Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Плавлення - кристалізація та дифузійна активність в шаруватих плівкових системах Al/M/Al та Ge/M/Ge - С.І. Богатиренко
Проведено комплексні дослідження температури плавлення та переохолодження за кристалізації рідкої фази та дифузійної активності у нанодисперсних шаруватих плівкових системах, що формуються у процесі послідовної конденсації компонентів під час випаровування їх з незалежних джерел. Встановлено, що температура плавлення плівки легкоплавкого компонента (In, Sn, Bi, Pb), що знаходиться між товстими плівками більш тугоплавкого елемента (Fl, Ge), знижується зі зменшенням її товщини. У межах геометричної термодинаміки дане зниження температури плавлення пояснено еволюцією фазової діаграми компонентів контактуючих шарів з урахуванням ролі міжфазної поверхневої енергії за умови знаходження у нанодисперсному стані одного з компонентів. Показано ефективність використання шаруватих плівкових систем на прикладі композиції Al/Bi/Al для визначення межових переохолоджень за кристалізації рідкої фази на основі легкоплавкого компонента, який знаходиться у контакті з тугоплавким, та стабільність величини переохолодження у даній системі за багаторазових циклів нагрівання - охолодження. Встановлено, що у нанодисперсних шаруватих плівкових системах Cu - Au, одержаних шляхом послідовної конденсації незалежно від порядку конденсації компонентів за малих розмірів частинок (якщо основна частка речовини плівки припадає на поверхневі та приповерхневі атоми) вже за кімнатної температури підкладки відбувається формування сплаву. Відзначено, що у даному випадку ефективний коефіцієнт дифузії перевищує відомі значення для масивних зразків системи Cu - Au на 10 - 12 порядків, що зумовлено суттєвою роллю вакансій на межі та в суміжних областях контактуючих шарів.

Вдосконалення організаційно-технологічних рішень щодо відновлювальних робіт на об'єктах міського жит - Осама Радван
Проведено комплексні дослідження температури плавлення та переохолодження за кристалізації рідкої фази та дифузійної активності у нанодисперсних шаруватих плівкових системах, що формуються у процесі послідовної конденсації компонентів під час випаровування їх з незалежних джерел. Встановлено, що температура плавлення плівки легкоплавкого компонента (In, Sn, Bi, Pb), що знаходиться між товстими плівками більш тугоплавкого елемента (Fl, Ge), знижується зі зменшенням її товщини. У межах геометричної термодинаміки дане зниження температури плавлення пояснено еволюцією фазової діаграми компонентів контактуючих шарів з урахуванням ролі міжфазної поверхневої енергії за умови знаходження у нанодисперсному стані одного з компонентів. Показано ефективність використання шаруватих плівкових систем на прикладі композиції Al/Bi/Al для визначення межових переохолоджень за кристалізації рідкої фази на основі легкоплавкого компонента, який знаходиться у контакті з тугоплавким, та стабільність величини переохолодження у даній системі за багаторазових циклів нагрівання - охолодження. Встановлено, що у нанодисперсних шаруватих плівкових системах Cu - Au, одержаних шляхом послідовної конденсації незалежно від порядку конденсації компонентів за малих розмірів частинок (якщо основна частка речовини плівки припадає на поверхневі та приповерхневі атоми) вже за кімнатної температури підкладки відбувається формування сплаву. Відзначено, що у даному випадку ефективний коефіцієнт дифузії перевищує відомі значення для масивних зразків системи Cu - Au на 10 - 12 порядків, що зумовлено суттєвою роллю вакансій на межі та в суміжних областях контактуючих шарів.шланги высокого давления
