Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Фазові переходи в кристалах і плівках SnTe та надгратках SnTe/ PbTe - О.М. Нащекіна
Робота присвячена комплексному дослідженню температурних нестабільностей фізичних властивостей (параметра елементарної комірки, КТР, електропровідності, коефіцієнта Холла, рухливості носіїв заряду) в об'ємних кристалах і плівках SnTe та надгратках SnTe/PbTe з метою встановлення впливу дефектів нестехіометрії та інших факторів на характеристики сегнетоелектричного фазового переходу (СФП), виявлення фазових переходів (ФП), зумовлених взаємодією дефектів нестехіометрії між собою, а також встановлення специфіки прояву ФП в тонких шарах SnTe і надгратках SnTe/PbTe. У кристалах та тонких плівках SnTe з високою концентрацією катіонних вакансій крім відомого СФП спостерігаються, принаймні, ще два ФП в інтервалах 135 і 150 та 200-215 К, які напевно, пов'язані з процесами перебудови дефектної підсистеми кристалу. Характер прояву цих ФП залежить як від концентрації власних дефектів, так і від кінетичних факторів (швидкості нагріву-охолодження та ін.). Показано, що прояв СФП, властивого SnTe, у надгратках SnTe/PbTe істотно залежить від орієнтації росту шарів. У надгратках SnTe/PbTe з напруженими шарами виявлено надпровідний перехід з критичною температурою 3.4 К. Введення дислокацій невідповідності у міжфазну межу SnTe/PbTe призводить до пригнічення надпровідності.

Синтез та фізико-хімічні властивості полілюмінолу - І.В. Гринчишин
Робота присвячена комплексному дослідженню температурних нестабільностей фізичних властивостей (параметра елементарної комірки, КТР, електропровідності, коефіцієнта Холла, рухливості носіїв заряду) в об'ємних кристалах і плівках SnTe та надгратках SnTe/PbTe з метою встановлення впливу дефектів нестехіометрії та інших факторів на характеристики сегнетоелектричного фазового переходу (СФП), виявлення фазових переходів (ФП), зумовлених взаємодією дефектів нестехіометрії між собою, а також встановлення специфіки прояву ФП в тонких шарах SnTe і надгратках SnTe/PbTe. У кристалах та тонких плівках SnTe з високою концентрацією катіонних вакансій крім відомого СФП спостерігаються, принаймні, ще два ФП в інтервалах 135 і 150 та 200-215 К, які напевно, пов'язані з процесами перебудови дефектної підсистеми кристалу. Характер прояву цих ФП залежить як від концентрації власних дефектів, так і від кінетичних факторів (швидкості нагріву-охолодження та ін.). Показано, що прояв СФП, властивого SnTe, у надгратках SnTe/PbTe істотно залежить від орієнтації росту шарів. У надгратках SnTe/PbTe з напруженими шарами виявлено надпровідний перехід з критичною температурою 3.4 К. Введення дислокацій невідповідності у міжфазну межу SnTe/PbTe призводить до пригнічення надпровідності.
