Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Аналіз функціональної форми міжмолекулярних потенціалів на основі статистично-обгрунтованих рівнянь - В.Ю. Бардик
Визначено критерій застосовності термодинамічної теорії збурень на макроскопічному рівні в області високих тисків (малих ізотермічних стисливостей). Оцінено внесок сил притягання між молекулами під час дослідження термічного рівняння стану густих газів в області високих тисків та рокрито вирішальну роль сил відштовхування під час проведення розрахунків PVT-даних густого конденсованого середовища. Доведено, що відповідне модифіковане рівняння стану виявляє більш надійні екстраполяційні властивості, ніж статистично-обгрунтовані рівняння стану, одержані з урахуванням сил притягання. Встановлено, що параметр крутості потенціальної функції в межах широковідомих модельних форм міжмолекулярних потенціалів сил відштовхування є чутливим до температури в газах. У випадку щільних рідин обгрунтовано існування поправкової функції до цього параметра як логарифмічної залежності від тиску. Виявлено зростання значення параметра крутості потенціальної функції в межах модельного потенціалу "м'яких" сфер із збільшенням молекулярної маси для ряду інертних газів. Встановлено чутливість параметра крутості в межах модельної форми "м'які" сфери до неадитивних ефектів та виявлено стрибкоподібну зміну його значення за умов переходу від газоподібного до конденсованого стану досліджуваних речовин. Досліджено зв'язок параметрів модельного міжмолекулярного потенціалу "м'які" сфери з константами рівняння стану бінарної суміші густих газів. Відзначено чутливість параметра крутості потенціальної функції до концентрації бінарної суміші.

Комплексне дослідження властивостей льоновмісних текстильних матеріалів для взуття - Н.В. Екель
Визначено критерій застосовності термодинамічної теорії збурень на макроскопічному рівні в області високих тисків (малих ізотермічних стисливостей). Оцінено внесок сил притягання між молекулами під час дослідження термічного рівняння стану густих газів в області високих тисків та рокрито вирішальну роль сил відштовхування під час проведення розрахунків PVT-даних густого конденсованого середовища. Доведено, що відповідне модифіковане рівняння стану виявляє більш надійні екстраполяційні властивості, ніж статистично-обгрунтовані рівняння стану, одержані з урахуванням сил притягання. Встановлено, що параметр крутості потенціальної функції в межах широковідомих модельних форм міжмолекулярних потенціалів сил відштовхування є чутливим до температури в газах. У випадку щільних рідин обгрунтовано існування поправкової функції до цього параметра як логарифмічної залежності від тиску. Виявлено зростання значення параметра крутості потенціальної функції в межах модельного потенціалу "м'яких" сфер із збільшенням молекулярної маси для ряду інертних газів. Встановлено чутливість параметра крутості в межах модельної форми "м'які" сфери до неадитивних ефектів та виявлено стрибкоподібну зміну його значення за умов переходу від газоподібного до конденсованого стану досліджуваних речовин. Досліджено зв'язок параметрів модельного міжмолекулярного потенціалу "м'які" сфери з константами рівняння стану бінарної суміші густих газів. Відзначено чутливість параметра крутості потенціальної функції до концентрації бінарної суміші.
