Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Медичні науки - Страница 12, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Задача Коші для 2b vec-параболічних систем зі зростаючими коефіцієнтами - Г.С. Пасічник


Спектроскопія високої роздільної здатності в дослідженнях структури ядер - А.П. Лашко
Дисертації, автореферати » Медичні науки

Медичні науки - Страница 12, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Дослідження рухово-тонічних та вегетативних розладів у відновному періоді півкульового ішемічного ін С.В. Мосенко 66.9 КБ
Дослідження сечогінної, нефропротекторної, гіпоурикемічної дії яглиці звичайної (Aegopodium podagrar О.В. Товчига 126.5 КБ
Дослідження системи HLA та цитокінів при первинній відкритокутовій глаукомі П.М. Салата 129.7 КБ
Дослідження токолітичної активності похідних триптаміну, гетерилпропіонових кислот, фенілалкіламінів І.М. Риженко 48.9 КБ
Доцільність використання триметазидину або тіотриазоліну для підвищення терапевтичної ефективності м Н.П. Савченко 49.2 КБ
Дуплекс-сонографічні критерії у визначенні показів та виборі методів хірургічного лікування хронічно О.В. Дрозд 21.8 КБ
Еволюція показників гемодинаміки в процесі розвитку гестозу та після розродження Ю.В. Олійник 24.1 КБ
Еволюція хронічної хвороби нирок та прогресування хронічної ішемічної хвороби серця, її профілактика Т.В. Костиненко 82.7 КБ
ЕЕГ-кореляти зорового сприйняття у нормі та в умовах порушень на різних рівнях зорової сенсорної сис М.О. Снегір 40.7 КБ
Екзокринна недостатність і лікування хронічного панкреатиту з дискінетичними порушеннями та захворюв О.І. Токаренко 58.9 КБ
Екогенетичні фактори підвищеного ризику для здоров'я дітей в умовах забрудненого фтором та солями ва Н.Р. Косцик 33.3 КБ
Екоімунна корекція інтралюмінального гомеостазу товстої кишки при гострій абдомінальній патології Т.П. Кирик 35.1 КБ
Екологічний патоморфоз та особливості морфогенезу нирковоклітинного раку у хворих із забруднених рад В.М. Непомнящий 41.9 КБ
Еколого-гігієнічне обгрунтування регламентів безпечного застосування сучасних хімічних засобів захис О.М. Коршун 53.2 КБ
Еколого-гігієнічні аспекти збереження та відновлення здоров'я військовослужбовців міжнародних миротв В.С. Колесюк 371.7 КБ
Еколого-гігієнічні аспекти збереження та зміцнення здоров'я дітей дошкільного віку, які мешкають в у О.І. Попов 59.7 КБ
Еколого-гігієнічні основи безпечності води, що знезаражена діоксидом хлору А.В. Мокієнко 77.2 КБ
Еколого-епідеміологічна характеристика іксодових кліщових бореліозів у західноукраїнському регіоні О.Б. Семенишин 48.1 КБ
Експериментальна гостра ішемія-реперфузія міокарда: роль системи оксиду азота М.Я. Юзьків 40.0 КБ
Експериментальна оцінка нейропротективної дії похідних бензотіазолу при церебральній ішемії К.О. Кравченко 116.9 КБ
Експериментальна розробка методів ранньої діагностики і профілактики гострого панкреатиту О.Л. Кошельник 61.4 КБ
Експериментальна та клінічна оцінка застосування дентальних імплантатів власної конструкції М.М. Угрин 40.5 КБ
Експериментальна фармакокінетика аміксину С.К. Сумрій 468.2 КБ
Експериментальна фармакокінетика похідних тіобарбітурової кислоти Н.Л. Карпинчик 52.6 КБ
Експериментальна фармакокінетика циназепаму та його метаболітів Н.В. Овчаренко 68.1 КБ
Експериментальне вивчення гепатотоксичного впливу комбінації противиразкових препаратів і його корек В.В. Підгірний 988.6 КБ
Експериментальне вивчення ефективності застосування кріоконсервованої культури мікрофрагментів підшл О.М. Побєлєнський 477.4 КБ
