вибір способу оперативного втручання при перфоративних виразках шлунка або дванадцятипалої кишки в у Є.М. Василенко 36.0 КБ
Вибір способу формування анастомозу при хірургічному лікуванні хворих на рак стравоходу та шлунка з А.В. Ковальчук 27.5 КБ
Вибір судинного доступу для хронічного гемодіалізу у хворих з супутньою серцевою недостатністю І.В. Кружилін 36.4 КБ
Вибір тактики спеціалізованої допомоги та диспансерного спостереження хворих на рак сечового міхура Ю.М. Заєць 48.8 КБ
Вибір терміну і методу операції при відновленні безперервності товстої кишки М.Д. Постоленко 30.7 КБ
Вивчення активності протеолітичних ферментів панкреатичного та позапанкреатичного походження в динам М.В. Борисюк 43.0 КБ
Вивчення балансу протеолітичних ферментів та їх інгібіторів у крові та судинній стінці при порушення І.М. Трофимова 30.2 КБ
Вивчення біохімічних механізмів пошкодження мембранних структур головного мозку в умовах інтоксикаці Л.В. Яніцька 111.1 КБ
Вивчення вікових змін оклюзійної площини зубних рядів В.Р. Гурандо 16.5 КБ
Вивчення впливу стану здоров'я та факторів місцевого захисту на формування специфічної імунної відпо Ф.І. Лапій 30.9 КБ
Вивчення гепатозахисної активності густого екстракту з листя винограду культурного О.В. Файзуллін 34.5 КБ
Вивчення гепатозахисної дії препарату з трави гороху посівного - піфламіну О.О. Герасимова 31.5 КБ
Вивчення експрес-гастро-pH-моніторингу як засобу діагностики та контролю ефективності кислотоінгібую В.В. Чернобровий 41.8 КБ
Вивчення індивідуального кислотоінгібуючого впливу блокаторів Н+, К+, АТФ- ази при пептичних пілород Інна В'ячеславівна Чернова 43.2 КБ
Вивчення механізмів впливу малих доз нітратів і нітритів на функцію нирок І.Ю. Бадьїн 38.0 КБ
Вивчення порушень моторної функції товстої кишки в діагностиці, лікуванні та прогнозуванні гострого А.О. Міміношвілі 49.2 КБ
Вивчення стану фагоцитозу, прооксидантно-антиоксидантних процесів та продукції цитокінів in vitro не Антон Юрійович Коновалов 34.7 КБ
Вивчення та можливості лікування гелікобактеріозу в родинах хворих з ураженням гастродуоденальної зо П.О. Колесник 40.3 КБ
Вивчення терапевтичної дії кріоконсервованої фетоплацентарної тканини в комплексній терапії цукровог І.Л. Дворник 56.2 КБ
Вивчення фармакологічної дії нової комбінованої мазі "Мірамеф" для лікування запальних та мікробних Ю.В. Федорчук 38.3 КБ
Вивчення фармакологічної дії нової комбінованої мазі з амікацином для лікування ранового процесу Я.О. Бутко 79.6 КБ
Вивчення шлунково-кишкових і кардіоваскулярних уражень, обумовлених нестероїдними протизапальними пр І.М. Гойдаш 29.5 КБ
Виділення та характеристика білкових чинників, що зв'язують інсулін в крові людей, хворих на цукрови С.В. Мельниченко 54.1 КБ
Видовий склад та популяційний рівень мікрофлори товстої кишки і стан системного імунітету у хворих н Т.Є. Саєнко 67.8 КБ
Виживання та його предиктори у хворих з хронічною серцевою недостатністю О.В. Устименко 132.8 КБ
Визначення видової належності, статі, краніотипу і зросту за морфологічними та остеометричними ознак В.Л. Фенцик 27.3 КБ
Визначення ефективності профілактичних заходів проти дифтерії та удосконалення епідеміологічного наг Л.А. Устінова 24.8 КБ
Визначення клініко-імунологічних змін, що впливають на формування рецидивуючого перебігу бронхіту у Л.І. Тарануха 592.8 КБ
