Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Медичні науки - Страница 20, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Дослідження перехідних шарів монокристалічних плівок залізо-ітрієвого гранату, вирощених методом рід - В.М. Ткачук
Висвітлено проблему дослідження магнітної та крісталічної мікроструктури приповерхневих шарів епітаксійних плівок ЗІГ. Розроблено методику числового аналізу експериментальних КЕМ спектрів гранатових структур з великою кількістю близьких нееквівалентних положень з використанням інформації про їх мікрокристалічну будову, яка забезпечила повноту та достовірність отриманих результатів. Методика базується на квазінеперервному описі експериментального КЕМС. Вивчено вплив особливостей процесу рідкофазної епітаксії на властивості поверхневого шару плівка-повітря. Досліджено спотворення концентраційних профілів розподілу елементів за ВІМС пошарового аналізу, зумовлене виходом розпилених іонів матриці з різних глибин, селективним іонним перемішуванням компонент мішені та ефектом кратеру.

Методи та засоби організації дедуктивних баз даних - Д.О. Летучий
Висвітлено проблему дослідження магнітної та крісталічної мікроструктури приповерхневих шарів епітаксійних плівок ЗІГ. Розроблено методику числового аналізу експериментальних КЕМ спектрів гранатових структур з великою кількістю близьких нееквівалентних положень з використанням інформації про їх мікрокристалічну будову, яка забезпечила повноту та достовірність отриманих результатів. Методика базується на квазінеперервному описі експериментального КЕМС. Вивчено вплив особливостей процесу рідкофазної епітаксії на властивості поверхневого шару плівка-повітря. Досліджено спотворення концентраційних профілів розподілу елементів за ВІМС пошарового аналізу, зумовлене виходом розпилених іонів матриці з різних глибин, селективним іонним перемішуванням компонент мішені та ефектом кратеру.
Дисертації, автореферати » Медичні науки

Медичні науки - Страница 20, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Клініко-епідеміологічні особливості мікроспорії дітей у сучасних умовах та розробка нових методів те О.В. Кравець 27.1 КБ
Клініко-епідеміологічні та антропогенетичні аспекти карієсу зубів у практично здорових міських підлі І.В. Руда 29.6 КБ
Клініко-епідеміологічні та імунопатогенетичні особливості HBeAg-негативного HBV DNA-позитивного хрон О.Б. Герасун 73.7 КБ
Клініко-епідеміологічні та патогенетичні особливості шигельозу, оптимізація лікувальних заходів М.Д. Чемич 276.5 КБ
Клініко-етологічні закономірності формування сексуальних дисфункцій при афективній патології у жінок Є.С. Галіздра 30.0 КБ
Клініко-ехокардіографічна діагностика і моніторинг перебігу інфекційного міокардиту у дітей Г.В. Кулікова 51.1 КБ
Клініко-ехокардіографічна характеристика кардіопатії у підлітків, обумовленої малими структурними ан Т.С. Введенська 19.1 КБ
Клініко-ехокардіографічні критерії діагностики серцевої недостатності у дітей раннього віку І.М. Галдіна 42.1 КБ
Клініко-ехокардіографічні та клініко-електрокардіографічні зіставлення у прогнозуванні перебігу аорт О.В. Самойлова 31.5 КБ
Клініко-імунні та психоемоційні розлади в патогенезі бронхіальної астми і хронічного обструктивного М.І. Товт-Коршинська 135.9 КБ
Клініко-імунобіохімічні особливості перебігу герпетичних кератитів, їх лікування та профілактика уск В.М. Сакович 63.0 КБ
Клініко-імуногістохімічна характеристика бічних кіст шиї К.Ю. Дьоміна 29.5 КБ
Клініко-імунологічна гетерогенність у хворих на системний червоний вовчак з HBS-антигенемією та її к Н.О. Лісовська 25.8 КБ
Клініко-імунологічна діагностика активних форм Епштейна - Барр вірусної інфекції у дітей з гіперплаз М.І. Мирошникова 31.5 КБ
Клініко-імунологічна ефективність нового ентеросорбенту Антрален в комплексному лікуванні хронічних А.А. Наконечна 31.2 КБ
Клініко-імунологічна і морфологічна характеристика хронічного гастродуоденіту у дітей та удосконален О.М. Шульгай 30.6 КБ
