Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Вплив зв'язаності термопружних полів на розподіл напружень в елементах просторових конструкцій - О.В. Бондар
Розроблено новий метод розв'язання просторових задач зв'язаної термопружності, що базується на методі Ф-розв'язків. Показано ефективність використання даного методу для дослідження зв'язаних термопружних полів в елементах просторових конструкцій, які представлено циліндрами скінченної довжини, а також скінченними та напівнескінченними плитами, послабленими наскрізними отворами. Виявлено, що запропонований метод дозволяє звести просторову задачу зв'язаної термопружності до добре вивчених систем сингулярних інтегральних рівнянь другого роду, які за допомогою сучасних методів механічних квадратур зводяться до систем лінійних алгебричних рівнянь. Створено ефективні числові схеми та програмне забезпечення, які дозволяють розв'язувати нові задачі дослідження зв'язаних хвильових термопружних полів і виявляти вплив зв'язаності полів на амплітудно-частотні характеристики скінченних циліндрів і динамічну концентрацію напружень у плитах, послаблених наскрізними отворами. Обгрунтовано необхідність використання узагальненої моделі зв'язаної термопружності для розрахунку на міцність конструкцій, створених з сучасних полімерних матеріалів з велкими значеннями коефіцієнта зв'язаності полів.

Мінливість рДНК рослин та її використання в якості молекулярного маркера - Ю.М. Давидюк
Розроблено новий метод розв'язання просторових задач зв'язаної термопружності, що базується на методі Ф-розв'язків. Показано ефективність використання даного методу для дослідження зв'язаних термопружних полів в елементах просторових конструкцій, які представлено циліндрами скінченної довжини, а також скінченними та напівнескінченними плитами, послабленими наскрізними отворами. Виявлено, що запропонований метод дозволяє звести просторову задачу зв'язаної термопружності до добре вивчених систем сингулярних інтегральних рівнянь другого роду, які за допомогою сучасних методів механічних квадратур зводяться до систем лінійних алгебричних рівнянь. Створено ефективні числові схеми та програмне забезпечення, які дозволяють розв'язувати нові задачі дослідження зв'язаних хвильових термопружних полів і виявляти вплив зв'язаності полів на амплітудно-частотні характеристики скінченних циліндрів і динамічну концентрацію напружень у плитах, послаблених наскрізними отворами. Обгрунтовано необхідність використання узагальненої моделі зв'язаної термопружності для розрахунку на міцність конструкцій, створених з сучасних полімерних матеріалів з велкими значеннями коефіцієнта зв'язаності полів.
Дисертації, автореферати » Медичні науки

Медичні науки - Страница 10, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Діагностика і терапія серцево-судинних ускладнень променевого та комбінованого лікування хворих на р А.С. Савченко 133.7 КБ
Діагностика і терапія сечостатевого кандидозу у жінок з урахуванням особливостей клінічного перебігу Т.С. Коновалова 68.6 КБ
Діагностика і терапія хронічного простатиту з урахуванням поліетіологічних поліпатогенетичних механі О.І. Літус 50.9 КБ
Діагностика і хірургічне лікування аденом гіпофіза у хворих похилого віку О.М. Возняк 22.0 КБ
Діагностика і хірургічне лікування вузлового зоба в сполученні з автоімунним тиреоїдитом О.С. Циганенко 53.6 КБ
Діагностика і хірургічне лікування гігантських виразок шлунка та дванадцятипалої кишки О.О. Воровський 32.9 КБ
Діагностика і хірургічне лікування гідронефрозу підковоподібної нирки у дітей Т.С. Щевельов 25.8 КБ
Діагностика і хірургічне лікування екстрамедулярних пухлин вентральної та вентролатеральної локаліза 61.2 КБ
Діагностика і хірургічне лікування ізольованого та сполученого ехінококозу легень у дітей В.М. Буригін 27.3 КБ
