Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Моделювання локальних людино-машинних систем колективної взаємодії - Є.В. Кузьмін
Розроблено математичну модель локальної людино-машинної системи колективної взаємодії на основі нечітких множин. Запропоновано критерії оцінювання ефективності координатно-вказівної діяльності, на яких грунтується наведена модель. Досліджено характеристики розробленої математичної моделі та здійснено її оптимізацію. За результатами експериментів підтверджено адекватність розробленої моделі та її ефективність у разі використання у системах колективної взаємодії. Розроблено апаратно-програмний комплекс локальної людино-машинної системи колективної взаємодії.

Математичні моделі прогнозування динамічних рядів у дилінгових інформаційних системах - Аль-Гулі Абед
Розроблено математичну модель локальної людино-машинної системи колективної взаємодії на основі нечітких множин. Запропоновано критерії оцінювання ефективності координатно-вказівної діяльності, на яких грунтується наведена модель. Досліджено характеристики розробленої математичної моделі та здійснено її оптимізацію. За результатами експериментів підтверджено адекватність розробленої моделі та її ефективність у разі використання у системах колективної взаємодії. Розроблено апаратно-програмний комплекс локальної людино-машинної системи колективної взаємодії.
Дисертації, автореферати » Медичні науки

Медичні науки - Страница 20, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Клініко-епідеміологічні особливості мікроспорії дітей у сучасних умовах та розробка нових методів те О.В. Кравець 27.1 КБ
Клініко-епідеміологічні та антропогенетичні аспекти карієсу зубів у практично здорових міських підлі І.В. Руда 29.6 КБ
Клініко-епідеміологічні та імунопатогенетичні особливості HBeAg-негативного HBV DNA-позитивного хрон О.Б. Герасун 73.7 КБ
Клініко-епідеміологічні та патогенетичні особливості шигельозу, оптимізація лікувальних заходів М.Д. Чемич 276.5 КБ
Клініко-етологічні закономірності формування сексуальних дисфункцій при афективній патології у жінок Є.С. Галіздра 30.0 КБ
Клініко-ехокардіографічна діагностика і моніторинг перебігу інфекційного міокардиту у дітей Г.В. Кулікова 51.1 КБ
Клініко-ехокардіографічна характеристика кардіопатії у підлітків, обумовленої малими структурними ан Т.С. Введенська 19.1 КБ
Клініко-ехокардіографічні критерії діагностики серцевої недостатності у дітей раннього віку І.М. Галдіна 42.1 КБ
Клініко-ехокардіографічні та клініко-електрокардіографічні зіставлення у прогнозуванні перебігу аорт О.В. Самойлова 31.5 КБ
Клініко-імунні та психоемоційні розлади в патогенезі бронхіальної астми і хронічного обструктивного М.І. Товт-Коршинська 135.9 КБ
Клініко-імунобіохімічні особливості перебігу герпетичних кератитів, їх лікування та профілактика уск В.М. Сакович 63.0 КБ
Клініко-імуногістохімічна характеристика бічних кіст шиї К.Ю. Дьоміна 29.5 КБ
Клініко-імунологічна гетерогенність у хворих на системний червоний вовчак з HBS-антигенемією та її к Н.О. Лісовська 25.8 КБ
Клініко-імунологічна діагностика активних форм Епштейна - Барр вірусної інфекції у дітей з гіперплаз М.І. Мирошникова 31.5 КБ
Клініко-імунологічна ефективність нового ентеросорбенту Антрален в комплексному лікуванні хронічних А.А. Наконечна 31.2 КБ
Клініко-імунологічна і морфологічна характеристика хронічного гастродуоденіту у дітей та удосконален О.М. Шульгай 30.6 КБ
Клініко-імунологічна оцінка ефективності застосування карофлава при хронічному атрофічному фарингіті О.Л. Купчик 23.2 КБ
Клініко-імунологічна оцінка ефективності застосування корвітину у хворих на гострий інфаркт міокарда І.Л. Караванська 259.1 КБ
Клініко-імунологічна оцінка ефективності лікування псоріазу комплексом n-3 поліненасичених жирних ки П.В. Чернишов 37.2 КБ
