Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Медичні науки - Страница 11, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Ефективні методи та алгоритми оперативної багатофункціональної обробки інформації в комп'ютерних мер - Б.М. Шевчук
Розроблено методологічні й алгоритмічні засади технології оперативного дистанційного моніторингу станів об'єктів. Технологія передбачає використання ефективних за обчислювальною складністю, точністю та швидкодією методів і алгоритмів оперативної багатофункціональної обробки інформації на об'єктах. Розроблено методи й алгоритми адаптивної фільтрації-стиску сигналів, швидкодіючі методи побудови математичних моделей станів об'єктів, методи захисту інформації з використанням шифрів з одноразовим ключем, а також маскування пакетів даних у каналі зв'язку моніторингових мереж на базі високоінформативного кодування двійкових послідовностей та формування псевдо-хаотичних інтервальних або шумоподібних сигналів, база яких вибирається з урахуванням визначеного рівня шумів у каналі зв'язку.

Бетони прискореного твердіння для влаштування трубчастих паль методом осьового пошарового пресування - Хаддад Оссама
Розроблено методологічні й алгоритмічні засади технології оперативного дистанційного моніторингу станів об'єктів. Технологія передбачає використання ефективних за обчислювальною складністю, точністю та швидкодією методів і алгоритмів оперативної багатофункціональної обробки інформації на об'єктах. Розроблено методи й алгоритми адаптивної фільтрації-стиску сигналів, швидкодіючі методи побудови математичних моделей станів об'єктів, методи захисту інформації з використанням шифрів з одноразовим ключем, а також маскування пакетів даних у каналі зв'язку моніторингових мереж на базі високоінформативного кодування двійкових послідовностей та формування псевдо-хаотичних інтервальних або шумоподібних сигналів, база яких вибирається з урахуванням визначеного рівня шумів у каналі зв'язку.
Дисертації, автореферати » Медичні науки

Медичні науки - Страница 11, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Діагностика та хірургічне лікування передньо-медіальної нестабільності колінного суглоба на ранніх с І.В. Гужевський 34.6 КБ
Діагностика та хірургічне лікування підпечінкового холестазу непухлинного генезу на етапах розвитку В.М. Ратчик 77.9 КБ
Діагностика та хірургічне лікування поєднаних виразкових уражень шлунка та дванадцятипалої кишки О.С. Плешко 24.6 КБ
Діагностика та хірургічне лікування постраждалих із закритими ушкодженнями порожнистих органів черев А.В. Пачкорія 30.8 КБ
Діагностика та хірургічне лікування прогресуючої гідроцефалії у дітей, зумовленої перинатальними пош Л.Л. Марущенко 35.2 КБ
Діагностика та хірургічне лікування псевдокіст підшлункової залози О.О. Болдіжар 87.6 КБ
Діагностика та хірургічне лікування пухлин ділянки задніх відділів III шлуночка головного мозку М. Мота 30.6 КБ
Діагностика та хірургічне лікування пухлин позапечінкових жовчних проток Олексій Іванович Дронов 41.9 КБ
Діагностика та хірургічне лікування пухлин стовбурових відділів головного мозку у дітей Андрій Володимирович Ващенко 31.1 КБ
Діагностика та хірургічне лікування симптоматичних артеріальних гіпертензій, зумовлених захворювання С.Б. Караченцев 26.2 КБ
Діагностика та хірургічне лікування синдрому Міріззі О.П. Кондратюк 26.0 КБ
Діагностика та хірургічне лікування стенозів хребтових артерій Л.М. Яковенко 108.5 КБ
Діагностика та хірургічне лікування стенозувального диспластичного спондилолістезу А.Г. Грунтовський 24.5 КБ
Діагностика та хірургічне лікування тотального аномального дренажу легеневих вен Л.Ю. Богута 34.6 КБ
Діагностика та хірургічне лікування тяжких та застарілих ушкоджень периферичних нервів І.Б. Третяк 95.5 КБ
Діагностика та хірургічне лікування хворих з пухлинами великого сосочка дванадцятипалої кишки К.В. Копчак 33.1 КБ