Клініко-імунологічна оцінка ефективності застосування карофлава при хронічному атрофічному фарингіті О.Л. Купчик 23.2 КБ
Клініко-імунологічна оцінка ефективності застосування корвітину у хворих на гострий інфаркт міокарда І.Л. Караванська 259.1 КБ
Клініко-імунологічна оцінка ефективності лікування псоріазу комплексом n-3 поліненасичених жирних ки П.В. Чернишов 37.2 КБ
Клініко-імунологічна характеристика бронхіальної астми в дітей з різними типами ацетилювання С.І. Прунчак 33.3 КБ
Клініко-імунологічна характеристика бронхіальної астми у дітей раннього віку (диференційний діагноз, О.В. Олійник 30.5 КБ
Клініко-імунологічна характеристика виразкової хвороби та особливості її лікування у працівників річ С.О. Поярков 20.1 КБ
Клініко-імунологічна характеристика гіпермобільного синдрому та артритів на його фоні в дітей та під Н.О. Костюріна 29.8 КБ
Клініко-імунологічна характеристика гострої пневмонії у дітей раннього віку Самір Тауфік Дандан 73.3 КБ
Клініко-імунологічна характеристика дітей з різними формами атопічного дерматиту та їх реабілітація І.Г. Санкова 28.4 КБ
Клініко-імунологічна характеристика і лікування хворих на аденовірусні кон'юнктивіти Валід За'ал Та'амрах 35.1 КБ
Клініко-імунологічна характеристика і удосконалення лікування гострих респіраторних захворювань у ді О.М. Кунегіна 50.4 КБ
Клініко-імунологічна характеристика новонароджених з внутріутробною цитомегаловірусною інфекцією О.В. Саніна 18.2 КБ
Клініко-імунологічна характеристика перебігу хронічних вірусних гепатитів В і С у Закарпатській обла Марія Антонівна Дербак 84.8 КБ
Клініко-імунологічна характеристика та удосконалення лікування хворих на ювенільний ревматоїдний арт Т.А. Людвік 21.4 КБ
Клініко-імунологічна характеристика хронічного дифузного катарального гінгівіту в дітей та його комп Н.М. Лохматова 27.4 КБ
Клініко-імунологічне обгрунтування диференційованих методів реабілітації дітей з частими респіраторн Н.В. Гайдай 11.5 КБ
Клініко-імунологічне обгрунтування диференційованої терапії повторних гострих респіраторних вірусних О.М. Таран 57.9 КБ
Клініко-імунологічне обгрунтування застосування флуренізиду в комплексному лікуванні хворих на реакт Р.К. Жураєв 31.7 КБ
Клініко-імунологічне обгрунтування комплексного лікування гнійно-запальних захворювань післяпологово М.А. Овсяник 159.0 КБ
Клініко-імунологічне обгрунтування комплексного лікування хронічного катарального гінгівіту у дітей Н.М. Каладзе 29.3 КБ
Клініко-імунологічне обгрунтування комплексної терапії хворих на атопічний дерматит та екзему К.Є. Іщейкін 104.6 КБ
Клініко-імунологічне обгрунтування комплексної терапії хронічного обструктивного захворювання легені О.Б. Тімченко 39.3 КБ
Клініко-імунологічний моніторинг хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію на фоні хіміотерапії та засто Д.А. Лисенко 1.7 КБ
Клініко-імунологічний перебіг бронхіальної астми у дітей залежно від рівня фізичного розвитку З.З. Аметшаєва 36.9 КБ
Клініко-імунологічний стан тканин зубоальвеолярного сегмента при хронічному гранулюючому періодонтит А.М. Гоголь 31.7 КБ
Клініко-імунологічні аспекти в діагностиці та лікуванні дітей з сенсоневральною приглухуватістю О.Г. Чащева 46.7 КБ
Клініко-імунологічні аспекти гострих кишкових інфекцій у дітей та особливості відновлення мікрофлори О.Л. Кривуша 152.9 КБ
Клініко-імунологічні аспекти перебігу хронічного пилового бронхіту В.М. Тягла 26.2 КБ
Клініко-імунологічні і морфологічні аспекти пародонтиту у населення промислового регіону В.В. Правдін 96.7 КБ
Клініко-імунологічні і цитобронхологічні особливості рецидивних і хронічних бронхітів у дітей. Прогн А.О. Єфанова 47.4 КБ
Клініко-імунологічні особливості адаптації дітей, які отримали профілактичне лікування сифілісу І.П. Пасічник 34.6 КБ
Клініко-імунологічні особливості адаптації новонароджених від матерів, які отримували лімфоцитотерап Т.М. Дудченко 64.3 КБ
Клініко-імунологічні особливості гострих кишкових інфекцій у різних групах дитячого населення Криму О.С. Черняєва 67.5 КБ