Експериментальне вивчення нових лікарських форм Лоратадину для лікування алергічних ринітів та дерма Р.Ф. Єрьоменко 19.9 КБ
Експериментальне вивчення нового, комплексного венотонічного препарату на основі рослинних компонент Н.А. Цубанова 39.0 КБ
Експериментальне вивчення протизапальних та репаративних властивостей мазей альтанової 2% та ліповіт Оксана Віталіївна Ткачова 35.5 КБ
Експериментальне вивчення протизапальних, репаративних властивостей густого екстрату з кори вільхи к Н.В. Решетняк 120.2 КБ
Експериментальне вивчення протизапальної активності поліфенольного екстракту з надземної частини Ляд Л.В. Галузінська 40.8 КБ
Експериментальне вивчення фармакодинаміки та механізму дії нової групи природних антиоксидантів на о Т.С. Сахарова 95.3 КБ
Експериментальне вивчення фармакологічної ефективності нового поліфенольного препарату альтану при в І.В. Карбушева 26.0 КБ
Експериментальне вивчення фармакологічної ефективності нового похідного тіазолідину при гіпоксичному Є.В. Ткаченко 404.0 КБ
Експериментальне дослідження актопротекторної активності нових похідних адамантану О.П. Лонська 38.8 КБ
Експериментальне обгрунтування використання лікарської комбінації гліцину, магнію і ГАМК при церебра С.В. Горбачова 54.6 КБ
Експериментальне обгрунтування використання ліпосомальної форми кверцетину при серцево-судинних захв Г.В. Бєлік 41.3 КБ
Експериментальне обгрунтування використання нового препарату-гранул цеоліту як ентеросорбенту при па Є.В. Бондарєв 36.2 КБ
Експериментальне обгрунтування використання похідних вазопресину для регуляції просторової пам'яті і О.С. Кошелєв 35.5 КБ
Експериментальне обгрунтування використання силібору для профілактики інтоксикації динітроортокрезол О.В. Січанова 25.7 КБ
Експериментальне обгрунтування доцільності використання бензофурокаїну при відмороженні А.В. Томашевський 32.6 КБ
Експериментальне обгрунтування доцільності використання гідрофільного екстракту листа евкаліпту з пр І.М. Мудрик 35.9 КБ
Експериментальне обгрунтування доцільності використання мазі з гепарином та метилурацилом при тромбо В.А. Рибак 112.0 КБ
Експериментальне обгрунтування доцільності використання тіотриазоліну при опіковій хворобі А.І. Тереховський 94.3 КБ
Експериментальне обгрунтування доцільності застосування вінборону в лікуванні алкогольної кардіоміоп Ольга Степанівна Пашинська 70.5 КБ
Експериментальне обгрунтування доцільності застосування донатора оксиду азоту глутаргіну та його ком В.В. Ніколаєва 67.6 КБ
Експериментальне обгрунтування доцільності застосування нікотинаміду для попередження кардіоміопатії О.О. Нагорна 42.5 КБ
Експериментальне обгрунтування доцільності застосування суспензії нанодисперсного кремнезему як сорб О.В. Ніцак 296.3 КБ
Експериментальне обгрунтування доцільності застосування [альфа]-ліпоєвої кислоти при закритій черепн Оксана Василівна Шевчук 42.2 КБ
Експериментальне обгрунтування доцільності клінічного застосування нового препарату - феполен на осн Н.В. Котелевець 31.4 КБ
Експериментальне обгрунтування доцільності комбінованого застосування ліпофлавона з ацелізином при х Т.В. Афоніна 127.4 КБ
Експериментальне обгрунтування доцільності створення нового лікарського засобу на основі екстракту з В.А. Уланова 25.3 КБ
Експериментальне обгрунтування застосування ацетат-2,5,7,8-тетраметил-2- (4'-метилпентен-3'-ІЛ)-6-ок Ганна Михайліва Шаяхметова 29.5 КБ
Експериментальне обгрунтування застосування глюкозаміну гідрохлориду та його комбінації з диклофенак С.К. Шебеко 43.4 КБ
Експериментальне обгрунтування застосування екстракту з мідії чорноморської (Mytilus galloprovincial Олексій Григорович Шумейко 114.8 КБ