Діагностика та хірургічне лікування хворих із поєднаною краніо-фаціальною травмою Дмитро В'ячеславович Євмінов 48.7 КБ
Діагностика та хірургічне лікування хронічного біліарного панкреатиту з застосуванням мініінвазивних О.М. Литвиненко 122.1 КБ
Діагностика травматичних ушкоджень менісків та зв'язок колінного суглоба за допомогою ультранизькопі Б.С. Гавриленко 20.8 КБ
Діагностика уражень нирок і легенів у хворих на ревматоїдний артрит та їх корекція А.М. Білоконь 33.3 КБ
Діагностика уретральних рефлюксів та принципи антимікробної терапії їх госпітальних ускладнень С.В. Головко 28.0 КБ
Діагностика фазного шлункового кислотоутворення та лікування фазних гастродуоденальних дискінезій у О.О. Кремзер 19.0 КБ
Діагностика, диференційна діагностика та лікування кардіалгій, обумовлених захворюваннями біліарної Людмила Степанівна Ніколюк 45.4 КБ
Діагностика, клініка та лікування патологічного мезіального зрушення бокових зубів верхньої щелепи у О.І. Губанова 26.5 КБ
Діагностика, клініка, фактори ризику, тактика лікування при первинно-множинних злоякісних поліорганн В.М. Соркін 161.6 КБ
Діагностика, корекція та профілактика порушень психічного та статевого розвитку підлітків, які зазна І.В. Романова 22.5 КБ
Діагностика, лікування і профілактика перинатальних ускладнень при ізоімунізації за антигенами систе Р.В. Зауральський 146.5 КБ
Діагностика, лікування і профілактика ятрогенних ушкоджень і залишкової патології жовчних проток при І.В. Донцов 61.6 КБ
Діагностика, лікування та акушерська тактика при вагітності, ускладненій багатоводдям О.М. Ласитчук 42.9 КБ
Діагностика, лікування та комплексна профілактика ускладнень сторонніх тіл дихальних шляхів у дітей О.С. Пошехонов 51.7 КБ
Діагностика, лікування та профілактика гострого холангіту у хворих на холедохолітіаз В.П. Шкарбан 34.3 КБ
Діагностика, лікування та профілактика порушень менструального циклу у дівчат-підлітків з психоемоці О.В. Золото 157.8 КБ
Діагностика, лікування та профілактика прихованого сифілісу на основі вивчення епідеміології, сероло Ю.В. Щербакова 119.9 КБ
Діагностика, лікування та профілактика рецидивів функціональних кіст яєчників у дівчат-підлітків на В.Ю. Яценко 135.9 КБ
Діагностика, лікування та профілактика транзиторного синовіту кульшового суглоба у дітей О.В. Бебешко 34.2 КБ
Діагностика, лікування та профілактика трубного безпліддя Лариса Анатоліївна Жабіцька 47.6 КБ
Діагностика, лікування та профілактика фетоплацентарної недостатності у жінок, які страждають варико М.О. Шемякова 36.3 КБ
Діагностика, лікування та реабілітація хворих на сифіліс серед населення, що мешкає на територіях, з Г.Ф. Лобанов 33.1 КБ
Діагностика, патогенез і лікування хронічного алкогольного панкреатиту Юрій Анатолійович Загоренко 46.1 КБ
Діагностика, патогенез, лікування ураження серця при хворобі Рейтера І.В. Гамаюнов 27.1 КБ
Діагностика, первинна профілактика та корекція дезадаптивних психічних реакцій та станів у студентів Н.В. Гавенко 24.6 КБ
Діагностика, перебіг та лікування генітального хламідіозу у жінок з урахуванням імунного статусу Т.В. Севостьянова 28.1 КБ
Діагностика, попередження та лікування ішемічних порушень в головному мозку при внутрішньочерепних а Л.І. Романенко 61.6 КБ
Діагностика, прогнозування метастазування раку передміхурової залози з врахуванням динаміки простати П.М. Ковальов 36.9 КБ
Діагностика, прогнозування та профілактика біліарних порушень у дітей, які в минулому перехворіли на З.В. Єлоєва 48.1 КБ
Діагностика, профілактика та корекція стану тромбонебезпеки при ендопротезуванні кульшового суглобу К.П. Кірпічнікова 129.2 КБ
Діагностика, профілактика та лікування системних порушень кісткової маси у хворих на ревматоїдний ар О.М. Масик 57.1 КБ
Діагностика, тактика хірургічного лікування виразкових гастродуоденальних кровотеч у осіб похилого т Є.Є. Переш 29.8 КБ
Діагностична інформативність комп'ютерної, магнітно-резонансної томографії і дистанційної інфрачерво М.М. Колотилов 52.6 КБ