Клініко-імунологічні особливості діагностики та лікування хворих на хронічний риніт при патології пі Д.Д. Заболотна 27.3 КБ
Клініко-імунологічні особливості дії різних режимів хіміотерапії, рекомбінантних інтерферону та інте І.Р. Гартовська 37.2 КБ
Клініко-імунологічні особливості ендогенної інтоксикації при гепатиті В і ефективність ентеросорбцій Н.А. Ничик 21.7 КБ
Клініко-імунологічні особливості запальної реакції ока при екстракапсулярній екстракції катаракти з М.І. Керімов 17.4 КБ
Клініко-імунологічні особливості материнсько-плодових взаємовідносин та корекція їх порушень у вагіт В.М. Шафарчук 36.6 КБ
Клініко-імунологічні особливості мікст-інфекцій групи TORCH у новонароджених О.В. Когут 33.3 КБ
Клініко-імунологічні особливості нефропатій вагітних і їх еволюція в катамнезі Н.М. Андон'єва 32.0 КБ
Клініко-імунологічні особливості остеодефіцитних станів при розсіяному склерозі та їх корекція кальц О.Ю. Бударна 42.8 КБ
Клініко-імунологічні особливості перебігу вагітності у жінок після екстракорпорального запліднення м В.І. Банніков 55.4 КБ
Клініко-імунологічні особливості перебігу гострих коронарних синдромів і диференційована оцінка ефек А.П. Іванов 146.9 КБ
Клініко-імунологічні особливості перебігу гострих респіраторних захворювань на фоні цитомегаловірусн Л.А. Іванова 84.2 КБ
Клініко-імунологічні особливості підгострого сальпінгоофориту і його комплексне лікування з застосув Д.І. Конько 50.6 КБ
Клініко-імунологічні особливості раннього неонатального періоду у недоношених новонароджених групи р О.В. Воробйова 147.9 КБ
Клініко-імунологічні особливості ротавірусно-бактеріальної інфекції у дітей Т.О. Кірсанова 64.6 КБ
Клініко-імунологічні підходи до оцінки функціонального стану піднебінних мигдаликів для діагностики В.В. Кіщук 75.6 КБ
Клініко-імунологічні показники та їх корекція у хворих на гострі герпесвірусні менінгоенцефаліти А.В. Сохань 43.8 КБ
Клініко-імунологічні показники та можливість їх корекції у хворих на гострі респіраторні захворюванн О.І. Могиленець 121.3 КБ
Клініко-імунологічні показники та морфологічні зміни органів імунної системи при бактерійних менінгі О.В. Мотлохова 55.1 КБ
Клініко-імунологічні порушення у часто хворіючих дітей з пре- і перинатальним ураженням центральної Б.І. Кривущев 28.9 КБ
Клініко-імунологічні та біохімічні особливості загрози передчасних пологів, обумовленої інфекційним О.Г. Лінчевський 92.2 КБ
Клініко-імунологічні та ендокринологічні особливості перебігу синдрому хронічної втоми у дітей та пі О.В. Чернишова 41.3 КБ
Клініко-імунологічні та магнітно-резонансно-томографічні співставлення при різних типах перебігу роз О.Л. Пелехова 42.0 КБ
Клініко-імунологічні та мікробіологічні критерії діагностики, профілактики і лікування пневмоній, по М.М. Чуйко 38.0 КБ
Клініко-імунологічні та мікробіологічні особливості запальних захворювань додатків матки в аспекті с І.К. Альхассан 27.9 КБ
Клініко-імуноморфологічні зіставлення при пневмонії у новонароджених та грудних дітей В.Д. Гірка 18.3 КБ
Клініко-імунопатогенетичні особливості алергічних захворювань та їх профілактика в промисловому регі Раїса Михайлівна Альошина 222.1 КБ
Клініко-імунохімічна оцінка ефекту захисту мозку при тяжкій черепно- мозковій травмі Микола Віталійович Лизогуб 96.0 КБ
Клініко-інструментальна діагностика і лікування цереброваскулярних порушень, обумовлених патологічно Є.В. Лісовський 38.7 КБ
Клініко-інструментальна оцінка ризику розвитку раптової кардіальної смерті у хворих, які перенесли п Д.Т. Малідзе 355.0 КБ
Клініко-інструментальна та лабораторна характеристика, можливості прогнозування та медикаментозної к О.О. Супрун 160.2 КБ
Клініко-інструментальна характеристика гіпертрофії лівого шлуночка різного генезу (у спортсменів, пр Л.В. Сиса 45.5 КБ
Клініко-інструментальна характеристика і лікування хворих з атеротромботичним і кардіоемболічним під Р.В. Сулік 36.5 КБ
Клініко-інструментальна характеристика і медикаментозна профілактика ранніх кардіальних ускладнень у В.Б. Ковальов 30.9 КБ
