Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Оптимальне керування пучком траєкторій з недиференційованими критеріями якості - О.М. Башняков
Розглядаються недиференційовані задачі оптимального керування пучком траєкторій. Отримано необхідні та достатні умови оптимальності для задач оптимального керування пучком траєкторій і матричним диференціальним рівнянням з функціоналами типу максимуму за початковими даними, максимуму за незалежною змінною. Проведено оптимізацію оцінок в задачах практичної стійкості. Для розв'язування наведених задач побудовано відповідні алгоритми. Розроблену методику застосовано до моделювання оптимальної динаміки заряджених пучків.

Зв'язки між активністю амінергічних нейронів стовбура мозку і ЕЕГ у кішки: модифікації під впливом б - О.І. Колотілова
Розглядаються недиференційовані задачі оптимального керування пучком траєкторій. Отримано необхідні та достатні умови оптимальності для задач оптимального керування пучком траєкторій і матричним диференціальним рівнянням з функціоналами типу максимуму за початковими даними, максимуму за незалежною змінною. Проведено оптимізацію оцінок в задачах практичної стійкості. Для розв'язування наведених задач побудовано відповідні алгоритми. Розроблену методику застосовано до моделювання оптимальної динаміки заряджених пучків.
Дисертації, автореферати » Медичні науки

Медичні науки - Страница 24, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Клініко-соціальна характеристика осіб, визнаних обмежено осудними, і особливості скоєних ними протип І.І. Семенкова 39.7 КБ
Клініко-соціальна характеристика пацієнтів з першим психотичним епізодом та удосконалення лікувально К.В. Гузенко 93.1 КБ
Клініко-статистичне обгрунтування профілактики та інтенсивна терапія ускладнень гострого панкреатиту В.В. Орел 83.1 КБ
Клініко-терапевтичні аспекти тривожних розладів при алкогольній залежності О.Ю. Гончарова 59.9 КБ
Клініко-терапевтичні особливості залежності від психостимуляторів різної рецептури виготовлення І.В. Шалашова 44.5 КБ
Клініко-терапевтичні особливості зловживання алкоголем з синдромом залежності обтяженого проявами су В.В. Сушко 25.8 КБ
Клініко-технологічне обгрунтування використання фіксуючих елементів при лікуванні хворих частковими Г.З. Парасюк 26.3 КБ
Клініко-технологічні аспекти підвищення якості повних знімних протезів на верхню щелепу О.А. Писаренко 19.6 КБ
Клініко-технологічні особливості виготовлення повних знімних протезів з використанням еластичних пла О.С. Згонник 26.7 КБ
Клініко-топографічне обгрунтування способів мініінвазивного лікування хворих на жовчнокам'яну хвороб Д.І. Скорий 36.6 КБ
Клініко-фармакологічне обгрунтування застосування нового ненаркотичного анальгетика анальбену для лі Н.П. Безугла 38.9 КБ
Клініко-фенотипічні і психологічні особливості хворих на гіпертонічну хворобу з кризовим перебігом і Табабі Абдел Вахаб 98.4 КБ
Клініко-фізіологічна характеристика рухових порушень та їх корекція в гострому періоді ішемічного ін В.В. Грубляк 134.3 КБ
Клініко-фізіологічне обгрунтування вольового керування диханням при зниженні функціональних резервів Ю.В. Бобрик 44.0 КБ
Клініко-фізіологічне обгрунтування оптимальних режимів штучної вентиляції легень при лапароскопічних Т.М. Левченко 26.9 КБ
Клініко-фізіологічні особливості мігрені у дітей та підлітків О.М. Вержбицька 34.1 КБ
Клініко-фізіологічні особливості функціонального стану головного мозку у хворих на хворобу Паркінсон Н.В. Карасевич 32.1 КБ
Клініко-функціональна оцінка анастомозів товстої кишки, створених різними типами зшиваючих апаратів Ф.Г. Ткаченко 36.8 КБ
Клініко-функціональна характеристика неспецифічної бронхіальної гіперчутливості у дітей, хворих на б В.І. Чергінець 58.4 КБ
Клініко-функціональна характеристика серцево-судинної системи дітей шкільного віку з вегетативними д С.А. Лацинська 32.8 КБ