Діагностика і хірургічне лікування облітеруючого атеросклерозу здухвинно- стегнового сегмента з урах Махмуд Мустафа Дауд Ахмад 67.1 КБ
Діагностика і хірургічне лікування судинних новоутворень та судинних мальформацій спинного мозку і х Є.І. Слинько 46.7 КБ
Діагностика і хірургічне лікування хронічної критичної ішемії нижніх кінцівок, поєднаної з мультифок В.А. Черняк 335.2 КБ
Діагностика імунних порушень у хворих в критичному стані О.В. Зоркова 29.0 КБ
Діагностика ішемічної хвороби серця у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень та оцінка Діана Шотівна Січінава 48.0 КБ
Діагностика й лікування остеоартрозу кульшових суглобів у людей старших вікових груп (експерименталь І.О. Озеров 37.9 КБ
Діагностика й лікування сполученої вегето-кардіо-дигестивної патології на санаторно-курортному етапі Ольга Миколаївна Крючкова 47.6 КБ
Діагностика клінічних варіантів та консервативне лікування первинного пролапсу мітрального клапана Т.В. Богослав 37.4 КБ
Діагностика лівошлуночкової недостатності при ішемічній хворобі серця у хворих на подагру О.І. Муромцев 23.1 КБ
Діагностика малігнізованої та хронічної виразки шлунка, тактика хірургічного лікування Б.А. Богданов 32.1 КБ
Діагностика плевральних випотів різного генезу та оптимізація їх лікування Микола Степанович Опанасенко 108.3 КБ
Діагностика порушень взаємовідносин у системі мати-плацента-плід та шляхи їх корекції у вагітних з в В.Г. Сюсюка 32.8 КБ
Діагностика пухлинних, запальних та алергічних захворювань ЛОР-органів В.І. Луценко 67.4 КБ
Діагностика ранніх стадій діабетичної нефропатії у дітей та підлітків, хворих на цукровий діабет О.А. Будрейко 41.6 КБ
Діагностика рухових конверсійних розладів та їх реабілітація у осіб молодого віку В'ячеслав Захарович Скоробреха 36.8 КБ
Діагностика серцево-судинних уражень у підлітків, хворих на цукровий діабет I типу, та їх лікування В.А. Музь 46.7 КБ
Діагностика стану компенсаторних систем та їх патогенетична корекція препаратом "Амізон" у лікуванні А.М. Біловол 48.0 КБ
Діагностика ступеня тяжкості панкреонекрозу та етапне хірургічне лікування хворих на гострий панкреа І.М. Шевчук 48.6 КБ
Діагностика та вибір лікувальної тактики при хронічному проктогенному колостазі І.О. Яремчук 36.6 КБ
Діагностика та диференційована патогенетична терапія гіпертрофічної кардіоміопатії у хворих на хроні Ю.О. Потапов 20.2 КБ
Діагностика та диференційоване лікування гастродуоденальних захворювань, що асоційовані з деякими пр С.В. Шватченко 29.6 КБ
Діагностика та диференційоване лікування нейрофіброматозу М.В. Квасніцький 129.8 КБ
Діагностика та інтенсивна терапія біліарного сепсису Л.А. Харченко 30.4 КБ
Діагностика та комбіноване лікування хворих на ехінококоз печінки та легень С.Г. Четверіков 136.7 КБ
Діагностика та комбіновані хірургічні методи в лікуванні тромбозів глибоких вен системи нижньої поро Я.В. Хребтій 36.4 КБ
Діагностика та комплексна інтенсивна терапія синдрому ентаральної недостатності при травматичній хво Є.М. Крутько 48.1 КБ
Діагностика та комплексна терапія вегетативних дисфункцій в осіб різних вікових груп, що мешкають в Інна Георгіївна Чемересюк 34.7 КБ
Діагностика та комплексне лікування емпієм плеври М.І. Линник 474.2 КБ
Діагностика та комплексне лікування місцево-поширеного раку щитоподібної залози В.М. Горбенко 60.4 КБ
Діагностика та консервативне лікування травматичної спонділопатії в дітей М.Л. Щербак 85.6 КБ
Діагностика та контроль за ефективністю лікування хворих на дифузний токсичний зоб за допомогою еход М.І. Бобрик 36.0 КБ
Діагностика та корекція когнітивних порушень у хворих з психічними та поведінковими розладами внаслі Н.Ю. Петрина 33.1 КБ
Діагностика та корекція порушення чоловічої фертильності в залежності від стану вільнорадикальних пр Ю.П. Тріфонова 33.8 КБ
Діагностика та корекція розладів гестаційної трансформації преплацентарного кровоплину О.М. Карпин 30.8 КБ