Визначення медико-соціальних чинників формування наркоманії серед учнівської молоді та обгрунтування В.В. Беспалько 59.5 КБ
Визначення межі некрозу кишки при гострій тонкокишковій непрохідності Р.П. Іванов 36.9 КБ
Визначення ролі нітратного забруднення питної води і грунтів в синтезі N-нітрозамінів і формуванні к О.Є. Кондратенко 34.4 КБ
Використання аміксину в комплексній терапії хворих на ентеровірусні менінгіти О.М. Майстренко 37.3 КБ
Використання аутоартеріальних трансплантатів для прямої реваскуляризації міокарда Д.В. Поліщук 77.2 КБ
Використання великого чепця в профілактиці та лікуванні неспроможності швів кукси бронха після пульм І.В. Шкварковський 33.8 КБ
Використання великопільного опромінювання при лікуванні злоякісних лімфом Т.В. Удатова 25.6 КБ
Використання високодисперсної аерозольтерапії в поєднанні з мінеральною водою "Поляна квасова" для л В.С. Сухан 107.3 КБ
Використання внутрішньоротових репозиційно-фіксуючих пристроїв в лікуванні хворих з переломами нижнь О.О. Фаренюк 30.1 КБ
Використання голкотерапії та лазеропунктури на доклінічній стадії дистальної діабетичної полінейропа Н.А. Корж 31.9 КБ
Використання губчатої аутокістки з кістковим мозком в реконструктивно-пластичній хірургії ЛОР-органі В.Й. Діденко 123.5 КБ
Використання екстракорпоральної літотрипсії в лікуванні нефролітіазу єдиної нирки Р.Є. Ладнюк 18.9 КБ
Використання електромагнітного випромінювання надвисокої частоти в комплексному лікуванні пацієнток В.М. Карпань 213.3 КБ
Використання електростимуляції та електропунктури з фармакопунктурою у комплексному лікуванні нейрор О.П. Гандурська 31.7 КБ
Використання збагаченої тромбоцитами плазми для оптимізації репараційного остеогенезу при травматичн К.В. Горицька 161.6 КБ
Використання інтерференц-струмів як стрес-протектора у комплексному лікуванні хворих на стабільну ст А.А. Крокос 38.2 КБ
Використання інфіта- та лазеротерапії у санаторно-курортній реабілітації хворих з наслідками інфаркт О.С. Іванюк 41.1 КБ
Використання КВЧ-терапії у комплексному етапному відновлювальному лікуванні хворих мітральними вадам А.А. Серебрякова 41.6 КБ
Використання клею КЛ-3 для лікування варикозного розширення поверхневих вен нижніх кінцівок Б.З. Чижишин 35.2 КБ
Використання консервованих біоматеріалів при хірургічному лікуванні великих післяопераційних вентрал О.П. Захарчук 89.4 КБ
Використання лапароскопічної ваготомії при хірургічному лікуванні виразкової хвороби дванадцятипалої В.А. Фоменко 31.6 КБ
Використання магнітофорезу намацита і вітаміну D3 у комплексному лікуванні хворих на гене О.М. Давіденко 46.3 КБ
Використання мембранного безперервного плазмаферезу в комплексному лікуванні пізніх гестозів Н.А. Резніченко 18.3 КБ
Використання методу кріовпливу і антиоксидантної терапії в комплексному хірургічному лікуванні хвори Анатолій Леонідович Челішвілі 18.3 КБ
Використання мініінвазивних хірургічних технологій у лікуванні хворих з гнійними захворюваннями плев В.В. Макаров 62.2 КБ
Використання низьких температур при лапароскопічній холецистектомії у хворих із гострим холециститом А.І. Шеремет 39.0 КБ
Використання низькомолекулярних гепаринів у хворих на діабетичну нефропатію Олександр Євгенович Березовський 29.8 КБ
