Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Медичні науки - Страница 19, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Еквівалентність за Марковим просторів і відображень - Н.М. Пирч
Досліджено ізоморфізми вільних топологічних і паратопологічних груп. Як було встановлено М.І.Граєвим, два негомеоморфні простори можуть мати топологічно ізоморфні вільні топологічні групи. У 1980-х рр. представниками школи професора О.А.Архангельського зроблено значний поступ у вивченні поняття М-еквівалентності. Розвинуто метод "паралельних ретрактів" О.Г.Окунєва, зокрема, запропоновано метод "ортогональних ретрактів" для побудови М-еквівалентних просторів. Проведено дослідження поняття М-еквівалентності відображень. Зокрема, запропоновано нові методи побудови таких відображень. Наведено перелік властивостей відображень, що не зберігаються відношенням М-еквівалентності. Для абелевого випадку наведено класифікацію відображень, що мають праві обернені. У науковий обіг введено поняття М-еквівалентності пар топологічних просторів, наведено опис М-еквівалентності пар у термінах М-еквівалентності відображень. Проведено дослідження тополого-алгебраїчних властивостей вільних (абелевих) паратопологічних груп і вказано на можливість або неможливість перенесення раніше встановлених результатів, що стосуються поняття М-еквівалентності, на випадок вільних паратопологічних груп. Наведено перелік функторів-рефлексій, що зберігають ізоморфізми вільних (абелевих) паратопологічних груп і вільних однорідних просторів. Показано можливість використання теоретичних результатів наукового дослідження у топологічній алгебрі, загальній топології та функціональному аналізі.

Види роду Fritillaria L. (Liliaceae) в Україні (еколого-ценотичні особливості та охорона) - Інна Петрівна Діденко
Досліджено ізоморфізми вільних топологічних і паратопологічних груп. Як було встановлено М.І.Граєвим, два негомеоморфні простори можуть мати топологічно ізоморфні вільні топологічні групи. У 1980-х рр. представниками школи професора О.А.Архангельського зроблено значний поступ у вивченні поняття М-еквівалентності. Розвинуто метод "паралельних ретрактів" О.Г.Окунєва, зокрема, запропоновано метод "ортогональних ретрактів" для побудови М-еквівалентних просторів. Проведено дослідження поняття М-еквівалентності відображень. Зокрема, запропоновано нові методи побудови таких відображень. Наведено перелік властивостей відображень, що не зберігаються відношенням М-еквівалентності. Для абелевого випадку наведено класифікацію відображень, що мають праві обернені. У науковий обіг введено поняття М-еквівалентності пар топологічних просторів, наведено опис М-еквівалентності пар у термінах М-еквівалентності відображень. Проведено дослідження тополого-алгебраїчних властивостей вільних (абелевих) паратопологічних груп і вказано на можливість або неможливість перенесення раніше встановлених результатів, що стосуються поняття М-еквівалентності, на випадок вільних паратопологічних груп. Наведено перелік функторів-рефлексій, що зберігають ізоморфізми вільних (абелевих) паратопологічних груп і вільних однорідних просторів. Показано можливість використання теоретичних результатів наукового дослідження у топологічній алгебрі, загальній топології та функціональному аналізі.
