Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Властивості та структура тліючого розряду постійного струму низького тиску - С.Д. Яковін
Досліджено запалювання, режими горіння та структуру жевріючого розряду постійного струму низького тиску. Визначено наявність зв'язку між нормальним жевріючим розрядом і анодним світінням.

Біоіндикація стану довкілля на урбанізованій території за допомогою представників роду Populus
Досліджено запалювання, режими горіння та структуру жевріючого розряду постійного струму низького тиску. Визначено наявність зв'язку між нормальним жевріючим розрядом і анодним світінням.

Медичні науки - Страница 19, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Клініко-гемодинамічна характеристика та обгрунтування диференційованої терапії кардіогенних ішемічни Л.Т. Максимчук 37.1 КБ
Клініко-гемодинамічні варіанти ремоделювання серця у підлітків із первинною артеріальною гіпертензіє В.В. Ніконова 36.3 КБ
Клініко-гемодинамічні варіанти серцевої недостатності та її корекція кандесартаном у хворих на хроні В.Є. Городецький 91.3 КБ
Клініко-гемодинамічні ефекти активаторів калієвих каналів у лікуванні хронічної серцевої недостатнос Є.Е. Заїка 26.1 КБ
Клініко-гемодинамічні ефекти лозартана та метопролола у хворих з хронічною серцевою недостатністю: п Т.Є. Сердюк 39.6 КБ
Клініко-гемодинамічні закономірності медикаментозної корекції дисфункції міокарда у хворих на алкого Наталія Віталіївна Іжицька 43.5 КБ
Клініко-гемодинамічні зміни, варіабельність ритму серця та дисфункція ендотелію у хворих на Q-інфарк О.В. Назаренко 31.9 КБ
Клініко-гемодинамічні особливості перебігу ішемічної хвороби серця в післяінфарктному періоді під вп Н.М. Воронова 30.7 КБ
Клініко-гемодинамічні показники формування церебральних судинних порушень у підлітків з первинною ар О.М. Носова 42.8 КБ
Клініко-гемодинамічні та електрофізіологічні ефекти внутрішньовенної форми інгібітора 5-ліпоксигеназ С.М. Кожухов 260.8 КБ
Клініко-гемодинамічні та метаболічні ефекти моксонідину у хворих на метаболічний синдром Х О.В. Радченко 35.8 КБ
Клініко-гемодинамічні, гуморальні особливості та лікування хворих на серцеву недостатність із поруше Л.М. Кремень 60.3 КБ
Клініко-гемодинамічні, патогенетичні механізми розвитку післяінфарктної дисфункції лівого шлуночка т І.І. Князькова 69.3 КБ
Клініко-генетичні аспекти дисліпопротеїдемії та ішемічної хвороби серця В.А. Чернишов 90.0 КБ
Клініко-генетичні дослідження та роль цитокінової регуляторної мережі в патогенезі гострого вірусног Т.І. Лядова 36.7 КБ
Клініко-генетичні особливості шизофренії, коморбідної з психічними та поведінковими розладами внаслі О.А. Двірський 53.3 КБ
Клініко-генетичні співвідношення геморагічних інсультів та патогенетично-гемодинамічне обгрунтування О.О. Дорошенко 99.7 КБ
Клініко-генетичні фактори ризику білатерального раку молочної залози Г.М. Тєлькієва 37.8 КБ
Клініко-гістохімічна діагностика мозкових інсультів в гострому періоді при церебральному атеросклеро І.І. Кричун 18.8 КБ
Клініко-гормональна характеристика та удосконалення терапії невиношування при гіперпролактинемії М.Л. Заболотна 72.2 КБ
Клініко-гормональні аспекти діагностики хронічного безкам'яного холециститу та обгрунтування його лі К.В. Вовк 111.1 КБ
Клініко-гормональні особливості синдрому полікістозних яєчників у хворих з сполучнотканинною дисплаз Т.П. Лисенко 34.4 КБ
Клініко-гормональні особливості та основи медичної допомоги хворим генітальним ендометріозом Р.Р. Костіков 23.0 КБ
Клініко-гормональні паралелі та ефективність негормональних методів лікування при олігоменореї і вто О.Ю. Шелудько 36.6 КБ
