Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Динамічна теорія Лауе-дифракції рентгенівських променів у тороїдально вигнутих кристалах з мікродефе - О.С. Кононенко
Побудовано динамічну теорію розсіяння рентгенівських променів для геометрії дифракції за Лауе у випадку тороїдального вигину кристала за наявності у ньому флуктуаційного поля статичних заміщень атомів від випадково розподілених мікродефектів. Одержано аналітичні вирази для коефіцієнтів відбиття когерентних, квазідифузних і дифузних хвиль, проведено їх асимптотичне оцінювання. Показано, що вплив вигину помітніший для від'ємної кривизни, а збільшення кривизни вигину призводить до уширення всіх компонент кривої дифракційного відбиття. За сильних вигинів з'являються додаткові максимуми й осциляції кривої відбиття. За таких вигинів виявлено зміщення когерентної компоненти кривої відбиття відносно точного бреггівського положення, напрямок якого залежить від знаку параметра деформації. Таке заміщення супроводжується зменшенням висоти центрального піку. Виялено також виникнення ефекту фокусування дифрагованого випромінювання за певних комбінацій радіусів вигину. Проаналізовано вплив макроскопічної деформації на розподіл інтенсивності дифузного розсіяння від мікродефектів двох типів (сферично-симетричних кластерів і дислокаційних петель) і показано, що вплив вигину помітніший для більших радіусів дефектів.

Геологічна будова і рейтинг нафтогазоперспективних об'єктів Північного борту Дніпровсько-Донецького - В.В. Гладун
Побудовано динамічну теорію розсіяння рентгенівських променів для геометрії дифракції за Лауе у випадку тороїдального вигину кристала за наявності у ньому флуктуаційного поля статичних заміщень атомів від випадково розподілених мікродефектів. Одержано аналітичні вирази для коефіцієнтів відбиття когерентних, квазідифузних і дифузних хвиль, проведено їх асимптотичне оцінювання. Показано, що вплив вигину помітніший для від'ємної кривизни, а збільшення кривизни вигину призводить до уширення всіх компонент кривої дифракційного відбиття. За сильних вигинів з'являються додаткові максимуми й осциляції кривої відбиття. За таких вигинів виявлено зміщення когерентної компоненти кривої відбиття відносно точного бреггівського положення, напрямок якого залежить від знаку параметра деформації. Таке заміщення супроводжується зменшенням висоти центрального піку. Виялено також виникнення ефекту фокусування дифрагованого випромінювання за певних комбінацій радіусів вигину. Проаналізовано вплив макроскопічної деформації на розподіл інтенсивності дифузного розсіяння від мікродефектів двох типів (сферично-симетричних кластерів і дислокаційних петель) і показано, що вплив вигину помітніший для більших радіусів дефектів.
Дисертації, автореферати » Медичні науки

Медичні науки - Страница 21, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Клініко-лабораторний аналіз ефективності і безпечності інгаляційних глюкокортикостероїдів у базисній О.М. Курашова 37.1 КБ
Клініко-лабораторні і еколого-гігієнічні аспекти епідермальної алергії у дітей із бронхіальною астмо Т.Г. Бессікало 52.5 КБ
Клініко-лабораторні критерії ефективності лапароскопії в лікуванні безпліддя у жінок, які перенесли І.В. Козловський 44.4 КБ
Клініко-лабораторні особливості мікозів і оніхомікозів ступнів у осіб похилого та старечого віку, ме І.В. Терханова 32.2 КБ