Дисертації, автореферати » Медичні науки

Медичні науки - Страница 16, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Застосування нових вітчизняних технологій для фіксації незнімних ортодонтичних апаратів О.О. Челяпіна 21.5 КБ
Застосування нових гепатопротекторів для корекції порушених обмінних процесів в комплексній терапії О.О. Сизон 45.5 КБ
Застосування нормобаричної гіпоксичної терапії у хворих на гіпертонічну хворобу різних стадій у полі Н.Ю. Манойленко 50.9 КБ
Застосування озокериту в комплексному лікуванні порушень периферичного кровообігу у осіб, які брали І.В. Катаржнова 76.9 КБ
Застосування озонотерапії в комплексному лікуванні хворих з мітральними вадами серця ревматичної еті Н.С. Тіхончук 53.0 КБ
Застосування озонотерапії та електросну у відновлювальному лікуванні хворих на гіпертонічну хворобу В.А. Коротаєва 346.8 КБ
Застосування озонотерапії у комплексному відновлювальному лікуванні хворих на ішемічну хворобу серця О.В. Артьоменко 37.3 КБ
Застосування остеотропних препаратів при лікуванні зубощелепних аномалій у дітей незнімними ортодонт М. Акбарі 59.3 КБ
Застосування пародонтальних плівок з метронідазолом і міконазолом для лікування захворювань пародонт О.Я. Коритнюк 35.5 КБ
Застосування пародонтальної пов'язки "Профіпар" у комплексному лікуванні генералізованого пародонтит Е.О. Городенко 52.5 КБ
Застосування пеловіту і гідролазерної терапії в корекції структурно-функціональних змін кісткової тк К.А. Ярмула 36.5 КБ
Застосування пептидних біорегуляторів в комплексному лікуванні місцевих нагнійно-запальних процесів І.О. Чорна 24.6 КБ
Застосування пептидного препарату "Вермілат" у комплексній терапії хворих пародонтитом Т.А. Хміль 25.2 КБ
Застосування персантину та мінеральної води Збручанського родовища в комплексній терапії хворих на ц Н.Я. Верещагіна 22.5 КБ
Застосування полімерних фібринових композицій при лікуванні хворих з пухлинами та кістозними утворен І.В. Досенко 842.7 КБ
Застосування поліпептидного препарату даларгіну у дітей з незрощенням піднебіння на догоспітальному О.Б. Доленко 29.0 КБ
Застосування протипухлинної аутовакцини у комплексному лікуванні хворих на рак молочної залози В.В. Зайчук 56.1 КБ
Застосування протипухлинної аутовакцини, виготовленої за допомогою лектину B.subtilis B-7025, у ліку Андрій В'ячеславович Бомбін 59.1 КБ
Застосування радіомодифікаторів - сульфату міді та рекомбінантного <$Ebold alpha>2b-інтерферону в ко П.С. Крахмальов 24.1 КБ
Застосування регіонарної лімфостимуляції в комплексі лікування гнійних ран Михайло Володимирович Міщенко 91.5 КБ
Застосування рефлексо- та фітотерапії у відновлювальному лікуванні дітей, хворих на первинну артеріа О.В. Горша 36.8 КБ
Застосування рефлексотерапії в комплексному лікуванні хворих на генералізований пародонтит Е.І. Оконський 25.3 КБ
Застосування різних видів лазерного випромінювання у комплексній терапії хворих на гепатит В О.М. Левченко 28.4 КБ
Застосування серветок з іммобілізованим металокомплексом Cu2+ для лікування гнійних ран м'яких ткани Володимир Володимирович Мартемянов 40.8 КБ
Застосування симвастатину в лікуванні хворих на вазоспастичну форму стенокардії: корекція кристалофі Л.І. Ковальчук 31.4 КБ
Застосування синбіотиків у комплексі профілактичних засобів у дошкільнят з карієсом зубів М.А. Гавриленко 34.1 КБ
Застосування синусоїдальних модульованих струмів в лікуванні хворих на гіпертонічну хворобу з супутн О.І. Панюта 53.8 КБ
