Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Електромагнітні ефекти та масоперенесення в металах за умов ударного навантаження - В.П. Бевз
Розглянуто процеси масоперенесення й електромагнітні явища в металах за умов ударних навантажень. Досліження проведено на технічно чистих металах (Fe, Ni, Cu) та сталях (сталь 3, 12X18H10T) з використанням методу радіоактивних ізотопів. Розроблено методику виявлення електромагнітних сигналів під час імпульсного ударного навантаження. Встановлено, що величина ефекту для різних металів становить 10 - 0,5 мВ. Досліджено вплив ступеня, швидкості деформації та температури навантаження на ефект виникнення електричного імпульсу струму в металах. Встановлено, що зі збільшенням ступеня деформації металу відбувається зменшення значення електричного ефекту для всього спектра використаних металів і сплавів. Запропоновано модель виникнення електричного потенціалу в металах та описано механізм прискореного масоперенесення за умов швидкісної деформації. Для струму, який виникає, виведено залежність від швидкості деформації як квадратичну функцію. Зроблено висновок, що електромагнітні ефекти та процес масоперенесення у металах за умов ударного навантаження відбуваються одночасно та можуть мати єдину природу механізму утворення.

Зелені жаби фауни України: морфологічна мінливість, каріологія та особливості біології - Н.М. Сурядна
Розглянуто процеси масоперенесення й електромагнітні явища в металах за умов ударних навантажень. Досліження проведено на технічно чистих металах (Fe, Ni, Cu) та сталях (сталь 3, 12X18H10T) з використанням методу радіоактивних ізотопів. Розроблено методику виявлення електромагнітних сигналів під час імпульсного ударного навантаження. Встановлено, що величина ефекту для різних металів становить 10 - 0,5 мВ. Досліджено вплив ступеня, швидкості деформації та температури навантаження на ефект виникнення електричного імпульсу струму в металах. Встановлено, що зі збільшенням ступеня деформації металу відбувається зменшення значення електричного ефекту для всього спектра використаних металів і сплавів. Запропоновано модель виникнення електричного потенціалу в металах та описано механізм прискореного масоперенесення за умов швидкісної деформації. Для струму, який виникає, виведено залежність від швидкості деформації як квадратичну функцію. Зроблено висновок, що електромагнітні ефекти та процес масоперенесення у металах за умов ударного навантаження відбуваються одночасно та можуть мати єдину природу механізму утворення.
Дисертації, автореферати » Медичні науки

Медичні науки - Страница 25, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Клінічні прояви, патогенез та лікування внутрішньочерепної гіпертензії при менінгітах різної етіолог І.А. Зайцев 75.7 КБ
Клінічні співвідношення у хворих на розсіяний склероз Є.О. Труфанов 29.1 КБ
Клінічні та імунобіохімічні прояви остеоартрозу у підлітків на тлі гіпермобільного синдрому О.В. Матвієнко 156.2 КБ
Клінічні та морфо-функціональні особливості перебігу пептичної виразки шлунка та її патогенетичне лі М.Б. Щербиніна 66.8 КБ
Клінічні та морфологічні критерії прогнозування ранніх метастазів у хворих на рак голосового і вести А.Ю. Бариляк 88.5 КБ
Клінічні та морфофункціональні особливості ураження тканин пародонта у дітей, хворих на цукровий діа Катерина Олександрівна Карачевська 30.8 КБ
Клінічні та параклінічні особливості гастродуоденальної деструкції у дітей О.Б. Ганзій 34.2 КБ
Клінічні та параклінічні прояви залізодефіцитної анемії у дітей і методи їх корекції Н.Ю. Щербатюк 20.3 КБ
Клінічні та патогенетичні аспекти ремоделювання міокарда в гострому періоді інфаркту міокарда О.Г. Карлінська 33.3 КБ
Клінічні та хірургічні аспекти первинного гіперпаратиреозу В.В. Хом'як 35.9 КБ
Клінічні та хірургічні паралелі грампозитивного та грамнегативного сепсису у хворих на гнійно-запаль О.О. Максимова 44.4 КБ
Клінічні та цитологічні особливості гострих лейкозів у осіб, що постраждали внаслідок аварії на Чорн Л.А. Сивак 24.1 КБ