Клініко-лабораторні особливості, морфологічні ознаки та нові технології діагностики герпетичної моно В.А. Міщенко 77.1 КБ
Клініко-лабораторні показники перебігу та корекція порушень мікробіоценозу кишок у хворих на вірусни Я.І. Копійченко 48.1 КБ
Клініко-лабораторні показники у хворих на хронічний панкреатит та їх корекція в процесі лікування С.В. Кожем'якін 19.4 КБ
Клініко-лабораторно-інструментальна характеристика ураження перикарда при пневмонії у дітей Р.Ф. Махмутов 20.8 КБ
Клініко-математичне обгрунтування конструювання субперіостальних імплантатів О.М. Сєнніков 49.2 КБ
Клініко-метаболічні маркери прогнозування перебігу та ефективності протизапальної терапії негоспітал О.В. Шевчук 57.3 КБ
Клініко-метаболічні особливості адаптації доношених новонароджених дітей з пневмонією і гіпоксично-і А.М. Пилип'юк 20.0 КБ
Клініко-метаболічні особливості у хворих на ішемічний інсульт С.С. Дубівська 33.2 КБ
Клініко-метаболічні порушення та їх корекція у дітей з хронічними вірусними гепатитами Ю.В. Кудрей 29.3 КБ
Клініко-мікробіологічне та імунологічне обгрунтування комплексного лікування кандидозу товстої кишки О.М. Власова 57.4 КБ
Клініко-мікробіологічні особливості некротичного ентероколіту новонароджених М.Б. Каніболоцька 33.1 КБ
Клініко-мікробіологічні особливості постнатальної адаптації новонароджених за різних форм та умов пе Т.М. Ткачова 32.5 КБ
Клініко-мікробіологічні особливості сальмонельозної інфекції, асоційованої з умовно-патогенними енте М.I. Краснов 29.4 КБ
Клініко-мікроекологічні аспекти терапії гастроінтестинальної форми сальмонельозу А.В. Бондаренко 66.9 КБ
Клініко-морфо-функціональна характеристика тиреотоксичного ентерального синдрому при хірургічному лі Г.І. П'ятикоп 22.9 КБ
Клініко-морфологічна діагностика внутрішнього ендометріозу матки О.М. Носенко 27.9 КБ
Клініко-морфологічна оцінка ефективності заміщувальної сурфактантної терапії в комплексному лікуванн К.М. Джансиз 32.3 КБ
Клініко-морфологічна оцінка та лікування ускладнень сполученої променевої терапії у разі раку жіночи Н.Г. Семикоз 32.2 КБ
Клініко-морфологічна та функціональна характеристика стану гепатобіліарної системи у хворих з синдро А.Д. Захараш 61.1 КБ
Клініко-морфологічна характеристика і лікування ідіопатичного мембранозного гломерулонефриту І.О. Дядик 29.6 КБ
Клініко-морфологічна характеристика і лікування рецидивних пахвинних гриж В.В. Кісляков 33.9 КБ
Клініко-морфологічна характеристика і оптимізація фармакотерапії хронічних фарингітів з переважним у Л.В. Кот 31.7 КБ
Клініко-морфологічна характеристика і тактика хірургічного лікування багатовузлового еутиреоїдного з Ф.Х. Саідова 882.6 КБ
Клініко-морфологічна характеристика періоду ремісії хронічних гастритів і гастродуоденітів у дітей т Л.В. Ігнатко 36.9 КБ
Клініко-морфологічна характеристика серцево-судинної системи та медико-соціальна реабілітація хворих В.С. Вернигородський 63.0 КБ
Клініко-морфологічна характеристика та лікування уражень слизової оболонки рота у робітників залізор А.О. Груздева 24.7 КБ
Клініко-морфологічна характеристика та лікування хронічного гіпертрофічного пульпіту С.А. Павленко 28.0 КБ
Клініко-морфологічна характеристика ураження нирок при інфекційних захворюваннях та нефропатіях бакт С.О. Павлюк 86.5 КБ