Клініко-динамічна характеристика та оптимізація лікування органічного депресивного розладу у чоловік О.О. Хоменко 32.6 КБ
Клініко-діагностична значущість сироваткового рівня антитіл до циклічного цитрулінованого пептиду у Юлія Вікторівна Білявська 45.4 КБ
Клініко-діагностична характеристика та особливості лікування наслідків легкої черепно-мозкової травм Т.В. Мироненко 40.5 КБ
Клініко-діагностична характеристика, профілактика та лікування порушень кровообігу в вертебрально-ба О.Є. Коваленко 74.9 КБ
Клініко-діагностичне значення неоптерину у хворих на гострий коронарний синдром О.В. Дегтярьова 50.9 КБ
Клініко-діагностичне значення орозомукоїду при жовтяничних формах вірусних гепатитів К.Ю. Литвин 67.4 КБ
Клініко-діагностичне значення плазмової концентрації В-натрійуретичного пептиду та поліморфізму гені О.Л. Старжинська 42.4 КБ
Клініко-діагностичне та патогенетичне значення поліморфізму гена рецептора ангіотензину II першого т Ю.О. Гефтер 49.6 КБ
Клініко-діагностичні аспекти аутоагресивної поведінки у хворих з первинними та повторними аутоагреси С.А. Чумак 55.0 КБ
Клініко-діагностичні аспекти гострого тромбофлебіту нижніх кінцівок та обгрунтування тактики лікуван І.В. Дмитрів 144.8 КБ
Клініко-діагностичні аспекти резекції підшлункової залози при місцеворозповсюдженому раку шлунка М.Г. Романюк 33.2 КБ
Клініко-діагностичні критерії та прогнозування транзиторно-ішемічних атак М.М. Орос 133.5 КБ
Клініко-діагностичні критерії, патогенетичні особливості та корекція лікворно-дистензійного синдрому В.А. Пінчук 47.4 КБ
Клініко-діагностичні маркери формування та перебігу артеріальної гіпертензії О.Ф. Дзвіняцька 21.8 КБ
Клініко-діагностичні маркери формування, особливостей перебігу та ефективності лікування бронхіально Н.В. Чернюк 31.7 КБ
Клініко-діагностичні особливості больових попереково-крижових синдромів при застосуванні в комплексн М.М. Суничук 28.6 КБ
Клініко-діагностичні особливості віддалених наслідків закритих черепно-мозкових травм в динаміці ком О.С. Корольова 38.5 КБ
Клініко-діагностичні особливості залізодефіцитних станів у дівчаток-підлітків: методи лікування та п М.Ю. Сульженко 33.6 КБ
Клініко-діагностичні особливості перебігу гострого періоду струсу головного мозку в динамиці комплек А.В. Ткачов 29.0 КБ
Клініко-діагностичні особливості ураження нервової системи при залізодефіцитній анемії І.Р. Гаврилів 45.5 КБ
Клініко-діагностичні особливості уражень нервової системи при Епштейна - Барр вірусній інфекції у ді О.О. Ржевська 42.0 КБ
Клініко-діагностичні та лікувальні аспекти ангіоміоліпоми нирок В.В. Мегера 29.7 КБ
Клініко-діагностичні та терапевтичні особливості епілепсії у хворих похилого віку І.О. Говбах 32.8 КБ
Клініко-допплерографічні особливості порушень мозкового кровообігу при стенотично-оклюзуючій патолог Г.В. Міхаль 43.3 КБ
Клініко-економічна ефективність оперативних та консервативних методів лікування хворих на доброякісн О.Е. Личковський 1.70 МБ
Клініко-експериментальна ефективність застосування комплексу остеотропних препаратів при дентальній В.О. Обуховський 52.8 КБ
Клініко-експериментальна оцінка дентальних сплавів для литва після багаторазової переплавки В.Д. Кіндій 126.3 КБ
Клініко-експериментальна оцінка ранньої післяопераційної кишкової непрохідності та її діагностика Є.Б. Чемоданов 87.7 КБ
Клініко-експериментальне дослідження впливу виробничих факторів повітряного середовища ливарного вир Б.Н. Собіров 30.1 КБ
Клініко-експериментальне дослідження впливу малих доз радіації на щитовидну залозу в ендемічній зоні Я.А. Орішко 31.2 КБ
Клініко-експериментальне дослідження впливу солей важких металів на тканини пародонта та особливості І.З. Остап'як 32.4 КБ
