Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Медичні науки - Страница 17, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Многоелементна задача Карлемана та її застосування до диференціальних рівнянь - С.Ю. Хачатуров
Дисертацію присвячено розвитку методу спряження аналітичних функцій з метою його застосування для конструктивної побудови розв'язків окремих класів диференціальних рівнянь. Відзначено, що лінійні диференціальні рівняння n-го порядку з поліноміальними та експоненціальними коефіцієнтами спеціальної структури зведено до багатоелементної задачі Карлемана в смузі, а диференціально-різницеві рівняння - до матричної задачі Карлемана в кільці. Для розв'язання задачі Карлемана застосовано результати досліджень Ю.Й. Черського, П.В. Керекеші, М.Я. Тихоненка. Одержано низку нових результатів щодо теорії лінійних диференціальних рівнянь. Виділено класи диференціальних рівнянь n-го порядку, розв'язки яких побудовано в явному вигляді. Отримано точний розв'язок для окремих класів лінійних диференціальних рівнянь з поліноміальними та експоненціальними коефіцієнтами. Запропоновано алгоритм наближеного розв'язання для даного типу рівнянь, який базується на методі Бубнова - Гальоркіна. Досліджено розв'язок одного типу лінійних диференціальних рівнянь з осцилюючими коефіцієнтами. Розглянуто систему двох нескінченних систем "плавного переходу", що зводиться до задачі Карлемана для двох пар функцій. Побудовано точний розв'язок даної системи.

Оцінка тріщиноутворення біля концентраторів напружень за циклічного навантаження сталей в корозійних - О.Л. Білий
Дисертацію присвячено розвитку методу спряження аналітичних функцій з метою його застосування для конструктивної побудови розв'язків окремих класів диференціальних рівнянь. Відзначено, що лінійні диференціальні рівняння n-го порядку з поліноміальними та експоненціальними коефіцієнтами спеціальної структури зведено до багатоелементної задачі Карлемана в смузі, а диференціально-різницеві рівняння - до матричної задачі Карлемана в кільці. Для розв'язання задачі Карлемана застосовано результати досліджень Ю.Й. Черського, П.В. Керекеші, М.Я. Тихоненка. Одержано низку нових результатів щодо теорії лінійних диференціальних рівнянь. Виділено класи диференціальних рівнянь n-го порядку, розв'язки яких побудовано в явному вигляді. Отримано точний розв'язок для окремих класів лінійних диференціальних рівнянь з поліноміальними та експоненціальними коефіцієнтами. Запропоновано алгоритм наближеного розв'язання для даного типу рівнянь, який базується на методі Бубнова - Гальоркіна. Досліджено розв'язок одного типу лінійних диференціальних рівнянь з осцилюючими коефіцієнтами. Розглянуто систему двох нескінченних систем "плавного переходу", що зводиться до задачі Карлемана для двох пар функцій. Побудовано точний розв'язок даної системи.
