Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Медичні науки - Страница 2, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Сингулярності азимута вектора Умова-Пойнтінга та структура оптичних полів - Р.І. Храбатин
Одержано співвідношення для усереднених за часом величин компонент вектора Умова-Пойнтінга. Висвітлено принципову можливість вимірювання характеристик вектора Умова-Пойнтінга на підставі даних локальної стоксполяриметрії векторного поля й інтерферометрії. Проаналізовано поведінку вектора Умова-Пойнтінга, сингулярностей цього вектора у випадкових полях, в околі точки анігіляції скалярних вихорів і в околі вихору залежно від поляризаційної однорідності поля. Сформульовано принципи утворення елементарних поляризаційних сингулярностей у результаті суперпозиції ортогонально лінійно поляризованих хвиль. Проведено комп'ютерне й експериментальне дослідження. Встановлено, що всі системи оптичних сингулярностей, які відносяться до різних параметрів оптичного поля, пов'язані між собою в статистичній залежності. Визначено узагальнений знаковий принцип.

Тунельні ефекти в аморфних твердих тілах - О.О. Борисенко
Одержано співвідношення для усереднених за часом величин компонент вектора Умова-Пойнтінга. Висвітлено принципову можливість вимірювання характеристик вектора Умова-Пойнтінга на підставі даних локальної стоксполяриметрії векторного поля й інтерферометрії. Проаналізовано поведінку вектора Умова-Пойнтінга, сингулярностей цього вектора у випадкових полях, в околі точки анігіляції скалярних вихорів і в околі вихору залежно від поляризаційної однорідності поля. Сформульовано принципи утворення елементарних поляризаційних сингулярностей у результаті суперпозиції ортогонально лінійно поляризованих хвиль. Проведено комп'ютерне й експериментальне дослідження. Встановлено, що всі системи оптичних сингулярностей, які відносяться до різних параметрів оптичного поля, пов'язані між собою в статистичній залежності. Визначено узагальнений знаковий принцип.
Дисертації, автореферати » Медичні науки

Медичні науки - Страница 2, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Антропометричні та соматотипологічні особливості морфологічних показників серця чоловіків зрілого ві А.А. Інджикулян 35.4 КБ
Антропометричні та соматотипологічні особливості показників зовнішнього дихання у підлітків Поділля Л.С. Гудзевич 36.1 КБ
Антрумектомія з ваготомією в лікуванні гострокровоточивих гастродуоденальних виразок М.В. Щербина 68.7 КБ
Аортопексія, трахеопластика та транслокація діафрагми при хірургічному лікуванні обструкції дихальни Є.О. Руденко 43.3 КБ
Артеріальна гіпертензія і супутня патологія у хворих літнього віку: оцінка стану антигіпертензивної О.В. Купраш 36.1 КБ
Артеріальна гіпертензія при нефропатіях неімунного генезу: особливості патогенезу, діагностики, ліку Т.В. Бойчук 74.3 КБ
Артеріальна гіпертензія та щитоподібна і прищитоподібні залози: взаємовідносини та їх корекція Н.В. Губіна 49.0 КБ
Артеріальна гіпертензія у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози (особливості кліні Г.М. Ухаль 111.8 КБ
Артеріальна гіпертензія, ускладнена хронічною серцевою недостатністю, у хворих з метаболічними поруш Віталій Несторович Середюк 41.3 КБ
Артеріальне русло екскреторних секторів нирок людини Н.Ю. Кондрусик 113.8 КБ
Артеріальне русло нижніх кінцівок в нормі та облітеруючих захворюваннях (ангіографічне і патоморфоло В.Б. Фік 25.7 КБ
Артифіціальна фібротизація зв'язок в лікуванні дегенеративної нестабільності поперекових хребтових с В.А. Стауде 29.3 КБ
Артифіційні аборти у дівчат-підлітків: профілактика ускладнень і реабілітація репродуктивної функції О.А. Лебедєва 29.4 КБ
Артропластика в комплексному лікуванні уражень ліктьового суглоба при ревматоїдному артриті Гаріб Реза Юнесі Кутанаі 28.5 КБ