Дисертації, автореферати » Медичні науки

Медичні науки - Страница 19, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Клініко-гемодинамічна характеристика та обгрунтування диференційованої терапії кардіогенних ішемічни Л.Т. Максимчук 37.1 КБ
Клініко-гемодинамічні варіанти ремоделювання серця у підлітків із первинною артеріальною гіпертензіє В.В. Ніконова 36.3 КБ
Клініко-гемодинамічні варіанти серцевої недостатності та її корекція кандесартаном у хворих на хроні В.Є. Городецький 91.3 КБ
Клініко-гемодинамічні ефекти активаторів калієвих каналів у лікуванні хронічної серцевої недостатнос Є.Е. Заїка 26.1 КБ
Клініко-гемодинамічні ефекти лозартана та метопролола у хворих з хронічною серцевою недостатністю: п Т.Є. Сердюк 39.6 КБ
Клініко-гемодинамічні закономірності медикаментозної корекції дисфункції міокарда у хворих на алкого Наталія Віталіївна Іжицька 43.5 КБ
Клініко-гемодинамічні зміни, варіабельність ритму серця та дисфункція ендотелію у хворих на Q-інфарк О.В. Назаренко 31.9 КБ
Клініко-гемодинамічні особливості перебігу ішемічної хвороби серця в післяінфарктному періоді під вп Н.М. Воронова 30.7 КБ
Клініко-гемодинамічні показники формування церебральних судинних порушень у підлітків з первинною ар О.М. Носова 42.8 КБ
Клініко-гемодинамічні та електрофізіологічні ефекти внутрішньовенної форми інгібітора 5-ліпоксигеназ С.М. Кожухов 260.8 КБ
Клініко-гемодинамічні та метаболічні ефекти моксонідину у хворих на метаболічний синдром Х О.В. Радченко 35.8 КБ
Клініко-гемодинамічні, гуморальні особливості та лікування хворих на серцеву недостатність із поруше Л.М. Кремень 60.3 КБ
Клініко-гемодинамічні, патогенетичні механізми розвитку післяінфарктної дисфункції лівого шлуночка т І.І. Князькова 69.3 КБ
Клініко-генетичні аспекти дисліпопротеїдемії та ішемічної хвороби серця В.А. Чернишов 90.0 КБ
Клініко-генетичні дослідження та роль цитокінової регуляторної мережі в патогенезі гострого вірусног Т.І. Лядова 36.7 КБ
Клініко-генетичні особливості шизофренії, коморбідної з психічними та поведінковими розладами внаслі О.А. Двірський 53.3 КБ
Клініко-генетичні співвідношення геморагічних інсультів та патогенетично-гемодинамічне обгрунтування О.О. Дорошенко 99.7 КБ
Клініко-генетичні фактори ризику білатерального раку молочної залози Г.М. Тєлькієва 37.8 КБ
Клініко-гістохімічна діагностика мозкових інсультів в гострому періоді при церебральному атеросклеро І.І. Кричун 18.8 КБ
Клініко-гормональна характеристика та удосконалення терапії невиношування при гіперпролактинемії М.Л. Заболотна 72.2 КБ
Клініко-гормональні аспекти діагностики хронічного безкам'яного холециститу та обгрунтування його лі К.В. Вовк 111.1 КБ
Клініко-гормональні особливості синдрому полікістозних яєчників у хворих з сполучнотканинною дисплаз Т.П. Лисенко 34.4 КБ
Клініко-гормональні особливості та основи медичної допомоги хворим генітальним ендометріозом Р.Р. Костіков 23.0 КБ
Клініко-гормональні паралелі та ефективність негормональних методів лікування при олігоменореї і вто О.Ю. Шелудько 36.6 КБ
Клініко-динамічна характеристика та оптимізація лікування органічного депресивного розладу у чоловік О.О. Хоменко 32.6 КБ
Клініко-діагностична значущість сироваткового рівня антитіл до циклічного цитрулінованого пептиду у Юлія Вікторівна Білявська 45.4 КБ
Клініко-діагностична характеристика та особливості лікування наслідків легкої черепно-мозкової травм Т.В. Мироненко 40.5 КБ
Клініко-діагностична характеристика, профілактика та лікування порушень кровообігу в вертебрально-ба О.Є. Коваленко 74.9 КБ