Діагностика та лікування абсцесів печінки з використанням мініінвазівних технологій Мехрабан Джафарлу Фарзоллах 27.0 КБ
Діагностика та лікування аневризм лівого шлуночка серця ішемічного генезу С.А. Руденко 38.5 КБ
Діагностика та лікування ахалазії кардії О.Л. Сергійчук 47.9 КБ
Діагностика та лікування високо розташованих виразок задньої стінки кардіального відділу шлунка (клі О.Г. Ходатенко 49.0 КБ
Діагностика та лікування гнійних ускладнень після ендопротезування кульшового та колінного суглобів Г.Б. Колов 40.4 КБ
Діагностика та лікування гормональних порушень у жінок з безплідністю, які перенесли хламідійну інфе Е.М. Айзятулова 44.4 КБ
Діагностика та лікування гострого гематогенного остеомієліту у дітей з урахуванням рН-метрії внутріш Н.А. Бушанська 31.3 КБ
Діагностика та лікування допечінкової форми портальної гіпертензії П.О. Болдіжар 30.8 КБ
Діагностика та лікування ендокринної неплідності у жінок в залежності від стану ендометрія О.М. Феськов 53.8 КБ
Діагностика та лікування епендимом ділянки кінського хвоста О.Г. Карлійчук 82.7 КБ
Діагностика та лікування епікондилопатій плечової кістки В.О. Батура 32.0 КБ
Діагностика та лікування закритих переломів кісток ліктьового суглоба у дітей О.В. Щокін 57.9 КБ
Діагностика та лікування затримки статевого дозрівання у дівчат-підлітків М.Ю. Сергієнко 56.5 КБ
Діагностика та лікування кіст щитовидної залози з використанням ультразвукового дослідження О.Д. Зубов 22.5 КБ
Діагностика та лікування контузійних пошкоджень легень у пацієнтів з хронічним обструктивним захворю Ю.В. Рачко 42.9 КБ
Діагностика та лікування невиношування вагітності у жінок, котрі перенесли запальні захворювання ген Л.І. Воробей 32.7 КБ
Діагностика та лікування незапальних захворювань підшлункової залози, ускладнених жовтяницею Я.М. Сусак 55.9 КБ
Діагностика та лікування остеопенічного синдрому у вагітних з анемією Я.Ю. Прилуцька 40.3 КБ
Діагностика та лікування перехресного прикусу у різні вікові періоди формування зубощелепного апарат А.В. Циж 60.2 КБ
Діагностика та лікування післятравматичних гематом м'яких тканин нижніх кінцівок Ю.О. Ярмолюк 96.0 КБ
Діагностика та лікування поверхневого кандидозу шкіри та слизових в осіб з початковим порушенням вуг Соломія Андріївна Туркевич 26.4 КБ
Діагностика та лікування порушень репродуктивної функції при гіперандрогенії Ю.М. Дука 33.8 КБ
Діагностика та лікування рецидивної обструкції сечоводу В.А. Котов 18.4 КБ
Діагностика та лікування синдрому абдомінальної компресії в хірургії гострої спайкової непрохідності І.В. Пасічник 33.9 КБ
Діагностика та лікування синдрому ендогенної інтоксикації О.О. Павлов 83.9 КБ
Діагностика та лікування спастичного синдрому у хворих із застарілими ускладненими пошкодженнями хре Ю.М. Барчина 28.8 КБ
Діагностика та лікування спонтанного пневмотораксу О.В. Лінчевський 31.5 КБ
Діагностика та лікування сторонніх тіл дихальних шляхів у дітей в гострий період та період ускладнен Б.Б. Серденко 59.4 КБ
Діагностика та лікування травматичних пошкоджень селезінки у дітей О.Б. Доманський 38.5 КБ
Діагностика та лікування уражень кисті при псоріатичному артриті В.В. Котюк 749.0 КБ
Діагностика та лікування ушкоджень стравоходу В.В. Соколов 48.8 КБ
Діагностика та лікування хворих з ураженнями колінного суглобу при псоріатичному артриті Мусаб І. Ф. Ідріс 29.5 КБ
Діагностика та лікування хворих на злоякісні пухлини гортанної частини глотки Василь Іванович Троян 28.8 КБ
Діагностика та лікування хворих на хронічну ішемію нижніх кінцівок III і IV стадій Ю.І. Кошевський 47.5 КБ
Діагностика та лікування хворих на хронічну критичну ішемію нижніх кінцівок (клініко-експериментальн І.М. Ал-Дабабсех 94.2 КБ
Діагностика та лікування хронічних інфекцій сечової системи у жінок репродуктивного віку В.В. Білоголовська 85.0 КБ
Діагностика та лікування хронічного панкреатиту на тлі ішемічної хвороби серця А.А. Заздравнов 37.2 КБ