Дисертації, автореферати » Медичні науки

Медичні науки - Страница 18, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Інфаркт міокарда у молодому та середньому віці (до 50 років): епідеміологія, клінічний перебіг, пато Т.М. Соломенчук 84.4 КБ
Інфаркт міокарда у хворих на цукровий діабет II типу: особливості патогенезу, клінічного перебігу, л В.А. Скибчик 1.03 МБ
Інфаркт міокарда у хворих на цукровий діабет: патогенетичні особливості і підходи до оптимізації лік О.В. Ушаков 87.6 КБ
Інфекційний мононуклеоз, етіологічні та клінічні особливості А.І. Глей 37.2 КБ
Інфекційні ускладнання тотального ендопротезування кульшового суглоба: прогнозування та профілактика Антон Валерійович Вакуленко 43.4 КБ
Інфікованість мікробактеріями туберкульозу та шляхи її зниження у дітей в сучасних умовах В.О. Усанова 36.1 КБ
Інфікованість мікроміцетами і пневмоцистами нижніх дихальних шляхів хворих на хронічні неспецифічні О.М. Рекалова 54.5 КБ
Інфікування мікобактеріями та профілактика захворювання на туберкульоз серед студентів Г.Я. Солонинка 77.0 КБ
Інфікування мікобактеріями, захворюваність на вперше діагностований туберкульоз легень та особливост Ганна Володимирівна Садомова 50.1 КБ
Інформаційна система моніторингу знань студентів на основі об'єктно-орієнтованої моделі предметної о В.В. Васілакін 123.8 КБ
Інформаційне відображення лікувально-діагностичного процесу в ендокринологічній клініці М.Ю. Болгов 1.49 МБ
Інформаційне моделювання динаміки забруднення навколишнього середовища та захворюваності населення у С.І. Мохначов 349.8 КБ
Інфрачервоне неінвазивне лазерне опромінення крові при проведенні ад'ювантної хіміотерапії хворим на В.В. Станкевич 35.5 КБ
Іридофакопротезування хворих з частковою посттравматичною аніридією К.Д. Ісько 37.1 КБ
Історичний аналіз становлення та розвиток медико-профілактичної допомоги робітникам водного транспор С.А. Пранік 36.0 КБ
Історичні та медико-соціальні аспекти становлення і розвитку вчення про сибірку Н.Б. Пугач 58.5 КБ
Ішемія міокарда у хворих на гіпертрофічну кардіоміопатію та її медикаментозна корекція Аль-Нахая Мохамед Рушді Мостафа М. 102.2 КБ
Йоддицерин у комплексному лікуванні гострого гематогенного остеомієліту у дітей А.О. Момотов 25.8 КБ
Йодний дефіцит і патологія щитоподібної залози серед дитячого населення у Північному регіоні України В.І. Турчин 48.5 КБ
Йододефіцитні порушення у жінок та дітей в регіоні природної легкої ендемії Л.А. Ткачук 45.9 КБ
Йодпероксидаза та цитокератин №17 в доопераційній діагностиці папілярного раку щитовидної залози та Г.В. Зелінська 67.3 КБ
Кальцинуюча хвороба клапанів серця: механізми розвитку, морфо-функціональний стан серця, клінічний п Ю.В. Федоров 100.8 КБ
Кальцієвий гомеостаз і порушення фібриноліза у метеолабільних хворих на гіпертонічну хворобу літньог Емілія Володимирівна Келеджиєва 30.3 КБ
Кальційзалежні механізми репаративних процесів і їх корекція у дітей в фазі ремісії бронхіальної аст С.В. Трішіна 52.7 КБ
Канальцеві дисфункції при діабетичній нефропатії К.О. Красовська 39.2 КБ
Канцерогенний ризик забруднення навколишнього середовища пріоритетними хімічними сполуками та заходи В.Ф. Бабій 97.9 КБ
Кардіальна дезадаптація при перинатальній гіпоксії у новонароджених О.Г. Сидоров 28.1 КБ
Кардіоваскулярні ускладнення цукрового діабету у дітей та їх медикаментозна корекція В.Б. Фурдела 43.5 КБ
Кардіогемодинаміка та вазоактивна функція ендотелію судин у хворих на хронічне обструктивне захворюв А.О. Лисенко 35.4 КБ