Клініко-діагностичне значення неоптерину у хворих на гострий коронарний синдром О.В. Дегтярьова 50.9 КБ
Клініко-діагностичне значення орозомукоїду при жовтяничних формах вірусних гепатитів К.Ю. Литвин 67.4 КБ
Клініко-діагностичне значення плазмової концентрації В-натрійуретичного пептиду та поліморфізму гені О.Л. Старжинська 42.4 КБ
Клініко-діагностичне та патогенетичне значення поліморфізму гена рецептора ангіотензину II першого т Ю.О. Гефтер 49.6 КБ
Клініко-діагностичні аспекти аутоагресивної поведінки у хворих з первинними та повторними аутоагреси С.А. Чумак 55.0 КБ
Клініко-діагностичні аспекти гострого тромбофлебіту нижніх кінцівок та обгрунтування тактики лікуван І.В. Дмитрів 144.8 КБ
Клініко-діагностичні аспекти резекції підшлункової залози при місцеворозповсюдженому раку шлунка М.Г. Романюк 33.2 КБ
Клініко-діагностичні критерії та прогнозування транзиторно-ішемічних атак М.М. Орос 133.5 КБ
Клініко-діагностичні критерії, патогенетичні особливості та корекція лікворно-дистензійного синдрому В.А. Пінчук 47.4 КБ
Клініко-діагностичні маркери формування та перебігу артеріальної гіпертензії О.Ф. Дзвіняцька 21.8 КБ
Клініко-діагностичні маркери формування, особливостей перебігу та ефективності лікування бронхіально Н.В. Чернюк 31.7 КБ
Клініко-діагностичні особливості больових попереково-крижових синдромів при застосуванні в комплексн М.М. Суничук 28.6 КБ
Клініко-діагностичні особливості віддалених наслідків закритих черепно-мозкових травм в динаміці ком О.С. Корольова 38.5 КБ
Клініко-діагностичні особливості залізодефіцитних станів у дівчаток-підлітків: методи лікування та п М.Ю. Сульженко 33.6 КБ
Клініко-діагностичні особливості перебігу гострого періоду струсу головного мозку в динамиці комплек А.В. Ткачов 29.0 КБ
Клініко-діагностичні особливості ураження нервової системи при залізодефіцитній анемії І.Р. Гаврилів 45.5 КБ
Клініко-діагностичні особливості уражень нервової системи при Епштейна - Барр вірусній інфекції у ді О.О. Ржевська 42.0 КБ
Клініко-діагностичні та лікувальні аспекти ангіоміоліпоми нирок В.В. Мегера 29.7 КБ
Клініко-діагностичні та терапевтичні особливості епілепсії у хворих похилого віку І.О. Говбах 32.8 КБ
Клініко-допплерографічні особливості порушень мозкового кровообігу при стенотично-оклюзуючій патолог Г.В. Міхаль 43.3 КБ
Клініко-економічна ефективність оперативних та консервативних методів лікування хворих на доброякісн О.Е. Личковський 1.70 МБ
Клініко-експериментальна ефективність застосування комплексу остеотропних препаратів при дентальній В.О. Обуховський 52.8 КБ
Клініко-експериментальна оцінка дентальних сплавів для литва після багаторазової переплавки В.Д. Кіндій 126.3 КБ
Клініко-експериментальна оцінка ранньої післяопераційної кишкової непрохідності та її діагностика Є.Б. Чемоданов 87.7 КБ
Клініко-експериментальне дослідження впливу виробничих факторів повітряного середовища ливарного вир Б.Н. Собіров 30.1 КБ
Клініко-експериментальне дослідження впливу малих доз радіації на щитовидну залозу в ендемічній зоні Я.А. Орішко 31.2 КБ
Клініко-експериментальне дослідження впливу солей важких металів на тканини пародонта та особливості І.З. Остап'як 32.4 КБ
Клініко-експериментальне дослідження морфо-функціонального стану слизової оболонки гастродуоденально В.В. Сулима 37.8 КБ
Клініко-експериментальне обгрунтування алгоритмів діагностики та хірургічного лікування жовчного пер В.В. Білоокий 56.5 КБ