Діагностична інформативність системної електрометрії шкіри при гострому апендициті О.С. Багрій 29.5 КБ
Діагностична роль метаболічних продуктів оксиду азоту видихуваного повітря при бронхітах у моряків Л.М. Бобрик 24.9 КБ
Діагностична та інтервенційна сонографія у невідкладній абдомінальній хірургії М.В. Конькова 70.2 КБ
Діагностична та прогностична значущість дослідження субфракційного складу сироватки крові у хворих н О.В. Хижняк 95.4 КБ
Діагностична та прогностична значущість індоламінів у недоношених новонароджених Т.М. Кварацхелія 31.9 КБ
Діагностична та прогностична цінність системи оксиду азоту при хірургічному лікуванні різних форм го А.О. Федорович 36.6 КБ
Діагностичне значення аналізу хвилі Р методом електрокардіографії високого підсилення у хворих на па Марина Анатоліївна Заяц 42.2 КБ
Діагностичне значення динамічного поверхневого натягу біологічних рідин при неврологічних захворюван Л.М. Антонова 28.3 КБ
Діагностичне значення електрокардіографічних показників негомогенності реполяризації у хворих на гос О.В. Шумаков 36.2 КБ
Діагностичне значення клініко-параклінічних особливостей атеросклеротичних оклюзійно-стенотичних ура Л.В. Бахарева 40.3 КБ
Діагностичне значення клініко-радіонуклідних досліджень у хворих на саркоїдоз органів дихання О.О. Корчагіна 77.5 КБ
Діагностичне значення показників внутрішньосерцевої і периферичної гемодинаміки плода та прогнозуван І.М. Сафонова 39.0 КБ
Діагностичне значення показників метаболізму ліпідів і білків у пацієнтів з хронічними ураженнями пе З.О. Гук-Лешневська 74.2 КБ
Діагностичне значення показників функціонального стану нейтрофілів периферичної крові у ревматичних М.Т. Матюха 34.8 КБ
Діагностичне і прогностичне значення відхилень у метаболізмі холестеролу в хворих на хронічні вірусн О.Й. Комариця 163.3 КБ
Діагностичне і прогностичне значення маркерів системного запалення у хворих на гострий коронарний си Я.М. Лутай 89.2 КБ
Діагностичне і прогностичне значення та лікування запально-деструктивних змін слизової оболонки гаст Я.Б. Швидкий 57.9 КБ
Діагностичне та патогенетичне значення матриксної металопротеїнази-9 у хворих на демієлінізуючі та і М.Л. Ющенко 28.4 КБ
Діагностичне та прогностичне значення експресії маркерів при диспластичних та неопластичних процесах О.В. Дорохова 36.8 КБ
Діагностичне та прогностичне значення інтервалу QT у хворих ішемічною хворобою серця О.А. Єпанчінцева 389.3 КБ
Діагностичне та прогностичне значення порушення кальцієвого обміну у хворих на хронічний безкам'яний О.В. Власенко 35.5 КБ
Діагностичне та прогностичне значення стану різних відділів слухового аналізатора при хронічній функ К.Ю. Куреньова 142.3 КБ
Діагностичний алгоритм оцінки електричної активності мозку людини у нормі і при деяких формах розлад Т.В. Острова 24.1 КБ
Діагностичний алгоритм, лікувальна тактика при порушеннях репродуктивної системи, що супроводжуються О.Г. Алексенко 73.2 КБ
Діагностичні і клініко-диференційні критерії різних форм полікістозної хвороби нирок у дітей Е.А. Демус 38.8 КБ
Діагностичні критерії і механізми формування рецидивуючого, хронічного бронхітів і бронхіальної астм Н.П. Алєксєєва 23.3 КБ
Діагностичні критерії та медикаментозна корекція церебрального ішемічного інсульту з урахуванням стр Г.М. Завгородня 51.9 КБ
Діагностичні критерії та удосконалення терапії у хворих на коронавірусну інфекцію (клініко-експериме Т.В. Майстат 29.2 КБ
Діагностичні можливості комплексного ультразвукового дослідження підшлункової залози при гострих та І.В. Резник 82.8 КБ
Діагностичні та лікувальні блокади при кульшово-поперековому синдромі Н.М. Яковенчук 42.8 КБ
Діагностично-лікувальна тактика при травмі печінки на етапах надання медичної допомоги І.Й. Сличко 63.7 КБ
Діагностично-лікувальна тактика у хворих з резидуальними каменями нирок О.А. Алешко 32.7 КБ
Діагностично-прогностичне значення дослідження пре- та внутрішньоплацентарного кровоплину у другому Л.Л. Ткачук 34.3 КБ