Застосування системно-селективної поліхіміотерапії з хіміомодифікатором (кальцію глюконат) в лікуван О.Ф. Лигирда 91.3 КБ
Застосування системної ензимотерапії для оптимізації лікування післяпологових ендометритів О.О. Алєйнікова 31.9 КБ
Застосування сорбентів і лікарських композицій на основі фітосировини в комплексному лікуванні захво О.В. Комаревська 32.6 КБ
Застосування специфічної імунотерапії в протирецидивному лікуванні хворих на поліпозний риносинуїт у В.П. Калінкін 98.0 КБ
Застосування стержневих апаратів зовнішньої фіксації при реконструктивних втручаннях на кульшовому с В.В. Скребцов 31.7 КБ
Застосування трахеостомії у хворих з черепно-мозковою травмою за умови тривалої штучної вентиляції л С. Оджум 41.6 КБ
Застосування ультразвуку в комплексному лікуванні хворих на есенціальну артеріальну гіпертензію Ольга Олександрівна Рачиба 34.3 КБ
Застосування ультразвуку та інгаляцій актовегіну в комплексному лікуванні хворих з закритою черепно- Ж.В. Копітько 100.8 КБ
Застосування ультразвуку та препарату Траумель С в комплексному відновлювальному лікуванні хворих на С.В. Колюча 47.3 КБ
Застосування ультрафільтрації крові в ранній післяопераційний період у хворих з пухлинами головного Р.В. Гавриш 19.4 КБ
Застосування фізичних факторів в ранній реабілітації новонароджених за гіпоксично-ішемічних уражень Н.Г. Лотиш 21.4 КБ
Застосування фізичних факторів у комплексній реабілітації дітей, які народились недоношеними Е.Ю. Солтанова 57.4 КБ
Застосування фізичних чинників в реабілітації дітей, хворих на хронічний вірусний гепатит І.М. Федчук 29.0 КБ
Застосування фізичних чинників у відновлювальному лікуванні хворих на реактивні артрити з ураженням В.В. Бугерук 29.7 КБ
Застосування фізичних чинників у реабілітації дітей з гіпотрофією В.І. Величко 77.7 КБ
Застосування флуренізиду в комплексному лікуванні виразкової хвороби: вплив на клініко-лабораторні п Я.Л. Лещук 31.4 КБ
Затримка розвитку плода (клініко-патогенетичне прогнозування і профілактика) М.А. Лизин 54.9 КБ
Затримка розвитку плода (патогенез, прогнозування, профілактика і лікування) С.М. Янюта 54.0 КБ
Затримка статевого розвитку у хлопців-підлітків та підходи до їх реабілітації Г.В. Косовцова 55.6 КБ
Захворюваність та нервово-психічний розвиток дітей грудного віку, яким проводилась інтенсивна терапі В.І. Похилько 36.3 КБ
Захворюваність, фактори ризику розвитку туберкульозу у дітей в умовах промислового регіону. Туберкул Н.А. Гріцова 34.1 КБ
Захворювання верхнього відділу шлунково-кишкового тракту у дітей та сучасна патогенетична медикамент О.М. Руднєв 63.0 КБ
Захворювання сечостатевої системи у віддалені терміни після резекції шлунка з приводу ускладненої ви С.А. Кристопчук 156.4 КБ
Захисна дія похідних ксантину за умов гострого емоційного стресу в експерименті Є.О. Зубова 35.0 КБ
Захисні механізми в особистісній структурі лікарів-психіатрів та їх психотерапевтична корекція М.А. Гавриленко 31.9 КБ
Захист міокарда при операціях з штучним кровообігом у новонароджених і дітей першого року життя А.П. Мазур 23.8 КБ
Збереження опороздатності у хворих із глибокими трофічними розладами нижньої кінцівки В.О. Артеменко 33.6 КБ
Збереження функції відхідника при хірургічному лікуванні геморою С.С. Подпрятов 49.0 КБ
Збройно-вибухові поранення голови мирного часу (клініка, діагностика, лікування) К.В. Сьомкін 54.2 КБ
Зв'язки ехокардіографічних параметрів з особливостями будови тіла у міських підлітків різних соматот В.О. Варивода 59.9 КБ