Експериментальне обгрунтування застосування комбінації глюкозаміну гідрохлориду та диклофенаку натрі І.А. Отрішко 45.8 КБ
Експериментальне обгрунтування застосування нової рідини для керамічних мас Л.О. Іваніщенко 26.7 КБ
Експериментальне обгрунтування застосування препаратів супероксиддисмутази при патологічних станах, Л.В. Деримедвідь 56.9 КБ
Експериментальне обгрунтування застосування препарату "Корвітин" при нирковій недостатності Д.С. Харченко 246.7 КБ
Експериментальне обгрунтування зниження токсичності парацетамолу шляхом модуляції його метаболізму в А.К. Вороніна 25.0 КБ
Експериментальне обгрунтування клінічного застосування оригінального простатопротекторного засобу ро Н.Я. Музика 45.2 КБ
Експериментальне обгрунтування комбінованого застосування ацелізину та тіотриазоліну в умовах гостро О.Ю. Бибик 98.6 КБ
Експериментальне обгрунтування можливості використання нової комбінованої мазі для лікування тромбоф Н.М. Беркало 43.9 КБ
Експериментальне обгрунтування можливості використання нової комбінованої мазі на основі рослинних к Катерина Павлівна Бездітко 917.2 КБ
Експериментальне обгрунтування підходів до вибору ефективних психофармакологічних засобів для лікува Г.Г. Зубковська 31.8 КБ
Експериментальне обгрунтування раціонального вибору сучасних і перспективних препаратів з протизапал К.Г. Щокіна 35.7 КБ
Експериментальне обгрунтування раціонального вибору фармакокоректорів ульцерогенної дії ліків Алі Хуссеін Дарвіш 70.2 КБ
Експериментальне обгрунтування ретинопротекторних властивостей і клінічна ефективність інстенону в л І.Г. Дурас 31.2 КБ
Експериментальне обгрунтування ролі статевих гормонів у перебігу ішемічно-реперфузійних пошкоджень м В.А. Дорошко 136.5 КБ
Експериментальний аналіз стану системної гемодинаміки при дії на організм компонентів шахтного вибух А.Г. Антонов 27.5 КБ
Експериментальні дослідження ефективності тіотриазоліну за умов доксорубіцинової кардіоміопатії Т.С. Трофімова 32.0 КБ
Експериментальні дослідження з фармакології адаптогенного засобу гермограну О.В. Шумейко 33.5 КБ
Експериментально-біомеханічне обгрунтування використання вуглецевих імплантатів для лікування перело Рамі М.А. Абу Хамде Самара 40.3 КБ
Експериментально-клінічне дослідження сечових конкрементів методом рентгенкомп'ютерної денситометрії А.О. Губарь 51.4 КБ
Експериментально-клінічне обгрунтування використання ацетонвмісних та етанолвмісних адгезивних систе О.В. Азаров 22.0 КБ
Експериментально-клінічне обгрунтування застосування комбінації препаратів "Тималін" і "Амізон" для О.Ю. Бредун 57.6 КБ
Експериментально-клінічне обгрунтування застосування лецитин-антиоксидантного комплексу при лікуванн Г.І. Перова 38.1 КБ
Експериментально-клінічне обгрунтування застосування лікувально-профілактичних засобів з коренів цик С.В. Гончарук 113.7 КБ
Експериментально-клінічне обгрунтування комплексного хірургічного лікування хворих з великими і гіга В.М. Лихман 106.0 КБ
Експериментально-клінічне обгрунтування корекції порушень симпатоадреналової системи в комплексі хір І.А. Тарабан 54.9 КБ
Експериментально-клінічне обгрунтування методів профілактики і лікування постнекротичних ускладнень О.Є. Каніковський 45.9 КБ
Експериментально-клінічне обгрунтування місцевого використання альфа- адреноміметиків у комплексному Ярослав Володимирович Шкорботун 36.8 КБ
Експериментально-клінічне обгрунтування пункційної вертебропластики у хворих з компресійними перелом А.І. Попов 34.4 КБ
Експериментально-математичне обгрунтування багатоплощинного кортикального остеосинтезу при поперечни Дмитро Денисович Бітчук 28.8 КБ