Клініко-експериментальне обгрунтування вибору конструкційних матеріалів при виготовленні незнімних к О.В. Шутак 32.2 КБ
Клініко-експериментальне обгрунтування використання антисептиків у лікуванні періодонтитів Р.В. Симоненко 28.7 КБ
Клініко-експериментальне обгрунтування використання арніки гірської у лікуванні хворих на виразкову Т.В. Захарчук 31.8 КБ
Клініко-експериментальне обгрунтування використання методів литва сплавів металів для зубних протезі Ю.І. Сухоребський 52.6 КБ
Клініко-експериментальне обгрунтування використання фторидів при лікуванні генералізованого пародонт Д. Халілі 35.9 КБ
Клініко-експериментальне обгрунтування доцільності комбінованого застосування тіотриазоліну з ацеліз О.В. Бадінов 34.2 КБ
Клініко-експериментальне обгрунтування ефективності застосування вітчизняного препарату фламікар в л К.Л. Кваченюк 35.6 КБ
Клініко-експериментальне обгрунтування ефективності препарату природного екзогенного сурфактанту в к Т.А. Аскарі 38.7 КБ
Клініко-експериментальне обгрунтування застосування амізону та біфіформу у комплексному лікуванні ге О.І. Попова 254.8 КБ
Клініко-експериментальне обгрунтування застосування аутологічних клітин крові в комплексному лікуван Н.П. Яриніч-Бучинська 39.8 КБ
Клініко-експериментальне обгрунтування застосування безметалових конструкцій для заміщення дефектів А.В. Пальчиков 136.7 КБ
Клініко-експериментальне обгрунтування застосування вдосконаленної методики ортопедичного лікування Є.Я. Костенко 98.8 КБ
Клініко-експериментальне обгрунтування застосування керамічної маси "Ультропалін" при незнімному про А.М. Бобокал 74.5 КБ
Клініко-експериментальне обгрунтування застосування кріодеструкції пухлини у хірургічному, комбінова О.А. Міхановський 91.9 КБ
Клініко-експериментальне обгрунтування застосування флогензиму в лікуванні вікової катаракти О.М. Іванова 177.4 КБ
Клініко-експериментальне обгрунтування застосування шовного матеріалу, імпрегованого декаметоксином Оксана Аркадіївна Моравська 69.3 КБ
Клініко-експериментальне обгрунтування збереження вітальності зубів при застосуванні незнімних конст В.М. Арендарюк 154.3 КБ
Клініко-експериментальне обгрунтування імунотропної дії гальванічних струмів у реабілітації хворих н М.В. Полівода 35.2 КБ
Клініко-експериментальне обгрунтування корекції ліпофільної антирадикальної системи органа зору у хв Р.О. Горшкова 30.3 КБ
Клініко-експериментальне обгрунтування корекції порушень тіолового обміну у хворих на вікову макулод О.Ю. Юревич 68.4 КБ
Клініко-експериментальне обгрунтування лікувально-профілактичних заходів при ураженні твердих тканин Р.М. Назарук 55.4 КБ
Клініко-експериментальне обгрунтування лікування внутрішньосуглобових переломів на фоні дії шкідливи А.М. Побєл 1.53 МБ
Клініко-експериментальне обгрунтування лікування ураження зорового аналізатора при ремітуючому типі В.О. Мельник 129.9 КБ
Клініко-експериментальне обгрунтування методів хірургічного лікування хворих на хронічний гнійний се О.М. Борисенко 56.5 КБ
Клініко-експериментальне обгрунтування методу підвищення біологічної індиферентності знімних пластин К.В. Жуков 19.5 КБ
Клініко-експериментальне обгрунтування методу трансмастоїдального шунтування в лікуванні гострих та С.М. Сердюк 25.9 КБ
Клініко-експериментальне обгрунтування ортопедичного лікування хворих із частковою втратою зубів зал Р.М. Ступницький 74.2 КБ
Клініко-експериментальне обгрунтування ортопедичного методу лікування знімними мостоподібними протез З.Р. Ожоган 87.5 КБ
Клініко-експериментальне обгрунтування підвищення процесів адаптації при лікуванні знімними видами з В.П. Левко 21.5 КБ