Асептична нестабільність ендопротеза кульшового суглоба. Діагностика і лікування Бансал Алок 24.5 КБ
Асиметрія гемостазу в парних органах у людей та тварин О.О. Якіна 34.8 КБ
Асиметрія гемостазу в парних органах у людей та тварин О.О. Якіна 51.0 КБ
Асфіксія у новонароджених: патогенез, діагностика та лікування (клініко-експериментальні дослідження В.І. Похилько 77.9 КБ
Атопічний дерматит в поєднанні з грибковою інфекцією (розповсюдженість, особливості клініки та патог Ібрагім Юсеф Тауфік Ахмад 29.3 КБ
Атопічний дерматит: характеристика змін системного та локального імунітету А.І. Курченко 78.1 КБ
Аутоагресивна поведінка несуїцидального характеру у хворих на параноїдну шизофренію (діагностика, ко Андрій Григорович Бондарчук 95.0 КБ
Аутоагресивна поведінка у військовослужбовців внутрішніх військ МВС України (причини, механізми, про В'ячеслав Сафронович Гічун 48.0 КБ
Аутоагресивна поведінка у хворих з першим психотичним епізодом І.Г. Мудренко 31.3 КБ
Аутоагресивна поведінка у хворих похилого віку з органічним депресивним розладом (клініка, діагности А.І. Бурса 57.8 КБ
Аутоагресивна поведінка хворих на епілепсію (клініка, генез, профілактика) Я.В. Щеглова 44.4 КБ
Аутоагресивна поведінка: патогенетичні механізми та клініко-типологічні аспекти діагностики і лікува Г.Я. Пилягіна 52.7 КБ
Аутоімунні механізми ретардації плода (прогнозування, профілактика та лікування) С.О. Джеломанова 32.1 КБ
Аутолейкоцитарна перфузія кінцівок з медикаментозним насиченням в комплексі хірургічного лікування х С.С. Дмитренко 237.6 КБ
Афективні розлади хворих на епілепсію (клініка, реабілітація, профілактика) І.М. Стрельнікова 43.3 КБ
Багатофакторна система реабілітації, прогнозування інвалідності і комплексної профілактики інфаркту Г.В. Охромій 235.9 КБ
Багатофакторний аналіз показників здоров'я та формування особистості дітей шкільного віку В.С. Хільчевська 33.5 КБ
Багатоцільова сцинтиграфія в оцінці ступеня ураження нирок при хіміотерапії хворих на рак молочної з А.Л. Камінська 74.0 КБ
Бактеріостатична активність крові вперше виявлених хворих на деструктивний туберкульоз легень при рі Ж.Е. В'ялих 42.9 КБ
Безбольова ішемія міокарда та безбольова ішемічна хвороба серця: особливості клінічного перебігу В.В. Бугаєнко 70.2 КБ
Безбольова ішемія міокарда у хворих на гіпертонічну хворобу: причини виникнення, вплив гіпотензивної Абу Намус Монзер Еззат 27.4 КБ
Безплідний шлюб: причини розвитку, частота, структура, фактори ризику О.В. Хасаян 30.7 КБ
Безпосередні та віддалені результати органозберігаючого лікування раку молочної залози Т<=3cмNO-1МО Н.Г. Безрук 23.9 КБ
Бета-дефенсин-2 в злоякісно трансформованих клітинах епітеліального походження Н.В. Маркєєва 1.04 МБ
Біліарні ураження в сполученні з хронічним дуоденітом: особливості клінічного перебігу та лікування Вікторія Миколаївна Гладун 54.6 КБ
Біоелектрична активність мозку при гострих порушеннях мозкового кровообігу в умовах фармакологічної О.В. Черній 129.0 КБ
Біокінетика рибофлавіну і 2-дезоксиглюкози в структурах ока експериментальних тварин у нормі і за лу К.Г. Лобашова 32.0 КБ
Біологічна дія оцтовокислих кальцію, кобальту і цинку та їх гігієнічне нормування в атмосферному пов Л.В. Павлович 29.2 КБ
Біологічні ритми серцево-судинної системи: механізми вікових змін та можливі шляхи їх корекції А.В. Писарук 65.6 КБ
Біолого-вірусологічне обгрунтування антипротеазної терапії грипу Валентина Панасівна Дівоча 103.4 КБ
Біомеханічні властивості сечоводу людини (анатомо-експериментальне дослідження) Р.П. Федоришин 102.3 КБ
Біофізичний моніторинг при дискоординованій пологовій діяльності І.І. Ельяшевська 32.7 КБ
Біофізичні властивості жовчі в діагностиці хронічного холециститу О.Ю. Бандурин 29.4 КБ
Біофізичні основи реставрації коронок девітальних фронтальних зубів І.Ю. Попович 40.5 КБ