Дисертації, автореферати » Медичні науки

Медичні науки - Страница 17, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Зміни функцій печінки, нирок та стан протирадикальних захисних систем при демпінг-синдромі Ж.М. Кулачек 17.7 КБ
Зміни функціонального стану органів травлення та їх корекція після холецистектомії з приводу жовчнок В.Б. Ягмур 38.0 КБ
Зміни функціонального стану центральної та периферичної ланок серцево-судинної системи у хворих на с Т.О. Ковганич 37.1 КБ
Зміни холінергічної регуляції серця при експериментальному тироксиновому токсикозі та їх корекція Л.М. Сас 55.6 КБ
Зміни центральної, внутрішньосерцевої, печінкової гемодинаміки і мікроциркуляції у хворих на хронічн А.Р. Сапожніков 30.1 КБ
Зміни цитокінового та ейкозаноїдного імунорегуляторних потенціалів крові у хворих на бронхіальну аст Н.М. Каспрук 40.0 КБ
Зміни щитоподібної залози та дії кортизолу при хронічних обструктивних захворюваннях легень: особлив Л.Д. Тодоріко 342.7 КБ
Значення багатогодинного внутрішньостравохідного рН-моніторингу для діагностики гастроезофагеальної В.В. Чернявський 35.1 КБ
Значення варіабельності серцевого ритму у хворих на інфаркт міокарда при проведенні фізичної реабілі С.В. Безуглова 1.37 МБ
Значення взаємодії факторів внутрішнього і зовнішнього середовища в регуляції функціональної активно Л.О. Бондаренко 67.7 КБ
Значення генетичних факторів у виникненні та клінічному перебігу колоректального раку Г.П. Олійніченко 65.8 КБ
Значення добового моніторування артеріального тиску та варіабельності серцевого ритму для діагностик М.М. Корсунська 31.2 КБ
Значення змін регіонарної гемодинаміки в ранній діагностиці гострого остеомієліту нижньої щелепи О.О. Атанасов 26.1 КБ
Значення змін рівня деяких цитокінів у крові хворих на рак шийки матки, асоційований з вірусом папіл Г.Ж. Удербаєва 427.6 КБ
Значення імунних та ендокринних порушень в патогенезі, клінічному перебігу та оцінці лікування міаст В.О. Жмурко 25.8 КБ
Значення імуногенетичних маркерів крові для відбору донорів антистафілококової плазми О.В. Ходаковський 33.7 КБ
Значення інфекційного чинника в хірургічному лікуванні гострого панкреатиту В.А. Магльований 134.4 КБ
Значення інфрачервоного випромінювання у комплексному лікуванні стійких вертеброгенних попереково-кр Ісса Махмуд Ахмед 25.3 КБ
Значення локального кровообігу у виборі методу і покращенні результатів хірургічного лікування гіпос В.Є. Бліхар 16.7 КБ
Значення місцевих неспецифічних протеолітичних механізмів у розвитку виразкових уражень шлунково-киш Людмила Василівна Анисимова 131.7 КБ
Значення нейросонографічного та імунологічного досліджень в диференційній діагностиці вродженої та н О.М. Гиря 25.8 КБ
Значення операції аортокоронарного шунтування для ефективності реабілітації хворих, які перенесли ін Олена Павлівна Погурельська 44.6 КБ
Значення порушень метаболізму катехоламінів та ендотеліальної функції в розвитку цереброішемічної фо О.В. Деміденко 27.5 КБ
Значення прогностичних факторів в оцінці ефективності лікування хворих на лімфогранулематоз IIIВ - I 28.8 КБ
Значення проліферативних, адгезивних, активаційних властивостей пухлинних клітин та лімфоцитів для ї С.І. Співак 115.8 КБ
Значення рідиннокристалічного (мезоморфного) стану ліпідів у патогенезі атеросклерозу та діагностиці А.Є. Поляков 75.2 КБ
Значення соматотипу в судово-медичній діагностиці загальних ознак людини С.М0. Федорчук 33.0 КБ