Клініко-імунологічна характеристика бронхіальної астми в дітей з різними типами ацетилювання С.І. Прунчак 33.3 КБ
Клініко-імунологічна характеристика бронхіальної астми у дітей раннього віку (диференційний діагноз, О.В. Олійник 30.5 КБ
Клініко-імунологічна характеристика виразкової хвороби та особливості її лікування у працівників річ С.О. Поярков 20.1 КБ
Клініко-імунологічна характеристика гіпермобільного синдрому та артритів на його фоні в дітей та під Н.О. Костюріна 29.8 КБ
Клініко-імунологічна характеристика гострої пневмонії у дітей раннього віку Самір Тауфік Дандан 73.3 КБ
Клініко-імунологічна характеристика дітей з різними формами атопічного дерматиту та їх реабілітація І.Г. Санкова 28.4 КБ
Клініко-імунологічна характеристика і лікування хворих на аденовірусні кон'юнктивіти Валід За'ал Та'амрах 35.1 КБ
Клініко-імунологічна характеристика і удосконалення лікування гострих респіраторних захворювань у ді О.М. Кунегіна 50.4 КБ
Клініко-імунологічна характеристика новонароджених з внутріутробною цитомегаловірусною інфекцією О.В. Саніна 18.2 КБ
Клініко-імунологічна характеристика перебігу хронічних вірусних гепатитів В і С у Закарпатській обла Марія Антонівна Дербак 84.8 КБ
Клініко-імунологічна характеристика та удосконалення лікування хворих на ювенільний ревматоїдний арт Т.А. Людвік 21.4 КБ
Клініко-імунологічна характеристика хронічного дифузного катарального гінгівіту в дітей та його комп Н.М. Лохматова 27.4 КБ
Клініко-імунологічне обгрунтування диференційованих методів реабілітації дітей з частими респіраторн Н.В. Гайдай 11.5 КБ
Клініко-імунологічне обгрунтування диференційованої терапії повторних гострих респіраторних вірусних О.М. Таран 57.9 КБ
Клініко-імунологічне обгрунтування застосування флуренізиду в комплексному лікуванні хворих на реакт Р.К. Жураєв 31.7 КБ
Клініко-імунологічне обгрунтування комплексного лікування гнійно-запальних захворювань післяпологово М.А. Овсяник 159.0 КБ
Клініко-імунологічне обгрунтування комплексного лікування хронічного катарального гінгівіту у дітей Н.М. Каладзе 29.3 КБ
Клініко-імунологічне обгрунтування комплексної терапії хворих на атопічний дерматит та екзему К.Є. Іщейкін 104.6 КБ
Клініко-імунологічне обгрунтування комплексної терапії хронічного обструктивного захворювання легені О.Б. Тімченко 39.3 КБ
Клініко-імунологічний моніторинг хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію на фоні хіміотерапії та засто Д.А. Лисенко 1.7 КБ
Клініко-імунологічний перебіг бронхіальної астми у дітей залежно від рівня фізичного розвитку З.З. Аметшаєва 36.9 КБ
Клініко-імунологічний стан тканин зубоальвеолярного сегмента при хронічному гранулюючому періодонтит А.М. Гоголь 31.7 КБ
Клініко-імунологічні аспекти в діагностиці та лікуванні дітей з сенсоневральною приглухуватістю О.Г. Чащева 46.7 КБ
Клініко-імунологічні аспекти гострих кишкових інфекцій у дітей та особливості відновлення мікрофлори О.Л. Кривуша 152.9 КБ
Клініко-імунологічні аспекти перебігу хронічного пилового бронхіту В.М. Тягла 26.2 КБ
Клініко-імунологічні і морфологічні аспекти пародонтиту у населення промислового регіону В.В. Правдін 96.7 КБ
Клініко-імунологічні і цитобронхологічні особливості рецидивних і хронічних бронхітів у дітей. Прогн А.О. Єфанова 47.4 КБ
Клініко-імунологічні особливості адаптації дітей, які отримали профілактичне лікування сифілісу І.П. Пасічник 34.6 КБ
Клініко-імунологічні особливості адаптації новонароджених від матерів, які отримували лімфоцитотерап Т.М. Дудченко 64.3 КБ
Клініко-імунологічні особливості гострих кишкових інфекцій у різних групах дитячого населення Криму О.С. Черняєва 67.5 КБ
Клініко-імунологічні особливості діагностики та лікування хворих на хронічний риніт при патології пі Д.Д. Заболотна 27.3 КБ
Клініко-імунологічні особливості дії різних режимів хіміотерапії, рекомбінантних інтерферону та інте І.Р. Гартовська 37.2 КБ