Біофізичні та біохімічні зміни в плодових оболонках при несвоєчасному їх розриві у вагітних і роділь О.О. Федченко 29.9 КБ
Біохімічна регуляція апоптозу в умовах пухлинного процесу у нирках Д.О. Фільчуков 108.0 КБ
Біохімічні зміни в тканинах пародонта та ротовій рідині за умов генералізованого пародонтиту та ліку А.В. Юрженко 198.6 КБ
Біохімічні маркери апоптозу при лімфопроліферативних захворюваннях О.А. Холіна 320.6 КБ
Біохімічні механізми порушень метаболічних процесів при експериментальному гіпертиреозі та їх корекц В.М. Кравченко 41.7 КБ
Біохімічні механізми пошкодження еритроцитів за умов експериментальної інтоксикації кадмієм Г.М. Ерстенюк 120.4 КБ
Біохімічні механізми пошкодження ферментних систем біотрансформації ксенобіотиків печінки за умов оп К.Ю. Дмитрієва 43.8 КБ
Біохімічні механізми регуляції стероїдогенезу в корі надниркових залоз іонами калію В.М. Пушкарьов 165.6 КБ
Біохімічні та біофізичні параметри жовчі при дискінетичних порушеннях та запальних захворюваннях біл О.В. Шутова 29.3 КБ
Біохімічні та мембранні механізми ушкождження міокарду за експериментальної серцевої недостатності т Ірина Володимирівна Ніженковська 322.9 КБ
Біохімічні, структурно-функціональні та метаболічні зміни консервованої крові людини в процесі збері П.М. Малиш 244.7 КБ
Блокуючий інтрамедулярний метало-полімерний остеосинтез в лікуванні множинних переломів довгих кісто М.В. Гасько 21.8 КБ
Бронхіальна астма та метаболічний синдром: обгрунтування патогенетичних підходів до діагностики, лік Л.Н. Приступа 62.8 КБ
Бронхіальна астма у дітей пубертатного віку: особливості патогенезу, перебігу і лікування Л.В. Беш 40.2 КБ
Бронхообструктивний синдром у хворих на туберкульоз легень (діагностика та лікування) С.Б. Норейко 64.2 КБ
Будова атеосклеротично зміненої аорти при аневризмі її черевної частини та синдромі Леріша Т.О. Дубович 25.1 КБ
Будова гемомікроциркуляторного русла язика в нормі і за умов експериментального цукрового діабету Р.Я. Султан 28.5 КБ
Вагатомія в лікуванні виразкової хвороби дванадцятипалої кишки в осіб, які раніше перенесли ушивання Мафізур Рахман Міах Мд. 23.4 КБ
Вагінози та вагініти у вагітних (фактори ризику, патогенез, діагностика й профілактика гестаційних у С.С. Луб'яна 59.1 КБ
Вагітність і артеріальна гіпотензія (патогенез, профілактика і лікування ускладнень) К.Г. Апресова 75.9 КБ
Вагітність і пологи у жінок з гіперпролактинемією в анамнезі Н.В. Заніна 34.3 КБ
Вагітність і пологи у жінок з прееклампсією при попередній гестації Ірина Анатоліївна Поліщук 35.8 КБ
Вагітність і пологи у жінок, які працюють з персональними комп'ютерами І.В. Іщенко 26.2 КБ
Вагітність та пологи у жінок з перинатальними втратами в анамнезі Л.Г. Бородавко 26.8 КБ
Вазокоригуюча терапія у комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту Н.В. Мозгова 33.8 КБ
Вазорегулююча функція ендотелію та стан гемодинаміки у хворих на гіпертонічну хворобу і при нефроген Н.М. Горобець 47.7 КБ
Вакцинопрофілактика краснухи та удосконалення епідеміологічного нагляду О.О. Попова 21.6 КБ
Варіабельність артеріального тиску та особливості ремоделювання міокарда лівого шлуночка у хворих з Н. Абу Шихаб 30.9 КБ
Варіабельність ритму серця у хворих, які перенесли Q-інфаркт міокарда, з артеріальною гіпертензією Р.А. Бабченко 46.3 КБ
Варіабельність серцевого ритму і функціонально-метаболічна активність різних органів при експеримент Л.В. Паніна 41.6 КБ
Варіабельність серцевого ритму у пацієнтів з персистуючою та постійною фібриляцією передсердь Л.О. Мартим'янова 35.6 КБ
Варіанти аналгоседації при адено-, тонзилотоміях у дітей Олег Миколайович Налісний 40.0 КБ
Варіанти гемодинамічної підтримки для модуляції метаболічної відповіді у хворих з тяжким сепсисом та М.М. Мосенцев 183.4 КБ
Варіанти клінічного перебігу та механізми формування первинної правошлуночкової серцевої недостатнос О.О. Гонза 59.4 КБ