Кардіогемодинамічні зміни у здорових осіб та хворих на артеріальну гіпертензію в умовах компресійног О.І. Паламарчук 301.6 КБ
Кардіопротектори метаболічного ряду тіотриазолін, цитохром, мілдронат в комплексній терапії аритмій А.А. Гагаріна 32.4 КБ
Кардіопротекторні властивості препаратів, які володіють антистресовою дією (експериментальне дослідж Е.В. Карнаух 36.0 КБ
Кардіотокографія плода при патології фетоплацентарного комплексу в антенатальному періоді Л.В. Мніх 30.4 КБ
Карієс зубів та його профілактика в дітей із родин ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС Л.Ф. Каськова 44.5 КБ
Карієспрофілактична ефективність таблеток Біотрит - Дента В.С. Бурдейний 39.1 КБ
Катаракта з супутньою первинною глаукомою (патогенетично орієнтоване хірургічне і лазерне лікування, Сергій Юрійович Могілевський 59.7 КБ
Катетерне лікування аритмій пов'язаних з додатковими передсердно-шлуночковими з'єднаннями П.О. Альміз 31.1 КБ
Катехоламінергічні механізми знеболюючої дії неопіоїдних анальгетиків Т.В. Шатиркіна 91.6 КБ
Квалітативні та квантитативні стромально-паренхіматозні взаємовідносини в преінвазивних та інвазивни С.В. Гончарова 34.6 КБ
Квантово-медикаментозна корекція вазорегуляторних, гемодинамічних та імунних порушень у хворих на хр О.В. Біякова 89.8 КБ
Кислотовидільні функції нирок і кислотно-лужний стан крові у хворих на бронхіальну астму та методи ї Г.В. Єрьоменко 29.4 КБ
Кисневий статус організму вагітних та його корекція в умовах техногенного навантаження важкими метал Т.В. Лещева 108.3 КБ
Кисневий статус організму при різних варіантах інфузійно-трансфузійної терапії гострого періоду опік Д.П. Лещов 50.9 КБ
Кишкова непрохідність пухлинного генезу, як проблема невідкладної хірургії (патогенез, діагностика, П.І. Гордійчук 54.1 КБ
Кількісний аналіз та топографічне картирування ЕЕГ при транзиторній ішемічній атаці у хворих на ранн О.М. Машкін 30.5 КБ
Кісткова пластика при ампутаціях нижньої кінцівки В.М. Майко 35.6 КБ
Кістково-пластичне лікування хворих на хронічний остеомієліт (експериментально-клінічне дослідження) В.С. Сулима 71.8 КБ
Кістковопластична ампутація гомілки за Біром з використанням компресії аутотрансплантата апаратом зо Аяд Джамаль Ребхі 26.6 КБ
Клапанна кардіоміопатія: ультразвукові методи у виявленні, оцінці прогнозу і виборі лікувальної такт Ю.А. Іванів 89.6 КБ
Клапанозберігаючі операції при вродженій недостатності мітрального клапана О.А. Піщурін 38.9 КБ
Клініка і діагностика гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у дітей Осама Самир Абдел Латиф Саламех 35.6 КБ
Клініка і лікування інфекційно-запальних захворювань органів сечової системи в жінок у постменопауза Ю.М. Дехтяр 32.8 КБ
Клініка і морфологічна характеристика, діагностика та лікування бактеріальних менінгітів у новонарод Т.Ф. Осипова 41.5 КБ
Клініка і патогенез остеоартрозу у шахтарів, ефективність лікування та реабілітації таких хворих І.А. Козинська 29.9 КБ
Клініка системних порушень мовлення і мислення при ендогенних та ендогенно-органічних психічних захв І.В. Довгань 75.4 КБ
Клініка та лікування психічних порушень у ранньому післяабстинентному періоді опійної наркоманії Н.Д. Березанська 16.9 КБ
Клініка та лікування хворих із травматичними переломами нижньої щелепи та значними дефектами зубних Д.С. Демяник 28.2 КБ
Клініка та особливості лікування деформацій зубних дуг у постійному прикусі І.Г. Чучмай 22.6 КБ