Клініко-імунологічні особливості ендогенної інтоксикації при гепатиті В і ефективність ентеросорбцій Н.А. Ничик 21.7 КБ
Клініко-імунологічні особливості запальної реакції ока при екстракапсулярній екстракції катаракти з М.І. Керімов 17.4 КБ
Клініко-імунологічні особливості материнсько-плодових взаємовідносин та корекція їх порушень у вагіт В.М. Шафарчук 36.6 КБ
Клініко-імунологічні особливості мікст-інфекцій групи TORCH у новонароджених О.В. Когут 33.3 КБ
Клініко-імунологічні особливості нефропатій вагітних і їх еволюція в катамнезі Н.М. Андон'єва 32.0 КБ
Клініко-імунологічні особливості остеодефіцитних станів при розсіяному склерозі та їх корекція кальц О.Ю. Бударна 42.8 КБ
Клініко-імунологічні особливості перебігу вагітності у жінок після екстракорпорального запліднення м В.І. Банніков 55.4 КБ
Клініко-імунологічні особливості перебігу гострих коронарних синдромів і диференційована оцінка ефек А.П. Іванов 146.9 КБ
Клініко-імунологічні особливості перебігу гострих респіраторних захворювань на фоні цитомегаловірусн Л.А. Іванова 84.2 КБ
Клініко-імунологічні особливості підгострого сальпінгоофориту і його комплексне лікування з застосув Д.І. Конько 50.6 КБ
Клініко-імунологічні особливості раннього неонатального періоду у недоношених новонароджених групи р О.В. Воробйова 147.9 КБ
Клініко-імунологічні особливості ротавірусно-бактеріальної інфекції у дітей Т.О. Кірсанова 64.6 КБ
Клініко-імунологічні підходи до оцінки функціонального стану піднебінних мигдаликів для діагностики В.В. Кіщук 75.6 КБ
Клініко-імунологічні показники та їх корекція у хворих на гострі герпесвірусні менінгоенцефаліти А.В. Сохань 43.8 КБ
Клініко-імунологічні показники та можливість їх корекції у хворих на гострі респіраторні захворюванн О.І. Могиленець 121.3 КБ
Клініко-імунологічні показники та морфологічні зміни органів імунної системи при бактерійних менінгі О.В. Мотлохова 55.1 КБ
Клініко-імунологічні порушення у часто хворіючих дітей з пре- і перинатальним ураженням центральної Б.І. Кривущев 28.9 КБ
Клініко-імунологічні та біохімічні особливості загрози передчасних пологів, обумовленої інфекційним О.Г. Лінчевський 92.2 КБ
Клініко-імунологічні та ендокринологічні особливості перебігу синдрому хронічної втоми у дітей та пі О.В. Чернишова 41.3 КБ
Клініко-імунологічні та магнітно-резонансно-томографічні співставлення при різних типах перебігу роз О.Л. Пелехова 42.0 КБ
Клініко-імунологічні та мікробіологічні критерії діагностики, профілактики і лікування пневмоній, по М.М. Чуйко 38.0 КБ
Клініко-імунологічні та мікробіологічні особливості запальних захворювань додатків матки в аспекті с І.К. Альхассан 27.9 КБ
Клініко-імуноморфологічні зіставлення при пневмонії у новонароджених та грудних дітей В.Д. Гірка 18.3 КБ
Клініко-імунопатогенетичні особливості алергічних захворювань та їх профілактика в промисловому регі Раїса Михайлівна Альошина 222.1 КБ
Клініко-імунохімічна оцінка ефекту захисту мозку при тяжкій черепно- мозковій травмі Микола Віталійович Лизогуб 96.0 КБ
Клініко-інструментальна діагностика і лікування цереброваскулярних порушень, обумовлених патологічно Є.В. Лісовський 38.7 КБ
Клініко-інструментальна оцінка ризику розвитку раптової кардіальної смерті у хворих, які перенесли п Д.Т. Малідзе 355.0 КБ
Клініко-інструментальна та лабораторна характеристика, можливості прогнозування та медикаментозної к О.О. Супрун 160.2 КБ
Клініко-інструментальна характеристика гіпертрофії лівого шлуночка різного генезу (у спортсменів, пр Л.В. Сиса 45.5 КБ
Клініко-інструментальна характеристика і лікування хворих з атеротромботичним і кардіоемболічним під Р.В. Сулік 36.5 КБ
Клініко-інструментальна характеристика і медикаментозна профілактика ранніх кардіальних ускладнень у В.Б. Ковальов 30.9 КБ
Клініко-інструментальна характеристика ідіопатичних кардіоміопатій у дітей та їх виходи О.О. Ріга 24.7 КБ