Клініко-інструментальна характеристика ідіопатичних кардіоміопатій у дітей та їх виходи О.О. Ріга 24.7 КБ
Клініко-інструментальні критерії діагностики гастроезофагеального рефлюксу у дітей В.А. Антонець 150.8 КБ
Клініко-інструментальні критерії діагностики комбінованих порушень ритму серця у дітей Ірина Вікторівна Андрущенко 40.9 КБ
Клініко-інструментальні особливості алкогольної полінейропатії та розробка схем комплексного лікуван Л.Ф. Шамич 24.4 КБ
Клініко-інструментальні особливості перебігу та диференціальна діагностика кардіоміопатії у дітей І.Ю. Чернобельська 34.4 КБ
Клініко-інструментальні показники і стан клітинних мембран у хворих на гострі пневмонії при грипі та Д.В. Кацапов 169.7 КБ
Клініко-інструментальні та біохімічні зіставлення при церебральних ішеміях у хворих молодого віку Т.І. Чернишова 37.2 КБ
Клініко-комп'ютерно-томографічна характеристика гострого періоду черепно-мозкової травми А.А. Гарус 109.9 КБ
Клініко-лабораторна оцінка і обгрунтування клінічного застосування нового вітчизняного альгінатного І.В. Янішен 33.4 КБ
Клініко-лабораторна оцінка імунологічних і генетичних факторів перебігу протезних стоматитів та обгр Г.С. Орнат 37.7 КБ
Клініко-лабораторна оцінка перебігу вагітності при гіперфункції щитоподібної залози І.В. Афанасьєв 34.9 КБ
Клініко-лабораторна оцінка перебігу гестаційного періоду при макросомії плода у недіабетичних матері І.В. Руденко 36.4 КБ
Клініко-лабораторна оцінка та обгрунтування застосування нового силіконового підкладочного матеріалу Н.В. Без'язична 33.4 КБ
Клініко-лабораторна та функціональна ефективність комплексного лікування дітей, хворих на гострий бр С.Ю. Свойкіна 38.8 КБ
Клініко-лабораторна характеристика дітей з спадковою алергічною схильністю, корекція порушень Л.О. Левадна 39.3 КБ
Клініко-лабораторна характеристика захворювань нирок із синдромом гематурії у дітей Т.В. Буднік 31.1 КБ
Клініко-лабораторна характеристика і лікування хворих на хламідійну інфекцію порожнини рота Н.О. Мягкохліб 29.7 КБ
Клініко-лабораторна характеристика легких та латентних форм коагулопатій і тромбоцитопатій В.В. Томілін 37.0 КБ
Клініко-лабораторне обгрунтування вибору засобів профілактики карієсу зубів у підлітків Криму Ю.М. Беличенко 31.4 КБ
Клініко-лабораторне обгрунтування вибору лікувально-профілактичного комплексу при дентальній імплант Віктор Анатолійович Ткаченко 71.6 КБ
Клініко-лабораторне обгрунтування використання біомаркерів запалення для діагностики й оцінки ефекти Н.В. Кизима 31.9 КБ
Клініко-лабораторне обгрунтування диференційованого застосування препаратів-адаптогенів рослинного п Н.А. Тілігузова 66.2 КБ
Клініко-лабораторне обгрунтування застосування "Кальцексу" для лікування початкових форм флюорозу зу Л.І. Амосова 24.5 КБ
Клініко-лабораторне обгрунтування застосування "Трофосану" у комплексному лікуванні хворих з одонтог С.В. Вітковська 28.1 КБ
Клініко-лабораторне обгрунтування застосування безпосереднього протезування на внутрішньокісткових д С.В. Кабанчук 34.3 КБ
Клініко-лабораторне обгрунтування застосування динамічної міжфазної тензіометрії ротової рідини у пр І.І. Зінкович 34.0 КБ
Клініко-лабораторне обгрунтування застосування сорбенту "Ентеросгель" для екзогенної профілактики ка Н.В. Левченко 25.2 КБ
Клініко-лабораторне обгрунтування корекції порушень гомеостазу ротової порожнини у дітей з гострим л І.Ю. Ващенко 29.3 КБ
Клініко-лабораторне обгрунтування лікування хронічного катарального гінгівіту в осіб зі зниженою нес Д.Д. Жук 116.0 КБ
Клініко-лабораторне обгрунтування неінвазивної діагностики і прогнозування перебігу гастроезофагеаль М.В. Афанасьєв 48.3 КБ
Клініко-лабораторне обгрунтування ранньої діагностики, медикаментозного лікування та профілактики ін Уляна Ростиславівна Василишин 28.7 КБ
Клініко-лабораторне обгрунтування тактики препарування каріозних порожнин ІІ класу за Блеком під суч О.В. Павленкова 29.6 КБ
Клініко-лабораторне обгрунтування тактики хірургічного лікування хворих на хронічний гнійний середні І.А. Сребняк 40.6 КБ