Дисертації, автореферати » Медичні науки

Медичні науки - Страница 22, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Клініко-патогенетична характеристика та медикаментозна корекція метеопатичних реакцій у хворих на хр І.Ю. Ватанська 24.9 КБ
Клініко-патогенетична характеристика та хірургічне лікування ускладнених форм бешихи А.А. Висоцький 35.0 КБ
Клініко-патогенетична характеристика та шляхи оптимізації лікування хворих на негоспітальну пневмоні М.М. Островський 69.6 КБ
Клініко-патогенетична характеристика уражень вегетативної і периферичної нервової систем при дифтері С.А. Лишенюк 52.1 КБ
Клініко-патогенетична характеристика хронічного алкогольного гепатиту, сполученого з хронічним некал К.А. Шаповалов 38.4 КБ
Клініко-патогенетична характеристика, діагностика і лікування різних форм ішемічної хвороби серця в Т.Й. Мальчевська 513.8 КБ
Клініко-патогенетична характеристика, діагностика та лікування холестерозу жовчного міхура в поєднан Ю.В. Родонежська 37.9 КБ
Клініко-патогенетичне значення адсорбційної тензіореометрії шлункового соку та крові у хворих з гаст О.В. Томаш 27.8 КБ
Клініко-патогенетичне значення ендотеліальної дисфункції та її корекція при хронічній ревматичній хв І.А. Мільнер 31.7 КБ
Клініко-патогенетичне значення змін вмісту металів в організмі хворих на остеоартроз М.О. Северін 50.1 КБ
Клініко-патогенетичне значення змін експіратів при хронічній ревматичній хворобі серця Т.В. Мартиненко 27.6 КБ
Клініко-патогенетичне значення змін поверхневого натягу крові при хронічних гепатитах та цирозах печ О.Ю. Череватська 40.2 КБ
Клініко-патогенетичне значення змін пуринового обміну, мікроелементного статусу та їх корекція у хво О.А. Гомозова 42.8 КБ
Клініко-патогенетичне значення змін цитокінової сітки та вмісту мікроелементів в організмі хворих на Н.О. Володкіна 30.6 КБ
Клініко-патогенетичне значення мікроелементозу в організмі хворих на системний червоний вовчак О.П. Стефаненко 31.4 КБ
Клініко-патогенетичне значення порушень параметрів адсорбційної тензіометрії крові і сечі при систем Є.Д. Єгудіна 31.8 КБ
Клініко-патогенетичне значення порушень реології сечі у хворих на хронічний гломерулонефрит І.М. Левада 23.1 КБ
Клініко-патогенетичне значення порушень реологічних властивостей крові і ендотеліальної функції суди Т.Б. Бевзенко 29.0 КБ
Клініко-патогенетичне значення порушень реологічних властивостей крові та ендотеліальної дисфункції А.К. Орлова 46.7 КБ
Клініко-патогенетичне значення порушень системи імунітету й їхня корекція при генітальному кандидозі Н.А. Резніченко 86.1 КБ
Клініко-патогенетичне значення сполучної тканини при пізніх гестозах К.В. Тарасенко 19.4 КБ
Клініко-патогенетичне значення та медикаментозна корекція ендотеліальної дисфункції при гіпертонічні Анастасія Іванівна Фуштей 33.8 КБ
Клініко-патогенетичне значення функціонально-метаболічної активності лейкоцитів при сальмонельозі О.А. Козловський 42.8 КБ
Клініко-патогенетичне лікування урогенітальних мікоплазмозів у жінок репродуктивного віку Д.Ю. Берая 34.7 КБ
Клініко-патогенетичне обгрунтування аерозольної інтерферонотерапії при гострих респіраторних вірусни В.Д. Москалюк 60.3 КБ
Клініко-патогенетичне обгрунтування варіантів комплексної терапії цирозу печінки Н.М. Олійник 35.8 КБ
Клініко-патогенетичне обгрунтування варіантів комплексної терапії цирозу печінки Н.М. Олійник 830.7 КБ
Клініко-патогенетичне обгрунтування використання альтану і дицетелу в комплексному лікуванні хронічн Е.Й. Лапковський 33.3 КБ