Клініко-інструментальні критерії діагностики гастроезофагеального рефлюксу у дітей В.А. Антонець 150.8 КБ
Клініко-інструментальні критерії діагностики комбінованих порушень ритму серця у дітей Ірина Вікторівна Андрущенко 40.9 КБ
Клініко-інструментальні особливості алкогольної полінейропатії та розробка схем комплексного лікуван Л.Ф. Шамич 24.4 КБ
Клініко-інструментальні особливості перебігу та диференціальна діагностика кардіоміопатії у дітей І.Ю. Чернобельська 34.4 КБ
Клініко-інструментальні показники і стан клітинних мембран у хворих на гострі пневмонії при грипі та Д.В. Кацапов 169.7 КБ
Клініко-інструментальні та біохімічні зіставлення при церебральних ішеміях у хворих молодого віку Т.І. Чернишова 37.2 КБ
Клініко-комп'ютерно-томографічна характеристика гострого періоду черепно-мозкової травми А.А. Гарус 109.9 КБ
Клініко-лабораторна оцінка і обгрунтування клінічного застосування нового вітчизняного альгінатного І.В. Янішен 33.4 КБ
Клініко-лабораторна оцінка імунологічних і генетичних факторів перебігу протезних стоматитів та обгр Г.С. Орнат 37.7 КБ
Клініко-лабораторна оцінка перебігу вагітності при гіперфункції щитоподібної залози І.В. Афанасьєв 34.9 КБ
Клініко-лабораторна оцінка перебігу гестаційного періоду при макросомії плода у недіабетичних матері І.В. Руденко 36.4 КБ
Клініко-лабораторна оцінка та обгрунтування застосування нового силіконового підкладочного матеріалу Н.В. Без'язична 33.4 КБ
Клініко-лабораторна та функціональна ефективність комплексного лікування дітей, хворих на гострий бр С.Ю. Свойкіна 38.8 КБ
Клініко-лабораторна характеристика дітей з спадковою алергічною схильністю, корекція порушень Л.О. Левадна 39.3 КБ
Клініко-лабораторна характеристика захворювань нирок із синдромом гематурії у дітей Т.В. Буднік 31.1 КБ
Клініко-лабораторна характеристика і лікування хворих на хламідійну інфекцію порожнини рота Н.О. Мягкохліб 29.7 КБ
Клініко-лабораторна характеристика легких та латентних форм коагулопатій і тромбоцитопатій В.В. Томілін 37.0 КБ
Клініко-лабораторне обгрунтування вибору засобів профілактики карієсу зубів у підлітків Криму Ю.М. Беличенко 31.4 КБ
Клініко-лабораторне обгрунтування вибору лікувально-профілактичного комплексу при дентальній імплант Віктор Анатолійович Ткаченко 71.6 КБ
Клініко-лабораторне обгрунтування використання біомаркерів запалення для діагностики й оцінки ефекти Н.В. Кизима 31.9 КБ
Клініко-лабораторне обгрунтування диференційованого застосування препаратів-адаптогенів рослинного п Н.А. Тілігузова 66.2 КБ
Клініко-лабораторне обгрунтування застосування "Кальцексу" для лікування початкових форм флюорозу зу Л.І. Амосова 24.5 КБ
Клініко-лабораторне обгрунтування застосування "Трофосану" у комплексному лікуванні хворих з одонтог С.В. Вітковська 28.1 КБ
Клініко-лабораторне обгрунтування застосування безпосереднього протезування на внутрішньокісткових д С.В. Кабанчук 34.3 КБ
Клініко-лабораторне обгрунтування застосування динамічної міжфазної тензіометрії ротової рідини у пр І.І. Зінкович 34.0 КБ
Клініко-лабораторне обгрунтування застосування сорбенту "Ентеросгель" для екзогенної профілактики ка Н.В. Левченко 25.2 КБ
Клініко-лабораторне обгрунтування корекції порушень гомеостазу ротової порожнини у дітей з гострим л І.Ю. Ващенко 29.3 КБ
Клініко-лабораторне обгрунтування лікування хронічного катарального гінгівіту в осіб зі зниженою нес Д.Д. Жук 116.0 КБ
Клініко-лабораторне обгрунтування неінвазивної діагностики і прогнозування перебігу гастроезофагеаль М.В. Афанасьєв 48.3 КБ
Клініко-лабораторне обгрунтування ранньої діагностики, медикаментозного лікування та профілактики ін Уляна Ростиславівна Василишин 28.7 КБ
Клініко-лабораторне обгрунтування тактики препарування каріозних порожнин ІІ класу за Блеком під суч О.В. Павленкова 29.6 КБ
Клініко-лабораторне обгрунтування тактики хірургічного лікування хворих на хронічний гнійний середні І.А. Сребняк 40.6 КБ