Вдосконалення гігієнічної оцінки промислової хімічної продукції, зварювальних матеріалів і умов прац Д.П. Тімошина 141.9 КБ
Вдосконалення діагностики, хірургічного лікування і прогнозування його результатів у хворих на рак п С.М. Шамраєв 51.0 КБ
Вдосконалення лікування дітей, хворих на бронхіальну астму, залежно від активності хронічного запале Т.М. Воротняк 50.2 КБ
Вдосконалення методів діагностики і лікування корнеосклеральних поранень ока Аммар Алі (Мохаммед Саід) Дауд 217.5 КБ
Вдосконалення методів лікування хворих з вторинним полікістозом яєчників шляхом корекції міжгормонал О.В. Пак 20.1 КБ
Вдосконалення методів підвищення герметичності кукси дванадцятипалої кишки при резекції шлунка (клін Н.Г. Ковальчук 123.4 КБ
Вдосконалення терапевтичної і ортопедичної підготовки кореня при протезуванні хворих з відсутністю к В.Ю. Головкіна 34.5 КБ
Вдосконалення товстокишкової езофагопластики при високих опікових та протяжних доброякісних рубцевих С.С. Ксенофонтов 53.0 КБ
Вегетативна адаптація серцево-судинної системи у дітей, які мешкають у великому промисловому регіоні Д.І. Масюта 23.7 КБ
Вегетативна дистонія у осіб молодого віку в сім'ях (епідеміологія, спадково-конституціональні фактор В.В. Циганенко 27.8 КБ
Вегетативна регуляція серцево-судинної системи у дітей з екстрасистолією М. К. Уриваєва 25.8 КБ
Вегетативна регуляція серця при хронічній серцевій недостатності: клініко-патогенетичне значення та Т.І. Чабан 58.9 КБ
Вегетативна регуляція серця та ефективність лікування хворих на хронічну серцеву недостатність енала О.В. Ігнаткіна 66.7 КБ
Вегетативна та ендотеліальна дисфункція у хворих на фіброміалгію: зв'язок з клінічними проявами та е В.М. Хоменко 527.9 КБ
Вегетативна та ендотеліальна дисфункція у хворих на фіброміалгію: зв'язок з клінічними проявами та е В.М. Хоменко 98.5 КБ
Вегетативні дисфункції при хронічних запальних захворюваннях жіночої статевої сфери (клінічні, діагн І.В. Хубетова-Бондар 38.4 КБ
Вегетативні дисфункції у дітей (діагностика та лікування) В.Г. Бурлай 48.1 КБ
Вегетативні пароксизми у структурі епілептичної хвороби І.В. Фьокліна 39.9 КБ
Вегетативні показники у хворих на розсіяний склероз та їх динаміка на етапах гіпербаричної оксигенац Ю.М. Сорокін 38.4 КБ
Вегетативні порушення при ішемічній хворобі серця І.А. Тащук 41.5 КБ
Ведення вагітності та пологів у жінок з аномаліями розвитку матки С.В. Дерішов 26.1 КБ
Венозна церебральна патологія у гострому періоді легкої закритої черепно- мозкової травми та шляхи ї М.М. Герцев 18.9 КБ
Вермілат в комплексному лікуванні гнійних запальних процесів щелепно-лицевої ділянки С.В. Коломієць 25.4 КБ
Вертеброгенні предиктори артеріальної гіпертензії, диференційно-діагностичні критерії та особливості В.В. Хомовський 36.5 КБ
Верхньо-септальний доступ при операціях на мітральному клапані О.Д. Бабляк 28.4 КБ
Вестибулопротекторна активність і механізм дії бемітилу та етоксібемітилу Г.І. Квітчата 30.3 КБ
Вестибулярна дисфункція при нейросенсорній приглухуватості (особливості діагностики та підходів до л В.Л. Дідковський 23.4 КБ
Вестибулярна дисфункція та сенсороневральна приглухуватість в учасників ліквідації наслідків аварії Н.С. Міщанчук 82.5 КБ
Взаємовплив вагітності та злоякісного росту (експериментальне дослідження) О.М. Пясковська 48.5 КБ
Взаємовплив гормонального статусу організму і стану функціональної системи дихання у жінок М.П. Закусило 62.8 КБ
Взаємодія аутологічних лімфоцитів з клітинами меланоми: реалізація протипухлинного ефекту Ю.Д. Вінничук 22.9 КБ
Взаємозв'язки хламідійної інфекції та імунодефіциту: імунопатогенез та імунодіагностика І.Г. Гайдучок 106.9 КБ
Взаємозв'язок вегетативної регуляції артеріального тиску з ремоделюванням міокарда лівого шлуночка у О.В. Лонде 104.5 КБ