Клініко-експериментальне дослідження морфо-функціонального стану слизової оболонки гастродуоденально В.В. Сулима 37.8 КБ
Клініко-експериментальне обгрунтування алгоритмів діагностики та хірургічного лікування жовчного пер В.В. Білоокий 56.5 КБ
Клініко-експериментальне обгрунтування вибору конструкційних матеріалів при виготовленні незнімних к О.В. Шутак 32.2 КБ
Клініко-експериментальне обгрунтування використання антисептиків у лікуванні періодонтитів Р.В. Симоненко 28.7 КБ
Клініко-експериментальне обгрунтування використання арніки гірської у лікуванні хворих на виразкову Т.В. Захарчук 31.8 КБ
Клініко-експериментальне обгрунтування використання методів литва сплавів металів для зубних протезі Ю.І. Сухоребський 52.6 КБ
Клініко-експериментальне обгрунтування використання фторидів при лікуванні генералізованого пародонт Д. Халілі 35.9 КБ
Клініко-експериментальне обгрунтування доцільності комбінованого застосування тіотриазоліну з ацеліз О.В. Бадінов 34.2 КБ
Клініко-експериментальне обгрунтування ефективності застосування вітчизняного препарату фламікар в л К.Л. Кваченюк 35.6 КБ
Клініко-експериментальне обгрунтування ефективності препарату природного екзогенного сурфактанту в к Т.А. Аскарі 38.7 КБ
Клініко-експериментальне обгрунтування застосування амізону та біфіформу у комплексному лікуванні ге О.І. Попова 254.8 КБ
Клініко-експериментальне обгрунтування застосування аутологічних клітин крові в комплексному лікуван Н.П. Яриніч-Бучинська 39.8 КБ
Клініко-експериментальне обгрунтування застосування безметалових конструкцій для заміщення дефектів А.В. Пальчиков 136.7 КБ
Клініко-експериментальне обгрунтування застосування вдосконаленної методики ортопедичного лікування Є.Я. Костенко 98.8 КБ
Клініко-експериментальне обгрунтування застосування керамічної маси "Ультропалін" при незнімному про А.М. Бобокал 74.5 КБ
Клініко-експериментальне обгрунтування застосування кріодеструкції пухлини у хірургічному, комбінова О.А. Міхановський 91.9 КБ
Клініко-експериментальне обгрунтування застосування флогензиму в лікуванні вікової катаракти О.М. Іванова 177.4 КБ
Клініко-експериментальне обгрунтування застосування шовного матеріалу, імпрегованого декаметоксином Оксана Аркадіївна Моравська 69.3 КБ
Клініко-експериментальне обгрунтування збереження вітальності зубів при застосуванні незнімних конст В.М. Арендарюк 154.3 КБ
Клініко-експериментальне обгрунтування імунотропної дії гальванічних струмів у реабілітації хворих н М.В. Полівода 35.2 КБ
Клініко-експериментальне обгрунтування корекції ліпофільної антирадикальної системи органа зору у хв Р.О. Горшкова 30.3 КБ
Клініко-експериментальне обгрунтування корекції порушень тіолового обміну у хворих на вікову макулод О.Ю. Юревич 68.4 КБ
Клініко-експериментальне обгрунтування лікувально-профілактичних заходів при ураженні твердих тканин Р.М. Назарук 55.4 КБ
Клініко-експериментальне обгрунтування лікування внутрішньосуглобових переломів на фоні дії шкідливи А.М. Побєл 1.53 МБ
Клініко-експериментальне обгрунтування лікування ураження зорового аналізатора при ремітуючому типі В.О. Мельник 129.9 КБ
Клініко-експериментальне обгрунтування методів хірургічного лікування хворих на хронічний гнійний се О.М. Борисенко 56.5 КБ
Клініко-експериментальне обгрунтування методу підвищення біологічної індиферентності знімних пластин К.В. Жуков 19.5 КБ
Клініко-експериментальне обгрунтування методу трансмастоїдального шунтування в лікуванні гострих та С.М. Сердюк 25.9 КБ
Клініко-експериментальне обгрунтування ортопедичного лікування хворих із частковою втратою зубів зал Р.М. Ступницький 74.2 КБ
Клініко-експериментальне обгрунтування ортопедичного методу лікування знімними мостоподібними протез З.Р. Ожоган 87.5 КБ