Діагностично-прогностичні аспекти матково-плацентарно-плодових взаємовідносин при внутрішньоутробном С.М. Косьяненко 40.1 КБ
Діагностично-профілактичні заходи при розладах функціонального диференціювання плодової частини плац О.О. Михайлів 31.4 КБ
Діагностка та хірургічне лікування вродженої непрохідності шлунку у дітей Олег Володимирович Спахі 103.2 КБ
Діастолічна дисфункція лівого шлуночка та серцева недостатність у хворих на гіпертонічну хворобу, їх І.В. Рудік 45.4 КБ
Діастолічна функція лівого шлуночка у хворих на гіпертонічну хворобу ІІ стадії: взаємозв'язок з добо О.О. Матова 147.5 КБ
Діастолічна функція міокарда і показники енергетичного обміну у хворих на цереброішемічну форму арте О.П. Федорова 23.6 КБ
Діастолічна функція міокарда та особливості гемодинаміки малого кола кровообігу у хворих на гіпертон В.І. Клименко 30.9 КБ
Діастолічна функція серця у хворих на цукровий діабет II типу в поєднанні з ішемічною хворобою серця Ю.В. Корсак 30.0 КБ
Діафізарні переломи довгих кісток, що не зрослися (чинники ризику, діагностика, лікування) К.К. Романенко 43.1 КБ
Дія ритмічних холодових впливів на кардіорегуляторні механізми функціонування гематоенцефалічного ба В.Г. Бабійчук 39.1 КБ
Добовий профіль артеріального тиску та гуморальні зміни у хворих на гіпертонічну хворобу М.Ю. Пенькова 37.1 КБ
Доброякісні кістозні утворення яєчників: епідеміологія, патогенез, діагностика та відновлення репрод О.М. Носенко 81.5 КБ
Дозована екстравазальна корекція клапанів глибоких вен при варикозній хворобі С.В. Ільющенко 944.6 КБ
Дозозалежний вплив інгібіторів АПФ та бета-адреноблокаторів на функцію ендотелію та процеси ремоделю М.А. Тучинська 32.8 КБ
Доклінічна діагностика та первинна профілактика нефропатій у дітей Г.К. Копійка 60.0 КБ
Допологова підготовка при прееклампсії вагітних І.В. Снітинська 31.0 КБ
Допплеросонографічні критерії вибору методу хірургічного лікування гастродуоденальних виразок О.С. Бачун 15.0 КБ
Дослідження антиоксидантних властивостей в ряду похідних п'яти- та шестичленних азагетероциклів і ви І.Ф. Бєленічев 48.9 КБ
Дослідження впливу нових активаторів АТФ-залежних калієвих каналів на функції серця та вазомоторні р Р.Б. Струтинський 34.4 КБ
Дослідження дії екзогенного церулоплазміну при хіміотерапії злоякісних новоутворень в експерименті т С.В. Гоголь 134.3 КБ
Дослідження експресії і активності нітрооксидсинтаз і функції серця при ішемії-реперфузії міокарда О.Ю. Гарматіна 48.2 КБ
Дослідження ефективності імуностимулятору рибомунілу в комплексному лікуванні хворих на бронхіальну О.В. Назар 25.1 КБ
Дослідження ефетивності нового пробіотика "А-бактерину сухого" у комплексному лікуванні кератитів ба О.М. Максименко 22.8 КБ
Дослідження здоров'я та способу життя сімей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, та розробка м О.А. Козікова 47.9 КБ
Дослідження механізмів загибелі неонатальних кардіоміоцитів щура в культурі при моделюванні аноксії- В.С. Нагібін 39.7 КБ
Дослідження механізмів кардіопротекторного впливу омега-3 поліненасичених жирних кислот рослинного п А.М. Шиш 556.5 КБ
Дослідження механізму дії гіпервисокочастотного випромінювання на загоювання шкірних ран в експериме Б.М. Шевцов 31.7 КБ
Дослідження нейронів та астроцитів гіпокампа в ранній період розвитку експериментального цукрового д Ю.В. Лебідь 36.4 КБ
Дослідження перифокальної зони гліом півкуль головного мозку з метою оптимізації їх лікування С.А. Усатов 87.4 КБ
Дослідження порушень коронарного кровообігу ішемізованого серця та їх корекція В.І. Азаров 31.9 КБ
Дослідження протипухлинної ефективності глікопептидних вакцин на експериментальних моделях інтракран О.В. Мазур 71.5 КБ
Дослідження протисудомної активності і механізму дії похідних малеініміду та уретану І.М. Танасова 30.2 КБ
Дослідження ролі статевих гормонів у розвитку морфінового абстинентного синдрому О.В. Дичаковська 82.1 КБ