Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Медичні науки - Страница 15, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Тепломасообмін при термолізі й ерозії конденсованої фази у високотемпературних гетерогенних системах - Г.Г. Стрелкова


Геометричне моделювання об'ємів робочих камер роторно-планетарних машин - В.Г. Рева
Дисертації, автореферати » Медичні науки

Медичні науки - Страница 15, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Ефективність фотодинамічної терапії пухлин з використанням 5-амінолевулінової кислоти (експериментал В.В. Куценок 170.1 КБ
Ефективність функціональнозберігаючих хірургічних втручань в комплексному лікуванні запальних захвор В.В. Скоробагатий 31.9 КБ
Ефективність функціональнощадячого втручання у комплексному лікуванні хворих хронічним одонтогенним О.І. Гребенченко 301.7 КБ
Еферентна роль різних органів і тканин в регуляції гуморальних захисно-пристосувальних систем (антио І.В. Міщенко 76.5 КБ
Еферентна терапія хворих псоріазом у поєднанні з гіпертермією В.М. Король 36.6 КБ
Еферентні методи лікування в сучасній біологічній терапії психічних захворювань (клініко-психопатоло В.Я. Пішель 52.2 КБ
Ехокардіологічна оцінка ефективності черезшкірної балонної вальвулопластики при мітральному стенозі Ю.Л. Конопльова 44.0 КБ
Ехоконтрольовані мінімально інвазивні втручання в діагностиці й оцінці результатів терапії хронічних О.Д. Зубов 56.5 КБ
Ехосеміотика новоутворень щитовидної залози С.І. Матящук 36.3 КБ
Жирнокислотний склад ліпідів мембран еритроцитів хворих на хронічний гломерулонефрит в динаміці ліку А.О. Несен 30.8 КБ
З'ясування особливостей патогенезу опікового шоку та оптимізація його інтенсивної терапії у дітей (е Г.І. Постернак 108.4 КБ
Забезпеченість водорозчинними вітамінами та імунологічні порушення при неврологічних проявах остеохо Н.П. Яворська 42.9 КБ
Забезпеченість еритропоетином та стан депо заліза і міді у недоношених новонароджених з ранньою анем С.М. Лоза 27.8 КБ
Забезпеченість лікувальних закладів України компонентами та біопрепаратами донорської крові та обгру П.В. Гриза 43.2 КБ
Забезпеченість організму водорозчинними вітамінами (B1, B2, B6, PP, Я.С. Ковальчук 46.4 КБ
Забезпечення безкровних оперативних втручань в абдомінальній хірургії у осіб похилого віку С. В. Болтянський 127.4 КБ
Загальний патогенетичний аспект формування патологічних процесів внутрішніх органів та обумовлені ни В.С. Ткачишин 50.3 КБ
Загоювання хірургічних ран нирок та сечового міхура в умовах використання багатокомпонентного біолог О.В. Циц 46.3 КБ
Закономірності будови плаценти і лімфоїдної тканини, асоційованої з нею, протягом третього періоду в Оксана Георгіївна Кущ 55.4 КБ
Закономірності зв'язків ультразвукових макроморфометричних параметрів нирок з соматичними розмірами Г.В. Брухнов 50.8 КБ
Закономірності зміни серця щурів при дії НВЧ-випромінювання в нормі і при коарктації аорти В.В. Кошарний 79.0 КБ
Закономірності морфогенезу дванадцятипалої кишки та підшлункової залози у перинатальному періоді О.М. Слободян 116.9 КБ
Закономірності морфогенезу і становлення топографії чоловічих статевих органів у ранньому періоді он Т.В. Хмара 41.7 КБ
Закономірності морфофункціональних змін кори головного мозку при тяжкій термічній травмі та в умовах Т.І. Чернишенко 26.6 КБ
Закономірності морфофункціональних змін судинного русла та оболонок тонкої і товстої кишок в умовах А.Г. Шульгай 48.5 КБ
Закономірності порушень нейрогуморальних і частотно-адаптивних механізмів регуляції гемодинаміки і б О.В. Більченко 105.8 КБ