Клініко-патогенетичне обгрунтування використання біфтопу та епадолу в комплексному лікуванні хворих І.О. Костіцька 51.4 КБ
Клініко-патогенетичне обгрунтування використання глутаргіну в комплексній терапії хворих на хронічни Аль-Мозекар Мохамед Мохамед Яхья 36.4 КБ
Клініко-патогенетичне обгрунтування використання мікрохвильової резонансної терапії у дітей з хроніч Оксана Євгенівна Журбій 39.3 КБ
Клініко-патогенетичне обгрунтування використання озонотерапії у комплексному лікуванні хворих на дис І.М. Пасюра 53.8 КБ
Клініко-патогенетичне обгрунтування використання препарату контрикал при комплексному лікуванні хвор О.О. Кольба 33.1 КБ
Клініко-патогенетичне обгрунтування використання фосамаксу для корекції остеодефіцитних станів у хво Н.І. Корильчук 31.5 КБ
Клініко-патогенетичне обгрунтування відновлювального лікування породіль, що перенесли акушерські кро С.Ф. Герасименко 37.4 КБ
Клініко-патогенетичне обгрунтування глюкокортикоїдної терапії при ускладнених формах гострих респіра О.В. Усачова 29.1 КБ
Клініко-патогенетичне обгрунтування диференційно-реабілітаційної терапії у жінок після тубектомії А.В. Співак 32.2 КБ
Клініко-патогенетичне обгрунтування диференційованих реабілітаційних комплексів у дітей з бронхіальн Т.Р. Уманець 30.4 КБ
Клініко-патогенетичне обгрунтування диференційованого підходу до корекції інволюційно-дистрофічних з В.О. Цепколенко 102.8 КБ
Клініко-патогенетичне обгрунтування диференційованої дієтотерапії в лікуванні хворих на цукровий діа Світлана Валеріївна Анохіна 48.2 КБ
Клініко-патогенетичне обгрунтування диференційованої терапії та профілактики постхолецистектомічного О.Ю. Бичкова 34.0 КБ
Клініко-патогенетичне обгрунтування диференційованої терапії хронічних гастродуоденітів у дітей (клі Г.В. Бекетова 54.8 КБ
Клініко-патогенетичне обгрунтування ентеросорбції і імунокорекції в комплексній терапії хворих у гос З.В. Салій 26.9 КБ
Клініко-патогенетичне обгрунтування ефективності антиоксидантів при хронічних гастритах із супутніми С.В. Панас 31.4 КБ
Клініко-патогенетичне обгрунтування ефективності антиоксидантів при хронічному безкам'яному холецист В.М. Чернова 15.6 КБ
Клініко-патогенетичне обгрунтування ефективності антихелікобактерної терапії при хронічному рецидиву І.М. Остроухова 30.9 КБ
Клініко-патогенетичне обгрунтування застосування альтану та синглетно-кисневої терапії при гастродуо М.В. Близнюк 32.6 КБ
Клініко-патогенетичне обгрунтування застосування альфа-2бета інтерферону в лікуванні хворих на лейом Михайло Сергійович Шелигін 42.5 КБ
Клініко-патогенетичне обгрунтування застосування амізону в комплексному лікуванні генералізованого п Н.І. Кукурудз 29.0 КБ
Клініко-патогенетичне обгрунтування застосування антитромбоцитарних засобів та інгібіторів іf-каналі В.М. Мізюк 43.7 КБ
Клініко-патогенетичне обгрунтування застосування галенових препаратів дев'ясилу високого у хворих на В.Л. Васюк 36.7 КБ
Клініко-патогенетичне обгрунтування застосування глутаргіну при алкогольній хворобі печінки Г.В. Невойт 28.4 КБ
Клініко-патогенетичне обгрунтування застосування диференційованих методів санаторно-курортного лікув Т.І. Малихіна 74.3 КБ
Клініко-патогенетичне обгрунтування застосування екстракту родіоли рідкого та синглетно-кисневої тер І.В. Окіпняк 120.8 КБ
Клініко-патогенетичне обгрунтування застосування електромагнітних хвиль дециметрового та міліметрово Н.М. Антіпова 27.9 КБ
Клініко-патогенетичне обгрунтування застосування електромагнітних хвиль міліметрового діапазону в ко Е.В. Бережна 84.5 КБ
Клініко-патогенетичне обгрунтування застосування електростимуляції та дециметрохвильової терапії в к А.О. Роханський 80.8 КБ