Клініко-функціональна характеристика та особливості адаптації дітей раннього віку при перинатальних Ю.П. Тягло 47.6 КБ
Клініко-функціональна характеристика хворих на ішемічну хворобу серця з ангіографічно незміненими ві Г.П. Вережнікова 37.5 КБ
Клініко-функціональне обгрунтування підготовки пацієнтів до терапевтичних стоматологічних втручань з С.О. Дем'яненко 141.6 КБ
Клініко-функціональні аспекти фітотерапії дискінезій жовчовивідних шляхів при хронічному некам'яному Л.А. Коцюбняк 48.0 КБ
Клініко-функціональні варіанти хронічного обструктивного бронхіту в фазі клінічної ремісії І.В. Іванова 38.6 КБ
Клініко-функціональні і морфологічні зміни серцево-судинної системи у пацієнтів з тромбоемболією лег О.О. Крахмалова 78.5 КБ
Клініко-функціональні критерії обмежень життєдіяльності при гіпертонічній хворобі II стадії О.В. Татьяненко 202.5 КБ
Клініко-функціональні критерії оцінки перебігу та прогнозу хронічної серцевої недостатності внаслідо С.В. Романенко 115.1 КБ
Клініко-функціональні особливості піднебінно-глоткового комплексу після уранопластики Н.С. Олійник 63.4 КБ
Клініко-функціональні результати лапароскопічної і лапаротомної холецистектомії та шляхи їх покращен Ель-Катарних Хайсам 34.7 КБ
Клініко-функціональні та метаболічні кореляції у хворих на повторні ішемічні інсульти Ольга Ігорівна Дубинська 41.4 КБ
Клініко-функціональні та морфологічні особливості виразкової хвороби дванадцятипалої кишки і хронічн М.Ю. Зак 47.6 КБ
Клініко-функціональні та патопсихологічні особливості у хворих на хронічну церебральну ішемію А.О. Волік 71.6 КБ
Клініко-функціональні характеристики хворих при поєднанні хронічного обструктивного захворювання лег Г.В. Сідун 53.1 КБ
Клінічна ефективність аміодарону та його комбінацій з метопрололом або карведилолом в терапії пацієн Н.В. Макієнко 40.6 КБ
Клінічна ефективність бета-адреноблокаторів та структурно-функціональні зміни міокарда у хворих з по Т.І. Магдалиць 67.4 КБ
Клінічна ефективність застосування біоінертних незнімних зубних протезів із титану І.П. Шелякова 171.9 КБ
Клінічна ефективність застосування фітозасобів багатоспрямованої дії в комплексному лікуванні генера Н.С. Гужевська 29.0 КБ
Клінічна ефективність кандесартану і моксонідину в умовах тривалого застосування еналаприлу у хворих О.С. Човганюк 30.4 КБ
Клінічна ефективність кістково-мозкової аутотрансплантації при пластиці післяопераційної порожнини с Олександра Олександрівна Гусакова 87.4 КБ
Клінічна ефективність різних методів лікування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у хворих на бр Н.В. Жукова 36.7 КБ
Клінічна ефективність різних ферментних препаратів в лікуванні зовнішньосекреторної недостатності пі В.А. Гдаль 167.5 КБ
Клінічна ефективність селективної кріодеструкції передньої долі гіпофізу, як методу максимальної анд Г.Г. Хареба 44.6 КБ
Клінічна ефективність ступеневої терапії бронхіальної астми у дітей В.А. Клименко 112.1 КБ
Клінічна ефективність та підбір біологічних антитуморнекротичних препаратів хворим на ревматоїдний а В.О. Мельохіна 44.3 КБ
Клінічна ефективність фотохромної антисептики і пробіотиків у комплексі лікування хворих на хронічни А.Г. Огнєва 63.4 КБ
Клінічна значущість вивчення біоценозу товстої кишки при хронічних гелікобактер-асоційованих захворю В.І. Боброва 75.5 КБ
Клінічна картина та інструментальна характеристика апалічного синдрому у дітей та його лікування А.А. Омельяненко 24.2 КБ
Клінічна оцінка аналізу видихуваного газу у підлітків із гастродуоденальною патологією Є.Г. Кущ 44.3 КБ
Клінічна оцінка варіабельності серцевого ритму у хворих з хронічною серцевою недостатністю і систолі Н.В. Богачова 268.1 КБ
Клінічна оцінка впливу сорбенту з високодисперсного кремнезему на гепатобіліарну систему у хворих на Садік А.І. Джарадат 40.1 КБ