Клініка, діагностика і лікування пародонтиту у ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у В.А. Слабухіна 31.5 КБ
Клініка, діагностика і хірургічне лікування прогенії та відкритого прикусу І.М. Мигович 90.7 КБ
Клініка, діагностика і хірургічне лікування пухлин хребта з компресією спинного мозку і його корінці Сайед Ахтар Сохейль Різві 30.4 КБ
Клініка, діагностика та концептуальні основи ортопедичних заходів у комплексному лікуванні дефектів Валентин Федорович Макєєв 90.9 КБ
Клініка, діагностика та лікування гіпоплазії легень у дітей Д.І. Шульга 47.4 КБ
Клініка, діагностика та лікування деформівного артрозу першого плесно-фалангового суглоба Ю.Г. Ейтутіс 44.1 КБ
Клініка, діагностика та лікування закритого ушкодження діафрагми Д.В. Мясніков 18.7 КБ
Клініка, діагностика та лікування проникаючих ушкоджень стравоходу та їх ускладнень Ю.А. Сухомлін 42.8 КБ
Клініка, діагностика та лікування червоного плескатого лишаю слизової оболонки порожнини рота Р.Ю. Цимбалюк 26.6 КБ
Клініка, діагностика та прогноз гнійно-септичних захворювань у новонароджених дітей Л.М. Осичнюк 26.2 КБ
Клініка, діагностика та хірургічне лікування атипових форм холедохолітіазу І.Ф. Полулях 60.3 КБ
Клініка, діагностика та хірургічне лікування обтураційної жовтяниці як прояву постхолецистектомічног О.Є. Кузьменко 30.5 КБ
Клініка, діагностика, лікування збройово-вибухових поранень хребта і спинного мозку у проміжному та С.В. Куртєєв 57.6 КБ
Клініка, лікування та профілактика карієсу зубів у дітей, народжених матерями, хворими на цукровий д О.В. Колесніченко 27.2 КБ
Клініка, перебіг, терапія параноїдної шизофренії, асоційованої зі стресом О.М. Прімишева 71.7 КБ
Клініка, рання діагностика та лікування цитомегаловірусної інфекції у новонароджених О.А. Пояркова 27.2 КБ
Клініко- біохімічна та імунологічна оцінка ентеросорбції в комплексній терапії гострих нейроінфекцій М.Б. Дашо 26.7 КБ
Клініко- гемодинамічні особливості перебігу ішемічної хвороби серця з супутнім хронічним обструктивн С.В. Шуть 19.3 КБ
Клініко- епідеміологічна характеристика сімейного урогенітального хламідіозу в умовах Одеського регі Володимир Петрович Федчук 20.5 КБ
Клініко- імунологічна характеристика та критерії діагностики вродженого токсоплазмозу у дітей першог А.В. Каменщик 28.4 КБ
Клініко- імунологічна характеристика хворих на ревматоїдний та реактивний артрити при наявності піло Людмила Вікторівна Теслюк 29.5 КБ
Клініко- патогенетична характеристика та лікування хронічного гепатиту на тлі туберкульозу легенів і Олександр Євгенович Клочков 25.8 КБ
Клініко- патогенетичне значення змін морфометричних показників еритроцитів периферичної крові при рі Олена Вячеславівна Рябоконь 30.8 КБ
Клініко- патогенетичне обгрунтування ефективності силларду П та трицинолу в комплексному лікуванні в В.А. Шевчук 15.2 КБ
Клініко- патогенетичне обгрунтування комплексного лікування хронічних сальпінгоофоритів, поєднаних з Світлана Єгорівна Коротич 18.8 КБ
Клініко- патогенетичні аспекти, терапія алкоголізму та опійної наркоманії Елліна Віталіївна Мельник 63.8 КБ
Клініко- патогенетичні стадії діабетичних ангіопатій нижніх кінцівок: їх діагностика і лікування Алла Пилипівна Дуднік 25.2 КБ
Клініко- психопатологічна характеристика та лікування еректильної дисфункції у ліквідаторів наслідкі Микола Єгорович Веремйов 32.2 КБ
Клініко- психопатологічний та психологічний аналіз агресивних форм поведінки у хворих з розладами ос В.С. Первий 17.4 КБ