Закономірності пренатального морфогенезу і становлення будови бранхіогенної групи залоз І.Ю. Олійник 72.8 КБ
Закономірності розвитку мікробіологічних процесів у фасованій воді та умови їх стабілізації А.К. Горваль 113.7 КБ
Закономірності розвитку та будови передсердно-шлункових клапанів серця в пре- і постнатальному онтог О.С. Зозуля 26.8 КБ
Закономірності становлення гемомікроциркуляторного русла очного яблука в онтогенезі і перебудова йог Л.Р. Матешук-Вацеба 43.6 КБ
Закономірності фізичного та статевого розвитку підлітків, хворих на інсулінзалежний цукровий діабет Т.М. Пахольчук 30.5 КБ
Закономірності формування комплексу професійних чинників та профілактика їх шкідливого впливу на здо І.В. Завгородній 152.6 КБ
Закономірності формування та розвитку твердих тканин зубощелепного апарату на різних етапах онтогене З.З. Масна 52.5 КБ
Закономірності формування, фактори ризику та заходи щодо профілактики травматизму підлітків в умовах О.В. Агарков 49.7 КБ
Законономірності соматичних та сомато-вісцеральних пропорцій організму людини в нормі (антропометрич Ю.Й. Гумінський 51.4 КБ
Закрита поєднана торако-скелетна травма (клініко-епідеміологічна характеристика, проблеми діагностик С.П. Сацик 27.1 КБ
Закриті пошкодження підшлункової залози як компонент поєднаної абдоміно-торакальної травми (діагност С.І. Панасенко 33.1 КБ
Залежність від летких розчинників у дітей та підлітків (клініко-терапевтичні аспекти) І.В. Грабар 32.2 КБ
Залежність життєздатності та тривалості життя від особливостей раннього онтогенезу (популяційні і ек О.М. Вайсерман 54.4 КБ
Залізодефіцитна анемія в клініці внутрішніх хвороб: метаболічні порушення та їх корекція С.В. Видиборець 54.8 КБ
Заміщення дефектів довгих кісток штучними імплантатами на основі вуглецю (експериментальне досліджен М.П. Комаров 29.8 КБ
Заміщення післяопераційних кісткових порожнин щелеп остеопластичним матеріалом з плацентної тканини Х.Р. Погранична 35.0 КБ
Заочеревинні лімфатичні кісти при комбінованому лікуванні хворих на рак шийки матки Д.Б. Кривокульський 31.5 КБ
Запалення, ендотеліальна дисфункція, інсулінорезистентність та лікування при хронічній серцевій недо О.С. Митрохіна 158.0 КБ
Запалення, оксидативний стрес та ішемічна хвороба серця: роль статинів О.П. Дінова 36.5 КБ
Запальні захворювання геніталій у дівчат та підлітків (етіологія, патогенез, прогнозування, лікуванн О.В. Ромащенко 49.2 КБ
Запальні цитокінові механізми та імунологічні аспекти порушень ліпідного обміну при симптоматичній а Н.В. Ромасько 87.2 КБ
Запально-репаративні явища в патогенезі місцевих променевих пошкоджень шкіри Т.В. Звягінцева 81.0 КБ
Запобігання розвитку інтраперитонеальних ускладнень після оперативних втручань на жовчовивідних шлях О.О. Карлійчук 45.5 КБ
Застосування 0,8 % електрохімічно активованого розчину хлориду калію при лікуванні хворих з гнійно-з В.Є. Трофимов 34.8 КБ
Застосування амніоінфузії для профілактики респіраторного дистрес-синдрому при недоношеній вагітност Юрій Анатолійович Кириченко 38.3 КБ
Застосування аналізу варіабельності серцевого ритму для оптимізації анестезії в оперативній пульмоно О.О. Єгоров 33.5 КБ
Застосування антиоксидантів у комплексному лікуванні хворих на дифтерію А.В. Чорновіл 27.5 КБ
Застосування антиоксидантів у комплексному лікуванні хронічних верхівкових періодонтитів В.В. Синиця 29.7 КБ
Застосування багаторівневої системної лазеротерапії в комплексному лікуванні хворих на артеріальну г І.В. Баранова 86.5 КБ
Застосування блокаторів Н2-рецепторів гістаміну в терапії хворих на неспецифічний виразковий коліт Леся Петрівна Руденко 30.7 КБ