Експериментально-морфологічна оцінка печінки при алкогольних інтоксикаціях в умовах впливу ендотокси Г.М. Захарова 30.0 КБ
Експериментально-морфологічне обгрунтування виникнення вторинних кровотеч з пошкоджених основних сто Олександр Вікторович Кузьменко 38.2 КБ
Експериментально-морфологічне обгрунтування клиноподібно-трубчастої резекції шлунка О.М. Корнієнко 32.4 КБ
Експериментально-теоретичне дослідження ефективності застосування препаратів вітаміну групи B6 при і Людмила Володимирівна Гайова 231.9 КБ
Експертна оцінка ускладнень оперативних втручань на органах травлення на етапах медичної реабілітаці С.В. Афанасьєв 93.9 КБ
Експрес-оцінка адаптаційних зсувів у спортсменів, що займаються ациклічними видами спорту О.П. Романчук 24.0 КБ
Експресія p70S6 кінази в трансформованих клітинах епітеліального походження та аденокарциномі ендоме Д.І. Литвин 34.7 КБ
Експресія генів дефенсинів в клітинах злоякісних пухлин людини І.Л. Лісовський 24.4 КБ
Експресія протеїнкінази D2 в нормальних та злоякісно трансформованих B-лімфоцитах людини Л.М. Ковалевська 47.8 КБ
Експресія рецептора CD150 та CD150-опосередковані сигнальні шляхи в нормальних та злоякісно трансфор М.Ю. Юрченко 38.8 КБ
Експресний полісистемний моніторинг саногенезу як захід об'єктивізації санаторно-курортного лікуванн А.В. Паненко 52.8 КБ
Екстракорпоральна гемокорекція із застосуванням магнітокерованого сорбенту в інтенсивній терапії син А.М. Білоусов 78.8 КБ
Екстракорпоральна детоксикація та її місце в лікуванні синдрому поліорганної недостатності Я.М. Підгірний 74.0 КБ
Екстракорпоральна ударно-хвильова літотрипсія в експерименті та лікуванні хворих коралоподібним нефр Ф.З. Гайсенюк 38.3 КБ
Екстракорпоральні методи терапії в комплексному лікуванні хворих на інфільтративний туберкульоз леге О.А. Растворов 29.6 КБ
Екстремальні стани при лептоспірозі та їх корекція В.І. Матяш 51.5 КБ
Екстрена імунокорекція у невідкладній терапії критичних станів у дітей Є.І. Юліш 25.3 КБ
Електрична нестабільність та електрофізіологічні властивості міокарду шлуночків у хворих на прогресу О.М. Романова 24.7 КБ
Електричні і оптичні властивості монокристалів CdS, AgCd2GaS4 та A2IHgCIVD4VI (AI-Cu,Ag; CIV-Ge,Sn; Леся Віталіївна Булатецька 119.2 КБ
Електрогальванічна характеристика тканин порожнини рота у хворих з переломами нижньої щелепи, лікова А.А. Жеззіні 42.8 КБ
Електроімпульсна та психофонотерапія в комплексному санаторно-курортному лікуванні хворих на синдром Т.М. Лобода 112.5 КБ
Електрофізіологічне дослідження активності рефлекторних дуг спинного мозку в умовах експериментально О.Г. Родинський 32.8 КБ
Електрофізіологічні механізми, клініка, діагностика, хірургічне і медикаментозне лікування тріпотінн Ю.І. Карпенко 56.8 КБ
Електрофорез цитостатичних препаратів у консервативній терапії хворих на рак стравоходу Ю.М. Кондрацький 53.7 КБ
Електрофоретична активність клітин букального епітелію при різних ступенях активності карієсу зубів О.Г. Денисова 26.0 КБ
Електрофоретичне введення цитостатиків при лікуванні хворих на місцево-поширений рак молочної залози Т.Г. Харюк 37.5 КБ
Електрохірургічна і ультразвукова дисекція та коагуляція при операціях на шлунково-кишковому тракті Олексій Іванович Цівенко 103.7 КБ
Ендоваскулярне виключення артеріовенозних мальформацій лобної долі за допомогою рідкого матеріалу дл Є.С. Буцко 22.3 КБ
Ендоваскулярне лікування внутрішньочерепних мішкоподібних аневризм у ранніх періодах крововиливу, ус Д.В. Щеглов 57.8 КБ
Ендоваскулярний метод лікування хворих ІХС з нестабільною стенокардією Є.В. Аксьонов 50.3 КБ