Зв'язок між метаболічним синдромом та виникненням цукрового діабету і серцево-судинних хвороб: кліні О.Я. Томашевська 502.8 КБ
Звичне невиношування вагітності і антифосфоліпідний синдром Т.М. Дьоміна 30.8 КБ
Здоров'я дітей шкільного віку Буковини, нові підходи до його оцінки та профілактики захворювань Юрій Миколайович Нечитайло 26.7 КБ
Зменшення ушкодження тканини нирки шляхом вибору безпечних термінів повторної ударно-хвильової літот О.В. Стець 55.2 КБ
Зміна імунного статусу, функціональної активності ендотелію і тромбоцитів у хворих на артеріальну гі В.О. Сірик 47.0 КБ
Зміна мінералізуючої функції слини під впливом іонізуючої радіації в малих дозах та психоемоційного І.Є. Велігоря 23.8 КБ
Зміна пружноеластичних властивостей артеріальних судин у хворих на гіпертонічну хворобу під впливом Р.О. Сичов 35.4 КБ
Змінення властивостей мембран та ряду біохімічних показників еритроцитів при фето-плацентарній недос В.Ф. Осташко 23.7 КБ
Зміни активності тромбоцитарного гемостазу та показників ліпідного спектру крові в динаміці лікуванн Г.І. Мишанич 74.8 КБ
Зміни активності тромбоцитарного гемостазу у хворих із гострим коронарним синдромом без елевації сег Ю.О. Мошковська 533.8 КБ
Зміни апарата аортального клапана, структури та функції лівого шлуночка, гемодинамічних параметрів, Леонід Семенович Холопов 32.3 КБ
Зміни біоелектричної активності серця під впливом антрациклінів та способи їх корекції О.В. Кєтінг 38.8 КБ
Зміни бронхіальної прохідності, імунної реактивності та електролітного складу крові у гірників вугіл О.Б. Бєлкіна 27.1 КБ
Зміни вегетативної регуляції серцевої діяльності та результати терапії артеріальної гіпертензії блок Г.С. Ісаєва 31.7 КБ
Зміни внутрішньосерцевої гемодинаміки і функціонального стану ендотелію під впливом антрациклінів Н.В. Калінкіна 29.3 КБ
Зміни вуглеводної частини поверхневих глікокон'югатів клітин крові при новоутвореннях О.М. Хижняк 63.9 КБ
Зміни гемодинаміки регіонального кровообігу, метаболічних показників крові при невропатії лицьового В.М. Коротнєв 32.4 КБ
Зміни ендотеліальної функції і внутрішньосерцевої гемодинаміки у хворих похилого віку з післяінфаркт О.І. Різник 33.5 КБ
Зміни енергетичного метаболізму, вільнорадикального окислення ліпідів в слинних залозах при утворенн В.В. Бондаренко 23.2 КБ
Зміни загальної церебральної гемодинаміки при геморагічному інсульті О.А. Чернікова 65.2 КБ
Зміни імунної реактивності і скоротливої функції серця та їх корекція вобензимом і кандесартаном у х І.П. Тофан 33.0 КБ
Зміни кардіогемодинаміки та морфо-функціонального стану серця у хворих з васкулярною легеневою гіпер Н.О. Карел 31.6 КБ
Зміни кардіогемодинаміки, гуморальної регуляції та ефективність їх корекції у хворих на серцеву недо О.В. Соя 39.9 КБ
Зміни коагулянтної та антикоагулянтної систем крові у хворих з різними формами гострого коронарного Я.В. Корост 35.7 КБ
Зміни ліпідного та енергетичного обміну, імунологічного стану, морфогенез ангіопатій у хворих з мета О.О. Карлова 28.8 КБ
Зміни метаболізму оксиду азоту при кардіопатії хворих на ревматоїдний артрит (клініко-експерименталь О.О. Губанова 27.5 КБ
Зміни метаболізму, стану центральної і матково-плацентарно-плодової гемодинаміки у вагітних з гіперт О.О. Єгоров 120.7 КБ
Зміни метаболічного та імунологічного гомеостазу в патогенезі прееклампсії легкого та середнього сту І.С. Головчак 39.3 КБ
Зміни метаболічної, гемокоагуляційної ланок гомеостазу при виразковій хворобі шлунка і дванадцятипал О.І. Федів 81.0 КБ