Значення факторів росту у ремоделюванні артеріальних судин у хворих на гіпертонічну хворобу Д.Г. Рекалов 34.0 КБ
Значення функціональних та фармакологічних проб в оцінці стану серцево-судинної системи у хворих на І.В. Тищенко 14.4 КБ
Значущість клінічних і цитологічних ознак в диференційній діагностиці меланоцитарних та епітеліальни У.Р. Попова 49.8 КБ
Зовнішні нориці дванадцятипалої кишки: діагностика та лікування Володимир Васильович Кучерук 33.1 КБ
Ідентифікація особи в судовій медицині на основі ПЛР-аналізу геномної ДНК кісткової тканини Р.Г. Кривда 40.1 КБ
Імплантація кріоконсервованої тканини в комплексному лікуванні хворих на хронічний поліпозний риноси Альмашні Зіяд Алі Махмуд 24.5 КБ
Імунна реактивність організму та система гемостазу у хворих з гострим коронарним синдромом, поєднани Н.А. Слаба 29.4 КБ
Імунний гомеостаз хворих на хейліти та його корекція з урахуванням виявлених порушень Н.І. Мужецька 37.6 КБ
Імунний і метаболічний гомеостаз, його порушення і методи корекції при хронічному простатиті Юрій Валентинович Гонцов 27.5 КБ
Імунний статус хворих на просту мігрень і роль герпетичної інфекції у патогенезі хвороби Д.В. Мальцев 60.4 КБ
Імунні і метаболічні порушення та їх корекція при тяжких і ускладнених формах епідемічного паротиту І.В. Лоскутова 87.1 КБ
Імунні і метаболічні порушення у дітей 2 - 5 років, хворих на пневмонію, та їх корекція антиоксидант С.Ю. Козіна 26.6 КБ
Імунні порушення при виразковій хворобі, асоційованої з Helicobacter pylori, та їхня корекція Юлія Іванівна Двояшкіна 36.3 КБ
Імунні порушення при внутрішньочеревних кровотечах в гінекології та їх імунокорекція як профілактика Нана Мерабівна Пасієшвілі 26.0 КБ
Імунні порушення у хворих на генералізований пародонтит та їх корекція у комплексному лікуванні Ю.Г. Коленко 32.2 КБ
Імуно-біохімічні аспекти ефективного використання ультрафіолету в клінічній практиці 1експерименталь Олександр Олесандрович Горлов 71.2 КБ
Імуно-біохімічні аспекти застосування лікувальних грязей у комплексній реабілітації хворих на остеох Н.В. Матвєєва 70.9 КБ
Імуно-гормональні критерії ефективності галотерапії у хворих на бронхіальну астму в залежності від с Р.С. Івасівка 44.9 КБ
Імуно-протеолітичний дисбаланс при поєднанні гастродуоденальної патології та бронхіальної астми та й Аббас Алі Нахар Катарнех 36.6 КБ
Імуноактивні засоби в комплексному лікуванні хворих на дифузний токсичний зоб М.М. Руда 34.2 КБ
Імунобіохімічні аспекти діагностики лікування, профілактики резус-конфліктної вагітності та гемоліти О.П. Гнатко 39.6 КБ
Імуногенетична характеристика дітей з нетоксичним дифузним зобом ІА - ІБ ступеня щитоподібної залози О.О. Дмитренко 35.1 КБ
Імуногенетична характеристика та критерії формування груп ризику розвитку гастродуоденальної патолог Г.Б. Боднар 34.9 КБ
Імунодефіцит-асоційовані злоякісні лімфоми (патогенез та тактика лікування) Андрій Костянтинович Бутенко 44.2 КБ
Імуноепідеміологічний моніторинг населення в системі епідеміологічного нагляду за інфекціями, контро Т.О. Чумаченко 90.3 КБ
Імунозалежні аспекти хронічної серцевої недостатності у хворих на ішемічну хворобу серця з постінфар Салех С.Х. Нажар 34.2 КБ
Імунозалежність клінічного перебігу псоріазу К.В. Коляденко 27.4 КБ
Імунозапальні аспекти патогенезу професійного бронхіту у поєднанні з артеріальною гіпертензією О.О. Калмиков 49.4 КБ
Імунозапальні аспекти хронічної серцевої недостатності Х.Н. Саламех 33.7 КБ