Клініко-експериментальне обгрунтування покращення якості лікування хворих незнімними конструкціями з Олександр Іванович Бульбук 36.3 КБ
Клініко-експериментальне обгрунтування протезування осіб старших вікових груп із патологічною стерті М.М. Малюченко 28.7 КБ
Клініко-експериментальне обгрунтування профілактики і консервативної терапії тазових перитонеальних М.О. Єрьоменко 31.6 КБ
Клініко-експериментальне обгрунтування профілактики карієсу інгібіторами глюкозидаз Р.А Котелевський 55.9 КБ
Клініко-експериментальне обгрунтування реставрації твердих тканин зубів пломбами з термокомпенсаторо П.В. Іщенко 69.8 КБ
Клініко-експериментальне обгрунтування сполученого застосування адаптогенів і тригеміно-симпатичних М.В. Кара 43.7 КБ
Клініко-експериментальне обгрунтування способу профілактики та лікування протезних стоматитів О.В. Маслов 34.0 КБ
Клініко-експериментальне обгрунтування та оцінка ефективності застосування препаратів системної ензи Ю.В. Кікоть 72.0 КБ
Клініко-експериментальне обгрунтування та порівняльний аналіз малоінвазивних втручань на верхньощеле О.Ю. Меркулов 34.6 КБ
Клініко-експериментальне обгрунтування удосконалених методів лікування та профілактики уражень ткани Т.М. Михайленко 28.0 КБ
Клініко-експериментальне обгрунтування удосконаленої технології виготовлення повних знімних протезів В.З. Обідняк 30.0 КБ
Клініко-експериментальні аспекти лікування глибокого карієсу сучасними пломбувальними матеріалами О.В. Кононова 28.6 КБ
Клініко-експериментальні аспекти терапії стеатогепатитів Т.П. Гарник 70.3 КБ
Клініко-експериментальні дані до застосування CO2-лазера при хірургічному лікуванні опуще В.Л. Дудко 45.3 КБ
Клініко-експриментальне обгрунтування застосування технології електромагнітної обробки акрилових пла В.В. Кузнецов 30.5 КБ
Клініко-електрофізіологічні ефекти простагландину Е, стан прооксидантної та антиоксидантної систем у О.М. Маякова 32.7 КБ
Клініко-ендоскопічні дані, морфологічні зміни слизової оболонки шлунка і дванадцятипалої кишки у хво Ю.І. Бутницький 39.6 КБ
Клініко-епідеміологічна характеристика синдрому жорстокого поводження з дітьми на моделі Одеського р Г.П. Носкова 91.0 КБ
Клініко-епідеміологічна характеристика синдрому раптової смерті дітей та обгрунтування принципів йог В.Н. Кукушкін 35.5 КБ
Клініко-епідеміологічна характеристика та біогеохімічна природа патології верхніх відділів травного А.І. Томей 43.2 КБ
Клініко-епідеміологічна характеристика та лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом, у ВІЛ- Л.В. Гречанська 29.4 КБ
Клініко-епідеміологічна характеристика хвороби Паркінсона і синдрому паркінсонізму в Подільському ре С.П. Московко 55.5 КБ
Клініко-епідеміологічна характеристика цереброваскулярних захворювань та особливості факторів ризику Г.С. Чмир 38.6 КБ
Клініко-епідеміологічне дослідження професійних хвороб органа зору у постраждалих в результаті аварі П.А. Федірко 45.9 КБ
Клініко-епідеміологічний аналіз та прогноз при поєднаній черепно-мозковій травмі В.Г. Полторацький 48.9 КБ
Клініко-епідеміологічний аналіз хронічного гепатиту C, імунологічні передумови та результати різних М. Павловська 94.9 КБ
Клініко-епідеміологічні аспекти тромбоемболії легеневої артерії, вплив антикоагулянтної терапії на ї Н.В. Цимбалюк 32.6 КБ
Клініко-епідеміологічні основи оптимізації грудного вигодовування немовлят О.Л. Шлемкевич 36.7 КБ
Клініко-епідеміологічні особливості гострої черепно-мозкової травми і підвищення ефективності спеціа А.М. Морозов 40.1 КБ