Зміни міжфазних тензіограм крові та сечі при подагрі, їх клінічне значення та корекція О.М. Лаушкина 19.7 КБ
Зміни мікроциркуляторної ланки судинного русла та функції ендотелію у хворих на гіпертонічну хворобу В.П. Чижова 44.8 КБ
Зміни мінерального балансу крові та імунні порушення при гастродуоденальних захворюваннях під впливо Л.В. Шкала 48.0 КБ
Зміни мозку при дії НВЧ-поля В.С. Білокриницький 49.7 КБ
Зміни морфологічних параметрів судин гемомікроциркуляторного русла в лімфатичних вузлах у нормі і пр Т.А. Головацький 26.4 КБ
Зміни морфофункціональних та імунологічних властивостей клітин і біохімічного складу плазми крові пі Л.В. Костюченко 43.9 КБ
Зміни морфофункціонального стану шлуночків серця у хворих на ішемічну хворобу серця з початковою сер Г.О. Спаська 33.4 КБ
Зміни нейрогуморального стану, системної гемодинаміки та фібринолітичних факторів у хворих на гіперт О.В. Клочко 74.3 КБ
Зміни нейрогуморальної регуляції за даними варіабельності серцевого ритму у хворих на хронічне обстр Ірина Олександрівна Бондаренко 171.1 КБ
Зміни окиснювального метаболізму та сперматогенної функції сім'яників щурів при хронічній інтоксикац С.В. Денисенко 34.5 КБ
Зміни поведінки і деяких констант гомеостазу у щурів на різних стадіях естрального циклу, при гонадн Д.Ю. Кустов 38.4 КБ
Зміни показників антиоксидантної та імунної систем в спортсменів, які займаються греко-римською боро С.І. Ступченко 30.2 КБ
Зміни показників ЕЕГ людини, пов'язані з контрольованим больовим подразненням та статичним напруженн О.П. Маньківська 62.5 КБ
Зміни показників жирнокислотного спектру, артеріального тиску, функціонального стану серця у хворих С.М. Рамбурн 32.8 КБ
Зміни показників фібринолітичного потенціалу артеріальної крові у хворих з різними формами гострого Є.В. Колодченко 31.1 КБ
Зміни прооксидантно-антиоксидантної, імунної систем та їх корекція у хворих на рак грудної залози пі О.В. Мужичук 31.0 КБ
Зміни протеїназно-інгібіторного балансу при рості злоякісних пухлин з індукованою резистентністю до О.В. Ковтонюк 34.6 КБ
Зміни рівнів тиреоїдних і адреналових гормонів та показників калікреїн-кінін-протеазної системи при Ю.В. Курніна 23.9 КБ
Зміни Са2+-чутливості скоротливого апарату гладеньких м'язів судин в умовах блокади проте О.О. Павлова 92.3 КБ
Зміни системи гемостазу, функцій нирок за хронічних токсичних гепатитів та цирозів печінки у хворих О.Б. Квасницька 34.0 КБ
Зміни складу інозітолфосфатів, клітинного метаболізму при гломерулонефриті в експерименті і клініці В.В. Козар 40.9 КБ
Зміни структури міокарда передсердь при фізичних навантаженнях та у відновлювальному періоді О.Д. Лисаченко 98.9 КБ
Зміни структурно-функціональних властивостей кісткової тканини у дітей із хронічним пієлонефритом та О.В. Тітова 72.8 КБ
Зміни структурно-функціонального стану міокарда у хворих з персистуючою та постійною формами фібриля Н.О. Ліфантьєва 261.5 КБ
Зміни тиреоїдного гомеостазу у хворих на залізодефіцитну анемію та патогенетичне обгрунтування дифер В.М. Ходоровський 32.8 КБ
Зміни тромбоцитарно-судинного гемостазу і системи антиоксидантного захисту, методи їх корекції у хво М.М. Козачок 26.8 КБ
Зміни тромбоцитарного гемостазу та системи плазміногену в динаміці антитромботичного лікування хвори О.Р. Доценко 38.5 КБ
Зміни у фетоплацентарному комплексі і системі гемостазу у вагітних з аліментарно-конституціональним Р.А. Сафонов 36.6 КБ
Зміни фетоплацентарного комплексу при дискоординації пологової діяльності та її корекція З. А. Горшкова 40.9 КБ