Діагностика та лікування хронічного панкреатиту, сполученого з хронічним необструктивним бронхітом, Маауі Іссам Бен Тахар 31.6 КБ
Діагностика та лікування хронічної хвороби нирок у гірників з хронічним необструктивним бронхітом В.М. Смірнов 24.7 КБ
Діагностика та ортопедичне лікування різних форм прогресуючої м'язової дистрофії А.М. Зима 35.3 КБ
Діагностика та ортопедичні методи лікування дефектів коронкової частини зубів у дітей В.П. Вознюк 235.9 КБ
Діагностика та особливості терапії гломерулонефриту у дітей з супутніми порушеннями пуринового обмін І.В. Баличевцева 36.0 КБ
Діагностика та прогноз перебігу плоскоклітинних раків гортані: імуноморфологічні аспекти П.О. Гриценко 103.7 КБ
Діагностика та прогнозування гіперпластичних процесів ендометрія у жінок репродуктивного віку Т.І. Холодняк 50.6 КБ
Діагностика та прогнозування перебігу деструктивних гіпоксичних уражень центральної нервової системи А.М. Закревський 35.3 КБ
Діагностика та прогнозування синдрому гострої ниркової недостатності у новонароджених дітей Н.В. Коренькова 40.8 КБ
Діагностика та профілактика легеневих ускладнень у хворих на гострий панкреатит Р.Є. Вацеба 39.6 КБ
Діагностика та стимуляційна терапія мовних порушень у дітей з церебральним паралічем О.О. Дубовцева 16.7 КБ
Діагностика та тактика лікування залишкових звужень вивідного тракту правого шлуночка після крізьшкі І.А. Перепека 29.1 КБ
Діагностика та терапія розсіяного склерозу і енцефаломієліту у дітей (клініко- інструментальні та ім Володимир Миколайович Єфіменко 34.6 КБ
Діагностика та характер імунокоригуючої терапії пієлонефриту у дітей О.О. Толстікова 21.7 КБ
Діагностика та хірургічна тактика при хронічних порушеннях дуоденальної прохідності у хворих на хрон О.Т. Волик 43.4 КБ
Діагностика та хірургічне лікування аневризм підколінної артерії Аркадій Олегович Данилець 120.3 КБ
Діагностика та хірургічне лікування атипових і анапластичних менінгіом головного мозку В.К. Самбор 25.4 КБ
Діагностика та хірургічне лікування внутрішньопротокових папілом молочних залоз Д.А. Успенський 34.9 КБ
Діагностика та хірургічне лікування вторинного та третинного гіперпаратиреозу Р.П. Петриця 42.5 КБ
Діагностика та хірургічне лікування гострої непрохідності кишечника А.І. Мойсеєнко 38.5 КБ
Діагностика та хірургічне лікування декомпенсованих виразкових пілородуоденальних стенозів О.В. Щитов 35.0 КБ
Діагностика та хірургічне лікування кіст крижового каналу М.М. Лешко 217.4 КБ
Діагностика та хірургічне лікування кістозної трансформації жовчовивідних проток І.П. Галочка 27.1 КБ
Діагностика та хірургічне лікування клініко-морфологічних форм генералізованої міастенії М.О. Йосипенко 42.6 КБ
Діагностика та хірургічне лікування крипторхізму у дітей (клініко- експериментальне дослідження) Володимир Михайлович Байбаков 42.9 КБ
Діагностика та хірургічне лікування мегауретера у новонароджених і дітей раннього віку М.О. Макарова 39.1 КБ
Діагностика та хірургічне лікування медулоцервікальних інтрамедулярних пухлин В.В. Вербов 48.2 КБ
Діагностика та хірургічне лікування міжхребцевих гриж грудного відділу хребта О.М. Золотоверх 73.5 КБ
Діагностика та хірургічне лікування міхурово-сечовивідного рефлюксу при повному подвоєнні верхніх се А.М. Шалтаф 25.0 КБ
Діагностика та хірургічне лікування набутих деформацій стопи А.П. Лябах 256.6 КБ
Діагностика та хірургічне лікування нетравматичної назальної ліквореї М.М. Сальков 31.1 КБ
Діагностика та хірургічне лікування новоутворень вилочкової залози Д.О. Ступаченко 41.9 КБ
Діагностика та хірургічне лікування олігоастроцитом півкуль великого мозку В.М. Ключка 55.0 КБ
Діагностика та хірургічне лікування панкреатиту на етапах розвитку його ускладнень Д.Ю. Рязанов 66.5 КБ
Діагностика та хірургічне лікування первинного і вторинного гіперпаратиреозу С.О. Вільховой 30.6 КБ