Використання низькочастотного ультразвуку та магнітолазерної терапії в реабілітації хворих на остеоа М.І. Канут 36.6 КБ
Використання окислювачів на етапі хірургічного лікування хворих на рак молочної залози О.І. Сидорчук 33.8 КБ
Використання плазмафереза в комплексному лікуванні хворих на тромбоз центральної вени сітківки та її А.C. Комащук 32.8 КБ
Використання плазмозамінників на основі сорбітолу для ресусцитації хворих з травматичним шоком В.І. Чернишов 38.6 КБ
Використання полегшених композитних сітчастих алотранспарантів у лікуванні хворих з післяопераційним В.Ю. Вододюк 54.2 КБ
Використання преформованих фізичних чинників для диференційованого відновного лікування осіб із серц П.М. Писковацький 41.7 КБ
Використання природних факторів Прикарпаття в комплексному лікуванні захворювань пародонта у хворих І.В. Шилівський 37.4 КБ
Використання прогестерону для лікування хворих на хронічне легеневе серце О.О. Ковтушенко 18.6 КБ
Використання радонових напівванн в комплексному відновлювальному лікуванні хворих на ішемічну хвороб Г.В. Шандра 48.1 КБ
Використання сіліконового матеріалу "Сілгап" для обтурації кореневих каналів при лікуванні хронічног В.В. Кузіна 36.9 КБ
Використання смартфонів і комунікаторів в судово-медичній експертизі Г.С. Шавловський 38.8 КБ
Використання танталу і ніобію з модифікованою поверхнею для дентальної імплантації (експериментально Світлана Леонідівна Старікова 29.2 КБ
Використання тезіграфічного методу дослідження для диференційної діагностики і прогнозу перебігу псо О.А. Баранова 33.2 КБ
Використання триметазидину у хворих на ІХС з післяінфарктним кардіосклерозом та супутнім цукровим ді І.І. Гончарова 28.2 КБ
Використання ультразвукового впливу при лапароскопічній холецистектомії у хворих на жовчнокам'яну хв Н.В. Черкова 33.0 КБ
Використання ультразвукового скальпеля при виконанні операцій на шлунку (експериментально-клінічне д М.С. Томін 29.2 КБ
Використання фібронектинзамісної терапії для корекції імуноендокринного дисбалансу у хворих на хроні С.П. Кушнір 28.9 КБ
Використання функціонально-зв'язаних вітамінів з аланіном і глутаматом для корекції їх окислювальног Сарр Сандене 29.1 КБ
Вимірювання об'єму псевдоакомодації та його клінічне значення при артифакії М.М. Тутченко 29.3 КБ
Виразкова хвороба дванадцятипалої кишки та гастроезофагеальна рефлюксна хвороба: особливості поєднан Г.В. Шило 47.1 КБ
Виразкова хвороба дванадцятипалої кишки у осіб молодого віку: особливості перебігу та лікування Г.А. Соловйова 26.6 КБ
Виразкова хвороба дванадцятипалої кишки, обтяжена дуоденогастральним та гастроезофагеальним рефлюкса Г.І. Ковальчук 34.9 КБ
Виразкова хвороба шлунка різної локалізації: особливості клінічного перебігу та лікування В.В. Москаленко 34.8 КБ
Виробнича канцерогенна небезпека в Україні та обгрунтування профілактики професійного раку Д.В. Варивончик 62.6 КБ
Вихід неврастенії та дисоціативних невротичних розладів (клініко-психопатологічний та соціально-псих Р.М. Гнатюк 31.3 КБ
Виявлення інфекційно-запальних захворювань у ранньому неонатальному періоді Аль Абуд Мазен Хейро 54.6 КБ
Виявлення початкових стадій серцевої недостатності у хворих на стабільну стенокардію напруги та мето С.Е. Лозинський 34.2 КБ
Виявлення пріонових захворювань людини і обгрунтування принципів епідеміологічного нагляду та профіл Т.І. Коваль 23.9 КБ