Клінічна оцінка ефективності ербісолу у хворих на аутоімунний тиреоїдит В.М. Конах 33.8 КБ
Клінічна оцінка магістрального периферичного кровотоку, структурних змін судинної стінки та потікзал І.А. Шкурат 84.8 КБ
Клінічна оцінка різних методів діагностики і лікування хронічного гломерулонефриту (клініко-експерим Є.С. Крутіков 24.4 КБ
Клінічна оцінка спектра фракцій сироваткового білка диск-електрофореграми в поліакриламідному гелі п С.М. Василюк 33.7 КБ
Клінічна оцінка та корекція змін концентрації мікроелементів у крові хворих на хронічний гломерулоне І.В. Красюк 38.0 КБ
Клінічна оцінка фізичних методів діагностики та лікування уражень езофагогастродуоденальної зони у х В.О. Мойсеєнко 42.5 КБ
Клінічна та структурно-метаболічна характеристика хворих на генералізовані тоніко-клонічні напади Ісмаіл А.К.Абудайя 182.4 КБ
Клінічна та функціонально-морфологічна оцінка органів та систем організму під впливом продуктів терм В.Є. Лавринюк 46.6 КБ
Клінічна типологія і прогностичні критерії перебігу ремісій тютюнової залежності В.Г. Сойнікова 56.7 КБ
Клінічна характеристика загальносоматичних порушень та заходи їх профілактики у юнаків з різними умо Г.П. Мосієнко 131.6 КБ
Клінічна характеристика змін у порожнині рота, їх профілактика та лікування у дітей з гострими форма О.В. Щербей 32.3 КБ
Клінічна характеристика карієсу зубів у дітей з хронічними тонзилітами, після тонзилектомії та його Л.О. Вовченко 118.7 КБ
Клінічна характеристика кліщового енцефаліту на Волині та оптимізація лікування Р.С. Морочковський 574.0 КБ
Клінічна характеристика та терапія сексуальних порушень при параноїдній шизофренії Людмила Володимирівна Рахман 43.1 КБ
Клінічна, лабораторна і морфологічна характеристика та лікування хворих на мезангіопроліферативний г Л.М. Снісар 31.3 КБ
Клінічне дослідження можливості формування післяопераційного рогівкового астигматизму при екстракції О.М. Новицький 28.0 КБ
Клінічне значення вільного та зв'язаного з імунними комплексами фібронектину при гострій та хронічні П.Л. Хайкін 82.6 КБ
Клінічне значення динамічного поверхневого натягу біологічних рідин у хворих на псоріаз Н.В. Єрмілова 32.6 КБ
Клінічне значення динамічного поверхневого натягу і показників реометрії сироватки крові у хворих з Б.Б. Прокопенко 40.2 КБ
Клінічне значення ентеросорбції в комплексному лікуванні гемолітичної хвороби новонароджених Л.В. Васильченко 30.5 КБ
Клінічне значення етапної діагностики природжених вад розвитку у дітей в оцінці ефективності заходів І.В. Юрченко 19.6 КБ
Клінічне значення інтерлейкінів та імунної відповіді при сальмонельозі у дітей О.С. Басок 40.8 КБ
Клінічне значення мікрофлори жовчі та біоценозу кишечника при хронічному холециститі у дітей І.В. Журавльова 31.6 КБ
Клінічне значення місцевого неспецифічного протеїназно-інгібіторного потенціалу при хронічних захвор І.О. Бабич 75.0 КБ
Клінічне значення показників кардіоінтервалографії та електропровідності шкіри при вірусних гепатита Г.В Забірник 18.0 КБ
Клінічне значення психоемоційних та психосоціальних факторів при бронхіальній астмі у дітей О.В. Горошков 36.7 КБ
Клінічне значення тканинних калікреїнів у прогнозі і визначенні тактики комбінованого лікування раку О.Л. Івченко 167.7 КБ
Клінічне значення урофлоуметрії та міографії для діагностики енурезу у дітей Г.В. Гнилоскуренко 37.1 КБ
Клінічне значення, діагностика та лікування міофасціальних больових синдромів при укороченні нижньої Р.О. Маланчук 81.5 КБ
Клінічне і морфологічне обгрунтування застосування гідроксилапатитної кераміки в сполученні з деміне В.В. Головченко 30.7 КБ
Клінічне і патоморфологічне обгрунтування хірургічного лікування хворих на хронічний гнійний епі-, е Таннінех Еяд 36.3 КБ
Клінічне і прогностичне значення розладів локального імунітету при сальмонельозі у дітей раннього ві О.В. Прокопів 27.2 КБ