Клініко-морфологічна характеристика, лікування та прогноз гострого гломерулонефриту з нефритичним си Т.П. Борисова 58.3 КБ
Клініко-морфологічне обгрyнтування методів оптимізації лікування виразкової хвороби шлунка Р.Й. Василишин 22.2 КБ
Клініко-морфологічне обгрунтування антиоксидантної терапії хронічного гелікобактерного гастриту А.В. Латфуліна 50.9 КБ
Клініко-морфологічне обгрунтування корекції нігтьової пластинки в хірургічному лікуванні врослого ні С.О. Сокольник 957.9 КБ
Клініко-морфологічне обгрунтування ліпосомальної терапії слабкості родової діяльності Насрін Кхаледа 32.8 КБ
Клініко-морфологічне обгрунтування нових методів хірургічного лікування післяін'єкційних гнійних уск М.М. Рубан 31.6 КБ
Клініко-морфологічне обгрунтування патогенезу та лікування хронічного атрофічного сморідного риніту В.М. Васильєв 122.7 КБ
Клініко-морфологічне та біохімічне обгрунтування застосування "Церулоплазміну" в комплексному лікува І.Е. Довганюк 103.7 КБ
Клініко-морфологічне та гормональне обгрунтування реабілітаційних заходів відновлення репродуктивної Г.О. Желєзна 45.4 КБ
Клініко-морфологічні аспекти матково-плацентарно плодових взаємовідносин при ВІЛ-інфекції у вагітних Т.Ю. Рачок 36.5 КБ
Клініко-морфологічні аспекти первинних уражень легень у передчасно народжених дітей Н.І. Гасюк 31.2 КБ
Клініко-морфологічні зіставлення в діагностиці і хірургічному лікуванні захворювань щитовидної залоз О.А. Тонкоглас 94.2 КБ
Клініко-морфологічні зіставлення і прогноз у хворих з різними морфологічними варіантами вовчакового Хедхілі Валід 42.1 КБ
Клініко-морфологічні зміни печінки у хворих на цукровий діабет І типу та їх корекція неоселеном і ет Н.Я. Давидович 32.2 КБ
Клініко-морфологічні і генетичні особливості гострого апендициту у хворих на шизофренію А.А. Древетняк 21.0 КБ
Клініко-морфологічні критерії діагностики і терапії псоріазу О.І. Жумикіна 38.8 КБ
Клініко-морфологічні критерії прогресування раку прямої кишки О.П. Колеснік 29.9 КБ
Клініко-морфологічні особливості використання біологічного зварювання тканин в комплексному лікуванн О.А. Ковальчук 34.9 КБ
Клініко-морфологічні особливості лейоміоми матки у жінок пізнього репродуктивного віку Д.М. Могілевський 30.5 КБ
Клініко-морфологічні особливості перебігу захворювань верхнього відділу травного каналу у дітей Галина Володимирівна Салтикова 33.6 КБ
Клініко-морфологічні особливості перебігу хронічного гепатиту С у нон-респондерів та методи його мед О.А. Оліпер 46.8 КБ
Клініко-морфологічні особливості розвитку і перебігу сіалолітіазу під впливом малих доз радіації О.І. Грищук 36.3 КБ
Клініко-морфологічні особливості та методи лікування виразкової хвороби дванадцятипалої кишки, асоці Л.І. Коваленко 32.3 КБ
Клініко-морфологічні особливості уражень гастродуоденального відділу і роль Helicobacter pylori у їх І.В. Тихоненко 46.4 КБ
Клініко-морфологічні особливості фолікулярних кіст щелеп і одонтогенних кератокіст О.В. Токарєва 52.7 КБ
Клініко-морфологічні особливості формування фето-плацентарної недостатності у вагітних з еутиреоїдно Абдулвахаб Дарвиш Ф. 50.3 КБ
Клініко-морфологічні особливості хронічного пієлонефриту єдиної нирки (клініко-експериментальне досл С.В. Пепенін 45.8 КБ
Клініко-морфологічні паралелі діабетичної стопи. Питання діагностики і хірургічної тактики Є.Р. Балацький 42.0 КБ