Клініко-експериментальне обгрунтування підвищення процесів адаптації при лікуванні знімними видами з В.П. Левко 21.5 КБ
Клініко-експериментальне обгрунтування покращення якості лікування хворих незнімними конструкціями з Олександр Іванович Бульбук 36.3 КБ
Клініко-експериментальне обгрунтування протезування осіб старших вікових груп із патологічною стерті М.М. Малюченко 28.7 КБ
Клініко-експериментальне обгрунтування профілактики і консервативної терапії тазових перитонеальних М.О. Єрьоменко 31.6 КБ
Клініко-експериментальне обгрунтування профілактики карієсу інгібіторами глюкозидаз Р.А Котелевський 55.9 КБ
Клініко-експериментальне обгрунтування реставрації твердих тканин зубів пломбами з термокомпенсаторо П.В. Іщенко 69.8 КБ
Клініко-експериментальне обгрунтування сполученого застосування адаптогенів і тригеміно-симпатичних М.В. Кара 43.7 КБ
Клініко-експериментальне обгрунтування способу профілактики та лікування протезних стоматитів О.В. Маслов 34.0 КБ
Клініко-експериментальне обгрунтування та оцінка ефективності застосування препаратів системної ензи Ю.В. Кікоть 72.0 КБ
Клініко-експериментальне обгрунтування та порівняльний аналіз малоінвазивних втручань на верхньощеле О.Ю. Меркулов 34.6 КБ
Клініко-експериментальне обгрунтування удосконалених методів лікування та профілактики уражень ткани Т.М. Михайленко 28.0 КБ
Клініко-експериментальне обгрунтування удосконаленої технології виготовлення повних знімних протезів В.З. Обідняк 30.0 КБ
Клініко-експериментальні аспекти лікування глибокого карієсу сучасними пломбувальними матеріалами О.В. Кононова 28.6 КБ
Клініко-експериментальні аспекти терапії стеатогепатитів Т.П. Гарник 70.3 КБ
Клініко-експериментальні дані до застосування CO2-лазера при хірургічному лікуванні опуще В.Л. Дудко 45.3 КБ
Клініко-експриментальне обгрунтування застосування технології електромагнітної обробки акрилових пла В.В. Кузнецов 30.5 КБ
Клініко-електрофізіологічні ефекти простагландину Е, стан прооксидантної та антиоксидантної систем у О.М. Маякова 32.7 КБ
Клініко-ендоскопічні дані, морфологічні зміни слизової оболонки шлунка і дванадцятипалої кишки у хво Ю.І. Бутницький 39.6 КБ
Клініко-епідеміологічна характеристика синдрому жорстокого поводження з дітьми на моделі Одеського р Г.П. Носкова 91.0 КБ
Клініко-епідеміологічна характеристика синдрому раптової смерті дітей та обгрунтування принципів йог В.Н. Кукушкін 35.5 КБ
Клініко-епідеміологічна характеристика та біогеохімічна природа патології верхніх відділів травного А.І. Томей 43.2 КБ
Клініко-епідеміологічна характеристика та лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом, у ВІЛ- Л.В. Гречанська 29.4 КБ
Клініко-епідеміологічна характеристика хвороби Паркінсона і синдрому паркінсонізму в Подільському ре С.П. Московко 55.5 КБ
Клініко-епідеміологічна характеристика цереброваскулярних захворювань та особливості факторів ризику Г.С. Чмир 38.6 КБ
Клініко-епідеміологічне дослідження професійних хвороб органа зору у постраждалих в результаті аварі П.А. Федірко 45.9 КБ
Клініко-епідеміологічний аналіз та прогноз при поєднаній черепно-мозковій травмі В.Г. Полторацький 48.9 КБ
Клініко-епідеміологічний аналіз хронічного гепатиту C, імунологічні передумови та результати різних М. Павловська 94.9 КБ
Клініко-епідеміологічні аспекти тромбоемболії легеневої артерії, вплив антикоагулянтної терапії на ї Н.В. Цимбалюк 32.6 КБ
Клініко-епідеміологічні основи оптимізації грудного вигодовування немовлят О.Л. Шлемкевич 36.7 КБ
Клініко-епідеміологічні особливості гострої черепно-мозкової травми і підвищення ефективності спеціа А.М. Морозов 40.1 КБ