Клінічні, біохімічні, структурно-функціональні зміни серцево-судинної системи у хворих на ішемічну х Н.А. Перепельченко 72.5 КБ
Клінічні, гематологічні та імунологічні критерії ранньої діагностики і прогнозування перебігу сепсис Г.В. Булак 25.6 КБ
Клінічні, гемодинамічні аспекти імунозапалення та апоптозу у динаміці антигіпертензивного лікування Т.В. Ащеулова 73.6 КБ
Клінічні, гормональні та метаболічні особливості нейроендокринного ожиріння з урахуванням рівня прол М.О. Балюк 66.7 КБ
Клінічні, гормональні та метаболічні показники в перименопаузі у жінок з синдромом полікістозних яєч Т.Л. Архипкіна 58.1 КБ
Клінічні, метаболічні та гемодинамічні особливості різних структурно-функціональних типів гіпертензи О.О. Янкевич 37.0 КБ
Клінічні, параклінічні особливості постменопаузального остеопорозу, який індукований тотальною оварі С.П. Нікіфорова 45.0 КБ
Клінічні, реографічні та морфологічні зіставлення при хронічних вірусних гепатитах Д.Г. Живиця 29.1 КБ
Клінічно-експериментальне обгрунтування хірургічного лікування хворих на гострий біліарний панкреати Р.С. Шевченко 94.0 КБ
Клінічно-експериментальне обгрунтування хірургічної тактики у потерпілих з абдомінальною травмою В.П. Польовий 52.9 КБ
Клінічно-інструментальна оцінка ефективності каптоприлу та еналаприлу під час ранньої реабілітації т А.В. Ютанова 36.1 КБ
Клінічно-морфогістохімічне визначення життєздатності кінцівки в стані критичної ішемії при синдромі В.Д. Скрипко 41.0 КБ
Клінічно-морфологічна діагностика, прогнозування та оптимізація лікування хворих з гладком'язовими п М.М. Ямчук 27.6 КБ
Клінічно-організаційні основи та принципи діагностики і хірургічного лікування постраждалих з травма Я.Л. Заруцький 119.3 КБ
Клінічно-патогенетичні особливості перебігу подагри у хворих з ураженням гепатобіліарної системи та Г.І. Арич 28.3 КБ
Клінічно-уродинамічне обгрунтування використання медикаментозної терапії гіперактивного сечового міх І.О. Пірожок 133.0 КБ
Клітинні реакції вогнища хронічного запалення при дії низькоінтенсивного гамма-випромінювання Микола Іванович Онищенко 36.7 КБ
Клітинні та гуморальні механізми розвитку толерантності органічних нітратів у хворих на ішемічну хво Ю.М. Шапошнікова 33.0 КБ
Клітинно-мембранні аспекти патогенезу, лікування і профілактики початкових стадій хронічних церебрал В.О. Малахов 300.6 КБ
Клітинно-тканинні технології у лікуванні хронічних виразково-раневих дефектів нижніх кінцівок А.Г. Попандопуло 112.1 КБ
Коагуляційний гомеостаз у дітей, які зазнали впливу іонізуючого опромінення внаслідок аварії на ЧАЕС Н.Ю. Мочанова 25.1 КБ
Коксартроз при дистрофічному ураженні попереково-крижового відділу хребта (діагностика, лікування, п В.М. Вакуленко 60.3 КБ
Кольорова контактна термографія та імуноферментний аналіз у комплексній діагностиці розповсюдження з В.П. Чешенко 13.6 КБ
Комбінована імунофармакотерапія та ентеросорбція в лікуванні хворих цілорічним алергічним ринітом Т.В. Смагіна 49.4 КБ
Комбінована низькодозова естроген- антиандрогенна терапія прогресуючого раку передміхурової залози Т.Ю. Арістова 25.3 КБ
Комбінована трансплантація кріоконсервованих органотипових культур ендокринних залоз (експерименталь Є.І. Легач 105.8 КБ
Комбіноване лікування гліом лобово-кальозної локалізації О.В. Кулик 81.7 КБ
Комбіноване лікування при органозберігаючих операціях ранніх стадій раку грудної залози І.М. Пономарьов 122.7 КБ
Комбіноване лікування раку яєчників із застосуванням передопераційної внутрішньоочеревинної хіміотер М.Ю. Неффа 25.2 КБ
Комбіноване лікування хворих на поверхневий рак сечового міхура з використанням імунотропних препара Б.Ю. Борис 88.7 КБ
Комбіноване лікування хворих на рак легені І.І. Смоланка 35.0 КБ
Комбіноване лікування хворих на рак оперованого шлунка Г.Г. Бардаков 242.8 КБ
Комбіноване лікування хворих на рак передміхурової залози в стадії Т3-Т4 з використанням малих доз е Максим Юрійович Юсюк 61.3 КБ
Комбіноване лікування хворих на рак тіла матки з передопераційною радіохіміотерапією О.В. Слободянюк 56.7 КБ