Імунокорекція alpha 2b-інтерфероном - елемент оптимізації лікування хворих на увеальну меланому Л.М. Величко 38.4 КБ
Імунокорекція та ентеросорбція у комплексній терапії пієлонефритів вагітних О.А. Франчук 29.4 КБ
Імунологічний контроль променевого і комбінованого лікування онкологічних хворих Т.М. Поповська 66.9 КБ
Імунологічні аспекти змін при пізньому гестозі у вагітних та шляхи їх корекції за допомогою системно Арабі Ханан Рафік 36.3 КБ
Імунологічні аспекти профілактики передчасного розриву плодових оболонок при недоношеній вагітності Л.В. Бегаль 33.8 КБ
Імунологічні зміни у хворих на ішемічну хворобу серця з есенціальною гіпертензією та їх корекція ато Н.П. Ратушняк 56.7 КБ
Імунологічні особливості діагностики і лікування травматичних ерозій рогівки Фарук Ісса Саїд Ашур 141.7 КБ
Імунологічно-метаболічні порушення при бронхіальній астмі у дітей та немедикаментозні методи їх коре Т.Г. Березна 34.5 КБ
Імунометаболічні зсуви та стан ниркового кровообігу у хворих на гострий серозний пієлонефрит за умов Мусаб Шариф Ф. Зіюд 39.5 КБ
Імуномодулятори при лікуванні хронічних запальних процесів шийки матки Л.Ю. Петрівська 24.0 КБ
Імунопатогенез, діагностика і нові методи імунокорекції у хворих з хронічними запальними сечостатеви С.М. Ващенко 88.4 КБ
Імунореабілітація дітей, хворих на рецидивуючий бронхіт, на етапі санаторно-курортного лікування Л.Ш. Дудченко 193.2 КБ
Імунотропна терапія хворих на бронхіальну астму з ускладненнями в верхніх дихальних шляхах А.М. Пілецький 34.7 КБ
Імунофенотиповий профіль лімфоїдних клітин селезінки і крові гематологічних хворих з реактивними, ав Г.Б. Лебедь 30.1 КБ
Імунофенотипування бластних клітин з мінімальними ознаками диференціювання при гострих лейкеміях К.Ю. Хруб 26.9 КБ
Інактивація простих та складних модельних вірусів у плазмі донорської крові (експериментальні дослід С.Ю. Сергутіна 36.7 КБ
Інгібітори агрегації тромбоцитів, похідні лінійних пептидоміметиків і гетероциклічних сполук Т.А. Кабанова 97.1 КБ
Інгібітори клітинного циклу у патогенезі псоріазу та комплексна терапія виявлених порушень Ю.О. Ольховська 123.0 КБ
Індивідуалізація комплексного лікування хворих на рак молочної залози С.І. Шпильова 36.2 КБ
Індивідуалізація комплексного лікування хворих на рак молочної залози I - II стадій В.Є. Чешук 53.6 КБ
Індивідуалізація комплексної терапії хворих на хронічне обструктивне захворювання легень І - ІІ стад Д.М. Бойко 53.3 КБ
Індивідуалізація методів декомпресії жовчних проток при механічній жовтяниці з використанням мініінв Н.М. Брицька 224.5 КБ
Індивідуалізація підходів до ведення жінок із стресовим нетриманням сечі О.В. Кулаковська 40.8 КБ
Індивідуалізація протипухлинної терапії хворих на рак молочної залози: молекулярні аспекти та клініч В.Є. Жильчук 77.3 КБ
Індивідуалізоване лікування хворих на рак молочної залози з урахуванням клінічних, морфологічних та О.Є. Лобанова 40.0 КБ
Індивідуальна анатомічна мінливість диплоїчних вен і товщини кісток склепіння черепа І.В. Андреєва 17.9 КБ
Індивідуальна анатомічна мінливість коронок зубів у людей юнацького віку А.В. Черненко 26.6 КБ
Індивідуальна анатомічна мінливість лицевого відділу голови у дітей в період формування постійних зу С.Ю. Труфанов 30.6 КБ
Індивідуальна анатомічна мінливість морфології симпатичного стовбура та його гілок у людини В.І. Арбузов 54.1 КБ