Клініко-морфологічні прояви та показники імунної відповіді у хворих на HCV-інфекцію О.Є. Бондар 41.0 КБ
Клініко-морфологічні та функціональні особливості вперше виявленої виразкової хвороби дванадцятипало Л.І. Новоженіна 34.6 КБ
Клініко-морфофункціональна оцінка ефективності розвантажувально-дієтичної терапії у хворих на хроніч В.Ф. Тюріна 31.7 КБ
Клініко-морфофункціональне обгрунтування гормонотерапії аденоміозу С.М. Кучеренко 38.3 КБ
Клініко-неврологічна, нейропсихологічна та електроенцефалографічна характеристика початкових стадій К.М. Полєтаєва 39.3 КБ
Клініко-неврологічний та функціональний стан гіпофізарно-гонадної та гіпофізарно-тиреоїдної систем у Є.В. Лекомцева 41.0 КБ
Клініко-неврологічні, імунологічні та метаболічні зміни при енцефалопатії внаслідок радіаційного впл І.В. Степаненко 110.4 КБ
Клініко-нейропсихологічна характеристика, особливості церебральної гемодинаміки і функції судинного А.В. Левадна 47.1 КБ
Клініко-нейросонографічна характеристика новонароджених з синдромом затримки внутрішньоутробного роз Н.В. Ліхачова 32.2 КБ
Клініко-нейрофізіологічне дослідження ефективності магнітолазерної терапії у комплексному патогенети Ю.О. Буренок 34.6 КБ
Клініко-організаційні засади лікування постраждалих з поєднаною торако-абдомінальною травмою на рань В.М. Знахарчук 37.8 КБ
Клініко-параклінічна характеристика віддалених результатів "хімічної екзогенної інтоксикації" Н.М. Шевчук 24.1 КБ
Клініко-параклінічна характеристика кардіоемболічного та атеротромботичного ішемічних інсультів О.Б. Бондар 45.5 КБ
Клініко-параклінічна характеристика стану здоров'я дітей, які народилися у батьків-ліквідаторів Чорн В.В. Соннов 25.0 КБ
Клініко-параклінічна характеристика та лікування початкових проявів цереброваскулярної хвороби А.Г. Олексюк 42.8 КБ
Клініко-параклінічна характеристика та особливості перебігу гострого бронхіту у дітей на сучасному е О.Л. Логвінова 41.9 КБ
Клініко-параклінічна характеристика та патогенетичне обгрунтування терапії затяжної діареї у дітей р А.А. Ковальчук 33.6 КБ
Клініко-параклінічна характеристика та стан забезпечення макро- та мікроелементами у хворих з парокс Л.М. Башкірова 39.3 КБ
Клініко-параклінічне обгрунтування терапії вагітних з прееклампсією С.О. Остафійчук 40.4 КБ
Клініко-параклінічні критерії алергічного риніту у дітей та його комплексна патогенетична терапія С.В. Врублевська 438.7 КБ
Клініко-параклінічні особливості адаптації у дітей та підлітків з хронічною патологією гастродуодена Юля Іванівна Алексеєва 51.6 КБ
Клініко-параклінічні особливості і оптимізація лікувально-реабілітаційних заходів при функціональних І.В. Самохін 50.4 КБ
Клініко-параклінічні особливості хронічних захворювань гастродуоденальної зони та удосконалення їх л Л.Л. Петренко 42.5 КБ
Клініко-параклінічні прояви енцефалопатій ниркового генезу та їх рання діагностика Н.Ю. Войнаровська 27.6 КБ
Клініко-параклінічні прояви енцефалопатій різного генезу (рання диференціальна діагностика) А.В. Паєнок 49.0 КБ
Клініко-параклінічні характеристики гострого і проміжного періодів легкої черепно-мозкової травми Б.В. Задорожна 30.0 КБ
Клініко-патогенетична гетерогенність гемокоагуляційних порушень та судинного гемостазу при ревматичн О.І. Зарудна 62.3 КБ
Клініко-патогенетична гетерогенність та шляхи оптимізації лікування ревматоїдного артриту та системн О.Б. Яременко 74.1 КБ