Клініко-патогенетичне обгрунтування застосування ербісолу та пилку квіткового у хворих на хронічний Т.О. Безрук 33.8 КБ
Клініко-патогенетичне обгрунтування застосування імуномодулюючих факторів у комплексному лікуванні з Л.П. Кучер 27.5 КБ
Клініко-патогенетичне обгрунтування застосування імуномодуляторів та ензимотерапії у вагітних з хлам Олег Миколайович Юрчик 95.9 КБ
Клініко-патогенетичне обгрунтування застосування індукованих автоколивань у комплексному лікуванні х М.В. Бреславець 43.0 КБ
Клініко-патогенетичне обгрунтування застосування інтервальної гіпокситерапії в комплексному лікуванн С.В. Данилюк 38.9 КБ
Клініко-патогенетичне обгрунтування застосування карведилолу та краталу в комплексному лікуванні хво О.П. Іванюк 37.9 КБ
Клініко-патогенетичне обгрунтування застосування комплексу мікроелементних та фітопрепаратів у терап А.Б. Зубань 46.6 КБ
Клініко-патогенетичне обгрунтування застосування кутикули шлуночків курей в комплексній терапії дамп І.В. Смачило 34.6 КБ
Клініко-патогенетичне обгрунтування застосування лансопразолу та орнідазолу в комплексному лікуванні Віра Юріївна Вишиванюк 44.5 КБ
Клініко-патогенетичне обгрунтування застосування магнітотерапії та кальцеміну у комплексному лікуван О.А. Грабовська 27.4 КБ
Клініко-патогенетичне обгрунтування застосування мілдронату та тіотриазоліну в комплексному лікуванн І.І. Білоус 74.7 КБ
Клініко-патогенетичне обгрунтування застосування місцевих та загальних методик детоксикації в лікува Р.В. Бондарєв 60.5 КБ
Клініко-патогенетичне обгрунтування застосування моексиприлу та емоксипіну в комплексній терапії хво Н.М. Вівчар 37.7 КБ
Клініко-патогенетичне обгрунтування застосування озоно- та магнітотерапії у комплексному відновлювал Д.А. Олійник 71.9 КБ
Клініко-патогенетичне обгрунтування застосування озонотерапії у комплексному відновлювальному лікува Юлія Вікторівна Прокопчук 38.2 КБ
Клініко-патогенетичне обгрунтування застосування препаратів перстачу прямостоячого у хворих на хроні О.В. Глубоченко 31.2 КБ
Клініко-патогенетичне обгрунтування застосування препарату "Куріозин" при комплексному лікуванні хво О.І. Дзіх 65.1 КБ
Клініко-патогенетичне обгрунтування застосування роваміцину та вобензиму в комплексному лікуванні во Г.І. Дубкова 31.5 КБ
Клініко-патогенетичне обгрунтування застосування спеціальної молочної суміші "Alprem" у комплексному Халед Хасан Хамзе 144.7 КБ
Клініко-патогенетичне обгрунтування застосування тіотриазоліну в комплексному лікуванні хворих на хр С.Л. Подсевахіна 30.5 КБ
Клініко-патогенетичне обгрунтування застосування факторів нуклеїнової природи для діагностики, лікув Л.В. Андріюк 64.8 КБ
Клініко-патогенетичне обгрунтування застосування фізичних чинників в реабілітації хворих на артроз Т.В. Богатирьова 52.0 КБ
Клініко-патогенетичне обгрунтування комбінованого застосування інгібіторів ангіотензинперетворювальн А.М. Швед 46.0 КБ
Клініко-патогенетичне обгрунтування комплексного застосування фізичних чинників у відновлювальному л С.Ф. Гончарук 62.3 КБ
Клініко-патогенетичне обгрунтування комплексного лікування хронічної кандидо-герпетичної інфекції по Н.О. Савичук 70.0 КБ
Клініко-патогенетичне обгрунтування комплексної преіндукційної підготовки шийки матки у вагітних жін Т.Г. Фармазей 66.0 КБ
Клініко-патогенетичне обгрунтування комплексної терапії ендоцервікозів, ускладнених папіломавірусною Е.І. Крутікова 106.2 КБ
Клініко-патогенетичне обгрунтування комплексної терапії з вобензимом та кандесартаном хворих на гост Р.Я. Боднар 69.3 КБ
Клініко-патогенетичне обгрунтування комплексної терапії краурозу вульви О.Д. Осипенко 28.5 КБ