Індивідуальна анатомічна мінливість поперечних синусів твердої мозкової оболонки та її прикладне зна О.П. Коваленко 17.9 КБ
Індивідуальна анатомічна мінливість прямої пазухи твердої оболони головного мозку В.В. Спригін 25.8 КБ
Індивідуальна анатомічна мінливість цистерни бічної ямки великого мозку та взаємовідношення з магіст К.Д. Ткаченко 33.9 КБ
Індивідуальна профілактика карієсу зубів у жінок в періоди вагітності і лактації Н.Г. Гаджула 37.2 КБ
Індуктори інтерферону в лікуванні герпетичної інфекції шкіри О.Г. Міхеєв 91.3 КБ
Індукція овуляції у пацієнток з безпліддям поєднаного генезу у програмах допоміжних репродуктивних т Г.В. Корніцька 32.5 КБ
Ініціація, посилення та перенос протипухлинних імунних реакцій при злоякісних новоутвореннях (експер Ф.В. Фільчаков 98.6 КБ
Інсектна алергія: поширеність, специфічна діагностика та лікування С.М. Куляс 124.1 КБ
Інсулінорезистентність та маркери запалення при артеріальній гіпертензії О.В. Герасименко 39.3 КБ
Інсультоподібний перебіг запальних процесів головного мозку та його оболонок (клініка, діагностика, С.О. Карета 41.3 КБ
Інтегральна гігієнічна оцінка умов праці та стан здоров'я робочих соляних шахт О.В. Шинкар 25.6 КБ
Інтегральний індивідуальний підхід у профілактиці захворювань пародонта Т.О. Петрушанко 55.7 КБ
Інтегративна гештальт-терапія дезадаптивних форм порушення сексуального здоров'я О.А. Голоцван 29.1 КБ
Інтенсивна терапія ацетонемічного синдрому у комплексі лікування дітей із критичними станами інфекці Є.В. Шилова 93.2 КБ
Інтенсивна терапія гепатоспланхнічної ішемії та її наслідків у потерпілих з політравмою С.О. Алексюк 29.5 КБ
Інтенсивна терапія та знеболювання у хворих з тромбоемболією легеневих артерій А.Е. Корольов 34.2 КБ
Інтенсивна терапія та підвищення ефективності захисту нирок у хворих при хірургічному лікуванні урос О.С. Гарміш 31.1 КБ
Інтенсивна терапія та хірургічна корекція асептичного та інфікованого панкреонекрозу (клініко-експер В.В. Петрушенко 79.1 КБ
Інтенсивна терапія хворих на панкреонекроз із застосуванням раннього ентерального харчування С.П. Ломоносов 24.8 КБ
Інтенсивність процесів вільнорадикального окиснення ліпідів, стан захисних протиоксидантних систем т З.А. Мельничук 20.8 КБ
Інтервенційні сонографічні та відеолапароскопічні втручання в діагностиці і хірургічному лікуванні г Л.М. Когут 256.0 КБ
Інтерлейкіни, фібронектин та судинно-тромбоцитарний гемостаз при гіпертонічній хворобі Т.М. Амбросова 29.7 КБ
Інтра-екстракорпоральна гемокорекція в лікуванні гіпертонічної хвороби, асоційованої з ішемічною хво М.В. Саламатіна 27.8 КБ
Інтраопераційна і лімфотропна імунопрофілактика рецидиву поверхневих форм раку сечового міхура вакци А.С. Ніколаєв 29.9 КБ
Інтраопераційна лазерна термодеструкція внутрішньомозкових пухлин півкуль великого мозку (клініко-ек О.В. Хоменко 30.9 КБ
Інтраопераційна профілактика ускладнень хірургічного лікування стоматологічних хворих В.Л. Саєнко 73.2 КБ
Інтраопераційна трансілюмінація у профілактиці пошкоджень позапечінкових жовчних протоків і судин та Я.В. Карий 46.6 КБ
Інтраопераційний кишковий лаваж у невідкладній хірургії захворювань тонкої і товстої кишок Я.З. Патер 48.5 КБ
Інтраопераційні та ранні післяопераційні ускладнення в хірургії хвороб оперованого шлунка (прогнозув Мохаммед Джафару Аугі 34.8 КБ
Інтраплевральна торакопластика в лікуванні розповсюджених форм туберкульозу легень Володимир Васильович Мадяр 40.6 КБ