Комбіноване лікування хворих на хропіння та обструктивне апное на основі використання фізичних метод О.В. Чорній 64.4 КБ
Комбінований кріомікрохірургічний спосіб в лікуванні вторинної неоваскулярної глаукоми у хворих на ц І.Б. Жеребко 36.4 КБ
Коморбідні психічні розлади у літніх пацієнтів загальної медичної (кардіологічної) практики Н.О. Дзеружинська 60.0 КБ
Комп'ютерна та магнітно-резонансна томографія в діагностиці гліом півкуль головного мозку О.Ю. Чувашова 63.5 КБ
Комп'ютерна томографія в діагностиці, плануванні ендомікрохірургічних втручань та оцінці ефективност Г.В. Цвігун 36.0 КБ
Комп'ютерна томографія із застосуванням фармакологічних препаратів у визначенні місцевого поширення Т.М. Мацюк 28.6 КБ
Комп'ютерно-томографічна семіотика формування посттравматичних змін головного мозку при його вогнище О.В. Губенко 75.0 КБ
Компенсаційно-адаптаційні механізми судинної системи головного мозку в умовах артеріовенозного свища В.Д. Мусієнко 29.3 КБ
Комплекс заходів до попередження гестозу у вагітних групи підвищеного ризику Музахем Мухлесс Якуб 66.8 КБ
Комплекс пептидних фрагментів гемоглобіну: роль в регуляції системи крові Т.М. Запорожець 51.2 КБ
Комплексе лікування ускладнених форм хламідіозу спіраміцином у поєднанні з лазерною терапією Тетяна Володимирівна Мальцева 30.5 КБ
Комплексна гігієнічна оцінка регіональних особливостей забруднення об'єктів навколишнього середовища В.І. Главацька 31.8 КБ
Комплексна гідротерапія генералізованого пародонту сульфатно-хлоридно-натрієво-магнієво-калієвою мін А.В. Марков 29.5 КБ
Комплексна детоксикаційно-гемостатична терапія при гастродуоденальних кровотечах О.А. Камінський 36.7 КБ
Комплексна диференційна діагностика та шляхи підвищення ефективності лікування плевритів пухлинної е Д.В. Чешенко 36.1 КБ
Комплексна диференційна реабілітація хворих з оклюзійно-стенозуючими ураженнями брахіоцефальних арте О.О. Кравченко 46.4 КБ
Комплексна діагностика і лікування хворих цереброваскулярними порушеннями, зумовленими оклюзійно-сте Н.М. Бучакчийська 220.1 КБ
Комплексна діагностика пухлини у хворих з невідомою первинною локалізацією із застосуванням імуногіс Н.Х. Хайдар 36.1 КБ
Комплексна діагностика та лікування уражень нервової системи у хворих на хронічний гломерулонефрит О.Б. Прокопенко 30.3 КБ
Комплексна діагностика, прогнозування, лікування і профілактика дискоординації родової діяльності з Р.Б. Гладкий 33.1 КБ
Комплексна інтраопераційна гетеротопічна автотрансплантація тканин щитоподібної та паращитоподібних Д.М. Афонін 36.9 КБ
Комплексна корекція біоритмологічних порушень гормонів адаптації, інтерлейкінів у хворих на хронічну В.С. Калашнікова 36.8 КБ
Комплексна корекція моторно-евакуаторних порушень після резекції шлунка і ваготомії В.І. Дрозд 24.4 КБ
Комплексна корекція перебігу атеросклерозу із включенням кверцетину та препарату ехінацеї С.В. Федоров 34.9 КБ
Комплексна коригуюча терапія хворих на атопічний дерматит немовлят і дітей раннього віку з урахуванн О.О. Лавриненко 25.0 КБ
Комплексна коригуюча терапія хворих на псоріаз з урахуванням змін в стані про- та антиоксидантних си О.В. Яковлева 38.2 КБ
Комплексна медико-психологічна реабілітація дітей, які постраждали від надзвичайних ситуацій, на сан Т.Ф. Голубова 67.2 КБ
Комплексна оцінка впливу шкідливих факторів регіону з розвинутою залізоуранодобувною промисловістю н С.В. Берестенко 1.62 МБ
Комплексна оцінка ефективності використання брефо-керамічного пластичного матеріалу в профілактиці п Салаймєх Раєд Хішам 30.5 КБ
Комплексна оцінка ефективності лікування хронічного обструктивного захворювання легень у працівників О.М. Вільянська 67.4 КБ
Комплексна оцінка кліничної ефективності небулайзерних інгаляцій глюкокортикостероїдів при загострен А.Г. Мальченко 95.6 КБ
Комплексна оцінка мікробіоценозу кишечника у дітей Буковини у зв'язку з мікросоціальними, екологічни Л.В. Мельничук 25.5 КБ
Комплексна оцінка розвитку дівчат шкільного віку Чернівецького регіону Н.І. Ковтюк 32.0 КБ
Комплексна оцінка стану здоров'я дітей раннього віку, які мешкають в умовах промислового міста Н.М. Крамаренко 81.2 КБ