Клініко-патогенетичне обгрунтування комплексної терапії хронічних захворювань органів дихання у діте Т.М. Косовська 33.9 КБ
Клініко-патогенетичне обгрунтування комплексної терапії хронічного пієлонефриту в поєднанні з патоло І.М. Горішний 31.0 КБ
Клініко-патогенетичне обгрунтування консервативної терапії постхолецистектомічного синдрому О.Б. Акинде 34.2 КБ
Клініко-патогенетичне обгрунтування корекції запально-нейроімунних порушень у хворих на ішемічний ін Т.М. Черенько 84.3 КБ
Клініко-патогенетичне обгрунтування корекції зовнішньосекреторної недостатності підшлункової залози О.М. Дутчак 49.1 КБ
Клініко-патогенетичне обгрунтування корекції остеодефіцитних та мембранодеструктивних змін у хворих Н.Р. Сохор 49.4 КБ
Клініко-патогенетичне обгрунтування корекції порушення обміну кальцію в лікуванні хворих на остеоарт К.Ю. Сімбірцева 35.1 КБ
Клініко-патогенетичне обгрунтування корекції порушень електролітовидільної функції нирок при хронічн К.А. Бобришев 38.4 КБ
Клініко-патогенетичне обгрунтування корекції порушень метаболізму кісткової тканини у хворих на гене О.О. Фастовець 28.0 КБ
Клініко-патогенетичне обгрунтування корекції порушень натрійуретичної функції нирок в терапії артері І.З. Зейдан 36.0 КБ
Клініко-патогенетичне обгрунтування корекції порушень обміну металопротеїнів і глікокон'югатів крові О.А. Стадник 29.0 КБ
Клініко-патогенетичне обгрунтування корекції порушень синтезу оксиду азоту з метою нефропротекції пр Н.В. Грона 36.5 КБ
Клініко-патогенетичне обгрунтування корекції порушень синтезу оксиду азоту при лікуванні хворих на с С.М. Тюріна 40.9 КБ
Клініко-патогенетичне обгрунтування корекції порушень тромбоцитарно-судинного гемостазу у вагітних з Т.А. Дроздова 32.7 КБ
Клініко-патогенетичне обгрунтування корекції реологічних та коагуляційних змін крові у хворих на гем О.А. Токарчук 39.0 КБ
Клініко-патогенетичне обгрунтування корекції шлункових дисритмій у хворих на цукровий діабет 2-го ти Т.Л. Можина 42.6 КБ
Клініко-патогенетичне обгрунтування лікувальної тактики при поєднаних доброякісних процесах матки В.В. Сімрок 49.5 КБ
Клініко-патогенетичне обгрунтування лікування антагоністами кальцію хворих на артеріальну гіпертензі М.В. Бичко 74.3 КБ
Клініко-патогенетичне обгрунтування лікування бронхітів у дітей у поєднанні з остеопенією І.В. Кміта 38.1 КБ
Клініко-патогенетичне обгрунтування лікування вторинної часткової і повної адентії із застосуванням Д.М. Король 74.8 КБ
Клініко-патогенетичне обгрунтування лікування неспецифічних вульвовагінітів у дівчаток препубертатно А.М. Білоченко 39.4 КБ
Клініко-патогенетичне обгрунтування лікування патології шкіри та слизових оболонок у жінок з постова С.О. Галникіна 53.1 КБ
Клініко-патогенетичне обгрунтування лікування пептичної виразки дванадцятипалої кишки, поєднаної з г Лідія Миколаївна Мосійчук 110.2 КБ
Клініко-патогенетичне обгрунтування лікування та профілактики легеневих кровохаркань і кровотеч у хв Л.А. Грищук 51.6 КБ
Клініко-патогенетичне обгрунтування лікування тяжких пневмоній у дітей, з урахуванням ліпідного обмі Л.С. Лисенко 31.9 КБ
Клініко-патогенетичне обгрунтування лікування хворих з Helicobacter pylori-асоційованими дуоденальни Н.М. Железнякова 29.7 КБ
Клініко-патогенетичне обгрунтування лікування хворих з поєднаним перебігом хронічного гастриту типу І.І. Зелена 28.5 КБ
Клініко-патогенетичне обгрунтування лікування хворих з поєднаним перебігом хронічного холециститу та І.В. Трефаненко 78.0 КБ
Клініко-патогенетичне обгрунтування лікування хворих на хронічні гепатити з супутньою патологією біл Ф.В. Кузик 29.6 КБ