Клінічне обгрунтування апікальної межі інструментальної обробки кореневого каналу Н.О. Ісакова 40.8 КБ
Клінічне обгрунтування варіанта тимпанопластики за "закритим" типом у хворих на хронічний гнійний се Г.С. Поліщук 30.4 КБ
Клінічне обгрунтування використання остеотропної кераміки в комплексному лікуванні хворих з посттрав В.В. Камінський 30.2 КБ
Клінічне обгрунтування діагностичних методів дослідження при центральній серозній хоріоретинопатії О.Г. Тодор 34.3 КБ
Клінічне обгрунтування доцільності комбінованого застосування актовегіну та пірацетаму для лікування Н.Ю. Бабаніна 522.5 КБ
Клінічне обгрунтування і апробація конструкції знімного мостоподібного протеза М.О. Стрельников 24.6 КБ
Клінічне та лабораторне обгрунтування реабілітації зубощелепного апарату при односторонніх необмежен О.В. Войцеховська 53.3 КБ
Клінічний перебіг та наслідки вірусного гепатиту В у реципієнтів ниркових алотрансплантатів Ірина Іванівна Деменкова 58.4 КБ
Клінічний перебіг ювенільного ревматоїдного та інфекційно-алергічного (реактивного) артритів у дітей М.Й. Рейтмаєр 34.5 КБ
Клінічний перебіг, зміни показників гемостазу, ліпідів крові, кардіогемодинаміки і стратифікація риз М.Ф. Вайда 185.2 КБ
Клінічний перебіг, особливості діагностики та принципи лікування нозокоміальної пневмонії у дітей з Л.А. Пересада 39.6 КБ
Клінічні аспекти реактивно-дистрофічних уражень малих слинних залоз порожнини рота та їх корекція М.В. Облап 27.5 КБ
Клінічні аспекти реалізації ішемії міокарда та електричної нестабільності серця у хворих на ішемічну І.І. Ілащук 33.7 КБ
Клінічні дослідження методів імплантації інтраокулярної лінзи при відсутності капсульної опори Д.Г. Жабоєдов 34.6 КБ
Клінічні дослідження по досягненню та підтриманню мідріазу Л.П. Тутченко 151.5 КБ
Клінічні особливості алергічних ринітів, викликаних епідермальними алергенами І.В. Дєдикова 50.7 КБ
Клінічні особливості віддалених наслідків черепно-мозкової травми у дітей різних вікових груп О.Ю. Сухоносова 31.3 КБ
Клінічні особливості ВІЛ-інфекції, функціональний стан лімфоцитів та критерії початку арт-терапії у Д.В. Самарін 67.5 КБ
Клінічні особливості перебігу і медикаментозна корекція стабільної стенокардії напруження і нестабіл Н.Ю. Драненко 127.7 КБ
Клінічні особливості перебігу інфаркту міокарда у хворих різних вікових груп С.М. Карлов 57.4 КБ
Клінічні особливості перебігу та удосконалення комплексної терапії гострого гломерулонефриту у дітей А.А. Конюшевська 18.0 КБ
Клінічні особливості сімейної та несімейної форм артеріальної гіпертензії Н.І. Горбенко 19.7 КБ
Клінічні особливості стенокардії напруження і безбольової форми ішемічної хвороби серця при різному І.Я. Буртіна 77.3 КБ
Клінічні особливості та вибір тактики лікування хворих на гострий гнійний необструктивний пієлонефри Дмитро Михайлович Михайлов 48.0 КБ
Клінічні особливості та діферінційована корекція хронічного колостазу у дітей з аномаліями розвитку Т.А. Велієва 44.1 КБ
Клінічні особливості, лікування та запобігання розладів місцевого і загального характеру при застосу Андрій Юліянович Кордіяк 58.1 КБ
Клінічні предиктори хронічних депресій В.І. Пришляк 38.8 КБ
Клінічні прояви і морфологічні особливості експансивного та інфільтративного раку шлунка М.В. Садчикова 32.0 КБ
Клінічні прояви і патогенетичні механізми ретинопатії у хворих на ювенільний цукровий діабет, методи О.В. Недзвецька 56.1 КБ
Клінічні прояви та патогенетичне лікування хронічних порушень мозкового кровообігу у осіб, які зазна Н.В. Литвиненко 56.4 КБ
Клінічні прояви та прогностичне значення стресової гіперглікемії після гострого ішемічного інсульту В.С. Мельник 37.2 КБ
Клінічні прояви та характеристика небезпечних дій при шизофренії, яка поєднана з бронхіальною астмою О.М. Лучко 26.3 КБ