Клініко- психопатологічні та соціально- психологічні кореляти агресивності неповнолітніх правопорушн Євгеній Михайлович Прокопович 17.6 КБ
Клініко- фізіологічна характеристика порушень сну та їх корекція у хворих на епілепсію Тетяна Миколаївна Помазанова 18.6 КБ
Клініко- функціональні варіанти хронічного обструктивного бронхіту в фазі клінічної ремісії Інна Володимирівна Іванова 38.5 КБ
Клініко- функціональні особливості, діагностика, лікування та реабілітація хворих на ішемічну хвороб Володимир Іванович Бульда 37.1 КБ
Клініко-анатомічне обгрунтування способу пластичної аритенохордотомії в лікуванні серединних стенозі Р.К. Ягудін 44.6 КБ
Клініко-анатомічне обгрунтування функціональної спроможності стійкої трахеостоми Н.І. Ашур 27.9 КБ
Клініко-антропологічне прогнозування, профілактика та лікування невиношування вагітності А.Л. Костюк 25.9 КБ
Клініко-бактеріологічна та імунологічна характеристика дітей, які часто хворіють, і диференційовані Ю.В. Марушко 58.2 КБ
Клініко-біоенергетичні та плазмово-клітинні показники у хворих, які перенесли церебральний ішемічний Євгенія Тарасівна Шевченко 35.8 КБ
Клініко-біомеханічне обгрунтування вибору трансплантатів для реконструкції нижньої щелепи та скронев О.С. Воловар 24.3 КБ
Клініко-біомеханічне обгрунтування застосування корсетів для лікування сколіотичної деформації хребт Д.О. Чекрижев 30.4 КБ
Клініко-біомеханічне обгрунтування малоінвазивного блокуючого інтрамедулярного металополімерного ост П.Є. Ковальчук 1.22 МБ
Клініко-біохімічна оцінка використання методики пошарового введення поліакриламідного гелю для усуне Г.С. Безруков 31.6 КБ
Клініко-біохімічна оцінка застосування препарату контрикал в комплексному лікуванні хворих на туберк С.Г. Подгаєвський 38.3 КБ
Клініко-біохімічна характеристика сполучнотканинної дисплазії в підлітків В.Л. Кашіна 33.4 КБ
Клініко-біохімічне обгрунтування інтенсивної терапії тяжкої черепно- мозкової травми, поєднаної з пе Олена Василівна Іванюшко 42.0 КБ
Клініко-біохімічні аспекти діагностики та лікування ішемічної хвороби серця при ендокринних захворюв О.Д. Кучеренко 45.9 КБ
Клініко-біохімічні аспекти перебігу гострого та хронічного пієлонефриту у дітей та корекція порушень С.В. Кушніренко 26.7 КБ
Клініко-біохімічні особливості патогенезу, симптоматики та діагностики транзиторних ішемічних атак н Ю.М. Гуменюк 42.0 КБ
Клініко-біохімічні особливості перебігу ішемічної хвороби серця у хворих на хронічний пієлонефрит .Л.О. М'якінькова 75.3 КБ
Клініко-біохімічні особливості перебігу та лікування опікової хвороби в залежності від йодно-гормона Ю.Ю. Яцина 44.2 КБ
Клініко-біохімічні параметри у вагітних з хронічним пієлонефритом О.В. Гуменюк 38.0 КБ
Клініко-біохімічні та сонографічні особливості діагностики та лікування неускладнених форм холестеро Е.П. Демида 29.0 КБ
Клініко-гематологічна ефективність терапії інтерфероном альфа 2b хворих на ідіопатичний мієлофіброз О.В. Басова 34.9 КБ
Клініко-гематологічна та імуноцитохімічна діагностика пухлин із зрілих В-, Т-лімфоцитів і натуральни Ірина Олександрівна Родіонова 37.4 КБ
Клініко-гематологічні особливості та патогенетичні фактори анемії у хворих на В-клітинний хронічний Т.П. Перехрестенко 65.1 КБ
Клініко-гематологічні та імунофенотипові особливості у хворих на В-клітинний хронічний лімфолейкоз у О.А. Карнабеда 40.7 КБ
Клініко-гемодинамічна характеристика серцево-судинної системи при недиференційованій дисплазії сполу О.А. Захар'ян 145.3 КБ