Клініко-патогенетична ефективність комбінованого застосування статинів та гепатопротекторів у хворих В.І. Клименко 30.1 КБ
Клініко-патогенетична і епідеміологічна характеристика тяжких форм лептоспірозу та удосконалення лік Н.А. Васильєва 60.2 КБ
Клініко-патогенетична оцінка взаємовідносин обміну кальцію і магнію з системою ренін - ангіотензин п Т.С. Колеснікова 25.4 КБ
Клініко-патогенетична оцінка кровоплину слизової оболонки шлунка і дванадцятипалої кишки та удоскона Н.Є. Боцюк 28.4 КБ
Клініко-патогенетична оцінка перебігу різних форм стенокардії: особливості лікування Н.В. Чаплинська 33.4 КБ
Клініко-патогенетична оцінка структури кісткової тканини при гепатитах В і С Н.Ю. Вишневська 76.9 КБ
Клініко-патогенетична оцінка, прогноз і корекція реакцій систем адаптації на ендогенну інтоксикацію Володимир Іванович Шуляк 133.6 КБ
Клініко-патогенетична роль позитивних гострофазних білків, деструкції клітин і метаболічної інтоксик І.З. Карімов 127.4 КБ
Клініко-патогенетична характеристика артропатій у хворих з гіпотиреозом В.І. Ткаченко 125.6 КБ
Клініко-патогенетична характеристика і лікування інфаркту міокарда у хворих на хронічний бронхіт О.А. Марусенко 32.0 КБ
Клініко-патогенетична характеристика і лікування хворих на хронічний обструктивний бронхіт з супутнь М.Г. Долинська 33.8 КБ
Клініко-патогенетична характеристика незапальних уражень міокарда тонзилогенного генеза у дітей О.Е. Дорофеєв 85.1 КБ
Клініко-патогенетична характеристика нейроциркуляторної дистонії та оптимізація лікування хворих під Л.Я. Литвинець 32.3 КБ
Клініко-патогенетична характеристика неспецифічного виразкового коліту з позакишковими ураженнями та А.Е. Дорофєєв 73.4 КБ
Клініко-патогенетична характеристика остеопенічного синдрому при системних хворобах сполучної тканин Н.С. Шевченко 50.8 КБ
Клініко-патогенетична характеристика перебігу артеріальної гіпертензії в периопераційному періоді: п А.І. Витриховський 50.0 КБ
Клініко-патогенетична характеристика пізнього епілептичного синдрому у учасників ліквідації наслідкі А.П. Кладієв 64.1 КБ
Клініко-патогенетична характеристика поперекових вертеброгенно обумовлених больових синдромів В.В. Василовський 24.7 КБ
Клініко-патогенетична характеристика розсіяного склерозу у зоні високого ризику захворювання М.Я. Хавунка 37.7 КБ
Клініко-патогенетична характеристика рухових порушень при дитячому церебральному паралічі І.П. Маргосюк 19.5 КБ
Клініко-патогенетична характеристика серцевої недостатності у віковому аспекті: діагностика, прогноз Л.А. Ковалевська 139.6 КБ
Клініко-патогенетична характеристика системної склеродермії та особливості її лікування Р.І. Яцишин 59.2 КБ
Клініко-патогенетична характеристика та комплексне лікування хронічних запальних захворювань кишечни О.В. Супрун 32.2 КБ
Клініко-патогенетична характеристика та лікування в амбулаторних умовах хронічного некалькульозного Вікторія Анатоліївна Норейко 47.6 КБ
Клініко-патогенетична характеристика та лікування хворих на хронічний некалькульозний холецистит, сп Саламех Сулейман Саламех Абу Хаматтах 33.5 КБ
Клініко-патогенетична характеристика та лікування холестерозу жовчного міхура в поєднанні з ожиріння Бен Хміда Макрем Бен Меккі 31.8 КБ
Клініко-патогенетична характеристика та лікування хронічного панкреатиту на тлі атеросклерозу черевн Наталя Геннадіївна Агапова 36.2 КБ