Застосування в комплексному санаторно-курортному лікуванні високотонової біорезонансної терапії при О.В. Колоденко 58.7 КБ
Застосування високодисперсного кремнезему в комплексному лікуванні гангренозних уражень легенів та ї В.Ф. Кривецький 32.9 КБ
Застосування високотонової терапії в комплексному санаторно-курортному лікуванні хворих на дисциркул Яна Станіславівна Афанасьєва 38.7 КБ
Застосування відеоторакоскопічних операцій при спонтанному пневмотораксі В.А. Мартинюк 25.8 КБ
Застосування внутрішньовенного лазерного опромінення крові в комплексному лікуванні діабетичних ангі Г.Я. Павловська 64.0 КБ
Застосування внутрішньотканинного діадинамофорезу антибіотиків та озонованого фізіологічного розчину А.А. Махер 36.5 КБ
Застосування внутрішньотканинного електрофорезу антибактеріальних препаратів і ентеросорбції в компл Б.В. Петрюк 36.4 КБ
Застосування гемопоетичних клітин ембріональної печінки людини в лікуванні цитостатичної мієлодепрес Н.В. Снігир 32.3 КБ
Застосування гідроксилапатитної кераміки, збагаченої іонами срібла, для пластики кісткових порожнин Фархан Махмуд Махмуд 29.4 КБ
Застосування гідролазерної терапії та електросон-форезу йодиду калію в комплексному відновлювальному В.В. Верещакіна 46.6 КБ
Застосування гідролазеротерапії на санаторно-курортному етапі лікування хворих на нейроциркуляторну О.Ю. Овтіна 27.5 КБ
Застосування гіпербаричної оксигенації у комплексній реабілітації гірників глибоких вугільних шахт з О.Г. Ладарія 35.5 КБ
Застосування гіпоксично-гіперкапнічних і фізичних тренувань в реабілітації хворих на інфаркт міокард В.Є. Сирота 50.9 КБ
Застосування даларгіну у комплексному лікуванні хронічного генералізованого пародонтиту у хворих вир Т.М. Пушкова 34.8 КБ
Застосування добезилату кальцію в комплексному лікуванні та профілактиці хронічного катарального гін О.І. Бєлік 26.3 КБ
Застосування дротяних стентів, що саморозширюються, при пухлинному враженні стравоходу О.М. Козачук 31.0 КБ
Застосування електричного поля постійного струму в комплексному лікуванні гнійних холангітів та холе В.І. Гребенюк 29.9 КБ
Застосування електроакупунктури та електросонфорезу пікамілону на санаторному етапі реабілітації діт Г.В. Касьяненко 26.6 КБ
Застосування електромагнітного випромінювання мілі- і нанометрового діапазону в комплексному санатор І.Ф. Душкін 41.6 КБ
Застосування електростимуляції та озокериту в комплексному лікуванні хворих з ускладненими формами п В.О. Басова-Воробйова 100.7 КБ
Застосування електрофоретичних зубних щіток та зубної пасти, що містить пелоїди, в індивідуальній гі Наталія Олександрівна Бас 38.3 КБ
Застосування ендодонто-ендоосальних імплантатів при консервативно-хірургічному лікуванні хронічного О.В. Митченок 35.6 КБ
Застосування ендоназального електрофорезу пікамілону та електропунктури в етапному відновлювальному О.О. Портнова 35.7 КБ
Застосування еритропоетину для лікування ранньої анемії недоношених Раббані Фазал 113.3 КБ
Застосування імпульсного електромагнітного поля для лікування сухого кератокон'юнктивіту Б.М. Коган 18.9 КБ
Застосування імуномодуляторів місцевої дії при лікуванні хронічного катарального гінгівіту в осіб мо Н.М. Запорожець 47.0 КБ
Застосування інтраопераційної кріодії в комбінованому лікуванні хворих на рак прямої кишки О.Є. Котенко 46.8 КБ
Застосування йоддицерину у лікуванні гнійно-запальних процесів м'яких тканин Р.В. Бондарев 23.7 КБ
Застосування кальцій-фосфатних керамік та їх композитів при ендосальній дентальній імплантації (експ А.М. Потапчук 40.9 КБ
Застосування квантової терапії в комплексному лікуванні хворих ексудативним плевритом туберкульозної Н.О. Скороходова 31.7 КБ