Комплексна оцінка стану здоров'я дітей, що проживають на території, забрудненій фтором і солями важк В.В. Подолянська 44.2 КБ
Комплексна оцінка ступеня біологічної зрілості дітей грудного та раннього віку (клініко-ультрасоногр С.Є. Фокіна 31.6 КБ
Комплексна оцінка та корекція активності матки при загрозі передчасних пологів В.В. Маляр 38.4 КБ
Комплексна оцінка хвороби "зубощелепна аномалія" та прогноз лікування ортодонтичних пацієнтів В.Д. Куроєдова 52.8 КБ
Комплексна патогенетична терапія хвороби Паркінсона (клінічні, діагностичні, медико-соціальні аспект М.В. Карабань 76.0 КБ
Комплексна променева діагностика метастатичних уражень хребта Р.М. Спузяк 29.2 КБ
Комплексна профілактика захворювань твердих тканин зубів у дітей, які підпали під дію радіації в зв' Г.І. Шаповалова 32.7 КБ
Комплексна профілактика патологічних змін тканин протезного ложа з використанням біоінертних протезі В.В. Могилевський 57.4 КБ
Комплексна профілактика післяпологових гнійно-септичних ускладнень при потенційній інфекції у матері Едуард Володимирович Шамік 322.1 КБ
Комплексна профілактика та лікування деяких ранніх післяопераційних ускладнень з використанням пості Андріян Георгійович Іфтодій 19.8 КБ
Комплексна радіонуклідна діагностика порушень ниркової гемодинаміки та функціонального стану нирок п О.О. Власенко 44.2 КБ
Комплексна радіонуклідна діагностика уражень міокарда при легенево-серцевій недостатності І.В. Лінник 33.3 КБ
Комплексна радіонуклідна діагностика функціонального стану печінки та жовчного міхура у хворих на цу О.А. Савич 44.1 КБ
Комплексна радіонуклідна оцінка стану міокарда в діагностиці і лікуванні захворювань серцево-судинно О.І. Корчинська 32.6 КБ
Комплексна реабілітація репродуктивної функції у жінок з кломіфен-резистентними формами синдрому пол Н.Е. Чека 69.5 КБ
Комплексна реабілітація репродуктивної функції у жінок з трубно-перитонеальною формою безпліддя Ф.О. Ханча 41.4 КБ
Комплексна рентгенодіагностика раку легені в умовах Донбасу М.О. Копитін 55.3 КБ
Комплексна система психофізіологічного професійного відбору суднових операторів Е.М. Псядло 53.3 КБ
Комплексна таргетна терапія маласезіозу шкіри В.В. Горбунцов 87.1 КБ
Комплексна терапія бронхіальної астми у дітей в періоді ремісії з використанням імуномодулюючих преп О.Я. Ткаченко 31.4 КБ
Комплексна терапія гіпертонічної хвороби у жінок з клімактеричним синдромом в практиці сімейного лік Л.І. Колотвіна 32.7 КБ
Комплексна терапія мікроциркуляторних порушень у яснах хворих на хронічний генералізований пародонти Зоряна Юріївна Назаренко 35.7 КБ
Комплексна терапія післяпологових анемій Микола Іванович Шпатусько 18.3 КБ
Комплексна терапія плацентарної недостатності при гестозі М.З. Мухтожова 30.1 КБ
Комплексна терапія псоріазу з урахуванням патогенетичних механізмів порушень мікроциркуляції в шкірі З.А. Ніколаєва 33.9 КБ
Комплексна терапія хворих на гострий калькульозний пієлонефрит та цукровий діабет (ІІ тип) в післяоп Ф.Ф. Хаджихіє 41.2 КБ
Комплексна терапія хворих на екзему з урахуванням стану пероксидного окиснення ліпідів Б.М. Паращук 31.5 КБ
Комплексна терапія хворих на екзему та нейродерміт з переважним ураженням шкіри нижніх кінцівок І.П. Турчіна 27.3 КБ
Комплексна терапія хворих на екзему, спричинену варикозним симптомокомплексом, з урахуванням особлив В.М. Пащенко 40.4 КБ
Комплексна терапія хворих на псоріаз з урахуванням порушень обміну фібронектину С.Г. Ткаченко 26.8 КБ
Комплексна терапія хворих на розацеа, яке поєднується з маласезіозом В.А. Джебріл 32.9 КБ
Комплексна терапія хворих на трихомоніаз етіотропними засобами з корекцією всмоктування у поєднанні А.В. Головкін 27.9 КБ
Комплексна ультразвукова діагностика патології гепатобіліарної системи у дітей Б.А. Тарасюк 73.7 КБ
Комплексна характеристика гломерулонефриту у військовослужбовців з оцінкою його розповсюдженості, еф А.П. Казмірчук 149.3 КБ
Комплексна хірургічна реваскуляризація у хворих на хронічну критичну ішемію нижніх кінцівок О.В. Пиптюк 54.4 КБ