Застосування кольорового дуплексного сканування в діагностиці локалізованих форм раку передміхурової М.В. Криштопа 27.3 КБ
Застосування композиції дексаметазону та антиоксидантів в комплексному лікуванні запальних хвороб па О.О. Пасько 31.9 КБ
Застосування контрастної кріотерапії у комплексному санаторно-курортному лікуванні хворих на остеоар Альбіна Миколаївна Арват 36.6 КБ
Застосування краніоцеребральної гіпотермії у комплексному лікуванні ранніх гестозів (блювання) вагіт Ю.В. Тимченко 22.5 КБ
Застосування кремнійпохідних сорбентів з іммобілізованими на них препаратами у комплексній профілакт А.І. Гаврецький 88.5 КБ
Застосування кріодеструкції і кріоасоційованних пептидів у комплексному лікуванні хворих на рак моло Ашраф Авад-Елькарім 67.3 КБ
Застосування кріоконсервованих ембріональних та стромальних клітин кісткового мозку при експеримента О.В. Кочін 82.4 КБ
Застосування кріоконсервованої суспензії плаценти для лікування фетоплацентарної недостатності І.В. Лахно 20.2 КБ
Застосування лазероентеросорбції у комплексному консервативному лікування гострого панкреатиту А.С. Паляниця 28.6 КБ
Застосування лазеротерапії, лазеропунктури у комплексному лікуванні термічних опіків І.Б. Галібей 33.3 КБ
Застосування локального дистанційного кріовпливу у хворих на аутоімунний тиреоїдит з післяопераційни М.Р. Микитюк 44.3 КБ
Застосування локальної гіпертермії в комплексному лікуванні хворих на рак молочної залози І.М. Мотузюк 33.7 КБ
Застосування локальної дозованої гіпотермії сегментарної зони надниркових залоз при комплексному лік В.А. Віницький 23.5 КБ
Застосування магніто-ультразвукової терапії в комплексному лікуванні вперше виявлених хворих на тубе В.І. Савченко 34.6 КБ
Застосування магнітотерапії та дозованих фізичних тренувань у відновлювальному лікуванні чоловіків м І.С. Лисий 33.6 КБ
Застосування магнітотерапії у відновлювальному лікуванні хворих на хронічний гломерулонефрит на госп І.В. Зубенко 72.5 КБ
Застосування мезодіенцефальної електромодуляції на санаторно-курортному етапі реабілітації хворих, я О.С. Зоярнюк 34.3 КБ
Застосування методів in vitro на етапах доклінічного вивчення лікарських засобів Ірина Володимирівна Волчик 73.8 КБ
Застосування методу ентеросорбції в комплексному лікуванні гострого гломерулонефриту у дітей А.П. Філюк 30.8 КБ
Застосування мікрострумової терапії для відновлення тканин при реконструктивних і пластичних операці Є.Б. Сігаєв 52.0 КБ
Застосування мініінвазивного методу в післяопераційному періоді при комплексному лікуванні хворих на А.А. Жмур 35.1 КБ
Застосування модифікованої внутрішньоартеріальної селективної поліхіміотерапії у комбінованому лікув І.В. Дейнеко 33.2 КБ
Застосування муколітичної терапії при бронхообструктивному синдромі у дітей та підлітків О.М. Платонова 52.6 КБ
Застосування на госпітальному етапі електромагнітних хвиль дециметрового та міліметрового діапазонів Г.А. Тимченко 36.8 КБ
Застосування надвисокочастотної терапії та електрофорезу міді у реабілітації жінок з постменопаузаль Л.І. Данильченко 31.9 КБ
Застосування низьких температур для гепатодеструкції і денервації печінкової артерії при цирозі печі М.О. Чиж 42.1 КБ
Застосування низькоінтенсивного електромагнітного випромінювання міліметрового діапазону в комплексн С.І. Соколовський 276.2 КБ
Застосування низькоінтенсивного лазерного випромінювання в комплексній терапії у хворих на дифтерію Д.Е. Риспаєва 83.3 КБ
Застосування низькочастотної магніто- та електросонтерапії для коригування процесів кардіоремоделюва В.М. Бондар 103.1 КБ